Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0091(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0049/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/02/2010 - 6.3
CRE 11/02/2010 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0028

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 11. februára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Kinga Göncz (A7-0049/2009)

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu, v mene skupiny PPE. (RO) Rád by som predovšetkým poďakoval pani spravodajkyni. V mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) vítam konečné hlasovanie o programe Progress. Skupina PPE, ktorú som zastupoval v priebehu prípravy správy, vždy vyjadrovala podporu všetkým iniciatívam a opatreniam zameraným na riešenie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi členskými štátmi.

Správa, o ktorej sme dnes hlasovali, napĺňa jeden z hlavných cieľov skupiny PPE: poskytnúť podporu mikropodnikom v oblasti sociálneho začleňovania. Dnešné hlasovanie tiež zaručuje, že programy patriace do rámcovej štruktúry programu Progress nebudú obmedzované, čím sa dosiahol ďalší z cieľov skupiny PPE. Domnievam sa, že kľúčový prvok dnešného hlasovania obsahuje článok 1 správy. V podstate odzrkadľuje vyrovnaný prístup, ktorý skupina PPE vždy podporovala, pokiaľ ide o otázku zdrojov financovania projektov.

Rozpočtový riadok pre európsky nástroj mikrofinancovania pozostáva zo 60 miliónov EUR z finančných prostriedkov programu Progress a zo 40 miliónov EUR z iných zdrojov. Tento pomer zodpovedá prístupu skupiny PPE, ktorý na jednej strane podporuje rýchle spustenie programu a na druhej strane nabáda na opatrnosť potrebnú z dôvodu rozpočtových obmedzení, ktorým momentálne čelíme. Chcem vám ešte raz poďakovať za dnešné hlasovanie a za neustálu podporu počas prípravy správy.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Chcem povedať, že ma veľmi teší, že sme schválili tento program, a som rád, že som zaň mohol hlasovať, a to najmä v čase, keď naše krajiny bojujú s hospodárskou krízou a nezamestnanosť v mnohých našich krajinách dosiahla mieru desať percent alebo viac. Tento balík nám všetkým veľmi pomôže. Chcem vyjadriť vďačnosť spravodajkyni a tiež dodať, že som veľmi rád, že bolo možné dosiahnuť dohodu a že týchto 100 miliónov EUR sa nevyčlení len z balíka programu Progress. Je to veľmi dobrá dohoda, za ktorú vám ďakujem, a dúfam, že z nej budú mať všetci úžitok.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, aj mňa veľmi teší, že sme podporili túto iniciatívu. Je hmatateľným príkladom jedného z opatrení, ktoré EÚ podnikla v reakcii na súčasnú hospodársku krízu. Táto konkrétna iniciatíva sa zameriava na tých, ktorí by za normálnych okolností nemali prístup na trh s úvermi, tých, ktorým by banky a iné finančné inštitúcie povedali, že o ich podnikanie nemajú záujem. Ľudia, ktorí napríklad prišli o prácu, ktorým hrozí sociálne vylúčenie a ktorí majú problémy s návratom na trh práce, majú teraz príležitosť založiť si vlastný podnik, pretože majú prístup k pôžičkám so zárukami na priame investície až do 25 000 EUR. Myslím si, že táto iniciatíva pomôže mnohým ľuďom, a ďakujem španielskemu predsedníctvu za úsilie pri uzatváraní dohody a tiež spravodajkyni za usilovnú prácu.

Myslím si, že sme dnes urobili dobrú vec najmä pre tých, ktorí sú, ako som povedala, vylúčení z trhu s úvermi. Osobne som veľmi rada, že úverové združenia sú medzi tými inštitúciami, ktoré môžu presunúť tieto finančné prostriedky svojim členom.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Vážený pán predsedajúci, hospodárska kríza viedla k sociálnej kríze – nie je iný spôsob, ako opísať situáciu, keď nezamestnanosť narástla na trojnásobnú, štvornásobnú či päťnásobnú úroveň v porovnaní s obdobím pred krízou. V minulom roku sme práve v tomto Parlamente pripravili plán hospodárskej obnovy Európy, ktorý predpokladal uskutočnenie a financovanie rozhodnutí v kontexte programu Progress.

Situácia je, samozrejme, komplikovaná. Nezamestnanosť sa nedá znížiť naraz. Podporila som doplnkové opatrenia Komisie zamerané na financovanie mikroúverov. Je však neprijateľné, že chcela ísť ľahkou cestou a peniaze na financovanie úverov zobrať z finančných prostriedkov programu Progress. Takýto prístup som nemohla podporiť, preto som hlasovala za kompromisy navrhnuté v správe pani Gönczovej.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, podiel starej Európy na svetovom HDP výrazne klesá. Ak nerátame krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v poslednom kole rozširovania, podiel pôvodných 15 štátov na svetovom HDP klesol z 35 % pred 40 rokmi na dnešných 25 % a o 15 rokov bude len 15 %. Európa sa stáva sklerotickou a artritickou v dôsledku hospodárskeho a sociálneho modelu, na ktorý sme bývali pyšní.

Boli časy bezprostredne po vojne, keď sa zdalo, že funguje: platené dovolenky, materská dovolenka, skrátený pracovný čas a podobne. Komu by sa to nepáčilo? Je však moment, keď sa ukáže skutočná realita, a tento moment nastal práve teraz. Dnes sú potrební štyria nemeckí pracovníci na odpracovanie rovnakého počtu hodín ročne, ako odpracujú traja americkí pracovníci. Výsledkom je, že podiel Spojených štátov na svetovom HDP sa za posledných 40 rokov prakticky nezmenil. Sme ako pár dôchodcov v kedysi krásnom dome, ktorý sa teraz okolo nás začína rúcať, pretože sme si prestali všímať vývoj za naším prahom. Náš kontinent ako celok sa stáva sterilným, sklerotickým a starým.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). (PL) Vážený pán predsedajúci, s veľkým potešením som podporil toto uznesenie, ako aj všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Prečo som sa takto rozhodol? Po prvé, napriek kríze sme sa dokázali sústrediť na otázky zamestnanosti a sociálnej solidarity. Po druhé, dokázali sme to napriek rozdielom medzi nami, pretože ide o spoločné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podporili socialisti, demokrati, kresťanskí demokrati aj liberáli. Po tretie a na záver by som bol rád, keby to bolo jasným signálom všetkým členským štátom, aby v súvislosti s týmto uznesením nasledovali príklad Európskeho parlamentu.

 
  
  

Odporúčanie: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). (NL) Európsky parlament získal viac právomocí, tie však dnes neboli využité konštruktívnym spôsobom. Pred rozpravou o Spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT) došlo k mnohým chybám. Komisia a Rada poskytli Parlamentu príliš málo informácií a príliš neskoro. To sa už nesmie opakovať.

To však nie je dostatočným dôvodom na ukončenie programu, ktorý toľko rokov pomerne dobre fungoval a ktorý preukázateľne viackrát ochránil európskych aj amerických občanov. Preto som hlasoval proti správe a som za deväťmesačné predĺženie dohody SWIFT. Pri rokovaniach o novej dohode sa musia prijať jasné opatrenia na lepšiu ochranu osobných údajov. Musíme zabrániť zbytočnej výmene údajov a nesmieme dovoliť, aby sa údaje uchovávali na neurčitú dobu.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, potrebu rázneho boja proti terorizmu v Európskej únii a popri tom tiež potrebu nadviazania úzkej a konštruktívnej spolupráce s USA nikto nespochybňuje. Napriek tomu som hlasoval proti dohode SWIFT, pretože stále neboli vyjasnené základné otázky ochrany údajov. Okrem toho pohŕdanie Parlamentom počas rokovaní o dohode bolo jednoducho neprijateľné. Veľmi dúfam, že Parlament sa bude odteraz na tejto veci plne podieľať a že táto situácia sa už nikdy nezopakuje.

Medzinárodná dohoda o regulácii výmeny údajov je rozhodne potrebná, nemôžeme však dovoliť ignorovanie občianskych slobôd a základných práv. Vždy, keď sa európske údaje poskytujú tretím stranám, musíme tiež zabezpečiť záujmy občanov EÚ v oblasti ochrany údajov. O to sa budem aj naďalej snažiť.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE). (EL) Vážený pán predsedajúci, včera prebehla tu v Parlamente veľmi stručná rozprava o problematike spoločnosti SWIFT, pričom Rada i Komisia vyslovili veľmi dôležité domnienky v súvislosti s problémami, ktoré sa vyskytli v rámci postupu, najmä pokiaľ ide o informovanie Parlamentu o všetkých parametroch daného problému.

Presne z tohto dôvodu som dnes hlasoval za navrhované odloženie, aby sme mohli v bezprostrednej budúcnosti dostať správne informácie, vyriešiť prípadné nedorozumenia a dospieť ku konečnému rozhodnutiu.

Otázka ochrany údajov európskych občanov je kľúčová a všetci ju bezvýhradne bránime. Nikto nespochybňuje, že sa musia uskutočniť všetky príslušné opatrenia. Zároveň však musíme prijať také opatrenia, ktoré sú potrebné na boj proti nezákonnému financovaniu teroristických organizácií. Takýmto spôsobom budeme preventívne bojovať proti fenoménu, ktorý sužuje USA aj Európu, teda proti hrozbe teroristických útokov.

Práve preto bude v blízkej budúcnosti kľúčový náš zodpovedný prístup, aby sme v zhode dokázali vyriešiť nedorozumenia a mohli pokračovať v hľadaní riešenia tohto problému.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som vysvetliť svoje hlasovanie o správe pani Hennisovej-Plasschaertovej – takzvanej správe o spoločnosti SWIFT –, ktorá sa zaoberá sledovaním financovania teroristickej činnosti.

Myslím si, že hlasovanie bolo mätúce, a to aj vzhľadom na bežný štandard v Parlamente. Mám dojem, že sme hlasovali, aby sme nehlasovali, a potom sme hlasovali o vrátení správy výboru. Chcel som hlasovaním vyjadriť nesúhlas s uzatvorením tejto dohody. Rozhodne som však nechcel hlasovať za odsek 2 správy o predložení odporúčaní týkajúcich sa dlhodobej dohody v právnom rámci Lisabonskej zmluvy.

Nechcem žiadnu dohodu ani dohody v rámci Lisabonskej zmluvy. Lisabonská zmluva je v rozpore s Listinou základných práv z roku 1689 a ďalšími ústavnými zákonmi Anglicka, ktoré neboli výslovne zrušené a stále sú v platnosti. Z tohto dôvodu dnes Anglicko – a teda celé Spojené kráľovstvo – žije s nezákonne vytvorenou vládou.

 
  
MPphoto
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL) . – (EL) Vážený pán predsedajúci, chcem povedať, že som hlasoval za správu pani Hennisovej-Plasschaertovej, chcem však svoje hlasovanie aj vysvetliť, a to takto: Komunistická strana Grécka odmieta „dohodu o terorizme“ medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými uzatvorenú v mene boja proti financovaniu teroristickej činnosti.

Odsudzujeme snahy stredoľavých a stredopravých síl, síl „jednosmernej Európy“, o očistenie svojho svedomia pred ľuďmi v súvislosti s prijatím „dohôd o terorizme“ so Spojenými štátmi. Uznesenie Európskeho parlamentu síce neschvaľuje už podpísanú dočasnú dohodu medzi Európskou úniou a USA, vyzýva však Radu, aby uzatvorila trvalú dohodu so Spojenými štátmi, ktorá by mala údajne rešpektovať ochranu osobných údajov.

Považujeme to za očividný podvod. Podľa nášho názoru nie je ochrana osobných údajov možná, ak sú tieto údaje v rukách CIA a iných tajných služieb. Európska únia, USA a ďalšie imperialistické mocnosti využívajú terorizmus ako zámienku na porušovanie slobôd a práv ľudu, na útok proti ľudovému hnutiu a na ospravedlnenie svojich imperialistických vojen.

Neexistuje nič také ako „zákony o terorizme“, ktoré rešpektujú slobody ľudu, preto ich musia ľudia odmietnuť spolu so všetkými súvisiacimi „dohodami o terorizme“.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, argumenty sprevádzajúce túto problematiku boli veľmi vyvážené a ja závidím morálnu istotu, ktorú vyjadrili niektorí ľudia na oboch stranách. Stretli sme sa s legitímnymi otázkami občianskych slobôd, čo sú spoločné problémy ľudí v Spojených štátoch i v Európskej únii. Každopádne však mám pocit, že americká administratíva sa veľmi snažila rozptýliť obavy vyjadrené na tejto strane Atlantiku a prišla s vyváženým návrhom, ktorý berie do úvahy rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou.

Postavil som sa proti mnohým opatreniam, ktoré tu boli zavedené v priebehu posledných 10 rokov pod plášťom bezpečnostných opatrení a ktoré mali v skutočnosti za cieľ jednoducho posilniť moc štátu. Nemyslím si však, že by tento prípad patril do tejto kategórie, pretože ide o opatrenie, pri ktorom môžeme poukázať na konkrétne úspechy z hľadiska zabránenia teroristickým zverstvám. Obávam sa, že niektorých kritikov v tomto Parlamente v skutočnosti nezaujímali občianske slobody. Majú iné dva dôvody: prvým je ukázať nadvládu federálneho parlamentu nad národnými štátmi a druhým ich reflexívne presvedčenie, že Amerika sa vždy a vo všetkom mýli. Je to škoda. Po zvolení Baracka Obamu mnohí ľavicoví poslanci tohto Parlamentu srdečne hovorili o novom partnerstve naprieč Atlantikom. Dnes môžeme vidieť, ako možno ich slovám dôverovať.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Európska komisia uzavrela so Spojenými štátmi dohodu o odovzdávaní osobných dát občanov Európskej únie americkým spravodajským službám. Dohodu, ktorá je veľmi nevýhodná, nevyvážená pre Európsku úniu. Nazdávame sa, že túto dohoda v znení, ako bola predložená Európskemu parlamentu, nebolo možné akceptovať, pretože my zodpovedáme za ochranu práv občanov Európskej únie a nemôžeme dovoliť, aby sa ich dáta spracovávali na území Spojených štátov v rukách spravodajských služieb počas 99 rokov.

Táto dohoda bola svojou konštrukciou absurdná, nevyvážená a umožňovala, povedal by som, zneužívať osobné dáta občanov Európskej únie. Preto je dobré, že Európsky parlament sa rozhodol zamietnuť takúto dohodu a donútiť Európsku komisiu, aby začala pracovať na novej dohode, ktorá bude vyvážená a v ktorej sa budú práva Američanov aj Európanov vyrovnávať.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Hlasovala som za odloženie hlasovania o dohode a tiež proti návrhu na odmietnutie jej ratifikácie. Skutočnosť, že v tomto Parlamente zvíťazila pýcha nad zodpovednosťou, nie je dobrým znamením, a to aj napriek tomu, že Rada v komunikácii s Európskym parlamentom zlyhala. Analýza týchto údajov totiž umožnila, aby boli teroristické útoky namierené proti európskym občanom včas odhalené. Tí, ktorí potopili provizórnu dohodu s predstavou, že lepšie ochránia finančné údaje európskych občanov, asi túto dohodu nečítali, pretože poskytuje lepší rámec ako prax podľa starej dohody z roku 2003, hoci nie je známy žiaden prípad zneužitia týchto údajov. Naopak, provizórna dohoda obsahovala ďalšie nové poistky, ako napríklad to, že o údaje mohol požiadať jedine minister spravodlivosti USA, podobne ako Europol, a to jedine na základe jasného opisu vyšetrovania, na ktoré sa tieto údaje použijú. Preto nerozumiem, čo sa tu vlastne stalo. Podľa môjho názoru prijal Európsky parlament bezprecedentný a arogantný postoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem len povedať, že úplne prijímam demokratické rozhodnutie Parlamentu, ale vo vzťahu k tejto záležitosti som s radosťou hlasoval v súlade s našou skupinou a pozíciou, ktorú vyjadril náš vedúci predstaviteľ pán Daul. Myslím si však, že k prehre o 15 hlasov prispeli dva faktory – prvým bola neschopnosť odpovedať na otázku položenú pánom Schulzom a druhým bol podľa mňa určitý zmätok v súvislosti s tým, o čom sme vlastne hlasovali.

Podľa môjho názoru sa v budúcnosti, keď budú predložené návrhy zo zadných lavíc, musí úplne jasne povedať – aby tomu každý porozumel –, že teraz hlasujeme práve o nich. Možno sa v súvislosti s touto situáciou mýlim, ale taký je môj názor.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0063/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Rád by som sa vyjadril k hlasovaniu, ktoré sme práve prijali ohľadom ostrých predmetov a zranení v nemocničnom prostredí a v ambulanciách u lekára. Treba povedať, že táto problematika je dlhodobo podceňovaná. Množstvo úrazov, či už počas operačných výkonov, alebo v ambulanciách lekárov prvého kontaktu, alebo v ambulanciách odborných lekárov, stáva sa, že, či už sestra, alebo lekár sa zraní ihlou alebo skalpelom, ktorý je infikovaný výlučkami pacienta, ktorý je nakazený infekčnou chorobou.

Stále viac sme svedkami toho, že sa najmä zdravotné sestry môžu nakaziť hepatitídou, ale nie je výnimkou, že sa môžu pri takejto manipulácii nakaziť aj vírusom HIV a ochorieť na AIDS. Chcem podporiť snahu Európskeho parlamentu a našu snahu chrániť v preventívnych opatreniach lekárov a sestry a tiež, keď sa zaujímajú o odškodnenie, aby im toto právo bolo priznané.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, teší ma výsledok dnešného hlasovania, pretože v roku 2006 prijal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci správu o ochrane pracovníkov v európskom zdravotníctve pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku poranení injekčnými ihlami a ostrými predmetmi. Samozrejme, v júli minulého roka sme prijali rámcovú dohodu medzi sociálnymi partnermi a dnes máme toto uznesenie. Toto uznesenie s nadšením privítajú zdravotnícki pracovníci v celej EÚ, pretože poranenia injekčnými ihlami a ostrými predmetmi pre nich predstavujú jedno z najčastejších a najvážnejších rizík. Odhaduje sa, že ročne dôjde až k jednému miliónu takýchto poranení.

Teraz je rozhodujúce urýchlene prijať opatrenia definované v navrhovanej smernici a následne ich začať uplatňovať. Zdravotnícki pracovníci už čakali príliš dlho a nie je prijateľné žiadať ich, aby čakali ešte dlhšie. Ich práca je už aj tak dosť ťažká a stresujúca a čokoľvek, čo môžeme urobiť na zlepšenie ich situácie, bude rozhodne veľmi vítané.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Gabriele Albertini (A7-0003/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Island, ktorý podal prihlášku na vstup do Európskej únie Rade 16. júla 2009, by, samozrejme, nemal byť znevýhodnený oproti ostatným kandidátom na vstup či potenciálnym kandidátom na vstup. Z tohto dôvodu som hlasoval za úpravu a za zmenu a doplnenie jestvujúceho nariadenia o predvstupovej pomoci. Ako vieme, Island už je členom EHP a je veľmi rozvinutou krajinou, preto by platby poskytnuté z tejto pomoci mali byť obmedzené. Vo všeobecnosti by sa však mala opäť vykonať revízia predvstupového nástroja. Napríklad nie je ani zďaleka jasné, prečo mimoeurópske krajiny ako Turecko dostávajú stovky miliónov eur z peňazí európskych daňových poplatníkov, peniaze, ktoré súrne potrebujeme v Európe.

 
  
  

Správa: Jiří Maštálka (A7-0005/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože Haagsky dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na dieťa a iných foriem výživného z roku 2007 je predovšetkým opatrením na ochranu detí, keďže prevažná väčšina takýchto nárokov sa týka výživného na dieťa. Tento dohovor má za cieľ uľahčiť ľuďom vymáhanie platieb a zaistiť, aby boli nároky na výživné predložené v zahraničí uznané a efektívne vybavené. Teší ma, že sa Rada poradila s Európskym parlamentom a čoskoro prijme rozhodnutie v súvislosti s týmto dohovorom, pretože z dôvodu možnosti voľného pohybu v členských štátoch EÚ a v iných krajinách a z dôvodu zvýšeného počtu rozvodov došlo aj k nárastu počtu medzinárodných prípadov týkajúcich sa vymáhania výživného.

Chcela by som zdôrazniť, že po schválení tohto návrhu Komisie o vymáhaní výživného bude pre osobu žijúcu na území jedného zo zmluvných štátov jednoduchšie vymáhať výživné od osoby, ktorá patrí do jurisdikcie iného zmluvného štátu. Po prijatí tohto rozhodnutia sa teda vzťahy medzi krajinami dohovoru a členskými štátmi Európskej únie v tejto záležitosti posilnia z právneho hľadiska a budú harmonicky regulované.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na dieťa a iných foriem výživného z roku 2007 je mimoriadne dôležitý či už z politického, alebo praktického hľadiska, pretože zaručuje efektívnejšie vymáhanie výživného na dieťa a pomáha tak riešiť často veľmi komplikované situácie. Keďže prevažná väčšina takýchto nárokov sa týka detí a výživného na dieťa, dohovor je predovšetkým opatrením na ochranu detí, pričom stanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa uznávania a vymáhania vo veciach vyživovacej povinnosti. Cieľom tohto návrhu je schváliť dohovor v mene Únie, ktorá by mala výlučné právomoci nad celým dohovorom. Vzhľadom na význam tohto dohovoru môžem tento návrh jedine podporiť, myslím si však, že hoci bude na Únii, aby tlmočila prípadné vyhlásenia a výhrady k dohovoru, členské štáty by v každom prípade mali mať možnosť rozhodovať na vnútroštátnej úrovni o obsahu týchto výhrad a vyhlásení, aby ich mohli prispôsobiť svojej vnútroštátnej situácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá schvaľuje uzatvorenie Dohovoru o medzinárodnom vymáhaní výživného na dieťa a iných foriem výživného. Účelom tohto dohovoru je umožniť vymáhanie nároku na výživné naprieč hranicami jednotlivých štátov prostredníctvom presných noriem týkajúcich sa uznávania a vymáhania vyživovacej povinnosti a štandardizovaných úradných postupov. Hoci už existuje nariadenie, ktoré sa zaoberá nárokmi na výživné v rámci dvoch členských štátov EÚ, nároky týkajúce sa štátu, ktorý nie je členom EÚ, nemajú takéto záruky. Tento dohovor rozšíri ochranu práva našich detí na výživné aj na prípady, keď sa nárok týka signatárskeho štátu, ktorý nie je členom EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Návrh rozhodnutia Rady o tom, aby Európske spoločenstvo podpísalo Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na dieťa a iných foriem výživného je predovšetkým opatrením na ochranu detí v rámci EÚ ako celku a na zavedenie metódy uplatňovania medzinárodných nárokov a pravidiel ich uznávania a vymáhania v prípadoch vyživovacej povinnosti medzi členskými štátmi a treťou krajinou. Keďže Spoločenstvo má v tejto oblasti právomoc navrhovať dohovory s plnou platnosťou pre členské štáty, postup je rýchly a rozhodne účinnejší, ako keby podobné dohovory podpisovali s tretími krajinami všetky členské štáty jednotlivo. Návrh správy svojím hlasom jednoznačne podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o návrhu rozhodnutia Rady o tom, aby Európske spoločenstvo uzavrelo Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na dieťa a iných foriem výživného. Schválenie tohto dohovoru umožní vytvorenie harmonizovaného súboru pravidiel v rámci Spoločenstva týkajúcich sa tretích krajín, ktoré sa stanú zmluvnými stranami dohovoru. Vďaka týmto opatreniam budú deti lepšie chránené, pretože prevažná väčšina nárokov na výživné sa týka práve detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európska komisia má v úmysle prijať Haagsky dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na dieťa a iných foriem výživného. Členské štáty tak budú viazané týmto dohovorom na základe toho, že bol uzavretý Spoločenstvom. Komisia má externú právomoc schváliť tento dohovor.

Vzhľadom na to, že na praktické problémy, ktoré prináša medzinárodné vymáhanie výživného na dieťa, chýbajú konkrétne odpovede, prinesie schválenie tohto dohovoru zvýšenú efektívnosť pri medzinárodnom vymáhaní výživného a tým aj ochranu detí, ktoré profitujú z takýchto nárokov. Z tohto dôvodu a tiež z dôvodu právnej istoty, ktorú tento dohovor prinesie, považujem jeho schválenie za dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) V modernej, spravodlivej a kultúrne rozvinutej spoločnosti je určite nespochybniteľné, že musí byť zaručená správna a zdravá výživa všetkých ľudí, avšak najmä tých, ktorí sú v procese rastu a učenia, predovšetkým detí. Deťom a mladým ľuďom musí spoločnosť poskytnúť všetku potrebnú podporu a podniknúť kroky s cieľom zaručiť čo najlepší rozvoj ich schopností. Strava – základná a nenahraditeľná potreba človeka – je kľúčovým faktorom ich fyzického rozvoja a rozvoja ich mentálnych a kognitívnych schopností. Vzhľadom na to, že primárnymi príjemcami opatrení EÚ musia byť občania, chcem zdôrazniť, že tento dohovor dáva európskym inštitúciám právomoci na iniciatívy a vykonávanie opatrení, ktoré ignorujú hranice s cieľom zaistiť efektívne vymáhanie výživného. Treba tiež zdôrazniť, že vznikla možnosť vyvíjať úsilie smerom k spoločnému právnemu priestoru na základe zásady vzájomného uznávania právnych rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Nemáme žiadne pochybnosti o význame uzatvorenia tohto dohovoru, ktoré navrhuje správa pána Maštálku, a preto sme za ňu hlasovali. Spomínaný dohovor sa týka otázok uznávania zahraničných rozhodnutí, presunov finančných prostriedkov a administratívnej spolupráce vrátane mnohých praktických otázok, ktoré môžu ovplyvniť spôsob, akým sa budú vybavovať medzinárodné nároky.

Nesúhlasíme však s tým, aby Európska únia v tejto oblasti získala výlučné právomoci. Ešte menej súhlasíme s akýmkoľvek precedensom, ktorý by mohol ospravedlniť ďalšie obmedzovanie možností členských štátov uzatvárať dvojstranné dohody, a to nielen v tejto oblasti, ale aj v ďalších.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne. (PL) Počet manželstiev uzatvorených medzi ľuďmi z rôznych krajín a kultúr narastá. Problémy spojené so spormi vznikajúcimi rozpadom takzvaných medzinárodných manželstiev sú už roky častou témou petícií odovzdaných Európskemu parlamentu. Európsky parlament si uvedomil závažnosť problémov, ktorým čelia deti v prostredí takýchto rodinných sporov vznikajúcich v medzinárodných manželstvách, preto v roku 1987 zriadil funkciu mediátora pre oblasť medzinárodných únosov detí rodičmi. Podpísanie Dohovoru o medzinárodnom vymáhaní výživného na dieťa a iných foriem výživného je ďalším krokom Spoločenstva smerom k zaisteniu primeranej ochrany svojich občanov, predovšetkým detí. Dohovor má za cieľ posilniť právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa uznávania a vykonávania rozsudkov vo veciach vyživovacej povinnosti a tiež posilniť administratívnu spoluprácu medzi ústrednými orgánmi prostredníctvom stanovenia harmonizovaného súboru pravidiel Spoločenstva pre vzťahy s tretími krajinami, ktoré budú signatármi dohovoru. Nadobudnutie platnosti dohovoru tak zaistí, aby veritelia výživného dostávali pri vymáhaní výživného zo zahraničia rozsiahlu pomoc od ústredných orgánov v krajine ich trvalého pobytu. Dohovor tiež otvára mnoho praktických otázok, ktoré môžu ovplyvniť spôsob, akým sa nárok vybavuje: napríklad jazykové požiadavky, štandardné formuláre, výmena informácií o vnútroštátnych právnych predpisoch a používanie nových informačných technológií na zníženie nákladov a skrátenie doby vybavovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Harmonizácia a zvýšenie účinnosti medzinárodného vymáhania výživného na dieťa a iných foriem výživného sú veľmi dôležité, pretože zaručujú práva a ochranu detí, ktoré predstavujú prevažnú väčšinu príjemcov výživného, na ktoré majú v prípade rozchodu rodičov nárok.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Poberanie výživného na dieťa je čoraz väčším problémom, a to aj v rámci územia jednotlivých krajín. Často musí zasahovať štát a doplatiť nezaplatené výživné. Estónsko dokonca zašlo tak ďaleko, že zverejňuje mená dlžníkov výživného na dieťa na internete, aby tak donútilo nedbanlivých otcov zaplatiť. Cezhraničné vymáhanie nároku na výživné priznaného rozhodnutím súdu je, pochopiteľne, ešte náročnejšie. Vymáhanie by sa teda malo uľahčiť prostredníctvom dohody, EÚ má ale dojem, že jej právomoci siahajú ďalej, ako je to naozaj. Z tohto dôvodu som túto správu odmietol.

 
  
  

Správa: Kinga Göncz (A7-0049/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o návrhu rozhodnutia týkajúceho sa programu Spoločenstva s názvom Progress. Táto správa zmenila návrh Komisie, ktorý predtým podporil úplné financovanie novej iniciatívy zameranej na mikrofinancovanie s cieľom podporiť zamestnanosť – program v hodnote 100 miliónov EUR vytvorený ako protikrízové opatrenie s cieľom pomôcť nezamestnaným prostredníctvom podpory ich podnikania – z existujúceho rozpočtu programu Progress. Tento program bol vytvorený na podporu dosiahnutia cieľov Európskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí definovaných v sociálnej agende a zároveň mal prispieť k realizácii lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Dosiahol pritom mimoriadne pozitívnu priemernú mieru realizácie (80 %). V dobe, keď sa finančná a hospodárska kríza stáva sociálnou krízou a krízou zamestnanosti, by sme prijatím návrhu Komisie vyslali zlý signál, pretože cieľovými skupinami programu Progress sú práve tie najzraniteľnejšie skupiny. Návrh Parlamentu aj vďaka spolupráci s Radou predpokladá, že 60 miliónov EUR sa vyčlení z programu Progress a 40 miliónov EUR z častí rozpočtu, ktoré neboli využité. V budúcom roku sa oba programy musia plne realizovať s primeraným financovaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Dôsledky hospodárskeho a finančného úpadku najbolestivejšie pociťujú obyčajní občania EÚ, preto je najväčšou úlohou dnešnej politiky EÚ zastaviť nárast nezamestnanosti, vytvoriť viac pracovných miest a výhodné podmienky pre hospodársku obnovu. Kríza zásadne zmenila európske trhy práce, preto je nevyhnutné zaistiť prijatie potrebných opatrení, aby sa pracovníci a firmy mohli ľahšie prispôsobiť meniacemu sa prostrediu. Podporujem túto správu, pretože sa domnievam, že je potrebné vyčleniť ďalšie finančné prostriedky na program Progress s cieľom podporiť ľudí na trhu práce a pomôcť malým podnikom a ich rozvoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože je to úžasná iniciatíva, ktorá pomôže sociálne znevýhodneným ľuďom v Európe vrátane žien a mladých ľudí, ktorí prišli o prácu alebo nemajú príležitosti vstúpiť na trh práce, získať finančnú pomoc a začať podnikať. Program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity Progress je zameraný na najzraniteľnejšie skupiny ľudí a pomôže im pri vytváraní alternatívnych pracovných miest a zabezpečení zamestnania, pretože nezamestnanosť postihuje predovšetkým týchto najzraniteľnejších ľudí v rámci spoločnosti.

Som rada, že Európsky parlament dokázal dospieť k dohode s Radou a Komisiou v rámci trojstranných rozhovorov o cielenom financovaní a realizácii tohto programu. Rada by som zdôraznila význam tejto iniciatívy, pretože s rastúcou úrovňou nezamestnanosti v dnešnej dobe stúpa aj sociálna izolácia najzraniteľnejších ľudí. Preto by som chcela pripomenúť, že úspešnou a účinnou realizáciou programu Progress dosiahneme sociálne priority stanovené EÚ – vytváranie nových pracovných miest a zvýšenie úrovne zamestnanosti, poskytovanie väčšieho počtu príležitostí na vstup na trh práce a uspokojenie potrieb trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Vzhľadom na spomalenie hospodárskej činnosti a zhoršenie situácie v oblasti zamestnanosti najmä medzi mladými ľuďmi Európsky parlament a Komisia zavádzajú nový nástroj mikrofinancovania s názvom Progress. Činnosť poslancov Demokratického hnutia sa zamerala na poskytnutie prístupu k tomuto nástroju mikropodnikom v oblasti sociálneho hospodárstva, aby tak mohli vytvoriť účinné sociálne služby pre zraniteľné osoby, ktoré chcú založiť alebo rozvinúť vlastný mikropodnik. Čo sa týka financovania nástroja, poslanci Demokratického hnutia obhajovali myšlienku nového rozpočtového riadka, aby nedošlo k škrtom v programe Progress, ktorý financuje mnohé iniciatívy zamerané na podporu zamestnanosti.

Nakoniec sa dosiahol vyvážený kompromis medzi Komisiou, parlamentnými skupinami a Radou, ktorý umožní zmiešané financovanie: 60 miliónov EUR z rozpočtu programu Progress a 40 miliónov EUR z nových rozpočtových riadkov európskeho rozpočtu. Nadobudnutie účinnosti tohto nového nástroja je krokom vpred, ktorý je dôkazom želania Únie podniknúť konkrétne kroky tvárou v tvár legitímnym sociálnym obavám svojich občanov a ktorý ukazuje, že Európsky parlament má záujem na väčšom podiele na rozhodovacom procese v rámci Európy. Poslanci Demokratického hnutia to vítajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pani Gönczovej, ktorá odmieta návrh Komisie presmerovať 100 miliónov EUR z programu Progress do európskeho nástroja mikrofinancovania. V čase, keď hospodárska a finančná kríza už vedú EÚ do sociálnej krízy a krízy zamestnanosti, by presunutie peňazí z programu Progress, ktorý sa zameriava na najzraniteľnejšie skupiny, vyslalo veľmi negatívny signál európskym občanom. Z tohto dôvodu sa musia začať nové konzultácie s cieľom nájsť vhodnejšie riešenie, ktoré by zaručilo, že európsky nástroj mikrofinancovania dosiahne svoje ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Keďže Európa prežíva vážnu finančnú a hospodársku krízu, ktorá priniesla vážnu sociálnu krízu sprevádzanú rastúcou nezamestnanosťou vo všetkých členských štátoch, pre EÚ je dôležité vytvoriť účinné mechanizmy na boj s krízou a tiež na pomoc tým, ktorí sú najviac postihnutí, napríklad nezamestnaným.

Európsky nástroj mikrofinancovania bol vytvorený práve na tento účel, konkrétne na riešenie problémov v oblasti pracovných miest. Tento nástroj dostane 100 miliónov EUR v rámci vlastného riadka v rozpočte na rok 2010.

Návrh Komisie presunúť peniaze z programu Progress, ktorý je zameraný na zraniteľné skupiny a realizáciu sociálnej agendy v boji proti diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu, nezamestnanosti a rodovej nerovnosti, sa preto vzhľadom na súčasný výhľad zdá byť zlým signálom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PL) Program Progress bol založený na podporu cieľov Európskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnakých príležitostí, ktoré sú stanovené v sociálnej agende, a zároveň má prispieť k dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Súhlasím s európskym nástrojom mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania, ktorý už schválil Parlament. Nie je však možné súhlasiť so zmenšením finančného balíka pre program Progress. V prvom rade by sa nové programy nemali financovať na úkor už existujúcich programov. Mali by sme si uvedomiť, že z hľadiska rozpočtu bolo kvalitatívne i kvantitatívne hodnotenie programu Progress v treťom roku realizácie veľmi kladné. Priemerná miera realizácie za posledného dva a pol roka je viac ako 80 % v záväzkoch a platbách. Súčasná situácia viedla Výbor pre rozpočet v rámci rozpočtového postupu na rok 2010 k jasnému vyjadreniu v prospech financovania nového finančného nástroja prostredníctvom vytvorenia dvoch nových súvisiacich rozpočtových riadkov na tento účel. Z týchto dôvodov som hlasoval za návrh uznesenia, ktorý znamená odmietnutie návrhu Komisie presunúť 100 miliónov EUR z programu Progress na mikrofinancovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme proti tejto správe, pretože tak ako v prípade predchádzajúcej správy pani Gönczovej o založení európskeho nástroja mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania, o ktorej sa hlasovalo v decembri minulého roka, väčšina Parlamentu nedodržala slovo a schválila návrh, ktorý berie peniaze z programu Spoločenstva Progress.

Pripomíname, že dve správy prijaté vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne otázky v súlade s predchádzajúcim uznesením Európskeho parlamentu odmietli financovanie tohto nového nástroja na úkor iného nástroja, ktorý už existuje a funguje.

Ako alternatíva bolo navrhnuté vytvorenie nového rozpočtového riadka s vlastnými finančnými prostriedkami, teda s „novými“ peniazmi. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené našou politickou skupinou boli podobné, bohužiaľ však boli odmietnuté.

Vzhľadom na to, že sociálne podmienky v rôznych členských štátoch sa zhoršujú, je neprijateľné, aby boli finančné prostriedky odklonené z oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania na iné priority, ktoré boli medzitým určené, aj keď ide o oblasť mikrofinancovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za správu mojej kolegyne Kingy Gönczovej o vytvorení zásadného nástroja mikrofinancovania na podporu pracovných miest v podnikoch s menej ako 10 zamestnancami a sociálneho začleňovania. Čo sa týka financovania, ktoré je kameňom úrazu pri rokovaniach s Radou, môžeme byť s balíkom 100 miliónov EUR na štyri roky spokojní. V časoch hospodárskej krízy je ešte dôležitejšie podporovať činnosť všetkých, ktorí sa podieľajú na sociálnom hospodárstve a majú ťažkosti s prístupom na tradičný trh s úvermi. Obnovme dôveru občanov v Európu, ktorá im môže pomôcť s podnikateľskými projektmi aj napriek ich krehkosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Európa sa programom Progress zameriava na riešenie hlavných problémov, ktorým občania čelia, a to prostredníctvom podpory dosahovania cieľov v oblasti zamestnanosti, sociálneho začleňovania a rovnakých príležitostí. Vytvorenie nového nástroja mikrofinancovania je prospešná iniciatíva v kontexte hospodárskej a finančnej krízy, ktorej čelíme, a z hľadiska riešenia potreby nasmerovať európske hospodárstva na cestu obnovy.

Presne z týchto dôvodov by sa nové programy nemali financovať prostredníctvom zníženia podpory aktuálnych priorít. Dnes prijaté rozhodnutie čiastočne rieši veľkú časť problému financovania. Hoci nie je najlepším možným riešením, hlasoval som zaň, pretože je pre nás mimoriadne dôležité mať európsky nástroj mikrofinancovania. Suma 100 miliónov EUR plus možných ďalších 20 miliónov EUR na obdobie rokov 2011 až 2013 predstavujú samostatnú úverovú linku. Tento nástroj musí poskytnúť užitočnú pomoc nezamestnaným a zraniteľným osobám, ktoré by si chceli založiť alebo viesť mikropodniky.

Som presvedčený, že európsky nástroj mikrofinancovania by mal mať ešte vyšší rozpočet, aby naozaj účinne napĺňal svoje ciele v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Program Progress má obrovský význam pre realizáciu sociálnej agendy formou podpory boja proti diskriminácii, sociálnej integrácie, zamestnanosti a rodovej rovnosti. Tento program bol dôležitým nástrojom a dosiahol mieru realizácie približne 80 % v záväzkoch a platbách. Je však nezmyslom vyčleňovať finančné prostriedky určené pre tento program na boj s novými problémami nezamestnanosti spôsobenými hospodárskou krízou, ktorej momentálne čelí EÚ aj celý svet. Vytvorenie nástroja mikrofinancovania pre oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania je pozitívnym krokom, musí sa však realizovať s použitím vlastných finančných prostriedkov bez požierania prostriedkov určených pre program Progress.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. (FR) Po viacerých výmenách názorov medzi Európskym parlamentom a Európskou radou umožnili neformálne trojstranné rozhovory v posledných dňoch dosiahnuť dohodu o financovaní európskeho nástroja mikrofinancovania. Chcela by som predovšetkým poďakovať všetkým stranám týchto rokovaní, pretože čím skôr sa prijme rozhodnutie, tým skôr budú občania môcť využívať európsky nástroj mikrofinancovania. V dnešnom hlasovaní som podporila zmiešané financovanie európskeho nástroja mikrofinancovania, ktoré predstavuje 100 miliónov EUR. Suma 60 miliónov EUR sa presunie z programu Progress a 40 miliónov EUR z rezerv pod hraničnými hodnotami. Táto dohoda napríklad umožní európskym občanom získať pôžičku prostredníctvom mikroúveru na nákup okuliarov svojim deťom, ktoré majú v škole problémy s čítaním, ak im ju odmietne poskytnúť tradičná banka.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), písomne. (DE) V niektorých situáciách môže mikrofinancovanie pomôcť ľuďom založiť si podnik a dostať sa tak z krízy. Napriek tomu sme naša skupina a ja dnes hlasovali proti presunutiu 60 miliónov EUR na mikrofinancovanie z programu Progress. Európsky sociálny fond (ESF) vo svojom nariadení ponúka možnosť vyplácať mikrofinancie. Celková suma jeho rozpočtových prostriedkov na roky 2007 – 2013 je 76 miliárd EUR a významná časť tejto sumy bola vyčlenená na mikrofinancovanie. V rámci financovania z ESF je tiež možné ponúknuť mikrofinancovanie v kombinácii s inými opatreniami. Avšak namiesto toho, aby sa naplno využívali tieto možnosti, vytvára sa nový nástroj mikrofinancovania, ktorý bude mať vysoké výdavky na byrokraciu a mizivý rozpočet. A aby to bolo ešte horšie, tento nový nástroj sa plánuje financovať z najmenšieho programu EÚ, európskeho programu chudoby Progress (s celkovými rozpočtovými prostriedkami v sume 743 miliónov EUR). Dojem, ktorý navodzujú jeho obhajcovia, že tento program dostane nové finančné prostriedky, je mylný: finančné prostriedky sa v skutočnosti presunú z podporných programov pre sociálne znevýhodnené skupiny.

My Zelení takýto trik neprijmeme, pretože sa tým odčerpávajú peniaze od tých najchudobnejších na vytvorenie nového úverového nástroja. Nepotrebujeme nový nástroj financovaný z programu chudoby, ktorého budú plné správy, ale odvahu na vytvorenie osobitného rozpočtu EÚ na tento účel.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Komisia navrhla vytvorenie nového európskeho nástroja mikrofinancovania na podporu pracovných miest. Tento nástroj je určený na pomoc nezamestnaným ľuďom postaviť sa na vlastné nohy a mal by umožniť podnikať niektorým z najviac znevýhodnených skupín v Európe vrátane mladých ľudí, a to v širšom kontexte plánu hospodárskej obnovy. Všetky inštitúcie by sa mali viac zaujímať o najchudobnejších pracovníkov. Ak má niekto zamestnanie, znamená to nevyhnutne, že nie je chudobný? Poskytujú práca a sociálne dávky dostatočnú ochranu pred samotou či bezvládnosťou, ktoré vedú k ľahostajnosti? Práca naozaj začleňuje jednotlivca do komunity. Ako však ukázali skúsenosti, nestačí to na to, aby sa z človeka stal občan. Rodiny žijúce v chudobe nám hovoria, že práca znamená oveľa viac ako len zdroj príjmov. Je jednoduché realizovať programy pre nezamestnaných, dôležitejšie je však pomôcť najchudobnejším ľuďom a tým, ktorí sú najvzdialenejší od trhu práce. Preto oceňujem dôležitú úlohu, ktorú zohral Európsky výbor pre štvrtý svet pri napomáhaní výmeny názorov medzi kolegami a s predstaviteľmi organizovanej občianskej spoločnosti.

 
  
  

Správa: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Inštitúcie EÚ musia konať spoločne s cieľom zaistiť jednotnosť a integritu politiky EÚ a ochranu práv našich občanov. Diskusia o dohode o zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach medzi EÚ a USA už prebieha dostatočne dlho a inštitúcie dobre vedia, že Európsky parlament nebude súhlasiť s takými podmienkami dohody, ktoré by narušovali súkromie osobných údajov a nezaisťovali účinnú ochranu údajov. Súhlas Rady s dohodou s USA len jeden deň pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy potvrdil, že momentálne nie je dôvera medzi inštitúciami Spoločenstva ničím iným ako len vyhlásením. Európsky parlament, inštitúcia priamo zastupujúca občanov, sa musí podieľať na rozhovoroch a rozhodovaní, ktoré sa priamo dotýkajú práv a slobôd našich občanov. Samotná Rada priznáva, že neboli riadne zodpovedané základné otázky dohody o zasielaní údajov, preto sa domnievam, že sa musia začať otvorené a podrobné rozhovory so všetkými zainteresovanými krajinami. Dohoda s USA je nevyhnutná, nesmie však byť v rozpore s európskymi právnymi požiadavkami na ochranu osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos, Maria Da Graça Carvalho, Carlos Coelho, Mário David a Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasujeme proti dočasnej dohode, pretože jej podmienky nie sú v súlade s európskymi právnymi predpismi. Je neprijateľné, že polícia v Portugalsku má prístup k bankovým údajom osôb iba na základe súdneho príkazu, ale milióny údajov možno poslať na interpretáciu a analýzu americkej polícii bez akejkoľvek súdnej kontroly.

Sme si vedomí potreby transatlantickej spolupráce v boji proti medzinárodnému zločinu a najmä proti terorizmu.

Chceme zdôrazniť, že táto spolupráca by mala fungovať na základe vzájomnej dôveryhodnosti a rešpektu k zásadám reciprocity, proporcionality a k právam občanov.

Odsudzujeme spôsob, akým sa Rada zachovala voči Európskemu parlamentu, keď mu neposkytla informácie a prezentovala vec ako fait accompli. Je nevyhnutné, aby sa to v budúcnosti neopakovalo a aby sa dôsledne dodržiavala Lisabonská zmluva.

Schválenie zle dojednanej dohody neznamená len to, že deväť mesiacov bude platiť zlá dohoda. Znamená to tiež nedostatočný základ pre rokovania o dlhodobej dohode a umožnenie zasielania miliónov údajov, ktoré budú uchovávané mnoho rokov. Naliehavo vyzývame Radu a Komisiu, aby dojednali lepšiu dohodu, ktorá bude v súlade s uzneseniami Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Odmietnutie dohody SWIFT musí vyslať dôležitý signál celému medzinárodnému spoločenstvu a ostatným orgánom Európskej únie, že dôležité rozhodnutia sa odteraz musia konzultovať s právnymi predpismi EÚ, pretože teraz patria do právomocí vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy.

Po dnešnom hlasovaní v Štrasburgu je zrejmé, že poslanci nie sú v zásade proti dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o monitorovaní podozrivých prevodov finančných prostriedkov prostredníctvom systému SWIFT. Tlač na druhej strane Atlantiku začala okamžite hovoriť o hlasovaní poslancov ako o hlasovaní proti dohode. Poslanci však hlasovali so zreteľom na ochranu osobných údajov občanov a firiem EÚ. Boj proti terorizmu a rýchle odhaľovanie podozrivých bankových prevodov zostáva aj naďalej najvyššou prioritou EÚ.

Európska komisia musí rýchlo nanovo dohodnúť podmienky dohody SWIFT tak, aby bola v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a aby sa mohla čo najskôr začať uplatňovať. Rumunská vláda spolu s vládami všetkých ostatných štátov podporila prijatie dohody podpísanej s USA. Európsky parlament splnil svoju povinnosť inštitúcie priamo volenej občanmi Európskej únie, ktorých sa zaviazal chrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (S&D), písomne. – Hlasoval som za odloženie, pretože si myslím, že pokračovaním v hľadaní lepšej dohody a začatím rokovaní s USA v mene 27 členských štátov EÚ môžeme veľa získať. Z rovnakých dôvodov som hlasoval za túto dohodu, hoci je nedokonalá a neuspokojujúca, pretože si myslím, že predstavuje príležitosť rokovať o novej dohode až do konca roka 2010. Prípadné zlyhanie rokovaní by znamenalo, že by sme stratili akúkoľvek možnosť dosiahnuť úplnú dohodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. (FR) Vítam výsledok tohto hlasovania, pretože záruky v návrhu Rady v súvislosti s ochranou súkromia občanov boli neuspokojujúce. Obrana občianskych slobôd je základnou požiadavkou a boj proti terorizmu musí byť vedený takým spôsobom, ktorý ich rešpektuje. Hlasovaním za návrh uznesenia Parlamentu som chcela opäť upozorniť na to, že dočasná dohoda by mala byť v súlade s kritériami Lisabonskej zmluvy, predovšetkým Charty základných práv. Požadujem tiež, aby sa údaje mohli získavať len na účely boja proti terorizmu a aby európski občania mali možnosť využívať rovnaké „mechanizmy súdnych opravných prostriedkov, ako sú tie, ktoré sa uplatňujú v prípade údajov držaných v rámci EÚ, a to vrátane kompenzácie v prípade nezákonného spracovania osobných údajov“. Vítam toto hlasovanie, v ktorom Európsky parlament ukázal, že preberá plnú zodpovednosť zverenú Lisabonskou zmluvou a že dokáže odolať tlaku členských štátov a Spojených štátov amerických. Je to známkou novej politickej rovnováhy, ktorá vzniká v rámci Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα, όπως και η υπόλοιπη ευρωομάδα μου, υπέρ της Έκθεσης ώστε να μην συναινέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην καταπάτηση βασικών νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων σχετικά με τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Η συμφωνία SWIFT σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στην πρόληψη ενάντια στην τρομοκρατία. Πρόκειται για μια συμφωνία που, σε θολό και μη ελέγξιμο πλαίσιο, θα παρέδιδε προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών στις Αρχές και τις μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ και σε όποιους άλλους αυτές επιθυμούν να τα δώσουν. Το δικαίωμα στην ασφάλεια δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικό με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η καταπολέμηση της Τρομοκρατίας δεν περνάει μέσα από τον Μεγάλο Αδελφό, την παραβίαση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών αλλά από την προώθηση της αλληλεγγύης, της ισότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχα την ευθύνη να διαφυλάξω τα συνταγματικά καθιερωμένα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, που κάποιοι αφήνουν βορρά στις απαιτήσεις της Αμερικανικής Κυβέρνησης και της CIA στον υποτιθέμενο πόλεμό τους ενάντια στην τρομοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Z celého srdca vítam dnešné odmietnutie dohody s USA o zasielaní údajov, ktorú navrhli Rada a Komisia. Súčasný text dohody medzi EÚ a USA nezaručuje ochranu práv občanov a podnikov EÚ a umožňuje masové zasielanie všetkých osobných a obchodných informácií, ktoré sa nachádzajú v systéme SWIFT, Spojeným štátom v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Európsky parlament už od roku 2006 neustále prezentuje svoje obavy Rade a Komisii, ktoré dojednali túto hanebnú dohodu. Tie sa však rozhodli ignorovať naše obavy veriac, že môžu uzatvoriť dohodu ešte pred tým, ako nadobudnú účinnosť nové právomoci Európskeho parlamentu v zmysle Lisabonskej zmluvy. Preto sa Rada ponáhľala s podpisom dohody jeden deň pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Lisabonská zmluva dáva Európskemu parlamentu právomoc záväzného veta v prípade takýchto medzinárodných dohôd. Doteraz nebola v rámci tohto citlivého procesu vykonaná žiadna kontrola pod dohľadom vnútroštátnych parlamentov alebo Európskeho parlamentu. Vítam tiež rozhodnutie Spoločného výboru Írskeho parlamentu pre európske záležitosti bližšie sa pozrieť na tento návrh. Je to známkou omnoho účinnejšieho monitorovania európskych návrhov právnych predpisov, čo prinesie občanom úžitok.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Program na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) by mal byť účinnou pomocou v boji proti celosvetovému terorizmu a jeho konkrétnym cieľom je monitorovanie financovania terorizmu. Zasielanie údajov o európskych občanoch Spojeným štátom je určite kontroverznou a rozporuplnou témou. Obávame sa možného zneužitia osobných údajov, napríklad zločineckými organizáciami. Po revízii poslancami by však odovzdávanie a uchovávanie údajov malo byť dostatočne chránené. Vzhľadom na skutočnosť, že dohoda je dočasná s platnosťou do 31. októbra 2010 a že bude možné odstúpiť od ostatných dohôd, ak sa objavia nezrovnalosti, rozhodol som sa hlasovať za návrh dohody medzi EÚ a USA o spracovaní a zasielaní údajov o finančných transakciách z EÚ do USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pani Hennisovej-Plasschaertovej, pretože napriek významu dohody so Spojenými štátmi americkými o predchádzaní financovaniu terorizmu si myslím, že toto patrí do nového právneho rámca stanoveného v Lisabonskej zmluve a v Charte základných práv Európskej únie. Toto je závažná otázka, ktorá si zaslúži intenzívnu rozpravu v Európskom parlamente, ktorý by mal mať prístup k všetkým potrebným dokumentom, aby sa mohla rýchlo dosiahnuť dlhodobá dohoda, ktorá bude hodnotnejšia z hľadiska bezpečnosti, ale nebude ohrozovať dodržiavanie práv občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Dohoda SWIFT umožňuje ministerstvu financií USA prístup k údajom týkajúcim sa finančných platieb s cieľom predchádzať a bojovať proti terorizmu a jeho financovaniu. Vzhľadom na technické aspekty systému SWIFT sa však tento proces nedá obmedziť len na vyhľadávanie konkrétnych údajov o osobách podozrivých z účasti na trestnej činnosti. Systém teda musí zaslať úplné informácie o všetkých prevodoch v rámci konkrétnej krajiny v konkrétny deň. Táto situácia neohrozuje ochranu údajov európskych občanov a firiem, pretože rešpektuje zásady proporcionality a potrebnosti.

Samozrejme, boj proti terorizmu zahŕňa medzinárodnú právnu spoluprácu a v mnohých prípadoch aj zasielanie osobných údajov, napríklad bankových údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Uvedomujem si potrebu transatlantickej spolupráce v boji proti medzinárodnému zločinu a najmä proti terorizmu vo forme dočasnej dohody. Chcem zdôrazniť, že táto spolupráca by mala fungovať na základe vzájomnej dôveryhodnosti a rešpektu k zásadám reciprocity, proporcionality a rešpektu k právam občanov. Bezpečnosť by však nemala mať prednosť pred inými právami, slobodami a zárukami, ale mala by ich dopĺňať. Je neprijateľné, že polícia v Portugalsku má prístup k bankovým údajom osôb iba na základe súdneho príkazu, ale milióny údajov možno poslať na interpretáciu a analýzu americkej polícii bez akejkoľvek súdnej kontroly. Odsudzujem spôsob, akým sa Rada zachovala k Európskemu parlamentu, keď mu neposkytla informácie a prezentovala vec ako fait accompli. Je nevyhnutné, aby sa to v budúcnosti neopakovalo a aby sa dôsledne dodržiavala Lisabonská zmluva. Vzhľadom na vyššie uvedené námietky hlasujem za uznesenie, ktoré je proti dohode.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Vítame skutočnosť, že väčšina Parlamentu vrátane nás odmieta takzvanú dohodu SWIFT medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými.

Existencia týchto databáz a výmena týchto údajov alebo prístup k nim, či už zo strany amerických úradov, agentúr EÚ, alebo orgánov členských štátov vytvára obrovskú neistotu a vedie k rizikám, ktoré nemožno kontrolovať a ktoré sú dôsledkom účinnej kontroly občanov úradmi. Zločinci i nevinní, podozriví i tí, ktorí podozriví nie sú, všetci budú súčasťou procesu, ktorý neposkytuje žiadne záruky účinnosti, ako už bolo dokázané.

Realizácia tejto dohody by znamenala zachovanie chybných opatrení, ktoré sa uskutočňujú ako súčasť takzvaného boja proti terorizmu a zámerného predkladania tohto problému médiám s cieľom potláčať práva. Podporujeme potrebu boja proti všetkým formám zločinu, musí sa to však dosahovať predovšetkým zameraním sa na pôvod a prevenciu týchto fenoménov a nie sústredením sa na vágne bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v rozpore s občianskymi slobodami a základnými občianskymi právami a zárukami a oslabujú demokraciu, ktorú tu máme.

Neprijmeme žiadnu výmenu slobody za viac bezpečnosti, pretože nakoniec stratíme oboje. Naopak, podporujeme bezpečnejšiu spoločnosť s rozsiahlymi demokratickými právami a slobodami.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner a Alf Svensson (PPE), písomne. – (SV) Hlasovali sme za dohodu medzi EÚ a USA o zasielaní údajov zo systému SWIFT. Navrhli sme však, aby Parlament odložil rozhodnutie s cieľom ešte viac posilniť ochranu súkromia. Parlament to, bohužiaľ, neschválil. Dočasná dohoda, za ktorú sme hlasovali, vyvažuje dva ciele: účinnú kontrolu terorizmu a zabezpečenie osobného súkromia našich občanov. Sú potrebné účinné nástroje na boj proti terorizmu, predovšetkým však musíme zaručiť dodržiavanie demokratických práv. Myslíme si, že to sa teraz podarilo dosiahnuť, boli by sme však radšej, keby bola ochrana ešte silnejšia. Keďže spoločnosť SWIFT teraz presunula časť svojich operácií mimo USA, došlo k výraznému posilneniu osobného súkromia tam, kde sa uplatňujú európske normy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Ďalšie rokovania medzi EÚ a USA o dlhodobej dohode, ktorá by kombinovala silnú záruku ochrany údajov našich občanov s účinnými možnosťami sledovania finančných príprav teroristických útokov, sa ukončia v októbri. Hoci sa ešte musí pracovať na posilnení ochrany jednotlivca, myslíme si, že zlepšenia v porovnaní so situáciou pred koncom roka, keď neexistovala žiadna dohoda, priniesli dostatočnú bezpečnosť na to, aby sme mohli hlasovať za dočasnú dohodu s cieľom vyhnúť sa výraznému utlmeniu boja proti terorizmu v nadchádzajúcich deviatich mesiacoch. Pred dosiahnutím konečnej dohody budeme požadovať ďalšie posilnenie ochrany jednotlivcov, čo bude podmienkou jej schválenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne. (FR) Hlasoval som za odmietnutie takzvanej dohody SWIFT medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach na účely boja proti terorizmu. Dohoda SWIFT vo svojej súčasnej forme má veľmi ďaleko od toho, aby bola tou správnou rovnováhou medzi potrebou boja proti medzinárodnému terorizmu a potrebou ochrany základných práv. Je neprijateľné, aby sa milióny položiek nefiltrovaných osobných údajov o nevinných ľuďoch posielali americkým úradom. Je neprijateľné, aby sa tieto údaje podľa amerických zákonov a v rozpore s právnymi predpismi EÚ mohli uchovávať až 90 rokov. Primeraná ochrana osobných údajov a súkromia, ktorú som už podporil v dvoch hlasovaniach o výmene fiškálnych údajov, by mala platiť aj pre dohodu SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Jednoznačne som podporila túto správu, aby tak Európsky parlament mohol vyjadriť jasné odmietnutie dohody SWIFT, ktorá bola narýchlo uzatvorená bez ohľadu na obavy Európskeho parlamentu, ktorý Rada a Európska komisia zámerne vynechali z rokovaní. Z hľadiska zásady ochrany súkromia i účinnosti zasielania týchto údajov v boji proti terorizmu je kľúčové, aby rozhovory prebehli takým spôsobom, že dôjde k uzatvoreniu jasnej dohody. Odkazom tohto hlasovania je tiež opäť potvrdiť úlohu Európskeho parlamentu ako služby európskym občanom, a teda aj jeho vôľu brániť ich práva a základné slobody rozhodným a účinným spôsobom, a to tak v súvislosti s ochranou ich súkromia, ako aj v boji proti terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Hohlmeier (PPE), písomne. (DE) Moje rozhodnutie hlasovať proti dočasnej dohode SWIFT nie je rozhodnutím namiereným proti spolupráci s USA v boji proti terorizmu. Dôrazne zastávam názor, aby bola čo najrýchlejšie vytvorená nová, kompatibilná dohoda, ktorá by európskym a americkým bezpečnostným orgánom umožnila užšie spolupracovať s cieľom odhaliť finančné prevody, pri ktorých existuje podozrenie na prepojenie na terorizmus. Dočasná dohoda má však zásadné nedostatky, napríklad neprimerané ustanovenia o vymazávaní údajov, právach na sťažnosť a prístup k informáciám a o poskytovaní údajov tretím stranám. Navyše očakávam, že skutočné partnerstvo medzi Európskou úniou a USA by malo byť také, v ktorom nebude zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti občanov v rámci programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) ponechaná len v rukách USA, ale ktoré bude tiež zahŕňať jasne definovaný časový rámec pre vytvorenie európskeho TFTP, a to v rámci Európskej únie a v partnerstve s USA.

Z tohto dôvodu dúfam, že v bezprostrednej budúcnosti dôjde k uzatvoreniu dohody, ktorá nielenže bude predstavovať dlhodobý základ spoločného celosvetového boja proti terorizmu formou odhaľovania teroristických sietí a ich finančných transakcií, ale bude aj rešpektovať súkromné údaje občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Cãtãlin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Odmietnutie dočasnej dohody o zasielaní bankových údajov Spojeným štátom prostredníctvom siete SWIFT na základe faktorov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, proporcionality a reciprocity nesmie byť chápané ako nácvik využívania nových právomocí Parlamentu zavedených Lisabonskou zmluvou, ale ako politický odkaz od Európy. Odmietnutím tejto dohody a hlasovaním za odporúčanie Európskeho parlamentu sme ukázali, že sa nesmú prijímať zásadné politické rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy a predovšetkým Charty základných práv. Keď sa podpíše nová dohoda, tentoraz na dlhodobom základe, ktorá bude zaručovať ochranu údajov európskych občanov, Európsky parlament jej vysloví súhlas. Boj proti terorizmu zostáva jednou z hlavných úloh, ktoré dnes pred nami stoja. V tejto situácii je nová dohoda potrebná, musí však byť kvalitnejšia, aby zaručovala primeranú ochranu európskych občanov. Preto musí Parlament pri príprave novej dohody zohrať kľúčovú úlohu, aby tento postup rešpektoval text zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne. – Dnes som hlasovala proti dohode SWIFT o poskytovaní bankových údajov Spojeným štátom na protiteroristické účely. Dohoda neposkytovala dostatočné záruky z hľadiska ochrany európskych občanov a potrebuje lepšie poistky v súvislosti s ochranou údajov. Podľa tejto dohody napríklad nie je na získanie údajov potrebné žiadne predchádzajúce rozhodnutie súdu. Ochrana údajov je jedným z našich základných práv. Dodržiavanie ľudských práv má mimoriadny význam a ich ochrana je neoddeliteľnou súčasťou mojej práce v Parlamente. Zároveň som presvedčená, že musíme prijať opatrenia na pomoc v boji proti terorizmu v spolupráci s USA, ale nesmie sa to dosiahnuť na úkor našej Charty základných práv. Odmietnutie dohody SWIFT je významnou udalosťou v histórii Európskeho parlamentu. Vysiela jasný odkaz, že Európsky parlament bude využívať svoje novonadobudnuté právomoci podľa Lisabonskej zmluvy v záujme demokracie a na ochranu práv našich občanov. Komisia musí pri akejkoľvek budúcej dohode o poskytovaní údajov s USA nájsť tú správnu rovnováhu medzi bojom proti terorizmu a rešpektovaním súkromia občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Vôbec nepochybujem o tom, že je potrebné úzke a konštruktívne partnerstvo medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, a to najmä v boji proti terorizmu. Napriek tomu som hlasovala proti dočasnej dohode SWIFT, pretože neobjasnila základné otázky ochrany údajov. Neprijateľné a mimoriadne problematické bolo tiež obídenie Európskeho parlamentu pri rokovaniach o tejto dohode. Hoci som presvedčená, že medzinárodná dohoda o regulácii výmeny údajov je potrebná, musíme tiež chrániť občianske slobody a základné práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za dohodu SWIFT, pretože si myslím, že výmena údajov je užitočná. Naše aj americké tajné služby uviedli rôzne prípady, keď sa táto užitočnosť preukázala. Existencia teroristickej hrozby sa nedá poprieť a pokus o útok v Detroite minulý mesiac to potvrdzuje. Musíme preto ukázať, že sme zodpovední. Je to otázka vzájomnej pomoci. Táto dohoda sa nesmie interpretovať ako jednostranný záväzok zo strany EÚ. Únia umožní prístup k svojim informáciám, ale na výmenu budú americké úrady analyzovať tieto údaje, čo v súčasnosti v Európe nemôžeme robiť, pretože nemáme európsky program na boj proti financovaniu terorizmu podobný programu TFTP. Táto dohoda zaisťuje našu bezpečnosť, nielen bezpečnosť na území USA. A nakoniec, toto je na rozdiel od predchádzajúcich jednostranných záväzkov skutočná medzinárodná dohoda. Záruky budú záväzné, uplatňovanie dohody bude podliehať hodnoteniu a ak bude mať EÚ pocit, že sa tieto záruky nedodržiavajú, dohoda obsahuje jasné ustanovenie, na základe ktorého od nej môžu strany odstúpiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Témou tohto hlasovania bolo obnovenie dohody, ktorá má mimoriadny význam v boji proti terorizmu formou odhaľovania bankových transakcií, terorizmu, ktorý si v posledných rokoch vybral za svoj cieľ západnú spoločnosť. Ak by sa prijalo uznesenie a odmietla dohoda, teroristické organizácie by mohli voľne pôsobiť bez akejkoľvek účinnej kontroly, čo by malo závažné následky. Napodiv mnohí z predstaviteľov extrémnej ľavice, ktorí odmietli dohodu z dôvodu, že je v rozpore s dôvernosťou osobných údajov, sú tí istí ľudia, ktorí sa vo svojich krajinách zasadzujú za zrušenie bankového tajomstva a zverejnenie všetkých bankových údajov. Týmto ľuďom nevadí zasielanie údajov, ale fakt, že ide o zasielanie do USA, krajiny, voči ktorej nedokážu skryť svoje zjavné nepriateľstvo. Preto som pri svojom hlasovaní proti uzneseniu a za dohodu vzal do úvahy iba veľmi špecifické okolnosti potreby boja proti terorizmu všetkými prostriedkami a uznanie zásadnej úlohy USA v tomto boji.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za správu pani Hennisovej-Plasschaertovej, aby som tak vyjadril odmietnutie dohody SWIFT, ktorú podpísalo 27 členských štátov a ktorá sa týka zasielania údajov o finančných transakciách Spojeným štátom americkým pod zámienkou boja proti terorizmu. Myslím si, že požiadavka Spojených štátov je neprijateľná a je hrozbou pre slobody a práva európskych občanov. Týmto návrhom sa nás najkonzervatívnejšie sily snažia vydať napospas americkým záujmom bez toho, aby mysleli na bezpečnosť a súkromie občanov. Európsky parlament nemôže dovoliť porušovanie občianskych práv a slobôd Európanov na účely boja proti terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) EÚ sa príliš dlho nechávala vodiť za nos Spojenými štátmi. Je najvyšší čas zastaviť neustále zasahovanie USA do našich občianskych práv a slobôd a ochrany údajov v mene boja proti terorizmu. Zasielanie údajov obsiahnutých vo finančných správach cudzím mocnostiam predstavuje vážne zasahovanie do základných práv našich občanov, najmä keď sú príjemcom týchto údajov USA. Zasielanie miliónov položiek bankových údajov jednoznačne nie je v záujme Európy.

Nikto nevie, čo urobia americké tajné služby so získanými údajmi, čo otvára dvere všetkým druhom zneužitia vrátane hospodárskej špionáže. Využívanie bankových údajov Washingtonom na boj proti terorizmu nie je ničím iným ako lacnou dymovou clonou. Keď už nič iné, môže EÚ odmietnutím dohody SWIFT dokázať svoju nezávislosť od USA. Môžem len z celého srdca podporiť odmietnutie dohody SWIFT Európskym parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som proti dohode SWIFT medzi Radou Európskej únie a Spojenými štátmi americkými, pretože si myslím, že záruky z hľadiska ochrany údajov sú nedostatočné. Nespochybňujem skutočnosť, že boj proti terorizmu je nevyhnutný, pretože hrozba je dnes viac ako reálna, som však presvedčená, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť európskych občanov bez súčasného zaručenia úplného rešpektovania ich osobných údajov.

Veci sa majú tak, že ustanovenia dohody SWIFT týkajúce sa prípadov, v ktorých by Spojené štáty mohli poskytnúť európske údaje tretím krajinám, sú príliš vágne. Musí existovať jasné ustanovenie regulujúce takéto výmeny údajov. Pokiaľ ide o možné opravné prostriedky dostupné pre občanov alebo podniky, ktoré budú mať dojem, že ich údaje neboli správne spracované, článok 11 dohody je jednoznačne nedostatočný.

Zaručuje síce ochranu údajov v prípade ich spracovania na území Európskej únie, čo sa však stane s európskymi údajmi spracúvanými v Spojených štátoch? Rokovania sa musia uskutočniť transparentným a demokratickým spôsobom s plnou podporou Európskeho parlamentu, ako to stanovuje Lisabonská zmluva pre takýto typ medzinárodných dohôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) 11. február 2010 je pre Európsky parlament pamätným dňom. Poslanci zastupujúci najpestrejšie možné spektrum politických presvedčení a mnoho členských štátov hlasovali za odmietnutie zasielania finančných údajov európskych občanov Spojeným štátom. Nie je jasné, ako by takéto zasielanie údajov mohlo poslúžiť boju proti terorizmu, a dohoda SWIFT nezaručuje dodržiavanie európskych noriem o ochrane údajov. Parlament ako orgán zastupujúci európskych občanov týmto rozhodnutím získal väčší vplyv a sebadôveru a nepodľahol tlaku USA. Jeho odpoveď bola jasným odmietnutím obmedzovania európskych občianskych práv pod maskou boja proti terorizmu. Aj ja som, samozrejme, podporil správu, ktorá odmietla túto dohodu, práve z tohto dôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za odmietnutie dohody SWIFT so Spojenými štátmi americkými, pretože je viac hrozbou pre súkromie európskych občanov ako nástrojom boja proti terorizmu. Nedávno podpísaná dohoda medzi Európskou úniou a USA je aktom vzdoru proti Európskemu parlamentu vzhľadom na to, že bola podpísaná iba deň pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Táto dohoda nebola včas konzultovaná s Parlamentom a teraz už je príliš neskoro. Odmietla som dohodu a dúfame, že Spojené štáty aj Rada si uvedomia, aká dôležitá je účasť Európskeho parlamentu na rozhodovacom procese na úrovni EÚ. Som pevne presvedčená, že počas španielskeho predsedníctva sa môže dosiahnuť lepšia dohoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE), písomne. (DE) Hlasovala som za odloženie hlasovania o dohode SWIFT. Odloženie o štyri týždne by vytvorilo priestor na ďalšie rokovania. Týmto rozhodnutím sme ukázali Komisii, že máme viac rozumu. Túto príležitosť sme mohli využiť na riešenie oprávnených obáv našich občanov a firiem v súvislosti s ochranou ich údajov v rámci dočasnej dohody, ktorá je už v platnosti. Je nakoniec našou úlohou chrániť občianske slobody a základné práva. Odmietnutím odloženia však tento Parlament zahodil príležitosť zodpovedne využiť svoje nové právomoci a zvýšiť svoj vplyv na rokovania. Na druhej strane som však v žiadnom prípade nemohla hlasovať za dohodu SWIFT. Príliš zjavné narušenie dôvery zo strany USA je neuveriteľne arogantným prejavom do seba zahľadenej mentality a vyrovná sa mu len pohŕdanie, ktoré prejavila Rada voči Parlamentu.

Teraz však musíme rýchlo a sebavedomo dojednať novú, dlhodobú dohodu s účasťou Európskeho parlamentu, a to bez ohľadu na to, aké silné je naše transatlantické priateľstvo. Takáto dohoda musí vyhovovať normám EÚ, pretože kontrolovaná výmena údajov v boji proti medzinárodnému terorizmu je aj v európskom záujme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) S presvedčením som hlasoval za správu a som rád, že väčšina sa odmietla podvoliť silnému politickému tlaku a nechala zaznieť svoj hlas v súvislosti s politikami spravodlivosti a bezpečnosti. Tým, že Parlament zabránil ďalšiemu zasielaniu informácií o miliónoch európskych prevodov a bankových transakcií Spojeným štátom prostredníctvom systému SWIFT, ukázal, že základné práva zakotvené v Lisabonskej zmluve berie vážne.

Predsedníctvo EÚ a Európska komisia musia teraz zrušiť dočasnú dohodu so Spojenými štátmi americkými a vrátiť sa k rokovaciemu stolu, pričom musia brať do úvahy požiadavky stanovené v uznesení prijatom Európskym parlamentom v septembri 2009. Najskôr sa však musí uskutočniť otvorená diskusia o podstate vzťahu medzi bezpečnostnou politikou a bojom proti terorizmu na jednej strane a minimálnymi zárukami základných občianskych práv a rešpektovania súkromia stoviek miliónov občanov na strane druhej. Teší ma, že vydieranie a politický tlak nepriniesli výsledky. Koniec koncov, je nezmyslom vyhlásiť, že rešpektovanie občianskych práv a súkromia je prekážkou v boji proti terorizmu. My v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii sme pripravení spolupracovať na účinnej, prísnej bezpečnostnej politike, ktorá však bude rešpektovať ústavné práva a bude sa tiež venovať príčinám kriminality a terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Boj proti medzinárodnému zločinu, najmä formou transatlantickej spolupráce v boji proti terorizmu, je jednou z hlavných priorít Európskej únie. Táto spolupráca by však mala fungovať na základe reciprocity a vzájomnej dôveryhodnosti. Dočasná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach nezaručuje európskym občanom a firmám rovnaké práva a záruky v rámci amerických zákonov, aké by mali na území EÚ. Systém na zasielanie údajov nerešpektuje základné zásady európskych právnych predpisov o ochrane údajov, najmä zásady proporcionality a potrebnosti. Dohoda výslovne neuvádza, či požiadavky podliehajú schváleniu súdom ani či sú časovo obmedzené a nie sú v nej dostatočne definované podmienky poskytovania údajov tretím krajinám. Ľutujem tiež skutočnosť, že počas rokovaní Rada neposkytla Parlamentu prakticky žiadne informácie a že hlasovanie o dohode sa uskutočnilo až po nadobudnutí jej platnosti. Z týchto dôvodov a pretože práva a záruky európskych občanov si zaslúžia rešpekt, som hlasoval za návrh uznesenia, ktorý odmieta uzatvorenie dohody SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), písomne. (PL) Podľa mnohých poslancov Rada urobila chybu, keď ignorovala Európsky parlament počas aktuálnych rokovaní o dohode s USA. Nepomohlo ani vystúpenie predsedu našej skupiny Josepha Daula. Po rozsiahlej rozprave požiadal poslancov o odloženie hlasovania. Pani Malmströmová trvala na tom, aby nová Komisia dostala viac času na oboznámenie sa s témou a na ďalšie rokovania a Parlament na podrobnejšie prerokovanie tejto veci. Som si vedomá nesmierneho významu ochrany osobných údajov, musíme však pamätať aj na to, že Spojené štáty americké sú naším najväčším partnerom. Musíme stavať na vzájomnej dôvere a boj proti terorizmu a bezpečnosť našich občanov sú našou spoločnou zodpovednosťou. V súlade s postojom našej skupiny som hlasovala za odloženie. Bohužiaľ, prehrali sme o 15 hlasov. Pokiaľ viem, 35 poslancov z našej skupiny nebolo prítomných na hlasovaní. Je to ďalším dôkazom toho, že každý hlas je dôležitý. Následne som v súlade s postojom našej skupiny hlasovala za dohodu. Parlament nakoniec odmietol dohodu pomerom 378 hlasov k 196, pričom 31 poslancov sa zdržalo hlasovania. Výsledok ma neteší, nepochybne sa však k tejto veľmi dôležitej veci čoskoro vrátime.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis A. Tsoukalas (PPE), písomne. – Hoci je jasné, že navrhované pravidlá majú za cieľ umožniť boj proti počítačovej kriminalite a počítačovému terorizmu, podľa článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ECHR) a aj vzhľadom na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) č. C317/04 je úplne zrejmé, že akékoľvek kladné hlasovanie o tejto téme je nezákonné, pretože každý európsky občan je povinný dodržiavať všeobecné pravidlá Európskej únie, ako aj rozhodnutia ESD.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. (DE) Hlasoval som za odmietnutie dohody SWIFT. Táto udalosť je medzníkom z hľadiska ďalšej demokratizácie Európy a uplatňovania demokratických práv zo strany Parlamentu v rámci Lisabonskej zmluvy v súvislosti s ochranou údajov a osobnými právami našich občanov. Takýchto magických chvíľ by som chcel vidieť omnoho viac.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0063/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem tento návrh uznesenia, ktorý vyzýva na naliehavé prijatie smernice, ktorou sa vykonáva rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore uzavretá európskymi sociálnymi partnermi v zdravotníckom sektore. Každý rok je v Európskej únii zaznamenaných viac ako milión poranení injekčnou ihlou, ktoré môžu viesť k prenosu život ohrozujúcich vírusov. Doložka nedávnej dohody, ktorá sa týka minimálnych noriem, nebráni prijatiu ďalších vnútroštátnych ustanovení a ustanovení na úrovni Spoločenstva, ktoré by boli výhodnejšie pre pracovníkov. Naša politická skupina v Európskom parlamente roky trvala na prísnejších európskych bezpečnostných normách v zdravotníckom sektore a okrem rámcovej dohody sa musí naliehavo prijať a začať uplatňovať príslušná smernica.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože je nevyhnutné posilniť právne predpisy v oblasti ochrany zdravotníckych pracovníkov. Bohužiaľ, v Európskej únii je každý rok zaznamenaných viac ako milión poranení injekčnou ihlou, ktoré vedú k prenosu vírusov ako hepatitída B, hepatitída C alebo HIV/AIDS. Je tu preto naliehavá potreba prijať rámcovú dohodu o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore a začať ju uplatňovať v členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Bola uzatvorená rámcová dohoda medzi Európskym združením zamestnávateľov v nemocničnom a zdravotníckom sektore (HOSPEEM) a Európskou federáciou odborových organizácií verejnej správy (EPSU) o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore.

Cieľom tejto dohody je vytvoriť normy a pravidlá na ochranu zdravotníckych pracovníkov pred poraneniami ostrými predmetmi, ktoré môžu viesť k prenosu viac ako 20 smrteľných vírusov, čím vytvárajú mimoriadne závažný problém verejného zdravia.

S ohľadom na význam tejto rámcovej dohody pre ochranu zdravia pracovníkov v zdravotníckom sektore musí Komisia mať na mysli jej vykonávanie a naliehavo prijať smernicu, ktorá ju bude vykonávať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Poranenia injekčnou ihlou a iné poranenia spôsobené ostrými medicínskymi nástrojmi predstavujú jedno z najčastejších a najzávažnejších rizík pre zdravotníckych pracovníkov v Európe, pretože zamestnanci nemocníc a zdravotníckych zariadení sú často ohrození infekciami v dôsledku používania ihiel alebo iných ostrých nástrojov, ako bolo povedané v prijatom uznesení. Je preto potrebné zaručiť čo najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti v pracovnom prostredí nemocníc a všade tam, kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť.

Z týchto dôvodov sme schválili uznesenie o rámcovej dohode obsahujúcej doložku o minimálnych bezpečnostných normách, ktoré ale neovplyvnia existujúce ani budúce ustanovenia Spoločenstva alebo jednotlivých štátov, ak sú výhodnejšie pre pracovníkov. Členské štáty a ich sociálni partneri by mali mať voľnosť a mali by byť nabádaní prijímať ďalšie opatrenia, ktoré sú výhodnejšie pre pracovníkov v príslušnej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Jednoznačne podporujem rámcovú dohodu, ktorá bola dosiahnutá medzi Komisiou a európskymi sociálnymi partnermi zastupujúcimi zdravotnícky sektor. Ochrana zdravotníckych pracovníkov pred poraneniami a možným prenosom vírusov je mimoriadne dôležitá a som rád, že tento návrh prešiel s takou veľkou podporou, zvlášť vzhľadom na usilovnú prácu, ktorú vykonal Stephen Hughes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Zdravie pracovníkov na pracovisku je, podobne ako otázka práce, témou, ktorá vyžaduje sociálnu zodpovednosť, čo tiež znamená, že zahŕňa všetky subjekty, ktoré nesú v tejto oblasti zodpovednosť, a teda aj Európsky parlament. Rámcová dohoda uzatvorená dnes medzi európskymi sociálnymi partnermi v rámci nemocničného systému a systému zdravotnej starostlivosti je významným príspevkom k ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov v nemocničnom sektore.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. – (FR) Hlasovala som za tento návrh uznesenia s cieľom chrániť zamestnancov kliník a nemocníc. Príliš veľa zamestnancov nemocníc a zdravotníkov sa totiž stále stáva obeťami infekcií spôsobenými poranením v dôsledku používania injekčných striekačiek a ostrých nástrojov. Ako poslankyňa sa musím snažiť tomu zabrániť. Tento návrh uznesenia tiež vyzýva na skvalitnenie školení a zlepšenie pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov, ktorí čelia tomuto riziku. V Európskej únii potrebujeme bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky s integrovanými ochrannými zariadeniami. Na základe svojich sociálnych presvedčení a znalosti nemocničného prostredia vyzývam na rýchle a naliehavé vykonanie opatrení definovaných v návrhu smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za návrh uznesenia Európskeho parlamentu, pretože som zástancom dohôd o sociálnom partnerstve. Uznávaní európski sociálni partneri dospeli v tomto prípade k dohode a ja žiadam, aby Rada túto rámcovú dohodu okamžite zapracovala do platných európskych právnych predpisov bezodkladným prijatím príslušnej smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Toto bolo dôležité hlasovanie vyzývajúce na prijatie európskej smernice zameranej na zvýšenie ochrany pracovníkov trpiacich poraneniami injekčnou ihlou. Čo najskôr sa musia podniknúť kroky na ochranu pracovníkov v zdravotníckom sektore pred nákazou potenciálne smrteľnými chorobami ako HIV/AIDS a hepatitída v dôsledku poranení použitými injekčnými ihlami. Poranenia injekčnými ihlami predstavujú jedno z najčastejších a najvážnejších rizík pre zdravotníckych pracovníkov v celej Európe, pričom sa odhaduje, že v Európe dôjde ročne až k jednému miliónu poranení takéhoto typu. Dúfam, že sa podniknú okamžité kroky na skvalitnenie školení a zvýšenie bezpečnosti tých, ktorí pracujú s injekčnými ihlami a ostrými nástrojmi, aby sa výrazne znížil počet takýchto poranení a obmedzilo sa emocionálne vypätie zainteresovaných. Okrem toho dúfam, že používanie bezpečnejších medicínskych nástrojov pomôže tým, ktorí dennodenne pracujú s injekčnými ihlami, predchádzať poraneniam, ktorým sa dá vyhnúť.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia