Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 10 februari 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Jordbävningen i Haiti (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Situationen i Iran (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Människohandel (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 8.års framstegsrapport om Kroatien - 2009 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - 2009 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)
 9.Omröstning
  9.1.Frivillig och tillfällig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri (ändring av direktiv 2006/112/EG) (A7-0008/2010, David Casa) (omröstning)
  9.2.Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper (A7-0048/2009, Lambert van Nistelrooij) (omröstning)
  9.3.Administrativt samarbete i fråga om beskattning (A7-0006/2010, Magdalena Alvarez) (omröstning)
  9.4.Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder (A7-0002/2010, Theodor Dumitru Stolojan) (omröstning)
  9.5.Jordbävningen i Haiti (B7-0087/2010) (omröstning)
  9.6.Situationen i Iran (B7-0086/2010) (omröstning)
  9.7.Situationen i Yemen (B7-0021/2010) (omröstning)
  9.8.Människohandel (omröstning)
  9.9.Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna (B7-0064/2010) (omröstning)
  9.10.God förvaltning i skattefrågor (A7-0007/2010, Leonardo Domenici) (omröstning)
  9.11.Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2009 (A7-0004/2010, Marc Tarabella) (omröstning)
  9.12.De viktigaste målen inför partskonferensen för Cites-konventionen (omröstning)
  9.13.års framstegsrapport om Kroatien (B7-0067/2010) (omröstning)
  9.14.års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B7-0065/2010) (omröstning)
  9.15.års framstegsrapport om Turkiet (B7-0068/2010) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Avtal EU/Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (debatt)
 14.Kroppsskannrar - Underrättelsetjänsternas verksamhet inom ramen för strategierna för terroristbekämpning (debatt)
 15.Situationen i Ukraina (debatt)
 16.Frågestund (frågor till rådet)
 17.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 18.Återupptagande av sessionen
 19.Frihandelsavtal EU - Sydkorea (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1117 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2633 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy