Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0190(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0013/2010

Esitatud tekstid :

A7-0013/2010

Arutelud :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Hääletused :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0029

Istungi stenogramm
Neljapäev, 11. veebruar 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

6.4. ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb rahaülekannetega seotud andmete töötlemist ja edastamist EList USAsse terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames (A7-0013/2010, Jeanine Hennis-Plasschaert) (hääletus)
Protokoll
  

Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, fraktsiooni PPE nimel. (FR) Austatud juhataja, Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni nimel teen ettepaneku, et täiskogu saadaks Hennis-Plasschaerti raporti tagasi kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni kooskõlas kodukorra artiklitega 63 ja 175. Me kuulasime eile ära nõukogu ja komisjoni. Mõlemad palusid parlamendilt lisaaega, et nad saaksid vastata taotlustele, mis me isiklikult koostasime vahekokkuleppe suhtes.

Parlamendil on õigus nõukogult ja komisjonilt ning Ameerika Ühendriikidelt aru pärida. See on meie kohustus − ja seda suurem nüüd, kui Lissaboni leping on jõustunud − ja me peame seda täitma. Parlamendil on õigus kohelda isiklikku turvalisust ja eraelu puutumatust võrdväärsetena, sest üht ilma teiseta ei saa olla. Fraktsioon PPE ei taha oma palvega hääletamine veidi edasi lükata seada kahtluse alla parlamendi nõudmisi ega autoriteeti. Me palume vaid, et pall lükataks väga lühikeseks ajaks tagasi komisjoni, nõukogu ja USA väljakupoolele.

Tegelikult teeb meie fraktsioon ettepaneku, et parlament piiraks nõukogule antavat aega sellega, et nõuame, et vajalik teave esitatakse meile järgmisel kuul ja mitte mais, nagu nõukogu palus. See võimaldaks meil märtsis kindlale seisukohale jõuda. See ei ole ebarealistlik, eriti kuna eile õhtul saime teada, et volinik Malmström kavatses järgmisel nädalal või järgmiseks mini-istungjärguks Brüsselis, s.o umbes 10 päeva pärast esitada uue läbirääkimismandaadi lõpliku kokkuleppe sõlmimiseks. Meie ettepanek on: uus mandaat veebruaris ja parlamendi hääletus märtsis.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, fraktsiooni ECR nimel. − Austatud juhataja! Ma tahaksin toetada EPPi ettepanekut hääletamine edasi lükata. Ma usun, et nii toimida oleks mõistlik ja ratsionaalne; täiskogul võivad küll olla uued volitused, kuid me peame neid kasutama mõõdukalt ja vastutustundlikult. Nõukogu on üritanud parlamenti rahustada, võib-olla mitte veel piisavalt, kuid selle käigus on nad ühtlasi oma vigade eest vabandust palunud. Nii et ma arvan, et me peaksime võtma natuke aega, et teha koostööd edasimineku nimel ning ka uue pikaajalise lepingu suunas. Ma usun, et see on täiskogu maine huvides, meie rahvusvaheliste kokkulepete ja Euroopa turvalisuse huvides, kui me endale selle aja võtame.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, raportöör. Austatud juhataja! Ma soovitan hääletada edasilükkamise vastu, kuna nõukogu ei vasta edasilükkamise tingimustele. Täiskogu ei tohi jätkuvalt langeda valelubaduste õnge; pall oli nõukogu väljakupoolele, kuid ta ei suutnud kohaselt ja tõhusalt tegutseda. Nõukogu on sellest probleemist teadnud rohkem kui kaks aastat ja pole selle lahendamiseks selle aja jooksul mitte midagi ette võtnud. Kui me oma nõusolekut vaheleppele ei anna, siis sellega ei sea me ohtu Euroopa kodanike turvalisust. Sihtsotstarbeline üleatlandiline andmevahetus jääb endiselt võimalikuks; õigusriigi printsiip on otsustava tähtsusega, ehkki praegu me rikume oma seadusi ning vastavalt kõnealusele kokkuleppele, kui seda ajutiselt kohaldatakse, seaduste rikkumine jätkub. Parlament ei peaks siin kaassüüdlane olema.

Lõpetuseks, viimane märkus. Kui USA administratsioon esitaks USA kongressile sarnase ettepaneku, et edastada võõrriigile hulgi Ameerika kodanike pangaandmeid, siis me kõik teame, mis oleks kongressi vastus, eks ole?

(Aplaus vasakult)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komisjoni liige. Austatud juhataja! Komisjon toetab hääletamise edasi lükkamist. See annab uuele komisjonile võimaluse anda uut hoogu sellel keerulise küsimuse lahendamiseks ning see annab ka Euroopa Parlamendile rohkem aega otsustada, kuidas edasi toimida.

Komisjon on endale võtnud väga ambitsioonika ajakava. Ma tahaksin kinnitada Joseph Dauli öeldut −, et komisjon võtab 24. veebruaril mandaadi uue pikaajalise kokkuleppe sõlmimiseks, kui teie olete nõus hääletust edasi lükkama. Olen valmis isiklikult sellel päeval teie ette tulema ja mandaadi esitama. Nõukogu saab selle kaalumiseks järgmisel päeval Brüsselis. Ma olen kindel, et eesistujariik Hispaania teeb kõik endast oleneva, et mandaadis võimalikult ruttu kokku leppida. Komisjon käivitab seejärel viivitamata läbirääkimised USAga ja püüab need võimalikult kiiresti lõpule viia.

Kooskõlas nende volitustega hoiame me Euroopa Parlamenti kogu protsessi igas etapis asjadega täielikult kursis. Minu eesmärk on jõuda uuele kokkuleppele, mis hõlmaks väga ambitsioonikaid eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitsemeetmeid. Ma usun, et me suudame mõlemal pool Atlandi ookeani suurendada usaldust rahastamise jälgimise osas, kuid loomulikult peab see toimuma nii, et täielikult on tagatud kodanikuvabaduste ja põhiõiguste kaitse.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D). (DE) Austatud juhataja! Mul on komisjonile, s.t Cecilia Malmströmile täiendav küsimus. Kas ma saan õigesti aru, volinik Malmström, et te toetate Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni hääletuse edasilükkamist? Kas ma tohin küsida, miks te selliseid palveid ei toetanud, kui olite Euroopa minister Rootsi eesistumise kuue kuu jooksul? Oleksite te seda teinud, siis ei peaks me täna edasilükkamist arutama.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Kas soovite väga lühidalt vastata?

(Volinik loobus vastamast)

(Parlament lükkas tagasi taotluse saata raport uuesti komisjoni)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika