Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 10 lutego 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Niedawne trzęsienie ziemi na Haiti (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 3.Sytuacja w Iranie (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 5.Handel ludźmi (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 6.Wyniki szczytu kopenhaskiego poświęconego zmianom klimatu (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 7.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół
 8.Sprawozdanie dotyczące postępów Chorwacji w 2009 r. – Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 roku – Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2009 roku (debata)
 9.Głosowanie
  9.1.Fakultatywne i tymczasowe stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa (zmiana dyrektywy 2006/112/WE) (A7-0008/2010, David Casa) (głosowanie)
  9.2.EFRR: kwalifikowanie interwencji w zakresie mieszkalnictwa dla społeczności zepchniętych na margines (A7-0048/2009, Lambert van Nistelrooij) (głosowanie)
  9.3.Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków (A7-0006/2010, Magdalena Alvarez) (głosowanie)
  9.4.Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (A7-0002/2010, Theodor Dumitru Stolojan) (głosowanie)
  9.5.Niedawne trzęsienie ziemi na Haiti (B7-0087/2010) (głosowanie)
  9.6.Sytuacja w Iranie (B7-0086/2010) (głosowanie)
  9.7.Sytuacja w Jemenie (B7-0021/2010) (głosowanie)
  9.8.Handel ludźmi (głosowanie)
  9.9.Wyniki szczytu kopenhaskiego poświęconego zmianom klimatu (B7-0064/2010) (głosowanie)
  9.10.Wspieranie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (A7-0007/2010, Leonardo Domenici) (głosowanie)
  9.11.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – rok 2009 (A7-0004/2010, Marc Tarabella) (głosowanie)
  9.12.Główne cele konferencji stron konwencji CITES (głosowanie)
  9.13.Sprawozdania dotyczącego postępów Chorwacji w 2009 roku. (B7-0067/2010) (głosowanie)
  9.14.Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 roku. (B7-0065/2010) (głosowanie)
  9.15.Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2009 roku. (B7-0068/2010) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (debata)
 14.Urządzenia prześwietlające pasażerów – Działalność służb wywiadowczych w ramach strategii zwalczania terroryzmu (debata)
 15.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 16.Tura pytań (pytania do Rady)
 17.Skład Parlamentu: patrz protokół
 18.Skutki kryzysu gospodarczego dla handlu światowego (debata)
 19.Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową (debata)
 20.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1181 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (2669 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności