Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 25. února 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

Bezpečnost železnic včetně evropského signalizačního systému (rozprava)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE).(NL) Tragická nehoda v Buizingenu vyžaduje od nás všech – včetně Evropy –, abychom se pustili do zkoumání této záležitosti. Tato tragédie stála osmnáct lidských životů. Naší povinností vůči jejím obětem je vyvodit z této nehody v krátké době závěry a postarat se, aby na belgických a evropských železničních spojích byla zaručena bezpečnost.

Jak víme, a vy jste to již řekl, Evropa nenese vinu na tom, že v Belgii teprve musí být plně zaveden systém pro automatické zastavení vlaku. To však neznamená, že Evropa nyní nemusí nic dělat. Naopak. Výslovně žádáme rovněž Evropskou komisi, aby provedla vyhodnocení, které musí poskytnout odpovědi na několik velmi konkrétních otázek. Například jak je vám známo, uložili jsme železničním dopravcům – včetně soukromých firem – povinnost do roku 2013 své vlaky plně vybavit novým Evropským vlakovým zabezpečovacím systémem (ETCS). Již nyní však víme, že evropské železniční spoje do daného data tímto systémem nebudou vybaveny.

Ocituji dvě čísla. V současné době, pane komisaři, bylo zmíněným novým evropským bezpečnostním systémem vybaveno v celé Evropě jen 2 800 kilometrů železničních tratí. Sama belgická železniční síť se svými 3 400 kilometry tratí je delší. Je proto jasné, že v Evropě na tento systém ještě nejsme připraveni a naše vlaky nebudou schopny s těmito novými signalizačními zařízeními komunikovat nebo toho budou schopny jen nedostatečně. Proto je nezbytné provést důkladné vyhodnocení.

Pane komisaři, musíme se také odvážit prozkoumat, zda blížící se konkurence mezi železničními podniky nemohla vést ke zvýšení tlaku na zaměstnance. Neměli bychom uvažovat o tom, zda by nebylo na evropské úrovni vhodné zavést pro vlakové strojvůdce tak jako pro řidiče nákladních automobilů dobu řízení a dobu odpočinku? Zkrátka a dobře tato nehoda Evropskou unii zavazuje k provedení sebezpytování a vyhodnocení. Nesmí chybět také ochota a politická vůle uskutečnit změny, bude-li to zapotřebí.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí