Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 25 februari 2010 - Bryssel EUT-utgåva

Järnvägssäkerhet, inbegripet det europeiska signalsystemet (debatt)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE).(NL) Den tragiska olyckan i Buizingen tvingar oss alla – även EU – att inleda en utredning. Tragedin kostade 18 människor livet och vi är skyldiga offren att snarast dra lärdom av olyckan och se till att de belgiska och europeiska järnvägslinjerna är säkra.

Som vi vet, och ni har redan sagt detta, är det inte EU:s fel att de automatiska stoppsystemen ännu inte har införts fullt ut i Belgien. Men det betyder inte att EU inte behöver agera, utan snarare tvärtom. Vi uppmanar uttryckligen kommissionen att genomföra en bedömning av ett flertal mycket specifika frågor. Till exempel har vi, som ni vet, tvingat järnvägsföretagen – och därmed även de privata företagen – att helt och hållet förse sina tåg med det nya europeiska signalsystemet (ETCS) före år 2013. Ändå vet vi redan nu att EU:s järnvägslinjer inte kommer att ha försetts med systemet till dess.

Jag vill citera två uppgifter. Herr kommissionsledamot! I nuläget har endast 2 800 kilometer av järnvägarna i hela EU utrustats med det nya europeiska säkerhetssystemet. Enbart det belgiska järnvägssystemet med sina 3 400 kilometer är längre än så. Därmed är det tydligt att vi i EU inte är redo för detta och att våra tåg följaktligen inte kommer att kunna kommunicera med dessa nya signalanläggningar, i alla fall inte i tillräckligt stor utsträckning. Detta kräver en uttömmande bedömning.

Vi måste också våga undersöka huruvida den framtida konkurrensen mellan järnvägsföretagen kan öka pressen på personalen. Bör vi kanske överväga att införa körtider och viloperioder för lokförarna på EU-nivå, som vi gjorde för lastbilschaufförerna? Olyckan tvingar EU att rannsaka sig själv och genomföra en bedömning, och det måste också finnas villighet och politisk vilja att genomföra ändringar om så krävs.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy