Hakemisto 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 11. helmikuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Ehdotus neuvoston direktiiviksi HOSPEEMin ja EPSUn laatiman terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta (keskustelu)
MPphoto
 

  Alejandro Cercas, S&D-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, minäkin haluan aluksi onnitella kollegaani Lynneä hänen erinomaisesta työstään valiokunnassamme, hänen kyvystään sovittaa yhteen kaikki näkemykset sekä hänen näin pitkään tekemästään työstä.

Onnittelen myös komission jäsen Andoria. Olette toista päivää komission jäsen ja olette aloittanut työnne hyvin vastuualoillanne. Lisäksi on myös toinen, mikrorahoitusta koskeva direktiivi, joka on ollut parlamentin huolenaiheena jo jonkun aikaa. Saatte kunnian myös ratkaista kahden päivän sisällä kaksi ongelmaa, jotka avaavat monille eurooppalaisille suuria mahdollisuuksia. Kiitän myös komission jäsen Špidlaa hänen tarjoamastaan avusta tässä asiassa.

Teille on jo kerrottu, että puitesopimus on hyvin merkittävä oikeudellinen väline terveydenhuoltoalan työntekijöille, enkä tuhlaa liikaa aikaa siitä muistuttamiseen. Terveydenhuoltoalan henkilöstöön kohdistuu vuosittain yli miljoona onnettomuutta, joihin liittyy vakavia terveysriskejä, kuten virusinfektiot, C-hepatiitti, AIDS ja niin edelleen. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä pelkästään terveydenhuoltoalan työntekijöiden, vaan myös sairaaloiden potilaiden ja heidän perheidensä kannalta. Pohjimmiltaan tällä välineellä suojellaan entistä paremmin miljoonia eurooppalaisia.

Olemmekin saavuttaneet tämän pitkällä matkalla, jolle parlamentti lähti koputtaen komission ja neuvoston ovia, ja meidän on muistettava jäsen Hughesin koko pitkän prosessin ajan tekemä eriomainen työ.

Voin kenties lyhyesti selittää, miksi parlamentin sosialistijäsenet ovat tänään niin tyytyväisiä. Minusta tänään on syytä mainita pari seikkaa.

Ensinnäkin mainitsen terveyden ja turvallisuuden merkityksen työpaikoilla. On ehdottoman tärkeää luoda työympäristö, joka on mahdollisimman turvallinen työntekijöille, perheille ja kansalaisille. Inhimilliseltä kannalta täällä on jo viitattu tällaisten tapaturmien vaikutuksista työntekijöihin ja kaikkiin kansalaisiin, mutta on myös taloudellisia vaikutuksia. Bilbaon viraston edustaja puhui muutama päivä sitten täällä parlamentissa joistakin viraston kampanjoista terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi ja paljasti jopa taloudellisten tutkimusten tuloksia, jotka osoittivat, että esimerkiksi Australiassa onnettomuuksien ja sairauksien kustannukset ovat yli kuusi prosenttia kansantalouden BKT:sta. Minkälainen hinta maksetaan sosiaaliturvan puutteesta? Minkälainen hinta maksetaan hygienian ja turvallisuuden puutteesta työpaikoilla? Tämän vuoksi on kyse investoinnista inhimilliseen pääomaan, mutta myös investoinnista sivilisaatioon ja taloudellisesta investoinnista.

Toinen asia on ehkäisyn merkitys, sillä ehkäisy on parempi kuin hoito. Toimiin on siis ryhdyttävä ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu, niiden ehkäisemiseksi. Ehkäisy, joka on monimutkainen asia, edellyttää tietoisuuden lisäämistä, tiedottamista, koulutusta ja valvontaa kaikkien näiden tehtävien osalta.

Kolmanneksi on tärkeää mainita tässä vaiheessa myös työmarkkinaosapuolten, ammattiliittojen merkitys. Ilman niitä tätä puitesopimusta ei varmasti olisi olemassa, eikä olisi myöskään minkäänlaista suojelua. Toisinaan ihmiset arvostelevat ammattiliittoja siitä, että ne aiheuttavat yhteiskunnalle kustannuksia, mutta silloin unohdetaan niiden tarjoamat valtavat edut, sillä juuri ne ovat sellaisten merkittävien työpaikkojen toimintatapojen takana kuten tämä puitesopimus.

Lopuksi minun on mainittava tämän parlamentin merkitys, sillä sen on puolustettava kantaansa julkiselle mielipiteelle ja yhteisön muille toimielimille, koska ilman parlamenttia tätä sopimusta ei olisi, ja parlamentin neuvoston ja komission kanssa tekemä yhteistyö on ollut esimerkillistä. Arvostan puheenjohtajavaltio Espanjan tukea ja toivon tämän toimivan hyvänä ennakkotauksena toimielintemme välisen uuden yhteistyövaiheen alussa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö