Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : RC-B7-0072/2010

  John Stuart Agnew, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark och William (The Earl of) Dartmouth (EFD), skriftlig. (EN) Inom UKIP stöder vi till fullo undsättningsåtgärderna och är förskräckta över dödsfallen och de människor som drabbats av katastrofen, men vi kan inte stödja att man berättigar EU att spendera hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar, i samband med EU:s militaristiska och diplomatiska ambition att hindra demokratiska och ansvariga nationalstater från att ingripa i krisen.

Naturligtvis uppmuntrar vi regeringar och individer att erbjuda undsättning och pengar för att hjälpa de drabbade och återuppbygga landet. Detta måste dock göras på ett öppet sätt tillsammans med allmänheten och inte av hemlighetsfulla och icke valda byråkrater med storslagna internationella ambitioner.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy