Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2525(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0116/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/02/2010 - 7.2
CRE 25/02/2010 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0035

Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 25 lutego 2010 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

7.2. Sytuacja na Ukrainie (B7-0116/2010)
Protokół
 

- Przed głosowaniem w sprawie ust. 4a:

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, w imieniu grupy PPE.(FR) Panie przewodniczący! Chciałbym zgłosić następującą poprawkę: „wzywa władze Ukrainy, mając na uwadze fakt, że Ukraina ratyfikowała konwencję ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych i Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, do wzmożenia wysiłków na rzecz wsparcia społeczności mniejszościowych w kraju poprzez włączanie w większym stopniu tych mniejszości w rozwój polityczny kraju i z poszanowaniem prawa do edukacji mniejszości w ich własnym języku;”.

Powód jest bardzo prosty: musimy wykorzystać kontekst powyborczy w celu podkreślenia, że polityka zagraniczna Unii opiera się na poszanowaniu praw człowieka, w tym praw mniejszości.

 
  
 

(Parlament zgodził się na przyjęcie poprawki ustnej)

- Przed głosowaniem w sprawie ust. 14:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, w imieniu grupy PPE.(DE) Panie przewodniczący! Jeżeli moja poprawka ustna zostanie przyjęta, głosowanie podzielone nie będzie potrzebne. Brzmi ona następująco:

„wzywa Komisję do ścisłego dostosowania krajowego programu orientacyjnego na lata 2011-2013 do programu stowarzyszeniowego;”.

(DE) W pierwotnym tekście jest dokładnie odwrotnie i jest to błędne.

 
  
 

(Parlament zgodził się na przyjęcie poprawki ustnej)

- Przed głosowaniem w sprawie ust. 15:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, w imieniu grupy PPE.(DE) Panie przewodniczący! Mamy do czynienia jedynie z korektą faktów. Pierwotne brzmienie tekstu jest błędne. Nie muszę go odczytywać, ponieważ mają państwo tekst projektu przed sobą.

 
  
 

(Parlament zgodził się na przyjęcie poprawki ustnej)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności