Rodyklė 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2010 m. vasario 11 d. - Strasbūras Tekstas OL

Bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje (diskusijos)
MPphoto
 

  Stephen Hughes, autorius. − Pone pirmininke, šis sveikatos ir apsaugos teisės aktas iš tikrųjų labai svarbus. Liz nurodė tam tikrą papildomą informaciją, kodėl jį būtina priimti. Parengti jį prireikė daug laiko – šešerių metų nuo pirmųjų posėdžių, kaip ji minėjo. Malonu čia šį rytą matyti Komisijos narį László Andorą, tačiau savotiškai gaila, kad nebėra Komisijos nario Vladimiro Špidlos. Mes jį čia, šiuose rūmuose, dažnai kritikuodavome, bet šį rytą būtume galėję pasveikinti pagaliau įgyvendinus iniciatyvą pateikti pasiūlymą dėl susižalojimų adatomis, ir su(si)žeidimų aštriais instrumentais.

Mums prireikė nemažai laiko, kol įtikinome jį pradėti veikti šiuo klausimu. Jo tarnybos faktiškai nuolat tvirtino, kad jis neturėtų to daryti, kad direktyvos, dėl kurios susitarta 2000 m., dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos dėl biologinių veiksnių poveikio darbe kartu su 1989 m. pagrindų direktyvos rizikos vertinimo elementais visiškai pakanka norint apsisaugoti nuo šios rūšies su(si)žeidimų darbe, tačiau pagaliau mums pavyko įtikinti šias tarnybas, kad vienas milijonas susižalojimų per metus neabejotinai reiškia, kad kažkas šioje srityje ne taip. Mums reikalingas konkretus teisės aktas sprendžiant šį klausimą, koks yra Jungtinėse Valstijose ir kai kuriose Ispanijos dalyse, kur jo taikymas iš tikrųjų labai veiksmingas.

Pagaliau Komisijos narys sutiko veikti ir 2008 m., kaip minėjo Liz, parengė 2000 m. direktyvos pakeitimo projektą, tačiau vėliau viešųjų paslaugų sąjungos – ELSPĮA ir EVPPSF – pareiškė norą parengti susitarimą. Jos suformulavo šį susitarimą. Džiaugiuosi, kad jos tai padarė. Tai geras susitarimas, tačiau kai kurios jo dalys šiek tiek dviprasmiškos. Štai kodėl pateikiau pakeitimą, kuriam pritarta Užimtumo komitete ir kuriuo siūlau paskelbti Komisijos direktyvos įgyvendinimo rekomendacijas, , kuriomis siekiama užtikrinti sklandų ir vienodą šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę visose valstybėse narėse.

Mes visiškai pritariame Komisijos pasiūlymui dėl direktyvos ir suprantame, kad socialinių partnerių susitarimo negalima liesti. Mes negalime jo pakeisti. Taryba negali jo pakeisti. Tai yra jų susitarimas. Vis dėlto 6 straipsnis, pagrindinė šio susitarimo dalis, apimantis eliminavimą, prevenciją ir apsaugą, deja, yra šiek tiek dviprasmiškas dėl rizikos vertinimo ir konkrečiai dėl to, kokios prevencijos sudedamosios dalys turėtų būti įgyvendintos darbdavių ir kada.

Jei šis dviprasmiškumas nebus paaiškintas, mes matysime didelių skirtumų taikant direktyvą. Būtent dėl šios priežasties prašome, kad Komisija pateiktų įgyvendinimo gaires, kuriomis darbdaviams būtų išaiškinti rizikos veiksniai ir būtinos prevencinės priemonės, užtikrinančios nuoseklų direktyvos taikymą.

Susižalojimai adatomis yra labiausiai paplitusi ir pati pavojingiausia medicinos su(si)žalojimų aštriais medicinos instrumentais forma. Kai tik pacientui naudojama tuščiavidurė medicininė adata, visuomet yra pavojus, kad šia adata galima susižaloti, ir sveikatos apsaugos darbuotojas užsikrės rimta infekcija, nes tuščiavidurė adata – tai savotiškas paciento kraujo ar kitokių kūno skysčių rezervuaras.

Nepriklausomi tyrimai parodė, kad daugumos susižalojimų adatomis galima išvengti tobulinant švietimą, gerinant darbo sąlygas ir naudojant saugius medicinos instrumentus, apsaugančius nuo susižeidimo aštriais medicininiais įrankiais. Visi šie dalykai yra būtini, ne vienas ir ne du – jie visi yra būtini.

Taip pat tyrimais įrodyta, kad jei nebūtų įgyvendintas nors vienas iš šių trijų elementų, bendras poveikis labai sumažėtų. Panašiai bandymai įgyvendinti saugius medicinos prietaisus tik tam tikrose srityse arba tam tikriems pacientams nėra nei praktiškas, nei efektyvus.

Tose šalyse, kur veikia veiksmingi įstatymai, kaip antai Amerikoje, Kanadoje ir kai kuriose Ispanijos vietose, reikalaujama, kad, siekiant išvengti susižalojimų adatomis, būtų įgyvendintos visos šios trys sudedamosios dalys. Tai, kad jos visur vienodos, nėra sutapimas. Todėl, skelbdami gaires, norėtume pašalinti dviprasmiškumą, kuris numatytas 6 straipsniu.

Liz minėjo, kokią traumą patiria žmonės, patyrę sužalojimą nuo adatos dūrio. Per šešerius metus, dirbdamas šiuo klausimu, sutikau žmonių, kurie patyrė su(si)žalojimus adatomis, ir aš ypač norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią traumą. Teko sutikti gydytoją, kuris metė medicinos praktiką po susižalojimo adata. Man taip pat teko sutikti žmogų, po adatos dūrio užsikrėtusį ŽIV. Taip pat sutikau daug žmonių, kurie po adatos dūrio neužsikrėtė, tačiau tai paaiškėjo tik po ilgų laukimo ir nežinomybės mėnesių. Man taip pat teko sutikti šiukšlių rinkėjų ir įkalinimo įstaigų darbuotojų, nukentėjusių nuo susižalojimo adata. Jų šiame susitarime nėra. Tai kita sritis, apie kurią turime pagalvoti ateityje.

Vis dėlto tai geras susitarimas, ir, manau, jei turėsime geras gaires, padedančias užtikrinti vienodą taikymą visoje Europos Sąjungoje, turėsime tinkamą pagrindą ir mums pavyks gerokai sumažinti šį didelį skaičių – milijoną – tiek žmonių kasmet patiria adatos dūrio sužalojimą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika