Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2525(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0116/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2010 - 7.2
CRE 25/02/2010 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0035

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 25 februari 2010 - Bryssel EUT-utgåva

7.2. Situationen i Ukraina (B7-0116/2010)
Protokoll
 

- Före omröstningen om punkt 4a:

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen.(FR) Herr talman! Jag vill lägga fram följande ändringsförslag: ”Europaparlamentet påpekar till de ukrainska myndigheterna att Ukraina visserligen ratificerat Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, men att man bör göra mer för att nå ut till minoriteter i Ukraina genom att ytterligare integrera dessa befolkningsgrupper i den politiska utvecklingen i landet.”

Anledningen är mycket enkel: Vi bör använda perioden efter valet för att betona att EU:s yttre politik grundas på respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive minoriteternas rättigheter.

 
  
 

(Parlamentet gav sitt samtycke till att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas.)

- Före omröstningen om punkt 14:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, för PPE-gruppen.(DE) Herr talman! Om mitt muntliga ändringsförslag beaktas behöver vi inte någon delad omröstning. Det lyder på följande sätt:

”Parlamentet uppmanar kommissionen att nära anpassa associeringsagendan med det nationella vägledande programmet 2011–2013.”

(DE) Den nuvarande originaltexten är raka motsatsen och det är fel.

 
  
 

(Parlamentet gav sitt samtycke till att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas.)

- Före omröstningen om punkt 15:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, för PPE-gruppen.(DE) Herr talman! Detta är bara en faktamässig korrigering. Den nya ordalydelsen är korrekt. I originaltexten är hänvisningen felaktig. Jag behöver inte läsa upp den eftersom ni har det skriftliga förslaget framför er.

 
  
 

(Parlamentet gav sitt samtycke till att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy