Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2106(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0014/2010

Συζήτηση :

PV 25/02/2010 - 4
CRE 25/02/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2010 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0039

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο είναι οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν εύκολο να γίνει διακοπή δύο λεπτών, καθώς υπάρχει κόσμος που αποχωρεί από την Αίθουσα; Ή, έστω, διακοπή ενός λεπτού;

 
  
 

Έκθεση: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). (HU) Ο στόχος του κανονισμού είναι θετικός: συνίσταται στη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές, την οργάνωσή τους και τη διάθεσή τους σε οικονομικούς παράγοντες σε κοινοτικό επίπεδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρεμβαίνει –ορθώς– στη λειτουργία της αγοράς. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο έχει δεχτεί μια πρωτοβουλία η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη προς αυτό, φτάνει μάλιστα στο σημείο να θεωρήσει ότι αυτός είναι ο πολιτικός σκοπός του κανονισμού. Αναφέρω επί λέξει: «Τα μέτρα που προτείνονται ή λαμβάνονται σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να είναι ουδέτερα και να μην ισοδυναμούν με παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς.» Η πλειονότητα των μελών αυτού του Κοινοβουλίου δεν έχει διδαχθεί τίποτε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Εξακολουθεί να υποστηρίζει νεοφιλελεύθερα δόγματα και, ακόμη και σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα, εμπιστεύεται την αυτορρύθμιση της αγοράς. Αυτό είναι απαράδεκτο, γι’ αυτό και καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η ύπαρξη υποδομών που να λειτουργούν εύρυθμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την προσδόκιμη ανάπτυξη της ευημερίας. Παράλληλα με την επισιτιστική ασφάλεια και μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η ενεργειακή πολιτική διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο. Γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλεται όχι μόνο να λάβει μέρος στη συναφή συζήτηση, αλλά και να έχει δικαίωμα συναπόφασης. Ως εκ τούτου, καλώ την Επιτροπή να θέσει τέρμα στην πολιτική αποκλεισμού που εφαρμόζει και να εκχωρήσει δικαίωμα συναπόφασης στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Η όλη ιδέα είναι πολύ σωστή. Συμφωνώ ιδιαίτερα με την έμφαση στην οικολογική πτυχή. Μιας και μιλάμε γι’ αυτό το θέμα, είναι καλό να είμαστε συνεπείς. Ακριβώς αυτά τα θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος αποτέλεσαν τα σημαντικά, αντικειμενικά επιχειρήματα στα οποία στηρίχθηκε η αντίθεση στην ιδέα της κατασκευής του βόρειου αγωγού φυσικού αερίου. Αυτά ακριβώς τα δικαιολογημένα, πρακτικά και επιστημονικώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα απορρίφθηκαν λόγω του θριάμβου των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Θεωρώ ότι, όταν υποστηρίζουμε αυτό το έργο, πρέπει να θυμόμαστε να μην είμαστε υποκριτές στην πολιτική. Στην περίπτωση του βόρειου αγωγού φυσικού αερίου, αυτό λησμονήθηκε από πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πολλές πολιτικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Στις αρχές του 2009, ήταν φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να συνδράμουν το ένα το άλλο σε περίπτωση διακοπών της παροχής είτε ηλεκτρισμού είτε φυσικού αερίου. Ήταν εμφανές ότι τα δίκτυα ενέργειας της ανατολικής και της δυτικής Ευρώπης δεν είναι διασυνδεδεμένα, λειτουργούν βάσει διαφορετικών παραμέτρων και δεν είναι συμβατά.

Επομένως, είναι θετικό το ότι τα κράτη και οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου θα παράσχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητές τους ως προς την προμήθεια ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μπορέσει έτσι να αξιολογήσει τις αδυναμίες των δικτύων και της πολιτικής της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και να ενημερώσει τις επιμέρους χώρες σχετικά με τις δυνατότητες αποθήκευσης των ενεργειακών τους συστημάτων. Από αυτήν την άποψη, εκτιμώ ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την πρωτοβουλία του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την παροχή και συλλογή πληροφοριών στον τομέα της ενέργειας προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0116/2010

 
  
MPphoto
 

  Viktor Uspaskich (ALDE). (LT) Θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα τη στήριξή μου προς την Ουκρανία για τη διενέργεια δημοκρατικών εκλογών και την παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να εκφράσουν ελεύθερα τη βούλησή τους. Γνωρίζοντας καλά την Ουκρανία, αντιλαμβάνομαι ότι όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η ίδια η κοινωνία ακολουθεί δυναμικά τον δρόμο της δημοκρατίας και της εδραίωσης των δημοκρατικών θεσμών. Ελπίζω επίσης ότι οι εκλογές αυτές θα φέρουν την Ουκρανία ακόμα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ίσως μάλιστα να δημιουργήσουν μια ισχυρότερη γέφυρα στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας. Αισθάνομαι επίσης ικανοποίηση διότι ενδέχεται ακόμη και μια μετασοβιετική χώρα να αποκτήσει σύντομα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία είναι ισορροπημένο και παρουσιάζει με αντικειμενικό τρόπο την πραγματικότητα. Απομένει μόνο να ευχηθούμε στην Ουκρανία κάθε επιτυχία για την υπέρβαση των οικονομικών της προβλημάτων και του πολύ έντονου διχασμού της κοινωνίας όσον αφορά το γεωπολιτικό μέλλον της Ουκρανίας.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην απόφαση του απερχόμενου προέδρου Yushchenko να τιμήσει με τον τίτλο του «Εθνικού Ήρωα της Ουκρανίας» τον Stefan Bandera, και στο διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζονται δύο εθνικιστικές οργανώσεις, η Οργάνωση Ουκρανών Εθνικιστών και ο Ουκρανικός Επαναστατικός Στρατός, ως συμμέτοχοι στον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Τόσο ο Stefan Bandera όσο και οι δύο αυτές οργανώσεις ευθύνονταν για εθνοτικές εκκαθαρίσεις και ωμότητες εις βάρος του πολωνικού πληθυσμού τη δεκαετία του 1940 σε τμήματα της σημερινής δυτικής Ουκρανίας. Οι εθνικιστές δολοφόνησαν 120.000 Πολωνούς. Αν και εύχομαι ό,τι καλύτερο για την Ουκρανία, ευελπιστώ ότι ο εκθειασμός του ακραίου, εγκληματικού εθνικισμού θα καταδικαστεί.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, είχα τη χαρά να είμαι παρατηρήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Οφείλω να πω ότι ο ουκρανικός λαός πέρασε τις εξετάσεις. Οι εκλογές υπήρξαν πολύ διαφανείς και δημοκρατικές, παρά τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής που έγιναν στις εκλογικές διατάξεις.

Σήμερα, η Ουκρανία χρειάζεται πολιτική, διοικητική και οικονομική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, σεβόμενοι τη δημοκρατική επιλογή του ουκρανικού λαού, οφείλουμε να στηρίξουμε και να επιταχύνουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν την Ουκρανία να υπερβεί τα υφιστάμενα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στείλει το σαφές μήνυμα ότι οι πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανοικτές για την ένταξη της Ουκρανίας. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται πραγματικά για την Ουκρανία, το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους Ουκρανούς. Ευελπιστώ ότι η έγκριση του σημερινού ψηφίσματος θα επιταχύνει τις διαδικασίες με τις οποίες θα γίνουν πράξη αυτές οι ιδέες. Γι’ αυτό ψήφισα υπέρ της έγκρισης του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, είχα τη χαρά να είμαι παρατηρητής στις προεδρικές εκλογές της Ουκρανίας, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο γύρο, όπως άλλωστε και πριν από αρκετά χρόνια. Θα ήθελα να δηλώσω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Ουκρανία ως εταίρο, και δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στις προτιμήσεις του ουκρανικού εκλογικού σώματος. Κρίνω εντελώς άστοχη τη δήλωση που έγινε εχθές στο Σώμα από έναν από τους επικεφαλής της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, από έναν φιλελεύθερο, ο οποίος δήλωσε ότι ο νέος Πρόεδρος θα είναι υποστηρικτής της Μόσχας. Ο νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να αξιολογούμε τους πολιτικούς της Ουκρανίας με βάση τις πράξεις τους και όχι με βάση δηλώσεις στις οποίες μπορεί να είχαν προβεί κάποτε. Η Ουκρανία πρέπει να είναι πολιτικός εταίρος μας, και πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τη δήλωση του νέου Προέδρου σύμφωνα με την οποία θα ακυρώσει το διάταγμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Kalinowski, το σκανδαλώδες διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζεται ως εθνικός ήρωας της Ουκρανίας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαμμένα τα χέρια του με το αίμα πολλών χιλιάδων Πολωνών.

 
  
MPphoto
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα το σχέδιο ψηφίσματος διότι θεωρώ κατ' αρχήν ότι προσπαθεί να αναμειχθεί στα εσωτερικά της Ουκρανίας και ότι περιέχει αντιφατικές αναφορές. Είναι απαράδεκτο από αυτή την άποψη.

Δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι ο ουκρανικός λαός μόνον οδύνη θα έχει από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συγκεκριμένο ψήφισμα προετοιμάζει το έδαφος σ' αυτή την προοπτική και βεβαίως θα υπάρχουν και αναδιαρθρώσεις σ' αυτή τη διαδικασία, όπως έχει γίνει σε τόσες άλλες χώρες.

Τρίτον, ένας από τους βασικούς λόγους που το καταψήφισα είναι η αναφορά στον Bandera. Πολύ καλά κάνει το ψήφισμα και αναφέρεται σ' αυτόν. Όμως, αυτή η αίθουσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τεράστιες ευθύνες όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες χώρες, στις Βαλτικές χώρες, όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, και είναι πραγματικά μεγάλες οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ότι φτάσαμε να γίνεται αποκατάσταση των εγκληματιών πολέμου.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Στην Ουκρανία υπήρξε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας, όμως δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή για τον γενικό πληθυσμό της Ουκρανίας. Είναι ένας πληθυσμός που μπορεί να έχει περιέλθει σε κατάσταση ένδειας, όμως ζει σε μια χώρα η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια και διαθέτει τεράστιες δυνατότητες.

Από αυτήν την άποψη, εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία και να ασκήσει πίεση για πιο εντατικό και πιο αποτελεσματικό διάλογο. Η Ουκρανία χρειάζεται πραγματικά βοήθεια από την ΕΕ, βοήθεια την οποία χρειάζονται πρωτίστως οι πολίτες, όχι οι πολιτικοί αλλά ο λαός της Ουκρανίας, η δε συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση, καθώς και σε πολύ στενή συνεργασία και δυναμική αναζωογόνηση της οικονομίας. Ζητώ να επιδείξουμε μεγαλύτερη πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο σοβιετικός κομμουνισμός υπήρξε η πλέον δολοφονική ιδεολογία που έχει επινοήσει ποτέ το είδος μας. Με βάση αντικειμενικά στοιχεία, δολοφόνησε περισσότερους ανθρώπους από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σύστημα, και η Ουκρανία υπέστη δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό αυτών των απωλειών.

Και η τραγωδία συνεχίζεται. Το όνομα της Ουκρανίας, απ’ ό,τι γνωρίζω, σημαίνει «σύνορο» ή «άκρο», και η χώρα βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ δύο μεγάλων συνασπισμών χωρών, η δε διάκριση μεταξύ σλαβόφιλων και δυτικόφρονων στο εσωτερικό της χώρας αντικατοπτρίζεται στις αντικρουόμενες φιλοδοξίες των δυνάμεων με τις οποίες γειτνιάζει.

Ποιες δικές μας ενέργειες θα βοηθούσαν περισσότερο αυτήν τη χώρα; Θα μπορούσαμε να προσφερθούμε να ανοίξουμε τις αγορές μας. Οι Ουκρανοί είναι καταρτισμένος και εργατικός λαός, όμως διαθέτουν σχετικά φθηνά κόστη και σχετικά ανταγωνιστικές εξαγωγές. Αν απλώς τους εντάξουμε πλήρως σε μια Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση, θα βελτιώσουμε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους.

Αντ’ αυτού, εμείς απαιτούμε να αυξήσουν τη γραφειοκρατία τους, να οικοδομήσουν ικανότητες, προσπαθώντας να τους σύρουμε στις δομές συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι δεν ζητούν τίποτα τέτοιο! Δεν θέλουν την ελεημοσύνη μας. Ζητούν μόνο τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα τους.

 
  
  

Έκθεση: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσης, όταν κάτι απροσδόκητο συμβαίνει, να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα στην υφιστάμενη κοσμοθεωρία μας, ή «Weltanschauung», όπως λένε στα γερμανικά. Οι ψυχίατροι χρησιμοποιούν μια περίτεχνη φράση γι’ αυτό το φαινόμενο, ακόμη πιο περίτεχνη από τον όρο «Weltanschauung»: το αποκαλούν «γνωστική δυσαρμονία». Έτσι, λόγου χάρη, όταν ένα δημοψήφισμα καταλήγει στην επικράτηση του «όχι», η αντίδραση στο παρόν Σώμα είναι να υποστηρίζεται ότι οι πολίτες επιθυμούσαν περισσότερη Ευρώπη. Ψήφισαν «όχι» επειδή το κείμενο που υποβλήθηκε στην έγκρισή τους δεν κινούνταν προς επαρκώς φεντεραλιστική κατεύθυνση.

Το ίδιο συμβαίνει και κατά την παρούσα οικονομική κρίση. Διανύουμε κρίση επειδή έχουμε ξεμείνει από χρήματα. Έχουμε δαπανήσει τα πάντα, έχουμε εξαντλήσει τα δημόσια ταμεία μας, έχουμε εξαντλήσει τις πιστώσεις μας, και τώρα το Σώμα έρχεται να πει ότι πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα. Χρειαζόμαστε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα υποδομών, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το ίδιο φάρμακο που είχε προκαλέσει την ασθένεια εξαρχής. Έχουμε δει από τη δεκαετία του 1970 πού οδηγεί αυτή η διαδικασία. Οδηγεί σε μείωση του ΑΕγχΠ, οδηγεί σε ανεργία, οδηγεί σε στασιμότητα και κάνει την περιοχή του κόσμου στην οποία ζούμε να υστερεί όλο και περισσότερο έναντι των ανταγωνιστών της.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0123/2010

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα το ψήφισμα και, ως μία από τις συντάκτριες αυτού του κειμένου, θα ήθελα να προβώ σε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση Goldstone, η οποία αποτελεί το αντικείμενο αυτού του ψηφίσματος.

Η έκθεση Goldstone κατέδειξε για μία ακόμη φορά ότι οι έρευνες τις οποίες διενεργούν οι ίδιες οι εμπόλεμες πλευρές πολύ σπανίως είναι αμερόληπτες και αντικειμενικές. Στην έκθεση αναφέρεται με κατηγορηματικό τρόπο ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν προέβη σε επαρκή και αποτελεσματική διερεύνηση των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του δικαίου του πολέμου από τις δυνάμεις της.

Επίσης, θα πρέπει να επικροτήσουμε το γεγονός ότι η έκθεση αναθεωρήθηκε προσφάτως και κατέστη λιγότερο αμφιλεγόμενη, ενώ χρησιμοποιεί λιγότερο καυστική γλώσσα, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο αποδεκτή.

Άλλωστε, το βασικό δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτήν την υπόθεση είναι ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία, όχι μόνο για τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων εγκλημάτων, αλλά και με δυναμικό, προληπτικό τρόπο, ως μέλος της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να δηλώσω εξ ονόματος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και, πάνω απ’ όλα, εξ ονόματος του συναδέλφου μου, Elmar Brok, ότι μας εκπλήσσει δυσάρεστα το γεγονός ότι το Σώμα απέρριψε σήμερα την τροπολογία βάσει της οποίας σε αυτήν την έκθεση θα είχαν συμπεριληφθεί οι χριστιανοί και άλλες θρησκευτικές μειονότητες. Φρονώ ότι είναι πραγματικά εξοργιστικό, ενώ προβαίνουμε διαρκώς σε δηλώσεις για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μην κρίνουμε ότι αξίζει τον κόπο να προστατέψουμε τμήματα του πληθυσμού τα οποία υφίστανται διώξεις λόγω της θρησκευτικής τους κληρονομιάς. Είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορέσαμε να δεχτούμε αυτήν την τροπολογία για ένα θέμα το οποίο έχει τεράστια σημασία για το μέλλον του κόσμου. Αν δεν είμαστε σε θέση να προστατέψουμε τις μειονότητες για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα να ισχυριζόμαστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι λίκνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του αγώνα για την προάσπισή τους ανά τον κόσμο. Καταψήφισα αυτό το κείμενο, διότι δεν έπρεπε να εξαιρεθούν οι θρησκευτικές μειονότητες.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, όπως επεσήμανε προηγουμένως ο κ. Kastler, η πολιτική μας ομάδα θα προτιμούσε να διεξαχθεί χωριστή ψηφοφορία ως προς αυτήν την πτυχή σχετικά με τις θρησκευτικές μειονότητες, δυστυχώς όμως η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο δεν συμφώνησε.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων είναι εξίσου σημαντική με την προάσπιση των δικαιωμάτων οποιασδήποτε άλλης μειονοτικής ομάδας.

Η ΕΕ θα πρέπει να παρέμβει στο έργο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, διότι επί του παρόντος είναι προκατειλημμένη και βρίσκεται σε πλήρη παραλυσία, καθώς δεν εμπνέει πλέον γενική εμπιστοσύνη.

Η έκθεση Goldstone είναι ένα μόνο παράδειγμα του πώς το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει χειραγωγηθεί ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα διαφόρων αντισημιτικών στοιχείων. Σήμερα, οι 21 από τις 25 εκθέσεις που έχει εκδώσει το Δικαστήριο για επιμέρους χώρες αφορούν το Ισραήλ, σαν να ήταν το Ισραήλ η πιο καταπιεστική χώρα του κόσμου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέμβει στο έργο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, από τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, στα 200 κράτη που απαρτίζουν τα Ηνωμένα Έθνη έχει επιβληθεί ένα επαναστατικό νέο δόγμα. Προωθείται πλέον η αντίληψη ότι οι νόμοι δεν πρέπει να προκύπτουν από εθνικά κοινοβούλια, τα οποία είναι κατά κάποιον τρόπο συνδεδεμένα με τους πληθυσμούς τους, αλλά θα πρέπει, απεναντίας, να επιβάλλονται από μια διεθνή τεχνοκρατική ελίτ δικαστών οι οποίοι δίνουν λόγο μόνο στη συνείδησή τους.

Αντιστρέφουμε έτσι μια διαδικασία δημοκρατικής εξέλιξης 300 ετών. Απομακρυνόμαστε από την αντίληψη ότι οι άνθρωποι που θεσπίζουν τους νόμους πρέπει να λογοδοτούν με κάποιον τρόπο μέσω της κάλπης στον υπόλοιπο πληθυσμό, και επιστρέφουμε στην προνεωτερική αντίληψη ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να λογοδοτούν μόνο στον δημιουργό τους ή στους εαυτούς τους.

Χρησιμοποιώντας τα μέσα που τους προσφέρουν αυτοί οι κώδικες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτές οι διεθνείς γραφειοκρατίες έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στο εσωτερικό των κρατών μελών και να επιβάλλουν τις δικές τους επιθυμίες, παρά τις επιθυμίες των τοπικών πληθυσμών.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτήν την παρέμβαση παραπέμποντας στα λόγια του δικαστή Bork, του απορριφθέντος υποψηφίου δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την προεδρία Ρήγκαν, ο οποίος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Αυτό που έχουμε διαπράξει είναι πραξικόπημα: είναι μεν σταδιακό και ήπιο, δεν παύει όμως να είναι πραξικόπημα.»

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0118/2010

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της ισότητας των φύλων στην παρούσα φάση έρχεται αντιμέτωπο και με μία ακόμη πρόκληση. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ισότητας κινδυνεύει να επιβραδυνθεί, ή ακόμη και να αντιστραφεί, από την τρέχουσα οικονομική ύφεση.

Οι αποτελεσματικές πολιτικές, όμως, για την ισότητα των φύλων μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης του προβλήματος για την έξοδο από αυτή την κρίση, τη στήριξη της ανάκαμψης και την ενίσχυση της οικονομίας. Επομένως, η επένδυση σε πολιτικές που προάγουν την ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να αποτελούν βασική μας επιδίωξη και να στηριχθούν από όλους μας με σθένος, ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο δυνατά, στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.

 
  
  

Έκθεση: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Κατά τη γνώμη μου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ντρέπεται λίγο για την ντε φάκτο δημοσιονομική τροπολογία που μόλις ενέκρινε μαζί με αυτήν την έκθεση. Συγκεκριμένα, ενώ, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες διέρχονται σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και μεγάλα πλήθη ανθρώπων χάνουν τις δουλειές τους, η καλύτερη ιδέα που σκεφτήκαμε εμείς ήταν να εξασφαλίσουμε για τους εαυτούς μας σημαντικά περισσότερους πόρους, περισσότερο προσωπικό και μεγαλύτερες δαπάνες εις βάρος των φορολογουμένων. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν ότι, κατ’ ουσίαν, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι και προσλήψεις αποσκοπούν κυρίως στο να διασφαλιστεί ότι θα εξασφαλιστούν οικονομικά οι διάφοροι σοσιαλιστές που έχασαν τις θέσεις τους στις πρόσφατες εκλογές. Και στο παρελθόν, αυτό οδήγησε σε επιπλέον σημαντικές αυξήσεις των επιδοτήσεων, μεταξύ άλλων, προς τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Είναι εκπληκτικό το πώς, ξανά και ξανά, ανακαλύπτουμε εύηχα επιχειρήματα για να βυθίσουμε όλο και περισσότερο το χέρι στα φορολογικά έσοδα χάριν αυτού του θεσμικού οργάνου· τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτες την περίοδο κρίσης που διανύουμε.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (PT) Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο διορθωτικός προϋπολογισμός που μόλις εγκρίναμε, ύψους 13.400.000 ευρώ, ο οποίος θα έχει ισχύ μόνο από 1ης Μαΐου, καλύπτοντας έτσι ένα εξάμηνο, είναι πολύ ασύνετος.

Η πτυχή του που αφορά την αύξηση των ανθρωπίνων πόρων για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και ομάδες, κόστους 4 εκατ. ευρώ, μπορεί να δικαιολογηθεί επειδή η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβάλλει νέες νομοθετικές απαιτήσεις στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η αύξηση κατά 8 εκατ. ευρώ των πόρων των βουλευτών του ΕΚ για την πρόσληψη βοηθών σημαίνει ότι, το προσεχές έτος, το αντίστοιχο ποσό δεν θα είναι 8 εκατ. αλλά 16 εκατ. ευρώ, και αυτό είναι εμφανώς υπερβολικό, καθότι το προσεχές έτος σχεδιάζεται νέα αύξηση κατά 1.500 ευρώ ετησίως στις αποδοχές των βουλευτών, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να ανέλθει όχι στα 16, αλλά στα 32 εκατ. ευρώ. Σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται εκτεταμένη ανεργία και κοινωνική κρίση στο σύνολο των χωρών μας, η πραγματοποίηση αυξήσεων στη χρηματοδότηση των βουλευτών δεν είναι βιώσιμη εκτός εάν, ταυτοχρόνως, έχουμε το θάρρος να περικόψουμε τις δαπάνες και τα επιδόματα που δικαιούμαστε ως βουλευτές, και τα οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση δικαιολογημένα στο σύνολό τους.

Αδυνατώ να κατανοήσω πώς, για μία ημέρα ταξιδίου, ένας βουλευτής του ΕΚ μπορεί να λάβει επίδομα 300 ευρώ, συν επίδομα για την απόσταση που καλύπτει καθώς και επίδομα για τον χρόνο που διαρκεί το ταξίδι, παροχές οι οποίες είναι εντελώς αφορολόγητες. Μπορούμε να περικόψουμε τις περιττές δαπάνες και τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για τη νομοθετική δραστηριότητα. Αν δεν το πράξουμε συγχρόνως, θα επιδεικνύουμε απλώς αδιαφορία για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ψηφοφόροι μας. Έχουμε καθήκον να δίνουμε το καλό παράδειγμα, όμως σήμερα δώσαμε κακό παράδειγμα.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που μπορούμε να συμφωνήσουμε ως προς το θέμα αυτό με τον κ. Portas και την Κομμουνιστική Ομάδα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, από την Ιρλανδία ως τη Λετονία, οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να ανταποκριθούν στην οικονομική κρίση, στην πιστωτική κρίση, μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας τους, όμως εδώ, σε τούτο το Σώμα, αυξάνουμε σε τεράστιο βαθμό τις δαπάνες μας τόσο με σχετικούς όσο και με απόλυτους όρους. Αυξάνουμε τα επιδόματα και τα κονδύλια που διατίθενται στους βουλευτές και στο προσωπικό.

Η δικαιολογία που προβάλλεται σε αυτήν την έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι ο λόγος για τον οποίο μας λένε ότι χρειαζόμαστε όλες αυτές τις επιπλέον δαπάνες είναι τα νέα καθήκοντα που έχει δημιουργήσει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Κατά μία έννοια, αυτό είναι αλήθεια, όχι όμως κατά την έννοια που είχαν κατά νου οι συντάκτες. Εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι η γραφειοκρατία επεκτείνεται ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της γραφειοκρατίας. Η πρωταρχική λειτουργία της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι να προσφέρει πρόσθετη εργασία και πρόσθετα έσοδα στο σύνολο των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που εξαρτώνται πλέον άμεσα ή έμμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον βιοπορισμό τους. Η μοναδική ομάδα ανθρώπων που δεν συμβουλευθήκαμε σχετικά με το θέμα αυτό είναι τα εκλογικά σώματα, και θα ήθελα πάρα πολύ να δω θέματα όπως αυτό να υποβάλλονται στην κρίση των ψηφοφόρων μας, ώστε να δούμε αν θα συμφωνήσουν με το να ψηφίζουμε για τη διάθεση περισσότερων πόρων στους εαυτούς μας, τη στιγμή που αυτήν την περίοδο όλοι τους υποχρεώνονται να σφίξουν το ζωνάρι.

 
  
  

Έκθεση: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

 
  
MPphoto
 

  Viktor Uspaskich (ALDE).(LT) Χαιρετίζω ολόψυχα την εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τους νέους κανόνες στον τομέα της αλιείας. Τα ψάρια, όπως και άλλα ζώα, δεν μπορούν να περιοριστούν σε συγκεκριμένες περιοχές, γι’ αυτό η αξιολόγηση του κατά πόσον μια χώρα μεριμνά περισσότερο από άλλες θα κατέληγε σε ατέρμονες αντιπαραθέσεις.

Αν λάβουμε υπόψη τις νέες επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι σήμερα πολλά είδη ψαριών βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης, η ανάγκη για μια κοινή απόφαση μοιάζει προφανής, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζεται ως καλό παράδειγμα το οποίο καλούνται να μιμηθούν και άλλες τρίτες χώρες.

Ευελπιστώ ότι η απόφαση αυτή, η οποία διέπει επίσης τη διενέργεια κοινής ανάλυσης, θα βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις χώρες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Ευελπιστώ επίσης ότι η απόφαση αυτή θα συμβάλει στη διάσωση ειδών ιχθύων τα οποία τελούν υπό εξαφάνιση. Εκφράζω λοιπόν την ολόψυχη υποστήριξή μου για το κείμενο.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν με ευχαριστεί καθόλου το ότι σήμερα υποχρεώθηκα να καταψηφίσω μία έκθεση η οποία περιλαμβάνει πολλές δυνητικά θετικές πτυχές για το μέλλον της αλιείας μας.

Γεγονός παραμένει, ωστόσο, ότι η κοινή αλιευτική πολιτική εξακολουθεί να είναι ολέθρια για την αλιευτική βιομηχανία της χώρας μου.

Το προτιμησιακό καθεστώς της Χάγης επιφέρει διακρίσεις σε βάρος των αλιέων της Βόρειας Ιρλανδίας αφαιρώντας μέρος των ποσοστώσεών τους. Μετά από έντεκα χρόνια προσωρινών παύσεων της αλιευτικής δραστηριότητας στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, ο στόλος μας για την αλιεία κορέγονου έχει μειωθεί από πάνω από 40 τράτες σε έξι, ωστόσο μιλούμε ακόμη για πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα.

Έπειτα υπάρχει το ζήτημα της εφαρμογής στη Θάλασσα της Ιρλανδίας διατάξεων οι οποίες σχεδιάστηκαν για την αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα: πρόκειται για μια συνεπή ή κοινή προσέγγιση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Σκεφτείτε μόνο τις διατάξεις για τα μάτια των διχτυών, που συμφωνήθηκαν μεν για αξιέπαινους λόγους, όμως η Ευρώπη τους επέβαλε στην αλιευτική βιομηχανία αποτυγχάνοντας ολοκληρωτικά να γνωστοποιήσει τις συνέπειες της μετάβασης στη νέα μέθοδο.

Γι’ αυτό λοιπόν καταψήφισα την έκθεση, παρότι θεωρώ ενθαρρυντικές ορισμένες πτυχές της.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(LT) Υπερψήφισα το κείμενο του ψηφίσματος σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις κατευθυντήριες γραμμές της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ευελπιστώ ότι, με τη σημερινή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε έστω και ελάχιστα στη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων και ενός εύρωστου θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και στη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Όπως γνωρίζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 27% των ειδών ιχθύων βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης και, εάν δεν περιοριστεί η αλιεία, πρόκειται να εξαφανιστούν. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα αλιευτικά αποθέματα θα ήταν δυνατόν να αυξηθούν κατά 86% αν η αλίευση των ψαριών δεν γινόταν με τόσο δραστικό τρόπο. Γνωρίζουμε δε ότι τα αποθέματα του 18% των ειδών ιχθύων είναι πολύ μειωμένα και ότι οι επιστήμονες συνιστούν να σταματήσουμε αμέσως την αλίευσή τους.

Ελπίζω και εύχομαι να επιδείξει επαρκή πολιτική βούληση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην καταρτίσει απλώς το κείμενο της μεταρρύθμισης, αλλά να την εφαρμόσει στην πράξη.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ότι ψήφισα υπέρ της Πράσινης Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής, όπως είχε συμβουλεύσει την πολιτική μας ομάδα ο σκιώδης εισηγητής μας, Carl Haglund.

Θέλω, ωστόσο, να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να μεριμνήσουμε περισσότερο για την αλιεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κατάσταση των υδάτων της. Το θέμα αυτό αποτελεί τεράστια πρόκληση αυτήν την περίοδο. Ανησυχώ ιδιαίτερα διότι η κατάσταση όσον αφορά την υπεραλίευση στην ΕΕ –η οποία στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με ληστεία– έχει τεθεί εκτός ελέγχου και δίνεται προτεραιότητα στην ποσότητα παρά στην ποιότητα.

Θα πρέπει τώρα να αρχίσουμε να εξετάζουμε πολύ πιο σοβαρά πώς μπορούμε να αναπτύξουμε με βιώσιμο τρόπο τα αλιευτικά αποθέματα και να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να αλιεύουμε και στο μέλλον. Η προσοχή μας εν προκειμένω πρέπει να εστιαστεί κυρίως στον άγριο σολομό και στα αποθέματα άγριων ιχθύων. Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση του άγριου σολομού.

Κατάγομαι από τη φινλανδική Λαπωνία. Χρειαζόμαστε την επιστροφή του σολομού στα ποτάμια μας όπου το είδος αυτό αναπαράγεται, και χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο θα διασφαλίζει, ειδικότερα, τη διατήρηση και ενίσχυση των αποθεμάτων άγριου σολομού και τη βιώσιμη αλιεία τους και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επί έντεκα χρόνια διαμαρτύρομαι στο παρόν Σώμα για τον αρνητικό αντίκτυπο της κοινής αλιευτικής πολιτικής στη χώρα μου: βάσει του διεθνούς δικαίου, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τον έλεγχο του 65% των αλιευτικών αποθεμάτων στα ύδατα της Βόρειας Θάλασσας που καλύπτονται από την ΚΑλΠ, σύμφωνα όμως με το σύστημα των ποσοστώσεων μας δόθηκε ο έλεγχος του 25% με βάση τον όγκο ή του 15% με βάση το σύστημα των ποσοστώσεων.

Η συζήτηση αυτή είναι πλέον θεωρητική, μιας και τα ψάρια έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί. Ακόμη και την περίοδο κατά την οποία είμαι μέλος αυτού του Σώματος, έχει σημειωθεί ολέθρια μείωση ενός φυσικού πόρου που θα έπρεπε να είναι ανανεώσιμος. Άλλες χώρες, οι οποίες βρήκαν τρόπους παροχής κινήτρων σε σχέση με την κυριότητα, έτσι ώστε να έχουν λόγους οι αλιείς να αντιμετωπίζουν τις θάλασσες ως ανανεώσιμο έσοδο, κατάφεραν να διατηρήσουν τα επίπεδα των αλιευμάτων τους: τέτοιες χώρες είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Νέα Ζηλανδία και οι Νήσοι Φώκλαντ. Στην Ευρώπη, όμως, είχαμε την τραγωδία των «κοινών πολιτικών», σύμφωνα με τις οποίες αντιμετωπίσαμε τα αλιεύματα ως κοινό φυσικό πόρο στον οποίο είχαν ίση πρόσβαση όλα τα αλιευτικά σκάφη.

Δεν μπορείτε να πείσετε έναν καπετάνιο να δέσει το καράβι του στο λιμάνι όταν γνωρίζει ότι τα ύδατα στα οποία αλιεύει λεηλατούνται από άλλους. Όπως προανέφερα, ουσιαστικά αυτή η συζήτηση έχει πλέον καταστεί θεωρητική. Το θέμα έχει λήξει. Τα αλιευτικά μας σκάφη έχουν παροπλιστεί. Τα αλιευτικά μας λιμάνια είναι άγονα. Οι ωκεανοί μας είναι άδειοι.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση επειδή επιφέρει ορισμένες βελτιώσεις στο τρέχον σύστημα οι οποίες θα βελτιώσουν το σύστημα αναφοράς πληροφοριών σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν τις υποδομές της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας. Η ανάγκη βελτίωσης του συστήματος αναφοράς πληροφοριών απορρέει από τη μεταβολή της ενεργειακής κατάστασης σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών έχει αυξηθεί και διαθέτουμε μια εσωτερική αγορά. Συνεπώς, αυτό έχει καταστήσει αναγκαία τη δημιουργία μέσων και σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τον τομέα της ενέργειας.

Υποστηρίζω την τροποποίηση της νομικής βάσης που προτείνει η Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορεί ο κανονισμός να στηριχθεί στο άρθρο 194 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Σκοπός είναι να ενισχυθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα όργανα της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, ιδίως ως προς τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και την ασφάλεια των πηγών, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την ανάπτυξη νέων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη στήριξη της διασύνδεσης μεταξύ των ενεργειακών δικτύων.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς.(GA) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις στον τομέα των ενεργειακών υποδομών, η οποία αποβλέπει στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και του ανταγωνιστικού δυναμικού, καθώς και στην ενίσχυση της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Η έκθεση αυτή υποχρεώνει τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις ενεργειακές υποδομές, τον εκσυγχρονισμό ή την αποδοτική παραγωγή ενέργειας, πράγμα που θα συμβάλει στην αποδοτικότητα, τη συνεργασία και τον ενεργειακό σχεδιασμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η εγγύηση του ενεργειακού εφοδιασμού και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει δε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να ενθαρρυνθούν και να διασφαλιστούν αποτελεσματικές, εστιασμένες επενδύσεις, ενώ πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε τα θέματα αυτά να βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα αυτήν την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει νέες αρμοδιότητες βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, και πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη και αποτελεσματική άσκησή τους. Οι αρμοδιότητες της ΕΕ ενισχύονται στο πεδίο της ενεργειακής πολιτικής, ενώ η δημιουργία κοινής αγοράς ενέργειας αποτελεί επιδίωξη άμεσης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική δεν μπορεί να προαχθεί αποτελεσματικά χωρίς την ύπαρξη επαρκών και σαφών πληροφοριών σχετικά με τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές και έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο νέος κανονισμός αποτελεί πολύ σημαντικό νομοθετικό κείμενο για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και ευελπιστώ ειλικρινά ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει στην πράξη. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική δεν μπορεί να προαχθεί αποτελεσματικά χωρίς την ύπαρξη επαρκών και σαφών πληροφοριών σχετικά με τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως γνωρίζουμε, στο πλαίσιο του προηγούμενου κανονισμού, πολλά κράτη μέλη δεν συμμορφώνονταν με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και αυτό δεν θα πρέπει να επαναληφθεί κατά την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης για την ΕΕ, πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις του κανονισμού και θα υποβάλουν εγκαίρως όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες εξελίξεις όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η εφαρμογή συνεκτικής ενεργειακής πολιτικής από την ΕΕ είναι εντελώς ανέφικτη, εκτός εάν τα 27 κράτη μέλη είναι σε θέση να υποβάλλουν ακριβείς, λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας που γίνονται σε καθεμία από τις χώρες αυτές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβει υπόψη η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανάγκη προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι εθνικοί φορείς, καθώς πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν μια πολύ σημαντική αγορά.

Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αποτελεί σημαντικό ζήτημα, όμως η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη ότι οι πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει από κάθε επιμέρους χώρα δεν μπορούν να γνωστοποιούνται σε τρίτους, ιδίως όταν είναι αμιγώς εμπορικού χαρακτήρα. Η υποβολή εκθέσεων ανά διετία για τα επενδυτικά έργα στο πεδίο της ενέργειας θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίζει τακτική ανάλυση στην οποία θα καθορίζεται η μετέπειτα εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταστεί έτσι δυνατή η πραγματοποίηση έγκαιρων παρεμβάσεων όταν εμφανίζονται κενά ή προβλήματα.

Πρέπει να εξευρεθεί ένας μηχανισμός συμμόρφωσης με τους όρους υποβολής εκθέσεων που ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις στις οποίες οι διατάξεις του προηγούμενου κανονισμού σχετικά με την ενημέρωση της Επιτροπής για επενδυτικά προγράμματα στο πεδίο των ενεργειακών υποδομών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν τηρούνταν από το σύνολο των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), γραπτώς. (IT) Σήμερα ψηφίζουμε υπέρ αυτού του κανονισμού, ενισχυμένοι από τις αυξημένες αρμοδιότητες που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του καθορισμού των ενεργειακών πολιτικών. Είναι οπωσδήποτε ωφέλιμο να επιδιώκουμε τη διοργανική συνεργασία ως προς τον προγραμματισμό της συμβολής της ΕΕ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ενεργειακών υποδομών κατά τρόπο συστηματικό, ορθολογικό και προορατικό: αναφέρομαι στα δυνητικά οφέλη για τον προγραμματισμό των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας και την έναρξη εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων αποθήκευσης CO2, τα οποία αποτελούν το μέλλον του τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις ενημέρωσης τις οποίες επιβάλλει ο κανονισμός θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την υπερβολική παρέμβαση της πολιτικής στην οικονομία και την υπονόμευση του ανταγωνισμού, λόγω της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με τα αντίστοιχα έργα. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία θα προφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Η ανάλυση των εν λόγω στοιχείων θα συμβάλει οπωσδήποτε στο να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επενδύσεων. Ωστόσο, η ανάλυση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέτρα για την υποστήριξη αυτών των έργων και για την παροχή κινήτρων με σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα. Το ταμείο Marguerite για τις υποδομές, την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος πρέπει να ενισχυθεί. Η πρωτοβουλία αυτή είναι εύλογη και αναγκαία, όμως το εν λόγω ταμείο πρέπει να γεμίσει από τους πόρους της ΕΕ που διατίθενται ήδη στον προϋπολογισμό και σχετίζονται με μορφές χρηματοδότησης τις οποίες εγγυάται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή/και άλλα χρηματοπιστωτικά όργανα, έτσι ώστε να διατίθεται επαρκές μερίδιο των πιστώσεων στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής.

Τα κράτη μέλη επιβάλλεται να συνεργαστούν ώστε να εγγυηθούν μια ενεργειακή πολιτική η οποία θα είναι πιο αποδοτική, ασφαλέστερη και λιγότερο δαπανηρή για τους πολίτες τους. Η επίτευξη της σταθερότητας που απαιτείται για τη μείωση του κινδύνου μιας άλλης κρίσης όσον αφορά το φυσικό αέριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είναι κρίσιμη. Έτσι θα διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, την οποία προσδοκούν τα κράτη μέλη και οι καταναλωτές της ΕΕ.

Μία από τις σπουδαιότερες προτεραιότητες της ΕΕ είναι η δημιουργία ενός χώρου ενέργειας. Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ σε έναν κόσμο στον οποίο εφαρμόζονται όλο και περισσότεροι περιορισμοί στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτός ο κανονισμός για τα επενδυτικά προγράμματα όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλει ώστε να καταστεί η αγορά πιο διαφανής και προβλέψιμη, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις μας και διαμορφώνοντας θετικό περιβάλλον για την ανταγωνιστικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Για να είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, πρέπει οπωσδήποτε να είναι καλά ενημερωμένη για τις όποιες εξελίξεις στον αντίστοιχο τομέα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96, καθώς αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να παρακολουθεί τις υποδομές και να προλαμβάνει δυνητικά προβλήματα, ιδίως προβλήματα που άπτονται του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, αξίζει να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αντικτύπου των έργων ενεργειακών υποδομών, έτσι ώστε η κατασκευή και ο παροπλισμός τους να πραγματοποιούνται κατά τρόπο βιώσιμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της σημασίας μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής, όχι μόνο για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη μείωση των εκπομπών CO2, αλλά και για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης εντός της Ευρώπης, η ανακοίνωση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις επενδύσεις και τα σχέδια ενεργειακών υποδομών έχουν κρίσιμη σημασία.

Είναι ζωτικό για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική να διαθέτει η Επιτροπή σαφή εικόνα για τις τρέχουσες τάσεις των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας στο εσωτερικό των κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορεί να χαράσσει ολοκληρωμένες πολιτικές για την προώθηση αυξημένης ενεργειακής απόδοσης και επενδύσεων σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι την προοδευτική ενεργειακή ανεξαρτησία έναντι των εξωτερικών προμηθευτών και των ορυκτών καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζω την πρόταση κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή του, κάτι που δεν ίσχυε για τον κανονισμό τον οποίο αντικαθιστά.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρόταση κανονισμού συμβάλλει στην καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής η οποία αποβλέπει στην απόδοση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης της ανάγκης διατήρησης και μεγιστοποίησης των πόρων και τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ως προς την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Σας υπενθυμίζω ότι, προτού προωθηθεί η υλοποίηση νέων έργων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο στόχος της ΕΕ για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης σε ποσοστό 20%. Αυτό σημαίνει ότι τα επενδυτικά προγράμματα για τη δημιουργία ενεργειακών υποδομών πρέπει να συνάδουν με τον στόχο της εξασφάλισης τουλάχιστον του 20% της ενέργειας από βιώσιμες, ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Η ενεργειακή πολιτική που υποστηρίζεται πρέπει να διασφαλίζει μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να στηρίζεται στην αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα. Η αξιοπιστία του συστήματος είναι σημαντική, καθώς η λειτουργία πρέπει να είναι διαρκής. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υποβάθμιση του τομέα της ενέργειας ως προς την πλευρά της προσφοράς, η οποία παρατηρείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Αξίζει επίσης να ληφθεί μέριμνα για κρίσιμες επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία υποδομών οι οποίες να αποφεύγουν προβλήματα ασφάλειας ως προς την προμήθεια ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εισηγήτρια εκτιμά ότι το κείμενο αυτό είναι πραγματικά σημαντική ψηφίδα στο μωσαϊκό της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, ισχυριζόμενη ότι δεν μπορούμε να προωθήσουμε αποτελεσματικά μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική σε επίπεδο ΕΕ αν δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις ενεργειακές μας υποδομές. Εντούτοις, πέρα από τη θεμελιώδη διαφωνία μας με την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η έκθεση αυτή μπορεί επίσης να ενταχθεί σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, με άλλα λόγια στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Ωστόσο, εν προκειμένω εξετάζονται συγχρόνως ορισμένες θετικές πτυχές, ιδίως στο σημείο στο οποίο αναφέρεται ότι είναι αναγκαία η διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών, καθώς και ότι οι τυχόν συνακόλουθες προτάσεις πρέπει να είναι ουδέτερες και να μην συνιστούν πολιτική παρέμβαση στην αγορά. Επιπλέον, οι απαιτήσεις ως προς την υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να μπορούν τηρηθούν εύκολα, αποφεύγοντας περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων, καθώς και του διοικητικού μηχανισμού των κρατών μελών ή της Επιτροπής.

Γι’ αυτό λοιπόν αποφασίσαμε εν τέλει να απόσχουμε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την έκθεση Vălean σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Πράγματι, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει αρκετά λεπτομερής εικόνα, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις πλέον πρόσφορες επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών. Έτσι θα καταστεί άλλωστε δυνατή και η αύξηση της διαφάνειας των αγορών (προστατεύοντας συγχρόνως τα εταιρικά στοιχεία), καθώς και η πρόληψη των φαινομένων ενεργειακής εξάρτησης από συγκεκριμένες μορφές ενέργειας ή τόπους προέλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Παρά την απογοήτευση της Κοπεγχάγης, η ΕΕ δεν πρέπει να επιτρέψει στην έλλειψη διεθνούς συναίνεσης να επιβραδύνει τις προσπάθειές μας να εφαρμόσουμε μια βιώσιμη ενεργειακή πολιτική. Η κυβέρνηση της Σκωτίας παραμένει πρωτοπόρος στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτού του θέματος. Η αποτελεσματική προώθηση της ενεργειακής μας πολιτικής προϋποθέτει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές, και σε αυτό απέβλεπε η ψήφος μου σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η ανάγκη συλλογής λεπτομερών δεδομένων για τις επενδύσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές στο εσωτερικό της ΕΕ είναι αναμφίλεκτη – μια γενική επισκόπηση των βασικών τάσεων που παρατηρούνται στον κλάδο είναι αναγκαία για τον μελλοντικό προγραμματισμό και την ανάδειξη πιθανών δυσχερειών. Οι ενεργειακές υποδομές θα αποτελέσουν το θεμέλιο της μελλοντικής μας οικονομικής ανάπτυξης. Όπου λοιπόν μπορεί η Ευρώπη να αναλάβει κοινή δράση σε αυτό το πεδίο, πρέπει να ενθαρρυνθεί να το πράξει.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), γραπτώς. (IT) Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει τις συνέπειες της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ως προς την προμήθεια φυσικού αερίου η οποία δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2009, οπότε η Επιτροπή συνειδητοποίησε την ανεπάρκεια των ενεργειακών υποδομών της Ένωσης. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο στήριξε πλήρως το Κοινοβούλιο, ήταν να τηρείται διαρκώς ενήμερη για τη συνολική κατάσταση του συστήματος υποδομών στο πεδίο της ενέργειας. Σήμερα, επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον θα υλοποιηθούν τα προγράμματα υποδομών, και η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Εκτιμώ ότι οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες και ότι η απουσία συνεκτικών δεδομένων και πληροφοριών για τα επενδυτικά προγράμματα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, είναι αδύνατον να αναλυθεί η αναμενόμενη εξέλιξη των υποδομών της Ένωσης και να υπάρξει ικανοποιητική παρακολούθηση στο πλαίσιο μιας διατομεακής προσέγγισης. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/96, τον οποίο ακυρώνει η υπό εξέταση πρόταση, δεν εφαρμόζεται πλέον με συνέπεια και είναι ασύμβατος με τις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας. Επομένως, με την παρούσα πρόταση ενισχύουμε το υπάρχον σύστημα, βελτιώνοντας σημαντικά τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών και μειώνοντας συγχρόνως τις αντίστοιχες διοικητικές επιβαρύνσεις. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι καταψήφισα την τροπολογία 81 (η οποία προέβλεπε την ένταξη του συνόλου της αλυσίδας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στις υποδομές τις οποίες καλύπτει ο κανονισμός), καθόσον υπάρχουν ήδη διατάξεις για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο εγγύς μέλλον. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αποφάσεις για θέματα που άπτονται της ενεργειακής πολιτικής λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, γι’ αυτό είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή των οικείων κανονισμών βάσει του νέου νομικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, και προκειμένου να μπορούν όλα τα κράτη μέλη να ενημερώνουν σχετικά με τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών κατά τρόπο ικανοποιητικό και ωφέλιμο, πρέπει να εφαρμοστεί ένας νέος κανονισμός που να διευκολύνει και να επιταχύνει αυτήν τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το όλο σχέδιο μπορεί σίγουρα να στηρίζεται σε μια καλή ιδέα –με άλλα λόγια στη δυνατότητα αντίδρασης σε περιορισμούς της προσφοράς ενέργειας– όμως τα κράτη μέλη έχουν ήδη αποτύχει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του προηγούμενου κανονισμού. Η υπό εξέταση πρόταση δεν φαίνεται να μπορεί να επιφέρει σπουδαίες αλλαγές από αυτήν την άποψη. Με την παρούσα μορφή της, ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ούτε παρεμβάσεις στην αγορά ούτε υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου να μην ενθαρρύνω την ενίσχυση της γραφειοκρατίας, ψήφισα κατά του κειμένου της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Σκοπός αυτής της πρότασης ψηφίσματος είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα έργα που υλοποιούν στον τομέα των ενεργειακών υποδομών. Κάθε φορά που ξεκινά ή διακόπτεται ένα έργο στον τομέα της ενέργειας, αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή· επομένως, η Επιτροπή αποκτά τη δυνατότητα να καταρτίζει νέες ή τροποποιημένες προτάσεις προγραμμάτων, ασκώντας έτσι σημαντική επιρροή στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού των επιμέρους κρατών μελών. Αυτό αποτελεί περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου, καταψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Σκοπός αυτής της πρότασης κανονισμού είναι να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς ενημέρωσης στην Επιτροπή σε τακτική βάση όσον αφορά τα προγράμματα επενδύσεων στην ΕΕ για τη δημιουργία ενεργειακών υποδομών, έτσι ώστε να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της, ιδίως όσα σχετίζονται με τη συμβολή της στην ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας.

Ο ανακληθείς κανονισμός θεωρείται παρωχημένος, καθώς δεν αντικατοπτρίζει τις μείζονες αλλαγές που έχουν συμβεί στο πεδίο της ενέργειας μετά το 1996 (η διεύρυνση της ΕΕ και οι πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος και τον νέο ρόλο της ΕΕ στο πεδίο της ενέργειας δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας). Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι είναι αναγκαία η ενημέρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε όλους τους τομείς, και ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), γραπτώς. (ES) Αυτός ο κανονισμός είναι πολύ σημαντικός, διότι αποσκοπεί να διασφαλίσει την ακριβή και τακτική ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τα προγράμματα επενδύσεων όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού όλων των κρατών μελών. Επιδιώκεται η ενημέρωση του κανονισμού του 1996 όσον αφορά τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, την αλλαγή του κλίματος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενισχύει τον ρόλο του κανονισμού ως μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης έναντι αδυναμιών ως προς τη διασύνδεση των δικτύων. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου υπογράμμιζε πάντα την ανάγκη επίτευξης επιπέδου διασύνδεσης 10% μεταξύ των κρατών μελών, όπως προβλέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και όλες οι διατάξεις που υπογραμμίζουν τις αδυναμίες σε αυτόν τον τομέα είναι ευπρόσδεκτες. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του κειμένου του τελικού ψηφίσματος κυρίως επειδή, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, καταφέραμε να διασφαλίσουμε: τη συναπόφαση: πρόκειται για σπουδαία νίκη δεδομένου ότι, για πρώτη φορά, διαθέτουμε πλέον τη νομική βάση της ΣΛΕΕ (Συνθήκη της Λισαβόνας) στον τομέα της ενέργειας για την εφαρμογή της διαδικασίας συναπόφασης, ενάντια στις επιδιώξεις της Επιτροπής. Ακόμη πιο ιστορική σημασία έχει το ότι, για πρώτη φορά αφότου άρχισα να εργάζομαι στο παρόν Σώμα, καταφέραμε να απαλλαχθούμε από τη Συνθήκη Ευρατόμ ως νομική βάση, παρότι ο κανονισμός αυτός καλύπτει επίσης τη διαφάνεια των επενδύσεων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τη θετική ψήφο όσον αφορά την τροπολογία 30 για τη συμπερίληψη των πυρηνικών καυσίμων ως πρωτογενούς πηγής ενέργειας στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού. Βεβαίως, καλούμαστε τώρα να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε αυτήν τη νίκη στις επικείμενες τριμερείς διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή· τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν, τουλάχιστον πέντε έτη πριν από την έναρξη των εργασιών, σχετικά με την έκταση και τους τύπους επενδύσεων όσον αφορά τα ενεργειακά έργα. Αυτή είναι μια πραγματικά συνετή στροφή προς καλύτερα μελλοντικά ενεργειακά σενάρια, καθώς η Επιτροπή θα έχει καλύτερη εικόνα του πώς εξελίσσεται η ενεργειακή αγορά· θα πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων των αποκεντρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ενώ έχει διαγραφεί κάθε αναφορά σε «μειωμένη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα», που αποτελεί τον δούρειο ίππο των υποστηρικτών της πυρηνικής ενέργειας.

Όσον αφορά τις αρνητικές πτυχές, προσπαθήσαμε, ανεπιτυχώς, μέσω των τροπολογιών μας στην Ολομέλεια, να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, μεταξύ άλλων σχετικά με τις επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν με πόρους των φορολογουμένων καθώς και σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις, αν και καταφέραμε να χρησιμοποιηθούν πιο ήπιες διατυπώσεις σχετικά με τη διαβούλευση και την πρόσβαση σε έγγραφα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα την έκθεση της κ. Vălean, διότι ζητεί την ελευθέρωση του τομέα της ενέργειας και την εφαρμογή φιλελεύθερης ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη, και όλοι γνωρίζουμε τις τραγικές συνέπειες που θα είχε αυτό για τους εργαζόμενους στον τομέα και για όλο και περισσότερους από τους πολίτες μας, οι οποίοι μπορεί ακόμη και να βρεθούν αντιμέτωποι με τακτικές διακοπές του ενεργειακού τους εφοδιασμού.

Η έκθεση αυτή εδραιώνει την πρωτοκαθεδρία της αγοράς και την ουδετερότητα των δημοσίων παρεμβάσεων, ενώ δίνει προτεραιότητα στους «οικονομικούς παράγοντες». Δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία για το ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτό. Έχουμε βάσιμους λόγους να ανησυχούμε για τη διατήρηση των υφιστάμενων υποδομών, όταν μια τροπολογία αξιώνει εγγυήσεις ότι θα πραγματοποιηθούν κατά προτεραιότητα επενδύσεις προς όφελος της αγοράς ενέργειας και μόνο.

Δεν αρκεί να προσθέτουμε απλώς τη λέξη «αλληλεγγύη» σε μια τροπολογία για να καταστήσουμε αποδεκτή αυτήν την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ιδίως όταν η ίδια ακριβώς τροπολογία απαγορεύει την παρέμβαση της ΕΕ στη λειτουργία της αγοράς. Έτσι αποκτά νέο νόημα η φράση «δίκαιος ανταγωνισμός».

Σε γενικές γραμμές, σκοπός μας δεν θα έπρεπε να είναι να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση ενέργειας. Απεναντίας, οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για νέες επενδύσεις όσον αφορά τις υποδομές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση, πολλές πολιτικές της ΕΕ εξακολουθούν να στηρίζονται στα δόγματα του νεοφιλελευθερισμού.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0116/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Στηρίζω αυτό το ψήφισμα και συμφωνώ ολόψυχα με τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνει. Χαίρομαι διότι οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές αντικατοπτρίζουν την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ουκρανία και εξελίχθηκαν καλύτερα από τις προηγούμενες εκλογές, ειδικότερα, από την άποψη του σεβασμού των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών, περιλαμβανομένων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι καθώς και της ελευθερίας έκφρασης. Η συμμόρφωση με τα διεθνή εκλογικά πρότυπα καταδεικνύει ότι η Ουκρανία επιλέγει να εξελιχθεί σε ώριμη δημοκρατία και να αναπτύξει σχέσεις στενότερης συνεργασίας με την ΕΕ, βάσει αμοιβαίου σεβασμού για τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ουκρανία να συμμετάσχει ενεργά στην ανατολική εταιρική σχέση και να στηρίξουμε τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της εμβάθυνσης της δημοκρατίας και του σεβασμού του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τη δέσμευσή της υπέρ της προάσπισης της οικονομίας της αγοράς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Είμαι μία από τους βουλευτές που μετείχαν στην προετοιμασία αυτού του ψηφίσματος και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ των στόχων που σχεδιάζονται στο κείμενο. Μετά τις προεδρικές εκλογές, η Ουκρανία πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι η Ουκρανία επιλέγει αποφασιστικά την ατραπό της δημοκρατίας και κατανοεί ότι ανήκει σαφώς στην κοινότητα των ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών. Η πόρτα της Ευρώπης θα πρέπει να είναι ανοικτή για την Ουκρανία.

Οι διαφανείς εκλογές αποτελούν σημαντικό βήμα για την εδραίωση των αρχών λειτουργίας ενός δημοκρατικού κράτους. Αν και οι παρατηρητές ανακοίνωσαν ότι οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία συμμορφώνονταν με υψηλής ποιότητας απαιτήσεις και δημοκρατικές αρχές, οι κυβερνητικές αρχές της χώρας θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να θεσπίσουν σαφείς διατάξεις για τη διεξαγωγή των εκλογών. Η ελευθερία έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην Ουκρανία πρέπει να διασφαλίζονται για όλους τους πολίτες και όλους τους υποψηφίους στις εκλογές.

Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχει η Ουκρανία στην ανατολική εταιρική σχέση και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ουκρανία σήμερα είναι ευρωπαϊκή χώρα, η οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει εντατική συνεργασία με την Ουκρανία με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας και την ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Ο προσφάτως εκλεγείς Πρόεδρος της Ουκρανίας στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα με την επιλογή του να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό. Η Ουκρανία είναι ένα κράτος με ευρωπαϊκές φιλοδοξίες, και η μετάβαση του προέδρου Yanukovich στην πρωτεύουσα της ΕΕ για να συναντηθεί με την ηγεσία της Επιτροπής υπογραμμίζει τη στροφή του Κιέβου προς τη Δύση.

Ο νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές προκλήσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναστείλει τη συμφωνία stand-by που έχει υπογραφεί με το Κίεβο, λόγω μη εκπλήρωσης ή παραβίασης πολυάριθμων δεσμεύσεων. Είναι σημαντικό να μην λησμονήσει ο πρόεδρος Viktor Yanukovich τις υποσχέσεις που έδωσε την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Η Ουκρανία χρειάζεται εσωτερική σταθερότητα, όπως επεσήμανε ο νέος ηγέτης του Κιέβου, ενώ πρέπει επίσης να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να στηρίξει την οικονομία σε γερά θεμέλια. Η Ουκρανία πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής και της διεθνούς κοινότητας, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει επιτυχώς την οικονομική ύφεση, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της αστάθειας του πολιτικού κλίματος.

Το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας και της ανάδειξης στην προεδρία του κ. Yanukovich πρέπει να θέσουν τέρμα σε λαϊκίστικες πρακτικές όπως η τεχνητή αύξηση του εισοδήματος του πληθυσμού σε οικονομικά μη βιώσιμη βάση. Η εναρκτήρια ομιλία του προέδρου Yanukovich δίνει στη διεθνή κοινότητα την ελπίδα ότι θα επανέλθει η ομαλότητα στην Ουκρανία. Απομένει λοιπόν, την περίοδο που θα ακολουθήσει, αυτά τα λόγια να γίνουν πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα αποχή γιατί θεωρώ πως οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις άλλες χώρες πρέπει να διακρίνονται από την ισοτιμία, τις αμοιβαία επωφελείς εμπορικές και οικονομικές ανταλλαγές, τη μη παρέμβαση στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και τις δημοκρατικές διαδικασίες κάθε χώρας και φυσικά, το σεβασμό της βούλησης των λαών. Η οικοδόμηση μιας Ευρώπης φιλειρηνικής προϋποθέτει, εκτός των άλλων, τη δυνατότητα κάθε χώρας να καθορίζει τις διεθνείς της σχέσεις χωρίς υπαγορεύσεις και πιέσεις. Επειδή η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της Ουκρανίας είναι σημαντικός και γι' αυτό, θα πρέπει να ενθαρρύνεται να αντιμετωπίσει τα ενεργειακά προβλήματα μέσα από τη βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία με την χρήση διμερών συμφωνιών. Αυτό θα είναι και προς όφελος των δύο πλευρών και θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς. (CS) Χαιρετίζω το συμβιβαστικό ψήφισμα που καταρτίστηκε σχετικά με την Ουκρανία, το οποίο δεν αφορά μόνο το πόσο δημοκρατικές ήταν οι πρόσφατες εκλογές, αλλά παρέχει επίσης λύσεις στο πρόβλημα της διαμετακόμισης πετρελαίου και φυσικού αερίου, και καλεί την Ουκρανία να εγκρίνει τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, καθώς και νομοθεσία στο πεδίο της ενέργειας που να συνάδει με την οδηγία 2003/55/ΕΚ. Συμφωνώ ως προς το ότι η τήρηση ενεργού και θετικής στάσης έναντι της ΕΕ από πλευράς της Ουκρανίας δεν είναι το μόνο κριτήριο αξιολόγησης. Η Ουκρανία πρέπει επίσης, και μάλιστα επειγόντως, να καλλιεργήσει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τη EURONEST. Στηρίζω τις προτάσεις καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις αυτού του συμβιβαστικού ψηφίσματος συνολικά και θα ψηφίσω υπέρ της έγκρισής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος στην οποία υπογραμμίζεται πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Η πολιτική και οικονομική σταθεροποίηση της χώρας αυτής και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ στο πεδίο της ενέργειας είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναγνώριση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Ουκρανίας. Η σταθερότητα της ΕΕ εξαρτάται και από τη σταθερότητα των γειτόνων της.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Θυμάμαι το αίσθημα ελπίδας που είχε δημιουργήσει η Πορτοκαλί Επανάσταση και τη ρήξη με το επηρεαζόμενο από τη Σοβιετική Ένωση παρελθόν που επέφερε για τον ουκρανικό λαό. Θυμάμαι τις υποσχέσεις για επιτυχία, πρόοδο, δημοκρατία και συνεργασία που είχαν δοθεί τότε στους Ουκρανούς, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό. Εκείνη την περίοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανιζόταν ως πιθανός προορισμός ενός λαού που έστρεφε ξεκάθαρα το βλέμμα προς τη Δύση.

Τώρα που η ευφορία τελείωσε, σήμερα μοιάζει σαφές ότι οι πρωταγωνιστές της Πορτοκαλί Επανάστασης δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Η απογοήτευση του λαού από τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας είναι επίσης εμφανής.

Η εκλογή του υποψηφίου που είχε ηττηθεί από τον κ. Yushchenko τον Δεκέμβριο του 2004 αποτελεί ένδειξη είτε βαθέος χάσματος στο εσωτερικό της χώρας είτε μεταστροφής του λαϊκού αισθήματος, καθώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν πλέον ευνοϊκότερα τη ρωσική επιρροή.

Εκτιμώ ότι είναι σημαντικό να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να εμφανίζεται ως ελκυστική επιλογή για την Ουκρανία, και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τα διάφορα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να το επιτύχει. Ευελπιστώ ότι η Ουκρανία θα επιμείνει και θα ακολουθήσει με συνέπεια τη διαδικασία εσωτερικού εκδημοκρατισμού και ότι, όσον αφορά τη σχέση της με το παρελθόν και την ιστορία της, θα κινηθεί στον δρόμο της σύγκλισης προς την ΕΕ, μια διαδικασία που θα έχει ως τελική έκβαση την ένταξή της στην ΕΕ ως πλήρους μέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, ο λαός και οι θεσμοί της Ουκρανίας επέδειξαν έντονη προσήλωση στον στόχο του εκδημοκρατισμού της χώρας και της οικοδόμησης μιας σύγχρονης κοινωνίας, αναπτύσσοντας ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα το οποίο μπορεί να εδραιώσει το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τις δυσκολίες που είναι εκ των πραγμάτων συμφυείς σε ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε πορεία αναγέννησης της διαρθρωτικής του οργάνωσης και της πολιτικής του ταυτότητας.

Ως χώρος αναφοράς και τόπος προαγωγής της ειρήνης και της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης των πολιτών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να αναλάβει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του δημοκρατικού συστήματος στο εσωτερικό της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης των μηχανισμών προώθησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην άμβλυνση των περιφερειακών συγκρούσεων στο εσωτερικό της χώρας, η οποία έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των σχέσεων με τη Ρωσία και την Κεντρική Ασία, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη συμβολή αυτής της πρότασης ψηφίσματος στην ένταξη στην ΕΕ μιας μεγάλης ομάδας μεταναστών Ουκρανών, παράλληλα με την προαγωγή του ρόλου των νέων και της εκπαίδευσης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο στο εσωτερικό της Ουκρανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. (RO) Βάσει της σημερινής ψηφοφορίας επί του ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, χαιρετίσαμε όχι μόνο το γεγονός ότι οι προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν σύμφωνα με δημοκρατικές αρχές, αλλά και την ανάληψη καθηκόντων ενός νέου Προέδρου, ο οποίος προσδοκούμε ότι θα εφαρμόσει μια πολιτική ανοίγματος και συνεργασίας με την ΕΕ. Τονίσαμε τη σπουδαιότητα της υπογραφής συμπληρωματικών συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας, προστατεύοντας έτσι την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Χαιρετίσαμε επίσης με αυτήν την ψηφοφορία την ανάγκη συνέχισης των συζητήσεων με σκοπό τη θέσπιση ενός ευνοϊκού συστήματος χορήγησης θεωρήσεων. Η Ουκρανία καλείται με το μήνυμα που εκπέμψαμε σήμερα να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί μας, έτσι ώστε να επιδείξει στην πράξη τη δέσμευσή της να ακολουθήσει την ατραπό της δημοκρατίας. Επιβεβαιώσαμε με την ψηφοφορία αυτή κάτι που είχαμε πει και στο παρελθόν, ότι δηλαδή πρέπει να τηρήσουμε ανοικτή προσέγγιση μέσω διαλόγου και αυστηρών δεσμεύσεων, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε δεόντως την Ουκρανία να προτιμήσει να ακολουθήσει ευρωπαϊκή πορεία. Ωστόσο, η Ουκρανία πρέπει να αποδείξει και η ίδια ότι αποτελεί αξιόπιστο εταίρο μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα την τροπολογία 2, η οποία κατατέθηκε εξ ονόματος της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, στην οποία εκφράζεται ανησυχία για το ότι η κατασκευή του αγωγού Nord Stream υποσκάπτει την αρχή της αλληλεγγύης όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και θα κατασκευαστεί προκειμένου να παρακαμφθεί η Ουκρανία. Ακόμη και αν δεν συνδέεται άμεσα με την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, συμμερίζομαι την άποψη ότι ο αγωγός Nord Stream έχει σχεδιαστεί από τη ρωσική κυβέρνηση ως πρωταρχικά πολιτικό έργο, με στόχο τον διχασμό της Ευρώπης και την απομόνωση όχι μόνο της Ουκρανίας αλλά και ορισμένων νέων κρατών μελών. Αυτή η τροπολογία υπενθυμίζει ότι η συζήτηση για τον αγωγό Nord Stream δεν έχει τερματιστεί, αλλά πρόκειται να συνεχιστεί. Η ΕΕ, η οποία κινείται προς μια κοινή αγορά ενέργειας με την εφαρμογή της αρχής για την ενεργειακή αλληλεγγύη, δεν μπορεί να στηρίζεται στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης σχέσης με ένα πολιτικά επηρεαζόμενο κρατικό μονοπώλιο το οποίο έχει ήδη αποτύχει οικονομικά και αψηφά τις βασικές αρχές της ΕΕ περί ανοικτού ανταγωνισμού, διαφάνειας και διαχωρισμού της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) επειδή εκτιμώ ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία να εφαρμόσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και τις ευρωπαϊκές αξίες, και να εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες.

Ο νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας κέρδισε τις εκλογές βάσει ενός προγράμματος το οποίο εγγυάται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την αποτελεσματική, μακροπρόθεσμη εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμος για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες πρέπει να εγκριθεί και να εφαρμοστεί. Πρέπει να καταργηθούν προηγούμενα μέτρα τα οποία περιόριζαν δραστικά τη δυνατότητα των σχολείων να διδάσκουν στη μητρική γλώσσα των μειονοτήτων. Η εκπροσώπηση των μειονοτήτων στις τοπικές, διαμερισματικές, περιφερειακές και κεντρικές αρχές της Ουκρανίας πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, περιλαμβανομένων των Ρώσων, των Πολωνών, των Τατάρων, των Βουλγάρων, των Ελλήνων, των Ρουμάνων, των Ούγγρων, των Εβραίων και των Ρομά. Καμία μειονότητα δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Θέλω δε να επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη διατήρησης και αποκατάστασης της πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής Chernivtsi, η οποία αποτελεί μέρος της εβραϊκής, γερμανοαυστριακής, πολωνικής, ρουμανικής, ρωσικής και ουκρανικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Φρονώ ότι η διατήρηση αυτής της αξιόλογης ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικής και πολυομολογιακής κληρονομιάς, που περιλαμβάνει κοιμητήρια, μνημεία, κτίρια και εκκλησίες στη Βόρεια Μπουκοβίνα, πρέπει να καταστεί στόχος προτεραιότητας για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι εκλογές που διεξήχθησαν προσφάτως στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), σύμφωνα με τις οποίες τηρήθηκε η πλειονότητα των διεθνών προτύπων, καταδεικνύουν ότι η χώρα αυτή συνεχίζει να αναπτύσσεται θετικά, ακολουθώντας την πορεία της μελλοντικής ένταξης στην ΕΕ. Ωστόσο, είναι κρίσιμο οι πολιτικοί και οι αρχές της Ουκρανίας να παραμείνουν προσηλωμένοι στην επίτευξη της πολιτικής και οικονομικής σταθεροποίησης σύντομα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να εφαρμοστούν οι αναγκαίες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, να εδραιωθεί το κράτος δικαίου, να καθιερωθεί μια κοινωνική οικονομία της αγοράς και να ενταθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία αναφέρεται εξαιρετικά εύστοχα στην τρέχουσα κατάσταση στη χώρα αυτή και στην κατάσταση όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές. Υπενθυμίζει στους πολιτικούς και την κυβέρνηση της Ουκρανίας την ανάγκη για πολιτική και οικονομική σταθεροποίηση, η οποία μπορεί, ειδικότερα, να επιτευχθεί μέσω συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, εδραίωσης του κράτους δικαίου, καθιέρωσης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, καταβολής περαιτέρω προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και βελτίωσης του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, οι αναφορές σε ταχεία ένταξή της στη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, με άλλα λόγια στην κοινή εσωτερική αγορά της ΕΕ, είναι υπερβολικές. Η Ουκρανία πρέπει να ανοικοδομήσει και να ενισχύσει σταδιακά την οικονομία της και να καταλήξει στο εσωτερικό της σε συμφωνία σχετικά με τις πραγματικές της ανάγκες. Παρ’ όλο τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ουκρανίας, δεν πρέπει να λησμονούμε τις βαθιές ρίζες της χώρας αυτής στη ρωσική σφαίρα επιρροής, και αυτή είναι μία παράμετρος την οποία οφείλουμε να λάβουμε υπόψη. Για τους λόγους που εξέθεσα, απείχα από την ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. – (DE) Το κείμενο περιλαμβάνει ορισμένες καλές δηλώσεις, όπως την καταδίκη του κομμουνιστικού καθεστώτος. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι η εκτεταμένη άρση των περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων και η ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην κοινή αγορά δεν είναι συνετή. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), γραπτώς. (ET) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, φρονώ ότι θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη την απόφαση του νεοεκλεγέντος προέδρου Yanukovich να έρθει στις Βρυξέλλες για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό. Πρόκειται για σαφή ένδειξη της διάθεσης της Ουκρανίας να συνεχίσει την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στήριξή της στην Ουκρανία υπό τις παρούσες συνθήκες, συνάπτοντας συμφωνία σύνδεσης καθώς και διασφαλίζοντας την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα τηρήσει τους στόχους της. Οι πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παραμείνουν ανοικτές για την Ουκρανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (PL) Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα δημοκρατικά πρότυπα. Στις αρχές του 2010, η ουκρανική δημοκρατία απέδειξε ότι είναι ζωντανή. Η αυξημένη συμμετοχή του εκλογικού σώματος αξίζει ιδιαίτερη μνεία. Σήμερα, το ίδιο το αποτέλεσμα των ουκρανικών εκλογών δεν αποτελεί αντικείμενο επιφυλάξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αμφισβήτησή του ενώπιον των δικαστηρίων.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αρκεστεί σε εκφράσεις επιδοκιμασίας για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών. Έχει ζωτική σημασία να προσφέρει στην Ουκρανία μια ευρωπαϊκή προοπτική με πολλαπλά ενδιάμεσα στάδια. Το πρώτο στάδιο πρέπει να είναι η συμμετοχή στην ανατολική εταιρική σχέση, και το τελευταίο πρέπει να είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει πολιτική ανοικτών θυρών έναντι της Ουκρανίας. Ο βαθμός ένταξης σε διαφορετικές κοινότητες είναι θέμα για το οποίο την απόφαση πρέπει να λάβει η ίδια η Ουκρανία – πρέπει να εξαρτηθεί από κυρίαρχη απόφαση της ίδιας της ουκρανικής κοινωνίας.

Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας αποτελεί ζωτικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι οι συνέπειες των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας αφορούν επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ. Χαιρετίζω λοιπόν την ανακοίνωση της βελτίωσης αυτών των σχέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία υπήρξαν σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα για τη διενέργεια εκλογών. Η χώρα έχει πραγματοποιήσει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ουκρανία αισθάνεται όλο και περισσότερο ότι αποτελεί μέρος της κοινότητας των ευρωπαϊκών δημοκρατικών κρατών.

Ας ελπίσουμε ότι ο νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας θα είναι αξιόπιστος εταίρος με τον οποίο θα μπορούμε να συνεργαστούμε με σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ανατολική Ευρώπη μαζί με άλλα γειτονικά κράτη. Ένα από τα σημαντικότερα πρακτικά βήματα στις σχέσεις της ΕΕ με την Ουκρανία είναι η απλούστευση του καθεστώτος των θεωρήσεων, με απώτερο στόχο την κατάργηση των θεωρήσεων για τους πολίτες της Ουκρανίας που ταξιδεύουν στην ΕΕ.

Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος διότι λαμβάνει υπόψη τις θετικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε αυτό το σημαντικό γειτονικό της ΕΕ κράτος, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές περιπλοκές και εντάσεις μεταξύ των διαφόρων κυβερνητικών οργάνων της χώρας αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς. (PL) Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνόδου της Ολομέλειας ψηφίσαμε επί της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Εξέφρασα τη συμφωνία μου με το ψήφισμα, διότι αποτελεί μια πολύ σημαντική δήλωση του θεσμικού μας οργάνου η οποία αποδεικνύει ότι παρακολουθούμε προσεκτικά την πορεία της δημοκρατίας στην Ουκρανία. Το ψήφισμα παρουσιάζει μια, εν γένει, θετική αξιολόγηση της διαδικασίας των προεδρικών εκλογών και απευθύνει έκκληση να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας. Μια καίρια πτυχή είναι η ζωτική ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Κατά τη γνώμη μου, κατατέθηκαν δύο αμφιλεγόμενες τροπολογίες. Η πρώτη αφορούσε τις μειονοτικές γλώσσες. Καταψήφισα την τροπολογία αυτή, διότι ενίσχυε το ενδεχόμενο χρήσης της ρωσικής αντί της ουκρανικής γλώσσας. Η δεύτερη τροπολογία αφορούσε τον αγωγό Nord Stream. Στην προκειμένη περίπτωση, υπερψήφισα την τροπολογία, επειδή ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου στην κατασκευή αυτού του αγωγού.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0123/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε εκστρατεία υπέρ της σύστασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) και ανέλαβε, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να διαδραματίσει ενεργό και πρωτοπόρο ρόλο στη στήριξη ενός αποτελεσματικού οργάνου το οποίο θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες προκλήσεις στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νέα θεσμική διάρθρωση που δημιουργήθηκε μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας προσφέρει την ευκαιρία να βελτιωθεί η συνέπεια, η εικόνα και η αξιοπιστία της δράσης της ΕΕ ως μέλος του UNHRC. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να υιοθετήσει η ΕΕ μια κοινή, ενοποιημένη θέση κατά τη διάρκεια της δέκατης τρίτης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ως προς το σύνολο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Η ΕΕ πρέπει να ασκεί αποτελεσματική επιρροή ως μέλος του ευρύτερου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και να επιδιώκει με συνέπεια τη διαμόρφωση κοινής θέσης, καθώς και την επίδειξη αυξημένης ευελιξίας σε λιγότερο σημαντικά θέματα, ώστε να μπορεί να ελίσσεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις διαπραγματεύσεις για θεμελιώδη ζητήματα. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ειδικευμένων μηχανισμών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών που θα ανταποκρίνονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κρίσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Υεμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (EN) Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεχίζουν να παραβιάζονται σε πολλές χώρες και είναι λυπηρό το ότι πολύ σοβαρές παραβιάσεις αυτού του είδους ορισμένες φορές δεν αντιμετωπίζονται με έγκαιρο και κατάλληλο τρόπο από τη διεθνή κοινότητα. Δεν διαθέτουμε συντονισμένη προσέγγιση στη διεθνή σκηνή. Ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα έχει ενισχυθεί τις τελευταίες δεκαετίες και η νεοϊδρυθείσα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας θα μπορούσε να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο να μπορέσει η Ένωση να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις παγκόσμιες προκλήσεις και να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τρόπο πιο συνεκτικό, συνεπή και αποτελεσματικό. Η ΕΕ έχει σήμερα μια σπουδαία ευκαιρία να ενισχύσει τον ρόλο της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να την αξιοποιήσει πλήρως, ώστε να αυξήσει την προβολή και την αξιοπιστία των δράσεων της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Το συμβιβαστικό ψήφισμα που τέθηκε σε ψηφοφορία στο Σώμα περιλαμβάνει, δυστυχώς, χωρία τα οποία δεν μου επιτρέπουν να το υπερψηφίσω. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα πολιτικό όργανο το οποίο υπόκειται σε «ακραία πολιτικοποίηση», όπως αναγνωρίζεται στο κείμενο του ψηφίσματος. Ωστόσο, εκτιμώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πει περισσότερα, δεδομένου ιδίως ότι ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο και σημαντικό για πολλούς από εμάς, ήτοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαβάζοντας το κείμενο, διαπιστώνω μια λυπηρή αδυναμία –ίσως όχι για την πολιτική της διπλωματίας, αλλά σίγουρα για την πολιτική των αξιών– και αυτή συνίσταται στην έλλειψη αποφασιστικότητας κατά την άσκηση κριτικής στις πτυχές οι οποίες καθιστούν το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών πολύ αμφιλεγόμενο όργανο. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να επιδείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και να εκφραστούμε με εντονότερο τρόπο κατά της υποψηφιότητας του Ιράν στις προσεχείς εκλογές του Συμβουλίου. Δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην παράλογη σύνθεση ενός Συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλά μέλη τα οποία είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν νομιμοποιούνται να δίνουν διαλέξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τα οποία προφανώς διαθέτουν πολύ λιγότερα διαπιστευτήρια ώστε να κρίνουν ή να δικάζουν οποιονδήποτε άλλον. Κατά συνέπεια, η ψήφος μου εκφράζει αποχή και σκεπτικισμό έναντι αυτού του κειμένου: απέχω με την ελπίδα ότι το Κοινοβούλιο θα βγάλει τον μανδύα της διπλωματίας –η δουλειά του δεν είναι να είναι διπλωματικό– και θα αποδυθεί με μεγαλύτερη τόλμη στον αγώνα υπέρ των αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα αποχή, παρά το ότι το Ψήφισμα έχει θετικά στοιχεία, γιατί καταψηφίστηκαν σημαντικές τροπολογίες που είχε καταθέσει η ευρωομάδα της Αριστεράς με αποτέλεσμα να μην είναι επαρκές στο περιεχόμενό του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Οφείλει να πρωταγωνιστεί σε μια τέτοια προσπάθεια, πολύ περισσότερο σήμερα που η παραβίαση τους τείνει να γίνει κανόνας από αυταρχικά καθεστώτα που τα χαρακτηρίζει η "καπιταλιστική βία" για την επιβολή των αντικοινωνικών πολιτικών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να επανεξετάσει τις σχέσεις της με το κράτος του Ισραήλ, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη της τις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη αλλά και τις επιθέσεις στα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματός του να αποκτήσει τελικά τη δική του πατρίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραιτηθεί από τις εκστρατείες "εξαγωγής δημοκρατίας" των ΗΠΑ και να διαμορφώσει πλαίσιο διεθνών σχέσεων με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ενισχυμένο ρόλο του ΟΗΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE), γραπτώς. (SV) Σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2010, εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί ψηφίσαμε υπέρ του κοινού ψηφίσματος σχετικά με τη δέκατη τρίτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (B7-0123/2010). Θα θέλαμε, εντούτοις, να επισημάνουμε ότι θεωρούμε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να κληθούν να καταδικάσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει, και ότι είναι λυπηρή η αδυναμία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίσει με ικανοποιητική ταχύτητα τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες οι οποίες δεν αναφέρονται ούτε στο παρόν ψήφισμα, όπως λόγου χάρη η Κούβα, καθώς και άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Οφείλω να υπογραμμίσω ότι η συμμόρφωση όλων των πλευρών, και σε όλες τις περιστάσεις, με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την ανθρωπιστική νομοθεσία εξακολουθεί να αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για την εδραίωση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Εκτιμώ ότι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενορχηστρωμένη δράση τόσο της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας όσο και των κρατών μελών, που προϋποθέτει μια ισχυρή κοινή θέση, θα διασφάλιζε τη λογοδοσία των ενόχων για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το κείμενο του ψηφίσματος σχετικά με την πλατφόρμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων, όπου παρουσιάζονται συγκεκριμένα καίρια βήματα που απαιτούνται, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε στρατηγικούς στόχους ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Είναι εμφανώς αναγκαίο να εντείνει η Επιτροπή τις προσπάθειές της για τη συγκέντρωση συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με κρίσιμους δείκτες για την παρακολούθηση της πλατφόρμας δράσης και για τη μετατροπή τους σε τακτικές αναθεωρήσεις των πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης της πτυχής του φύλου σε ευρύ φάσμα πολιτικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία να παρακολουθείται η διάσταση του φύλου –και να αναλαμβάνεται σχετική δράση– σε θέματα φτώχειας ή βίας, καθώς και όσον αφορά τις ανάγκες των ανήλικων κοριτσιών. Η παρακολούθηση του χάρτη πορείας της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της αλλαγής του κλίματος σε μια κοινωνία η οποία γηράσκει και καθίσταται όλο και περισσότερο εθνοτικά πολύμορφη. Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα πρέπει να αναγνωριστούν και να προωθηθούν στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τώρα να προσχωρήσει στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, ένα νομικό βήμα που έχει καταστεί δυνατό μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη δέκατη τρίτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η νέα θεσμική διάρθρωση της ΕΕ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την αύξηση της συνεκτικότητας, της προβολής και της αξιοπιστίας της ΕΕ στους κόλπους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Οι δραστηριότητες της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας θα συμβάλουν επίσης στην ενίσχυση της δυνατότητας της ΕΕ να συνεργάζεται με χώρες από άλλους περιφερειακούς συνασπισμούς, με σκοπό τον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της βίας που στρέφεται ειδικότερα κατά γυναικών και παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η πολιτικοποίηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η συνεχιζόμενη παρεμπόδιση του έργου όσων τηρούν αυστηρότερη στάση ως προς την καταδίκη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες περιοχές του κόσμου δικαιολογούν την αλλαγή της διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας του Συμβουλίου. Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Ιράν αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι η πορεία που ακολουθεί αυτό το όργανο μάλλον στερείται αξιοπιστίας και ασφάλειας, και ότι οι χώρες με ιστορικό επανειλημμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να εκμεταλλεύονται την ιδιότητα του μέλους του εν λόγω Συμβουλίου στην προσπάθειά τους να συγκαλύψουν τις παραβιάσεις που διαπράττουν οι ίδιες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου, έχοντας συγχρόνως επίγνωση των περιορισμών και των προβλημάτων του, και να προσπαθεί να επιβάλει μια ισορροπημένη, αλλά αυστηρή και απαιτητική, αντίληψη όσον αφορά το νόημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν το επιτύχει, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ευθύνες της σε αυτό το πεδίο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί πλατφόρμα η οποία ειδικεύεται στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικό βήμα το οποίο ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Η προαγωγή και διασφάλιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τμήμα του νομικού, ηθικού και πολιτισμικού κεκτημένου της ΕΕ και ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ενότητας και της ακεραιότητάς της.

Είμαι βέβαιος ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιτίθενται σε κάθε απόπειρα υπονόμευσης του καθολικού, αδιαίρετου και αλληλένδετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσβλέπω στην ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών στον ετήσιο διαδραστικό διάλογο σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και στην ετήσια διάσκεψη για τα δικαιώματα του παιδιού... Θα ήθελα δε να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα της δέκατης τρίτης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία θα παρίστανται υπουργοί και άλλοι εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου. Στην ημερήσια διάταξή της περιλαμβάνονται η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, χαιρετίζω την ανανέωση της συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών στα όργανα των Ηνωμένων Εθνών και τη συνακόλουθη εκλογή τους ως μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και την εποικοδομητική τους παρέμβαση υπέρ της ελευθερίας έκφρασης στην 64η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με την αντίληψη που περιγράφεται στην έκθεση, όσον αφορά τον καθολικό, αδιαίρετο και αλληλένδετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, βάσει των ίδιων αυτών εννοιών, είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί η αγεφύρωτη αντίφαση μεταξύ της άποψης αυτής και της σκληρής επίθεσης κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαών, την οποία προκαλεί η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, περιλαμβανομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας, της αυξημένης φτώχειας και της ολοένα και πιο δύσκολης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες σε προσιτές τιμές. Δυστυχώς, η πλειονότητα των μελών του Κοινοβουλίου δεν έλαβε δεόντως υπόψη αυτήν την αντίφαση.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απόρριψη των προτάσεων τις οποίες κατέθεσε η πολιτική μας ομάδα, κυρίως δε των ακόλουθων:

- επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα έπρεπε να προωθήσουν την επισιτιστική κυριαρχία και την επισιτιστική ασφάλεια ως μέσον για τη μείωση της φτώχειας και της ανεργίας·

- χαιρετίζει το γεγονός ότι μια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα μετά το πραξικόπημα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της 13ης συνόδου· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν μια ισχυρή καταδίκη του πραξικοπήματος και να ενεργήσουν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα·

- τονίζει την ανησυχία του για την κατάσταση στην Κολομβία, ιδίως δε την ανακάλυψη χιλιάδων μη αναγνωρισμένων πτωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δέκατη τρίτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR), καταρχάς για να χαιρετίσω πολύ θερμά το γεγονός ότι το UNHCR έθεσε στην κορυφή της ημερήσιας διάταξής του τον αντίκτυπο της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στον σεβασμό του συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτιμώ επίσης ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η ανάγκη για μια κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με την παρακολούθηση της διερευνητικής αποστολής σχετικά με τη σύγκρουση στη Γάζα και το Νότιο Ισραήλ· επ’ αυτού, επιβάλλεται να εφαρμοστούν οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση Goldstone. Τέλος, η υποψηφιότητα του Ιράν στις εκλογές του UNHRC που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2010 προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και πρέπει να οδηγήσει στη λήψη αυστηρών μέτρων από την ΕΕ, έτσι ώστε να μην επιτραπεί η εκλογή χωρών με βεβαρημένο ιστορικό ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι διακυβερνητικό όργανο με βασικό σκοπό την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και δεδομένου ότι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας είναι ο σεβασμός και η προστασία του οικουμενικού χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να εκφράσω την ενθάρρυνσή μου προς το UNHRC, με την ελπίδα ότι θα συνεχίσει να καταπολεμά όλες τις μορφές διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Το ψήφισμά μας απευθύνεται στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ένα όργανο το οποίο θα ήλπιζε κανείς ότι θα αποτελούσε μέσο επιβολής, σε παγκόσμιο επίπεδο, του σεβασμού των δικαιωμάτων, των αξιών και των πλέον θεμελιωδών ελευθεριών. Χρησιμοποιώ υποθετική διατύπωση μιας και η νομιμότητα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών υπονομεύεται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι δεν είναι αμερόληπτο.

Τώρα, όλως αιφνιδίως, εμφανίζεται και το πρόσθετο ζήτημα της υποψηφιότητας του Ιράν. Πρόκειται για εσκεμμένη πρόκληση. Αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρόεδρος, διακωμωδούν τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών. Τουλάχιστον 346 πολίτες της χώρας αυτής, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, είτε κρεμάστηκαν είτε λιθοβολήθηκαν μέχρι θανάτου το 2008. Οι δε δίκες είναι εντελώς προσχηματικές. Χρησιμοποιούνται βασανιστήρια. Επικρατεί πλήρης απουσία ελευθερίας της έκφρασης, ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και ελευθερίας του Τύπου. Οι μειονότητες, και κυρίως τα μέλη της κοινότητας των Μπαχάι, υφίστανται διώξεις. Μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου του 2009, όλα τα είδη διαδηλώσεων καταστέλλονται αιματηρά και συστηματικά. Θα μπορούσα να συνεχίσω.

Ο κόσμος έχει ανάγκη από διακυβέρνηση που να στηρίζεται σε οικουμενικές αξίες. Αν τα Ηνωμένα Έθνη επιθυμούν να αποτελέσουν το βήμα διεξαγωγής αυτού του διαλόγου, πρέπει να διασφαλίσουν την αντικειμενικότητα των οργάνων τους. Η υποψηφιότητα του Ιράν είναι κάτι παραπάνω από δοκιμασία της αξιοπιστίας των Ηνωμένων Εθνών· είναι δοκιμασία της βιωσιμότητάς του.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το τελικό κείμενο του ψηφίσματος επειδή, μεταξύ άλλων λόγων, διατηρεί τις παραγράφους που αναφέρονται στην κοινή μελέτη σχετικά με την ύπαρξη μυστικών κέντρων κράτησης, στην ανάγκη εφαρμογής των συστάσεων της έκθεσης Goldstone και του ΔΠΔ, και επειδή περιλαμβάνει επίσης την τροπολογία σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα την οποία κατέθεσε η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών. Χαίρομαι επίσης διότι το αίτημα του κ. Brok για διενέργεια ψηφοφορίας κατά τμήματα επί της παραγράφου που αφορά τη δυσφήμηση θρησκειών απορρίφθηκε και η παράγραφος διαμορφώθηκε ως εξής:

10. «επαναλαμβάνει την άποψή του όσον αφορά την έννοια της “δυσφήμησης θρησκειών” και, μολονότι αναγνωρίζει την ανάγκη να εξετασθεί ενδελεχώς το πρόβλημα των διακρίσεων εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, εκτιμά ότι δεν ενδείκνυται η ένταξη της έννοιας αυτής στο πρωτόκολλο περί συμπληρωματικών κανόνων για το ρατσισμό, τις φυλετικές διακρίσεις, την ξενοφοβία και τις παντός είδους διακρίσεις· καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόζουν πλήρως τα υφιστάμενα πρότυπα για την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία θρησκεύματος και πεποιθήσεων·»

Επιθυμούσαμε τη διατήρηση αυτής της περιόδου επειδή είμαστε της άποψης ότι δεν χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών η οποία να διέπει την έννοια της δυσφήμησης θρησκειών, καθώς διαθέτουμε ήδη διεθνή πρότυπα, και συγκεκριμένα το προαναφερθέν πρωτόκολλο για την αποτροπή των διακρίσεων εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. (PL) Η πολιτική της ΕΕ για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μία από τις σημαντικότερες αξίες που εφαρμόζουμε στην πράξη. Η κοινοτική πολιτική για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνει την προστασία των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών και των εθνικών μειονοτήτων και, ειδικότερα, στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων τύπων διακρίσεων. Είναι πολύ επικίνδυνη η χρήση νομοθεσίας η οποία επιβάλλει διακρίσεις κατά μειονοτήτων με σκοπό την παραβίαση του δικαιώματός τους στη θρησκευτική ελευθερία ή τον περιορισμό της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και την απασχόληση, περιορίζοντας έτσι το δικαίωμά τους στην εργασία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Το μέχρι σήμερα έργο της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα μάς δίνει το δικαίωμα να απαιτούμε από άλλους την τήρηση υψηλών προτύπων στους τομείς της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Ως προς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς της ΕΕ, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι καθήκον μας ως βουλευτών του ΕΚ είναι όχι απλώς να επικρίνουμε και να καταρτίζουμε ψηφίσματα για τρίτες χώρες, αλλά και να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στα κράτη μέλη, προσέχοντας ακόμη και τα ελάχιστα αρνητικά φαινόμενα που συνιστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει ψήφισμα το οποίο απευθύνεται στην αντίστοιχη χώρα. Προτού ασκήσουμε κριτική σε τρίτους, πρέπει να θέσουμε τέρμα στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς μόνο τότε θα μπορέσουμε να επικρίνουμε τους άλλους και να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (FR) Δεν υποστήριξα αυτό το ψήφισμα διότι δεν υπογραμμίζει επαρκώς τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Εκφράζω τη λύπη μου για την έλλειψη θάρρους που επιδείχθηκε όσον αφορά την καταδίκη των επιθέσεων κατά χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή και την παραπομπή του προβλήματος στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 2009 «διεθνές έτος για τη γνώση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», η δε ΕΕ έχει κηρύξει το 2010 «ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας». Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει την έσχατη φτώχεια ως μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο μάρμαρο των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουμε χαράξει το έμβλημα της 17ης Οκτωβρίου – της διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη της φτώχειας: «Όπου άνδρες και γυναίκες καταδικάζονται να ζουν στη φτώχεια, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Η κοινή προσπάθεια για την επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί ιερό καθήκον μας. Πατήρ Joseph Wresinski». Στο ψήφισμά μας δεν εκφράζεται η βαθιά ανησυχία μας σχετικά με την έσχατη φτώχεια ως μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό καλώ τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τέταρτου Κόσμου να στείλουν επιστολή που να διέπεται από αυτό το πνεύμα στους αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ανησυχία του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0118/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι θεμελιώδες δικαίωμα και κοινή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με την οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Παρότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, η οποία υιοθετήθηκε το 1995, η ανισότητα μεταξύ των φύλων και τα στερεότυπα δεν έχουν εξαλειφθεί.

Εκτιμώ ότι η αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας πρέπει να εστιαστεί περισσότερο στην ισότητα των φύλων, να θέσει νέους στόχους και να βελτιώσει τη διασύνδεση με την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να επιτύχουν απτά αποτελέσματα μέσω συγκεκριμένων πολιτικών. Γι’ αυτό άλλωστε απαιτείται βελτιωμένη προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το κείμενο του ψηφίσματος σχετικά με το «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» – Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων. Δεκαπέντε χρόνια μετά την έγκριση της δήλωσης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά σήμερα την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Η ισότητα ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζεται μια σειρά αξιών τις οποίες μοιράζονται τα κράτη μέλη: πολυφωνία, κατάργηση των διακρίσεων, ανεκτικότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ισότητα των φύλων. Παρότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε ορισμένους τομείς και επαγγελματικούς κλάδους, ορισμένες ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και τώρα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Η ισότητα πρέπει να προαχθεί σε όλους τους τομείς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν σχεδιάζει στρατηγικές για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης και του αντικτύπου της αλλαγής του κλίματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τον αντίκτυπο των στρατηγικών αυτών στις γυναίκες. Το ψήφισμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των στρατηγικών και των μέσων που απαιτούνται για τη διερεύνηση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των φύλων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το κείμενο του ψηφίσματος σχετικά με το «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» – Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων, καθώς οι στρατηγικοί στόχοι της Πλατφόρμας του Πεκίνου δεν έχουν επιτευχθεί και συνεχίζουν να υπάρχουν ανισότητες και στερεότυπα με βάση το φύλο, ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση έναντι των ανδρών στους τομείς που αναφέρονται στην Πλατφόρμα.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για την έλλειψη έγκαιρων, αξιόπιστων, συγκρίσιμων στοιχείων, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, σχετικά με τους δείκτες που αποφασίστηκαν για την παρακολούθηση της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, περιλαμβανομένης της σχέσης των γυναικών και της φτώχειας, της βίας κατά των γυναικών, των θεσμικών μηχανισμών, των γυναικών και των ενόπλων συγκρούσεων, καθώς και των κοριτσιών. Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την ετήσια αναθεώρηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους δείκτες και τις αναλυτικές εκθέσεις ως συνεισφορά σε διάφορα πεδία πολιτικής, καθώς και ως βάση για νέες πρωτοβουλίες με σκοπό την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Επαναλαμβάνουμε την αναγκαιότητα συστηματικής εφαρμογής και παρακολούθησης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις νομοθετικές, δημοσιονομικές και άλλες σημαντικές διαδικασίες, καθώς και σε στρατηγικές, προγράμματα και έργα σε διάφορους τομείς πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το κείμενο αυτού του ψηφίσματος, καθώς πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω την προοπτική της ισότητας των φύλων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιμάσει μια στρατηγική δράσης όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων και να λάβει υπόψη την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές προτεραιότητας, την ίση οικονομική ανεξαρτησία ανδρών και γυναικών, τον συνδυασμό εργασίας, οικογένειας και ιδιωτικής ζωής και την ίση συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στη λήψη αποφάσεων.

Επί του παρόντος, υπάρχει εμφανής έλλειψη στοιχείων για την ισότητα των φύλων, τη βία κατά των γυναικών και τους θεσμικούς μηχανισμούς. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούν τα κράτη μέλη όσο το δυνατόν στενότερα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, ένα από τα καθήκοντα του οποίου είναι να επεξεργάζεται συγκρίσιμα στοιχεία. Το εν λόγω ινστιτούτο θα τηρεί στατιστικά στοιχεία, θα διεξάγονται έρευνες με στόχο την εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων και θα διενεργούνται μελέτες σχετικά με στατιστικές δεικτών δεδομένων και την ερμηνεία δεδομένων. Οι στόχοι που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας του ινστιτούτου θα πρέπει να συμβάλουν ιδιαίτερα στην εφαρμογή των δεικτών που καθορίστηκαν στο Πεκίνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή στην εποχή μας, όμως οι ανισότητες μεταξύ των φύλων εξακολουθούν να υφίστανται, και οι στρατηγικοί στόχοι της Πλατφόρμας του Πεκίνου απέχουν ακόμη πολύ από την επίτευξή τους.

Χαιρετίζω την πρόταση ψηφίσματος που τίθεται σε ψηφοφορία σήμερα στην Ολομέλεια, καθώς αποτελεί κίνητρο βελτίωσης των θεσμικών μηχανισμών για την προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή συνεργασία είναι αναγκαία για την προώθηση μιας πιο ευημερούσας, δικαιότερης και πλουσιότερης κοινωνίας.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι γυναίκες έχουν αυξανόμενη παρουσία στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, όμως απέχουν ακόμη πολύ από την κορύφωση της σταδιοδρομίας τους και από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού είναι αναγκαία για την προώθηση μιας δίκαιης ισορροπίας και τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Είναι κρίσιμο να προσεγγίσουμε την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε διάφορους τομείς πολιτικής ως έναν από τους πυλώνες για τη δημιουργία μιας πιο ευημερούσας, δικαιότερης και πλουσιότερης κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Ως σθεναρός υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αρχής της ισότητας, δεν θα υπέσκαπτα πρωτοβουλίες οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Τα δικαιώματα αυτά συχνά υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις σε έναν κόσμο στον οποίο οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι τα κύρια θύματα εγκλημάτων κατά της σωματικής τους ακεραιότητας και της γενετήσιας αυτοδιάθεσής τους.

Ωστόσο, η ισότητα των φύλων δεν μπορεί ούτε για μια στιγμή να αποκρύψει τη σωματική, κοινωνική και πολιτισμική διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων· τα ίσα δικαιώματα δεν σημαίνουν και ίση μεταχείριση. Οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίζονται δίκαια, να τους αναγνωρίζονται τα ίδια δικαιώματα αλλά να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες τους. Στην περίπτωση των γυναικών, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τομείς όπως η στήριξη της μητρότητας, ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η ιδιαίτερη προστασία έναντι εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται κυρίως κατά γυναικών και παιδιών, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση, η εμπορία ανθρώπων ή η κακομεταχείριση.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι καμία πρωτοβουλία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα δεν επιτρέπεται να προσπαθεί να δώσει στις γυναίκες το δικαίωμα άμβλωσης στο όνομα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· το θέμα αυτό πρέπει να παραμείνει στο πεδίο αποκλειστικής αρμοδιότητας των επιμέρους κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Ένωση έχει την ειδική αποστολή της προώθησης και ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το λυπηρό φαινόμενο των διακρίσεων μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται έως σήμερα, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες –και, ειδικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση– σε όλα τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά επίπεδα. Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά αυτό το φαινόμενο, είναι ζωτικό να διασφαλιστεί η ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών εντοπισμού των προβλημάτων και συλλογής πληροφοριών χωρίς προσκόμματα ή πολιτικούς φραγμούς, έτσι ώστε να διαπιστώνονται οι αιτίες και τα αποτελέσματα με σαφή και βιώσιμο τρόπο που να καθιστά δυνατή τη συνολική αντιμετώπιση. Αυτό το διαρθρωτικό πρόβλημα αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο και την ανάπτυξη των κοινοτήτων ειδικότερα και της ανθρωπότητας γενικότερα.

Φρονώ ότι η εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί η πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ο αντίκτυπος της αλλαγής του κλίματος και η γήρανση της κοινωνίας είναι παράγοντες τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη στις παρεμβάσεις και τις πολιτικές τους που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE), γραπτώς. (SV) Σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2010, εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί ψηφίσαμε υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με το «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» – Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων (B7-0118/2010). Θα θέλαμε, εντούτοις, να επισημάνουμε ότι θεωρούμε πως δεν πρέπει να συμπεριληφθεί κεφάλαιο σχετικά με την ισότητα των φύλων στη στρατηγική της Λισαβόνας 2010, καθώς το θέμα αυτό καλύπτεται ήδη από τη Συνθήκη της Ρώμης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι θεωρούμε πως οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο της σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγής τους. Πιστεύουμε στην ικανότητα των ατόμων να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους· η ΕΕ δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτόν τον τομέα. Η ενίσχυση της ισότητας είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ όπου η πρόοδος που έχει σημειώσει η Σουηδία μπορεί να εμπνεύσει τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Υποστήριξα αυτό το ψήφισμα επειδή, 15 χρόνια μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη του Πεκίνου για τις Γυναίκες, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος ως προς την ισότητα των φύλων και ότι τα σεξιστικά στερεότυπα συνεχίζουν να κυριαρχούν σε πολλούς τομείς, όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση και η πολιτική. Τάχθηκα επίσης υπέρ της αναφοράς στην ανάγκη βελτίωσης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, και ενθάρρυνσης των πατεράδων ώστε να μοιράζονται τις οικογενειακές ευθύνες, λόγου χάρη αξιοποιώντας τον θεσμό της άδειας πατρότητας. Τέλος, όσον αφορά την αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον στόχο της ισότητας των φύλων, ο οποίος πρέπει να έχει πραγματικό αντίκτυπο στα εθνικά μέτρα κοινωνικής προστασίας και ένταξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), γραπτώς. (HU) Οι στόχοι της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου που υιοθετήθηκαν πριν από 15 χρόνια δεν έχουν επιτευχθεί έως σήμερα, και στους περισσότερους τομείς που σχετίζονται με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος. Είναι λυπηρό το ότι, και σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνεται ελάχιστη έμφαση στην καταπολέμηση της έσχατης φτώχειας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών.

Πρέπει να εναρμονίσουμε πολύ στενότερα τους στόχους του Πεκίνου, οι οποίοι εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, και την εφαρμογή του νέου χάρτη πορείας της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατά τη διάρκεια αυτού του ευρωπαϊκού έτους καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γυναίκες που μόλις υπερβαίνουν το όριο της φτώχειας να τυγχάνουν επαρκούς προστασίας, καθώς η αλλαγή της επαγγελματικής ή οικογενειακής τους κατάστασης –όπως η απώλεια της θέσης εργασίας τους, το διαζύγιο, η χηρεία, ακόμη και η τεκνοποιία– σημαίνει ότι αυξάνεται εκθετικά ο κίνδυνος της φτώχειας που τις απειλεί. Είναι ευχάριστο το ότι το πρόγραμμα της προεδρικής τριάδας της Ισπανίας, του Βελγίου και της Ουγγαρίας αφενός μεν δίνει μεγάλη έμφαση στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων του Πεκίνου, αφετέρου δε ανακοινώνει την πρόθεσή της να υιοθετήσει μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας που πλήττει τις γυναίκες και τα κορίτσια. Ευελπιστούμε επίσης ότι οι προοπτικές αυτές θα αντιμετωπιστούν με τη δέουσα σοβαρότητα στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου. Για την αξιολόγηση και αναθεώρηση των πολιτικών που αποβλέπουν στην επίτευξη ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι αναγκαίο να υπάρχουν στοιχεία με βάση το φύλο, ενώ θα άξιζε επίσης τον κόπο να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης τυποποιημένων, κοινών δεικτών για την αξιολόγηση της ανισότητας των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της παραγράφου 9 του ψηφίσματος σχετικά με το «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» – Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων, όσον αφορά τη στήριξη της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών. Τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα στηρίζονται στα καθολικώς αναγνωριζόμενα δικαιώματα στη σωματική ακεραιότητα, την κατάργηση των διακρίσεων και τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές προστασίας της υγείας. Τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο (όπως το άρθρο 12 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Κοινωνικά, Οικονομικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα στο οποίο τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν «το δικαίωμα όλων να απολαύουν των υψηλότερων δυνατών προτύπων σωματικής και ψυχικής υγείας» και το άρθρο 12 της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών όσον αφορά την εξάλειψη «των διακρίσεων κατά των γυναικών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έτσι ώστε να διασφαλίζεται, βάσει της ισότητας ανδρών και γυναικών, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένων όσων σχετίζονται με τον οικογενειακό προγραμματισμό»). Συναινετικά έγγραφα (όπως το πρόγραμμα δράσης του Καΐρου, του 1994, και η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, του 1995) αντικατοπτρίζουν επίσης τη δέσμευση των κυβερνήσεων υπέρ των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων (των γυναικών). Πολλά μέλη του εκλογικού μου σώματος στη Ρουμανία συμμερίζονται αυτήν την προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε διάφορα επίπεδα, όσον αφορά είτε το επάγγελμα είτε τον κλάδο είτε διάφορα άλλα στερεότυπα, έχουν εξαφανιστεί με την πάροδο των ετών. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ αποτελεί όλο και περισσότερο πραγματικότητα και, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις διακρίσεων, αρχίζουμε να παρατηρούμε πολύ θετικές εξελίξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Και εγώ θεωρώ σημαντική την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ωστόσο, δεν θεωρώ λογική τη χρήση ποσοστώσεων, με άλλα λόγια των επονομαζόμενων θετικών διακρίσεων. Στον τομέα αυτόν αποφασιστικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίζουν τα προσόντα, και όχι το φύλο. Αυτός θα πρέπει να είναι ο βασικός κανόνας για άνδρες και γυναίκες εξίσου. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος επειδή είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς.

Στην περίπτωση της Ρουμανίας, αυτά τα δεκαπέντε χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος μόνο σε ορισμένους από τους τομείς που περιγράφονται στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου. Η παρουσία γυναικών στη ρουμανική πολιτική σκηνή στο επίπεδο λήψης αποφάσεων μετά τις εκλογές του 2009 ανέρχεται στο 11% περίπου στο Κοινοβούλιο, ενώ μία μόνο γυναίκα έχει διοριστεί μέλος της κυβέρνησης. Η ανδρική βία κατά των γυναικών, η εμπορία ανθρώπων και η εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων είναι προτεραιότητες τις οποίες οφείλουμε να χειριστούμε με αποφασιστικότητα.

Όλα αυτά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνον εάν οι γυναίκες αποφασίζουν για τις γυναίκες! Το να μην περιλαμβάνονται γυναίκες στο σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών εκτελεστικών οργάνων ισοδυναμεί με σπατάλη του 50% του διανοητικού δυναμικού, καθώς και με αδυναμία πραγματικής εκπροσώπησης των συμφερόντων όλων των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το τελικό κείμενο του ψηφίσματος επειδή συμπεριέλαβε τα αιτήματά μας προς την Επιτροπή της ΕΕ να λάβει υπόψη στον χάρτη πορείας για την περίοδο 2010-1014 όχι μόνο την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος στις γυναίκες· επειδή ανισότητες και στερεότυπα με βάση το φύλο εξακολουθούν να υφίστανται στην ΕΕ, καθώς οι γυναίκες συνεχίζουν να βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση έναντι των ανδρών στους τομείς που περιγράφονται στην Πλατφόρμα του Πεκίνου· και επειδή προάγει την ισότητα των φύλων ιδίως όσον αφορά την άδεια πατρότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα το κείμενο αυτού του ψηφίσματος επειδή υπογραμμίζει την πρόοδο που απομένει να σημειωθεί από τα 189 κράτη που έχουν συνυπογράψει την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, προκειμένου να γίνει πράξη η πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υποστηρίζω ιδιαίτερα την παράγραφο στην οποία υπογραμμίζεται ότι «η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία καθώς και τα σχετικά δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ατζέντας των δικαιωμάτων των γυναικών». Θέλω να επισημάνω επ’ αυτού ότι, όταν εγκρίθηκε το 2009 η έκθεσή μου για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η πλειονότητα των βουλευτών του ΕΚ είχε υποστηρίξει τη θέση ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και τη διακοπή της κύησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Εγώ και οι συνάδελφοί μου της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης της κ. Svensson σχετικά με το «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» – Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων. Η αξιολόγησή της παρουσιάζει μια μικτή εικόνα.

Πράγματι, έχει σημειωθεί πρόοδος, δεν είναι όμως δυνατόν να εκφράζουμε ικανοποίηση όταν εξακολουθεί να υφίσταται μισθολογική διαφορά που ανέρχεται σε ποσοστό μεταξύ 14% και 17,5%.

Επιπλέον, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΚ ενέκρινε μια άκρως αμφιλεγόμενη τροπολογία(1) την οποία κατέθεσαν οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές και η οποία υπονοεί ότι οι γυναίκες οι οποίες επιλέγουν τη διακοπή της κύησης δεν λαμβάνουν τεκμηριωμένη και υπεύθυνη απόφαση. Πρόκειται για έμμεση επίθεση κατά του δικαιώματος στην άμβλωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), γραπτώς. (EN) Τα κράτη μέλη της Ομάδας των Ευρωπαών Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι περιττό να καταστεί η ΕΕ συνολικά «συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης», και είμαστε αντίθετοι στο να ενεργεί η ΕΕ σαν κράτος. Ενώ η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών αποδίδει τεράστια σημασία στην ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων, τασσόμαστε κατά της θέσπισης περαιτέρω νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ· θεωρούμε ότι το ζήτημα της ισότητας των φύλων είναι καλύτερα να αντιμετωπίζεται σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους κόλπους των τοπικών κοινοτήτων. Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε το κείμενο του ψηφίσματος.

 
  
  

Έκθεση: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Nadja Hirsch, Silvana Koch-Mehrin, Holger Krahmer, Britta Reimers και Alexandra Thein (ALDE), γραπτώς.(DE) Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010, το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2009, σήμερα διεξήχθη ψηφοφορία επί του διορθωτικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνέχεια των αναθεωρημένων υπολογισμών των διοικητικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (FDP) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απείχε, διότι η σχετική δέσμη τροπολογιών περιλάμβανε μία παράγραφο την οποία θεωρούμε απολύτως ασύμβατη με τις πεποιθήσεις μας. Το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα είχε εκφράσει ήδη τη διαφωνία του ως προς την αύξηση της αποζημίωσης γραμματείας κατά 1.500 ευρώ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην αρμόδια επιτροπή. Οι βοηθοί των βουλευτών του ΕΚ πληρώνονται από την αποζημίωση γραμματείας. Το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα εκτιμά ότι το επιχείρημα ότι απαιτούνται περισσότερα χρήματα λόγω του πρόσθετου φόρτου εργασίας που αναλαμβάνουν οι βουλευτές του ΕΚ μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι αβάσιμο, καθότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από προηγούμενες εμπειρίες. Αναμφίβολα, λόγω της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία μόλις τέθηκε σε ισχύ, το Κοινοβούλιο συνολικά θα χρειαστεί πρόσθετους πόρους για την εκτέλεση του νομοθετικού έργου, με τη θέσπιση, όμως, του καθεστώτος των βοηθών από τις αρχές της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, εξακολουθούν να μην υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την άποψη ότι οι βουλευτές του ΕΚ χρειάζονται όντως περισσότερους βοηθούς. Για τον λόγο αυτόν, εκφράζεται η εύλογη ανησυχία ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω απαιτήσεις και συμπληρωματικές αυξήσεις ή η επέκταση της γραμματειακής υποστήριξης. Ως εκ τούτου, η αντιπροσωπεία του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απείχε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η έκθεση Maňka, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 25 Ιανουαρίου 2010, χαρακτηρίζεται από τρεις κρίσιμες πτυχές, στις οποίες οφείλεται η απόφασή μου να απόσχω από την ψηφοφορία.

Πρώτον, από την ξαφνική και όψιμη ανακάλυψη, όσον αφορά την υπογραφή του προϋπολογισμού του 2010 τον Δεκέμβριο του 2009, ότι έχει ξεπεραστεί το όριο του 20% ως προς τις δαπάνες της «γραμμής 5». Η συμφωνία να μετατεθεί το πρόβλημα από τον Δεκέμβριο στον Ιανουάριο, η επιθυμία να μην δημοσιευθεί η δημοσιονομική επιβάρυνση που επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας και η σπουδή με την οποία εθίγη το ζήτημα, χωρίς περιθώρια να απαιτηθεί, όπου ήταν αναγκαίο, η αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων επί του παρόντος πόρων, οδήγησαν σε πραγματική στρέβλωση των στοιχείων.

Δεύτερον, διαφωνώ με την απόφαση να χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικά που προορίζονταν για την πολιτική κτιρίων προκειμένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες ρευστότητας. Αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί τους προσεχείς μήνες, όταν βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας τους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους.

Τέλος, εκτιμώ ότι το ποσό των 1.500 ευρώ ως μηνιαία αποζημίωση των βοηθών των βουλευτών φαίνεται να είναι ανεπαρκές, δεδομένου ότι το κατώτατο όριο για τον διορισμό νέου διαπιστευμένου βοηθού στη βαθμίδα I είναι 1.649 ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει περισσότερες αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο. Παρ’ όλα αυτά, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι όλο και πιο σύνθετα, και οι αποφάσεις πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένες από τεχνική και επιστημονική άποψη.

Είναι κρίσιμο να είναι ενήμεροι οι πολιτικοί ιθύνοντες για τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, καθώς αυτές θα τους επιτρέψουν να λάβουν τις βέλτιστες δυνατές αποφάσεις.

Αυτός ο προϋπολογισμός λαμβάνει αποφάσεις που οδηγούν στην περικοπή των δαπανών της γραμμής που αφορά τα κτίρια και στην αύξηση της τεχνικής υποστήριξης προς τους βουλευτές, ενώ παρέχει στο Κοινοβούλιο τους αναγκαίους πόρους για να ασκεί επαρκώς τα καθήκοντά του, με την επιστημονική και τεχνική στήριξη που είναι τόσο αναγκαία τον 21ο αιώνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα τη σχετική έκθεση διότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί ένα ελάχιστο ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (0, 97%) μην καλύπτοντας τις ανάγκες ενίσχυσης των αδύναμων οικονομιών και κοινωνιών και τη χρηματοδότηση της διεύρυνσης. Η ανάγκη της γενναίας αύξηση του Προϋπολογισμού, τουλάχιστον στο 5%, γίνεται πιο επιτακτική, ιδιαίτερα σήμερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινωνικές ανάγκες και να σταματήσει η περικοπή δημόσιων δαπανών. Στο πνεύμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και τα προβλήματα των λειτουργικών αναγκών και ο εναρμονισμός των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jurgen Creutzmann (ALDE), γραπτώς. (DE) Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010, το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2009, σήμερα διεξήχθη ψηφοφορία επί του διορθωτικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνέχεια των αναθεωρημένων υπολογισμών των διοικητικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (FDP) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απείχε, διότι η σχετική δέσμη τροπολογιών περιλάμβανε μία παράγραφο την οποία θεωρούμε απολύτως ασύμβατη με τις πεποιθήσεις μας.

Το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα είχε εκφράσει ήδη τη διαφωνία του ως προς την αύξηση της αποζημίωσης γραμματείας κατά 1.500 ευρώ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην αρμόδια επιτροπή. Οι βοηθοί των βουλευτών του ΕΚ πληρώνονται από την αποζημίωση γραμματείας. Το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα εκτιμά ότι το επιχείρημα ότι απαιτούνται περισσότερα χρήματα λόγω του πρόσθετου φόρτου εργασίας που αναλαμβάνουν οι βουλευτές του ΕΚ μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι αβάσιμο, καθότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από προηγούμενες εμπειρίες. Αναμφίβολα, στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία μόλις τέθηκε σε ισχύ, το Κοινοβούλιο συνολικά θα χρειαστεί πρόσθετους πόρους για την εκτέλεση του νομοθετικού έργου, με τη θέσπιση, όμως, του καθεστώτος των βοηθών από τις αρχές της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, εξακολουθούν να μην υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την άποψη ότι οι βουλευτές του ΕΚ χρειάζονται όντως περισσότερους βοηθούς. Για τον λόγο αυτόν, εκφράζεται η εύλογη ανησυχία ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω απαιτήσεις και συμπληρωματικές αυξήσεις ή η επέκταση της γραμματειακής υποστήριξης. Ως εκ τούτου, η αντιπροσωπεία του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απείχε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Maňka, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2010, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετων δημοσιονομικών και ανθρώπινων πόρων οι οποίοι θα επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να ασκήσει τα διευρυμένα καθήκοντά του. Οι πρόσθετοι πόροι περιλαμβάνουν αύξηση του μηνιαίου επιδόματος βοηθού που διατίθεται στους βουλευτές του ΕΚ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ενισχυμένο νομοθετικό ρόλο τους βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει το Κοινοβούλιο σε ισότιμη θέση με το Συμβούλιο ως συννομοθέτη στο 95% περίπου των νομοθετικών διαδικασιών. Τώρα οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τομείς όπως η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη, η γεωργία, η αλιεία, η έρευνα και τα διαρθρωτικά ταμεία. Επίσης, το Κοινοβούλιο πρέπει πλέον να παρέχει σύμφωνη γνώμη και για τη διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών οι οποίες απαιτούν λεπτομερή εξέταση από εμπειρογνώμονες. Οι βουλευτές του ΕΚ επιβάλλεται να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό για να επιτελούν με ορθό τρόπο αυτό το έργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog και Åsa Westlund (S&D), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν μόνο οι επιτροπές οι οποίες θα αναλάβουν αυξημένο φόρτο εργασίας μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό δικαιολογεί την αύξηση του προσωπικού του Κοινοβουλίου και των γραμματειών των πολιτικών ομάδων στις εν λόγω επιτροπές. Ωστόσο, δεν συμμεριζόμαστε την άποψη ότι εμείς οι βουλευτές του ΕΚ χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Πάνω απ’ όλα, προκρίνουμε την αύξηση των πόρων του Κοινοβουλίου μέσω ανακατανομών και μέτρων αύξησης της αποδοτικότητας, και όχι μέσω αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου του νέου ρόλου του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας καθώς και των νέων καθηκόντων του, και λαμβανομένης υπόψη της δέσμευσης που αναλήφθηκε κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2010, αυτή η αύξηση των πόρων που διατίθενται για τη λειτουργία του Σώματος είναι εύλογη, καθώς διασφαλίζει ότι το θεσμικό μας όργανο θα διαθέτει όλους τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους που χρειάζεται για να εκπληρώσει τα νέα του καθήκοντα στο νέο θεσμικό πλαίσιο με ακρίβεια και αριστεία.

Αυτή η αύξηση των πόρων δεν πρέπει, ωστόσο, να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την ακρίβεια των οικονομικών δηλώσεων, καθώς αυτό έχει κρίσιμη σημασία για κάθε θεσμικό όργανο. Επιπροσθέτως, απαιτείται ακρίβεια και διαφάνεια ως προς τη διαχείριση των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο αυτού του προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2010 που αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου (Τμήμα 1 του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ) ανέρχεται πλέον σε 1.616.760.399 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 19,99% της αρχικής γραμμής 5, όπως εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση. Σε αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό, έχουμε μειώσει το αποθεματικό των κτιρίων από 15 εκατ. ευρώ σε 11 εκατ. ευρώ.

Η αναγκαιότητα αυτού του προϋπολογισμού είναι αποτέλεσμα της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες και νέα καθήκοντα. Προτεραιότητά μας είναι τώρα η αριστεία στη νομοθεσία. Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, είναι σημαντικό να εξοπλίσουμε τους βουλευτές, τις επιτροπές και τις πολιτικές ομάδες με επαρκή μέσα. Αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός συνάδει με τα νομικά και δημοσιονομικά πρότυπα και την αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ως εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) γι’ αυτόν τον προϋπολογισμό, εκτιμώ ότι η δημοσιονομική πειθαρχία και η προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από κάθε άλλη φορά, καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνω τη σπουδαιότητα της κατάρτισης ενός προϋπολογισμού μηδενικής βάσης ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από ενισχυμένη αυστηρότητα και διαφάνεια, απευθύνω δε έκκληση για επείγουσα ενημέρωση σχετικά με τις πάγιες δαπάνες του Κοινοβουλίου. Οφείλω δε να επιμείνω στην ανάγκη μακροπρόθεσμου προγραμματισμού της κτιριακής πολιτικής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Εχθές, δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους της Αθήνας, και η Ελλάδα παρέλυσε από μια γενική απεργία διαμαρτυρίας κατά του προγράμματος λιτότητας που επιβάλλουν η ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φρανκφούρτη και το ΔΝΤ. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν υπήρξε πάντοτε όσο αυστηρή όφειλε να είναι ως προς τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της και των πόρων της ΕΕ. Ωστόσο, είναι σκανδαλώδες το ότι το στοιχείο που προβάλλεται ως κύριο πλεονέκτημα αυτού του προγράμματος λιτότητας είναι ότι καθησυχάζει τις αγορές, τις ίδιες αγορές οι οποίες σήμερα κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού δημόσιου χρέους και οι οποίες προκάλεσαν αυτήν την αναταραχή. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για τις ίδιες αγορές από τις οποίες τα κράτη, χάρη στους υπερφιλελεύθερους νόμους που έχετε ψηφίσει, καλούνται να δανειστούν με υψηλά επιτόκια. Συγχρόνως, υπό το πρόσχημα της υποτιθέμενης αύξησης του φόρτου εργασίας λόγω της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και του δήθεν ενδιαφέροντος του Κοινοβουλίου για την ποιότητα των νομοθετικών του κειμένων, οι βουλευτές του ΕΚ χαρίζουν στους εαυτούς τους μια «μικρή» αύξηση του προϋπολογισμού τους της τάξεως ορισμένων εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να μπορεί να προσληφθεί προσωπικό από τις πολιτικές ομάδες! Εφαρμόστε, λοιπόν, τους αυστηρούς σας ελέγχους στις δικές σας δαπάνες και επιδείξτε την ίδια αυστηρότητα που αξιώνετε και από τα κράτη μέλη! Εμείς θα καταψηφίσουμε αυτό το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), γραπτώς. (FR) Η κρίση είναι εδώ, και είναι αλήθεια ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και πολιτών πασχίζει να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Εντούτοις, ψήφισα υπέρ της αύξησης της δέσμης ενίσχυσης του Κοινοβουλίου, επειδή η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας αυξάνει τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: αναλαμβάνουμε περισσότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στις οποίες οφείλουμε να ανταπεξέλθουμε για χάρη των πολιτών μας. Αυτή η αύξηση θα ωφελήσει μόνο τους βοηθούς μας· οι μισθοί των ίδιων των βουλευτών του ΕΚ δεν θα αυξηθούν καθόλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Όπως και η πολιτική μου ομάδα, σήμερα εξέφρασα την υπό όρους στήριξή μου για την αύξηση της αποζημίωσης γραμματείας στο τρέχον στάδιο της διαδικασίας. Αυτή η στήριξη εξαρτάται από την αξιολόγηση της χρήσης αυτής της αποζημίωσης, όπως ζητείται στην έκθεση Maňka. Η τελική μας θέση ως προς την αυξημένη αποζημίωση θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα με αποφασιστικότητα αυτήν την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ζητούμε χρήματα για τους εαυτούς μας, όπως υποστηρίζεται στον Τύπο. Οφείλουμε, όμως, να παράσχουμε στο θεσμικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους απαραίτητους πόρους, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες από τούτο το βήμα. Γνωρίζω ότι δεν διερχόμαστε απλώς μία δύσκολη οικονομικά περίοδο, αλλά και ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί σε πολλά κράτη είναι τεράστιοι. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι καν υπερβολικός. Εξοικονόμηση πόρων έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση Maňka, παρότι δεν συμφωνώ με την αύξηση του κονδυλίου για την αποζημίωση γραμματείας των βουλευτών του ΕΚ. Στην αιτιολόγηση ψήφου μας, η κ. Trüpel, η οποία είναι αρμόδια για το θέμα εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, εξέφρασε τη θέση του συνόλου της πολιτικής μας ομάδας ότι η θετική ψήφος μας εξαρτάται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αποζημίωσης γραμματείας προτού εφαρμοστεί η εν λόγω αύξηση. Φρονώ ότι οι δύο άλλες πτυχές –ήτοι η αύξηση του προσωπικού των επιτροπών και των πολιτικών ομάδων– είναι εύλογες και αναγκαίες λόγω των νέων νομοθετικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Εμείς οι βουλευτές σκοπεύουμε και πρόκειται να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα αυτά τα καθήκοντα, ανταποκρινόμενοι στον ρόλο μας ως μόνων εκλεγμένων εκπροσώπων των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (EN) Η έγκριση και η συνακόλουθη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας αναθέτει αυξημένα καθήκοντα στο Κοινοβούλιο, με τον διοικητικό φόρτο που αυτό συνεπάγεται. Δεδομένου ότι η νομοθετική αριστεία αποτελεί προτεραιότητα του Κοινοβουλίου, οι βουλευτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς υλικούς και ανθρώπινους πόρους για να την κάνουν πράξη. Αυτός ο νέος προϋπολογισμός πρέπει, ωστόσο, να τηρεί τα ποσοστά χρησιμοποίησης της γραμμής 5 (διοικητικές διατάξεις) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, τα οποία έχουν οριστεί στο 20% της αξίας της εν λόγω γραμμής, έτσι ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Υπό το πρίσμα των περικοπών που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη προς τις χώρες εκείνες οι οποίες χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να μην αυξήσουμε τις δαπάνες μας, γι’ αυτό και καταψηφίζω την πρόταση διορθωτικού προϋπολογισμού όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Καταψήφισα την έκθεση αυτή, διότι προβλέπει αύξηση των κονδυλίων για τις προσλήψεις και τις αποζημιώσεις των βοηθών των βουλευτών κατά 1.500 ευρώ μηνιαίως από 1ης Μαΐου 2010. Ευτυχώς, μία τροπολογία της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας προβλέπει την αξιολόγηση του συστήματος των αποζημιώσεων, το οποίο ισχύει από τις εκλογές του 2009, στην παρούσα του μορφή. Ωστόσο, η αύξηση της αποζημίωσης εξόδων γραμματείας πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή άνευ όρων, χωρίς να είναι υποχρεωτικός ο συνυπολογισμός των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης. Στην έκθεση προβλέπεται επίσης η ενίσχυση των κοινοβουλευτικών ομάδων και των πολιτικών ομάδων. Αυτό το μέτρο κοστίζει 13,3 εκατ. ευρώ ετησίως, από τα οποία τα 8,832 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις αποζημιώσεις των βοηθών.

Η απόφαση αυτή είναι σφαλερή. Υποσκάπτει το κύρος του θεσμικού μας οργάνου. Δεν έχει μελετηθεί σωστά. Δεν έχει εξεταστεί καθόλου το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεπειών. Πού θα στεγαστούν οι νέοι βοηθοί; Θα στεγαστούν μήπως σε νέο κτίριο; Θα επισύρει μήπως αυτό νέα κόστη; Επιπλέον, φοβάμαι ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως επί το πλείστον για την πρόσληψη μη διαπιστευμένων βοηθών με βάση τους όρους των εθνικών μισθολογικών συστημάτων. Αυτό ακριβώς το σύστημα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βρώμικα τεχνάσματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Τώρα ενδέχεται να αφήνουμε τις πόρτες ορθάνοιχτες σε καταχρήσεις. Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση για σαφή αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος εκ των προτέρων· μόνο τότε θα μπορέσουμε να λάβουμε εμπεριστατωμένη απόφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας οδήγησε στην έγκριση μιας πρότασης τροποποίησης του προϋπολογισμού του 2010, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες του Κοινοβουλίου βάσει των διατάξεων της Συνθήκης. Δεδομένου ότι η νομοθετική αριστεία αποτελεί προτεραιότητα του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να διατεθούν στους βουλευτές, τις επιτροπές και τις πολιτικές ομάδες τα αναγκαία μέσα ώστε να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, παράλληλα με τα μέσα κάλυψης των συνολικών αναγκών τους σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη κτιριακή πολιτική.

Ως εκ τούτου, ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2010 ανέρχεται πλέον σε 1.616.760.399 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 19,99% της αρχικής γραμμής 5, όπως εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση, ενώ το αποθεματικό για τα κτίρια έχει μειωθεί από 15 εκατ. ευρώ σε 11 εκατ. ευρώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό το ότι στην έκθεση περιλαμβάνεται η καθιέρωση προϋπολογισμού μηδενικής βάσης, στοιχείο που διασφαλίζει αυξημένη δημοσιονομική βιωσιμότητα, καθώς και ότι αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με το ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα. Για τους προαναφερθέντες λόγους, ψήφισα υπέρ της έγκρισης του εγγράφου, το οποίο θα προσφέρει στο Κοινοβούλιο επαρκή μέσα για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τον νέο ρόλο του βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ προσφέρει σήμερα την υπό όρους στήριξή της για την αύξηση της αποζημίωσης εξόδων γραμματείας στο τρέχον στάδιο της διαδικασίας. Κατά τη γνώμη της Ομάδας μας, η αξιολόγηση της χρήσης της εν λόγω αποζημίωσης που ζητείται να διενεργηθεί στην έκθεση Maňka είναι κρίσιμης σημασίας. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγκαίρως, ώστε η δημοσιονομική αρχή να μπορέσει να αποφασίσει σχετικά με τον αντίστοιχο διορθωτικό προϋπολογισμό στα τέλη της άνοιξης. Η Ομάδα μας επιφυλάσσεται να επανεξετάσει τη στήριξή της για την αποζημίωση των βοηθών με βάση το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης και τις συζητήσεις στο εσωτερικό της πολιτικής ομάδας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Θα ήθελα πραγματικά να στηρίξω τους βουλευτές του ΕΚ, και συγχρόνως να εκφράσω την ανησυχία μου διότι, κατά τη διάρκεια ιδίως της τρέχουσας κρίσης, αυξάνονται διάφορες αποζημιώσεις τόσο των βουλευτών του ΕΚ όσο και των υπαλλήλων τους οποίους απασχολούν. Ειδικότερα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις κατηγορίες δαπανών οι οποίες είτε είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν είτε δεν παρακολουθούνται καθόλου. Ιδίως αυτές οι κατηγορίες δαπανών δεν θα πρέπει να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

 
  
  

Έκθεση: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση στηρίζει την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) της ΕΕ, που στο όνομα της προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων οδήγησε στην καταστροφή μεγάλου αριθμού μικρών αλιευτικών σκαφών στην Ελλάδα και στην εκδίωξη από το επάγγελμα πολλών μικρομεσαίων ψαράδων, την καταδίκη πολλών παράκτιων περιοχών στην ερήμωση και στην ανεργία, συγκεντρώνοντας τη δραστηριότητα στα χέρια των μεγάλων αλιευτικών επιχειρήσεων. Ο χαρακτήρας της φιλομονοπωλιακής πολιτικής της ΕΕ αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα 2/3 των κοινοτικών κονδυλίων κατευθύνθηκαν στο μεγάλο κεφάλαιο (αλιευτικές επιχειρήσεις, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση), ενώ το υπόλοιπο 1/3 πήραν οι φτωχομεσαίοι ψαράδες για να διαλύσουν τα σκάφη τους και να φύγουν από το επάγγελμα. Τα μέτρα για αντικατάσταση/βελτίωση των σκαφών ωφέλησαν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η έκθεση, όπως και η Πράσινη Βίβλος, επιμερίζει με τον ίδιο τρόπο την ευθύνη για την μείωση των ιχθυοαποθεμάτων στις μεγάλες αλιευτικές επιχειρήσεις και την μικρή παράκτια αλιεία. Δεν κάνει καμία διαφοροποίηση των μέτρων που απαιτούνται στις αλιευτικές περιοχές, παραγνωρίζοντας τις υπαρκτές τους ιδιαιτερότητες. Η ΚΑλΠ της ΕΕ υπηρετεί τις επιδιώξεις των μεγάλων αλιευτικών επιχειρήσεων που θα απομείνουν να λυμαίνονται τον θαλάσσιο πλούτο και ενισχύει το μεγάλο κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Η πολιτική αυτή, που μοναδικό κριτήριο έχει τη κερδοφορία του κεφαλαίου, οδηγεί στην καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω την εγκαινίαση μιας νέας στρατηγικής με σκοπό την επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με την αλιεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεραλίευση, η παράνομη αλιεία, η ρύπανση και η αλλαγή του κλίματος είναι παράγοντες οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Γι’ αυτό ακριβώς η μέριμνα για υψηλής ποιότητας υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη θα προσφέρει οικονομικά οφέλη, παράλληλα με οικολογικά οφέλη.

Είναι ζωτικό να διατηρήσουμε την ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ της οικονομικής μεγέθυνσης, των αλιευτικών παραδόσεων σε ορισμένες περιφερειακές κοινότητες και των βέλτιστων αλιευτικών πρακτικών. Το σημαντικότερο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η προαγωγή της βιώσιμης και οικονομικώς αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα εξαρτάται πρωτίστως από το πόσο φιλικά για το περιβάλλον είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ο τομέας της αλιείας στην Ευρώπη διανύει πολύ δύσκολη εποχή. Οι αλιείς χάνουν τη μόνη πηγή εισοδήματός τους, και αυτό ισχύει κυρίως στις περιφέρειες της ΕΕ στις οποίες υπάρχουν ελάχιστες κοινωνικές και οικονομικές εναλλακτικές. Ως εκ τούτου, στηρίζω ολόψυχα την πρόταση της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στην Πράσινη Βίβλο, ότι είναι αναγκαίο να μεταρρυθμιστεί συνολικά και εκ βάθρων η αλιευτική πολιτική, έτσι ώστε να προσαρμοστεί ο τομέας αυτός στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Είναι λυπηρό, όμως έχουν περάσει 27 χρόνια από τη θέσπιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και ο τομέας αυτός δεν λειτουργεί όπως έπρεπε, ενώ τα προβλήματα δεν επιλύονται με ικανοποιητική ταχύτητα. Τα προβλήματα του 2002 εξακολουθούν να υφίστανται και έχουν μάλιστα επιδεινωθεί λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, λόγω της οικονομικής κρίσης και του αντικτύπου της αλλαγής του κλίματος στα αλιευτικά αποθέματα. Προτεραιότητες κατά τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής πρέπει να συνεχίσουν να είναι η αποκατάσταση των αποθεμάτων, η βιώσιμη διαχείριση και η διασφάλιση του επιπέδου διαβίωσης των αλιέων. Η αλιεία είναι πολύ σημαντική για ολόκληρη την ΕΕ, γι’ αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή δραστηριότητα, αλλά ως τομέας ο οποίος αποτελεί άμεση πηγή απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark, William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage και Paul Nuttall (EFD), γραπτώς. (EN) Αν και η έκθεση αυτή περιγράφει μια μάλλον λιγότερο φρικτή ΚΑλΠ από το τερατούργημα που εφαρμόζεται σήμερα, εντούτοις προτείνει την παραμονή της αλιείας υπό τον αρπακτικό έλεγχο της μη δημοκρατικής και αντιδημοκρατικής «Ευρωπαϊκής Ένωσης» και, επομένως, δεν μπορεί να γίνει δεκτή από το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η προαγωγή του κοινού συμφέροντος μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών κατά την τήρηση των αρχών τις οποίες υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται καίρια παράμετρος της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσδοκά ότι οι αλιευτικοί στόλοι της Ευρώπης θα μεταβάλουν το μέγεθός τους με φυσικό τρόπο, βάσει των οικονομικών πραγματικοτήτων. Η πλεονάζουσα ικανότητά τους, οκτώ χρόνια μετά την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και η συνεχιζόμενη μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων είναι επιπλέον λόγοι που συνηγορούν υπέρ μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονείται ότι, στις παράκτιες περιοχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες των οποίων η ύπαρξη περιστρέφεται γύρω από την αλιεία. Όπως αναφέρεται και στο κείμενο της έκθεσης για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, αυτή η δραστηριότητα είναι μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς και των παραδόσεων που κανείς δεν επιθυμεί να χαθούν.

Η αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του βασικού στόχου που είχε τεθεί στη διάσκεψη κορυφής του 2002, που συνίσταται στην επίτευξη επιπέδου αλιευτικών αποθεμάτων το οποίο να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή βιώσιμη απόδοση έως το 2015, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένη να εισάγει το ήμισυ των αλιευμάτων που χρειάζεται από άλλες αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Ο τομέας της αλιείας έχει στρατηγική σημασία για την κοινωνικοοικονομική ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων, την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση, καθώς και τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας.

Η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα είναι ζωτικής σημασίας, τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, όμως είναι εξίσου αναγκαίο να διασφαλιστεί η διατήρηση καλών περιβαλλοντικών συνθηκών σε όλα τα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ.

Η εφαρμογή της ΚΑλΠ συνδέεται άμεσα με θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η προστασία των καταναλωτών και η περιφερειακή ανάπτυξη, το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο, οι σχέσεις με τρίτες χώρες και η αναπτυξιακή συνεργασία, και επιβάλλεται να διασφαλιστεί η κατάλληλη και προσεκτική εξισορρόπηση όλων αυτών των τομέων.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη δημιουργίας ενός συνεκτικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την υποστήριξη της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών.

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο χαρακτήρας των περιορισμών που υφίστανται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίοι, λόγω του μόνιμου και διαβρωτικού χαρακτήρα και της συνδυασμένης επίδρασής τους, διαφοροποιούν αυτές τις περιφέρειες από τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ένωσης, καθώς δημιουργούν γεωγραφικά μειονεκτήματα ή/και δημογραφικά προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την Έκθεση για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική παρά το γεγονός, ότι εμπεριέχει και ορισμένα σημεία που αποτελούν θετική εξέλιξη σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση. Δυστυχώς όμως, βασικά σημεία της Έκθεσης αντιβαίνουν στο γεγονός ότι οι θαλάσσιοι πόροι είναι κοινό δημόσιο αγαθό, το οποίο δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί και σχετική τροπολογία της ευρωομάδας μου απορρίφθηκε. Η συγκεκριμένη Έκθεση δεν κατορθώνει να συνδυάσει την απαραίτητη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της διατήρησης των αποθεμάτων των ψαριών με την κοινωνική και οικονομική προστασία των αλιέων, και ιδιαίτερα των μικρών, με συνέπειες καταστροφικές για το περιβάλλον και τη βιώσιμη αλιεία, αρνητικές για τους ψαράδες αλλά και για τους καταναλωτές οι οποίοι θα επιβαρύνονται και στην τελική τιμή του προϊόντος, χωρίς αυτό το κέρδος να ωφελεί τους μικρούς ψαράδες αλλά τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η Έκθεση, δεν καταφέρνει να λάβει πραγματικά υπόψη της τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις επιμέρους χώρες της Ένωσης και, επομένως δεν καταφέρνει να προβλέψει τις αντίστοιχα προσαρμοσμένες αναγκαίες πολιτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Θέλω να συγχαρώ την κ. Patrão Neves για την εξαιρετική έκθεσή της σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Τα αναρίθμητα προβλήματα και οι προκλήσεις που δημιουργεί η ΚΑλΠ είχαν επισημανθεί ήδη από το 2002, όμως έχουν πλέον επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής και της ενεργειακής κρίσης, καθώς και των καταστροφικών συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Προκειμένου να εξυπηρετεί η ΚΑλΠ τα συμφέροντα της σύγχρονης αλιείας, χρειάζεται μια σειρά ριζικών αλλαγών οι οποίες θα διασφαλίσουν τη δίκαιη εξισορρόπηση μεταξύ της διατήρησης των πόρων και της βιωσιμότητας του τομέα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων διαχείρισης των διαφόρων τύπων αλιείας στο εσωτερικό της ΕΕ.

Χαιρετίζω το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας της ΚΑλΠ, καθώς και για τη μεταφορά της διαχείρισης της αλιείας σε περιφερειακό επίπεδο εντός των ορίων που θέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και όσον αφορά την ανάγκη να διασφαλιστεί η προσαρμογή της μεταποίησης στη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία και τη βιομηχανική αλιεία, με παράλληλο σεβασμό των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προτύπων. Εφιστώ επίσης την προσοχή στην προστασία των συμφερόντων της κοινοτικής αλιείας. Ωστόσο, απαιτείται κατάλληλη παρακολούθηση από τις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την αλιεία ως στρατηγική προτεραιότητα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Εκτιμώ ότι πρέπει να καταρτιστούν σχέδια για τη διαχείριση και υποστήριξη της μακροπρόθεσμης αποκατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων κάθε είδους και σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες αλιείας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα, πρωτίστως, για τις τεράστιες διαφορές που υφίστανται στην Ευρώπη στον τομέα της αλιείας. Πρέπει να ανατεθούν μεγαλύτερες ευθύνες στις ζώνες αλιείας και να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στο παραδοσιακό σύστημα των ποσοστώσεων. Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια ισχυρή, κοινή προσέγγιση ως προς τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, η οποία να περιλαμβάνει μια ηπειρωτική και μια αγοραία συνιστώσα, καθώς και τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τη νέα ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιφερειών.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage και Paul Nuttall (EFD), γραπτώς. (EN) Αν και η έκθεση αυτή περιγράφει μια μάλλον λιγότερο φρικτή ΚΑλΠ από το τερατούργημα που εφαρμόζεται σήμερα, εντούτοις προτείνει την παραμονή της αλιείας υπό τον αρπακτικό έλεγχο της μη δημοκρατικής και αντιδημοκρατικής «Ευρωπαϊκής Ένωσης» και, επομένως, δεν μπορεί να γίνει δεκτή από το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, επειδή περιλαμβάνει ουσιαστικές δεσμεύσεις οι οποίες συμβάλλουν σαφώς στη βελτίωση της αρχικής πρότασης. Υπογραμμίζω ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί μια περιβαλλοντική και κοινωνική προσέγγιση ως προς τη διερεύνηση νέων συστημάτων διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, η οποία να συμπληρώνει το τρέχον σύστημα, βάσει της αρχής της σχετικής σταθερότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog και Åsa Westlund (S&D), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες καταψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο και τη μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ. Η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση να δοθεί προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ψήφισε υπέρ μιας τροπολογίας όπου δηλώνεται ότι η πολιτική μας έναντι των χωρών εκτός της ΕΕ θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής αλιείας. Αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο, ως εκ τούτου επιλέξαμε να ψηφίσουμε «όχι». Εκφράζουμε επίσης τη δυσπιστία μας έναντι της πρόθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσφέρει αυξημένη χρηματοδότηση στην κοινή αλιευτική πολιτική – δεν θέλουμε να μετάσχουμε σε μια τέτοια απόφαση, εκτός εάν επιδίωξή μας είναι η σαφής τροποποίηση της πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω την εξαιρετική έκθεση την οποία κατάρτισε η κ. Patrão Neves. Οι αλιευτικές κοινότητες σήμερα διέρχονται μια δύσκολη περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από σοβαρή υποβάθμιση των αλιευτικών αποθεμάτων. Η δραστηριότητα αυτή έχει αντίκτυπο στην προμήθεια του γενικού πληθυσμού με τρόφιμα και στη συνοχή των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται μια ολοκληρωμένη και λεπτομερής προσέγγιση ως προς τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Εκτιμώ ότι είναι επείγουσα και ζωτική ανάγκη να μεριμνήσει επαρκώς η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή στους αλιείς καλύτερων συνθηκών οικονομικής βιωσιμότητας, εντός ενός πλαισίου το οποίο να μπορεί να προστατεύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους περιφέρειας και να αναγνωρίζει ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την αλιεία μικρής κλίμακας. Αξίζει να επισημανθεί η σύσταση συγκεκριμένων μέτρων όπως η μείωση του αριθμού των μεσαζόντων στην αλυσίδα που μεσολαβεί μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Από την άλλη πλευρά, η μεταρρύθμιση αυτή δεν μπορεί να αποκοπεί από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων βάσει μιας τεχνικής και επιστημονικής διαδικασίας αξιολόγησης η οποία έχει υποβληθεί σε εμπεριστατωμένο έλεγχο, και η οποία θα συμβάλει στη συμφιλίωση του τομέα και θα έχει αντίκτυπο στη διατροφική ασφάλεια των καταναλωτών. Στο πλαίσιο της αλλαγής της αλιευτικής ικανότητας, θα ήθελα να υπογραμμίσω τον αντίκτυπο που έχει ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού στην επαγγελματική αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των αλιέων σε έναν τομέα όπου η απώλεια ανθρώπινων ζωών είναι σύνηθες φαινόμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η απόρριψη από την πλειοψηφία του Σώματος των προτάσεων που καταθέσαμε εδώ, για την απόρριψη της ιδιωτικοποίησης των αλιευτικών πόρων, είναι ενδεικτική της πορείας που επιχειρείται να ακολουθηθεί στην επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ. Το Κοινοβούλιο όχι μόνο δεν απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για επιβολή (ιδιωτικών) δικαιωμάτων ιδιοκτησίας όσον αφορά την πρόσβαση σε ένα δημόσιο αγαθό, αλλά προετοιμάζει επίσης το έδαφος ώστε η πρόθεση αυτή να εκφραστεί και επισήμως. Η επιλογή αυτή δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των πόρων και θα έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια τη συγκέντρωση της αλιευτικής δραστηριότητας στα χέρια παραγόντων με μεγαλύτερη οικονομική και χρηματοοικονομική δύναμη σε όλη την ΕΕ, απειλώντας σοβαρά τη μικρής κλίμακας, παράκτια αλιεία η οποία, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, αντιπροσωπεύει πάνω από το 90% του αλιευτικού στόλου.

Διαπιστώσαμε πάντως ορισμένες θετικές πτυχές στο κείμενο της έκθεσης, ορισμένες από τις οποίες αντιστοιχούσαν στις προτάσεις που είχαμε καταθέσει, όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ότι, εν γένει, η έκθεση παραμένει προσκολλημένη σε μια άκρως φιλελεύθερη προσέγγιση, η οποία μάλιστα περιορίζει σημαντικά την κυριαρχία των κρατών μελών επί των θαλάσσιων πόρων τους. Δεν προσφέρει άλλωστε συνολική λύση σε ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας: το εισόδημα από την αλιευτική δραστηριότητα. Δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε την απόρριψη των προτάσεων τις οποίες καταθέσαμε, με σκοπό τη βελτίωση του καθεστώτος εμπορίας στον τομέα, κατά τρόπο που θα αύξανε τα έσοδα των αλιέων από την εργασία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω την επέκταση των παράκτιων ζωνών από τα 12 στα 20 μίλια ως μία από τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις της ΚΑλΠ. Πρέπει να θέσουμε επίσης τέρμα στην πρακτική της απόρριψης ευάλωτων αποθεμάτων. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί το τρέχον σύστημα διαχείρισης των ποσοστώσεων, και δεν συμφωνώ με την υποχρεωτική ιδιωτικοποίηση των ποσοστώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση περιλαμβάνει πολλά θετικά και σημαντικά στοιχεία και επικρατεί συναίνεση ως προς το ότι το συγκεντρωτικό και προκρούστειο πρότυπο της ΚΑλΠ υπήρξε καταστροφικό. Ορισμένες τροπολογίες τις οποίες είχα καταθέσει έχουν εγκριθεί, γι’ αυτό το κείμενο της έκθεσης αναγνωρίζει τη σχετική σταθερότητα, την ανάγκη παροχής κινήτρων για τις προσπάθειες διατήρησης και την επιτυχία της άσκησης εθνικού ελέγχου εντός της ζώνης των 12 μιλίων. Ωστόσο, το κείμενο της έκθεσης αναφέρει στη συνέχεια ότι τα ιστορικά δικαιώματα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Η διαχείριση της αλιείας πρέπει να επανέλθει στα χέρια των αλιευτικών κρατών· τα κράτη αυτά δεν πρέπει να χάσουν τα ιστορικά τους δικαιώματα. Ως εκ τούτου, καταψήφισα μια έκθεση η οποία συνιστά την υπονόμευση αυτών των θεμελιώδους σημασίας παραδοσιακών δικαιωμάτων πρόσβασης σε αλιευτικά αποθέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Η ριζική και ευρεία μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) πρέπει να επικροτηθεί, ιδίως εάν αποβλέπει στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Αυτό θα καταστεί δυνατό μέσω της εξειδίκευσης και της τυποποίησης των γενικών όρων, της βελτίωσης των ελέγχων από μέρους των κρατών μελών, καθώς και της απλούστευσης του συστήματος λήψης αποφάσεων. Παρότι η Αυστρία, ως μεσόγεια χώρα, δεν επηρεάζεται άμεσα, η σταθερή τάση αύξησης της κατανάλωσης θαλάσσιων ιχθύων επηρεάζει την αλιεία. Χρειαζόμαστε πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις οι οποίες να δημιουργούν βάσεις για την ικανοποιητική βιωσιμότητα του τομέα, με την εξυγίανση των αλιευτικών αποθεμάτων, τη διασφάλιση του εφοδιασμού των καταναλωτών και, συγχρόνως, την εγγυημένη διατήρηση της ποικιλομορφίας των ειδών και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα γενικό έγγραφο το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές της ΚΑλΠ, από την υδατοκαλλιέργεια έως την ερασιτεχνική αλιεία, από τη Βαλτική Θάλασσα έως τις αλιευτικές συμφωνίες με χώρες του Τρίτου Κόσμου. Οι Πράσινοι αισθάνονται ικανοποίηση για πολλές από τις τροπολογίες που καταφέραμε να γίνουν δεκτές, όπως οι θεμελιώδεις αρχές σχετικά με τις απαιτήσεις περί βιωσιμότητας από όσους θα έχουν το δικαίωμα να αλιεύουν, οι απαιτήσεις για διενέργεια αξιολογήσεων περιβαλλοντικού αντικτύπου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η δήλωση ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να ανταγωνίζεται με τοπικούς αλιείς στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών, αλλά να της επιτρέπεται να αλιεύει μόνο πλεονασματικά αποθέματα, και επίσης η πρόταση προς όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θέσουν την παράνομη αλιεία στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας σε όλα τα συναφή φόρα, έτσι ώστε να προστατευθούν οι ωκεανοί αλλά και η επισιτιστική ασφάλεια. Δυστυχώς, στο τελικό κείμενο εγκρίθηκαν και ορισμένες εντελώς απαράδεκτες και αντιφατικές παράγραφοι, όπως ότι στόχος των εξωτερικών συνιστωσών της ΚΑλΠ είναι η προστασία και προώθηση των συμφερόντων της ευρωπαϊκής αλιείας, ότι δεν θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην οικολογική βιωσιμότητα έναντι της κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας και ότι όλοι οι τομείς πολιτικής θα πρέπει να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων της ΚΑλΠ. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η Ομάδα των Πρασίνων δεν μπόρεσε να υπερψηφίσει την έκθεση, οπότε απείχε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η κοινή αλιευτική πολιτική, η οποία είχε αναθεωρηθεί για τελευταία φορά το 2002, δεν είναι ακόμη σε θέση να υπερκεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτός ο ευαίσθητος τομέας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αναλυθούν οι νέοι παράγοντες που επηρεάζουν τον τομέα και να αναζητηθούν νέες λύσεις προκειμένου να καταστεί πλήρως βιώσιμος, ιδίως από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. Προτείνω, λοιπόν, να ληφθούν νέα μέτρα που να επιτρέπουν στον τομέα της αλιείας να ξεφύγει από την επισφαλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Η αλιευτική βιομηχανία είναι πολύ σημαντική για την ΕΕ. Επομένως, έχει ζωτική σημασία να λαμβάνει υπόψη η νέα ΚΑλΠ την ορθολογική και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων, και να μεριμνά για την προστασία των θαλάσσιων πόρων και τη διατήρηση του τρόπου ζωής των ανθρώπων οι οποίοι εξασφάλιζαν πάντα το εισόδημά τους από την αλιεία. Η νέα ΚΑλΠ πρέπει να μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα παραγωγικότητας του τομέα, να σταθεροποιήσει τις αγορές και να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης στις οικογένειες που εξαρτώνται από τον τομέα αυτόν. Ωστόσο, ο τομέας θα πρέπει να αναλυθεί συνολικά, και όχι τμηματικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεξετάσουμε όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες του και να τις επιλύσουμε με τρόπο ικανοποιητικό για όλους τους ενδιαφερόμενους, ξεπερνώντας τα βασικά προβλήματα που πλήττουν την αλιεία: την υπεραλίευση, την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, τις υπερεπενδύσεις και τη σπατάλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το γεγονός ότι η αλιεία έχει μακρά παράδοση στην Ευρώπη, κάτι που ευελπιστεί κανείς ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, είναι ευχάριστο. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών καταδεικνύουν σαφώς ότι η εργασία σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας καθίσταται ουσιαστικά λιγότερο ελκυστική. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι διαθέτουν μαζικά αλιευτικά προϊόντα στις αγορές και μειώνουν τις τιμές σε βαθμό που δεν επιτρέπει στις μικρές αλιευτικές επιχειρήσεις να τους ανταγωνιστούν. Λόγω αυτής της κατάστασης, ο συγκεκριμένος τομέας μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε χώρο προσέλκυσης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Δεδομένου ότι αυτή η πρόταση ψηφίσματος δεν αντιμετωπίζει επαρκώς το προαναφερθέν ζήτημα, την καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Απείχα από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης Neves Patrão επειδή περιλάμβανε τόσο θετικές όσο και αρνητικές παραγράφους. Από τη μία πλευρά, συμφωνεί με τη θέση ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε όσους αλιεύουν κατά τον πλέον βιώσιμο περιβαλλοντικά τρόπο, επιτυγχάνοντας λιγότερες απορρίψεις αλιευμάτων, δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας και καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, και υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα αλιείας πρέπει να στηρίζεται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, παρά στο ποιος αλίευε τις μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων πριν από 30 χρόνια. Η τρέχουσα κρίση δημιουργήθηκε ακριβώς εξαιτίας της πολυετούς υπεραλίευσης, επομένως είναι παράλογο να επιτρέπεται στους ίδιους στόλους να συνεχίσουν την καταστροφική τους δραστηριότητα. Άλλες θετικές πτυχές περιλαμβάνουν το ότι η οικολογική βιωσιμότητα καθίσταται βασικό κριτήριο της ΚΑλΠ, καθώς και την αναγνώριση ότι οι στόλοι της ΕΕ πρέπει να σταματήσουν τις πρακτικές υπεραλίευσης στα ύδατα αναπτυσσόμενων χωρών. Δυστυχώς, η έκθεση περιλαμβάνει και λιγότερο εποικοδομητικές ιδέες, όπως το ότι δεν γίνεται παραδεκτή η ολέθρια επίδραση των επιδοτήσεων. Στην έκθεση δηλώνεται επίσης ότι η ΚΑλΠ αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική της ΕΕ, στην οποία πρέπει να υποτάσσονται οι περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Αυτή ακριβώς η στάση της «διατήρησης της αλιευτικής βιομηχανίας με κάθε κόστος» έχει οδηγήσει στην καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος και των αλιευτικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), γραπτώς. (DE) Οι γερμανοί βουλευτές της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ψήφισαν διαφορετικά από το σύνολο της πολιτικής τους ομάδας σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά την τροπολογία 3 της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας. Τα μέλη του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (FDP) την καταψήφισαν, επειδή μια ριζική αποκέντρωση της αλιευτικής πολιτικής όπως αυτή που προτείνεται, καθώς και η μεταφορά αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στα κράτη μέλη και σε τοπικά όργανα λήψης αποφάσεων, δεν είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή κοινή αλιευτική πολιτική. Η προσπάθεια που καταβάλλεται εν προκειμένω αφορά, απεναντίας, την αναζήτηση κοινών προορατικών λύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Τα μέλη του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος υπερψήφισαν την τροπολογία 33, επειδή υποστηρίζει τη σημαντική αρχή της σχετικής σταθερότητας, η οποία είναι σημαντική για τους Γερμανούς. Η πτυχή αυτή αφορά τη βάση της κατανομής των ποσοστώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Η ευρωπαϊκή αλιευτική βιομηχανία πλέει σε ταραγμένα νερά: τα αλιευτικά αποθέματα μειώνονται δραστικά, 400.000 ευρωπαίοι αλιείς και οι οικογένειές τους ανησυχούν για το μέλλον τους και διερωτώνται για την αποτελεσματικότητα της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) η οποία, μέχρι σήμερα, τους παρείχε ένα δίχτυ ασφαλείας.

Λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί, συγκεκριμένα της υπεραλίευσης, των υπερεπενδύσεων, της πλεονάζουσας ικανότητας του αλιευτικού στόλου και της σπατάλης (άραγε πόσοι τόνοι αλιευμάτων απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα επειδή δεν είναι κατάλληλοι για κατανάλωση;), η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα. Είναι σαφές ότι η όποια μεταρρύθμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων αλιευτικών περιοχών και να αποφεύγει με κάθε κόστος την εφαρμογή προκρούστειων προτύπων διαχείρισης. Οι αλιευτικές τεχνικές και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Θάλασσα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούνται στον Κόλπο της Γασκώνης. Γι’ αυτό έχει ζωτική σημασία η μεταρρύθμιση την οποία προτείνει η Επιτροπή, η οποία στηρίζεται στην περιφερειοποίηση και την οποία ενέκρινε σήμερα το απόγευμα το Κοινοβούλιο.

Μια υπεύθυνη πολιτική πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη την πραγματικότητα όπως εκφράζεται μέσω των αριθμών: η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 4,5% σχεδόν της παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής και δεν φιλοδοξεί να μετατραπεί σε «γίγαντα» αυτού του τομέα. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να επιλέξουμε τη μικρής κλίμακας, καινοτόμο και βιώσιμη αλιεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (EN) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για το θέμα αυτό αποτελεί καταδικαστική καταγγελία και αναγνώριση του γεγονότος ότι η κοινή αλιευτική πολιτική έχει αποτύχει. Μάλιστα, έχει συμβάλει στην εμφάνιση ποικίλων προβλημάτων τα οποία εξακολουθούν να έχουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, το παρόν Σώμα υπερψήφισε την αναστολή του διεθνούς εμπορίου του ερυθρού τόνου λόγω των σε κρίσιμο βαθμό μειωμένων αποθεμάτων – μια κατάσταση που αποτελεί περαιτέρω ένδειξη του ότι τα τρέχοντα επίπεδα της αλιευτικής μας δραστηριότητας δεν είναι βιώσιμα και έχουν σοβαρές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα και το μέλλον του αλιευτικού τομέα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι απαιτείται η υιοθέτηση νέας προσέγγισης. Μια αποκεντρωμένη πολιτική με αυξημένη χρηματοδότηση θα επιτρέψει σε διάφορες περιφέρειες να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν – πράγμα που δεν επέτρεπε η προηγούμενη συγκεντρωτική πολιτική. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και να έχει θετικό αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στηρίζω πλήρως τη δέσμευση της Επιτροπής για ευρείας κλίμακας και ριζικές μεταρρυθμίσεις, την οποία ορθώς αποφάσισε να στηρίξει και η Επιτροπή Αλιείας. Είναι ζωτικό να λάβουμε μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει μια πραγματικά βιώσιμη αλιευτική πολιτική που να προστατεύει μακροπρόθεσμα τα αλιευτικά αποθέματα, το περιβάλλον και τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), γραπτώς. (EN) Στήριξα τις τροπολογίες που κατατέθηκαν με σκοπό την τροποποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής κατά τρόπο που να θέτει τέρμα σε ορισμένες από τις στρεβλώσεις που υφίστανται σήμερα.

Η αύξηση των κονδυλίων για την ανανέωση των στόλων ή ο κεντρικός καθορισμός των τιμών των αλιευμάτων προκαλούν ιδιαίτερα έντονες στρεβλώσεις και καθιστούν δυνατή την αυξημένη χρήση επιδοτήσεων.

Οι αλιείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως κατά μήκος των νοτίων ακτών και με σκάφη μήκους 10 μέτρων, συχνά πλήττονται πολύ σοβαρά από τις μη ισορροπημένες ποσοστώσεις και επιδοτήσεις που παρέχονται σε άλλους αλιευτικούς στόλους. Ο βουλευτής της περιφέρειας Hastings & Rye, Mike Foster, μου επεσήμανε ότι η Υπηρεσία Θαλάσσιας Αλιείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλεται να θέσουν τέρμα σε πρακτικές οι οποίες δημιουργούν διακρίσεις και στρεβλώσεις, ιδίως όσον αφορά την αλιεία μπακαλιάρου κατά μήκος των νοτίων ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου, και κυρίως στην εκλογική του περιφέρεια Hastings & Rye, την οποία εκπροσωπώ και εγώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, διότι περιλαμβάνει πάρα πολλά σημεία τα οποία έρχονται σε αντίθεση με σειρά άλλων σημείων του κειμένου και ταυτόχρονα συγκρούονται με την πολιτική μου προσέγγιση ως προς την ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική. Από τη μία πλευρά, στην έκθεση υποστηρίζεται ότι οι ευρωπαϊκοί αλιευτικοί στόλοι δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν υπέρμετρη αλιευτική δραστηριότητα στα ύδατα αναπτυσσόμενων χωρών, από την άλλη όμως αναφέρεται ότι η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει πάντα να υπερισχύει των περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών. Η θέση αυτή έρχεται προφανώς σε διάσταση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 208 της οποίας ορίζει ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν πρέπει να υποσκάπτει τους αναπτυξιακούς στόχους των φτωχών χωρών. Η πολιτική την οποία προτείνει το Κοινοβούλιο αναμφίβολα ωφελεί την Ευρώπη, όμως εκτός των ευρωπαϊκών υδάτων η Ευρώπη υπερασπίζεται μόνο τους δικούς της αλιευτικούς στόλους και όχι τα ντόπια αλιευτικά αποθέματα και τους ντόπιους αλιείς. Κατά συνέπεια, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία απείχε από την ψηφοφορία. Επιπλέον, ενώ στην έκθεση αναγνωρίζεται ότι υφίσταται σοβαρό πρόβλημα υπεραλίευσης και ότι η βιωσιμότητα πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης της πολιτικής, δεν αναγνωρίζεται συγχρόνως ότι η χωρητικότητα του στόλου και τα συστήματα επιδοτήσεων και ποσοστώσεων αποτελούν τη ρίζα αυτού του προβλήματος. Σε αυτό οφείλεται λοιπόν η αποχή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, την οποία εγκρίναμε σήμερα, αναθεωρεί τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές αυτής της πολιτικής, με σκοπό τον επανακαθορισμό της προσέγγισης ως προς την επίλυση των εναπομεινάντων προβλημάτων στο εσωτερικό του τομέα. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι προτεραιότητες όπως η αυξημένη αποδοτικότητα κατά τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και η στρατηγική οικονομικής στήριξης για τους εργαζόμενους στον τομέα, παράλληλα με την εγγύηση της βιωσιμότητας του τομέα της αλιείας μέσω της διατήρησης των ειδών, είναι απολύτως αναγκαίες παράμετροι αυτής της μεταρρύθμισης και πρέπει να εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο. Το έγγραφο αυτό εμμένει στις μεταρρυθμίσεις που απαιτείται να γίνουν στην αλιευτική βιομηχανία, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως στη Μαδέρα, όπου η δραστηριότητα αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για την τοπική ανάπτυξη και τη ζωή του τοπικού πληθυσμού.

Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω τις ιδέες που περιλαμβάνονται στην έκθεση σχετικά με την πιο ενεργό συμμετοχή των διαφόρων παραγόντων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή και τα τεχνικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο εσωτερικό του αλιευτικού τομέα. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, υπερψήφισα το κείμενο αυτής της έκθεσης, με την οποία εγκαινιάζεται μια νέα φάση της ευρωπαϊκής κοινής αλιευτικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα την έκθεση της κ. Patrão Neves επειδή απορρίπτει τις τροπολογίες οι οποίες απέβλεπαν στην εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των περιβαλλοντικών πτυχών και της διατήρησης της αλιείας μικρής κλίμακας.

Εκφράζω επίσης τη λύπη μου για την απόρριψη των τροπολογιών με τις οποίες ζητείται η διενέργεια εις βάθος διαλόγου με τους αλιείς πριν από αυτήν τη μεταρρύθμιση.

Σε αυτήν τη βάση, δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα είναι δυνατόν να εγκριθεί μια μεταρρύθμιση που να είναι αποδεκτή από τους αλιείς και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση μιας πραγματικά άξιας λόγου κοινής αλιευτικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα κατά την έναρξη της επόμενης συνεδρίασής του. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επ' αυτών, θα διαβιβάσω αμέσως τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση στα πρόσωπα και στους φορείς στους οποίους απευθύνονται.

 
  

(1)Τροπολογία 3 της Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, στην παράγραφο 9 β (νέα): «επισημαίνει ότι η άμβλωση δεν πρέπει να προωθείται ως μέθοδος οικογενειακού σχεδιασμού και ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβλέπεται η ανθρώπινη μεταχείριση και η παροχή συμβουλών στις γυναίκες που υπεβλήθησαν σε άμβλωση».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου