Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2619(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0064/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0019

Debatten
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg Uitgave PB

9.9. Resultaten van de Top van Kopenhagen over klimaatverandering (B7-0064/2010) (stemming)
PV
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, namens de S&D-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, na de teleurstellende afloop van de Conferentie van Kopenhagen over klimaatverandering wil het Parlement met deze resolutie duidelijk maken dat er geen alternatieven voor klimaatbescherming zijn en dat we in de aanloop naar de volgende conferentie in Mexico onze inspanningen niet moeten verminderen, maar juist intensifiëren.

Ik zal het kort houden. Amendement 6 van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement was in deze zin bedoeld. Aangezien de formulering tot misverstanden kan leiden, trekken wij het amendement in. We steunen echter de amendementen 1 en 9 van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie en de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, omdat de EU daarin wordt opgeroepen om in de aanloop naar Mexico meer te doen. Klimaatbescherming mag niet tot stilstand komen. Ik verzoek u om uw steun.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati (PPE). (FR) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, naar aanleiding van het door mij ingediende amendement 21 wil ik allereerst al mijn collega’s bedanken die mij hebben gesteund bij het indienen van een amendement over de invoering van een CO2-belasting aan de grenzen van de Europese Unie.

Ik wilde hiermee ook nogmaals benadrukken dat we niet met gespleten tong mogen spreken tegen onze medeburgers: als we campagne voeren, kunnen we niet zeggen dat Europa ze beschermt, dat Europa hun bedrijven en hun banen beschermt om die belofte vervolgens weer te vergeten als we eenmaal verkozen zijn. Ik wil eenvoudigweg zeggen dat dit amendement me in staat heeft gesteld het debat op gang te brengen en om die reden wil ik het amendement nu intrekken, zodat het debat in de Raad kan worden voortgezet.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Het amendement is aldus ingetrokken.

Vóór de stemming over amendement 10

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, amendement 10 van de groenen is niet tegenstrijdig met amendement 1. Amendement 1 gaat over het verhogen van ons ambitieniveau naar meer dan 20. Amendement 10 – ons amendement – gaat over het ophelderen van de voorwaarden tot min 40. Dit is een aanvulling op en geen tegenstrijdigheid met amendement 1, er moet dus worden gestemd over amendement 10.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - De ambtenaren delen uw standpunt niet, maar ik zal de voorzitter van de betrokken commissie vragen om zijn mening.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, namens de S&D-Fractie. – (DE) Ik ben het met mevrouw Hassi eens. Dit is een nieuw idee en daar zouden we over moeten stemmen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid