Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2504(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0078/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0016

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9.6. Κατάσταση στο Ιράν (B7-0086/2010) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, προτού ψηφίσουμε επί του συγκεκριμένου σχεδίου ψηφίσματος για το Ιράν, επιθυμώ απλώς να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι έγινε απόπειρα επίθεσης κατά της ιταλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη και ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε πρεσβείες άλλων κρατών μελών, όπως της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών.

Κύριε Πρόεδρε, στην παράγραφο 24, το παρόν σχέδιο ψηφίσματος ζητεί την εγκατάσταση αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν· η Ομάδα μου δεν επιθυμεί η έγκριση της συγκεκριμένης παραγράφου, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εκληφθεί ως ένδειξη εφησυχασμού σε σχέση με τα γεγονότα αυτά. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Füle να πει στην κ. Ashton ότι τα περιστατικά που μόλις ανέφερα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή της εντολής του παρόντος ψηφίσματος. Πιστεύω ότι ο κ. Gahler πρόκειται να ζητήσει την προσθήκη μιας προφορικής τροπολογίας στο κείμενο του ψηφίσματος, ώστε να είναι εφικτή η προστασία των διπλωματικών συμφερόντων των κρατών μελών στο Ιράν.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, το θέμα αυτό έχει συζητηθεί με τις Ομάδες. Θα διαβάσω σύντομα το κείμενο στα αγγλικά:

(EN) «εκφράζει την ανησυχία του επειδή οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν έξω από πρεσβείες της ΕΕ στην Τεχεράνη στις 9 Φεβρουαρίου 2010 οργανώθηκαν από την παραστρατιωτική οργάνωση Basij και ζητεί από τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών».

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται)

- Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος των συντακτών του ψηφίσματος που μόλις εγκρίθηκε σχετικά με το Ιράν, θα ήθελα να ζητήσω από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να μεταφράσουν το κείμενο αυτό στα φαρσί, προκειμένου το καθεστώς και οι πολίτες του Ιράν να μπορούν να κατανοήσουν πλήρως το σαφές μήνυμα που αποστέλλει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ για αυτήν την πολύτιμη πρόταση, την οποία θα διαβιβάσουμε στο κατάλληλο τμήμα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου