Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 25. februára 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Bezpečnosť železníc vrátane európskeho systému signalizácie (rozprava)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE).(NL) Tragická nehoda v Buizingene nás všetkých – aj Európu – zaväzuje k tomu, aby sme začali vyšetrovanie. Táto tragédia si vyžiadala životy 18 ľudí a týmto obetiam sme dlžní rýchlo sa poučiť z nešťastia a zabezpečiť, aby bola na belgických a európskych železničných linkách zaručená bezpečnosť.

Ako vieme a ako ste už povedali, nie je chybou Európy, že v Belgicku nebol plne zavedený systém automatického brzdenia. Neznamená to však, že sa od Európy nevyžaduje konanie, naopak. Vyzývame výslovne Európsku komisiu, aby tiež vykonala hodnotenie, ktoré musí poskytnúť odpovede na niekoľko veľmi konkrétnych otázok. Napríklad, ako viete, železničným spoločnostiam – vrátane súkromných firiem – sme uložili povinnosť do roku 2013 svoje vlaky plne vybaviť novým európskym systémom riadenia vlakov (ETCS), ale už teraz vieme, že európske železničné linky nebudú týmto systémom dovtedy vybavené.

Chcel by som uviesť dva údaje. Pán komisár, momentálne je v celej Európe len 2 800 kilometrov železníc vybavených týmto novým európskym bezpečnostným systémom. Len belgická železničná sieť s 3 400 kilometrami je dlhšia. Z toho je jasné, že v Európe nie sme na to pripravení, a preto nebudú naše vlaky vôbec alebo dostatočne schopné komunikovať s týmito novými signalizačnými zariadeniami. Vyžaduje si to dôkladné hodnotenie.

Pán komisár, musíme sa odvážiť preskúmať, či blížiaca sa hospodárska súťaž medzi železničnými spoločnosťami azda nezvýšila tlak na personál. Možno by sme mali na európskej úrovni zvážiť zavedenie času jazdy a doby odpočinku, ako sme urobili v prípade vodičov nákladných vozidiel. Skrátka, táto nehoda ukladá Európskej únii povinnosť urobiť sebaanalýzu a vykonať hodnotenie. Na prípadné úpravy potrebujeme tiež ochotu a politickú vôľu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia