Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2619(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0064/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0019

Debaty
Środa, 10 lutego 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

9.9. Wyniki szczytu kopenhaskiego poświęconego zmianom klimatu (B7-0064/2010) (głosowanie)
PV
  

- Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, w imieniu grupy S&D. – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! W następstwie rozczarowujących wyników konferencji klimatycznej w Kopenhadze Parlament wykorzystuje przedmiotową rezolucję, by wyraźnie dać do zrozumienia, że nie ma żadnej alternatywy dla ochrony klimatu, i że w miarę zbliżania się do kolejnej konferencji w Meksyku musimy raczej zwiększyć niż zmniejszyć wysiłki podejmowane w tym obszarze.

Powiem krótko. Poprawka 6 zgłoszona przez Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim miała służyć właśnie temu celowi. Wycofujemy ją jednakże, ponieważ jej treść została zredagowana w mylący sposób. Niemniej jednak popieramy poprawki 1 i 9, przedłożone przez Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy oraz Grupę Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, w których wzywa się UE do nasilenia prac w okresie poprzedzającym konferencję w Meksyku. Prace nad ochroną klimatu nie mogą stanąć w miejscu. Zwracam się do państwa z prośbą o poparcie.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati (PPE).(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! W odniesieniu do przedłożonej przeze mnie poprawki 21 chciałabym przede wszystkim podziękować moim koleżankom i kolegom posłom za udzielone mi wsparcie w procesie składania przedmiotowej poprawki, która wprowadza zasadę nakładania na granicach UE podatku węglowego.

Chciałabym również raz jeszcze powtórzyć, że w rozmowach z naszymi współobywatelami nie możemy ich zwodzić: nie możemy najpierw w trakcie kampanii wyborczej mówić im, że Europa ich chroni, że będzie chronić ich firmy i ich miejsca pracy, by potem, już po wyborach zapomnieć o tym zobowiązaniu. Chciałabym jedynie zauważyć, że przedmiotowa poprawka umożliwiła mi ożywienie debaty i dlatego chcę ją wycofać, by w ten sposób debata rozkwitła w Radzie.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – W związku z tym poprawka została wycofana.

- Przed głosowaniem nad poprawką 10:

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). – Panie przewodniczący! Przedłożona przez Grupę Zielonych poprawka 10 nie jest sprzeczna z poprawką 1. Tekst poprawki 1 dotyczy podniesienia naszego poziomu wymagań powyżej 20%. Z kolei poprawka 10 – nasza poprawka – dotyczy wyjaśnienia warunków do -40. Jej treść stanowi uzupełnienie, a nie zaprzeczenie, treści poprawki 1, zatem należy poddać poprawkę 10 pod głosowanie.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Urzędnicy nie zgadzają się z pani punktem widzenia, ale chciałbym poprosić o opinię przewodniczącego stosownej komisji.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, w imieniu grupy S&D. – (DE) Zgadzam się z panią poseł Hassi. To nowy pomysł i powinniśmy nad nim głosować.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności