Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : RC-B7-0072/2010

  John Stuart Agnew, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva plne podporuje snahy o poskytovanie pomoci a je zhrozená zo strát na životoch a obetí postihnutých touto katastrofou, ale nemôžeme podporiť legitímnosť EÚ na míňanie stoviek miliónov z peňazí daňovníkov, ako aj jej militaristické a diplomatické ambície obalamutiť demokratické a zodpovedné národné štáty, ktoré zasahujú do krízy.

Samozrejme, podporujeme vládu a jednotlivcov, aby poskytli pomoc a peniaze na pomoc postihnutým osobám a obnovu krajiny. Takáto pomoc sa však musí poskytnúť transparentne s účasťou verejnosti, a nie za zatvorenými dverami nevolených byrokratov s ambíciami byť veľkorysí v medzinárodnom meradle.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia