Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0190(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0013/2010

Συζήτηση :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0029

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση Kinga Göncz (A7-0049/2009)

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(RO) Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια. Εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), επικροτώ την τελική ψηφοφορία για το πρόγραμμα Progress. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) την οποία εκπροσώπησα κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, εξέφραζε πάντα την υποστήριξή της για κάθε πρωτοβουλία και για οποιαδήποτε μέτρα που στόχευαν στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών.

Η έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα ικανοποιεί έναν από τους κύριους στόχους της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες): παρέχει στήριξη σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μέριμνα για κοινωνική ένταξη. Η σημερινή ψηφοφορία διασφαλίζει επίσης ότι τα προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο Progress δεν θα περιοριστούν, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο άλλον ένα στόχο της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Πιστεύω ότι το βασικό στοιχείο της σημερινής ψηφοφορίας περιέχεται στο άρθρο 1 της έκθεσης. Αντικατοπτρίζει την ισορροπημένη προσέγγιση που υποστήριζε πάντα η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) σε σχέση με το θέμα των πόρων για την χρηματοδότηση των έργων.

Για την ακρίβεια, η γραμμή του προϋπολογισμού για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων αποτελείται από 60 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του προγράμματος Progress και 40 εκατομμύρια ευρώ από άλλες πηγές. Αυτή η αναλογία συμπίπτει με την προσέγγιση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) η οποία ευνοεί, αφενός, την ταχύτατη εκκίνηση του προγράμματος και, αφετέρου, τη σύνεση που απαιτείται λόγω των περιορισμών του προϋπολογισμού που αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή. Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω ξανά για τη σημερινή ψηφοφορία και για τη συνεχή στήριξη κατά την εκπόνηση της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Θέλω να πω πόσο χαίρομαι που εγκρίναμε αυτό το πρόγραμμα, και χαίρομαι που μπόρεσα να ψηφίσω υπέρ του, ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή που οι χώρες μας παλεύουν με την οικονομική κρίση και η ανεργία έχει φτάσει το δέκα τοις εκατό ή περισσότερο σε πολλές από αυτές. Η δέσμη αυτή θα αποτελέσει μεγάλη βοήθεια για όλους εμάς. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια, και θέλω επίσης να προσθέσω πόσο χαίρομαι που κατέστη δυνατό να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία και που αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ δεν θα χορηγηθούν εντελώς εις βάρος του πακέτου Progress. Αυτή είναι μια πολύ καλή συμφωνία, σας ευχαριστούμε πολύ, και ελπίζω ότι θα είναι προς το συμφέρον όλων.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης είμαι πολύ ευχαριστημένη που υποστήριξα αυτήν την πρωτοβουλία. Είναι μια απτή έκφραση ενός παραδείγματος ενός από τα μέτρα που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ ως απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει σε εκείνους που δεν θα είχαν κανονικά πρόσβαση στην πιστωτική αγορά· εκείνους στους οποίους οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έλεγαν, όχι ευχαριστούμε, δεν θέλουμε την επιχείρησή σας. Άνθρωποι για παράδειγμα που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, άνθρωποι που δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας έχουν τώρα μια ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις επειδή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δάνεια, με εγγυημένο κεφάλαιο μέχρι 25.000 ευρώ. Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα κάνει τη διαφορά για πολλούς ανθρώπους, και ευχαριστώ την ισπανική Προεδρία για τις προσπάθειές της για τη σύναψη μιας συμφωνίας, καθώς και την εισηγήτρια για το επίπονο έργο της.

Πιστεύω ότι έχουμε μια καλή συμφωνία σήμερα εδώ, ιδιαίτερα για εκείνους που, όπως είπα, είναι αποκλεισμένοι από την πιστωτική αγορά, και σε προσωπικό επίπεδο χαίρομαι επίσης πολύ που βλέπω ότι οι πιστοδοτικές ενώσεις είναι μεταξύ εκείνων που μπορούν να διαβιβάσουν αυτήν τη χρηματοδότηση στα μέλη τους.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Κύριε Πρόεδρε, η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει μια κοινωνική κρίση – δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να περιγραφεί μια κατάσταση στην οποία η ανεργία έχει αυξηθεί τρεις, τέσσερις ή πέντε φορές, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση. Τον προηγούμενο χρόνο δημιουργήσαμε σε αυτήν την αίθουσα ένα ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, ένα σχέδιο που προέβλεπε την εκπλήρωση και χρηματοδότηση των αποφάσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος Progress.

Φυσικά, η κατάσταση είναι περίπλοκη. Η μείωση της ανεργίας δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μια στιγμή. Υποστήριξα τα επιπρόσθετα μέτρα της Επιτροπής σχετικά με τις μικροχρηματοδοτήσεις. Ωστόσο, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ήθελαν να επιλέξουν την εύκολη διέξοδο και να πάρουν τα χρήματα για τη χρηματοδότηση των πιστώσεων από τα κεφάλαια του προγράμματος Progress. Δεν μπορούσα να υποστηρίξω μια τέτοια προσέγγιση, και επομένως ψήφισα τους συμβιβασμούς που προωθήθηκαν στην έκθεση της κ. Göncz.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, το μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕγχΠ που κατείχε η παλαιά Ευρώπη είναι σε σοβαρή ύφεση. Αν εξαιρέσουμε τις χώρες που εντάχθηκαν στην τελευταία διεύρυνση, το ποσοστό των 15 παλιών κρατών μελών επί του παγκόσμιου ΑΕγχΠ πριν από 40 χρόνια ήταν 35%· σήμερα είναι 25%· σε 15 χρόνια θα είναι 15%. Η Ευρώπη γίνεται αρτηριοσκληρωτική, αρθριτική, εξαιτίας του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου για το οποίο συνηθίζαμε να υπερηφανευόμαστε.

Υπήρχε μια εποχή αμέσως μετά τον πόλεμο που έδειχνε να λειτουργεί: πληρωμένες διακοπές, άδεια μητρότητας – ποιο θα μπορούσε να μην μας αρέσει; – περιορισμένες ώρες εργασίας και τα λοιπά. Αλλά έρχεται μια στιγμή που η πραγματικότητα επιβάλλει την παρουσία της, και τώρα φτάσαμε σε αυτήν τη στιγμή . Σήμερα χρειάζονται τέσσερις γερμανοί εργαζόμενοι για να δουλέψουν τον ίδιο χρόνο εργασίας ετησίως όσο τρεις αμερικανοί εργαζόμενοι· το αποτέλεσμα είναι ότι το αμερικανικό μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕγχΠ τα τελευταία 40 χρόνια έχει διατηρηθεί σχετικά σταθερό. Είμαστε σαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε ένα κάποτε μεγαλοπρεπές σπίτι που αρχίζει να καταρρέει γύρω μας, παίρνοντας το βλέμμα μας από τις εξελίξεις πέρα από το κατώφλι μας. Η ήπειρός μας στο σύνολό της γίνεται στείρα, αρτηριοσκληρωτική και απαρχαιωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά υποστήριξα το ψήφισμα, και επίσης υποστήριξα όλες τις τροπολογίες. Ποιοι ήταν οι λόγοι για την απόφασή μου; Καταρχάς, παρά την κρίση, καταφέραμε να εστιάσουμε σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεύτερον, καταφέραμε να συγκεντρωθούμε παρά τις διαφορές μας, επειδή υπήρχαν κοινές τροπολογίες, που υποστηρίχθηκαν από τους Σοσιαλιστές, του Δημοκράτες, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελευθέρους. Τρίτον και τελευταίο, θα ήθελα να δώσει αυτό ένα σαφές μήνυμα σε όλα τα κράτη μέλη, ότι σε σχέση με αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
  

Σύσταση Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει περισσότερη εξουσία, αλλά αυτή η εξουσία δεν έχει χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά σήμερα. Στην περίοδο πριν από τη συζήτηση για τη SWIFT, πάρα πολλά πήγαν στραβά. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έδωσαν στο Κοινοβούλιο πολύ λίγες πληροφορίες πάρα πολύ αργά. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί.

Ωστόσο αυτός δεν είναι ικανός λόγος για να διακοπεί ξαφνικά ένα πρόγραμμα που λειτουργούσε λογικά για αρκετά χρόνια, ένα πρόγραμμα που έχει προστατέψει αποδεδειγμένα τόσο ευρωπαίους όσο και αμερικανούς πολίτες σε αρκετές περιπτώσεις. Επομένως, καταψήφισα την έκθεση, και είμαι υπέρ μιας παράτασης διάρκειας εννέα μηνών της συμφωνίας SWIFT. Όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μιας νέας συμφωνίας, πρέπει να γίνουν σαφείς ρυθμίσεις για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να αποτρέψουμε την περιττή ανταλλαγή δεδομένων και δεν πρέπει να επιτρέψουμε την αποθήκευση δεδομένων επ’ αόριστον.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, η ανάγκη να καταπολεμήσουμε αποφασιστικά την τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, παράλληλα, η ανάγκη να σφυρηλατήσουμε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα γεγονός που κανείς δεν αμφισβητεί. Ωστόσο, ψήφισα κατά της συμφωνίας SWIFT, διότι δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη θεμελιώδη θέματα προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η περιφρόνηση που επιδείχθηκε προς το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της συμφωνίας ήταν απλά απαράδεκτη. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα συμπεριληφθεί πλήρως τώρα και ότι δεν θα επαναληφθεί αυτή η κατάσταση.

Μια διεθνής συμφωνία για τη ρύθμιση της ανταλλαγής δεδομένων είναι ασφαλώς απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει να επιτραπεί ο εμπαιγμός των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κάθε φορά που διαβιβάζονται ευρωπαϊκά δεδομένα σε τρίτα μέρη, πρέπει να εγγυόμαστε επίσης την εξασφάλιση των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων . Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, χθες πραγματοποιήθηκε μια πολύ σημαντική συζήτηση για το ζήτημα του SWIFT στο Κοινοβούλιο μας, και το Συμβούλιο αλλά και η Επιτροπή προχώρησαν σε πολύ σημαντικές παραδοχές σε σχέση με τα προβλήματα που υπήρχαν στη διαδικασία και ειδικά όσον αφορά την ενημέρωση του Κοινοβουλίου για όλες τις παραμέτρους του ζητήματος.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, υποστήριξα, σήμερα, με την ψήφο μου την αναβολή που προτάθηκε, προκειμένου το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να έχουμε σωστή πληροφόρηση, να λυθούν οι όποιες παρερμηνείες υπάρχουν και να καταλήξουμε σε μια οριστική απόφαση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών είναι καθοριστικό και όλοι το υπερασπιζόμαστε με τρόπο απόλυτο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να λαμβάνονται όλες οι πρόνοιες. Πρέπει, όμως, παράλληλα, να λάβουμε εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι παράνομες χρηματοδοτήσεις σε τρομοκρατικές οργανώσεις και με τον τρόπο αυτόν, προληπτικά, να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο που μαστίζει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρώπη σε ότι αφορά τα τρομοκρατικά χτυπήματα.

Γι’ αυτό ακριβώς το επόμενο διάστημα η ευθύνη μας είναι καθοριστική προκειμένου, με συνεννόηση, να αρθούν οι παρανοήσεις και να προχωρήσουμε σε μια επίλυση του ζητήματος αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αιτιολογήσω την ψήφο μου σχετικά με την έκθεση Hennis-Plasschaert –την αποκαλούμενη «έκθεση SWIFT»– αναφορικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πιστεύω ότι η ψηφοφορία ήταν μπερδεμένη, ακόμη και για τα πρότυπα αυτού του σώματος. Ψηφίσαμε, πιστεύω, να μην ψηφίσουμε, και μετά ψηφίσαμε για την αναπομπή της έκθεσης πίσω στην επιτροπή. Ήθελα να ψηφίσω για να αρνηθώ τη συναίνεσή μου για την σύναψη της συμφωνίας. Ωστόσο, σίγουρα δεν ήθελα να ψηφίσω υπέρ της παραγράφου 2 της έκθεσης η οποία ζητούσε την υποβολή συστάσεων για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία βάσει του νομικού πλαισίου της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Δεν θέλω καμία συμφωνία ή συμφωνίες βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έρχεται σε σύγκρουση με τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 1689 και άλλους συνταγματικούς νόμους της Αγγλίας, οι οποίοι δεν έχουν καταργηθεί ρητά και επομένως παραμένουν σε ισχύ. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η Αγγλία –και, βέβαια, το Ηνωμένο Βασίλειο– κυβερνάται τώρα από μια παράνομα εκλεγμένη κυβέρνηση.

 
  
MPphoto
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL) . – Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Hennis-Plasschaert, ωστόσο θέλω να κάνω μια επεξήγηση ψήφου, η οποία είναι η εξής: το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απορρίπτει την «τρομοσυμφωνία» Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένων Πολιτειών, που έγινε στο όνομα της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια των κεντροαριστερών και κεντροδεξιών δυνάμεων, του ευρω-μονόδρομου, να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση των λαών τις «τρομοσυμφωνίες» με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ δεν εγκρίνει την ενδιάμεση συμφωνία που ήδη υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ, καλεί το Συμβούλιο να συνάψει μόνιμη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα σέβεται δήθεν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για απροκάλυπτη κοροϊδία. Καμία προστασία, κατά την άποψή μας, των προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να υπάρξει από τη στιγμή που αυτά θα βρίσκονται στα χέρια της CIA και των άλλων μυστικών υπηρεσιών. Η τρομοκρατία χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ και άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις σαν πρόσχημα για την παράβαση των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων, για το χτύπημα του λαϊκού κινήματος, για να δικαιολογήσουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Δεν υπάρχουν «τρομονόμοι» που να σέβονται τις λαϊκές ελευθερίες, γι' αυτό και οι λαοί πρέπει να τους απορρίψουν, όπως και να απορρίψουν και όλες τις σχετικές «τρομοσυμφωνίες».

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήταν ένα θέμα με πολύ λεπτή ισορροπία, και ζηλεύω την ηθική βεβαιότητα που εξέφρασαν άτομα και από τις δύο πλευρές του. Υπήρχαν θεμιτά θέματα πολιτικών ελευθεριών· ανησυχίες που θα συμμερίζονταν άνθρωποι και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές η αμερικανική κυβέρνηση κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανησυχίες που εκφράστηκαν σε αυτήν την πλευρά του Ατλαντικού και παρουσίασε μία αναλογική πρόταση η οποία λαμβάνει υπόψη την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας.

Μίλησα εναντίον πολλών από τα μέτρα που θεσπίστηκαν εδώ τα τελευταία 10 χρόνια με το πρόσχημα των μέτρων ασφαλείας τα οποία στην πραγματικότητα απλά αύξαναν τις εξουσίες του κράτους. Αλλά αυτή η περίπτωση δεν πιστεύω ότι εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία· εξετάζουμε ένα μέτρο που μπορεί να υποδειχθεί ότι είχε συγκεκριμένες επιτυχίες από την άποψη της καταπολέμησης τρομοκρατικών θηριωδιών. Λυπάμαι, αλλά δεν πιστεύω ότι ορισμένοι από τους επικριτές σε αυτό το Κοινοβούλιο ενδιαφέρονταν πραγματικά για τις πολιτικές ελευθερίες. Είχαν δύο άλλους σκοπούς: να προβάλουν, πρώτον, την εξουσία του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου έναντι των εθνικών κρατών, και δεύτερον, την αντανακλαστική πεποίθησή τους ότι η Αμερική έχει πάντα και παντού άδικο. Είναι κρίμα. Μετά την εκλογή του Barack Obama πολλοί από την Αριστερά αυτού του Κοινοβουλίου μιλούσαν με θερμά λόγια για μια νέα συνεργασία με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σήμερα μπορούμε να δούμε πόσο μπορούμε να πιστέψουμε τα λόγια τους.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πολιτών της ΕΕ σε ειδησεογραφικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Η συμφωνία είναι πολύ μειονεκτική και άνιση για την ΕΕ. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία, στην εκδοχή που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μπορούσε να γίνει δεκτή διότι είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χειρίζονται οι ειδησεογραφικές υπηρεσίες των ΗΠΑ τα δεδομένα τους για μια περίοδο 99 ετών.

Η δομή αυτής της συμφωνίας ήταν παράλογη και άνιση και κατά τη γνώμη μου επέτρεπε την κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ. Είναι επομένως θετικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να απορρίψει αυτήν τη συμφωνία και υποχρέωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να επεξεργάζεται μια νέα συμφωνία η οποία θα είναι ισορροπημένη και η οποία θα αντιμετωπίζει τα δικαιώματα των πολιτών των ΗΠΑ και της ΕΕ ισότιμα.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Ψήφισα υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας σχετικά με τη συμφωνία και επίσης κατά της πρότασης απόρριψης της επικύρωσής της. Το γεγονός ότι η υπερηφάνεια θριάμβευσε εναντίον της υπευθυνότητας σε αυτό το Κοινοβούλιο δεν είναι καλό σημάδι, ακόμη και αν το Συμβούλιο δεν είχε καλή επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων, ωστόσο, κατέστησε δυνατό τον έγκαιρο εντοπισμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά ευρωπαίων πολτών. Εκείνοι που κατέστρεψαν την προσωρινή συμφωνία με την ιδέα ότι παρείχε καλύτερη προστασία στα οικονομικά δεδομένα των ευρωπαίων πολιτών ίσως δεν έχουν διαβάσει αυτήν τη συμφωνία, επειδή παρέχει ένα καλύτερο πλαίσιο από αυτό που ίσχυε με την προηγούμενη συμφωνία του 2003, αν και δεν υπάρχει γνωστή περίπτωση κατάχρησης αυτών των δεδομένων. Αντιθέτως, στην προσωρινή συμφωνία υπήρχαν ακόμη περισσότερες νέες εγγυήσεις, όπως, για παράδειγμα, ότι αιτήματα για δεδομένα μπορούν να γίνονται μόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως για την Europol, και μόνο στη βάση μιας σαφούς περιγραφής της έρευνας για την οποία θα χρησιμοποιούνταν. Δεν μπορώ επομένως να καταλάβω τι συνέβη εδώ. Κατά την άποψή μου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια πρωτάκουστη και αλαζονική θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω απλά να πω ότι δέχομαι απόλυτα τη δημοκρατική απόφαση που ελήφθη από το Κοινοβούλιο αλλά, σε σχέση με αυτό το θέμα, χαίρομαι που ψήφισα σύμφωνα με την Ομάδα μας και τη θέση που περιέγραψε ο αρχηγός μας, κ. Daul. Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχουν δύο παράγοντες που συντέλεσαν στην ήττα με 15 ψήφους – πρώτον ότι δεν δόθηκε απάντηση στην ερώτηση που έθεσε ο κ. Schulz, και, δεύτερον, πιστεύω ότι υπήρχε ένα στοιχείο σύγχυσης σχετικά με αυτό που ψηφίζαμε.

Για μελλοντική αναφορά, πιστεύω ότι, όταν υπάρχουν προτάσεις από τα έδρανα, πρέπει να δηλώνεται απολύτως ξεκάθαρα για όλους ότι για αυτό ψηφίζουμε αυτήν τη στιγμή. Μπορεί να μην έχω δίκιο ή άδικο σε αυτήν την κατάσταση, αλλά αυτή είναι η άποψή μου.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0063/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Θέλω να μιλήσω για με την ψηφοφορία που μόλις διεξήγαμε σχετικά με τα αιχμηρά αντικείμενα και τους τραυματισμούς σε νοσοκομεία και ιατρεία. Πρέπει να λεχθεί ότι αυτό το πρόβλημα είχε υποτιμηθεί για πολύ καιρό. Πολλοί τραυματισμοί συμβαίνουν, είτε κατά τη διάρκεια επεμβάσεων, σε ιατρεία παθολόγων ή στα ιατρεία ειδικευμένων ιατρών, όπου μία νοσοκόμα ή ένας γιατρός τραυματίζονται από μία βελόνα ή ένα νυστέρι που είναι μολυσμένα από δείγματα αίματος ενός ασθενή που είναι προσβεβλημένος από μια μεταδοτική ασθένεια.

Βλέπουμε όλο και περισσότερο πώς ειδικά οι νοσοκόμες μπορεί να προσβάλλονται από ηπατίτιδα, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο στην εργασία τους να προσβάλλονται επίσης από τον ιό HIV και να ασθενούν από AIDS. Θέλω να υποστηρίξω τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις προσπάθειές μας να προστατέψουμε τους γιατρούς και τις νοσοκόμες με προληπτικά μέτρα και επίσης, όταν ζητούν αποζημίωση, να αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που έγινε σήμερα εδώ διότι, το 2006, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ευρώπη από λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα. Φυσικά είχαμε τη συμφωνία πλαίσιο τον περασμένο Ιούλιο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και σήμερα έχουμε αυτό το ψήφισμα. Αυτό το ψήφισμα θα επικροτηθεί θερμά από τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα σε όλη την ΕΕ επειδή οι τραυματισμοί από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα αποτελούν έναν από τους πιο συνήθεις και σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Πράγματι, εκτιμάται ότι συμβαίνουν περίπου ένα εκατομμύριο τέτοιοι τραυματισμοί κάθε χρόνο.

Τώρα είναι εξαιρετικά σημαντικό τα μέτρα που προσδιορίζονται στην πρόταση οδηγίας να εφαρμοστούν επειγόντως και να υιοθετηθούν πρώτα, και μετά να εφαρμοστούν. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας περίμεναν ήδη πάρα πολύ καιρό· δεν είναι λογικό να τους ζητηθεί να περιμένουν περισσότερο. Η δουλειά τους είναι ήδη αρκετά δύσκολη και επίπονη, και οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση, γνωρίζω ότι θα είναι πολύ ευπρόσδεκτο.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση Gabriele Albertini (A7-0003/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η Ισλανδία, η οποία υπέβαλε την υποψηφιότητά της για ένταξη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο στις 16 Ιουλίου 2009, δεν πρέπει, φυσικά, να τεθεί σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλες υποψήφιες ή δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Υπό αυτό το πρίσμα, ψήφισα υπέρ της προσαρμογής και τροποποίησης του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με την προενταξιακή βοήθεια. Όπως γνωρίζουμε, η Ισλανδία είναι ήδη μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και είναι ένα έθνος με πολύ καλή ανάπτυξη, γι’ αυτό οι πληρωμές που χορηγούνται από αυτήν τη βοήθεια πρέπει να είναι περιορισμένες. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, αυτός ο προενταξιακός μηχανισμός πρέπει να αναθεωρηθεί ξανά. Για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου σαφές γιατί μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Τουρκία, λαμβάνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων, χρήματα που χρειάζονται επειγόντως στην Ευρώπη.

 
  
  

Έκθεση Jiří Maštálka (A7-0005/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης καθώς η Σύμβαση της Χάγης σχετικά με την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος είναι κατά κύριο λόγο ένα μέτρο για την προστασία των παιδιών, εφόσον η μεγάλη πλειοψηφία των αξιώσεων διατροφής αφορά παιδιά. Αυτή η σύμβαση αποσκοπεί να διευκολύνει την ανάκτηση πληρωμών και να διασφαλίσει ότι οι αγωγές για αξιώσεις διατροφής που υποβάλλονται σε αλλοδαπό κράτος αναγνωρίζονται και ασκούνται αποτελεσματικά. Χαίρομαι που το Συμβούλιο διαβουλεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρόκειται να λάβει μία απόφαση σχετικά με αυτήν τη σύμβαση, δεδομένου ότι λόγω των ευκαιριών ελεύθερης κυκλοφορίας σε κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες και λόγω του αυξημένου αριθμού διαζυγίων, υπάρχει επίσης αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων που αφορούν ανάκτηση διατροφής σε αλλοδαπό κράτος.

Θέλω να επισημάνω ότι μόλις εγκριθεί αυτή η πρόταση της Επιτροπής για την ανάκτηση διατροφής, θα είναι πιο εύκολο και απλούστερο για ένα άτομο που ζει στην επικράτεια ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη να ανακτήσει διατροφή από ένα άτομο που εμπίπτει στη δικαιοδοσία ενός άλλου συμβαλλόμενου κράτους. Επομένως, μόλις υιοθετηθεί αυτή η απόφαση, οι σχέσεις μεταξύ των χωρών της σύμβασης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα θα ενισχυθούν νομικά και θα ρυθμιστούν αρμονικά..

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η σύμβαση του 2007 για την ανάκτηση της διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο από πολιτική όσο και από πρακτική άποψη, καθώς διασφαλίζει πιο αποτελεσματική ανάκτηση διατροφής παιδιών, συμβάλλοντας στην επίλυση περίπλοκων συχνά καταστάσεων. Δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αξιώσεων διατροφής αφορά παιδιά, η Σύμβαση είναι προ πάντων και κατά κύριο λόγο ένα μέτρο προστασίας των παιδιών, καθώς θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις περί αναγνώρισης και εκτέλεσης σε υποθέσεις υποχρέωσης διατροφής. Αυτή η πρόταση αποσκοπεί να εγκρίνει τη σύμβαση εξ ονόματος της Ένωσης, η οποία θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε όλη τη Σύμβαση. Δεδομένης της σημασίας αυτής της σύμβασης, δεν μπορώ παρά να στηρίξω αυτήν την πρόταση, ωστόσο πιστεύω ότι, αν και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης να ανακοινώνει τυχόν δηλώσεις και επιφυλάξεις ως προς τη Σύμβαση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν σε εσωτερική βάση τη σημασία που δίνουν σε αυτές τις επιφυλάξεις και δηλώσεις, ούτως ώστε να μπορούν να τις προσαρμόσουν στην εθνική τους κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση η οποία εγκρίνει τη σύναψη της σύμβασης για την ανάκτηση της διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος. Ο σκοπός αυτής της σύμβασης είναι να διασφαλίσει την ανάκτηση αξιώσεων οικογενειακής διατροφής πέρα από τα εθνικά σύνορα μέσω σαφών κανονισμών για την αναγνώριση και εκτέλεση υποχρεώσεων διατροφής και χάρη σε τυποποιημένες διοικητικές διαδικασίες. Ενώ υπάρχει ήδη ένας κανονισμός σε ισχύ για την αντιμετώπιση αξιώσεων διατροφής μεταξύ δύο κρατών μελών της ΕΕ, αξιώσεις που αφορούσαν ένα μη κράτος μέλος της ΕΕ δεν είχαν ανάλογες εγγυήσεις. Αυτή η σύμβαση θα επεκτείνει την προστασία του δικαιώματος των παιδιών μας για οικογενειακή διατροφή όποτε μια αξίωση αφορά ένα συμβαλλόμενο κράτος που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς. – (CS) Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της Σύμβασης για την ανάκτηση της διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος είναι προ πάντων και κατά κύριο λόγο ένα μέτρο προστασίας των παιδιών στο πλαίσιο της ΕΕ στο σύνολό της και θέσπισης μιας μεθόδου διεκδίκησης αξιώσεων στην αλλοδαπή καθώς και διατάξεων για την αναγνώριση και εκτέλεσή τους σε υποθέσεις υποχρέωσης διατροφής μεταξύ κρατών μελών και μιας τρίτης χώρας. Εφόσον η Κοινότητα έχει την αρμοδιότητα να προτείνει συμβάσεις με πλήρη ισχύ για τα κράτη μέλη σε αυτόν τον τομέα, η διαδικασία είναι ταχεία και σίγουρα πιο αποτελεσματική απ’ όσο θα ήταν αν παρόμοιες συμβάσεις υπογράφονταν με τρίτες χώρες από κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και υποστηρίζω απόλυτα το σχέδιο έκθεσης με την ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης για την ανάκτηση της διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος. Η έγκριση αυτής της σύμβασης θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας εναρμονισμένης δέσμης διατάξεων στην Κοινότητα αναφορικά με τρίτες χώρες οι οποίες θα γίνουν συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης. Με αυτά τα μέτρα, τα παιδιά θα προστατεύονται καλύτερα, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των αξιώσεων διατροφής αφορά παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υιοθετήσει τη Σύμβαση της Χάγης για την ανάκτηση της διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος, δεσμεύοντας τα κράτη μέλη με αυτήν τη σύμβαση λόγω της σύναψής της από την Κοινότητα. Η Επιτροπή έχει εξωτερική αρμοδιότητα για την έγκριση της Σύμβασης.

Δεδομένου ότι τα πρακτικά θέματα που τίθενται από την ανάκτηση διατροφής παιδιών στην αλλοδαπή στερούνται συγκεκριμένων απαντήσεων, η έγκριση της παρούσας σύμβασης θα διασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ανάκτηση οικογενειακής διατροφής στην αλλοδαπή, προστατεύοντας έτσι τα παιδιά που ωφελούνται από σχετικές αξιώσεις. Για τον λόγο αυτόν, καθώς και λόγω της νομικής ασφάλειας που θα προκύψει, θεωρώ την έγκριση της παρούσας σύμβασης σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Σε μια σύγχρονη, δίκαιη και πολιτισμικά εξελιγμένη κοινωνία, είναι σίγουρα αναμφισβήτητο ότι πρέπει να διασφαλίζεται η σωστή και υγιής διατροφή όλων των ανθρώπων, αλλά ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης και ειδικά των παιδιών. Για τα παιδιά και για τους νεότερους ανθρώπους, η κοινωνία πρέπει να παρέχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη και δράση με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Η τροφή –μια βασική και αναφαίρετη αρχή της ανθρωπότητας– είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τη σωματική τους ανάπτυξη και την ανάπτυξη των πνευματικών και γνωστικών ικανοτήτων τους. Δεδομένου ότι οι πολίτες πρέπει να είναι οι κύριοι αποδέκτες της δράσης της ΕΕ, θέλω να τονίσω την ικανότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για πρωτοβουλία και εφαρμογή στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, η οποία αγνοεί τα σύνορα προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική ανάκτηση της οικογενειακής διατροφής. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι έχει δημιουργηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης προσπαθειών προς έναν κοινό νομικό χώρο, βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των νομικών αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Δεν έχουμε αμφιβολίες για τη σημασία της σύναψης αυτής της σύμβασης, την οποία προτείνει η έκθεση Maštálka, και για τον λόγο αυτόν ψηφίσαμε υπέρ. Η προαναφερθείσα σύμβαση καλύπτει τα θέματα της αναγνώρισης ξένων αποφάσεων, της μεταφοράς κεφαλαίων και της διοικητικής συνεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας πολλά πρακτικά θέματα που μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης αγωγής στην αλλοδαπή.

Ωστόσο, δεν συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα σε αυτό το πεδίο. Δεν δεχόμαστε επίσης τη δημιουργία ενός προηγουμένου που μπορεί να δικαιολογήσει την επέκταση τυχόν περιορισμών στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να συνάπτουν, ιδιαίτερα, διμερείς συμφωνίες, όχι μόνο σε αυτό το πεδίο αλλά και σε άλλα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς. – (PL) Αυξάνονται οι αριθμοί γάμων που συνάπτονται μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Τα προβλήματα που σχετίζονται με διαμάχες που προκύπτουν από τη διάλυση των λεγόμενων διεθνών γάμων ήταν για χρόνια ένα συχνό θέμα των αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο . Έχοντας επίγνωση της σοβαρής φύσης των προβλημάτων που επηρεάζουν τα παιδιά που εμπλέκονται σε οικογενειακές διαμάχες οι οποίες έχουν προκύψει σε διεθνείς γάμους, το 1987 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε τη θέση του Διαμεσολαβητή για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς. Η υπογραφή της σύμβασης για την ανάκτηση της διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος είναι το επόμενο βήμα της Κοινότητας προς τη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας των πολιτών της, και ιδιαίτερα των παιδιών. Η σύμβαση αποσκοπεί να ενισχύσει την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις υποχρέωσης διατροφής, και να ενισχύσει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών θεσπίζοντας μία εναρμονισμένη δέσμη διατάξεων στην Κοινότητα σε σχέση με τρίτες χώρες οι οποίες γίνονται συμβαλλόμενα μέρη της σύμβαση. Η θέση σε ισχύ της σύμβασης θα διασφαλίσει επομένως την σημαντική συνδρομή των αποδεκτών διατροφής από μια κεντρική υπηρεσία στη χώρα διαμονής τους όταν αξιώνουν ανάκτηση της διατροφής από την αλλοδαπή. Η σύμβαση θέτει επίσης πολλά πρακτικά ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης μιας αγωγής: για παράδειγμα γλωσσικές προϋποθέσεις, τυποποιημένα έγγραφα, ανταλλαγή πληροφοριών για το εθνικό δίκαιο και χρήση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών για την μείωση του κόστους και των καθυστερήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η εναρμόνιση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάκτησης της διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος είναι πολύ σημαντική διότι διασφαλίζει τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών, δεδομένου ότι αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων διατροφής την οποία δικαιούνται όταν υπάρχει χωρισμός των γονέων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η ανάκτηση της διατροφής των παιδιών είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα, ακόμη και στην επικράτεια της κάθε χώρας. Συχνά, το κράτος αναγκάζεται να παρέμβει και να αποζημιώσει για την τυχόν απλήρωτη διατροφή. Η Εσθονία φτάνει μάλιστα στο σημείο να δημοσιεύσει τα ονόματα των γονέων που αθετούν τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διατροφή των παιδιών στο Ίντερνετ, προκειμένου να αναγκάσει τους αμελείς πατέρες να πληρώσουν. Όπως είναι κατανοητό, η διασυνοριακή εκτέλεση των αξιώσεων διατροφής που επιδικάζονται από μια δικαστική απόφαση είναι πολύ πιο δύσκολη. Τώρα, η ανάκτηση πρόκειται να γίνει πιο εύκολη μέσω μιας συμφωνίας, αλλά η ΕΕ έχει την εντύπωση ότι οι εξουσίες της είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ όσο είναι. Για τον λόγο αυτόν απέρριψα την έκθεση.

 
  
  

Έκθεση Kinga Göncz (A7-0049/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης αναφορικά με το κοινοτικό πρόγραμμα Progress. Αυτή η έκθεση τροποποίησε την πρόταση της Επιτροπής η οποία υποστήριζε προηγουμένως την πλήρη χρηματοδότηση μιας νέας πρωτοβουλίας μικροχρηματοδοτήσεων για τη δημιουργία απασχόλησης –ένα πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργήθηκε ως ένα μέτρο κατά της κρίσης και στοχεύει στην παροχή βοήθειας στους άνεργους ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητά τους– από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό του προγράμματος Progress. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας ευκαιριών, όπως καθορίζεται στην Κοινωνική Ατζέντα, και ως συμβολή στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, έχει δε ένα εξαιρετικό θετικό μέσο όρο εκτέλεσης (80%). Σε μια περίοδο στην οποία η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση γίνεται μια κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης, υιοθετώντας την πρόταση της Επιτροπής, θα στέλναμε ένα λανθασμένο μήνυμα, καθώς το Progress απευθύνεται στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η πρόταση του Κοινοβουλίου, χάρη σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο, προβλέπει ότι 60 εκατομμύρια ευρώ θα έρθουν από το πρόγραμμα Progress και 40 εκατομμύρια ευρώ από άλλα τμήματα του προϋπολογισμού τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Τον επόμενο χρόνο, και τα δύο προγράμματα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως με επαρκή χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Οι συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ύφεσης γίνονται πιο επώδυνα αισθητές από τους συνηθισμένους πολίτες της ΕΕ, επομένως το μεγαλύτερο καθήκον της σημερινής πολιτικής της ΕΕ είναι να σταματήσει την αύξηση της ανεργίας, να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική ανάκαμψη. Η κρίση έχει αλλάξει εκ θεμελίων τις αγορές εργασίας της Ευρώπης, επομένως είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εταιρείες να μπορέσουν να προσαρμοστούν πιο εύκολα στο περιβάλλον που αλλάζει. Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση, καθώς πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διαθέσουμε επιπρόσθετη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Progress προκειμένου να στηρίξουμε τους ανθρώπους στην αγορά εργασίας και να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις και την ανάπτυξή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία θα βοηθήσει τις μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων τις γυναίκες και τους νέους που έχουν χάσει τις δουλειές τους ή που δεν έχουν ευκαιρίες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να λάβουν οικονομική ενίσχυση και να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα. Το κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη Progress απευθύνεται στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και θα τις βοηθήσει να δημιουργήσουν εναλλακτικές θέσεις εργασίας και να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους, καθώς η ανεργία επηρεάζει πάνω απ’ όλα τις πιο ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία.

Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου σχετικά με τη στοχευμένη χρηματοδότηση και την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, επειδή τώρα που το επίπεδο της ανεργίας αυξάνεται, αυξάνεται και η κοινωνική απομόνωση των πιο ευάλωτων ομάδων. Επομένως, θέλω να υπογραμμίσω ότι εφαρμόζοντας το πρόγραμμα Progress επιτυχώς και αποτελεσματικά, θα υλοποιήσουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες που έχει θέσει η ΕΕ – τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης, την παροχή περισσοτέρων ευκαιριών για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και της επιδείνωσης της κατάστασης της απασχόλησης, ιδιαίτερα στους νέους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θέτουν σε εφαρμογή ένα νέο μέσον μικροχρηματοδοτήσεων που λέγεται Progress. Η δράση των ευρωβουλευτών της Δημοκρατικής Κίνησης εστίασε στη χορήγηση πρόσβασης στον μηχανισμό σε μικροεπιχειρήσεις στην κοινωνική οικονομία, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν υποστηρικτικές κοινωνικές υπηρεσίες για ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του μηχανισμού, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Κίνησης υπερασπίστηκαν την ιδέα μιας νέας κατηγορίας του προϋπολογισμού που δε θα έκανε περικοπές στο πρόγραμμα Progress, το οποίο χρηματοδοτεί πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την προώθηση της απασχόλησης.

Τελικά, επιτεύχθηκε ένας ισορροπημένος συμβιβασμός μεταξύ της Επιτροπής, των κοινοβουλευτικών ομάδων και του Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπει μεικτή χρηματοδότηση (60 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα Progress και 40 εκατομμύρια ευρώ από τις νέες γραμμές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού). Η θέση σε ισχύ αυτού του νέου μηχανισμού είναι ένα βήμα μπροστά που μαρτυρά την επιθυμία της Ένωσης να αναλάβει συγκεκριμένη δράση έναντι των θεμιτών κοινωνικών ανησυχιών των πολιτών της και αποδεικνύει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για μεγαλύτερη ανάμειξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρώπης. Οι βουλευτές της Δημοκρατικής Κίνησης χαιρετίζουν το γεγονός αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Göncz η οποία απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής να μεταφερθούν 100 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Progress για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων. Σε ένα πλαίσιο στο οποίο η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδηγούν την ΕΕ σε μια κοινωνική κρίση και μια κρίση στον τομέα της απασχόλησης, η αφαίρεση χρημάτων από το πρόγραμμα Progress το οποίο απευθύνεται στις πλέον ευάλωτες ομάδες, θα έστελνε ένα πολύ αρνητικό μήνυμα στους Ευρωπαίους. Από αυτήν την άποψη, πρέπει να διεξαχθούν νέες διαβουλεύσεις προκειμένου να εξευρεθεί μια πιο κατάλληλη λύση για να διασφαλιστεί ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων θα επιτύχει τους στόχους του.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Καθώς η Ευρώπη βιώνει μια σοβαρή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία έχει επιφέρει μια σοβαρή κοινωνική κρίση με αυξανόμενη ανεργία σε όλα τα κράτη μέλη, είναι σημαντικό για την ΕΕ να δημιουργήσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την καταπολέμηση της κρίσης, καθώς και για να βοηθήσει εκείνους που πλήττονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι.

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτόν, συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Αυτός ο μηχανισμός θα χρηματοδοτηθεί με 100 εκατομμύρια ευρώ, με τον δικό του τομέα στον προϋπολογισμό του 2010.

Κατά συνέπεια, η πρόταση της Επιτροπής να αναδιανεμηθούν χρήματα από το πρόγραμμα Progress, το οποίο απευθύνεται στις ευάλωτες ομάδες και στοχεύει στην υλοποίηση της κοινωνικής ατζέντας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της ανισότητας των φύλων, φαίνεται ότι δίνει ένα λανθασμένο μήνυμα, δεδομένης της σημερινής προοπτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το πρόγραμμα Progress θεσπίστηκε για να υποστηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα ευκαιριών, όπως καθορίζεται στην Κοινωνική Ατζέντα, καθώς και για να συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Συμφωνώ με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων για την απασχόληση και την κοινωνική ένταση, ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να συμφωνήσω με την μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος Progress. Καταρχάς, τα νέα προγράμματα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται σε βάρος ήδη υφισταμένων προγραμμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι, από δημοσιονομική άποψη, η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του προγράμματος Progress στο τρίτο έτος της εφαρμογής του είναι πολύ θετική. Το μέσο ποσοστό εκτέλεσης κατά τα τελευταία δυόμισι χρόνια υπερβαίνει το 80% τόσο στις υποχρεώσεις όσο και στις πληρωμές. Η παρούσα κατάσταση έχει οδηγήσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2010, να δηλώσει ρητά ότι είναι υπέρ της χρηματοδότησης του νέου χρηματοδοτικού μέσου με τη δημιουργία δύο νέων σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτόν. Για τους λόγους αυτούς, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος, η οποία συνεπάγεται την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής να μεταφερθούν 100 εκατομμύρια ευρώ από το Progress στις μικροχρηματοδοτήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Καταψηφίσαμε αυτήν την έκθεση διότι, όπως στην περίπτωση της προηγούμενης έκθεσης Göncz σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, η οποία ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αθετεί τον λόγος της και εγκρίνει μια πρόταση που αφαιρεί χρήματα από το κοινοτικό πρόγραμμα Progress.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο εκθέσεις που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με ένα προηγούμενο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απέρριπταν τη χρηματοδότηση αυτού του νέου μηχανισμού σε βάρος ενός άλλου που υπήρχε και λειτουργούσε ήδη.

Ως εναλλακτική λύση, προτάθηκε η δημιουργία μιας νέας γραμμής του προϋπολογισμού με χωριστούς πόρους, δηλαδή μία γραμμή με «νέα» χρήματα. Οι τροπολογίες που παρουσίασε η πολιτική μας ομάδα ήταν σύμφωνες με αυτές τις γραμμές αλλά, δυστυχώς, απορρίφθηκαν.

Καθώς οι κοινωνικές συνθήκες στα διάφορα κράτη μέλη επιδεινώνονται, είναι απαράδεκτο να διοχετεύονται κεφάλαια από την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη προς άλλες προτεραιότητες που έχουν θεσπιστεί στο μεταξύ, ακόμη και αν πρόκειται για μικροχρηματοδοτήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της συναδέλφου μου Kinga Göncz σχετικά με τη θέσπιση ενός βασικού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για την προώθηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους και την κοινωνική ένταξη. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση, το εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με έναν συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια. Σε καιρούς οικονομικής κρίσης είναι ακόμη πιο σημαντικό να υποστηρίζουμε τη δραστηριοποίηση όλων εκείνων που εμπλέκονται στην κοινωνική οικονομία, οι οποίοι δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στην παραδοσιακή αγορά πιστώσεων. Ας ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια Ευρώπη που μπορεί να βοηθήσει τα επιχειρηματικά τους σχέδια, όσο εύθραυστα και αν είναι.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), γραπτώς. – (RO) Η Ευρώπη επικέντρωσε το πρόγραμμα Progress στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της, βοηθώντας στην υλοποίηση των στόχων της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας ευκαιριών. Η θέσπιση ενός νέου μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων είναι μια ωφέλιμη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που βιώνουμε και για να ικανοποιηθεί η ανάγκη να βάλουμε τις ευρωπαϊκές οικονομίες στον δρόμο της ανάκαμψης.

Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, τα νέα προγράμματα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υπαρχουσών προτεραιοτήτων. Η λύση που εγκρίθηκε σήμερα επιλύει εν μέρει ένα μεγάλο μέρος του ζητήματος χρηματοδότησης. Αν και δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση, την υπερψήφισα επειδή είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να έχουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων. Τα 100 εκατομμύρια ευρώ, συν ενδεχομένως 20 εκατομμύρια επιπλέον για την περίοδο 2011-2013, θα είναι μια χωριστή γραμμή πιστώσεων. Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να παρέχει χρήσιμη υποστήριξη στους ανέργους και στις ευάλωτες ομάδες ανθρώπων που θα ήθελαν να ξεκινήσουν ή να διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις.

Πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων θα πρέπει να έχει έναν ακόμη μεγαλύτερο προϋπολογισμό για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός στην υλοποίηση των στόχων της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το πρόγραμμα Progress έχει μεγάλη σημασία για την εφαρμογή της κοινωνικής ατζέντας, καθώς παρέχει υποστήριξη στην καταπολέμηση των διακρίσεων, την κοινωνική ένταξη, την απασχόληση και την ισότητα των φύλων. Αυτό το πρόγραμμα ήταν ένα σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο και έχει ποσοστό εκτέλεσης γύρω στο 80% σε υποχρεώσεις και πληρωμές. Ωστόσο, δεν είναι λογικό να ανακατανεμηθούν οι πόροι που προορίζονται για αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων ανεργίας που προκαλούνται από την οικονομική κρίση την οποία βιώνει σήμερα η ΕΕ και ο κόσμος. Η θέσπιση ενός μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη είναι ένα θετικό βήμα, αλλά πρέπει να γίνει με τη δική του χρηματοδότηση και χωρίς να στερεί πόρους από το πρόγραμμα Progress.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), γραπτώς. (FR) Μετά από αρκετές συζητήσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο άτυπος τριμερής διάλογος των προηγουμένων ημερών κατέστησε δυνατή την επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με την χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων. Θέλω να συγχαρώ ιδίως όλες τις πλευρές σε αυτές τις διαπραγματεύσεις επειδή όσο συντομότερα ληφθεί μια απόφαση, τόσο συντομότερα θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων. Υποστήριξα με την ψήφο μου σήμερα τη μεικτή χρηματοδότηση αυτού του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων, η οποία ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ: 60 εκατομμύρια ευρώ από το Progress και 40 εκατομμύρια ευρώ από περιθώρια κάτω από τα όρια. Αυτή η συμφωνία θα επιτρέψει, για παράδειγμα, στους ευρωπαίους πολίτες να πάρουν ένα δάνειο μέσω μικροπίστωσης για να αγοράσουν γυαλιά για τα παιδιά τους που έχουν προβλήματα ανάγνωσης στο σχολείο, αν η παραδοσιακή τους τράπεζα τους αρνηθεί ένα δάνειο.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), γραπτώς. (DE) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μικροχρηματοδοτήσεις μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους να ξεκινήσουν επιχειρήσεις και επομένως να βρουν μια διέξοδο από μια κρίση. Ωστόσο, η Ομάδα μου και εγώ ψηφίσαμε σήμερα κατά της μεταφοράς 60 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Progress στις μικροχρηματοδοτήσεις. Στον κανονισμό του, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσφέρει την επιλογή της καταβολής μικροχρηματοδοτήσεων. Οι συνολικές πιστώσεις του για την περίοδο 2007-2013 είναι 76 δισ. ευρώ, και ένα σημαντικό μέρος του ποσού αυτού έχει διατεθεί για μικροχρηματοδοτήσεις. Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ καθιστά επίσης δυνατή την προσφορά μικροχρηματοδοτήσεων σε συνδυασμό με άλλα μέτρα. Αντί να χρησιμοποιηθούν αυτές οι εναλλακτικές επιλογές, ωστόσο, θεσπίζεται τώρα ένας νέος μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων με ένα υψηλό επίπεδο γραφειοκρατικών δαπανών και έναν πολύ μικρό προϋπολογισμό. Και το χειρότερο είναι ότι σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί αυτός ο νέος μηχανισμός από το μικρότερο πρόγραμμα της ΕΕ, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη φτώχεια Progress (με συνολικές πιστώσεις 743 εκατομμύρια ευρώ). Η εντύπωση ότι θα διατεθούν νέα κονδύλια για αυτό το πρόγραμμα, όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του, είναι ψευδής: στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια μεταφέρονται από προγράμματα στήριξης για κοινωνικές μειονεκτούσες ομάδες.

Εμείς οι Πράσινοι δεν θα δεχτούμε μια τέτοια ταχυδακτυλουργία, διότι τα χρήματα αφαιρούνται από τους πιο φτωχούς προκειμένου να θεσπιστεί ένας νέος μηχανισμός δανεισμού. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι ένας νέος μηχανισμός που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα φτώχειας, αλλά το σθένος να διαθέσουμε έναν ειδικό προϋπολογισμό της ΕΕ για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (FR) Η Επιτροπή έχει προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για την προώθηση της απασχόλησης. Ο μηχανισμός αποσκοπεί να βοηθήσει άνεργους ανθρώπους να ορθοποδήσουν ξανά και να κάνει την επιχειρηματικότητα προσιτή σε μερικές από τις πιο μειονεκτούσες ομάδες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των νέων, στο ευρύτερο πλαίσιο του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης. Όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στους πιο φτωχούς εργαζομένους. Το γεγονός ότι εργάζεται κανείς σημαίνει απαραιτήτως ότι δεν είναι φτωχός; Οι θέσεις εργασίας ή τα κοινωνικά επιδόματα παρέχουν επαρκή προστασία από την μοναξιά ή την αδυναμία που οδηγούν στην αδιαφορία; Η εργασία πράγματι εντάσσει το άτομο σε μια κοινότητα. Αλλά αυτό δεν αρκεί για να γίνει πολίτης, όπως έχει δείξει η εμπειρία. Οικογένειες που ζουν στη φτώχεια μας λένε ότι η εργασία σημαίνει πολύ περισσότερα από μια πηγή εισοδήματος. Είναι εύκολο να εφαρμόζουμε προγράμματα για τους ανέργους, αλλά είναι πιο σημαντικό να βοηθήσουμε τους πιο φτωχούς ανθρώπους και εκείνους που είναι πιο μακριά από την αγορά εργασίας. Γι’ αυτό χαιρετίζω τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Τέταρτο Κόσμο στη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ συναδέλφων και με εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.

 
  
  

Έκθεση Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να ενεργούν από κοινού προκειμένου να διασφαλίζουν τη συνέπεια και ακεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών μας. Η συζήτηση σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών συνεχίζεται εδώ και αρκετό καιρό και τα θεσμικά όργανα γνωρίζουν καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα συμφωνήσει με όρους της συμφωνίας που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και δεν διασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία των δεδομένων. Η κίνηση του Συμβουλίου να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ μόλις μία μέρα πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας έδειξε ότι, προς το παρόν, η εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων δεν είναι τίποτα περισσότερο από λόγια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ένα θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί άμεσα τους πολίτες, πρέπει να συμμετέχει σε συνομιλίες και στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών μας. Το ίδιο το Συμβούλιο παραδέχεται ότι δεν έχουν επιλυθεί σωστά τα βασικά θέματα της συμφωνίας για τη διαβίβαση δεδομένων, επομένως πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουν ανοιχτές και διεξοδικές συνομιλίες με όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες. Μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι αναγκαία, αλλά δεν πρέπει να παραβιάζει τις ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos, Maria Da Graça Carvalho, Carlos Coelho, Mário David και Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Καταψηφίζουμε την ενδιάμεση συμφωνία διότι οι όροι της δεν είναι σύμφωνοι με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Είναι απαράδεκτο η αστυνομία στην Πορτογαλία να μπορεί να έχει πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα ενός ατόμου μόνο με ένταλμα, αλλά να είναι δυνατό να στέλνονται εκατομμύρια δεδομένα για να ερμηνευθούν και να αναλυθούν από την αστυνομία των ΗΠΑ χωρίς κανέναν δικαστικό έλεγχο.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για διατλαντική συνεργασία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διεθνούς εγκληματικότητας και, ιδιαίτερα, της τρομοκρατίας.

Τονίζουμε ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να θεσπίζεται στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού των αρχών της αμοιβαιότητας, της αναλογικότητας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών.

Καταδικάζουμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραλείποντας να αναφέρει πληροφορίες και να παρουσιάζοντας τα πράγματα ως ένα τετελεσμένο γεγονός. Είναι σημαντικό να μην επαναληφθεί αυτό στο μέλλον και να υπάρχει αυστηρή τήρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η έγκριση μιας κακώς διαπραγματευμένης συμφωνίας δεν σημαίνει απλά ότι θα έχουμε μια κακή συμφωνία σε ισχύ για εννέα μήνες. Σημαίνει ότι θα έχουμε μια ανεπαρκή βάση για τη διαπραγμάτευση της μακροπρόθεσμης συμφωνίας και θα επιτρέπουμε τη διαβίβαση εκατομμυρίων δεδομένων και την αποθήκευσή τους για πολλά χρόνια. Παροτρύνουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαπραγματευτούν μια καλύτερη συμφωνία που θα σέβεται τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η απόρριψη της συμφωνίας SWIFT πρέπει να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να συμβουλεύονται από δω και πέρα τον νομοθέτη σώμα της ΕΕ σχετικά με σημαντικές αποφάσεις οι οποίες εμπίπτουν τώρα στο πλαίσιο που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Είναι προφανές μετά τη σημερινή ψηφοφορία στο Στρασβούργο ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι καταρχήν αντίθετοι σε μια συνεννόηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών κεφαλαίων μέσω του συστήματος SWIFT. Ο τύπος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βιάστηκε να κρίνει την ψήφο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως μια ψήφο κατά της συμφωνίας. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο ταχύς εντοπισμός ύποπτων τραπεζικών μεταφορών διατηρεί τη θέση του στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί γρήγορα τους όρους της συμφωνίας SWIFT ούτως ώστε να είναι σύμφωνη με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας, μαζί με όλες τις άλλες εθνικές κυβερνήσεις, υποστήριξε την έγκριση της συμφωνίας που υπεγράφη με τις ΗΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκπληρώσει το καθήκον του ως θεσμικό όργανο άμεσα εκλεγμένο από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους έχει αναλάβει να προστατεύει.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της αναβολής, καθώς πιστεύω ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε συνεχίζοντας να επιδιώκουμε μια καλύτερη συμφωνία με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ εξ ονόματος των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Για τους ίδιους λόγους, ψήφισα υπέρ της συμφωνίας, όσο ατελής και μη ικανοποιητική και αν είναι, καθώς πιστεύω ότι προσφέρει την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε για μια νέα συμφωνία μέχρι το τέλος του 2010. Οποιαδήποτε διαπραγματευτική αποτυχία θα σήμαινε ότι μπορεί να χάσουμε κάθε πιθανότητα για μια πλήρη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), γραπτώς. (FR) Χαιρετίζω το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας, διότι οι εγγυήσεις της πρότασης του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών δεν ήταν ικανοποιητικές. Η υπεράσπιση των πολιτικών ελευθεριών είναι μια θεμελιώδης απαίτηση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται με έναν τρόπο που τις σέβεται. Ψηφίζοντας υπέρ της πρότασης ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η ενδιάμεση συμφωνία πρέπει να πληροί τα κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ιδίως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Απαιτώ επίσης να συλλέγονται δεδομένα μόνο για τον σκοπό της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και να διαθέτουν οι ευρωπαίοι πολίτες τους ίδιους «δικαστικούς μηχανισμούς επανόρθωσης όπως θα ίσχυε για δεδομένα που κρατούνται εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης αποζημίωσης σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων». Επιδοκιμάζω αυτήν την ψηφοφορία, στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες που του παραχωρούνται στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας και ότι είναι σε θέση να αντέξει την πίεση από τα κράτη μέλη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι ένα σημάδι που επιβεβαιώνει την νέα πολιτική ισορροπία που καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα, όπως και η υπόλοιπη ευρωομάδα μου, υπέρ της Έκθεσης ώστε να μην συναινέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην καταπάτηση βασικών νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων σχετικά με τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Η συμφωνία SWIFT σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στην πρόληψη ενάντια στην τρομοκρατία. Πρόκειται για μια συμφωνία που, σε θολό και μη ελέγξιμο πλαίσιο, θα παρέδιδε προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών στις Αρχές και τις μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ και σε όποιους άλλους αυτές επιθυμούν να τα δώσουν. Το δικαίωμα στην ασφάλεια δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικό με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η καταπολέμηση της Τρομοκρατίας δεν περνάει μέσα από τον Μεγάλο Αδελφό, την παραβίαση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών αλλά από την προώθηση της αλληλεγγύης, της ισότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχα την ευθύνη να διαφυλάξω τα συνταγματικά καθιερωμένα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, που κάποιοι αφήνουν βορρά στις απαιτήσεις της Αμερικανικής Κυβέρνησης και της CIA στον υποτιθέμενο πόλεμό τους ενάντια στην τρομοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ θερμά τη σημερινή ήττα της πρότασης συμφωνίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής με τις ΗΠΑ σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων. Το παρόν κείμενο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ δεν προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ και προβλέπει ουσιαστικά τη μαζική διαβίβαση όλων των προσωπικών και εμπορικών πληροφοριών που υπάρχουν στο σύστημα SWIFT στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με την νομοθεσία της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τακτικά από το 2006 τις ανησυχίες μας τόσο προς το Συμβούλιο όσο και προς την Επιτροπή που διαπραγματεύτηκαν αυτήν την επαίσχυντη συμφωνία. Ωστόσο εκείνοι επέλεξαν να αγνοήσουν τις ανησυχίες μας πιστεύοντας ότι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία πριν τεθούν σε ισχύ οι νέες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πράγματι, το Συμβούλιο έσπευσε να υπογράψει τη συμφωνία μία ημέρα πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει στο ΕΚ μια δεσμευτική εξουσία δικαιώματος αρνησικυρίας σε παρόμοιες διεθνείς συμφωνίες. Μέχρι τώρα δεν προβλεπόταν κανένας κοινοβουλευτικός έλεγχος, είτε εθνικός είτε κοινοτικός για αυτήν την ευαίσθητη διαδικασία. Χαιρετίζω επίσης την απόφαση της Ιρλανδικής Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για Ευρωπαϊκά Θέματα να εξετάσει πιο προσεκτικά αυτήν την πρόταση. Αυτό σηματοδοτεί έναν πολύ πιο αποτελεσματικό έλεγχο των ευρωπαϊκών νομοθετικών προτάσεων που θα είναι προς όφελος των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς. – (CS) Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP) θα πρέπει να είναι μια αποτελεσματική βοήθεια στην καταπολέμηση της παγκόσμιας τρομοκρατίας και έχει ως ιδιαίτερο στόχο την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η διαβίβαση δεδομένων που αφορούν ευρωπαίους πολίτες στις ΗΠΑ είναι σίγουρα επίμαχη και ανάρμοστη. Ανησυχούμε για την πιθανή κατάχρηση προσωπικών δεδομένων για παράδειγμα από το οργανωμένο έγκλημα. Μετά την αναθεώρηση από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ωστόσο, η παράδοση και αποθήκευση δεδομένων προφανώς θα είναι επαρκώς προστατευμένη. Ενόψει του γεγονότος ότι η συμφωνία συνήφθη προσωρινά με ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 και θα είναι εφικτό να από άλλες συμφωνίες αν διαπιστωθούν αντιφάσεις, αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ του σχεδίου συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την ΕΕ στις ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Hennis-Plasschaert διότι, παρά τη σημασία μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πιστεύω ότι αυτή εμπίπτει στο νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που απαιτεί εκτεταμένη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, με στόχο τη γρήγορη σύναψη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας η οποία είναι πιο πολύτιμη από άποψη ασφάλειας αλλά η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία SWIFT επιτρέπει στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να έχει πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της. Ωστόσο, εξαιτίας τεχνικών πτυχών του συστήματος SWIFT, αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί στην αναζήτηση συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με άτομα που θεωρούνται ύποπτα για ανάμειξη σε εγκληματικές δραστηριότητες. Συνεπώς, το σύστημα πρέπει να διαβιβάζει πληροφορίες για όλες τις συναλλαγές σε μια συγκεκριμένη χώρα μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτή η κατάσταση δεν υπονομεύει την προστασία των δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών και εταιρειών, καθώς τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας.

Είναι αυτονόητο ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας συνεπάγεται διεθνή νομική συνεργασία και, σε πολλές περιπτώσεις, τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, όπως τραπεζικών πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αναγνωρίζω την ανάγκη να περιλαμβάνεται στους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας η διατλαντική συνεργασία για την καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και, ιδιαίτερα, της τρομοκρατίας. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να θεσπίζεται στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού των αρχών της αμοιβαιότητας, της αναλογικότητας, και του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών. Ωστόσο, η ασφάλεια δεν πρέπει να παραβιάζει άλλα δικαιώματα, ελευθερίες και εγγυήσεις, αλλά αντίθετα να είναι συμβατή με αυτά. Είναι απαράδεκτο η αστυνομία στην Πορτογαλία να μπορεί να έχει πρόσβαση στις τραπεζικές πληροφορίες ενός ατόμου μόνο με ένταλμα, αλλά να είναι δυνατό να στέλνονται εκατομμύρια δεδομένα για επεξεργασία και ανάλυση από την αστυνομία των ΗΠΑ χωρίς κανέναν δικαστικό έλεγχο. Καταδικάζω τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε το Συμβούλιο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραλείποντας να αναφέρει πληροφορίες και παρουσιάζοντας την κατάσταση ως ένα τετελεσμένο γεγονός. Είναι σημαντικό να μην επαναληφθεί αυτό στο μέλλον και να υπάρξει αυστηρή τήρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Λόγω των ανωτέρω, ψηφίζω υπέρ του ψηφίσματος που αντιτίθεται στη Συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και εμάς, απέρριψε τη λεγόμενη συμφωνία SWIFT μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η ύπαρξη αυτών των βάσεων δεδομένων και η ανταλλαγή αυτών των δεδομένων ή η πρόσβαση σε αυτά , είτε από τις αρχές των ΗΠΑ ή τις υπηρεσίες της ΕΕ είτε τις αρχές των κρατών μελών, δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα, η οποία οδηγεί σε κινδύνους που δεν μπορούν να ελεγχθούν μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου των πολιτών από τις αρχές. Εγκληματίες και αθώοι, ύποπτοι και πρόσωπα υπεράνω υποψίας θα παγιδευτούν όλοι σε μια διαδικασία που όπως αποδεικνύεται, δεν παρέχει καθόλου εγγυήσεις για την αποτελεσματικότητά της.

Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα σήμαινε τη διατήρηση εσφαλμένων μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της λεγόμενης καταπολέμησης της τρομοκρατίας και την σκόπιμη προβολή αυτού του θέματος στα μέσα ενημέρωσης με σκοπό την καταπίεση των δικαιωμάτων. Υποστηρίζουμε την ανάγκη καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας, αλλά αυτό πρέπει να γίνει εστιάζοντας πάνω απ’ όλα στην προέλευση και την πρόληψη αυτών των φαινομένων και όχι δίνοντας έμφαση σε αόριστα μέτρα ασφαλείας που παραβιάζουν τις δημόσιες ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα και εγγυήσεις των πολιτών, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τη δημοκρατία που έχουμε.

Δεν δεχόμαστε καμία ανταλλαγή της ελευθερίας για περισσότερη ασφάλεια διότι, στο τέλος, θα χάσουμε και τις δυο. Αντίθετα, υποστηρίζουμε μια πιο ασφαλή κοινωνία με εκτεταμένα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner και Alf Svensson (PPE), γραπτώς. – (SV) Ψηφίσαμε υπέρ της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων από το SWIFT. Ωστόσο, προτείναμε να αναβάλει το Κοινοβούλιο την απόφαση προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία της ιδιωτικότητας. Δυστυχώς, το Κοινοβούλιο δεν το ενέκρινε. Η προσωρινή συμφωνία που ψηφίσαμε είναι μια άσκηση ισορροπίας μεταξύ δύο στόχων: του αποτελεσματικού ελέγχου της τρομοκρατίας και της διασφάλισης της προσωπικής ιδιωτικότητας των πολιτών μας. Στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτούνται αποτελεσματικά μέτρα, πάνω απ’ όλα πρέπει όμως να διασφαλίσουμε την προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι αυτό επιτεύχθηκε τώρα, αλλά θα θέλαμε να υπήρχε ακόμη ισχυρότερη προστασία. Από τη στιγμή που η SWIFT μετέφερε τώρα τμήμα των επιχειρήσεών της εκτός ΗΠΑ, υπήρξε μια σημαντική ενίσχυση της ατομικής ιδιωτικότητας όπου εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με μια μακροπρόθεσμη συμφωνία που θα συνδυάζει την αποτελεσματική εγγύηση της προστασίας των δεδομένων για τους πολίτες μας με αποτελεσματικές ευκαιρίες για τον εντοπισμό οικονομικών προετοιμασιών για τρομοκρατικές ενέργειες πρόκειται να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο. Αν και μπορούν να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση της προστασίας του ατόμου, πιστεύουμε ότι οι βελτιώσεις σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την αλλαγή του χρόνου, όπου δεν υπήρχε καμία συμφωνία, προσφέρουν αρκετή ασφάλεια για να μας επιτρέψουν να ψηφίσουμε υπέρ της προσωρινής συμφωνίας, προκειμένου να αποφύγουμε τη σημαντική αποδυνάμωση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στους προσεχείς εννέα μήνες. Προτού επιτευχθεί μια τελική συμφωνία, θα απαιτήσουμε την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας του ατόμου ως όρο για την έγκρισή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της απόρριψης της λεγόμενης συμφωνίας SWIFT μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία SWIFT, στην παρούσα μορφή της, απέχει πολύ από την σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας και της ανάγκης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι απαράδεκτο να στέλνονται μαζικά εκατομμύρια προσωπικά δεδομένα για αθώους ανθρώπους στις αμερικανικές αρχές. Είναι απαράδεκτο να μπορούν αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με την νομοθεσία των ΗΠΑ και σε αντίθεση με την νομοθεσία της ΕΕ, να αποθηκεύονται έως και 90 χρόνια. Η επαρκής προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ιδιωτικότητα, τις οποία υποστήριξα ήδη κατά τη διάρκεια των δύο ψηφοφοριών για την ανταλλαγή των φορολογικών δεδομένων, θα πρέπει να εφαρμόζονται και στη συμφωνία SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Υποστηρίζω κατηγορηματικά αυτήν την έκθεση, ούτως ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει τη σαφή απόρριψη της συμφωνίας SWIFT, οι διαπραγματεύσεις της οποίας έγιναν μυστικά, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρόντισαν να αφήσουν εκτός των διαπραγματεύσεων. Είναι σημαντικό, αναφορικά τόσο με την αρχή της προστασίας της ιδιωτικότητας όσο και με την αποτελεσματικότητα αυτών των διαβιβάσεων δεδομένων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να διεξαχθούν οι συζητήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει η επαναδιαπραγμάτευση μιας ξεκάθαρης συμφωνίας. Το μήνυμα αυτής της ψηφοφορίας είναι επίσης η επαναβεβαίωση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπηρετεί τους ευρωπαίους πολίτες και, επομένως, της βούλησής του να προασπιστεί τα δικαιώματά τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους με έναν σταθερό και αποτελεσματικό τρόπο, τόσο για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους όσο και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Hohlmeier (PPE), γραπτώς. (DE) Η απόφασή μου να καταψηφίσω την ενδιάμεση συμφωνία SWIFT δεν είναι μια απόφαση κατά της συνεργασίας με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Υποστήριξα κατηγορηματικά ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατό μια νέα, συμβατή συμφωνία η οποία θα επέτρεπε στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές ασφαλείας να συνεργαστούν στενά και θα τις διευκόλυνε να εντοπίσουν διαβιβάσεις χρημάτων που υπάρχει υποψία ότι συνδέονται με την τρομοκρατία. Ωστόσο, στην ενδιάμεση συμφωνία υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, μεταξύ των οποίων ανεπαρκείς διατάξεις σχετικά με την διαγραφή δεδομένων, τα δικαιώματα προσφυγής και πρόσβασης στις πληροφορίες και της περαιτέρω διαβίβασής τους σε τρίτα μέρη. Επιπλέον, αυτό που περιμένω από μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ είναι να μην αφήνει απλά στα χέρια των Αμερικανών την ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP), αλλά να προβλέπει επίσης ένα σαφώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού TFTP και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, .

Για τον λόγο αυτόν ελπίζω ότι στο πολύ άμεσο μέλλον θα γίνει η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας, η οποία θα εξακολουθεί να παρέχει μια μακροπρόθεσμη βάση για την από κοινού καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τον εντοπισμό των δικτύων τρομοκρατίας και των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τους, αλλά θα σέβεται επίσης την ιδιωτικότητα των δεδομένων των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. – (RO) Η απόρριψη της προσωρινής συμφωνίας σχετικά με τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του δικτύου SWIFT λόγω παραγόντων που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αναλογικότητα και την αμοιβαιότητα δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μία άσκηση του Κοινοβουλίου στη χρήση των νέων εξουσιών που του παραχωρεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά ως ένα πολιτικό μήνυμα από την Ευρώπη. Απορρίπτοντας αυτήν τη συμφωνία και ψηφίζοντας υπέρ της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδείξαμε ότι δεν μπορεί να ληφθεί μια σημαντική πολιτική απόφαση όταν παραβιάζει τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και, συγκεκριμένα, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όταν υπογραφεί μια νέα συμφωνία, αυτήν τη φορά σε μια μακροπρόθεσμη βάση, και όταν αυτή θα διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει την θετική του συναίνεση. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας παραμένει μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σε αυτήν την κατάσταση είναι απαραίτητη μια νέα συμφωνία, αλλά πρέπει να την διαπραγματευθούμε καλύτερα προκειμένου να εγγυάται τη σωστή προστασία των ευρωπαίων πολιτών. Γι’ αυτόν τον λόγο, κατά την εκπόνηση μιας νέας συμφωνίας, το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει έναν βασικό ρόλο σε μια διαδικασία η οποία σέβεται το γράμμα της Συνθήκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς. (EN) Σήμερα,, ψήφισα κατά της Συμφωνίας SWIFT για την ανταλλαγή τραπεζικών δεδομένων με τις ΗΠΑ για αντιτρομοκρατικούς σκοπούς. Αυτή η συμφωνία δεν προχωρούσε αρκετά στην προστασία των πολιτών της Ευρώπης· χρειάζεται βελτιωμένες εγγυήσεις για την προστασία δεδομένων. Για παράδειγμα, με αυτήν τη συμφωνία δεν απαιτείται προηγούμενη δικαστική απόφαση για την λήψη δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα από τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματά μας. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ύψιστης σημασίας, και η υπεράσπισή τους είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του έργου μου στο Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μέτρα για να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συνεργαζόμενοι στενά με τις ΗΠΑ· αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτή η απόρριψη της Συμφωνίας SWIFT είναι μια σπουδαία στιγμή στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει τις νέες εξουσίες που του παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας προς το συμφέρον της δημοκρατίας, υποστηρίζοντας και προστατεύοντας τα δικαιώματα των πολιτών του. Η Επιτροπή πρέπει να δείξει σε κάθε μελλοντική συμφωνία ανταλλαγής δεδομένων με τις ΗΠΑ ότι επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του σεβασμού της ιδιωτικότητας των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Για μένα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι απαραίτητη μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, ψήφισα κατά της ενδιάμεσης συμφωνίας SWIFT, διότι δεν διασαφηνίζει βασικά θέματα προστασίας δεδομένων. Ο παραγκωνισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ήταν επίσης απαράδεκτος και άκρως προβληματικός. Αν και πιστεύω ότι είναι αναγκαία μια διεθνής συμφωνία που ρυθμίζει την ανταλλαγή των δεδομένων, οι πολιτικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να συνεχίσουν να προστατεύονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της συμφωνίας SWIFT, διότι πιστεύω ότι οι ανταλλαγές δεδομένων είναι χρήσιμες. Οι μυστικές υπηρεσίες της κάθε πλευράς έχουν αναφέρει αρκετές περιπτώσεις που αποδεικνύουν τη χρησιμότητά τους. Η τρομοκρατική απειλή είναι υπαρκτή, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό, και η απόπειρα επίθεσης στο Ντιτρόιτ τον περασμένο μήνα το επιβεβαιώνει. Πρέπει επομένως να αποδείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι. Είναι ζήτημα αμοιβαίας συνδρομής. Αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως μια μονομερής δέσμευση εκ μέρους της ΕΕ. Η Ένωση θα παράσχει πρόσβαση στις πληροφορίες της αλλά, σε αντάλλαγμα, οι αρχές των ΗΠΑ θα αναλύσουν αυτά τα δεδομένα, πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή, καθώς δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αντίστοιχο με το TFTP. Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει την ασφάλειά μας, όχι μόνο την ασφάλεια στο έδαφος των ΗΠΑ. Τέλος, αυτή είναι μια πραγματική διεθνής συμφωνία, σε αντίθεση με τις προηγούμενες μονομερείς δεσμεύσεις. Οι εγγυήσεις θα είναι δεσμευτικές, η εφαρμογή της συμφωνίας θα υπόκειται σε αξιολόγηση και, αν η ΕΕ θεωρήσει ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν γίνονται σεβαστές, η συμφωνία περιέχει σαφή πρόβλεψη που δίνει στα συμβαλλόμενα μέρη τη δυνατότητα να την τερματίσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το θέμα της ψηφοφορίας ήταν η ανανέωση μιας συμφωνίας η οποία, χάρη στον εντοπισμό τραπεζικών συναλλαγών, ήταν εξαιρετικά σημαντική στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει ως στόχο της δυτικές κοινωνίες. Αν το ψήφισμα εγκρινόταν και η συμφωνία απορριπτόταν, οι τρομοκρατικές οργανώσεις θα μπορούσαν να δρουν χωρίς κανέναν αποτελεσματικό έλεγχο, με τις σοβαρές επιπτώσεις που θα επέφερε αυτό. Περιέργως, πολλοί από εκείνους στην άκρα αριστερά που απορρίπτουν τη συμφωνία με την αιτιολογία ότι παραβιάζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στις χώρες καταγωγής τους υποστηρίζουν την άρση του τραπεζικού απορρήτου και την κοινοποίηση όλων των τραπεζικών πληροφοριών. Για τους ανθρώπους αυτούς, το θέμα δεν είναι η διαβίβαση των δεδομένων αλλά το γεγονός ότι η διαβίβαση αυτή γίνεται στις ΗΠΑ, μια χώρα για την οποία δεν μπορούν να κρύψουν την κραυγαλέα εχθρότητά τους. Κατά συνέπεια, στην ψήφο μου κατά του ψηφίσματος και υπέρ της συμφωνίας έλαβα υπόψη μόνο τις πολύ ειδικές συνθήκες της ανάγκης καταπολέμησης της τρομοκρατίας με κάθε μέσο και την αναγνώριση του θεμελιώδους ρόλου των ΗΠΑ σε αυτόν τον αγώνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Hennis-Plasschaert για να δείξω την απόρριψή μου για τη συμφωνία SWIFT η οποία υπεγράφη από τα 27 κράτη μέλη και αφορά τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Πιστεύω ότι το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απαράδεκτο και αποτελεί απειλή για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. Με αυτήν την πρόταση οι πιο συντηρητικές δυνάμεις προσπάθησαν να μας παραδώσουν δεμένους χειροπόδαρα προς χάριν των συμφερόντων των ΗΠΑ χωρίς να σκεφτούν καν την ασφάλεια ή την ιδιωτικότητα των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να επιτρέψει την παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των Ευρωπαίων για λόγους καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η ΕΕ έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να την εκμεταλλεύονται για πάρα πολύ καιρό. Είναι καιρός να βάλουμε ένα τέλος στη συνεχή επίθεση των ΗΠΑ στα πολιτικά μας δικαιώματα και ελευθερίες και στην προστασία των δεδομένων στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ξένες χώρες συνιστά μια σοβαρή καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μας, ιδιαίτερα όταν ο αποδέκτης των δεδομένων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η μεταφορά εκατομμυρίων τραπεζικών δεδομένων ασφαλώς δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης.

Κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ με τα δεδομένα που συγκεντρώνουν και αυτό αφήνει την πόρτα ορθάνοιχτη σε κάθε είδους καταχρήσεις, ακόμη και σε οικονομική κατασκοπεία. Η χρησιμοποίηση των τραπεζικών δεδομένων από την Ουάσιγκτον για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα φτηνό προπέτασμα καπνού. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, λέγοντας «όχι» στη συμφωνία SWIFT, η ΕΕ θα μπορούσε να αποδείξει την ανεξαρτησία της από τις ΗΠΑ. Δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω ολόψυχα το «όχι» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συμφωνία SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα κατά της συμφωνίας SWIFT μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διότι θεωρώ ότι οι εγγυήσεις αναφορικά με την προστασία δεδομένων είναι ανεπαρκείς. Χωρίς να αμφισβητώ το γεγονός ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι απαραίτητη, καθώς η απειλή είναι σήμερα πιο αληθινή παρά ποτέ, είμαι πεπεισμένη ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών χωρίς να διασφαλίσουμε, ταυτόχρονα, τον πλήρη σεβασμό των προσωπικών δεδομένων τους.

Όπως έχουν τα πράγματα, οι διατάξεις της συμφωνίας SWIFT για περιπτώσεις στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διαβιβάσουν ευρωπαϊκά δεδομένα σε τρίτες χώρες είναι πολύ αόριστες. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς διατάξεις για τη ρύθμιση αυτών των ανταλλαγών δεδομένων. Όσο για τις πιθανές αποζημιώσεις που μπορούν να διεκδικήσουν πολίτες ή επιχειρήσεις που θεωρούν ότι τα δεδομένα τους μπορεί να μην έχουν υποστεί σωστή επεξεργασία, το άρθρο 11 της συμφωνίας είναι κάθε άλλο παρά επαρκές.

Ενώ διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων όταν η επεξεργασία τους γίνεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι συμβαίνει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα η επεξεργασία των οποίων γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες; Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διεξαχθούν με έναν διάφανο και δημοκρατικό τρόπο, με την πλήρη και απόλυτη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας για αυτού του είδους τις διεθνείς συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η 11η Φεβρουαρίου 2010 είναι μια σημαδιακή μέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: βουλευτές που εκπροσωπούσαν το ευρύτερο δυνατό φάσμα πολιτικών πεποιθήσεων και μια μεγάλη σειρά κρατών μελών ψήφισαν υπέρ της απόρριψης της διαβίβασης χρηματοπιστωτικών δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών στις ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές πώς αυτή η διαβίβαση δεδομένων θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον σκοπό της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ούτε διασφαλίζει η συμφωνία SWIFT τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Με αυτήν την απόφαση, το Κοινοβούλιο, ως ένα σώμα που εκπροσωπεί τους ευρωπαίους πολίτες. απέκτησε μεγαλύτερη επιρροή και αυτοπεποίθηση και δεν υπέκυψε στις πιέσεις των ΗΠΑ. Η απάντησή του αποτελεί ένα ξεκάθαρο «όχι» στην περιστολή των ευρωπαϊκών πολιτικών δικαιωμάτων με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Εξυπακούεται ότι και εγώ, επίσης, υποστήριξα την απορριπτική έκθεση για αυτό τον λόγο.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της απόρριψης της συμφωνίας SWIFT με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διότι αποτελεί περισσότερο μια απειλή για την ιδιωτικότητα των ευρωπαίων πολιτών παρά ένα μέσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ είναι μια πράξη περιφρόνησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι υπεγράφη μόλις μία μέρα πριν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν ζητήθηκε εγκαίρως η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτήν τη συμφωνία, και τώρα είναι πολύ αργά. Απέρριψα τη συμφωνία και ελπίζουμε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Συμβούλιο θα συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Πιστεύω ακλόνητα ότι μπορεί να επιτευχθεί μια καλύτερη συμφωνία υπό την ισπανική Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας σχετικά με την συμφωνία SWIFT. Μια αναβολή τεσσάρων εβδομάδων θα άνοιγε τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Με αυτήν την απόφαση, δείξαμε στην Επιτροπή ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα· θα μπορούσαμε να είχαμε εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τις δικαιολογημένες ανησυχίες των πολιτών μας και των εταιρειών μας σχετικά με την προστασία των δεδομένων τους στην ενδιάμεση συμφωνία, η οποία είναι ήδη σε ισχύ. Είναι σε τελική ανάλυση ευθύνη μας να προστατέψουμε τις πολιτικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο, απορρίπτοντας την αναβολή, αυτό το Κοινοβούλιο έχασε την ευκαιρία να ασκήσει τις νέες εξουσίες του υπεύθυνα και να αυξήσει την επιρροή του στις διαπραγματεύσεις. Αφετέρου, όμως, δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσω υπέρ της συμφωνίας SWIFT. Η αθέτηση εμπιστοσύνης που διέπραξαν οι ΗΠΑ σε μια απίστευτα αλαζονική επίδειξη ιδιοτελούς νοοτροπίας είναι υπερβολικά σκανδαλώδης και συνοδεύτηκε από την περιφρόνηση που έδειξε το Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο.

Τώρα, ωστόσο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαπραγματευτούμε μια νέα, μακροπρόθεσμη συμφωνία, γρήγορα και με αυτοπεποίθηση, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο δυνατή και αν είναι η διατλαντική φιλία. Αυτή η συμφωνία πρέπει να αντανακλά τα πρότυπα της ΕΕ, διότι η ελεγχόμενη ανταλλαγή δεδομένων στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας είναι και προς το ευρωπαϊκό συμφέρον.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. – (NL) Ψήφισα με πεποίθηση υπέρ της έκθεσης, και χαίρομαι που η πλειοψηφία αρνήθηκε να υποκύψει στις ισχυρές πολιτικές πιέσεις και κάνει τη φωνή της να ακουστεί αναφορικά με τις πολιτικές δικαιοσύνης και ασφάλειας. Αποτρέποντας τη συνέχιση της διαβίβασης εκατομμυρίων πληροφοριών ευρωπαϊκών μεταφορών και τραπεζικών συναλλαγών στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του SWIFT για ακόμη περισσότερο καιρό, το Κοινοβούλιο δείχνει ότι παίρνει σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματα που θεσπίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η Προεδρία της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει τώρα να ανακαλέσουν την ενδιάμεση συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εξοπλισμένες με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο 2009. Καταρχάς, ωστόσο, πρέπει να διεξαχθεί μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την ουσία της σχέσης μεταξύ, αφενός, της πολιτικής ασφαλείας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και, αφετέρου, των ελάχιστων εγγυήσεων των θεμελιωδών πολιτικών δικαιωμάτων και του σεβασμού της ιδιωτικότητας εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών. Χαίρομαι που ο εκβιασμός και η πολιτική πίεση δεν λειτούργησαν. Σε τελική ανάλυση, είναι ανόητο να ισχυριζόμαστε ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας αποτελεί εμπόδιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε για μια αποτελεσματική, αυστηρή πολιτική ασφαλείας, αλλά μια πολιτική ασφαλείας που σέβεται τα συνταγματικά δικαιώματα και δίνει επίσης προσοχή στις αιτίες της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας, ιδιαίτερα μέσω της διατλαντικής συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αυτή η συνεργασία πρέπει να εδραιωθεί στη βάση της αμοιβαιότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν διασφαλίζει στους ευρωπαίους πολίτες και εταιρείες στο πλαίσιο της νομοθεσίας των ΗΠΑ τα ίδια δικαιώματα και εγγυήσεις που θα απολάμβαναν στην επικράτεια της ΕΕ. Το σύστημα διαβίβασης δεδομένων δεν σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων, ιδιαίτερα τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Η συμφωνία δεν προβλέπει ρητά ότι οι αιτήσεις διαβίβασης πρέπει να υπόκεινται σε δικαστική εξουσιοδότηση ή να είναι περιορισμένες χρονικά, ούτε καθορίζει επαρκώς τις προϋποθέσεις για τον μερισμό δεδομένων με τρίτες χώρες. Λυπάμαι επίσης για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Συμβούλιο δεν μοιράστηκε πρακτικά καμία πληροφορία με το Κοινοβούλιο και ότι η ψηφοφορία σχετικά με τη συμφωνία διεξήχθη αφού αυτή είχε τεθεί ήδη σε ισχύ. Για τους λόγους αυτούς, και επειδή τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις των ευρωπαίων πολιτών αξίζουν να γίνονται σεβαστά, ψηφίζω υπέρ της πρότασης ψηφίσματος που απορρίπτει τη σύναψη της συμφωνίας SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), γραπτώς. – (PL) Σύμφωνα με πολλούς συναδέλφους, το Συμβούλιο έκανε ένα λάθος αγνοώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η παρέμβαση που έκανε ο πρόεδρος της Ομάδας μου, Joseph Daul, δεν βοήθησε. Μετά από μία συζήτηση σε βάθος, ζήτησε από τους συναδέλφους να αναβάλουν την ψηφοφορία. Η κ. Malmström επέμεινε να δοθεί περισσότερος χρόνος για να ενημερωθεί η νέα Επιτροπή καλύτερα για το θέμα και για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, και για να συζητήσει το Κοινοβούλιο πιο διεξοδικά το θέμα. Κατανοώ την τεράστια σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ο μεγαλύτερος εταίρος μας. Πρέπει να οικοδομήσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη, και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η ασφάλεια των πολιτών μας είναι κοινή μας ευθύνη. Ψήφισα, σύμφωνα με την γραμμή της Ομάδας μου, υπέρ της αναβολής. Δυστυχώς, χάσαμε για 15 ψήφους. Απ’ όσο γνωρίζω, 35 βουλευτές της Ομάδας μου δεν ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αυτή είναι άλλη μία απόδειξη ότι κάθε ψήφος είναι σημαντική. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την γραμμή της Ομάδας μου, ψήφισα υπέρ της συμφωνίας. Το Κοινοβούλιο απέρριψε τελικά τη συμφωνία με 378 ψήφους έναντι 196, με 31 αποχές. Δεν είμαι ευχαριστημένη με αυτό το αποτέλεσμα, αλλά αναμφίβολα θα επανέλθουμε σύντομα σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Α. Τσουκαλάς (PPE), γραπτώς. (EN) Αν και είναι σαφές ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί στοχεύουν στη διευκόλυνση της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος καθώς και της κυβερνοτρομοκρατίας, η ρητή αναφορά στο άρθρο 8 της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών» (ECHR), λαμβάνοντας επίσης υπόψη την απόφαση C317/04 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθιστά παράνομη οποιαδήποτε θετική ψήφο σε αυτό το θέμα, διότι κάθε ευρωπαίος πολίτης είναι υποχρεωμένος να υπακούει στους γενικούς κανονισμούς που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στις αποφάσεις του ΕΔ.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της απόρριψης της συμφωνίας SWIFT. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα ορόσημο στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της Ευρώπης και στην άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των δεδομένων και των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών μας. Θέλω να δω πολύ περισσότερες μαγικές στιγμές σαν αυτή.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0063/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω αυτήν την πρόταση ψηφίσματος η οποία ζητά την επείγουσα υιοθέτηση μιας οδηγίας για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους του υγειονομικού τομέα. Κάθε χρόνο σημειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από ένα εκατομμύριο τραυματισμοί από βελόνες, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν στην μετάδοση επικίνδυνων για τη ζωή λοιμώξεων. Η ρήτρα της πρόσφατης συμφωνίας που αφορά ελάχιστες προδιαγραφές δεν αποκλείει μελλοντικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που είναι πιο ευνοϊκές για τους εργαζομένους. Η πολιτική μου Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει εδώ και χρόνια για πιο αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας στον υγειονομικό τομέα και, πέρα από τη συμφωνία πλαίσιο, πρέπει να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί κατεπειγόντως μια οδηγία .

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος διότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων στο χώρο της υγείας. Δυστυχώς, υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο τραυματισμοί από βελόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο, οι οποίοι οδηγούν στη μετάδοση ιών όπως ο ιός της ηπατίτιδας B, της ηπατίτιδας Γ, ή ο HIV/AIDS. Υπάρχει επομένως επιτακτική ανάγκη να εγκριθεί και να εφαρμοστεί στα κράτη μέλη η συμφωνία πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Μια συμφωνία πλαίσιο έχει συναφθεί μεταξύ της HOSPEEM (Ευρωπαϊκή Ένωση Εργοδοτών του Νοσοκομειακού και Υγειονομικού Τομέα) και της FSESP (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών) σχετικά με την πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.

Η συμφωνία αυτή στοχεύει στη θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την προστασία των επαγγελματιών του τομέα της υγείας από τραυματισμούς που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην μετάδοση περισσοτέρων από 20 θανατηφόρων ιών και επομένως συνιστούν ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας αυτής της συμφωνίας πλαισίου για την προστασία της υγείας των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθήσει την εφαρμογή της και να εγκρίνει επειγόντως την οδηγία που την εφαρμόζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι τραυματισμοί από βελόνες και άλλοι τραυματισμοί που προκαλούνται από αιχμηρά ιατρικά εργαλεία αποτελούν έναν από τους πλέον κοινούς και σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεδομένου ότι το νοσοκομειακό προσωπικό και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας συχνά κινδυνεύουν από λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από τραυματισμούς ως αποτέλεσμα της χρήσης βελόνων ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων, όπως αναφέρεται στο εγκριθέν ψήφισμα. Επομένως είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος στα νοσοκομεία και οπουδήποτε εκτελούνται δραστηριότητες υγειονομικής φύσεως.

Για αυτούς τους λόγους εγκρίναμε το ψήφισμα το οποίο αναφέρεται στη συμφωνία πλαίσιο, η οποία με τη σειρά της περιέχει μια ρήτρα ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας με την επιφύλαξη των υφισταμένων και μελλοντικών εθνικών και κοινοτικών διατάξεων που είναι πιο ευνοϊκές για τους εργαζόμενους. Τα κράτη μέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι και να ενθαρρύνονται να εγκρίνουν πρόσθετα μέτρα τα οποία είναι πιο ευνοϊκά για τους εργαζομένους του κλάδου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω σθεναρά τη συμφωνία πλαίσιο η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων που αντιπροσωπεύουν τον υγειονομικό τομέα. Η προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από τραυματισμούς και τη δυνητική μετάδοση ιών είναι ζωτικής σημασίας, και χαίρομαι που η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με τόσο μεγάλη υποστήριξη, ιδιαίτερα μετά από τόσο επίπονο έργο από τον Stephen Hughes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η υγεία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας είναι, εκτός από εργασιακό θέμα, και ένα θέμα που απαιτεί κοινωνική ευθύνη, γεγονός που με τη σειρά του σημαίνει ότι αφορά όλα τα όργανα που είναι αρμόδια σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία πλαίσιο που συνήφθη σήμερα μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο νοσοκομειακό και υγειονομικό σύστημα είναι μια σημαντική συμβολή στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον νοσοκομειακό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος για την προστασία του προσωπικού που εργάζεται σε κλινικές και νοσοκομεία. Στην πραγματικότητα, πάρα πολλά μέλη του νοσοκομειακού προσωπικού και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας εξακολουθούν να πέφτουν θύματα λοιμώξεων που προκαλούνται από τραυματισμούς λόγω της χρήσης συριγγών και άλλων αιχμηρών αντικειμένων. Ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να αγωνιστώ για να το αποτρέψω αυτό. Αυτή η πρόταση ψηφίσματος ζητά επίσης τη βελτίωση της κατάρτισης και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο: χρειάζονται ασφαλέστερα ιατρικά εργαλεία με ενσωματωμένους μηχανισμούς προστασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις κοινωνικές πεποιθήσεις μου και τη γνώση μου για το νοσοκομειακό περιβάλλον, ζητώ την ταχεία έγκριση και την κατεπείγουσα εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην πρόταση οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), γραπτώς. − (DE) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι είμαι υπέρμαχος των συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αναγνωρισμένοι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι έχουν συνάψει μια συμφωνία σχετικά με την παρούσα υπόθεση και ζητώ την άμεση ενσωμάτωση αυτής της συμφωνίας πλαισίου στο εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο, με τη θέσπιση μιας οδηγίας από το Συμβούλιο χωρίς άλλη καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Αυτή ήταν μια σημαντική ψηφοφορία που ζητά μια ευρωπαϊκή οδηγία για τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων που υφίστανται τραυματισμούς από βελόνες. Πρέπει να αναληφθεί το συντομότερο δυνατό δράση για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από δυνητικά θανατηφόρες λοιμώξεις όπως ο HIV/AIDS και η ηπατίτιδα που μεταδίδονται από τραυματισμούς από χρησιμοποιημένες βελόνες. Οι τραυματισμοί από βελόνες αποτελούν έναν από τους πλέον κοινούς και σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ένα εκατομμύριο εκτιμώμενους τραυματισμούς αυτού του είδους σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο. Ελπίζω ότι θα ληφθεί άμεση δράση για τη βελτίωση της κατάρτισης και της ασφάλειας εκείνων που εργάζονται χρησιμοποιώντας βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα ούτως ώστε να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των τραυματισμών που προκαλούνται και να περιοριστεί η συναισθηματική ταλαιπωρία που υφίστανται οι ενδιαφερόμενοι. Επιπλέον, ελπίζω ότι η χρήση ασφαλέστερων ιατρικών εργαλείων θα βοηθήσει στην πρόληψη τραυματισμών που μπορούν να αποφευχθούν για όσους εργάζονται χρησιμοποιώντας βελόνες σε καθημερινή βάση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου