Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0190(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0013/2010

Indgivne tekster :

A7-0013/2010

Forhandlinger :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Afstemninger :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0029

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 11. februar 2010 - Strasbourg EUT-udgave

6.4. Aftale EU/Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (A7-0013/2010, Jeanine Hennis-Plasschaert) (afstemning)
PV
  

– Før afstemningen:

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, for PPE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Jeg foreslår på vegne af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), at Parlamentet henviser henstillingen til fornyet behandling i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 63 og 175. I går hørte vi Rådet og Kommissionen. Begge anmodede Parlamentet om mere tid til at følge op på Parlamentets anmodninger vedrørende den foreløbige aftale.

Det er rigtigt af Parlamentet at drage Rådet og Kommissionen samt USA til ansvar. Det er vores opgave – navnlig efter gennemførelsen af Lissabontraktaten – og den skal vi påtage os. Det er rigtigt af Parlamentet at sidestille personlig sikkerhed og privatlivets fred, idet disse to aspekter er uløseligt forbundet. PPE-Gruppen sætter ikke spørgsmålstegn ved Parlamentets krav eller autoritet ved at anmode om en mindre udsættelse af afstemningen. Gruppen anmoder om at få bolden kastet tilbage til Kommissionen, Rådet og USA i et meget kort tidsrum.

Min gruppe foreslår rent faktisk, at Parlamentet begrænser den tid, som Rådet får tildelt, ved at stille krav om at få forelagt de nødvendige oplysninger i næste måned og ikke i maj, som Rådet havde anmodet om. Det vil give os mulighed for at vedtage en endelig udtalelse i marts. Det er ikke urealistisk, navnlig ikke da vi i går aftes fik at vide, at kommissær Malmström ville forelægge et forslag til et nyt forhandlingsmandat til den endelige aftale i næste uge eller inden den næste minisession i Bruxelles, dvs. om 10 dage. Vi foreslår et nyt mandat i februar og Parlamentets afstemning i marts.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, for ECR-Gruppen. (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne støtte PPE-Gruppens anmodning om en udsættelse af afstemningen. Jeg mener, at det er en fornuftig og rationel fremgangsmåde. Parlamentet har fået nye beføjelser, men vi skal udøve disse på en velovervejet og ansvarlig måde. Rådet har forsøgt at berolige Parlamentet, måske endnu ikke i tilstrækkelig grad, men Rådet har også sagt undskyld for sine fejltagelser i denne proces. Jeg mener således, at vi nu bør tage os tid til at samarbejde om at komme videre, også hen imod indgåelsen af en ny langsigtet aftale. Hvis vi ønsker at værne om Parlamentets omdømme, vores fremtidige internationale aftaler og Europas sikkerhed, bør vi efter min opfattelse tage os tid hertil.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, ordfører. − (EN) Hr. formand! Jeg opfordrer medlemmerne til at stemme imod en udsættelse, idet Rådet ikke har opfyldt betingelserne for en udsættelse. Parlamentet kan ikke blive ved med at lade sig narre af falske løfter. Bolden var i Rådets banehalvdel, men Rådet handlede ikke korrekt og effektivt. Rådet har kendt til dette problem i over to år og har i denne periode intet gjort for at løse problemet. Hvis vi nægter at godkende indgåelsen af den foreløbige aftale, bringer vi ikke de europæiske borgeres sikkerhed i fare. Det vil fortsat være muligt at foretage målrettet transatlantisk udveksling af data. Retsstatsprincippet er af afgørende betydning, selv om vores love overtrædes i øjeblikket, og i denne midlertidige aftale ville de fortsat blive overtrådt. Parlamentet bør ikke medvirke hertil.

Endelig vil jeg til sidst gerne påpege, at hvis den amerikanske regering forelagde et lignende forslag for den amerikanske kongres om at bulkoverføre amerikanske statsborgeres bankoplysninger til en fremmed magt, ved vi alle, hvad den amerikanske kongres ville sige – ikke sandt?

(Bifald fra venstre)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. − (EN) Hr. formand! Kommissionen støtter en udsættelse af afstemningen. Det vil give den nye Kommission mulighed for at sætte fornyet skub i denne vanskelige sag, og det vil også give Europa-Parlamentet mere tid til at se, hvilken tilgang vi vil anlægge til dette spørgsmål.

Kommissionen skal overholde en meget ambitiøs tidsplan. Jeg vil gerne bekræfte det, hr. Daul sagde, nemlig at Kommissionen vil vedtage mandatet til en ny langsigtet aftale den 24. februar, hvis Parlamentet når til enighed om at udsætte afstemningen. Jeg vil personligt forelægge mandatet for Parlamentet samme dag. Rådet vil få forelagt mandatet dagen efter i Bruxelles med henblik på nærmere overvejelse. Jeg er sikker på, at det spanske formandskab vil gøre sit yderste for at skabe enighed om mandatet hurtigst muligt. Kommissionen vil herefter straks indlede forhandlinger med USA og vil forsøge at afslutte forhandlingerne hurtigst muligt.

Vi vil inden for rammerne af disse beføjelser holde Europa-Parlamentet fuldt underrettet på alle stadier i processen. Det er mit mål at sikre indgåelsen af en ny aftale med meget ambitiøse garantier for beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse. Jeg tror, at vi kan opbygge tillid på begge sider af Atlanten med henblik på sporing af finansiering, men det skal naturligvis ske under fuld respekt for borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D). - (DE) Hr. formand! Jeg har et tillægsspørgsmål til Kommissionen, dvs. til kommissær Malmström. Er det korrekt forstået, at De i Deres egenskab af kommissær støtter anmodningen fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) om udsættelse af afstemningen? Må jeg spørge, hvorfor De ikke støttede disse anmodninger som Europaminister i de seks måneder under det svenske formandskab? Havde De gjort dette, ville det ikke have været nødvendigt at drøfte udsættelsen i dag.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Ønsker De at besvare spørgsmålet meget kort?

(Kommissæren afslog)

(Parlamentet forkastede anmodningen om henvisning af henstillingen til fornyet udvalgsbehandling)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik