Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις ενώσεις HOSPEEM και EPSU (συζήτηση)
MPphoto
 

  Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στη συνάδελφο κ. Lynne για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε στην επιτροπή μας, για την ικανότητά της να συμβιβάσει όλες τις απόψεις και για το έργο που επιτέλεσε στη διάρκεια ενός τόσο μεγάλου διαστήματος.

Συγχαίρω τον Επίτροπο Andor. Είναι η δεύτερη ημέρα σας, κύριε Επίτροπε, και κάνατε καλή αρχή στη δουλειά σας αντιμετωπίζοντας τις ευθύνες σας. Επιπροσθέτως, υπάρχει πλέον μια δεύτερη οδηγία σχετικά με τη μικροχρηματοδότηση η οποία απασχολεί το παρόν Σώμα εδώ και καιρό. Θα έχετε επίσης την τιμή να επιλύσετε δύο προβλήματα σε δύο ημέρες, πράγμα που θα προσφέρει ευρείες δυνατότητες σε πολλούς Ευρωπαίους. Επίσης ευχαριστώ τον Επίτροπο Spidla για τη βοήθεια που προσέφερε σε αυτό το θέμα.

Ήδη ενημερωθήκατε, και δεν πρόκειται να σπαταλήσω πολύ χρόνο για να σας το υπενθυμίσω, ότι η συμφωνία πλαίσιο είναι μια πολύ σημαντική νομική πράξη για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Πλήττονται από περισσότερα από ένα εκατομμύρια ατυχήματα κάθε χρόνο, πράγμα που συνεπάγεται και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως οι ιογενείς λοιμώξεις, η ηπατίτιδα C, το AIDS και άλλα. Ωστόσο, αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, αλλά και για τους ασθενείς σε νοσοκομεία και τις οικογένειές τους. Ουσιαστικά, εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα είναι καλύτερα προστατευμένοι με αυτό το μέσον.

Συνεπώς, το επιτύχαμε αυτό μετά από ένα μακρύ ταξίδι που ξεκίνησε το παρόν Σώμα χτυπώντας την πόρτα της Επιτροπής και του Συμβουλίου, και πρέπει να θυμόμαστε το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε ο κ. Hughes σε όλη τη διάρκεια αυτής της μακράς διαδικασίας.

Μπορώ ίσως να εξηγήσω εν συντομία γιατί οι σοσιαλιστές βουλευτές του ΕΚ είναι πολύ ικανοποιημένοι σήμερα. Αισθάνομαι ότι η σημερινή είναι μια ημέρα κατά την οποία πρέπει να αναφέρουμε ορισμένα πράγματα.

Πρώτον, τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλές για εργαζόμενους, οικογένειες και πολίτες. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, αναφέραμε ήδη όλες τις συνέπειες αυτών των ειδών τραυματισμών για εργαζόμενους και πολίτες, αλλά υπάρχουν και συνέπειες από οικονομική άποψη. Λίγες ημέρες πριν σε αυτό το Σώμα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία μάς μίλησε για κάποιες από τις εκστρατείες που διεξάγει για να προαγάγει την υγεία και την ασφάλεια, και αποκάλυψε ακόμη και κάποιες οικονομικές μελέτες που δείχνουν ότι στην Αυστραλία, για παράδειγμα, τα ατυχήματα και οι ασθένειες αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 6% του ΑΕγχΠ. Ποιο είναι το τίμημα για την έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης; Ποιο είναι το τίμημα για την έλλειψη υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας; Είναι συνεπώς μια επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά και μια επένδυση από την άποψη του πολιτισμού και της οικονομίας.

Δεύτερον, η σημασία της πρόληψης, καθώς η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Πρέπει να αναληφθεί δράση προτού σημειωθούν ατυχήματα, προκειμένου να προληφθούν. Η πρόληψη, που συνιστά ένα περίπλοκο θέμα, απαιτεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, κατάρτιση και εποπτεία σε σχέση με καθένα από αυτά τα καθήκοντα.

Τρίτον, είναι κρίσιμο να αναφέρουμε επίσης σε αυτό το στάδιο πόσο σημαντικοί είναι οι κοινωνικοί εταίροι, καθώς και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Χωρίς αυτούς, η συμφωνία πλαίσιο σίγουρα δεν θα υπήρχε, ούτε και κάποιο είδος πρόληψης. Μερικές φορές οι άνθρωποι επικρίνουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ισχυρίζονται ότι συνιστούν κόστος για την κοινωνία, αλλά ξεχνούν τα τεράστια οφέλη που προσφέρουν, καθώς αυτές βρίσκονται πίσω από τη θέσπιση σημαντικών πολιτικών στον χώρο εργασίας όπως εκείνες που υπάρχουν στη συμφωνία πλαίσιο.

Τέλος, πρέπει επίσης να αναφέρω τη σημασία αυτού του Σώματος, το οποίο πρέπει να υπερασπιστεί τη θέση του ενώπιον της κοινής γνώμης και ενώπιον άλλων κοινοτικών θεσμικών οργάνων, επειδή χωρίς αυτό το Σώμα η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υπήρχε, και τη σημασία της συνεργασίας του Κοινοβουλίου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, η οποία επίσης υπήρξε υποδειγματική. Εκτιμώ τη στήριξη της ισπανικής Προεδρίας και ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει καλό προηγούμενο για μια νέα φάση συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου