Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2504(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0078/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Antagna texter :

P7_TA(2010)0016

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

9.6. Situationen i Iran (B7-0086/2010) (omröstning)
Protokoll
  

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).(ES) Herr talman! Innan vi röstar om detta förslag till resolution om Iran vill jag bara meddela parlamentet om att det har gjorts ett försök att storma den italienska ambassaden i Teheran och att liknande händelser också har skett vid ambassader tillhörande andra medlemsstater, som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna.

Punkt 24 i detta resolutionsförslag innehåller en uppmaning om att inrätta en EU-delegation i Iran, och min grupp vill inte att antagandet av denna punkt, som förekommer i andra resolutioner från Europaparlamentet, uppfattas som ett tecken på eftergivenhet när det gäller dessa händelser. Jag vill därför be Štefan Füle att säga till Catherine Ashton att man bör ha de omständigheter jag nyss nämnde i åtanke vid tillämpningen av denna resolutions mandat. Jag tror att Michael Gahler kommer att begära att ett muntligt ändringsförslag läggs till i resolutionstexten så att medlemsstaternas diplomatiska intressen kan skyddas i Iran.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Herr talman! Detta har diskuterats med grupperna. Låt mig läsa upp texten i korthet på engelska:

”Europaparlamentet är oroat över karaktären på de demonstrationer som hölls framför EU:s ambassader i Teheran den 9 februari, som verkar ha iscensatts av Basij-milisen, och uppmanar de iranska myndigheterna att garantera säkerheten för diplomatiska beskickningar.”

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget antogs.)

Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(EN) Herr talman! På uppdrag av författarna till den resolution som just antagits om Iran vill jag be parlamentets tjänsteavdelningar att översätta denna text till persiska så att den iranska regimen och det iranska folket till fullo kan förstå det tydliga budskap som i dag ges av Europaparlamentet.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Tack för detta värdefulla förslag som vi kommer att vidarebefordra till rätt avdelning.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy