Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 10. února 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : RC-B7-0072/2010

  John Stuart Agnew, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písemně. – Strana UKIP plně podporuje úsilí, jehož cílem je poskytnout zemi úlevu, a je zděšena ztrátami na životech a utrpením těch, kdo byli katastrofou postiženi, nemůžeme však podporovat legitimizaci toho, aby EU vynakládala stovky milionů z peněz daňových poplatníků a současně se vojensky a diplomaticky snažila obejít demokratické a odpovědné národní státy, které v krizi zasahují.

Samozřejmě povzbuzujeme vládní pomoc a pomoc jednotlivců s cílem poskytnout úlevu a peníze těm, kdo byli postiženi, a na obnovu země. Musí se to však dělat transparentně za účasti veřejnosti, nikoli tajně prostřednictvím nevolených úředníků s ušlechtilými ambicemi na mezinárodní úrovni.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí