Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 11. února 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví (rozprava)
MPphoto
 

  Alejandro Cercas, jménem skupiny S&D.(ES) Pane předsedající, také bych v úvodu rád poděkoval své kolegyni Lynnové za skvělou práci v našem výboru, za to, že dokázala skloubit všechna stanoviska, i za všechnu práci, kterou za tak dlouhou dobu odvedla.

Blahopřeji panu komisaři Andorovi. Jste tu druhý den, pane komisaři, a už jste se zhostil svých úkolů. Navíc je tu i druhá směrnice, která se týká mikrofinancování a kterou se Parlament také už nějakou dobu zabývá. Budete tak mít možnost vyřešit během dvou dnů dva problémy, čímž se pro mnoho Evropanů otevřou velké možnosti. Děkuji také komisaři Špidlovi za to, že byl nápomocen při řešení tohoto problému.

Už jste byli upozorněni na to, že rámcová dohoda je pro zdravotníky velice důležitým právním nástrojem, a já nebudu ztrácet příliš času tím, abych to opakoval. Zdravotníci každoročně utrpí přes milion zranění, která s sebou nesou také vážná zdravotní rizika, jako jsou virová onemocnění, hepatitida typu C, AIDS a podobně. Dohoda je však důležitá nejen pro zdravotníky, ale také pro pacienty a jejich rodiny. Tento nástroj tak bude lépe chránit miliony Evropanů.

Dospěli jsme tak na konec dlouhé cesty, na niž se tento Parlament vydal a na niž zval i Komisi a Radu; a zde musíme zmínit výbornou práci, kterou po celou tu dlouhou dobu odváděl pan Hughes.

Možná bych mohl krátce vysvětlit, proč mají socialističtí poslanci dnes takovou radost. Mám pocit, že dnes je příležitost zmínit několik věcí.

Za prvé, význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vytvoření co nejbezpečnějšího pracovního prostředí je naprosto zásadní pro pracovníky, pro rodiny i pro občany. Již jsme zmínili, jaké dopady má tento typ zranění na pracovníky i na občany z hlediska lidského, ale existují i dopady ekonomické. Před pár dny zde v Parlamentu hovořili zástupci Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci o některých svých kampaních na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví a také nám ukázali ekonomické studie, z nichž vyplývá, že například v Austrálii představují úrazy a onemocnění více než 6 % HDP tohoto státu. Jaká je cena za nedostatečné sociální zabezpečení? Jaká je cena za špatnou hygienu a bezpečnost na pracovišti? Jde tedy o investici do lidského kapitálu, ale také o investici z pohledu civilizačního a ekonomického.

Za druhé, význam prevence, protože prevence je lepší než léčba. Je třeba přijmout opatření dříve, než k úrazům dojde, aby se jim zabránilo. Prevence, která je velice složitou záležitostí, vyžaduje osvětu, informace, školení i kontrolu v každé z těchto oblastí.

Za třetí je třeba zmínit také význam sociálních partnerů, odborů. Bez nich bychom tuto rámcovou dohodu určitě neměli, ani by neexistovala žádná prevence. Lidé někdy odbory kritizují a říkají, že pro společnost znamenají náklady, ale tito lidé zapomínají na jejich obrovský přínos – odbory totiž stojí za zaváděním důležitých strategií na pracovišti, například těch, které jsou obsaženy v této dohodě.

Konečně musím zmínit i význam této sněmovny, která musí obhajovat svou pozici před veřejným míněním a před orgány Společenství, protože bez Parlamentu by tato rámcová dohoda neexistovala, a také význam spolupráce Parlamentu s Komisí a Radou, která byla příkladná. Vážím si podpory španělského předsednictví a doufám, že jsme vytvořili dobrý precedens pro novou etapu spolupráce mezi našimi institucemi.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí