Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2525(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0116/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2010 - 7.2
CRE 25/02/2010 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0035

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

7.2. Κατάσταση στην Ουκρανία (B7-0116/2010)
Συνοπτικά πρακτικά
 

- Πριν από την ψηφοφορία της παραγράφου 4α:

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω την ακόλουθη τροπολογία: «ζητεί από τις ουκρανικές αρχές, τονίζοντας ότι η Ουκρανία έχει επικυρώσει τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, να προβούν σε περαιτέρω προσπάθειες προσέγγισης των μειονοτικών κοινοτήτων της χώρας, ενσωματώνοντάς τες στις πολιτικές εξελίξεις της Ουκρανίας και υποστηρίζοντας πλήρως το δικαίωμα της εκπαίδευσης των μειονοτήτων στη δική τους γλώσσα·».

Ο λόγος είναι πολύ απλός: πρέπει να αξιοποιήσουμε τη μετεκλογική περίοδο για να επισημάνουμε ότι η εξωτερική πολιτική της Ένωσης στηρίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

- Πριν από την ψηφοφορία της παραγράφου 14:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, αν γίνει δεκτή η προφορική μου τροπολογία, δεν χρειαζόμαστε ψηφοφορία κατά τμήματα. Η τροπολογία έχει ως εξής:

(EN) «καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει στενά το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2011-2013 με την ατζέντα σύνδεσης».

(DE) Στο αρχικό κείμενο, στη μορφή που έχει αυτήν τη στιγμή, δηλώνεται το ακριβώς αντίστροφο, και πρόκειται για λάθος.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

- Πριν από την ψηφοφορία της παραγράφου 15:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για απλή πραγματολογική διόρθωση. Η νέα διατύπωση είναι η ορθή. Στο αρχικό κείμενο, η παραπομπή ήταν εσφαλμένη. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω το κείμενο, μιας και έχετε την πρόταση μπροστά σας γραπτώς.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου