Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρόσφατος σεισμός στην Αϊτή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάσταση στο Ιράν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εμπορία ανθρώπων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2009 - Έκθεση προόδου για το 2009 της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας - Έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009 (συζήτηση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που είναι πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης (τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ) (A7-0008/2010 , David Casa) (ψηφοφορία)
  9.2.FEDER: επιλεξιμότητα των παρεμβάσεων στον τομέα της στέγασης υπέρ των περιθωριακών ομάδων (A7-0048/2009 , Lambert van Nistelrooij) (ψηφοφορία)
  9.3.Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (A7-0006/2010, Magdalena Alvarez) (ψηφοφορία)
  9.4.Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα (A7-0002/2010, Theodor Dumitru Stolojan) (ψηφοφορία)
  9.5.Πρόσφατος σεισμός στην Αϊτή (B7-0087/2010) (ψηφοφορία)
  9.6.Κατάσταση στο Ιράν (B7-0086/2010) (ψηφοφορία)
  9.7.Κατάσταση στην Υεμένη (B7-0021/2010) (ψηφοφορία)
  9.8.Εμπορία ανθρώπων (ψηφοφορία)
  9.9.Αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (B7-0064/2010) (ψηφοφορία)
  9.10.Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα (A7-0007/2010, Leonardo Domenici) (ψηφοφορία)
  9.11.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — 2009 (A7-0004/2010, Marc Tarabella) (ψηφοφορία)
  9.12.Βασικοί στόχοι της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών του CITES (ψηφοφορία)
  9.13.Έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2009 (B7-0067/2010) (ψηφοφορία)
  9.14.Έκθεση προόδου για το 2009 της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (B7-0065/2010) (ψηφοφορία)
  9.15.Έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009 (B7-0068/2010) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 14.Σαρωτές σώματος - Η λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών στο πλαίσιο των στρατηγικών κατά της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 16.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 17.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο παγκόσμιο εμπόριο (συζήτηση)
 19.Συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Νότιας Κορέας (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1983 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2043 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου