Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0091(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0049/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 11/02/2010 - 6.3
CRE 11/02/2010 - 6.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0028

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2010. február 11., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

7. A szavazáshoz fűzött indokolások
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
  

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
  

Jelentés: Kinga Göncz (A7-0049/2009)

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu , a PPE képviselőcsoport nevében.(RO) Külön köszönetet kívánok mondani az előadónak. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport nevében üdvözlöm a Progress programra vonatkozó végső szavazást. A PPE képviselőcsoport – amelyet én képviseltem a jelentés elkészítése során – mindig is támogatásáról biztosított minden olyan kezdeményezést és intézkedést, amely a tagállamok közötti gazdasági és szociális egyenlőtlenségek kezelésére irányult.

Az a jelentés, amelyről ma szavaztunk, a PPE képviselőcsoport egyik fő célkitűzését valósítja meg, nevezetesen a mikrovállalkozások támogatását, ami a társadalmi integráció kérdéséhez is kapcsolódik. A mai szavazás azt is garantálja, hogy a Progress keretébe tartozó programokat nem éri korlátozás, ezáltal megvalósítva a PPE képviselőcsoport további célkitűzését. Úgy vélem, hogy a jelentés 1. cikkében található a mai szavazás kulcseleme. Ténylegesen tükrözi azt a kiegyensúlyozott megközelítést, amelyet a PPE képviselőcsoport a projektfinanszírozás forrásainak kérdése tekintetében mindig is támogatott.

Ami azt illeti, az európai mikrofinanszírozási eszköz költségvetési tétele a Progress program pénzalapjaiból származó 60 millió euróból és más forrásokból származó 40 millió euróból áll össze. Ez az arány egybeesik a PPE képviselőcsoport megközelítésével, ami egyrészről támogatja a program gyors elindítását, másrészről óvatosságra int a pillanatnyi költségvetési megszorítások miatt. Ismételten meg szeretném köszönni a mai szavazást, és a jelentés megfogalmazása során nyújtott folyamatos támogatást.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE) . – (HU) Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy elfogadtuk ezt a programot és boldog vagyok, hogy én is mellette szavazhattam, éppen ebben az időszakban, amikor a gazdasági válsággal küszködnek országaink és a munkanélküliség aránya tíz százalék vagy afölött is van sok országunkban. Ez a csomag nagy segítség lesz mindnyájunknak. Nagyon köszönöm az előadónak és szeretném azt is elmondani, hogy örülök, hogy megegyezésre jutottak, hogy nem a Progress csomag rovására megy az egész 100 millió, hanem csak egy része, ez egy nagyon jó megegyezés, nagyon köszönjük és remélhetőleg mindenkinek hasznára válik

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE) . – Tisztelt elnök úr! Én is nagy örömmel támogattam ezt a kezdeményezést. Ez kézzelfogható kifejezése az egyik olyan intézkedésnek, amellyel az EU válaszol a jelenlegi gazdasági válságra. Ez a kezdeményezés azokra irányul, akik egyébként nem férhetnének hozzá a hitelpiachoz, azokra, akikről azt mondanák a bankok és más pénzintézetek, hogy köszönjük, de nem érdekel minket az önök vállalkozása. Olyan emberek például, akik elveszítették munkájukat, akiket a társadalmi kirekesztés fenyeget, olyan emberek, akik nehezen tudnak visszalépni a munkaerőpiacra, most lehetőséget kapnak arra, hogy saját vállalkozást indítsanak, mert akár 25 000 euró garantált tőkeösszegű hitelhez juthatnak. Úgy vélem, hogy ez a kezdeményezés sok ember számára változást fog jelenteni, és megköszönöm a spanyol elnökségnek a megállapodás megkötésére tett erőfeszítéseit, valamint az előadónak is a kemény munkát.

Azt hiszem, ma jó megoldást találtunk különösen azok számára, akik – ahogyan azt már említettem – kiszorultak a hitelpiacról, és én magam is örülök annak, hogy a hitelszövetkezetek azon intézmények között vannak, amelyek tagjaiknak továbbítani tudják ezt a finanszírozást.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE) . – (ET) Tisztelt elnök úr! A gazdasági válság szociális válságot idézett elő: máshogyan nem lehet leírni azt a helyzetet, amelyben a munkanélküliség a válság előtti időkhöz képest a háromszorosára, négy- vagy ötszörösére nőtt. A múlt évben, ugyanebben a képviselőházban kidolgoztuk az európai gazdasági fellendülési tervet, amely a Progress program keretében képzelte el a döntések megvalósítását és finanszírozását.

A helyzet persze bonyolult. A munkanélküliség nem csökkenthető egy csapásra. Támogattam a Bizottság mikrohitel-finanszírozásra vonatkozó kiegészítő intézkedéseit. Elfogadhatatlan azonban, hogy a könnyebb utat akarták választani, és a hitelfinanszírozásra a Progress program alapjaiból akartak pénzt elvonni. Nem tudtam támogatni ezt a megközelítést, ezért a Göncz asszony jelentésében előterjesztett kompromisszumos megoldások mellett szavaztam.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR) . – Tisztelt elnök úr! A világ GDP-jéhez rohamosan csökkenő mértékben járul hozzá a jó öreg Európa. Ha nem számítjuk a legutóbbi bővítés során csatlakozott országokat, a 15 korábbi tagállam 40 évvel ezelőtt 35 %-kal részesedett a világ GDP-jéből, ma 25 %, 15 év múlva pedig 15 % lesz a részesedésük. Európa megcsontosodott és nehezen mozdul egy olyan gazdasági és szociális modell alkalmazása miatt, amelyre oly nagyon büszkék voltunk.

Közvetlenül a háború után egy ideig úgy tűnt, hogy működni fog a dolog: fizetett szabadság, szülési szabadság – mit nem lehet ezen szeretni? –, korlátozott munkaidő és a többi. De egyszer eljön az igazság pillanata, és most itt van! Négy német munkás teljesítménye három amerikai munkáséval ér fel: ennek eredményeképpen az elmúlt 40 évben nagyjából változatlan az USA részesedése a világ GDP-jében. Olyanok vagyunk, mint egy öreg házaspár egy valaha előkelő házban, ami kezd szétporladni körülöttünk, és figyelmünket eltereli a küszöbön túli fejleményekről. A kontinensünk egésze elszigeteltté, megcsontosodottá és vénné válik.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D) . – (PL) Tisztelt elnök úr! Nagy örömmel hagytam jóvá az állásfoglalást, és valamennyi módosítást is támogattam. Mely okok vezérelték döntésemet? Elsősorban a válság ellenére sikerült a foglalkoztatás és a társadalmi szolidaritás kérdéseire koncentrálnunk. Másodsorban eltérő véleményünk ellenére sikerült a módosításokra koncentrálnunk, amelyek olyan közös módosítások voltak, amelyeket a szocialisták, a demokraták, a keresztény-demokraták és a liberálisok is támogattak. Harmadsorban és végül azt szeretném, ha ezzel egyértelmű jelzést adnánk a tagállamoknak arra, hogy az állásfoglalással kapcsolatban kövessék az Európai Parlament példáját.

 
  
  

Ajánlás: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR) . – (NL) Az Európai Parlament nagyobb hatáskört kapott, de ezzel a hatáskörrel ma nem éltünk konstruktív módon. A SWIFT-ről szóló vita hevében sok hiba történt. A Bizottság és a Tanács túl kevés információt adott a Parlamentnek, és azt is túl későn. Ez nem történhet meg megint.

Ez azonban nem elég jó ok arra, hogy hirtelen leállítsuk azt a programot, amely évek óta ésszerűen működik, azt a programot, amely nyilvánvalóan több ízben megvédte az európai és az amerikai polgárokat. A jelentés ellen szavaztam, ennélfogva támogatom a SWIFT-megállapodás kilenc hónapos meghosszabbítását. Ha új megállapodás tárgyalására kerül sor, egyértelmű intézkedéseket kell hozni a személyes adatok fokozott védelme érdekében. Meg kell akadályoznunk a szükségtelen adatcserét, és nem engedhetjük meg az adatok határozatlan idejű tárolását.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE) . – (DE) Tisztelt elnök úr! Senki nem vonja kétségbe, hogy az Európai Unióban határozottan küzdeni kell a terrorizmus ellen, valamint emellett szoros és konstruktív együttműködést kell kialakítanunk az Egyesült Államokkal. Ennek ellenére a SWIFT-megállapodás ellen szavaztam, mert az adatvédelem alapvető kérdései még tisztázásra várnak. Ezenkívül egész egyszerűen elfogadhatatlan volt, hogy a megállapodás megtárgyalása során semmibe vették a Parlamentet. Nagyon remélem, hogy a Parlamentet most teljes mértékben bevonják, és nem fog megismétlődni ez a helyzet.

Bizonyára szükség van az adatcserét szabályozó nemzetközi megállapodásra, de nem engedhető meg, hogy semmibe vegyék az állampolgári jogokat és az alapvető jogokat. Ha európai adatokat adunk át harmadik feleknek, arról is gondoskodnunk kell, hogy megvédjük az Európai Unió polgárainak adatvédelmi érdekeit. Továbbra is erre fogok törekedni.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE) . – (EL) Tisztelt elnök úr! Tegnap igen fontos vitát tartottunk a SWIFT kérdéséről itt, a Parlamentben, és a Tanács és a Bizottság is nagyon fontos feltételezésekkel élt az eljárás során felmerülő problémákkal kapcsolatban, különösen ami a Parlamentnek a kérdés valamennyi paraméteréről való tájékoztatását illeti.

Pontosan ezért szavaztam ma az elhalasztásra vonatkozó javaslat mellett, hogy ily módon rövid időn belül megkapjuk a helyes tájékoztatást, tisztázzunk minden félreértést és végleges döntésre jussunk.

Létfontosságú az európai polgárok adatainak védelme, és mi valamennyien és feltétlenül e mellett állunk. Senki sem kérdőjelezi meg, hogy mindent meg kell tenni ennek érdekében. Ugyanakkor meg kell tennünk a terrorista szervezetek illegális finanszírozása elleni küzdelemhez szükséges intézkedéseket, és ily módon preventív módon kell kezelnünk azt a jelenséget, ami terrorista támadások formájában megjelenő csapást jelent mind az Egyesült Államok, mind Európa számára.

Pontosan ezért a közeljövőben létfontosságú az a felelősségünk, hogy egyetértésben tudjuk megoldani a nézeteltéréseket, és e kérdésre megoldást tudjunk találni.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD) . – Tisztelt elnök úr! Magyarázatot szeretnék adni a terrorizmus finanszírozásának felderítésére irányuló Hennis-Plasschaert-jelentéssel – az úgynevezett „SWIFT-jelentéssel” – kapcsolatos szavazásra.

Azt hiszem, hogy a szavazás még e hely normái szerint is zavaros volt. Azt hiszem megszavaztuk, hogy nem szavazunk, majd megszavaztuk, hogy visszautaljuk a jelentést a bizottsághoz. Én a mellett akartam szavazni, hogy nem adom beleegyezésemet a megállapodás megkötéséhez, azonban biztosan nem akartam a jelentés 2. bekezdése mellett szavazni, miszerint hosszú távú megállapodásra vonatkozó ajánlásokat terjesztenénk elő a Lisszaboni Szerződés jogi keretei között.

Semmilyen megállapodást nem szeretnék a Lisszaboni Szerződés keretében. A Lisszaboni Szerződés sérti Anglia parlamentáris alkotmányának 1689. évi alaptörvényét és Anglia egyéb olyan alkotmányos törvényeit, amelyek kifejezetten nem helyeztek hatályon kívül és továbbra is érvényben vannak. Emiatt Anglia – és természetesen Nagy-Britannia is – illegálisan megalakított kormány alatt működik.

 
  
MPphoto
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL) . – (EL) Tisztelt elnök úr! Hadd mondjam el, hogy Hennis-Plasschaert úr jelentése mellett szavaztam, de hadd fűzzek magyarázatot a szavazatomhoz: a Görög Kommunista Párt elutasítja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nevében megkötött „terror-megállapodást”.

Kifogásoljuk a balközép és a jobbközép erőinek – az európai egyirányú utca erőinek – arra tett próbálkozásait, hogy az emberek iránt érzett lelkiismeretüket az Egyesült Államokkal kötendő „terror-megállapodásokkal” nyugtassák meg. Habár az Európai Parlament állásfoglalása nem hagyja jóvá az Európai Unió és az USA által már aláírt, átmeneti megállapodást, felkéri a Tanácsot, hogy kössön olyan állandó megállapodást az Egyesült Államokkal, ami állítólag tiszteletben fogja tartani a személyes adatok védelmét.

Mi ezt nyilvánvaló félrevezetésnek tartjuk. Véleményünk szerint nem lehet szó a személyes adatok védelméről, amíg azok a CIA vagy más titkosszolgálatok kezében vannak. Az Európai Unió, az USA és más imperialista erők a terrorizmust használják fel arra, hogy megsértsék a népi szabadságjogokat és jogokat, csapást mérjenek a népi mozgalomra és igazolják imperialista háborúikat.

Nem létezik olyan, hogy a népi szabadságjogokat tiszteletben tartó „terrorista-törvények”, ezért azokat vissza kell utasítanunk valamennyi ahhoz kapcsolódó „terror-megállapodással” együtt.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR) . – Tisztelt elnök úr! Érzékeny kérdésről volt szó, és irigykedem, hogy egyesek mindkét oldalon erkölcsi bizonyosságuknak adtak hangot. Törvényes állampolgári jogi kérdésekről volt szó, olyan aggodalmakról, amelyekben osztoznak az Egyesült Államok és az Európai Unió népei. Mindazonáltal úgy érzem, hogy mindent összevetve az amerikai kormány nem restellte a fáradságot, hogy osztozzon az Atlanti-óceánnak ezen a partján kifejezett aggodalmainkban, és olyan arányos javaslattal állt elő, ami figyelembe veszi a biztonság és a szabadság egyensúlyát.

Az elmúlt 10 év során számos olyan intézkedés ellen emeltem fel a hangomat, amelyeket biztonsági intézkedések leple alatt vezettek be e helyütt, és amelyek egyszerűen az állam hatáskörének további erősítéséről szóltak. Ebben az esetben azonban nem hiszem, hogy erről a kategóriáról lenne szó: olyan intézkedésről beszélünk, amellyel rámutathatunk a terrorista atrocitások felderítése terén elért sikereinkre. Sajnos nem hiszem, hogy a tisztelt Házban megfogalmazott egyes kritikák valóban az állampolgári jogok érdekét képviselték. Két másik napirendi pontról szóltak: elsősorban a szövetségi parlament hatáskörének a nemzetállamokkal szembeni megszilárdítása, másodsorban reflexszerű hitük, hogy Amerikának sehol és semmikor nincsen igaza. Kár! Barack Obama megválasztását követően a tisztelt Ház balszárnyán ülők közül sokan beszéltek lelkesedéssel egy új, transzatlanti partnerségről. Ma láthatjuk, mennyi hitelt adhatunk szavaiknak.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) . – (SK) Az Európai Bizottság megállapodást kötött az Egyesült Államokkal arról, hogy az uniós polgárok személyes adatait átadja az USA hírszolgálatainak. Az EU számára nagyon hátrányos és egyenlőtlen ez a megállapodás. Úgy gondoljuk, hogy e megállapodás – annak Európai Parlament elé terjesztett formájában – nem elfogadható, mivel felelősek vagyunk az uniós polgárok jogainak védelméért, és nem engedhetjük meg, hogy az USA hírszolgálatai 99 évre jogot szerezzenek adataik kezelésére.

Abszurd és egyenlőtlen volt a megállapodás szerkezete, és véleményem szerint lehetővé tette az uniós polgárok személyes adataival való visszaélést. Következésképpen jónak tartom, hogy az Európai Parlament elutasította ezt a megállapodást, és arra kötelezte az Európai Bizottságot, hogy kezdjen olyan új megállapodáson dolgozni, amely kiegyensúlyozott, és amely az USA és az EU polgárainak jogait egyenlő módon kezeli.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE) . – (CS) A megállapodásról szóló szavazás elhalasztása, valamint a megállapodás ratifikálásának elutasítására irányuló javaslat mellett szavaztam. Az a tény, hogy a tisztelt Házban a büszkeség győzött a felelősség felett, nem jó jel még akkor sem, ha a Tanács rosszul kommunikált az Európai Parlamenttel. Ezen adatok elemzése azonban lehetővé teszi, hogy időben felderítsük az európai polgárok ellen irányuló terrorista támadásokat. Azok, akik amiatt pártoltak el az átmeneti megállapodástól, mert úgy gondolják, hogy az megfelelőbb védelmet biztosított az európai polgárok pénzügyi adatai számára, talán nem olvasták el ezt a megállapodást, mert ez jobb keretet ad a 2003-ból származó régi megállapodás szerint folytatott gyakorlatnál, habár nincsen tudomásunk olyan esetről, hogy az adatokkal visszaéltek volna. Éppen ellenkezőleg, az átmeneti megállapodásba még több új biztosíték került beépítésre, mint például az, hogy adatokat csak az USA igazságügyi államtitkára kérhet – az Europolhoz hasonló módon –, és csak azon vizsgálat világos leírása alapján, amelynek céljára az adatokat felhasználják. Ezért nem értem, mi történt itt. Véleményem szerint az Európai Parlament példátlanul arrogáns álláspontra helyezkedett.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE) . – Tisztelt elnök úr! Először is csak annyit szeretnék mondani, hogy maradéktalanul elfogadom a tisztelt Ház demokratikus döntését, de ezzel az üggyel kapcsolatban örömömre szolgált, hogy a képviselőcsoportunkkal és a vezetőnk, Daul úr által felvázolt állásfoglalással összhangban szavaztam. Úgy vélem azonban, hogy két tényező járult hozzá ahhoz, hogy 15 szavazatkülönbséggel veszítettünk: elsősorban az, hogy Schulz úr nem kapott választ a kérdésére, másodsorban azt hiszem, hogy nem volt világos, miről is szavazunk.

A jövőre vonatkozóan azt hiszem, hogy amikor indítványok előterjesztésére kerül sor, mindenki számára elég világosan ki kell mondani, hogy most erről és erről szavazunk. Akár igazam van a helyzetet tekintve, akár nem, ez a véleményem.

 
  
  

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0063/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) . – (SK) Arról a szavazásról szeretnék beszélni, amit most tartottunk a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozásáról. El kell mondani, hogy ezt a problémát régóta alábecsüljük. Számos sérülés történik, akár a beavatkozások során, akár általános vagy szaksebészeti műtétek során: a nővérek vagy az orvosok olyan tűvel vagy szikével sebesítik meg magukat, amelyek a fertőző betegségben szenvedő páciens anyagmintájával fertőzött.

Egyre inkább tapasztaljuk, hogy az ápolók különösen ki vannak téve hepatitiszfertőzésnek, de az ilyen munkakörben nem ritka a HIV-vírusfertőzés és az AIDS-ben való megbetegedés sem. Támogatni kívánom az Európai Parlament erőfeszítéseit és a mi erőfeszítéseinket, hogy megelőző intézkedésekkel védjük orvosainkat és ápolóinkat, és hogy elismertessük az esetleges kártérítésre vonatkozó jogukat.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE) . – Tisztelt elnök úr! Örülök a mai szavazás eredményének, mert a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság még 2006-ban jóváhagyott egy jelentést az európai egészségügyi dolgozók vérrel terjedő fertőzések elleni védelméről. A múlt év júliusában természetesen megkötöttük a keretmegállapodást a szociális partnerek között, és ma megvan az állásfoglalás. Ezt az állásfoglalást határozottan üdvözölni fogják az egészségügyi dolgozók az EU egész területén, mert az egészségügyi dolgozók körében a tűszúrásos, valamint az éles és hegyes eszközök által okozott sérülések jelentik az egyik leggyakrabban előforduló és legsúlyosabb kockázatot. A becslések szerint évente mintegy egymillió ilyen sérülés történik.

Most az a legfontosabb, hogy először sürgősen jóváhagyjuk, majd végrehajtsuk a javasolt irányelvben meghatározott intézkedéseket. Az egészségügyi dolgozók már így is régóta várnak, nem indokolt azt kérnünk, hogy még tovább várjanak. A munkájuk így is elég nehéz és elég stresszes, és tudom, hogy bármit örömmel fogadnak, amivel javítani tudunk a helyzeten.

 
  
  

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
  

Jelentés: Gabrielle Albertini (A7-0003/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , írásban. – (DE) Izland – amely 2009. július 26-án nyújtotta be a Tanácshoz az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelmét – természetesen nem kerülhet hátrányos helyzetbe más tagjelölt vagy lehetséges tagjelölt országokkal szemben. Ennek fényében az előcsatlakozási támogatásról szóló, meglévő jogszabály átdolgozása és módosítása mellett szavaztam. Amint ismeretes, Izland már az EGT tagja, és igen fejlett nemzet, ezért korlátozni kell a támogatási alapból történő kifizetéseket. Ismételten felül kellene azonban vizsgálni ezt az előcsatlakozási eszközt. Egyáltalán nem világos például, hogy a nem európai országok – mint Törökország – miért kapnak több száz millió eurót az európai adófizetők pénzéből, olyan pénzből, amire sürgős szükség van Európában.

 
  
  

Jelentés: Jiří Maštálka (A7-0005/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , írásban. – (LT) Én a jelentés mellett szavaztam, mivel a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2003. évi hágai egyezmény mindenekelőtt a gyermekvédelmet szolgáló intézkedés, mivel az ilyen igények döntő többsége a gyermektartást érinti. Az egyezmény célja, hogy megkönnyítse az emberek számára a fizetések behajtását, és biztosítsa, hogy a külföldön benyújtott tartási igény eredményesen elismerésre és érvényesítésre kerüljön. Örülök, hogy a Tanács konzultált az Európai Parlamenttel, és odáig jutott, hogy döntést hozzon ezen egyezménnyel kapcsolatban, mivel az EU tagállamaiban és a más országokban való szabad mozgás adta lehetőségek, valamint a válások megnövekedett száma miatt megnőtt a tartások behajtására vonatkozó nemzetközi esetek száma is.

Hangsúlyozni kívánom, hogy ha Bizottság tartás behajtásra vonatkozó javaslata elfogadásra kerül, könnyebb és egyszerűbb lesz az egyezményt aláíró államok valamelyikében élő személy számára, hogy egy másik ország joghatóságába tartozó személytől behajtsa a tartást (nőtartást). Ha tehát jóváhagyásra kerül ez a döntés, az egyezményhez csatlakozott országok és az Európai Unió tagállamai közötti, erre vonatkozó kapcsolatok jogilag megerősödnek és harmonikusan szabályozottak lesznek.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE) , írásban. – (PT) A gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. évi egyezmény rendkívül fontos – akár politikai, akár gyakorlati szempontból nézzük –, mivel a gyermektartás hatékonyabb behajtását biztosítja, ily módon segítséget adva a gyakran elég bonyolult helyezetek megoldásához. Mivel az ilyen követelések döntő többsége a gyermekekkel és a gyermektartással kapcsolatos, az egyezmény mindenekelőtt egy olyan gyermekvédelmi intézkedés, amely meghatározza a családtartási kötelezettségek elismerésének és érvényesítésének részletes szabályait. A javaslat célja, hogy az egyezményt jóváhagyja az Unió nevében, amely kizárólagos hatáskörrel rendelkezne az egyezmény egészére nézve. Az egyezmény jelentőségének tudatában csak támogatni tudom ezt a javaslatot, mégis úgy vélem, hogy habár az Unió feladata, hogy közölje az egyezménnyel kapcsolatos nyilatkozatokat és fenntartásokat, a tagállamoknak belső döntési lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy e fenntartásokat és nyilatkozatokat értelmezzék és a nemzeti helyzetükhöz igazíthassák.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D) , írásban. – Támogatom ezt a jelentést, amely jóváhagyja a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezményt. Az egyezmény célja, hogy a nemzeti határokon túl, a tartási kötelezettségek elismerésének és érvényesítésének pontos normái révén és az egységes igazgatási eljárásoknak köszönhetően garantálja a családtartási igények behajtását. Habár már létezik olyan rendelet, amely az EU két tagállamára vonatkozóan foglalkozik a tartási követelésekkel, az EU-n kívüli államokat érintő igények nem kaptak ilyen garanciákat. Ez az egyezmény a gyermekeink családtámogatásra való jogának védelmét ki fogja terjeszteni az azt aláíró EU-n kívüli országokat érintő igényekre is.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D) , írásban. – (CS) A Tanács arra vonatkozó határozattervezete, hogy az Európai Közösség aláírja a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezményt, mindenekelőtt olyan intézkedést jelent, amely megvédi a gyermekeket az EU-n belül, és amely meghatározza a nemzetközi követelések érvényesítésének módját, valamint azok elismerésének és érvényesítésének szabályait olyan esetekben, amikor a tagállamok és harmadik ország között merül fel tartási kötelezettség. Mivel a Közösség ezen a területen felhatalmazással bír arra vonatkozóan, hogy a tagállamokra teljes mértékben érvényes egyezményekre tegyen javaslatot, az eljárás gyors és bizonyára hatékonyabb, mint ha a tagállamok külön-külön írnának alá hasonló egyezményeket harmadik országokkal, és a jelentést teljes mértékben támogatom a szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D) , írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, amely a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezmény Európai Közösség általi aláírásáról szóló tanácsi határozatra tesz javaslatot. Az egyezmény jóváhagyása lehetővé teszi, hogy harmonizált szabályokat hozzunk létre a Közösségen belül azon harmadik országokra vonatkozóan, amelyek az egyezmény szerződő felei lesznek. Ezekkel az intézkedésekkel fokozottabb védelmet biztosítunk a gyermekek számára, mivel a tartási igények döntő többsége a gyermekeket érinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE) , írásban. – (PT) Az Európai Bizottság jóvá kívánja hagyni a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló hágai egyezményt, amely az egyezményt megkötő Közösség erejénél fogva kötelező érvényű lesz a tagállamokra nézve. A Bizottság külső hatáskörrel rendelkezik az egyezmény jóváhagyására.

Mivel a gyermektartás nemzetközi behajtása által felvetett gyakorlati kérdésekre nincsenek kész válaszok, ezen egyezmény jóváhagyása révén hatékonyabb lesz a családtartás nemzetközi behajtása, ily módon védve a követelések kedvezményezettjeit, a gyermekeket. Ezen okból kifolyólag, valamint az egyezmény adta jogbiztonság miatt fontosnak tartom az egyezmény jóváhagyását.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , írásban. – (PT) Egy modern, igazságos és fejlett kultúrájú társadalomban bizonyára megkérdőjelezhetetlen, hogy mindenki számára biztosítani kell a megfelelő és egészséges táplálkozást, különös tekintettel a növésben levőkre és a tanulókra, elsősorban a gyermekekre. A társadalomnak minden támogatást meg kell adnia számukra és a fiatalok számára ahhoz, hogy a legjobb előmenetelt biztosítsa nekik. A táplálék – az emberiség elidegeníthetetlen alapelve – kulcsszerepet játszik a testi fejlődésükben, valamint mentális és kognitív képességeik fejlődésében. Mivel az EU fellépésének a polgárok az elsőrendű kedvezményezettjei, hangsúlyoznám az európai intézmények kezdeményezőkészségét és az egyezmény betartását, amely a családtartás hatékony behajtásának biztosítása érdekében átnyúlik a határokon. Azt is hangsúlyozni szükséges, hogy eljött annak lehetősége, hogy a jogi határozatok kölcsönös elismerésének elve mentén lépéseket tegyünk a jogérvényesülés közös térsége felé.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , írásban. – (PT) Semmi kétségünk nincs a Maštálka-jelentésben javasolt egyezmény megkötésének jelentősége felől, és ez okból mellette szavaztunk. Az említett egyezmény a külföldi határozatok elismerésének, a pénzalapok átutalásának és az igazgatási együttműködés kérdésével foglalkozik, beleértve számos olyan gyakorlati dolgot, ami hatással lehet a nemzetközi igények érvényesítésére.

Azzal azonban nem értünk egyet, hogy az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezzen ezen a területen. Még kevésbé fogadjuk el, hogy olyan precedenst teremtsünk, ami a tagállamok képességének fokozottabb korlátozását igazolhatná elsősorban a kétoldalú megállapodások megkötése terén, nem csak ezen a területen, hanem más területeken is.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) , írásban. – (PL) Egyre több olyan házasság jön létre, amelyekben a felek eltérő országokból és kultúrákból származnak. A nemzetközi házasságok felbomlásából adódó vitákkal kapcsolatos problémák évek óta gyakran szerepelnek az Európai Parlamenthez címzett beadványokban. Az Európai Parlament tudatában van annak, milyen súlyos problémák sújtják a nemzetközi házasságokban előforduló családi veszekedések közepette felnövő gyerekeket, és 1987-ben létrehozta a szülőjük által jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyeivel foglalkozó közvetítő intézményét. A Közösség a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezmény aláírásával további lépést tesz polgárai, és különösen a gyermekek megfelelő védelmének biztosítása felé. Az egyezmény szándéka, hogy megerősítse a tartási kötelezettségekkel kapcsolatos ítéletek elismerésére és érvényesítésére vonatkozó, közösségi jogszabályokat, és hogy a Közösségen belüli, az egyezményt aláíró harmadik országokra vonatkozó szabályok harmonizálása révén megerősítse az igazgatási együttműködést a központi hatóságok között. Az egyezmény hatályba lépése tehát biztosítani fogja, hogy a családtartás kedvezményezettei általános támogatást kapjanak a lakóhelyük szerinti központi hatóságtól, ha külföldről próbálnak családtartást behajtani. Az egyezmény egy sor olyan gyakorlati kérdést is felvet, amely hatással lehet a követelés intézésének módjára: például nyelvi követelmények, szabványos űrlapok, kölcsönös tájékoztatás a nemzeti jogról, valamint új, költségkímélő és az eljárást felgyorsító informatikai technológiák használata.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , írásban. – (PT) gen fontos, hogy harmonizáljuk a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtását, és növeljük annak hatékonyságát, mert ez biztosítja a gyermekek jogait és védelmét, mivel döntő többségben ők a szülők válása esetében jogosan járó családtartás kedvezményezettjei.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , írásban. – (DE) A gyermektartás behajtása egyre nagyobb probléma még az egyes országok területén belül is. Az állam gyakran kénytelen közbelépni, és pótolni a hiányzó családtartást. Észtország odáig megy, hogy a gyermektartást nem fizetők nevét közzéteszi az Interneten, hogy így kényszerítse a hanyag apákat a fizetésre. A bíróság által megítélt tartási kötelezettség határokon átnyúló végrehajtása érthető módon sokkal nehezebb. Egyezmény révén most könnyebb lehet a behajtás, de úgy tűnik, hogy az EU jóval túlmegy a hatáskörén. Ez okból elutasítottam a jelentést.

 
  
  

Jelentés: Kinga Göncz (A7-0049/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D) , írásban. – (PT) A Progress közösségi programmal kapcsolatban javasolt határozatról szóló jelentés mellett szavaztam. Ez a jelentés megváltoztatta a Bizottság javaslatát, amely korábban azt támogatta, hogy teljes mértékben a Progress program meglévő költségvetéséből finanszírozzunk egy új, munkahelyteremtő mikrofinanszírozási kezdeményezést: egy 100 millió eurós programot hozott létre válságkezelő intézkedésként, amelynek az a célja, hogy vállalkozásra ösztönözve nyújtson támogatást a munkanélkülieknek. Ez a program azért jött létre, hogy támogassa az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósítását a foglalkoztatás, a szociális kérdések és az esélyegyenlőség terén – a Szociálpolitikai Menetrendben meghatározottak szerint –, valamint hogy elősegítse a lisszaboni növekedési és foglalkoztatási stratégia megvalósítását, amelynek végrehajtása átlagosan rendkívül jó arányt mutat (80%). Olyan időkben, amikor a pénzügyi és gazdasági válság szociális és foglalkoztatási válságba megy át, a Bizottság javaslatának elfogadásával helytelen jelzést adnánk, mivel a legkiszolgáltatottabb csoportok jelentik a Progress célcsoportját. A Parlament javaslata – a Tanáccsal együttes elkötelezettségnek köszönhetően – úgy szól, hogy 60 millió euró származna a Progress programból, és 40 millió euró a költségvetés fel nem használt részéből. A jövő évben mindkét programot megfelelő finanszírozással kell alkalmazni.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , írásban. – (LT) A gazdasági és pénzügyi recesszió következményei az EU átlagpolgárait sújtja a legfájdalmasabban, ezért az EU jelenlegi politikájának legfőbb feladata, hogy megállítsa a munkanélküliség növekedését, több munkahelyet és a gazdasági fellendülés számára kedvező feltételeket teremtsen. A válság alapvetően átalakította Európa munkaerőpiacait, ezért feltétlenül biztosítanunk kell, hogy megtegyük a szükséges intézkedéseket, hogy mind a munkavállalók, mind a vállalkozások könnyebben alkalmazkodhassanak a változó környezethez. Támogatom a jelentést, mivel úgy vélem, hogy a Progress program kiegészítő finanszírozása szükséges ahhoz, hogy az embereknek támogatást nyújtsunk a munkaerőpiacon, és segítsük a kisvállalkozásokat és azok fejlesztését.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel nagyszerű kezdeményezésről van szó, ami ahhoz fog segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű európaiaknak – beleértve azokat a nőket és a fiatalokat is, akik elveszítették a munkájukat, vagy akiknek nincsen lehetőségük a munkaerőpiacra lépni –, hogy pénzügyi támogatáshoz juthassanak, és elő fogja segíteni a vállalkozást. A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program a legkiszolgáltatottabb csoportokat célozza meg, és segítséget nyújt nekik ahhoz, hogy alternatív munkahelyeket teremtsenek, és biztosítsák az önfoglalkoztatást, mivel a munkanélküliség leginkább a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjait érinti.

Nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Parlamentnek a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott háromoldalú megbeszélése során sikerült megállapodásra jutnia e program célzott finanszírozásáról és végrehajtásáról. Hangsúlyozni kívánom e kezdeményezés fontosságát, mert éppen most, amikor növekszik a munkanélküliség, a legkiszolgáltatottabbak társadalmi elszigeteltsége is fokozódik. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a Progress program sikeres és hatékony végrehajtása révén el fogjuk érni az EU által meghatározott szociális prioritásokat: új munkahelyek teremtését és a foglalkoztatás növelését, nagyobb lehetőség biztosítását a munkaerőpiacra való belépéshez, valamint a munkaerő-piaci igények kielégítését.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE) , írásban. – (FR) Európai Parlament és a Bizottság a gazdasági recessziót és a rosszabbodó foglalkoztatási helyzetet látva – különösen a fiatalok körében – Progress néven új mikrofinanszírozási eszközt vezet be. A MoDem európai parlamenti képviselőinek fellépése arra irányult, hogy hozzáférést biztosítson az eszközhöz a mikrovállalkozások számára a szociális gazdaságban, hogy támogató szociális szolgáltatásokat tudjanak kidolgozni azon kiszolgáltatott emberek számára, akik saját mikrovállalkozást akarnak létrehozni vagy fejleszteni. Ami az eszköz finanszírozását illeti, a MoDem parlamenti képviselői új költségvetési tétel ötletét támogatták, mert így nem rövidülne meg a foglalkoztatás növelésére szolgáló, számos kezdeményezést finanszírozó Progress program költségvetése.

Végül kiegyensúlyozott kompromisszum született a Bizottság, a parlamenti képviselőcsoportok és a Tanács között, ami vegyes finanszírozást irányoz elő (60 millió euró a Progress program költségvetéséből és 40 millió euró új európai költségvetési tételekből). Az új eszköz hatálybalépése olyan előrelépést jelent, ami az Unió azon óhaját tanúsítja, hogy konkrét intézkedést tegyen a polgártársai törvényes szociális aggodalmaival szemben, és bizonyítja, hogy érdemes fokozottabban bevonni az Európai Parlamentet Európa döntéshozatali folyamatába. A MoDem európai parlamenti képviselői üdvözlik ezt.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D) , írásban. – (PT) Göncz asszony jelentése mellett szavaztam, ami elveti a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az európai mikrofinanszírozási eszköz céljára 100 millió eurót csoportosítson át a Progress programból. Ha egy olyan helyzetben, amikor a gazdasági és pénzügyi válság már szociális és foglalkoztatási válságba sodorja az EU-t, pénzt vonunk el a legkiszolgáltatottabb csoportok számára kidolgozott Progress programból, az nagyon negatív jelzést ad Európa polgárainak. Ezzel kapcsolatban újabb konzultációkat kell tartani, hogy megfelelőbb megoldást találjunk, és ily módon biztosítsuk, hogy az európai mikrofinanszírozási eszköz elérje céljait.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE) , írásban. – (PT) Mivel Európa súlyos pénzügyi és gazdasági válságon megy keresztül, amely súlyos szociális válságba torkollott – aminek következtében valamennyi tagállamban nő a munkanélküliség –, az EU számára fontos, hogy hatékony mechanizmusokat hozzon létre a válság leküzdésére, valamint a leginkább érintettek – mint például a munkanélküliek – megsegítésére.

Ezért jött létre az európai mikrofinanszírozási eszköz, amely kifejezetten a foglalkoztatás területén jelentkező kihívásokra kíván választ adni. Ez az eszköz 100 millió eurós finanszírozást kapna a 2010. évi költségvetés külön tételeként.

Következésképpen úgy tűnik, hogy a Bizottság azon javaslata, miszerint a Progress programból csoportosítana át pénzt, a jelenlegi kilátások mellett helytelen jelzést adna, hiszen a Progress program a kiszolgáltatott csoportokat támogatja, és a szociális menetrendet kívánja alkalmazni a megkülönböztetés, a társadalmi kirekesztés, a munkanélküliség és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni küzdelemben.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , írásban. – (PT) A Progress program az Európai Unió szociális menetrendjében meghatározott foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi célkitűzések támogatása érdekében jött létre, valamint azért, hogy elősegítse a lisszaboni növekedési és foglalkoztatási stratégia végrehajtását. Egyetértek a foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú mikrofinanszírozási eszközzel, amelyet már jóváhagyott az Európai Parlament. Nem tudok azonban egyetérteni a Progress program finanszírozásának csökkentésével. Az új programokat elvileg nem a már meglévő programok rovására kellene finanszírozni. Megjegyzendő, hogy a Progress program harmadik évének minőségi és mennyiségi értékelése költségvetési szempontból igen pozitív. Az elmúlt két és fél év során 80% feletti a végrehajtás átlagos mértéke kötelezettségvállalások és kifizetések formájában. A jelenlegi helyzet arra késztette a Költségvetési Bizottságot, hogy a 2010. évi költségvetési eljárás keretében egyértelműen az új finanszírozási eszköz mellett tegye le a voksot, és ennek érdekében két új költségvetési tételt hozzon létre. Ezen okoknál fogva szavaztam az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett, amely elveti a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy 100 millió eurót csoportosítsunk át a Progress programból mikrofinanszírozás céljára.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , írásban. – (PT) A jelentés ellen szavaztunk, mert a Parlament többsége a foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, előző – és a múlt év decemberében megszavazott – Göncz-jelentés esetéhez hasonlóan, adott szavát megszegve olyan javaslatot hagy jóvá, ami pénzt von el a Progress közösségi programtól.

Emlékeztetünk arra, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban jóváhagyott két jelentés az Európai Parlament egy korábbi állásfoglalásával összhangban elvetette, hogy ezt az új eszközt egy már meglévő és működő eszköz rovására finanszírozzuk.

Alternatív megoldásként új költségvetési tételt javasoltak, ami saját finanszírozással, azaz „új” pénzzel rendelkezik. A képviselőcsoportunk által előterjesztett módosítások ugyanezeket az irányvonalakat követték, de sajnálatos módon elutasításra kerültek.

Mivel romlanak a tagállamokban a szociális feltételek, elfogadhatatlan, hogy a pénzalapokat a foglalkoztatástól és a társadalmi integrációtól az időközben meghatározott egyéb prioritások felé csoportosítsuk át, még akkor is, ha a mikrofinanszírozásról van szó.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D) , írásban. – (FR) légám, Göncz Kinga jelentése mellett szavaztam, ami a 10-nél kevesebb dolgozót foglalkoztató vállalkozások munkahelyteremtésének támogatásához és a társadalmi integráció elősegítéséhez szükséges mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szól. Ami a finanszírozást illeti – és ez a Tanáccsal való tárgyalások buktatója –, örülhetünk a négy évre szóló 100 millió eurós költségvetésnek. A gazdasági válság idején minden eddiginél fontosabb, hogy a szociális gazdaság valamennyi olyan érdekeltje támogassa a fellépést, aki nehezen fér hozzá a hagyományos hitelpiachoz. Adjuk vissza a polgároknak egy olyan Európába vetett hitüket, amely gyengeségük ellenére a segítségükre siet vállalkozói projektjeikben.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE) , írásban. – (RO) Európa a Progress program révén foglalkozik a polgárai előtt álló problémákkal, ily módon járulva hozzá a foglalkoztatási, a társadalmi integrációs és az esélyegyenlőségi célkitűzések megvalósításához. Az új mikrofinanszírozási eszköz bevezetése hasznos kezdeményezés a jelen gazdasági és pénzügyi válság közepette, és választ ad annak szükségességére, hogy Európa gazdaságai a fellendülés útjára lépjenek.

Pontosan ezen okok miatt nem kellene az új programokat a jelenlegi prioritások háttérbe szorításával finanszírozni. A mai napon jóváhagyott megoldás részben ad csak választ a finanszírozás kérdésének nagy részére. Habár nem ez a lehető legjobb megoldás, mégis mellette szavaztam, mert számunkra rendkívül fontos az európai mikrofinanszírozási eszköz léte. A 100 millió euró, valamint az esetleges további 20 millió euró a 2011–2013-ig terjedő időszakra külön hitelkeretet alkot. Ez az eszköz hasznos segítséget fog nyújtani azoknak a munkanélküli és kiszolgáltatott embereknek, akik mikrovállalkozást szeretnének indítani vagy működtetni.

Véleményem szerint az európai mikrofinanszírozási eszköz még nagyobb költségvetést igényel annak érdekében, hogy valóban hatékonyan tudja megvalósítani a foglalkoztatási és társadalmi integrációs célkitűzéseit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , írásban. – (PT) A Progress program nagyon fontos a szociális menetrend megvalósítása szempontjából, támogatja a megkülönböztetés elleni küzdelmet, a társadalmi integrációt, a foglalkoztatást és a nemek közötti egyenlőséget. Ez a program fontos eszköz, amelyet kötelezettségvállalások és kifizetések formájában 80% körüli arányban hajtottak végre. Mindazonáltal nincsen értelme, hogy az e programra szánt pénzalapokat az EU-ban és a világban jelenleg tapasztalható gazdasági válságból adódó új munkanélküliség elleni küzdelemre csoportosítsuk át. A foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú mikrofinanszírozási eszköz létrehozása pozitív lépés, de saját finanszírozással és a Progress program céljára szolgáló pénzalapok felemésztése nélkül kell megvalósítani.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , írásban. – (FR) Az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti többszöri eszmecserét követően az elmúlt napok nem hivatalos háromoldalú megbeszélései lehetővé tették, hogy megállapodás szülessen az európai mikrofinanszírozási eszköz finanszírozásáról. Külön szeretnék gratulálni a tárgyalásokon részt vevő valamennyi félnek, mert minél gyorsabban megszületik a döntés, annál gyorsabban tudják a polgárok igénybe venni ezt az európai mikrofinanszírozási eszközt. A mai szavazás során az európai mikrofinanszírozási eszköz vegyes finanszírozását támogattam, ami összesen 100 millió euróra rúg: 60 millió euró átcsoportosítása a Progress programból és 40 millió euró a költségvetési megtakarításokból. Ez a megállapodás például lehetővé fogja tenni, hogy az európai polgárok mikrohitelek révén juthassanak kölcsönhöz, hogy szemüveget vásárolhassanak a gyermekeiknek, akik olvasási gondokkal küszködnek az iskolában, ha a hagyományos bankjuk elutasítja a hitelkérelmüket.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) , írásban. – (DE) A mikrofinanszírozás egyes esetekben segítséget nyújthat az embereknek vállalkozás alapításához, és ily módon a válságból való kilábaláshoz. A képviselőcsoportom és én is az ellen szavaztam ma, hogy 60 millió eurót átcsoportosítsunk a Progress programból mikrofinanszírozás céljára. Az Európai Szociális Alap (ESZA) a mikrofinanszírozás kifizetésének lehetőségét kínálja fel. A 2007–2013-ig terjedő időszakra vonatkozó teljes előirányzata 76 milliárd euró, és az összeg egy jelentős részét a mikrofinanszírozás céljára különítették el. Az ESZA finanszírozása azt is lehetővé teszi, hogy a mikrofinanszírozást más intézkedésekkel együtt lehessen felkínálni. Ahelyett, hogy teljes mértékben kihasználnánk ezeket a lehetőségeket, olyan új mikrofinanszírozási eszközt hozunk létre, amely nagy bürokratikus ráfordítással és elenyészően kis költségvetéssel jár. A helyzetet tovább rontja, hogy a terv szerint ezt az új eszközt az EU legkisebb programjából, az európai szegénységgel foglalkozó Progress programból kellene finanszírozni (amelynek összes előirányzata 743 millió euró). Félrevezető az a benyomás, hogy új pénzalapokat biztosítunk a programhoz, amint azt a mellette szólók állítják: valójában a szociális szempontból hátrányos helyzetű csoportok támogatására szolgáló programokból csoportosítunk át pénzeket.

Mi, zöldek nem értünk egyet az ilyen bűvésztrükkökkel, mert a pénzt a legszegényebbektől vonjuk el, hogy új hiteleszközt hozzunk létre. Nem az újságok címoldalára kívánkozó, a szegénység elleni programból finanszírozott új eszközre van szükségünk, hanem bátorságra, hogy külön EU-költségvetést biztosítsunk e célra.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE) , írásban. – (FR) A Bizottság a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében új európai mikrofinanszírozási eszköz létrehozását javasolta. Az eszköz célja, hogy a gazdasági fellendülési tervet szélesebb körűen értelmezve segítséget adjon a munkanélkülieknek a talpra álláshoz, és hogy elérhetővé tegye a vállalkozást Európa néhány leghátrányosabb helyzetű csoportja számára, beleértve a fiatalokat is. Valamennyi intézmény nagyobb figyelmet kellene, hogy szenteljen a legszegényebb munkavállalóknak. Ha valakinek van munkája, az feltétlenül azt jelenti-e, hogy nem szegény? A munkahelyek és a szociális juttatások elég védelmet biztosítanak-e a közömbösséghez vezető elszigeteltség vagy sebezhetőség ellen? A munka valóban közösségbe integrálja az egyént. De amint azt a tapasztalat mutatja, ez nem elég ahhoz, hogy valaki polgárrá váljon. A szegénységben élő családok elmondják nekünk, hogy a munka sokkal többet jelent számukra egyszerű jövedelemforrásnál. Könnyű programokat indítani a munkanélküliek számára, de ennél fontosabb, hogy a legszegényebb embereket és azokat segítsük, akik a legmesszebb kerültek a munkaerőpiactól. Ezért örülök a fontos szerepnek, amit a Negyedik Világ Európai Bizottsága játszott a kollégák közötti és a civil szervezetek képviselőivel való eszmecsere elősegítésében.

 
  
  

Jelentés: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , írásban. – (LT) Az Európai Unió intézményeinek közösen kell fellépniük az Európai Unió politikája következetességének és integritásának biztosítása, valamint a polgáraink jogai védelmének garantálása érdekében. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a pénzügyi üzenetadatok átadásáról szóló megállapodásról szóló vita már elég régóta folyik, és az intézmények jól tudják, hogy az Európai Parlament nem fog elfogadni olyan megállapodási feltételeket, amelyek sértik a személyes adatok titkosságát és nem biztosítanak hatékony adatvédelmet. A Tanács azon lépése, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal való megállapodást a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtti napon hagyta jóvá, megmutatta, hogy a közösségi intézmények közötti bizalom egyelőre nem egyéb puszta szónál. Az Európai Parlamentnek – a polgárokat közvetlenül képviselő intézményként – részt kell vennie a megbeszéléseken és az olyan döntések meghozatalában, amelyek közvetlen hatással vannak a polgáraink állampolgári és szabadságjogaira. A Tanács maga is elismeri, hogy az adatok átadásáról szóló megállapodás alapvető kérdéseire nem sikerült megfelelő választ találni, ezért úgy vélem, hogy valamennyi érintett országgal meg kell kezdeni a nyílt és részletekbe menő tárgyalásokat. Szükséges az Amerikai Egyesült Államokkal való megállapodás, de az nem sértheti a személyes adatok védelmére vonatkozó európai jogi követelményeket.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos, Maria Da Graça Carvalho, Carlos Coelho, Mário David és Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , írásban. – (PT) Az átmeneti megállapodás ellen szavazunk, mert annak feltételei nincsenek összhangban az európai jogszabályokkal. Elfogadhatatlan, hogy a portugál rendőrség csak bírósági végzés alapján férhet hozzá egy személy banki adataihoz, ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok rendőrsége mindenfajta törvényi ellenőrzés nélkül értelmezheti és elemezheti az adatok millióit.

Elismerjük, hogy szükség van a nemzetközi bűnözés és a különösen a terrorizmus elleni küzdelem terén való transzatlanti együttműködésre.

Hangsúlyoznánk, hogy ezt az együttműködést a kölcsönös bizalom, valamint a viszonosság, az arányosság és az állampolgári jogok tiszteletben tartása alapján kellene kialakítani.

Elítéljük a Tanács Európai Parlamenttel szemben tanúsított magatartását, amikor tájékoztatás nélkül kész tények elé állította. Ez nem ismétlődhet meg a jövőben, és a Lisszaboni Szerződést szigorúan be kell tartani.

Egy rosszul megtárgyalt megállapodás jóváhagyása nem csak azt jelenti, hogy kilenc hónapig rossz megállapodás lesz érvényben. Azt is jelenti, hogy nem lesz megfelelő alapunk ahhoz, hogy tárgyalásokat folytassunk a hosszú távú megállapodásról és a sok évig tárolandó, milliónyi adat átadásának engedélyezéséről. Szorgalmazzuk, hogy a Tanács és a Bizottság az Európai Parlament állásfoglalásait tiszteletben tartó, kedvezőbb megállapodásról egyezzen meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE) , írásban. – (RO) A SWIFT-megállapodás elutasítása fontos jelzést kell, hogy küldjön az egész nemzetközi közösségnek és az Európai Unió azon testületeinek, amelyekkel mostantól fogva konzultálni kell az uniós jogszabályokról olyan fontosabb döntések esetében, amelyek a Lisszaboni Szerződésben meghatározott megbízatási körbe tartoznak.

A mai strasbourgi szavazást követően nyilvánvaló, hogy az európai parlamenti képviselők alapvetően nem ellenzik, hogy bármilyen egyezmény jöjjön létre az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a SWIFT-rendszeren keresztül folyó, gyanús pénzátutalások ellenőrzéséről. Az Atlanti-óceán túloldalán elhamarkodottan ítél a sajtó akkor, amikor az európai parlamenti képviselők szavazását a megállapodást ellenző szavazásként tálalja. Az európai parlamenti képviselők az Európai Unió polgárai és vállalkozásai személyes adatainak védelme mellett szavaztak. A terrorizmus elleni küzdelem és a gyanús banki átutalások gyors felderítése mindig is az Európai Unió legfontosabb prioritásai között fog szerepelni.

Az Európai Bizottságnak gyorsan újra kell tárgyalnia a SWIFT-megállapodás feltételeit, hogy az megfeleljen az Európai Unió Alapjogi Chartájának, és hogy a lehető leghamarabb végre lehessen hajtani. A román kormány valamennyi nemzeti kormánnyal egyetemben támogatta az Amerikai Egyesült Államokkal aláírt megállapodás jóváhagyását. Az Európai Parlament az Európai Unió polgárai által, közvetlenül megválasztott intézményként teljesítette feladatát, hiszen vállalta, hogy megvédi az őt megválasztó polgárokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (S&D) , írásban. – Az elhalasztás mellett szavaztam, mivel azt hiszem, sokat nyerhetünk azzal, ha jobb megállapodásra törekszünk, az Európai Unió 27 tagállamának nevében folytatva a tárgyalásokat az Amerikai Egyesült Államokkal. Ugyanezen okok miatt szavaztam a megállapodás mellett – akármilyen tökéletlen és elégtelen is –, mivel véleményem szerint lehetőséget ad arra, hogy 2010 végéig tárgyalásokat folytassunk egy új megállapodásról. A tárgyalás elmulasztása azt jelentené, hogy elszalasztanánk egy teljes megállapodás lehetőségét.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D) , írásban. – (FR) Örülök a szavazás eredményének, mert a polgárok magánéletének védelméről szóló tanácsi javaslatban szereplő garanciák nem voltak kielégítőek. Az állampolgári jogok alapvető követelményt jelentenek, és a terrorizmus elleni küzdelmet azok tiszteletben tartásával kell folytatni. A Parlament állásfoglalásra irányuló indítványára szavazva újra meg kívántam erősíteni, hogy az átmeneti megállapodásnak összhangban kell állnia a Lisszaboni Szerződés kritériumaival, különös tekintettel az Alapjogi Chartára. Azt is követelem, hogy az adatokat kizárólag a terrorizmus elleni küzdelem céljára lehessen gyűjteni, és hogy az európai polgárokra „ugyanolyan jogorvoslati mechanizmusok vonatkozzanak, mint amilyenek az Európai Unióban tárolt adatokra alkalmazandók, beleértve a személyes adatok törvénytelen feldolgozása esetén követelhető kártérítést is”. Örülök a szavazásnak, amelynek során megmutatja az Európai Parlament, hogy teljes mértékben magára vállalja a Lisszaboni Szerződés értelmében rárótt feladatokat, és hogy képes ellenállni a tagállamok és az Amerikai Egyesült Államok részéről megnyilvánuló nyomásnak. Ez annak a jele, hogy az Európai Unión belül új politikai egyensúly alakul ki.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα, όπως και η υπόλοιπη ευρωομάδα μου, υπέρ της Έκθεσης ώστε να μην συναινέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην καταπάτηση βασικών νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων σχετικά με τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Η συμφωνία SWIFT σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στην πρόληψη ενάντια στην τρομοκρατία. Πρόκειται για μια συμφωνία που, σε θολό και μη ελέγξιμο πλαίσιο, θα παρέδιδε προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών στις Αρχές και τις μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ και σε όποιους άλλους αυτές επιθυμούν να τα δώσουν. Το δικαίωμα στην ασφάλεια δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικό με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η καταπολέμηση της Τρομοκρατίας δεν περνάει μέσα από τον Μεγάλο Αδελφό, την παραβίαση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών αλλά από την προώθηση της αλληλεγγύης, της ισότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχα την ευθύνη να διαφυλάξω τα συνταγματικά καθιερωμένα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, που κάποιοι αφήνουν βορρά στις απαιτήσεις της Αμερικανικής Κυβέρνησης και της CIA στον υποτιθέμενο πόλεμό τους ενάντια στην τρομοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D) , írásban. – Őszinte örömömre szolgál, hogy ma vereséget szenvedett az a javaslat, amelyet a Tanács és a Bizottság tett az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött, az adatok átadásáról szóló megállapodásra. Az EU–USA megállapodás jelenlegi szövege nem védi az Európai Unió polgárainak és vállalkozásainak jogait, és ténylegesen azt írja elő, hogy a SWIFT-rendszerben tárolt személyes és üzleti adatokat tömegesen adjuk át az Amerikai Egyesült Államoknak, ami ellentétes az uniós joggal. Az Európai Parlament 2006 óta rendszeresen és világosan megfogalmazza aggodalmait a Tanács és a Bizottság felé, amelyek megtárgyalták ezt a szégyenteljes megállapodást. Mindazonáltal úgy döntöttek, hogy figyelmen kívül hagyják aggodalmainkat, és azt gondolták, hogy a megállapodást még az előtt megkötik, hogy hatályba lépne az Európai Parlament Lisszaboni Szerződés adta, új hatásköre. A Tanács gyakorlatilag sietett, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt egy nappal aláírja a megállapodást. A Lisszaboni Szerződés az Európai Parlamentnek kötelező erejű vétójogot ad az ilyen nemzetközi megállapodások esetében. Mindezidáig nem került meghatározásra semmilyen nemzeti vagy európai parlamenti vizsgálat erre a kényes folyamatra. Örülök az ír parlament európai ügyekkel foglalkozó vegyesbizottsága döntésének is, miszerint közelebbről meg kell vizsgálni ezt a javaslatot. Ez az európai jogszabályi javaslatok sokkal hatékonyabb ellenőrzését jelzi, ami a polgárok javát fogja szolgálni.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D) , írásban. – (CS) A terrorizmus finanszírozásának felderítésére irányuló programnak hatékony segítséget kellene nyújtania a globális terrorizmus elleni küzdelemben, és különös célja a terrorizmus finanszírozásának nyomon követése. Az európai polgárokra vonatkozó adatok Amerikai Egyesült Államok részére való átadása bizonyosan vitatható és képtelen dolog. Amiatt aggódunk, hogy például szervezett bűnözők esetleg visszaélnek a személyes adatokkal. Az európai parlamenti képviselők által elvégzett felülvizsgálatot követően azonban biztosítani kell az adatok átadása és tárolása során a megfelelő védelmet. Figyelembe véve annak tényét, hogy a megállapodást átmeneti jelleggel, 2010. október 31-ig érvényes időtartamra kötötték meg a felek, és eltérések megállapítása esetén lehetőség van más megállapodásoktól visszalépni, úgy döntöttem, hogy az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatok feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti megállapodástervezet mellett szavazok.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D) , írásban. – (PT) A Hennis-Plasschaert-jelentés mellett szavaztam, mert annak ellenére, hogy fontos, hogy megállapodjunk az Amerikai Egyesült Államokkal a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről, úgy vélem, hogy ez a Lisszaboni Szerződésben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában megállapított, új jogi kereten belül kell, hogy megtörténjen. Komoly ügyről van szó, ami intenzív vitát vált ki az Európai Parlamentben, amelynek hozzá kellene férnie valamennyi szükséges dokumentumhoz, hogy gyorsan meg tudjon kötni egy hosszú távú megállapodást, amely biztonsági szempontból értékesebb, de amely nem veszélyeztetheti az állampolgári jogokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE) , írásban. – (PT) A SWIFT-megállapodás lehetővé teszi, hogy az Amerikai Egyesült Államok Államkincstára a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, valamint az ezek elleni küzdelem érdekében hozzáférhessen a pénzügyi üzenetadatokhoz. Ez azonban a SWIFT-rendszer technikai szempontjai miatt nem korlátozódhat a bűnelkövetői tevékenységben való részvétellel gyanúsított személyekre vonatkozó, bizonyos adatok keresésére. A rendszer következésképpen minden információt átad az adott országban és adott napon lebonyolított, valamennyi tranzakcióról. Ez a helyzet nem veszélyezteti az európai polgárok és vállalkozások adatainak védelmét, mivel tiszteletben tartja az arányosság és a szükségesség alapelvét.

Magától értetődik, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nemzetközi jogi együttműködéssel, és számos esetben olyan személyes adatok átadásával jár együtt, mint amilyenek a banki adatok.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , írásban. – (PT) Ami az átmeneti megállapodást illeti, elismerem, hogy a nemzetközi bűnözés és különösen a terrorizmus elleni küzdelem során szükség van a transzatlanti együttműködésre. Hangsúlyoznám, hogy ezt az együttműködést a kölcsönös bizalom, valamint a viszonosság, az arányosság és az állampolgári jogok tiszteletben tartása alapján kellene kialakítani. A biztonság azonban nem írhatja felül az egyéb jogokat, a szabadságjogokat és a garanciákat, hanem azokkal összeegyeztethetőnek kell lennie. Elfogadhatatlan, hogy a portugál rendőrség csak bírósági végzés alapján férhet hozzá egy személy banki adataihoz, ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok rendőrsége mindenfajta törvényi ellenőrzés nélkül értelmezheti és elemezheti az adatok millióit. Elítélem a Tanács Európai Parlamenttel szemben tanúsított magatartását, amikor tájékoztatás nélkül kész tények elé állította. Ez semmiképpen sem ismétlődhet meg a jövőben, és a Lisszaboni Szerződést szigorúan be kell tartani. A fentiekre tekintettel a megállapodást ellenző állásfoglalás mellett szavazok.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , írásban. – (PT) Örülünk annak a ténynek, hogy a Parlament többsége – és ebbe mi is beletartozunk – elutasította az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között megkötött, úgynevezett SWIFT-megállapodást.

Az ilyen adatbázisok léte és az adatok cseréje vagy az adatokhoz való hozzáférés – legyen szó akár az amerikai hatóságokról, akár az Európai Unió ügynökségeiről vagy a tagállamok hatóságairól – nagyfokú bizonytalanságot teremtenek, ami a hatóságok polgárok felett gyakorolt tényleges ellenőrzésének eredményeképpen elháríthatatlan veszélyekhez vezet. A bűnözők és az ártatlanok, a gyanúsítottak és a gyanú felett állók egyaránt olyan folyamatba kerülnek bele, ami nyilvánvalóan nem ad semmilyen biztosítékot annak hatékonyságáról.

A megállapodás végrehajtása az úgynevezett terrorizmus elleni küzdelem részeként meghozott, elhibázott intézkedések fenntartását jelentené, valamint a kérdés szándékos megjelenítését a médiában, mindezt a jogok elnyomása érdekében. Támogatjuk a bűnözés valamennyi formája elleni küzdelem szükségességét, de elsősorban a bűnözés gyökerére és e jelenségek megelőzésére kell koncentrálni, nem pedig olyan homályos biztonsági intézkedésekre helyezni a hangsúlyt, amelyek sértik a szabadságjogokat és az állampolgárokat megillető alapvető jogokat és garanciákat, ily módon tovább gyengítve a demokráciánkat.

Nem vagyunk hajlandók a szabadságot elcserélni a fokozott biztonságra, mert végül mindkettőt elveszítjük. Ehelyett inkább egy széles körű demokratikus jogokat és szabadságjogokat biztosító, biztonságosabb társadalmat támogatunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner and Alf Svensson (PPE) , írásban. – (SV) A SWIFT-rendszerből való adatátadásról szóló EU–USA megállapodás mellett szavaztunk. Azt javasoltuk azonban, hogy magánélet védelmének további megerősítése érdekében a Parlament halassza el a döntést. A Parlament sajnos nem hagyta ezt jóvá. Az általunk megszavazott átmeneti megállapodás két cél között, a terrorizmus hatékony ellenőrzése és a polgáraink magánéletének védelme közt teremt egyensúlyt. Hatékony eszközök szükségesek a terrorizmus elleni küzdelemhez, de mindenekfelett a demokratikus jogok védelmét kell biztosítanunk. Úgy véljük, hogy ennek most van itt az ideje, de szerettünk volna még biztosabb védelmet látni. Mivel a SWIFT működését részben áthelyezte az Amerikai Egyesült Államokból, jelentősen megerősödött a magánélet védelme ott, ahol a személyes adatok védelmére vonatkozó európai normákat alkalmazzák. Várhatóan októberben fejeződnek be az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti további tárgyalások egy olyan hosszú távú megállapodásról, ami a polgáraink számára hatékony adatvédelmet biztosít, ugyanakkor hathatós lehetőséget ad a terrorcselekmények pénzügyi előkészületeinek felderítésére. Habár a magánszemélyek védelmének megerősítése terén van még tennivaló, úgy véljük, hogy a fejlemények az év végén fennálló helyzethez képest – amikor nem volt megállapodás – megfelelő biztonságot teremtettek ahhoz, hogy az átmeneti megállapodás mellett szavazzunk, hogy ily módon elkerüljük a hátralevő kilenc hónapban a terrorizmus elleni küzdelem jelentős meggyengülését. Mielőtt végleges megállapodásra jutnánk, a magánszemélyek védelmének további megerősítését szabjuk a jóváhagyás feltételeként.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D) , írásban. – (FR) Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a pénzügyi üzenetadatok terrorizmus elleni küzdelem céljából történő átadásáról szóló, úgynevezett SWIFT-megállapodás elutasítása mellett szavaztam. A SWIFT-megállapodás jelenlegi formájában nagyon messze áll attól, hogy megfelelő egyensúlyba hozza a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem szükségességét és az alapvető jogok védelmének igényét. Elfogadhatatlan, hogy ártatlan emberek szűretlen személyes adatainak millióit adjuk át az Amerikai Egyesült Államok hatóságainak. Elfogadhatatlan, hogy ezek az adatok az amerikai jog szerint és az uniós joggal ellentétben akár 90 évig is tárolhatók legyenek. A személyes adatok és a magánélet megfelelő védelmének – amit már a pénzügyi adatok cseréjéről szóló két szavazás alkalmával is támogattam – kellene a SWIFT-megállapodásra is vonatkoznia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D) , írásban. – (FR) Határozottan támogattam ezt a jelentést, hogy az Európai Parlament kifejezhesse, hogy egyértelműen elutasítja a SWIFT-megállapodást, amelyet az Európai Parlament aggodalmainak figyelmen kívül hagyásával, titokban tárgyaltak meg, és amelyből a Tanács és az Európai Bizottság körültekintően kihagyta az Európai Parlamentet. Mind a magánélet védelmének alapelvére, mind ezeknek az adatoknak a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő átadására tekintettel a megbeszéléseket oly módon kell lefolytatni, hogy egy egyértelmű megállapodás újratárgyalására kerüljön sor. A szavazás továbbá azt az üzenetet közvetíti, hogy meg kell erősíteni az Európai Parlament azon szerepét, hogy az európai polgárok szolgálatában áll, és mint ilyen intézménynek, határozottan és hatékonyan meg kell védenie jogaikat és alapvető szabadságaikat mind a magánéletük védelme, mind a terrorizmus elleni küzdelem terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Hohlmeier (PPE) , írásban. – (DE) A döntésem, hogy az átmeneti SWIFT-megállapodás ellen szavaztam, nem jelenti azt, hogy ellenzem a terrorizmus elleni küzdelem terén az Amerikai Egyesült Államokkal való együttműködést. Határozottan a mellett foglaltam állást, hogy a lehető leggyorsabban új, összeegyeztethető megállapodást kellene kidolgozni, ami lehetővé tenné, hogy az európai és az amerikai biztonsági hatóságok szorosan együttműködjenek és felderíthessék a terrorizmussal gyanúsíthatóan kapcsolatba hozható pénzátutalásokat. Az átmeneti megállapodásban azonban nagyobb hiányosságokat látok: többek között az adatok törlésére, a panaszjogra és az információkhoz való hozzáférésre, valamint harmadik feleknek való továbbítására vonatkozó rendelkezések elégtelenségét. Továbbá azt várom az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti valódi partnerségtől, hogy a polgároknak nyújtott biztonság garantálásának felelősségét ne hagyja egyszerűen az amerikai kézben lévő, a terrorizmus finanszírozásának felderítésére irányuló program keretében, hanem tegye lehetővé, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal partnerségben egy pontosan meghatározott határidőn belül kidolgozhassuk a terrorizmus finanszírozásának felderítésére irányuló európai programot is.

Ez oknál fogva remélem, hogy a közeljövőben sor kerül egy olyan megállapodás megtárgyalására, amely hosszú távon nyújt alapot a terrorizmus elleni globális összefogáshoz – a terrorista hálózatok felderítése és azok pénzügyi tranzakciói tekintetében –, ugyanakkor tiszteletben tartja az állampolgárok személyes adatait is.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D) , írásban. – (RO) Az, hogy az Európai Parlament a személyes adatok védelmével, az arányossággal és a viszonossággal kapcsolatos tényezők miatt elutasította azt az átmeneti megállapodást, amelynek értelmében banki adatokat adunk át az Amerikai Egyesült Államok számára a SWIFT-hálózaton keresztül, nem úgy tekintendő, hogy a Parlament a Lisszaboni Szerződés révén bevezetett új hatáskörét gyakorolja, hanem Európától jövő politikai üzenetként kell felfogni. Azzal, hogy elutasítottuk a megállapodást és az Európai Parlament ajánlása mellett szavaztunk, megmutattuk, hogy nem hozható meg jelentős politikai döntés, ha az a Lisszaboni Szerződés – és különösen az Alapjogi Charta – rendelkezéseibe ütközik. Ha új megállapodás kerül aláírásra – ezúttal hosszú távra vonatkozóan –, és ha az biztosítja az európai polgárok adatainak védelmét, az Európai Parlament támogatását adja hozzá. A terrorizmus elleni küzdelem továbbra is az egyik legnagyobb kihívást jelenti. Ilyen helyzetben szükség van egy új megállapodásra, de azt alaposabb tárgyalásnak kell megelőznie, megfelelő védelmet biztosítva az európai polgárok számára. Ezért az új megállapodás megfogalmazása során a Parlamentnek kulcsszerepet kell betöltenie egy olyan folyamatban, amely tiszteletben tartja a Szerződés tartalmát.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE) , írásban. – Ma a banki adatok Amerikai Egyesült Államok részére, terroristaellenes célokra való átadásáról szóló SWIFT-megállapodás ellen szavaztam. Ez a megállapodás nem ment elég messze Európa polgárainak védelmében, további adatvédelmi biztosítékok szükségesek. E megállapodás értelmében például az adatok megszerzéséhez nincsen szükség előzetes bírósági határozatra. Az adatvédelem az alapvető jogaink körébe tartozik. Az emberi jogok tiszteletben tartása rendkívül fontos, és a Parlamentben végzett munkám szerves részét képezi azok védelme. Ugyanakkor úgy vélem, hogy intézkedésekre van szükség, amelyek révén az Amerikai Egyesült Államokkal karöltve részt vehetünk a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez azonban nem mehet az Alapjogi Charta rovására. A SWIFT-megállapodás elutasítása fontos lehetőséget jelent az Európai Parlament történetében. Egyértelmű jelzést ad: azt, hogy az Európai Parlament a Lisszaboni Szerződés értelmében újonnan ráruházott hatáskörét a demokrácia érdekében fogja gyakorolni, kiáll a polgárok jogai mellett és megvédi azokat. A Bizottságnak az Amerikai Egyesült Államokkal megkötendő jövőbeli adatcsere-megállapodásokban rá kell mutatnia a terrorizmus elleni küzdelem és a polgárok magánéletének tiszteletben tartása közötti megfelelő egyensúlyra.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE) , írásban. – (DE) Számomra nem kérdéses, hogy szükség van az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok konstruktív partnerségére, különösen a terrorizmus elleni küzdelem terén. Ennek ellenére az átmeneti SWIFT-megállapodás ellen szavaztam, mert az nem tisztáz alapvető adatvédelmi kérdéséket. Ezenkívül elfogadhatatlannak és határozott problémának érzem, hogy az Európai Parlamentet megkerülték a megállapodás tárgyalása során. Habár szükségesnek tartok egy adatcserét szabályozó nemzetközi megállapodást, meg kell védeni az állampolgári és az alapvető jogokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE) , írásban. – (FR) A SWIFT-megállapodás mellett szavaztam, mert úgy vélem, hogy hasznos az adatcsere. A titkosszolgálataink több olyan esetet említettek, ami ezt bizonyítja. A terrorveszély vitathatatlanul létező dolog, és a múlt hónapban, Detroitban történt támadási kísérlet is megerősíti ezt. Ki kell mutatnunk tehát felelősségünket. Kölcsönös támogatásról van szó. Ez a megállapodás nem értelmezhető az Európai Unió egyoldalú kötelezettségvállalásaként. Az Unió hozzáférést biztosít információihoz, az amerikai hatóságok ezért cserébe elemzik azokat az adatokat, amelyeket Európában jelenleg nem tudunk elemezni, mivel nem létezik a terrorizmus finanszírozásának felderítésére irányuló programmal egyenértékű, a terrorizmus finanszírozását felderítő európai program. A megállapodás nem csak az Amerikai Egyesült Államok területén, hanem az Unió területén is garantálja a biztonságot. Végül a korábbi egyoldalú kötelezettségvállalásokkal szemben valódi nemzetközi megállapodásról van szó. A garanciák kötelező érvényűek, a megállapodás végrehajtása értékelésre kerül, és ha az Európai Unió úgy találja, hogy nem érvényesülnek a garanciák, a megállapodás egyértelműen kimondja, hogy azt felmondhatják a felek.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , írásban. – (PT) A szavazásra felvetett kérdés egy olyan megállapodás megújítására irányult, amely a banki tranzakciók felderítése révén rendkívül fontos szerepet játszik az utóbbi években a nyugati társadalmakat célba vevő terrorizmus elleni küzdelemben. Ha az állásfoglalást jóváhagynánk és a megállapodást elutasítanánk, a terrorista szervezetek minden hatékony ellenőrzés nélkül működhetnének, annak minden súlyos következményével együtt. Érdekes módon számos szélsőbaloldali képviselő, aki elveti a megállapodást, – azon az alapon, hogy az megsérti a személyes adatok bizalmas kezelését – ugyanazok, akik saját hazájukban a banktitok feloldása és valamennyi banki adat kiadása mellett érvelnek. Számukra nem az adatok átadása jelenti a problémát, hanem az a tény, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak adnánk át az adatokat, egy olyan országnak, amellyel szemben képtelenek leplezni nyilvánvaló gyűlöletüket. Ebből következően az állásfoglalás elleni és a megállapodás melletti szavazatom során figyelembe vettem azon különleges körülményeket, hogy minden eszközzel küzdeni kell a terrorizmus ellen, és elismerem az Amerikai Egyesült Államok e küzdelemben betöltött központi szerepét.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL) , írásban. – (ES) A Hennis-Plasschaert-jelentés mellett szavaztam, ezzel mutatva, hogy elutasítom a SWIFT-megállapodást, amelyet mind a 27 tagállam aláírt a pénzügyi üzenetadatok Amerikai Egyesült Államok részére való átadása tekintetében, a terrorizmus elleni küzdelem ürügyén. Véleményem szerint elfogadhatatlan az Egyesült Államok kérése, és fenyegetést jelent az európai polgárok szabadságjogaira és jogaira nézve. Ezzel a javaslattal a legkonzervatívabb erők próbáltak minket az amerikai érdekeket védve gúzsba kötni anélkül, hogy egy pillanatra is a polgárok biztonságára vagy magánéletére gondoltak volna. Az Európai Parlament nem engedheti, hogy az európaiak állampolgári jogai és szabadságjogai terrorizmusellenes célok érdekében sérüljenek.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , írásban. – (DE) Az Európai Unió túl sokáig engedte, hogy az Amerikai Egyesült Államok kerülgesse őt. Itt az idő, hogy véget vessünk annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok a terrorizmus elleni küzdelem nevében folyamatos támadást intézzen állampolgári jogaink és szabadságjogaink, valamint adataink védelme ellen. A pénzügyi üzenetadatok külföldi hatalmaknak való átadása súlyosan megsérti a polgáraink alapvető jogait, különösen abban az esetben, ha az adatok az Amerikai Egyesült Államokhoz kerülnek. A milliónyi banki adat átadása egyáltalán nem szolgálja Európa érdekét.

Senki sem tudja, hogy mit fognak kezdeni az amerikai titkosszolgálatok az összegyűjtött adatokkal, és ez bármiféle visszaélés, akár üzleti kémkedés előtt is szélesre tárja az ajtót. Az az állítás, hogy Washington a terrorizmus elleni küzdelem során használja fel a banki adatokat, nem más, mint ködösítés. Mindentől függetlenül azzal, hogy az Európai Unió nemet mond a SWIFT-megállapodásra, bizonyíthatná az Amerikai Egyesült Államoktól való függetlenségét. Teljes meggyőződéssel a mellett állok, hogy az Európai Parlament mondjon nemet a SWIFT-megállapodásra.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE) , írásban. – (FR) Az Európai Unió Tanácsa és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött SWIFT-megállapodás ellen szavaztam, mert véleményem szerint nem megfelelőek az adatvédelmi garanciák. Anélkül, hogy megkérdőjelezném a terrorizmus elleni küzdelem szükségességét – mivel ennek veszélye manapság több mint valóságos –, meggyőződésem, hogy nem garantálhatjuk az európai polgárok biztonságát anélkül, hogy ne gondoskodnánk a személyes adataik maradéktalan tiszteletben tartásáról.

A dolgok állása szerint a SWIFT-megállapodás rendelkezései túl bizonytalanok az olyan esetek vonatkozásában, amikor az Egyesült Államok európai adatokat adhat át harmadik országoknak. Egyértelmű rendelkezés szükséges az ilyen adatcserék szabályozására. Ami a polgárok számára lehetséges jogorvoslatot illeti, abban az esetben, ha adataikat esetleg nem a megfelelő módon dolgozták fel, a megállapodás 11. cikke messze nem megfelelő.

Habár a megállapodás, amennyiben az adatok feldolgozása az Európai Unió területén történik, garantálja az adatvédelmet, mi történik azonban az Egyesült Államokban feldolgozott európai adatokkal? Átlátható és demokratikus tárgyalásokat kell folytatni az Európai Parlament teljes támogatásával, ahogyan azt a Lisszaboni Szerződés előírja az ilyen típusú nemzetközi megállapodás esetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI) , írásban. – (DE) 2010. február 11. piros betűs nap az Európai Parlament számára. A politikai meggyőződések lehető legszélesebb körét képviselő európai parlamenti képviselők és a tagállamok széles köre szavazott annak elutasítása mellett, hogy az európai polgárok pénzügyi adatait átadjuk az Amerikai Egyesült Államoknak. Nem világos, hogy az adatok átadása hogyan szolgálná a terrorizmus elleni küzdelem célját, és a SWIFT-megállapodás sem garantálja az európai adatvédelmi követelményeket. A Parlament az európai polgárokat képviselő testületként ezzel a döntéssel nagyobb befolyásra és önbizalomra tett szert, és nem engedett az Amerikai Egyesült Államok nyomásának. A válaszával egyértelműen nemet mond arra, hogy az európai állampolgári jogokat a terrorizmus elleni küzdelem leple alatt megnyirbálják. Magától értetődik, hogy ez okból én is a jelentés elutasítását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D) , írásban. – (RO) Az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött SWIFT-megállapodás elutasítása mellett szavaztam, mert az inkább jelent veszélyt az európai polgárok magánéletére, semmint hogy eszközül szolgáljon a terrorizmus elleni küzdelemben. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között nemrégiben aláírt megállapodás szembehelyezkedést jelent az Európai Parlamenttel, mivel azt a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtti napon írták alá. A Parlamenttel nem konzultáltak időben a megállapodásról, és most már túl késő. Elutasítottam a megállapodást, és reméljük, hogy mind az Egyesült Államok, mind a Tanács ráébred arra, mennyire fontos az Európai Parlament bevonása az uniós szintű döntéshozatali eljárásba. Határozott meggyőződésem, hogy a spanyol elnökség idején jobb megállapodást tudunk elérni.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE) , írásban. – (DE) A SWIFT-megállapodásról szóló szavazás elhalasztása mellett szavaztam. Ha négy héttel elhalasztottuk volna a szavazást, az utat nyithatott volna a további tárgyalásoknak. Ezzel a döntéssel megmutattuk a Bizottságnak, hogy mi okosabbak vagyunk: a lehetőséget arra használhattuk volna fel, hogy a polgárainknak és a vállalkozásainknak a már hatályban lévő átmeneti megállapodás által érintett adataik védelmével kapcsolatos indokolt aggodalmaival foglalkozzunk. Végül is a mi feladatunk, hogy megvédjük az állampolgári és alapvető jogokat. A tisztelt Ház azonban azzal, hogy elutasította a szavazás elhalasztását, elszalasztotta annak lehetőségét, hogy felelősen éljen új hatáskörével és növelje a tárgyalások feletti befolyását. Másrészről semmiképpen sem tudtam volna a SWIFT-megállapodás mellett szavazni. Határozottan felháborít, hogy az Amerikai Egyesült Államok az önző mentalitásának hihetetlenül arrogánsan hangot adva visszaélt a bizalommal, és ehhez csatlakozott a Tanács, amikor semmibe vette a Parlamentet.

Most azonban az a teendőnk, hogy új, hosszú távú megállapodásról tárgyaljunk gyorsan és önbizalommal telve, az Európai Parlamentet is bevonva, függetlenül attól, hogy mennyire szoros a transzatlanti barátság. Az ilyen megállapodásnak tükröznie kell az Európai Unió követelményeit, mert a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem céljából történő, ellenőrzött adatcsere Európa érdekében is áll.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE) , írásban. – (NL) Meggyőződéssel szavaztam a jelentés mellett, és örömömre szolgál, hogy a többség nem engedett az erős politikai nyomásnak és hangot ad az igazságügyi és biztonságpolitikára vonatkozó véleményének. A Parlament azzal, hogy megakadályozta, hogy az európai átutalások és banki tranzakciók milliónyi adatát átadjuk a SWIFT-en keresztül az Egyesült Államoknak, megmutatja, hogy komolyan veszi a Lisszaboni Szerződésben meghatározott alapvető jogokat.

Az Európai Unió elnökségének és az Európai Bizottságnak most vissza kell vonnia az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött átmeneti megállapodást, és az Európai Parlament által 2009 szeptemberében jóváhagyott állásfoglalásban meghatározott követelményekkel felvértezve újra tárgyalóasztalhoz kell ülnie. Először azonban nyílt vitát kell tartani egyrészről a biztonságpolitika és a terrorizmus elleni küzdelem kapcsolatának lényegéről, másrészről az alapvető állampolgári jogokkal kapcsolatos minimális garanciákról és a polgárok százmilliói magánéletének tiszteletben tartásáról. Örülök, hogy hiába volt a zsarolás és a politikai nyomás. Végül is értelmetlen dolog azt állítani, hogy az állampolgári jogok és a magánélet tiszteletben tartása akadályozza a terrorizmus elleni küzdelmet. Mi, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjának tagjai készen állunk arra, hogy együttműködjünk egy hatékony, pontosan meghatározott biztonságpolitika kidolgozásában, amely ugyanakkor tiszteletben tartja az alkotmányos jogokat és figyelembe veszi a bűnözés és a terrorizmus okait is.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE) , írásban. – (PT) A nemzetközi bűnözés elleni küzdelem – különösen a terrorizmusellenes transzatlanti együttműködés révén – az Európai Unió legfőbb prioritásainak egyike. Ezt az együttműködést azonban a viszonosság és a kölcsönös bizalom alapján kellene kialakítani. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a pénzügyi üzenetadatok feldolgozásáról és átadásáról szóló átmeneti megállapodás az amerikai jog szerint nem biztosítja az európai polgárok és vállalkozások számára ugyanazokat a jogokat és garanciákat, mint amelyeket az Európai Unió területén élveznének. Az információk átadásának rendszere nem tartja tiszteletben az adatvédelemről szóló európai jogszabályokat, különös tekintettel az arányosság és a szükségesség alapelveire. A megállapodás nem határozza meg kifejezetten, hogy az adatkérések bírósági felhatalmazás alapján történhetnek-e, vagy hogy időbeli korláthoz kötöttek-e, továbbá az adatok harmadik országok részére való átadásának feltételeit sem határozza meg kielégítő módon. Azt is sajnálatos ténynek tartom, hogy a Tanács a tárgyalások során gyakorlatilag semmilyen tájékoztatást nem adott a Parlamentnek, és hogy a megállapodásról szóló szavazásra annak hatálybalépését követően került sor. Ezen okoknál fogva és azért, mert az európai polgárokat megillető jogokat és garanciákat tiszteletben kell tartani, a SWIFT-megállapodás megkötésének elutasításáról szóló állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavazok.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE) , írásban. – (PL) A Tanács számos képviselőtársaim szerint hibázott, amikor az Amerikai Egyesült Államokkal megkötendő megállapodásról folyó tárgyalások során figyelmen kívül hagyta az Európai Parlamentet. Képviselőcsoportom vezetője, Joseph Daul felszólalása nem segített. Egy mélyreható vitát követően arra kérte a képviselőtársakat, hogy halasszák el a szavazást. Malmström asszony ragaszkodott ahhoz, hogy adjunk több időt az új Bizottságnak arra, hogy megismerkedhessen a témával és további tárgyalásokat folytathasson, és hogy a Parlament alaposabban megvitathassa a kérdést. Megértem, hogy nagyon fontos a személyes adatok védelme, de ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államok a legfontosabb partnerünk. A kölcsönös bizalomra kell építenünk, és a terrorizmus elleni küzdelem és polgáraink biztonsága közös felelősségünk. A képviselőcsoportom véleményével összhangban a szavazás elhalasztása mellett szavaztam. A szavazást sajnos 15 szavazattal elveszítettük. Tudomásom szerint képviselőcsoportom 35 tagja nem volt jelen a szavazás alatt. Ez is azt bizonyítja, mennyire fontos minden egyes szavazat. Ezt követően a képviselőcsoportom véleményével összhangban a megállapodás mellett szavaztam. A Parlament végül 378:196 arányban, 31 tartózkodással elutasította a megállapodást. Nem örülök az eredménynek, de kétségtelen, hogy hamarosan visszatérünk erre az igen fontos témára.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , írásban. – , , kiberbűnözés kiberterrorizmus elleni küzdelmet, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (ECHR) 8. cikkének kifejezett említése – az Európai Bíróság C317/04. számú ügyben hozott döntését is figyelembe véve – illegálisnak minősít minden, tárgyra vonatkozó pozitív szavazatot, mert valamennyi európai polgár köteles az Európai Unióra vonatkozó általános szabályokat és az Európai Bíróság döntéseit betartani.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE) , írásban. – (DE) A SWIFT-megállapodás elutasítása mellett szavaztam. Ez az esemény mérföldkövet jelent Európa demokratizálódásában és a Parlament Lisszaboni Szerződés adta, adatvédelemre és a polgárok személyes jogainak védelmére vonatkozó demokratikus jogainak gyakorlása terén. Sok hasonló varázslatos pillanatot szeretnék átélni!

 
  
  

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0063/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D) , írásban. – Támogatom az állásfoglalásra irányuló indítványt, amely a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozásáról az egészségügyi ágazat európai szociális partnerei között létrejött keretmegállapodás végrehajtásáról szóló irányelv sürgős jóváhagyására hív fel. Évente több mint egymillió tűszúrásos sérülést jegyeznek fel az Európai Unióban, ami életveszélyes vírusfertőzésekhez vezethet. A nemrég létrejött megállapodás minimumkövetelményekről szóló pontja nem zár ki olyan jövőbeli nemzeti és közösségi rendelkezéseket, amelyek kedvezőbbek a dolgozók számára. Az európai parlamenti képviselőcsoportom évek óta kitart a szigorúbb európai biztonsági előírások mellett, és a keretmegállapodásra hivatkozva sürgősen jóvá kell hagyni és végre kell hajtani egy erre vonatkozó irányelvet.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D) , írásban. – (PT) Az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam, mert meg kell erősíteni az egészségügyi dolgozók védelmére vonatkozó jogszabályokat. Sajnos évente több mint egymillió tűszúrásos sérülés történik az Európai Unióban, ami olyan vírusfertőzésekhez vezet, mint a hepatitis B, a hepatitis C vagy a HIV/AIDS. Ezért sürgősen el kell fogadnunk és a tagállamokban végre kell hajtanunk a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozásáról szóló keretmegállapodást.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE) , írásban. – (PT) A HOSPEEM (Európai Kórházi és Egészségügyi Munkáltatói Szövetség) és az EPSU (Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége) keretmegállapodást kötött a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozásáról.

A megállapodás célja olyan előírások és szabályok megalkotása, amelyek megvédik az egészségügyi dolgozókat az éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülésektől, amelyek húsznál is több életveszélyes vírusfertőzéshez vezethetnek, és ily módon rendkívül súlyos közegészségügyi problémát okoznak.

A Bizottságnak – az egészségügyi dolgozók egészségvédelméről szóló keretmegállapodás fontosságát szem előtt tartva – figyelemmel kell kísérnie a megállapodás végrehajtását, és sürgősen jóvá kell hagynia az azt végrehajtó irányelvet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , írásban. – (PT) A tűszúrásos sérülések és más, éles vagy hegyes orvosi eszközök által okozott sérülések jelentik Európa-szerte az egészségügyi dolgozókat érintő egyik leggyakoribb és legsúlyosabb kockázatot, mivel a kórházi dolgozók és egészségügyi szakemberek gyakran vannak kitéve olyan fertőzéseknek, amelyeket injekciós tű vagy egyéb éles vagy hegyes eszközök használatából eredő sérülések okoznak, amint azt a jóváhagyott állásfoglalás említi. Következésképpen a lehető legnagyobb biztonságot kell garantálnunk mind a kórházi munkahelyeken, mind bárhol, ahol egészségügyi tevékenység folyik.

Ezen okoknál fogva jóváhagytuk azt az állásfoglalást, amely megemlíti a keretmegállapodást, amelynek egyik pontja viszont a biztonsági minimumkövetelményekről szól, fenntartva azokat a meglévő és jövőbeli közösségi és nemzeti rendelkezéseket, amelyek kedvezőbbek lehetnek a dolgozók számára. A tagállamok és/vagy szociális partnereik számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy további olyan intézkedéseket hozzanak meg, amelyek az említett ágazatban dolgozók számára kedvezőbbek, és erre ösztönözni is kell őket.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D) , írásban. – Határozottan támogatom a Bizottság és az egészségügyi ágazatot képviselő, európai szociális partnerek között létrejött keretmegállapodást. Létfontosságú, hogy megvédjük az egészségügyi dolgozókat a sérülésektől és az esetleges vírusfertőzésektől, és örömömre szolgál, hogy ezt a javaslatot ilyen nagy támogatással sikerült elfogadnunk, különösen miután igen sokat dolgozott rajta Stephen Hughes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , írásban. – (PT) A munkahelyi egészségvédelem nem egyszerűen munkaügyi kérdés, hanem társadalmi felelősséget igénylő téma, ami azt jelenti, hogy a területért felelős valamennyi intézményt – így az Európai Parlamentet is – érinti. A kórházi és egészségügyi rendszer európai szociális partnerei között ma létrejött keretmegállapodás nagyban hozzájárul az egészségügyi ágazatban dolgozók egészségének védelméhez és biztonságához.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , írásban. – (FR) A klinikákon és kórházakban dolgozók védelme érdekében az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam. Gyakorlatilag még mindig túl sok kórházi és egészségügyi dolgozó esik áldozatául az injekciós tűk, az éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülésekből adódó fertőzéseknek. Európai parlamenti képviselőként küzdenem kell ennek megakadályozásért. Ez az állásfoglalásra irányuló indítvány arra is felszólít, hogy javítani kell az ilyen veszélynek kitett egészségügyi dolgozók képzését és munkafeltételeit: az Európai Unió egész területén védőszerkezetekkel ellátott, biztonságosabb orvosi eszközökre van szükség. Szociális meggyőződésem és a kórházi környezetről szerzett ismereteim fényében mindenkit felszólítok arra, hogy gyorsan hagyjuk jóvá és sürgősen hajtsuk végre az irányelvre irányuló javaslatban meghatározott intézkedéseket.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D) , írásban. – (DE) Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány mellett szavaztam, mert a szociális partnerségen alapuló megállapodások híve vagyok. Elismert európai szociális partnerek jutottak megállapodásra ebben a témában, és mindenkit feszólítok arra, hogy e keretmegállapodást haladéktalanul illesszük be az alkalmazandó közösségi jogba, méghozzá oly módon, hogy a Tanács minden további késlekedés nélkül fogadjon el egy irányelvet.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D) , írásban. – Ez fontos szavazás volt, amely a tűszúrásos sérülésnek kitett dolgozók védelmének fokozásáról szóló európai irányelvre szólított fel. Minél előbb lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy megvédjük az egészségügyi ágazatban dolgozókat az akár életveszélyes megbetegedést (HIV/AIDS és hepatitis) is okozó fertőzésektől, amelyeket használt injekciós tű által okozott sérülés eredményezhet. A tűszúrásos sérülések által okozott sérülések jelentik Európa-szerte az egészségügyi dolgozókat érintő egyik leggyakoribb és legsúlyosabb kockázatot. A becslések szerint évente egymillió ilyen sérülés történik Európa-szerte. Remélem, hogy gyors intézkedés születik az éles és hegyes eszközökkel dolgozók képzésének és biztonságának javítása érdekében, hogy drámaian csökkenjen a bekövetkező sérülések száma, és enyhüljön az érintettek aggodalma. Remélem továbbá, hogy a biztonságosabb orvosi eszközök használata hozzájárul a megelőzhető sérülések megakadályozásához azok esetében, akik naponta dolgoznak injekciós tűvel.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat