Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2504(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0078/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0016

Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 10 lutego 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

9.6. Sytuacja w Iranie (B7-0086/2010) (głosowanie)
Protokół
  

- Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). (ES) Panie przewodniczący! Zanim przejdziemy do głosowania nad przyjęciem projektu rezolucji w sprawie Iranu, chciałbym jedynie poinformować Izbę, że podjęto próbę szturmu na ambasadę włoską w Teheranie, i że podobne incydenty miały miejsce w ambasadach innych państw członkowskich, takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Holandia.

Panie przewodniczący! W punkcie 24 przedmiotowego projektu rezolucji wezwano do utworzenia w Iranie delegacji Unii Europejskiej; moje ugrupowanie nie chciałoby, żeby przyjęcie tego punktu, który był już wykorzystywany w innych rezolucjach Parlamentu Europejskiego, zostało uznane za oznakę zadowolenia z zaistniałych wydarzeń. W związku z tym chciałbym prosić, by pan Füle przekazał lady Ashton, że podczas procesu wdrażania mandatu omawianej rezolucji należy uwzględnić wspomniane przeze mnie okoliczności. Myślę, że pan poseł Gahler zamierza złożyć wniosek o dodanie do tekstu rezolucji poprawki ustnej, tak aby możliwa była w Iranie ochrona interesów dyplomatycznych państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Panie przewodniczący! Omówiliśmy tę kwestię z innymi grupami. Odczytam szybko tekst w języku angielskim:

„zaniepokojona charakterem demonstracji zorganizowanych w dniu 9 lutego przed ambasadami UE w Teheranie pod przywództwem milicji Basij wzywa władze irańskie do zagwarantowania bezpieczeństwa misjom dyplomatycznym”.

 
  
 

(Poprawka ustna została przyjęta)

- Po głosowaniu:

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – Panie przewodniczący! W imieniu autorów właśnie przyjętej rezolucji w sprawie Iranu chciałabym prosić służby parlamentarne o przetłumaczenie tekstu rezolucji na język perski, tak by reżim irański i ludność Iranu mogli w pełni zrozumieć wyraźne przesłanie przekazane dziś przez Parlament Europejski.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Dziękuję za tę wartościową sugestię, którą przekażemy do właściwego departamentu.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności