Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 10. helmikuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Haitin äskettäinen maanjäristys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Iranin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Jemenin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Ihmiskauppa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksen tulokset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Kroatiaa koskeva vuoden 2009 edistymiskertomus - Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2009 edistymiskertomus - Turkkia koskeva vuoden 2009 edistymiskertomus (keskustelu)
 9.Äänestykset
  9.1.Tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettava käännetty verovelvollisuus (direktiivin 2006/112/EY muuttaminen) (A7-0008/2010, David Casa) (äänestys)
  9.2.Syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuus (A7-0048/2009, Lambert van Nistelrooij) (äänestys)
  9.3.Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla (A7-0006/2010, Magdalena Alvarez) (äänestys)
  9.4.Keskinäinen avunanto veroihin, tulleihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (A7-0002/2010, Theodor Dumitru Stolojan) (äänestys)
  9.5.Haitin äskettäinen maanjäristys (B7-0087/2010) (äänestys)
  9.6.Iranin tilanne (B7-0086/2010) (äänestys)
  9.7.Jemenin tilanne (B7-0021/2010) (äänestys)
  9.8.Ihmiskauppa (äänestys)
  9.9.Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksen tulokset (B7-0064/2010) (äänestys)
  9.10.Hyvän hallintotavan edistäminen verotusalalla (A7-0007/2010, Leonardo Domenici) (äänestys)
  9.11.Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa – 2009 (A7-0004/2010, Marc Tarabella) (äänestys)
  9.12.CITES-sopimuspuolten konferenssin tärkeimmät tavoitteet (äänestys)
  9.13.Kroatiaa koskeva vuoden 2009 edistymiskertomus (B7-0067/2010) (äänestys)
  9.14.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2009 edistymiskertomus (B7-0065/2010) (äänestys)
  9.15.Turkkia koskeva vuoden 2009 edistymiskertomus (B7-0068/2010) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.EU:n ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä EU:sta Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin (keskustelu)
 14.Henkilöskannerit - Tiedustelupalvelujen toiminta terrorismintorjuntastrategioiden puitteissa (keskustelu)
 15.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 16.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 17.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Talouskriisin vaikutukset maailmankauppaan (keskustelu)
 19.EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimus (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1142 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (2465 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö