Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 10. februar 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Det nylige jordskælv i Haiti (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Situationen i Iran (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Situationen i Yemen (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Menneskehandel (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Resultatet af klimatopmødet i København (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 8.Statusrapport 2009 for Kroatien – Statusrapport 2009 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien – Statusrapport 2009 om Tyrkiets fremskridt hen imod tiltrædelse (forhandling)
 9.Afstemningstid
  9.1.Fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig (ændring af direktiv 2006/112/EF) (A7-0008/2010, David Casa) (afstemning)
  9.2.EFRU: støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper (A7-0048/2009, Lambert van Nistelrooij) (afstemning)
  9.3.Administrativt samarbejde på beskatningsområdet (A7-0006/2010, Magdalena Alvarez) (afstemning)
  9.4.Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger (A7-0002/2010, Theodor Dumitru Stolojan) (afstemning)
  9.5.Det nylige jordskælv i Haiti (B7-0087/2010) (afstemning)
  9.6.Situationen i Iran (B7-0086/2010) (afstemning)
  9.7.Situationen i Yemen (B7-0021/2010) (afstemning)
  9.8.Menneskehandel (afstemning)
  9.9.Resultatet af klimatopmødet i København (B7-0064/2010) (afstemning)
  9.10.Fremme af god politik og forvaltning på skatteområdet (A7-0007/2010, Leonardo Domenici) (afstemning)
  9.11.Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union - 2009 (A7-0004/2010, Marc Tarabella) (afstemning)
  9.12.De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i CITES-konventionen (afstemning)
  9.13.Statusrapport 2009 for Kroatien (B7-0067/2010) (afstemning)
  9.14.Statusrapport 2009 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (B7-0065/2010) (afstemning)
  9.15.Statusrapport 2009 om Tyrkiets fremskridt hen imod tiltrædelse (B7-0068/2010) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Aftale EU/USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til Amerikas Forenede Stater til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (forhandling)
 14.Kropsscannere - Efterretningstjenesternes virksomhed i forbindelse med terrorbekæmpelsesstrategier (forhandling)
 15.Situationen i Ukraine (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 17.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 18.Den økonomiske krises indvirkning på verdenshandelen (forhandling)
 19.Frihandelsaftale EU - Sydkorea (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1106 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (2584 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik