Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2010 m. vasario 10 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Neseniai įvykęs žemės drebėjimas Haityje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Padėtis Irane (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Padėtis Jemene (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 5.Prekyba žmonėmis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 6.Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimo klimato kaitos klausimu rezultatai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokolą)
 8.Kroatijos 2009 m. pažangos ataskaita – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 2009 m. pažangos ataskaita – Turkijos 2009 m. pažangos ataskaita (diskusijos)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Neprivalomas ir laikinas atvirkštinio apmokestinimo sistemos taikymas tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama (Direktyvos 2006/112/EB dalinis keitimas) (A7-0008/2010, David Casa) (balsavimas)
  9.2.Tinkamumas finansuoti socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbus (A7-0048/2009, Lambert van Nistelrooij) (balsavimas)
  9.3.Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje (A7-0006/2010, Magdalena Alvarez) (balsavimas)
  9.4.Savitarpio pagalba išieškant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis (A7-0002/2010, Theodor Dumitru Stolojan) (balsavimas)
  9.5.Neseniai įvykęs žemės drebėjimas Haityje (B7-0087/2010) (balsavimas)
  9.6.Padėtis Irane (B7-0086/2010) (balsavimas)
  9.7.Padėtis Jemene (B7-0021/2010) (balsavimas)
  9.8.Prekyba žmonėmis (balsavimas)
  9.9.Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimo klimato kaitos klausimu rezultatai (B7-0064/2010) (balsavimas)
  9.10.Gero mokesčių srities valdymo skatinimas (A7-0007/2010, Leonardo Domenici) (balsavimas)
  9.11.Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2009 m. (A7-0004/2010, Marc Tarabella) (balsavimas)
  9.12.Pagrindiniai tikslai, iškelti Tarptautinės prekybos nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių pavyzdžiais (angl. CITES) konvencijos šalių konferencijoje (balsavimas)
  9.13.Kroatijos 2009 m. pažangos ataskaita (B7-0067/2010) (balsavimas)
  9.14.Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2009 m. ataskaita (B7-0065/2010) (balsavimas)
  9.15.Turkijos pažangos 2009 m. ataskaita (B7-0068/2010) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai: žr. Protokolą
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 13.Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Amerikos Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (diskusijos)
 14.Kūno skaitytuvai – Žvalgybos tarnybų veikla įgyvendinant kovos su terorizmu strategijas (diskusijos)
 15.Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 17.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 18.Ekonominės krizės pasekmės tarptautinei prekybai (diskusijos)
 19.ES ir Pietų Korėjos laisvosios prekybos susitarimas (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 21.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1090 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (2227 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika