Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2525(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0116/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2010 - 7.2
CRE 25/02/2010 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0035

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 25. helmikuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

7.2. Ukrainan tilanne (B7-0116/2010)
Pöytäkirja
 

- Ennen 4a kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, PPE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää seuraavanlaista tarkistusta: "ottaa huomioon, että Ukraina on ratifioinut kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen ja alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan, mutta vetoaa Ukrainan viranomaisiin, jotta ne pyrkisivät tehokkaammin tavoittamaan Ukrainan vähemmistöyhteisöt ottamalla nämä yhteisöt paremmin mukaan maan poliittiseen kehittämiseen ja edistämällä aiheellisella tavalla niiden oikeutta opetukseen omalla kielellään;".

Syy on hyvin yksinkertainen: meidän on erityisesti nyt vaalien jälkeen tähdennettävä, että unionin ulkopolitiikka perustuu ihmisoikeuksien, myös vähemmistöjen oikeuksien, kunnioittamiseen.

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 14 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, jos suullinen tarkistukseni hyväksytään, erillisiä äänestyksiä ei tarvita. Se kuuluu seuraavasti:

(EN) "kehottaa komissiota mukauttamaan Ukrainan kansallisen maaohjelman 2011–2013 assosiaatiota koskevaan esityslistaan".

(DE) Alkutekstissä sanotaan nykymuodossaan juuri päinvastoin, ja se on väärin.

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 15 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, PPE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, tämä on pelkästään asiasisältöä koskeva korjaus. Uusi sanamuoto on oikein. Alkutekstissä viite oli väärin. Sitä tuskin tarvitsee lukea ääneen, koska teillä on kaikilla päätöslauselmaesitys edessänne kirjallisena.

 
  
 

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö