Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2106(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0014/2010

Keskustelut :

PV 25/02/2010 - 4
CRE 25/02/2010 - 4

Äänestykset :

PV 25/02/2010 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0039

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 25. helmikuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

9. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EL) Esityslistalla on seuraavana suulliset äänestysselitykset.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(EN) Arvoisa puhemies, voisinko pyytää kahden minuutin taukoa siksi aikaa, kun ihmiset poistuvat salista? Tai edes minuutin taukoa?

 
  
 

Mietintö: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). (HU) Asetuksen tavoite on hyvä: kerätä jäsenvaltioilta energiainfrastruktuuriin liittyvää tietoa, järjestää näitä tietoja ja tarjota taloudellisille toimijoille yhteisön tasolla mahdollisuus tietojen käyttöön. Sillä siis – aivan oikeutetusti – puututaan markkinoiden toimintaan. Parlamentti on kuitenkin hyväksynyt täysin päinvastaisen aloitteen ja menee jopa niin pitkälle, että pitää sitä asetuksen poliittisena tavoitteena. Lainaan kyseistä artiklaa suoraan: Kaikkien unionin tasolla ehdotettujen tai toteutettujen toimien olisi oltava tasapuolisia, eivätkä ne saisi merkitä puuttumista markkinoiden toimintaan. Suurin osa tämän parlamentin jäsenistä ei ole oppinut maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä mitään. He puolustavat edelleen uusliberalistisia oppeja ja luottavat jopa tällä strategisella alueella markkinoiden itsesääntelyyn. Sitä ei voida hyväksyä, ja siksi äänestin päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin toimiva infrastruktuuri on ratkaiseva tekijä vaurauden kohtuullisen kasvun kannalta. Elintarviketurvan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi energiapolitiikalla on keskeinen rooli. Jo pelkästään tästä syystä on välttämätöntä, että Euroopan parlamentti ei vain osallistu keskusteluun, vaan sillä on myös yhteispäätösoikeus. Siksi vaadin komissiota lopettamaan eristämispolitiikkansa ja myöntämään parlamentille yhteispäätösoikeuden.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti. Ajatus on oikea. Erityisesti pidän siitä, että asetuksessa korostetaan ympäristönäkökohtia. Kun nyt kerran puhumme tästä, olkaamme johdonmukaisia. Merkittävimmät asiaperusteet, joihin koko Pohjois-Euroopan kaasuputkihankkeen vastustus perustui, liittyivät juuri ekologiaan ja ympäristönsuojeluun. Nuo hyvin perustellut, käytännölliset ja tieteellisesti todistetut argumentit heitettiin syrjään, koska poliittiset perustelut veivät voiton. Antaessamme tukemme hankkeelle meidän on vältettävä kaikenlaista tekopyhyyttä. Pohjois-Euroopan kaasuputkihankkeen yhteydessä monet Euroopan unionin jäsenvaltiot ja monet poliittiset ryhmät unohtivat tämän.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Vuoden 2009 alussa kävi selväksi, etteivät Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot pysty auttamaan toisiaan, mikäli sähkön tai kaasun toimituksissa tapahtuu keskeytyksiä. Kävi ilmi, että unionin läntisten ja itäisten osien sähköverkot eivät ole yhteydessä toisiinsa, niissä käytetään eri parametreja eivätkä ne ole keskenään yhteensopivia.

Siksi on hyvä, että valtiot ja verkkoyhtiöt toimittavat keskeiset tiedot energiantoimituskyvystään Euroopan komissiolle, joka pystyy sitten arvioimaan verkkojen ja EU:n energiaturvallisuuspolitiikan puutteet sekä ilmoittamaan yksittäisille jäsenvaltioille niiden energiajärjestelmien ylimääräisestä kapasiteetista. Tästä syystä katson, että meidän tulisi antaa tukemme neuvoston ja komission aloitteelle, joka käsittelee energia-alan tietojen toimittamista ja keräämistä koko Euroopan unionia hyödyttävällä tavalla.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys RC-B7-0116/2010

 
  
MPphoto
 

  Viktor Uspaskich (ALDE).(LT) Haluaisin erityisesti tuoda esiin tukeni sille, että Ukrainassa pidetään demokraattiset vaalit ja annetaan kansalle mahdollisuus ilmaista vapaa tahtonsa. Tunnen Ukrainan varsin hyvin, ja siksi näen, ettei kysymys ole vain hallituksen tavoitteesta, vaan koko yhteiskunta pyrkii aktiivisesti viemään eteenpäin demokratiaa ja perustamaan demokraattisia toimielimiä. Toivon myös, että nämä vaalit tuovat Ukrainaa entistä lähemmäs Euroopan unionia ja voivat jopa vahvistaa EU:n ja Venäjän välistä yhteistyötä. Olen myös iloinen siitä, että entinen neuvostomaa voi kenties pian saada viisumivapauden Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, Ukrainan tilannetta käsittelevä päätöslauselma on tasapainoinen ja antaa objektiivisen kuvan tilanteesta. Voimme vain toivoa, että Ukraina onnistuu pääsemään yli taloudellisista ongelmistaan ja yhteiskunnan syvästä kahtiajaosta Ukrainan geopoliittisen tulevaisuuden suhteen.

Haluaisin myös kiinnittää huomionne väistyvän presidentin Justshenkon päätökseen myöntää "Ukrainan kansallissankarin" arvonimi Stefan Banderalle sekä asetukseen, jolla tunnustetaan kahden kansallismielisen järjestön, Ukrainan kansallismielisten liiton ja Ukrainan kapinallisarmeijan, osallisuus Ukrainan itsenäisyystaisteluun. Sekä Stefan Bandera että nämä kaksi järjestöä olivat vastuussa 1940-luvulla puolalaisväestöön kohdistuneista etnisistä puhdistuksista ja hirmuteoista nykyisen Ukrainan länsiosissa. Kansallismieliset murhasivat 120 000 puolalaista. Samalla kun toivotan kaikkea hyvää Ukrainalle, toivon todella, että tällainen rikollisen äärikansallismielisyyden glorifiointi tuomitaan.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, minulla oli ilo toimia Euroopan parlamentin tarkkailijana Ukrainan presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Minun täytyy sanoa, että Ukrainan kansa läpäisi testin. Vaalit olivat avoimet ja demokraattiset huolimatta vaaliasetuksiin tehdyistä viime hetken muutoksista.

Nyt Ukraina tarvitsee poliittista, hallinnollista ja taloudellista vakautta. Siksi meidän on kunnioitettava Ukrainan kansan demokraattista ratkaisua, mutta samalla tuettava ja nopeutettava toimia, joilla autetaan Ukrainaa pääsemään yli nykyisistä vaikeuksistaan. Euroopan unionin tulee viestittää selkeästi, että ovi on auki Ukrainan liittymiselle Euroopan unioniin. Jos Euroopan unioni on aidosti kiinnostunut Ukrainasta, ensimmäisenä askeleena siihen suuntaan tulisi olla viisumivaatimusten poistaminen ukrainalaisilta. Toivon, että tämänpäiväisen päätöslauselman hyväksyminen nopeuttaa näiden ajatusten toteuttamista. Tämän vuoksi äänestin päätöslauselman hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, minulla oli ilo toimia tarkkailijana Ukrainan presidentinvaaleissa sekä ensimmäisellä että toisella kierroksella, niin kuin itse asiassa joitakin vuosia aiemminkin. Haluan muistuttaa, että meidän tulisi kohdella Ukrainaa kumppanina eikä pyrkiä vaikuttamaan ukrainalaisten äänestäjien mielipiteisiin. Pidän täysin tarpeettomana erään Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän johtohenkilön, liberaalin, eilen täällä parlamentissa esittämää lausuntoa, jonka mukaan uusi presidentti on moskovanmielinen. Ukrainan uusi presidentti on ensimmäisellä ulkomaanvierailullaan virkaanastumisensa jälkeen tulossa Brysseliin. Meidän olisi arvioitava ukrainalaisia poliitikkoja heidän tekojensa, ei lausuntojensa perusteella. Ukrainan tulisi olla poliittinen kumppanimme, ja meidän tulisi avata Ukrainalle mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin. Olen tyytyväinen uuden presidentin lausuntoon, jonka mukaan hän aikoo kumota asetuksen, josta jäsen Kalinowski äsken puhui, tuon häpeällisen asetuksen, jolla tunnustetaan Ukrainan kansallissankariksi mies, joka on tahrinut kätensä tuhansien puolalaisten verellä.

 
  
MPphoto
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL).(EL) Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselmaesitystä vastaan, koska katson ensinnäkin, että sillä yritetään puuttua Ukrainan sisäisiin asioihin ja sen sisältämät tiedot ovat ristiriitaisia. Sen vuoksi sitä on mahdotonta hyväksyä.

Toinen syy on se, että mielestäni Ukrainan kansa vain kärsisi Euroopan unioniin liittymisestä. Tämä nimenomainen päätöslauselmaesitys pohjustaa tietä tulevalle jäsenyydelle, ja siihen prosessiin sisältyy tietenkin rakenneuudistuksia, niin kuin monissa muissakin maissa.

Kolmanneksi yksi keskeisistä syistä, joiden vuoksi äänestin esitystä vastaan, on viittaus Banderaan. On aivan oikein, että esityksessä mainitaan hänet. Kun tällaisia ilmiöitä tulee esiin, ei vain Ukrainassa, vaan myös muissa maissa, esimerkiksi Baltian maissa, niin kuin hyvin tiedätte, Euroopan unionilla ja Euroopan parlamentilla on valtavan suuri vastuu siitä, että nyt on päädytty tilanteeseen, jossa sotarikokset nousevat uudelleen esiin.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Ukrainan poliittinen johto on vaihtunut, mutta kansa pysyy samana. Kansa voi olla köyhtynyt, mutta se elää maassa, joka on äärimmäisen rikas ja jolla on valtavat kehitysmahdollisuudet.

Tästä syystä olen sitä mieltä, että Euroopan unionin tulisi jatkaa vuoropuheluaan Ukrainan kanssa ja painostaa sitä tiivistämään ja tehostamaan vuorovaikutusta. Ukraina tarvitsee aidosti EU:n apua, ja sitä tarvitsee ennen kaikkea kansa, eivät poliitikot. Ukrainan ja EU:n välinen yhteistyö voisi johtaa vahvaan kumppanuuteen ja antaa voimakkaan sysäyksen taloudelle. Toivoisin meidän olevan aloitteellisempia tällä alueella.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, neuvostokommunismi oli ihmiskunnan keksimistä ideologioista tappavin. Empiiristen todisteiden mukaan se tappoi enemmän ihmisiä kuin mikään muu poliittinen järjestelmä, ja sen uhriluku oli erityisen suuri juuri Ukrainassa.

Ja tragedia jatkuu. Minulle Ukraina merkitsee "rajaa" tai "reunaa", sillä se sijaitsee kahden suuren ryhmittymän välisellä rajalla ja sen naapurivaltojen kilpailevat tavoitteet näkyvät maassa Venäjää tukevien ja länsimielisten voimien välisenä mittelönä.

Miten voisimme parhaiten auttaa tuota maata? Voisimme tarjoutua avaamaan markkinamme. Ukrainalaiset ovat koulutettua ja työteliästä väkeä, mutta maassa on suhteellisen alhainen kustannustaso ja suhteellisen kilpailukykyiset vientituotteet. Jos vain sallisimme niiden pääsyn täysimääräisesti Euroopan tulliliiton alueelle, parantaisimme merkittävästi ukrainalaisten elämänlaatua.

Sen sijaan me tuputamme heille lisää byrokratiaa, pyrimme parantamaan heidän valmiuksiaan ja yritämme vetää heitä mukaan Euroopan unionin yhteistyörakenteisiin. He eivät ole pyytäneet sitä! Eivät he halua apuamme. He haluavat vain mahdollisuuden myydä tuotteitaan.

 
  
  

Mietintö: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, kun jotakin odottamatonta tapahtuu, on ihmisluonnon mukaista yrittää sovittaa tilannetta olemassa olevaan maailmankatsomukseen eli Weltanschauungiin. Psykologit käyttävät tällaisesta Weltanschauung-termiäkin hienostuneempaa nimitystä: sitä nimitetään "kognitiiviseksi dissonanssiksi". Niinpä kun esimerkiksi kansanäänestyksessä torjutaan jokin ehdotus, parlamentti reagoi asiaan toteamalla, että ihmiset halusivat enemmän EU:ta. He torjuivat ehdotuksen, koska asia ei edennyt riittävän federalistiseen suuntaan.

Sama koskee tämänhetkistä talouskriisiä. Olemme joutuneet kriisitilaan, koska rahamme ovat loppuneet. Olemme käyttäneet kaikki rahat, olemme tyhjentäneet rahastomme, olemme käyttäneet kaiken luottomme – ja nyt parlamentti tulee ja sanoo, että meidän on käytettävä enemmän rahaa. Tarvitsemme lisää yhteisön infrastruktuurihankkeita ja suurempaa talousarviota.

Arvoisa puhemies, näin annostelemme lisää lääkettä, joka aiheutti ensisijaisesti sairauden. Jo 1970-luvulla kävi ilmi, mihin prosessi johtaa. Se johtaa BKT:n alenemiseen, työttömyyteen, taantumaan ja siihen, että tämä maanosa jää entistä selvemmin jälkeen kilpailijoistaan.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys RC-B7-0123/2010

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, kannatin päätöslauselmaa ja sen laatimiseen osallistuneena haluan esittää muutamia huomautuksia Goldstonen raportista eli asiasta, jota päätöslauselmassa tarkastellaan.

Goldstonen raportti osoitti jälleen kerran, että sotaa käyvien osapuolien tekemät tutkimukset ovat tuskin koskaan puolueettomia ja objektiivisia. Raportissa todetaan varsin yksiselitteisesti, että kumpikaan osapuoli ei ole tutkinut asianmukaisesti ja tosiasiallisesti sodan lakien vastaisia rikkomuksia, joihin asevoimat ovat väitetysti syyllistyneet.

On syytä pitää myönteisenä, että raporttia on hiljattain tarkistettu ja sen kiistanalaisuutta on vähennetty. Kielenkäyttö on myös lievempää, minkä vuoksi raportti on helpompi hyväksyä.

Se, mitä tästä on ensisijaisesti opittava, on, että Euroopan unionin on osallistuttava tiiviimmin prosessiin väitettyjen rikoksien tutkijana mutta myös osallistuen ennakoivasti ja ennalta ehkäisevästi Lähi-idän kvartetin toimintaan.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, totean Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja ennen kaikkea kollegani Elmar Brokin puolesta, että olemme pöyristyneitä siitä, että parlamentti torjui tänään tarkistuksen, jonka myötä kristityt ja muut uskonnolliset vähemmistöt olisi sisällytetty raporttiin. Mielestäni on aivan uskomatonta, että vaikka esitämme jatkuvasti lausuntoja ihmisoikeusasioista, emme pidä kannattavana suojella sellaisia väestönosia, joita vainotaan heidän uskonnollisen taustansa vuoksi. On sääli, että emme voineet hyväksyä tarkistusta, joka koskee maailman tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää asiaa. Jollemme enää pysty suojelemaan vähemmistöjä syystä tai toisesta, meillä ei enää ole oikeutta väittää, että Euroopan parlamentti on ihmisoikeuksien, perusoikeuksien ja tämän maailmanlaajuisen taistelun tyyssija. Äänestin tätä vastaan, koska uskonnollisia vähemmistöjä ei pidä jättää raportin ulkopuolelle.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Arvoisa puhemies, aivan kuten Kastler edellä totesi, meidän ryhmämme todellakin olisi toivonut erillisäänestystä tästä uskonnollisten vähemmistöjen kohdasta, mutta ikävä kyllä siihen ei parlamentin enemmistö yhtynyt.

On syytä ottaa huomioon, että uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on aivan yhtä tärkeää kuin minkä tahansa muidenkin vähemmistöjen puolustaminen.

EU:n pitäisi puuttua YK:n ihmisoikeuskomission työhön, sillä se on tällä hetkellä täysin halvaantunutta ja puolueellista, eikä se enää nauti yleistä luottamusta maailmalla.

Goldstonen raportti on vain yksi esimerkki siitä, millä tavalla YK:n ihmisoikeustuomioistuin on kaapattu erilaisten antisemitististen tarkoitusperien ajamiseen. Tällä hetkellä ihmisoikeustuomioistuimen 25 maakohtaisesta lausunnosta 21 on koskenut Israelia, eli aivan kuin Israel olisi maailman suurin ihmisoikeuksien polkija. Euroopan unionin on puututtava YK:n ihmisoikeusneuvoston työhön.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, Yhdistyneiden Kansakuntien 200 jäsenvaltiota on pakotettu hyväksymään uusi vallankumouksellinen näkemys. On syntynyt käsitys, jonka mukaan lakien ei pitäisi perustua kansalliseen lainsäädäntöön, joka on jossakin mielessä yhteydessä kyseisen valtion kansalaisiin, vaan että kansainvälinen lakimiehistä koostuva teknokratia, joka on vastuussa vain omalletunnolleen, sanelee lait.

Me tuhoamme 300-vuotisen demokraattisen kehityksen. Etäännymme ajatuksesta siitä, että lait hyväksyvien tahojen on tavallaan vastattava vaaliuurnan kautta muulle väestölle, ja palaamme esimoderniin ajattelutapaan, jonka mukaan lainsäätäjien on oltava vastuussa vain luojalleen tai itselleen.

Näiden ihmisoikeuslainsäädännön välineiden välityksellä kansainvälinen byrokratia ulottuu jäsenvaltioiden rajojen yli ja pakottaa paikalliset väestöt hyväksymään oman tahtonsa, joka on ristiriidassa kyseisen väestön tahdon kanssa.

Päätän puheenvuoroni lainaamalla yhdysvaltalaista tuomaria Robert Borkia. Hän oli Yhdysvaltain korkeimman oikeuden jäsenehdokas – jonka ehdokkuus sittemmin hylättiin – presidentti Reaganin hallintokaudella ja antoi nimensä kielenkäytölle todetessaan, että on torjuttu vallankaappaus, hidasliikkeinen ja hienostunut, mutta vallankaappaus yhtä kaikki.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0118/2010

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE). - (EL) Arvoisa puhemies, sukupuolten tasa-arvoon kohdistuu tällä hetkellä jälleen haaste. Tasa-arvoon liittyvä edistys, jota Euroopan unionissa on viime vuosina saavutettu, uhkaa hidastua tai jopa muuttua täysin päinvastaiseksi tämänhetkisen taantuman seurauksena.

Tehokkailla sukupuolten tasa-arvoa koskevilla politiikoilla voidaan kuitenkin osaltaan ratkaista ongelma, joka liittyy siihen, miten selvitään kriisistä, tuetaan elpymistä ja vahvistetaan taloutta. Tästä seuraa, että miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistäviin politiikkoihin sijoittamisen on oltava perustavoitteemme. Kaikkien meidän on tuettava sitä lujasti, vielä enemmän ja vielä voimakkaammin tässä vaikeassa taloudellisessa ilmapiirissä.

 
  
  

Mietintö: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Mielestäni parlamentin olisi syytä hävetä talousarviota koskevaa tosiasiallista tarkistusta, jonka se juuri hyväksyi. Kun tilanne on se, että lähes kaikissa Euroopan valtioissa kärsitään valtavasta rahoitus- ja talouskriisistä ja joukoittain ihmisiä menettää työpaikkansa, parasta mihin pystymme on, että myönnämme itsellemme merkittäviä lisävaroja, palkkaamme lisää henkilöstöä ja aiheutamme lisäkustannuksia yhteisön veronmaksajille. Kaikkihan tietävät, että näillä lisävaroilla ja henkilöstön lisäjäsenillä pyritään pääasiassa varmistamaan, että viime vaaleissa paikkansa menettäneet sosialistit eivät joudu taloudelliseen ahdinkoon. Tilanne on aikaisemminkin johtanut siihen, että Euroopan poliittisille puolueille ja poliittisille kulmakiville on myönnetty merkittäviä lisävaroja. On hämmästyttävää, että esitämme toistuvasti hyvältä kuulostavia väitteitä, joiden turvin ammennamme vielä enemmän varoja parlamentin rahakirstuista – käytäntö, jota on mahdoton hyväksyä tällaisena kriisiaikana.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Totean, että juuri hyväksymämme korjaava talousarvio, joka on suuruudeltaan 13 400 000 euroa ja joka tulee voimaan vasta 1. toukokuuta 2010 kattaen siten puoli vuotta, on hyvin harkitsematon toimi.

Talousarvion 4 miljoonan euron suuruinen osuus, joka on varattu parlamentin valiokuntien ja ryhmien henkilöresurssien lisäämiseen, on perusteltavissa, koska Lissabonin sopimuksessa parlamentille asetetaan uusia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Sitä vastoin se, että parlamentin jäsenien avustajien palkkaamiseen osoitettuja varoja korotetaan 8 miljoonan euron verran, tarkoittaa, että ensi vuonna summa ei ole 8 miljoonaa euroa vaan 16 miljoonaa euroa. Tämä on selvästi ylimitoitettua, koska tulevana vuonna suunnitellaan 1 500 euron suuruista korotusta jokaista jäsentä kohden, mikä tarkoittaa 16 miljoonan euron sijaan 32:ta miljoonaa euroa. Aikana, jolloin kaikissa jäsenvaltioissa vallitsee laajamittainen työttömyys ja sosiaalinen kriisi, parlamentin jäsenien resurssien lisääminen on kestämätöntä, paitsi jos uskallamme samalla leikata kustannuksia ja etuuksia, joihin meillä on parlamentin jäseninä oikeus ja jotka eivät kaikki todellakaan ole täysin perusteltuja.

En ymmärrä, miten parlamentin jäsenet voivat saada yhdestä matkapäivästä 300 euron suuruisen etuuden sekä korvauksia matkan pituuden ja siihen käytetyn ajan perusteella – täysin verovapaasti. Voimme leikata tarpeettomia kustannuksia ja keskustella sitten siitä, miten lisätään lakien säätämiseen liittyviä keinoja. Se, että emme toimi näin samanaikaisesti, osoittaa yksinkertaisesti, että suhtaudumme ylenkatsoen äänestäjiemme ongelmiin. Olemme velvollisia näyttämään hyvää esimerkkiä, mutta nyt näytämme huonoa esimerkkiä.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, totean mielihyvin olevani asiasta samaa mieltä jäsen Portasin ja kommunistisen ryhmän kanssa. Kaikkialla yhteisössä, Irlannista Latviaan, hallitukset kamppailevat voidakseen reagoida rahoitus- ja luottokriisiin vähentämällä kustannuksia, mutta me täällä parlamentissa, yksinomaan täällä parlamentissa, lisäämme laajamittaisesti menoja niin suhteellisesti kuin ehdottomastikin. Lisäämme parlamentin jäsenille ja henkilöstölle tarjottavia etuuksia ja varoja.

Mietinnössä esitetty perustelu on hyvin mielenkiintoinen: siinä todetaan, että kaikkia näitä ylimääräisiä kustannuksia tarvitaan Lissabonin sopimuksesta johtuvien lisätehtävien vuoksi. Se pitää tavallaan paikkansa, muttei mielestäni sopimuksen laatijoiden tarkoittamalla tavalla. Byrokratiaa laajennetaan sen etujen edistämiseksi. Lissabonin sopimuksen ensisijaisena tehtävänä on luoda lisää työpaikkoja ja tarjota lisätuloja kymmenille tuhansille ihmisille, joiden toimeentulo riippuu nyt välittömästi tai välillisesti Euroopan unionista. Äänestäjät muodostavat ihmisryhmän, jota ei ole kuultu asian johdosta, ja haluaisin todella kertoa heille tämänkaltaisista asioista, jotta selviäisi, hyväksyvätkö he sen, että myönnämme itsellemme lisävaroja aikana, jolloin kaikki äänestäjämme joutuvat kiristämään vöitään.

 
  
  

Mietintö: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

 
  
MPphoto
 

  Viktor Uspaskich (ALDE). - (LT) Pidän erittäin myönteisenä päätöstä hyväksyä uusia kalastusalaa koskevia sääntöjä. Kaloja, kuten muitakaan eläimiä, ei voida rajata tietyille alueille, joten sen arvioiminen, huolehditaanko jossakin valtiossa asioista muita valtioita paremmin, aiheuttaisi loputonta väittelyä.

Jos otetaan huomioon uudet tieteelliset tutkimukset, jotka osoittavat, että tällä hetkellä monet kalalajit ovat kuolemassa sukupuuttoon, on entistä selvempää, että on tehtävä yhteinen päätös, ei ainoastaan EU:ssa van koko maailmassa. Tästä syystä tämä Euroopan unionin toimi on hyvä esimerkki muille, kolmansille valtioille.

Toivon, että tällä analyysillä, joka kattaa myös yhteisen analyysin laatimisen, autetaan sekä kalastusalalla toimivia yrityksiä että valtioita niiden koosta riippumatta. Toivon myös, että päätöksellä osallistutaan katoavien kalalajien pelastamiseen. Ilmaisen kannattavani tätä koko sydämestäni.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Arvoisa puhemies, en tuntenut tänään mielihyvää äänestäessäni sellaista mietintöä vastaan, joka sisältää useita kalastusalan tulevaisuuden kannalta mahdollisesti myönteisiä näkökulmia.

Tosiasia on kuitenkin edelleen, että yhteinen kalastuspolitiikka tuhoaa kotimaani kalastusteollisuuden.

Haagin suosituimmuusjärjestelmällä syrjitään joka vuosi pohjoisirlantilaisia kalastajia vähentämällä kiintiöitä heidän pyyntioikeuksistaan. Irlanninmerellä yksitoista vuotta kestäneen kalastustoiminnan väliaikaisen lopettamisen myötä vähärasvaisia kaloja pyytävän laivaston koko on supistunut yli 40 troolarista kuuteen, ja tästä huolimatta puhutaan edelleen ylikapasiteetista.

Sitten mainitsen kysymyksen, joka koskee Pohjanmeren kalastusta varten kehitettyjen sääntöjen soveltamista Irlanninmerellä: yhtenevä tai yhteinen lähestymistapa, jossa ei oteta huomioon paikan päällä vallitsevaa tilannetta. Tarvitsee vain tarkastella nettomittoja, joista sovittiin ihailtavista syistä ja jotka yhteisö pakotti kalastusteollisuuden hyväksymään jättäen samalla laajalti tiedottamatta uuteen menettelyyn siirtymisestä aiheutuvista seurauksista.

Tästä syystä äänestin mietintöä vastaan, vaikka pidänkin joitakin siihen sisältyviä seikkoja kannustavina.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (LT) Äänestin yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta vihreästä kirjasta laaditun päätöslauselman puolesta. Toivon, että Euroopan parlamentti edisti tämänpäiväisen äänestyksen myötä edes hieman kalavarojen ja terveen meriympäristön säilyttämistä sekä yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta.

Kuten me Euroopan parlamentissa tiedämme, 27 prosenttia kalalajeista on kuolemassa sukupuuttoon, ja jollei kalastusta rajoiteta, ne katoavat. Tiedämme myös, että kalavaroja olisi mahdollista lisätä 86 prosenttia, jos kaloja ei pyydettäisi niin äärimmäisin keinoin. Senkin me tiedämme, että kalalajeista 18 prosentin kohdalla tilanne on huono, ja tutkijat suosittelevat lopettamaan niiden pyytämisen välittömästi.

Toivon hartaasti, että Euroopan unionilla on riittävästi poliittista tahtoa panna uudistus täytäntöön sen suunnittelemisen lisäksi.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan todeta, että äänestin kalastuspolitiikan uudistusta koskevan vihreän kirjan puolesta niillä ohjeilla, joilla hyvä varjoesittelijämme Carl Haglund ryhmäämme ohjeisti.

Haluan kuitenkin sanoa, että on erittäin tärkeää kiinnittää syvempää huomiota kalastukseen Euroopan unionin alueella ja vesistöjen tilaan. Se on suuri haaste tällä hetkellä. Erityisen huolissani olen siitä, että meillä on melko paljon käsistä riistäytynyttä, melkein ryöstökalastusta, Euroopan unionin alueella, ja määrä voittaa laadun.

Nyt pitäisi alkaa miettiä voimakkaammin sitä, millä tavalla me voisimme rakentaa kalakantoja kestävästi ja huolehtia siitä, että myös tulevaisuudessa voidaan kalastaa. Tässä asiassa on ennen muuta nostettava keskiöön luonnonlohi ja luonnonkalakannat. On laadittava erityinen ohjelma luonnonlohen elvyttämiseksi.

Esimerkiksi minä tulen Suomesta ja Lapista. Me tarvitsemme lohet takaisin kutujokiin ja tarvitsemme ohjelman, jolla varmistetaan, että nimenomaan luonnonlohikannat voivat säilyä ja vahvistua ja että niitä voidaan myös kalastaa terveesti tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, olen vastustanut tässä parlamentissa 11 vuoden ajan kielteisiä vaikutuksia, joita yhteinen kalastuspolitiikka on aiheuttanut kotimaalleni. Kansainvälisen oikeuden mukaan yhteisellä kalastuspolitiikalla katettiin 65 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjanmeren-kalavaroista, mutta meille myönnettiin kiintiöjärjestelmän mukaisesti 25 prosenttia määrän perusteella tai 15 prosenttia arvon perusteella.

Väittelystä on tulossa teoreettinen, koska kalat ovat tosiaan kadonneet. Jopa sinä aikana, kun olen toiminut parlamentin jäsenenä, niin sanotusti uusiutuva luonnonvara on vähentynyt kohtalokkaalla tavalla. Kalavaroja on onnistuttu ylläpitämään muissa valtioissa, joissa on kannustettu omistajuutta ja joissa kalastajat ovat saaneet syyn kohdella meriä uusiutuvana varana. Tarkoitan tällä Islantia, Norjaa, Uutta-Seelantia ja Falklandinsaaria. Yhteisössä ongelmana oli "yhteisyys", mikä tarkoitti, että kyse oli yhteisestä varasta, johon kaikilla aluksilla oli yhtäläinen oikeus.

Kipparia on mahdoton saada pysymään maissa, kun hän tietää, että joku muu harjoittaa kalastusta vesillä. Kuten sanoin, väittely on nyt todellakin teoreettista. Kaikki on ohi. Aluksemme on hylätty maihin. Kalasatamamme eivät tuota tulosta. Valtameremme on tyhjennetty.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä tehdään käytössä olevaan järjestelmään parannuksia, joilla tuetaan parempaa tiedottamista EU:n energiainfrastruktuuriin liittyvistä investointihankkeista. Tarve parantaa tiedotusjärjestelmää johtuu energia-alalla vallitsevan tilanteen muuttumisesta aikana, jolloin valtioiden välinen energiariippuvuus on kasvanut ja toimimme yhtenäismarkkinoilla. Tästä syystä tarvitaan myös EU:n välineitä, jotta voimme tehdä energia-alaa koskevia päätöksiä.

Kannatan komission ehdottamaa oikeusperustan muuttamista, jotta asetus perustuu Lissabonin sopimuksen 194 artiklaan. Tavoitteena on lujittaa EU:n toimielimien asemaa energiapolitiikassa, erityisesti energiamarkkinoiden toiminnan ja varojen toimitusvarmuuden takaamiseksi, energiatehokkuuden edistämiseksi ja uusien uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseksi sekä energiaverkkojen yhteenliittämisen tukemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen.(GA) Äänestin energiainfrastruktuuriin liittyviä investointihankkeita koskevan mietinnön puolesta; sen tavoitteena on varmistaa energian toimitusvarmuus ja kilpailukyky sekä vahvistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Mietinnön mukaan Euroopan unionin hallituksien on toimitettava komissiolle tietoja investoinneista, jotka koskevat energia-alan infrastruktuureja, nykyaikaistamista tai tehokasta energiantuotantoa, jotta edistetään tehokkuutta, yhteistyötä ja energiasuunnittelua Euroopan unionissa. Ilmastonmuutoksen torjuminen, energian toimitusvarmuus ja uusiutuvan energian käyttö ovat Euroopan unionin kannalta hyvin tärkeitä asioita, ja on toteutettava enemmän toimia tehokkaiden, tarkasti kohdistettujen investointien kannustamiseksi ja varmistamiseksi. On myös varmistettava, että nämä asiat säilyvät Euroopan unionin energiapolitiikan ytimessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (EN) Tuin tätä mietintöä. Euroopan unioni on saanut uusia toimivaltuuksia Lissabonin sopimuksen nojalla ja sen on varmistettava, että toimivaltuuksia käytetään täysimääräisesti ja tehokkaasti. EU:n toimivaltuuksia on vahvistettu energiapolitiikan alalla ja Euroopan komissio pitää yhteisten energiamarkkinoiden luomista painopistealana. Yhteisön energiapolitiikkaa ei voida kuitenkaan edistää tehokkaasti, jollei Euroopan unionissa toteutetuista ja suunnitelluista energia-alan infrastruktuurihankkeista saada asianmukaista ja yksiselitteistä tietoa.

Uusi asetus on EU:n energiapolitiikan hyvin tärkeä osa ja toivon sen toimivan käytännössä. Yhteisön energiapolitiikkaa ei voida edistää tehokkaasti, jollei Euroopan unionissa toteutetusta ja suunnitellusta energia-alan infrastruktuurista saada asianmukaista ja yksiselitteistä tietoa.

Kuten tiedämme, monet jäsenvaltiot eivät noudattaneet ilmoitusvelvollisuuksiaan vanhan asetuksen ollessa voimassa. Tilanteen on muututtava uuden asetuksen myötä. Euroopan komission on EU:n perustamissopimuksen valvojana varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat asetuksen määräyksiä ja toimittavat hyvissä ajoin kaikki tarvittavat tiedot energiainfrastruktuurin odotetusta kehityksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) EU:n johdonmukainen energiapolitiikka on tuomittu epäonnistumaan, jolleivät 27 jäsenvaltiota ilmoita täsmällisiä ja kattavia tietoja energia-alan investoinneista, joita kussakin jäsenvaltiossa on erikseen toteutettu. Euroopan unionin toimeenpanovallan on kuitenkin muistettava, että kansallisten virastojen toimittamien tietojen luottamuksellisuutta on tarpeen suojella, koska kyse on hyvin tärkeitä markkinoita koskevista arkaluonteisista tiedoista.

Yhteisön energiavarmuus on tärkeä asia, mutta komission on oltava tietoinen siitä, että kultakin jäsenvaltiolta erikseen saatua tietoa ei voi paljastaa, erityisesti, jos se on yksinomaan kaupallista tietoa. Energia-alan investointihankkeita koskevien tietojen ilmoittaminen kahden vuoden välein mahdollistaa sen, että Euroopan komissio voi laatia säännöllisen analyysin, jossa määritellään Euroopan unionin energiajärjestelmän tuleva kehitys. Näin voidaan toteuttaa toimia ajoissa ennen kysynnän ja tarjonnan välisten erojen tai ongelmien ilmenemistä.

On luotava Euroopan komission ilmoitusmenettelyä koskevien vaatimuksien mukainen järjestelmä sellaisia tilanteita varten, joissa kaikki jäsenvaltiot eivät noudattaneet Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta annetun edellisen asetuksen määräyksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestämme tänään tämän asetuksen puolesta sen lisätyn toimivallan tukemina, joka parlamentille on Lissabonin sopimuksessa myönnetty energiapolitiikan määrittämisen alalla. Toimielinten välisestä yhteistyöstä on todella hyötyä, kun suunnitellaan EU:n osallisuutta energiainfrastruktuurin suunnitteluun ja täytäntöönpanoon järjestelmällisellä, järkevällä ja kaukonäköisellä tavalla: tarkoitan tällä mahdollista hyötyä, joka liittyy Euroopan laajuisten verkkojen ohjelmasuunnitteluun ja hiilidioksidin varastointia koskeviin kokeiluhankkeisiin, jotka edustavat energia-alan tulevaisuutta. Asetuksessa vahvistettujen ilmoitusvelvoitteiden vuoksi tilanne saattaa johtaa siihen, että talouteen puututaan liiaksi poliittisin toimin ja että kilpailua heikennetään hankkeita koskevien tietojen levitessä. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, että tietoja kerätessä ja hallinnoitaessa suojellaan luottamuksellisuutta ja yrityksien toimintaa. Analysoimalla tietoja varmistetaan osaltaan, että investointeja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Analyysin lisäksi on kuitenkin toteutettava konkreettisia taloudellisia toimia, joilla tuetaan toimintaa ja kannustetaan alalla toteutettavia yksityisiä investointeja. Energia-, ilmastonmuutos- ja infrastruktuurirahastoa (Marguerite-rahasto) on vahvistettava. Aloite on perusteltu ja tarpeellinen, mutta rahastoa on todella kasvatettava niillä EU:n varoilla, jotka ovat jo saatavilla talousarviosta ja jotka liittyvät Euroopan investointipankin ja/tai muiden rahoituslaitoksien takaamiin rahoitusmuotoihin, jotta sille taataan asianmukainen osuus toiminnassa olevien julkisen ja yksityisen sektorin yksittäisten kumppanuuksien pääomasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksella lisätään Euroopan unionin toimivaltaa energiapolitiikan alalla.

On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot pyrkivät yhteistyössä takaamaan tehokkaamman, turvallisemman ja kansalaisten kannalta edullisemman energiapolitiikan. On myös ehdottoman tärkeää vakauttaa tilannetta siten, ettei Ukrainan ja Venäjän välille synny jälleen kaasukriisiä. Näin taataan energiavarmuus, mitä EU:n jäsenvaltiot ja sen kuluttajat edellyttävät.

Energia-alueen perustaminen on EU:n tärkeimpiä painopistealoja. Ilmasto- ja energiapaketin tavoitteena on parantaa EU:n kilpailukykyä maailmassa, jossa hiilidioksidipäästöjä rajoitetaan aina vain enemmän.

Tällä Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyviä investointihankkeita koskevalla päätöslauselmalla edistetään markkinoiden avoimuutta ja ennustettavuutta, tuetaan yrityksiä ja luodaan kilpailukyvyn kannalta myönteinen ympäristö.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Euroopan komissiolle on välttämättä tiedotettava yhteisön energiapolitiikan alalla tapahtuvista asioista, jotta se voi asianmukaisesti hoitaa alaan liittyvät tehtävänsä. Tämä on yksi syistä, joiden vuoksi päätin äänestää mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, joka koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta, koska komissio voi siten valvoa infrastruktuuria ja ennakoida mahdollisia ongelmia, erityisesti ympäristöalalla. Tästä syystä kannattaa korostaa, että on tärkeää arvioida energiainfrastruktuuriin liittyvien hankkeiden ympäristövaikutusta, jotta ne voidaan toteuttaa ja poistaa käytöstä kestävällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Investointeja ja energiainfrastruktuuriin liittyviä hankkeita koskevan tiedon antaminen ja välittäminen on olennaisen tärkeää, kun otetaan huomioon yhdennetyn energiapolitiikan merkitys torjuttaessa ilmastonmuutosta ja vähennettäessä hiilidioksidipäästöjä mutta myös pyrittäessä takaamaan tehokkuus ja energiariippuvuuden vähentäminen yhteisössä.

Yhteisön energiapolitiikan kannalta on keskeistä, että komissiolla on ajankohtainen käsitys jäsenvaltioissa toteutettavien energia-alan investointien suuntauksista, jotta komissio voi kehittää yhdennettyä politiikkaa edistääkseen energiatehokkuutta ja puhtaampaan tekniikkaan tehtäviä investointeja. Siten varmistetaan vaiheittainen energiaomavaraisuus ulkoisiin toimittajiin ja fossiilisiin polttoaineisiin nähden.

Kannatan näin ollen asetusehdotusta ja erityisesti sen välttämätöntä täytäntöönpanoa, koska edellistä asetusta, jonka tämä asetus korvaa, ei pantu täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Asetusehdotuksella pyritään luomaan yhteisön energiapolitiikkaa, jonka tavoitteena on tehokkuus, luotettavuus ja turvallisuus. Energiatehokkuus on Euroopan unionin painopisteala, kun otetaan huomioon tarve suojella ja maksimoida energiavaroja sekä täyttää sitoumukset, joita unioni on tehnyt ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Muistutan teitä siitä, että on otettava huomioon EU:n tavoite 20 prosentin energiatehokkuudesta ennen uusien hankkeiden pariin siirtymistä. Tämä tarkoittaa, että energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden on vastattava tavoitetta, jonka mukaan vähintään 20 prosenttia energiasta on tuotettava kestävistä, uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä. Solidaarisuuteen ja kestävyyteen perustuvan suosituksien mukaisen energiapolitiikan avulla on taattava alhaiset hiilidioksidipäästöt. On tärkeää, että järjestelmä on luotettava, koska toiminnan on oltava keskeytymätöntä. On otettava huomioon energia-alan tarjonnan vähentyminen, mikä on havaittavissa niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin. On myös syytä kiinnittää huomiota infrastruktuuriin tehtäviin tärkeisiin investointeihin, jotta vältetään energiansaantiin liittyvät turvallisuusongelmat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Esittelijä pitää tätä todella tärkeänä EU:n energiapolitiikan muodostaman palapelin osana ja järkeilee, että yhteisön energiapolitiikkaa on mahdoton edistää tehokkaasti EU:ssa ilman energiainfrastruktuuria koskevia asianmukaisia tietoja. Mietintö voidaan kuitenkin – yhteisön energiapolitiikkaa koskevasta perustavasta erimielisyydestämme huolimatta – myös sijoittaa oikeudelliseen yhteyteen tai sisämarkkinoiden kehykseen.

Mietinnössä tarkastellaan kuitenkin myös myönteisiä näkökulmia, erityisesti, kun siinä todetaan, että on olennaisen tärkeää, että taataan tietojen luottamuksellinen käsittely ja että kaikki näin syntyvät ehdotukset ovat tasapuolisia eivätkä tarkoita poliittisten toimijoiden puuttumista markkinoiden toimintaan. Lisäksi ilmoitusvaatimusten täyttämisen pitäisi olla helppoa, jotta vältetään yritysten tarpeeton hallinnollinen kuormitus samoin kuin jäsenvaltioiden ja komission hallinnon kuormittaminen.

Näin ollen päätimme lopullisesti äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin Văleanin mietinnön puolesta; se koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle.

On nimittäin ratkaisevan tärkeää saada riittävän yksityiskohtainen yleiskäsitys, jotta voidaan luoda parempi tasapainotila energian kysynnän ja tarjonnan välille yhteisössä ja jotta voidaan päättää infrastruktuuriin tehtävistä mahdollisimman tarkkanäköisistä investoinneista. Näin lisätään myös avoimuutta markkinoilla (samalla kun suojellaan yrityksiä koskevaa tietoa) ja estetään energiariippuvuuden syntyminen tiettyyn lähteeseen tai tuotantopaikkaan nähden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Kööpenhaminan pettymyksestä huolimatta EU ei voi hyväksyä sitä, että kansainvälisen yhteisymmärryksen puute hidastaa omia toimiamme kestävän kehityspolitiikan täytäntöön panemiseksi. Skotlannin hallitus toimii edelleen edelläkävijänä uusiutuvan energian alalla, ja EU:lla on myös tärkeä asema esityslistan edistämisessä. Energiapolitiikan tehokas edistäminen edellyttää infrastruktuuria koskevaa asianmukaista tietoa, ja äänestin tänään tämänsuuntaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) On selvää, että tarvitaan kattavaa tietojenkeruuta energiainfrastruktuuriin liittyvistä investointihankkeista. Alan tärkeimmät suuntaukset on myös esiteltävä pääpiirteittäin, jotta on mahdollista suunnitella tulevia toimia ja korostaa mahdollisia ongelmia. Tuleva taloudellinen kasvumme perustuu energiainfrastruktuuriin. On siis syytä kannustaa yhteisöä toimimaan yhteistyössä asian edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), kirjallinen. (IT) Ehdotuksesta käy ilmi, mitä seurauksia aiheutui tammikuussa 2009 syntyneestä kaasuntoimituksiin liittyneestä hätätilanteesta, jolloin komissiolle selvisi, että unionin energiainfrastruktuuri ei vastannut tarkoitustaan. Euroopan komission tavoitteena, jota parlamentti tuki täysimääräisesti, oli saada jatkuvasti ajantasainen käsitys energiainfrastruktuurin tilasta. Tällä hetkellä on hyvin epäselvää, toteutetaanko investointihankkeita, ja talous- ja rahoituskriisi vain pahentaa tilannetta. Mielestäni on syytä toteuttaa toimia, ja investointihankkeita koskevan johdonmukaisen tiedon puute on korjattava. Ilman näitä tietoja on mahdoton analysoida unionin infrastruktuurin odotettavissa olevaa kehityssuuntaa ja toteuttaa tyydyttävää valvontaa monialaista lähestymistapaa silmällä pitäen. Lisäksi asetusta (EY) N:o 736/96, joka tällä kyseisellä asetuksella kumotaan, ei enää sovelleta johdonmukaisesti eikä se ole yhteensopiva energia-alan viimeaikaisen kehityksen kanssa. Ehdotuksen myötä olemme näin ollen lujittaneet olemassa olevaa järjestelmää, parantaneet merkittävästi tietojen vertailukelpoisuutta ja samalla vähentäneet hallinnollista rasitusta. Haluan lopuksi korostaa, että äänestin tarkistusta 81 vastaan (sen mukaan koko ydinenergiaketju oli määrä sisällyttää asetuksessa tarkoitettuun infrastruktuuriin), koska Euratomin perustamissopimukseen sisältyy jo määräyksiä, joilla näitä asioita säännellään.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n energiapolitiikka on hyvin keskeisessä asemassa, mikäli aiomme onnistua käyttämään pääasiassa uusiutuvaa energiaa lähitulevaisuudessa. Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä energiapolitiikkaa koskevat päätökset tehdään yhteispäätösmenettelyllä, joten on tarkistettava asetuksia, jotka perustuvat EU:n uuteen oikeudelliseen järjestelmään. Tästä syystä, ja jotta kaikki jäsenvaltiot voivat tiedottaa energiainfrastruktuurin suunnitelmien mukaisesta kehittämisestä tyydyttävällä ja hyödyllisellä tavalla, uusi asetus on pantava täytäntöön asian helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Suunnitelma saattaa kokonaisuudessaan perustua hyvään ajatukseen – eli kykyyn reagoida toimituksiin liittyviin pullonkauloihin – joskaan jäsenvaltiot eivät täyttäneet ilmoitusvelvoitteita edellisen asetuksenkaan voimassaoloaikana. Ei vaikuta siltä, että tarkasteltavanamme olevan ehdotuksen avulla olisi mahdollista toteuttaa tältä osin suuria muutoksia. Ehdotuksen tämänhetkisessä muodossa ei kuitenkaan suljeta pois puuttumista markkinoiden toimintaan eikä yrityksille aiheutuvia kohtuuttomia hallinnollisia menoja. Äänestin mietintöä vastaan näistä syistä ja byrokratian kannustamisen välttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Päätöslauselman tavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltiot antavat täsmällistä tietoa energiainfrastruktuuriin liittyvistä hankkeistaan. Komissiolle on ilmoitettava välittömästi energia-alalla toteutettavien hankkeiden aloittamisesta tai keskeyttämisestä, jotta komissio voi laatia uusia tai tarkistettuja hanke-ehdotuksia vaikuttaen siten merkittävästi energia-alan monimuotoisuuteen yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tämä on jälleen askel kohti vallan keskittämistä. Äänestin sen vuoksi päätöslauselmaesitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Asetusehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että komissio saa tarkkoja ja säännöllisiä tietoja EU:n energiainfrastruktuurin investointihankkeista, jotta se voi hoitaa tehtäviään ja erityisesti antaa oman panoksensa unionin energiapolitiikkaan.

Kumottua asetusta pidetään vanhentuneena, koska siinä ei oteta huomioon tärkeitä muutoksia, joita energia-alalla on tapahtunut vuoden 1996 jälkeen (EU:n laajentuminen, energian toimitusvarmuuteen liittyvät kysymykset, uusituvat energialähteet, ilmastonmuutospolitiikka, Lissabonin sopimuksen mukainen EU:n uusi rooli energia-alalla). Äänestin mietinnön puolesta, koska yhteisön lainsäädäntöä on saatettava ajan tasalle jokaisella alalla ja erityisesti energia-alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), kirjallinen. (ES) Tämä asetus on hyvin tärkeä, koska sen tavoitteena on varmistaa, että komissio saa tarkkoja ja säännöllisiä tietoja sekä kansallisista että rajat ylittävistä energiainfrastruktuurin investointihankkeista, jotta unioni voi turvata sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan ja kaikkien jäsenvaltioiden energiansaannin. Asetuksella pyritään korvaamaan vuoden 1996 asetus ottaen huomioon unionin sitoumukset, jotka liittyvät energian toimitusvarmuuteen, ilmastonmuutokseen ja uusiutuviin energialähteisiin Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Mietintö on erityisen kiinnostava, koska siinä vahvistetaan asetuksen merkitystä ennakkovaroitusjärjestelmänä yhteenliitäntöjen puutteita varten. Parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta on aina korostanut jäsenvaltioiden välisen 10 prosentin tasoisen yhteenliittämisen tarvetta, kuten Eurooppa-neuvosto on säätänyt, ja kaikki määräykset, joilla korostetaan tähän liittyviä puutteita, ovat hyvin myönteisiä. Sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin lopullisen päätöslauselman puolesta ensisijaisesti siitä syystä, että saavutimme äänestyksen aikana yhteispäätösmenettelyn: kyse on merkittävästä voitosta, koska voimme nyt ensimmäistä kertaa vedota Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (Lissabonin sopimuksen) energia-alalla muodostamaan oikeudelliseen perustaan voidaksemme noudattaa yhteispäätösmenettelyä komission tahdon vastaisesti. Mikä vielä historiallisempaa – ja ensimmäistä kertaa minun aikanani parlamentissa – onnistuimme pääsemään eroon Euratomin perustamissopimuksesta oikeudellisena perustana, vaikka tämä asetus kattaa myös ydinvoima-alan investointien avoimuuden. Tämän kannan vahvisti myönteinen äänestys tarkistuksesta 30, jossa mainitaan ydinpolttoaineet asetuksen soveltamisalaan kuuluvana ensisijaisena energialähteenä. On selvää, että meidän on nyt kaikin tavoin ylläpidettävä voittoa tulevissa neuvoston ja komission kanssa käytävissä kolmikantaneuvotteluissa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava energia-alan investointihankkeiden määrä ja tyypit vähintään viisi vuotta ennen rakennustöiden aloittamista. Tämä on todella järkevä siirto kohti energia-alan tulevaisuutta koskevien hahmotelmien kohentamista, koska tällä tavoin komissio saa paremman käsityksen siitä, miten energiamarkkinat kehittyvät. Uusiutuvien energialähteiden tuotanto, myös hajautettu tuotanto, on otettava täysimääräisesti huomioon, ja joka ikinen "vähähiilisyyttä" – ydinvoimamyönteistä Troijan hevosta – koskeva maininta on poistettu.

(Työjärjestyksen 170 artiklan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Äänestin Văleanin mietintöä vastaan, koska siinä vaaditaan energia-alan vapauttamista ja yhteisön liberaalia energiapolitiikkaa. Tiedämme kaikki, millaisia valitettavia seurauksia tällä olisi alan työntekijöiden ja entistä useamman kansalaisen kannalta säännöllisten sähkökatkoksien vuoksi.

Mietinnössä vahvistetaan markkinoiden ensisijaista asemaa ja julkisten toimien neutraaliutta sekä asetetaan "talouden toimijat" etusijalle. Voimme olla varmoja siitä, minkä tahojen etuja he edistävät. On syytä huolestua olemassa olevan infrastruktuurin säilymisen puolesta, kun eräässäkin tarkistuksessa vaaditaan takeita siitä, että ensisijaisia investointeja toteutetaan ainoastaan energiamarkkinoiden etujen edistämiseksi.

Yhteisön energiapolitiikan hyväksyttävyys edellyttää muutakin kuin pelkän yhteisvastuullisuus-sanan lisäämistä koskevaa tarkistusta, erityisesti, kun samaisessa tarkistuksessa EU:ta estetään puuttumasta markkinoiden toimintaan. Näin annetaan aivan uusi merkitys ilmaisulle "terve kilpailu".

Tavoitteeksi ei pitäisi yleisesti ottaen asettaa sitä, että pyritään tyydyttämään energian entistä suurempi kysyntä. Energiatehokkuutta olisi sen sijaan kohennettava uusia infrastruktuuri-investointeja varten myönnetyn lisärahoituksen turvin.

Monet EU:n politiikat perustuvat edelleen uusliberalistisiin oppeihin vallitsevasta talouskriisistä huolimatta.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys RC-B7-0116/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Kannatan tätä päätöslauselmaa ja hyväksyn siinä esitetyt näkemykset varauksettomasti. Olen ilahtunut siitä, että maassa järjestetyt presidentinvaalit heijastivat Ukrainassa toteutunutta merkittävää edistymistä ja onnistuivat edellisiä vaaleja paremmin, etenkin kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien noudattamisen osalta, kokoontumis-, järjestäytymis- ja sananvapaus mukaan luettuina. Kansainvälisten vaalisääntöjen noudattaminen osoittaa, että Ukraina on kehittymässä kypsäksi demokratiaksi ja pyrkii EU:n kanssa tehtävään tiiviimpään yhteistyöhön, joka perustuu EU:n perusarvojen keskinäiseen kunnioittamiseen. Meidän on kannustettava Ukrainaa osallistumaan aktiivisesti itäiseen kumppanuuteen ja tuettava sen pyrkimyksiä demokratian lisäämiseen ja oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattamiseen sekä markkinatalouden, kestävän kehityksen ja hyvän hallintotavan turvaamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen.(LT) Olen yksi niistä henkilöistä, jotka valmistelivat tätä päätöslauselmaa, ja tämän vuoksi äänestin siinä esitettyjen tavoitteiden puolesta. Presidentinvaalien jälkeen Ukrainan on lähestyttävä Euroopan unionia. Olen ilahtunut siitä, että Ukraina on päättäväisesti valitsemassa demokratian tietä ja siellä ymmärretään, että sillä on oikeutettu paikka Euroopan demokraattisten valtioiden yhteisössä. Oven Eurooppaan olisi oltava Ukrainalle auki.

Avoimet vaalit ovat tärkeä askel vahvistettaessa demokraattisen valtion periaatteita. Vaikka tarkkailijat kertoivat, että Ukrainan presidentinvaaleissa pidettiin kiinni korkeista laatuvaatimuksista ja demokraattisista periaatteista, Ukrainan hallintoelinten olisi myös hyväksyttävä selkeät vaalisäännöt. Sananvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus olisi varmistettava kaikkien kansalaisten ja vaaliehdokkaiden osalta.

Ukrainan kannalta on erittäin tärkeää, että se osallistuu itäiseen kumppanuuteen sekä EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaariseen edustajakokoukseen, joka tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Tänä päivänä Ukraina on eurooppalainen valtio, jolla on oikeus tehdä Eurooppaa koskevia päätöksiä. Euroopan unionin on tehtävä tiivistä yhteistyötä Ukrainan kanssa vahvistaakseen sen demokratisoitumista ja yhdentymistä Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Hiljattain valittu Ukrainan presidentti lähettää tärkeän viestin valitessaan Brysselin ensimmäisen ulkomaanvierailunsa kohteeksi. Ukraina on valtio, jolla on Eurooppaan liittyviä pyrkimyksiä, ja se, että presidentti Janukovitsh tulee EU:n pääkaupunkiin tapaamaan komission tärkeimpiä jäseniä on osoitus siitä, että Kiova katsoo länttä kohti.

Ukrainan uusi presidentti on merkittävien haasteiden edessä ajankohtana, jolloin Kansainvälinen valuuttarahasto on jäädyttänyt Kiovan kanssa allekirjoittamansa valmiusluottosopimuksen sen vuoksi, että lukuisista sitoumuksista ei ole pidetty kiinni tai niitä on rikottu. On tärkeää, että presidentti Viktor Janukovitsh ei unohda niitä lupauksia, joita hän antoi aloittaessaan toimikautensa. Ukrainassa tarvitaan, kuten Kiovan uusi johtaja totesi, sisäistä vakautta niin korruption torjumista varten kuin talouden vakauttamiseksi terveelle perustalle. Ukrainan on saatava takaisin liike-elämän ja kansainvälisen yhteisön luottamus, jotta se kykenee nousemaan taloudellisesta taantumasta, jota epävakaa poliittinen ilmapiiri pahentaa entisestään.

Vaalikampanjan lopputuloksen ja presidentti Janukovitshin valtaannousun on merkittävä luopumista kansaa kosiskelevista käytänteistä, kuten kansalaisten tulojen keinotekoisesta nostamisesta kestämättömällä tavalla. Presidentti Janukovitshin virkaanastujaispuhe antaa kansainväliselle yhteisölle toivoa siitä, että tilanne Ukrainassa voi palautua takaisin normaaliksi. Lähiaikoina nähdään, muuttuvatko sanat myös teoiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin tyhjää, koska mielestäni Euroopan unionin ja muiden valtioiden suhteita pitäisi leimata tasavertaisuus, molempia osapuolia hyödyttävä kaupankäynti ja taloussuhteet, se että valtioiden sisäiseen kehitykseen ja demokraattisiin prosesseihin ei puututa puolin eikä toisin, sekä tietysti kansan tahdon kunnioittaminen. Rauhanomaisen Euroopan rakentaminen edellyttää ennen kaikkea kunkin valtion kykyä määritellä itse kansainväliset suhteensa ilman määräilyä ja painostusta. Koska energiavarmuus on Euroopan unionin jäsenvaltioiden kannalta keskeisen tärkeää, Ukrainalla on tärkeä rooli, minkä vuoksi sitä olisi rohkaistava tarttumaan energiaongelmiinsa parantamalla suhteita Venäjään kahdenvälisten sopimusten avulla. Tästä hyötyisivät molemmat osapuolet ja näin varmistettaisiin maakaasun katkeamaton toimittaminen Eurooppaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), kirjallinen.(CS) Suhtaudun myönteisesti Ukrainan tilanteesta laadittuun kompromissipäätöslauselmaan, jossa ei käsitellä ainoastaan sitä, miten demokraattiset viime vaalit olivat, vaan tarjotaan lisäksi ratkaisuja öljyn ja maakaasun toimituksiin sekä painostetaan Ukrainaa hyväksymään energiayhteisön perustamissopimus ja direktiivin 2003/55/EY mukainen energialainsäädäntö. Olen samaa mieltä siitä, että Ukrainan aktiivinen ja myönteinen suhtautuminen EU:hun ei ole ainoa arviointiperuste. Ukrainan on myös ennen kaikkea varmistettava, että sillä on hyvät suhteet naapurivaltioihinsa, itäisen kumppanuuden valtioihin ja EURONEST-edustajakokoukseen. Kannatan tässä kompromissipäätöslauselmassa esitettyjä ehdotuksia ja muita säännöksiä kokonaisuudessaan ja äänestän niiden hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Annoin ääneni yhteiselle päätöslauselmalle, jossa korostetaan, miten tärkeää on vahvistaa EU:n ja Ukrainan välistä yhteistyötä. Kyseisen valtion poliittinen ja taloudellinen vakauttaminen ja Ukrainan ja EU:n yhteistyön vahvistaminen energia-alalla ovat edellytyksiä Ukrainan Eurooppaan liittyvien pyrkimysten tunnustamiselle. Vakaa tilanne EU:ssa riippuu myös sen naapureiden vakaudesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Muistan toivon tunteen, joka heräsi oranssin vallankumouksen myötä, ja sen, millaista irtiottoa neuvostovaikutteisesta menneisyydestä se merkitsi ukrainalaisille. Muistan millaisia lupauksia menestyksestä, edistyksestä, demokratiasta ja yhteistyöstä ukrainalaisille tuolloin sateli niin valtion sisältä kuin ulkomailtakin. Tuolloin Euroopan unioni vaikutti todennäköiseltä määränpäältä kansalle, joka oli kääntymässä selkeästi kohti länttä.

Nyt innostuksen laannuttua tänä päivänä näyttää selvältä, että oranssin vallankumouksen johtohahmot eivät kyenneetkään vastaamaan haasteeseen. Ihmisten pettymys tapaan, jolla maata johdetaan, on myös selvästi nähtävillä.

Se, että nyt valittiin ehdokas, jonka Viktor Jushtshenko päihitti joulukuussa 2004 pidetyissä vaaleissa, on joko osoitus merkittävästä jakautumisesta maan sisällä tai yleisessä ilmapiirissä tapahtuneesta muutoksesta siihen suuntaan, että kansa suhtautuu nyt suopeammin Venäjän vaikutukseen.

Uskon, että Euroopan unionin olisi tärkeää pysyä houkuttelevana Ukrainan silmissä ja että sen olisi pyrittävä tähän erilaisten käytettävissään olevien keinojen avulla. Toivon, että Ukraina pitää kiinni sisäisestä demokratisoitumisesta ja pyrkii siihen päättäväisesti ja että, kun tarkastellaan sen menneisyyttä ja historiaa, se lähentyy vähitellen EU:ta prosessissa, joka päättyy siihen, että Ukrainasta tulee EU:n täysivaltainen jäsen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Itäblokin ja Neuvostotasavaltojen liiton hajoamisen jälkeen Ukrainan kansa ja instituutiot ovat olleet vahvasti sitoutuneita maan demokratisoitumiseen ja modernin yhteiskunnan rakentamiseen kehittämällä yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista järjestelmää, jonka avulla voidaan vahvistaa oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien noudattamista huolimatta vaikeuksista, jotka ovat tyypillisiä valtiolle, joka on uudistamassa rakenteitaan ja poliittista identiteettiänsä.

Vertailukohtana ja alueena, jossa edistetään rauhaa ja kansalaisten taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystä, Euroopan unionin velvollisuutena on ottaa ratkaiseva rooli kehitettäessä Ukrainan sisällä demokraattista järjestelmää, mukaan luettuna mekanismit Euroopan yhdentymistä varten. Samalla autetaan lieventämään alueellisia konflikteja tässä maassa, jolla on EU:lle suuri geostrateginen merkitys Venäjän ja Keski-Aasian suhteiden kannalta, etenkin kun kyse on energiasta. Tämän prosessin osalta haluaisin painottaa myös, että tämä päätöslauselmaesitys auttaa suurta joukkoa ukrainalaisia maahanmuuttajia EU:hun integroitumisessa, samalla kun siinä korostetaan sitä, millainen merkitys nuorisolla ja koulutuksella on sosiaalisessa, taloudellisessa ja kulttuurisessa edistymisessä Ukrainan sisällä.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. – (RO) Ukrainan tilannetta koskevasta päätöslauselmasta tänään pidetyn äänestyksen perusteella olemme paitsi ilmaisseet hyväksyntämme sille, että presidentinvaalit käytiin demokraattisten periaatteiden mukaisesti, myös toivottaneet tervetulleeksi virkaansa uuden presidentin, jonka odotamme jatkavan avointa yhteistyöpolitiikkaa EU:n suuntaan. Painotimme sitä, miten tärkeää on allekirjoittaa lisäsopimuksia energia-alalla ja taata tällä tavoin energian toimitusvarmuus. Lisäksi vahvistimme tämän äänestyksen avulla tarpeen jatkaa keskusteluja suotuisan järjestelmän luomiseksi viisumien myöntämistä varten. Ukrainaa on tänään välitetyn viestin avulla pyydetty jatkamaan yhteistyötä kanssamme siten, että se sitoutuu päättäväisesti etenemään tiellä kohti demokratiaa. Tämän äänestyksen avulla olemme vahvistaneet sen, mitä olemme todenneet jo muissakin yhteyksissä, eli että meidän on osoitettava vuoropuheluun ja pitäviin sitoumuksiin perustuvaa avoimuutta kannustaaksemme Ukrainaa tukemaan Eurooppa-myönteistä kehitystä. Ukrainan on kuitenkin osoitettava, että se on meille luottamuksen arvoinen kumppani.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE) , kirjallinen. (EN) Kannatin tarkistusta 2, jonka ECR-ryhmä jätti yhteiseen päätöslauselmaan Ukrainan tilanteesta ja jossa tuodaan ilmi huoli siitä, että Nord Stream -yhtiön putkihankkeesta on haittaa EU:n energiavarmuuteen liittyvälle yhteisvastuuperiaatteelle ja putki rakennetaan Ukrainan kiertämiseksi. Vaikka asia ei suoraan liity Ukrainan nykytilanteeseen, olen täysin samaa mieltä siitä, että Venäjän hallituksen ajama Nord Stream -hanke on ensisijaisesti poliittinen hanke, jonka tavoitteena on jakaa Eurooppa ja eristää paitsi Ukraina myös osa uusista jäsenvaltioista. Tarkistus on muistutus siitä, että Nord Stream -yhtiöön liittyvä keskustelu ei ole päättynyt, vaan sitä on tarkoitus jatkaa. EU, joka pyrkii kohti yhteisiä energiamarkkinoita ja energiasolidaarisuuden periaatteen täytäntöönpanoa, ei voi tukeutua pitkäkestoiseen suhteeseen poliittisesti suuntautuneen valtiollisessa omistuksessa olevan monopolin kanssa, joka on jo epäonnistunut taloudellisesti ja uhmaa EU:n perusperiaatteita avoimen kilpailun, läpinäkyvyyden sekä tuotannon, kuljetuksen ja jakelun erillään pitämisen osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) jättämän päätöslauselmaluonnoksen puolesta, koska uskon, että EU:n on autettava Ukrainaa panemaan täytäntöön demokraattiset uudistukset ja eurooppalaiset arvot ja takaamaan ihmisoikeudet ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet.

Ukrainan uusi presidentti voitti vaalit ohjelmalla, joka perustui vähemmistöjen oikeuksien takaamiseen, ja EU:n on tuettava tämän ohjelman tehokasta täytäntöönpanoa pitkällä aikavälillä. Tässä tarkoituksessa on tarpeen hyväksyä ja saattaa voimaan laki alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanoa varten. Aiemmat toimenpiteet, joilla rajoitettiin voimakkaasti koulujen mahdollisuuksia vähemmistöjen äidinkielillä tapahtuvaan opetukseen, on kumottava. Vähemmistöjen edustusta paikallis- ja aluehallinnon sekä keskushallinnon elimissä Ukrainassa on parannettava. Oikeuksien kunnioittaminen eurooppalaisten normien mukaisesti on taattava kaikkien vähemmistöjen osalta, mukaan luettuina venäläiset, puolalaiset, tataarit, bulgaarit, kreikkalaiset, romanialaiset, unkarilaiset, juutalaiset ja romanit. Mitään vähemmistöä ei saa sivuuttaa.

Haluan kiinnittää huomiota tarpeeseen säilyttää ja palauttaa ennalleen kulttuurinen ja historiallinen perintö Tšernivtsin alueella, joka on osa juutalaista, saksalais-itävaltalaista, puolalaista, romanialaista, venäläistä ja ukrainalaista kulttuuriperintöä. Mielestäni EU:n ja Ukrainan välisen yhteistyön yhtenä ensisijaisena tavoitteena oltava se, että tämä arvokas eurooppalainen, monikulttuurinen ja monta uskontokuntaa käsittävä perintö, johon kuuluu hautausmaita, muistomerkkejä, rakennuksia ja kirkkoja Pohjois-Bukovinassa, säilytetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Ukrainassa äskettäin pidetyt vaalit ovat, kun otetaan huomioon Etyjin/ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan lausunnot, joiden mukaan suurinta osaa kansainvälisistä normeista noudatettiin, merkki siitä, että tämä valtio on jatkamassa myönteistä kehitystä siirtymällä kohti tulevaa yhdentymistä EU:hun. On kuitenkin keskeisen tärkeää, että ukrainalaiset poliitikot ja viranomaiset ovat sitoutuneita poliittisen ja taloudellisen vakauttamisen toteuttamiseen nopeasti. Jotta tähän päästään, on tarpeen toteuttaa tarvittavat perustuslailliset uudistukset, mihin liittyy oikeusvaltion lujittaminen, sosiaalinen markkinatalous ja korruption torjumiseen tähtäävien uusien keinojen käyttöönotto sekä liiketoiminta- ja investointiympäristön parantaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Päätöslauselmassa Ukrainan tilanteesta käsitellään maan nykytilannetta ja presidentinvaaleihin liittyvää tilannetta erinomaisen hyvin. Se muistuttaa ukrainalaisia politiikkoja ja hallintoelimiä tarpeesta poliittiseen ja taloudelliseen vakauttamiseen, joka voidaan saavuttaa etenkin perustuslain uudistuksen, oikeusvaltion lujittamisen, sosiaalisen markkinatalouden luomisen, uusien korruption torjuntapyrkimysten ja liiketoiminta- ja investointiympäristön parantamisen avulla. Olen kuitenkin sitä mieltä, että pohdiskelut Ukrainan ottamisesta nopeasti mukaan vapaakauppa-alueeseen, toisin sanoen EU:n yhteisille sisämarkkinoille, menevät liian pitkälle. Ukrainan on jatkuvasti kehitettävä ja vahvistettava talouttaan ja päästävä yksimielisyyteen omista tarpeistaan. Huolimatta Ukrainan suuntautumisesta Eurooppaan ei pidä unohtaa tai sivuuttaa sitä, että valtion juuret ovat syvällä Venäjän vaikutuspiirissä, mikä on otettava huomioon. Näistä syistä jätin antamatta ääneni päätöslauselmaesitykselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Tekstissä on joitakin hyviä kohtia, kuten kommunistihallinnon tuomitseminen. Toisaalta olen sitä mieltä, että pitkälle menevä viisumirajoitusten lieventäminen ja Ukrainan nopea mukaan ottaminen yhteismarkkinoille ei ole järkevää. Tämän vuoksi pidättäydyin äänestämästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), kirjallinen. (ET) Arvoisa puhemies, kannatin Euroopan parlamentin päätöslauselmaa Ukrainan tilanteesta. Olen muun muassa sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa hyvin vakavissamme valituksi tulleen presidentti Janukovitshin päätös tehdä ensimmäinen ulkomaanvierailunsa Brysseliin. Tämä on selvä merkki siitä, että Ukraina jatkaa yhdentymistään Euroopan unioniin. Mielestäni on tärkeää, että Euroopan unioni osoittaa tukevansa Ukrainaa nykyisessä tilanteessa tekemällä assosiaatiosopimuksen ja lisäksi takaamalla viisumivapauden sillä edellytyksellä, että Ukraina saavuttaa tavoitteensa. Euroopan unionin ovet on pidettävä auki Ukrainalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen. (PL) Olen tyytyväinen siihen, että Ukrainan presidentinvaalit pidettiin demokraattisten standardien mukaisesti. Ukrainalainen demokratia on vuoden 2010 alussa osoittanut olevansa voimissaan. Huomionarvoista on etenkin korkea äänestysaktiivisuus. Tänä päivänä Ukrainan vaalitulos ei sinänsä anna aihetta varauksiin, jotka saattaisivat johtaa sen haastamiseen oikeuteen.

Euroopan unioni ei saa kuitenkaan tyytyä vain siihen, että se ilmaisee hyväksyntänsä sille, miten vaalit sujuivat. Olennaista on tarjota Ukrainalle vaiheittainen mahdollisuus yhdentyä Eurooppaan. Ensimmäisen vaiheen olisi oltava osallistuminen itäiseen kumppanuuteen ja viimeisen jäsenyys Euroopan unionissa. Euroopan unionin on jatkettava politiikkaa, jossa pidetään ovet auki Ukrainalle. Yhdentymisaste eri yhteisöjen kanssa jää Ukrainan päätettäväksi – sen pitäisi perustua ukrainalaisen yhteiskunnan suvereeniin päätökseen.

Ukrainan ja Venäjän suhteiden paraneminen on Euroopan unionin kannalta keskeisen tärkeää. Ukrainan ja Venäjän kahdenvälisten suhteiden seuraukset vaikuttavat nimittäin myös EU:n jäsenvaltioihin. Olen tyytyväinen ilmoitukseen näiden suhteiden paranemisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), kirjallinen.(LT) Ukrainan presidentinvaaleissa noudatettiin kansainvälisiä vaalinormeja. Maassa on otettu askel kohti eurooppalaista demokratiaa. Tämä on todiste siitä, että Ukraina katsoo yhä suuremmassa määrin kuuluvansa eurooppalaisten demokraattisten valtioiden yhteisöön.

Toivokaamme, että Ukrainan uusi presidentti on luotettava kumppani, jonka kanssa voimme tehdä yhteistyötä vahvistaaksemme vakautta ja taloudellista kehitystä itäisessä Euroopassa yhdessä muiden naapurivaltioiden kanssa. Yksi tärkeimmistä käytännön askelista EU:n ja Ukrainan välisissä suhteissa on viisumijärjestelmän yksinkertaistaminen, jonka lopullisena tavoitteena on luopua kokonaan Ukrainan kansalaisten viisumeista heidän matkustaessaan EU:hun.

Äänestin päätöslauselman puolesta, koska siinä otetaan huomioon myönteiset muutokset näin tärkeässä EU:n naapurivaltiossa, olkoonkin että maan eri hallintoelinten välillä on edelleen monia ongelmia ja jännitteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), kirjallinen. (PL) Tässä täysistunnossa äänestimme Euroopan parlamentin päätöslauselmasta Ukrainan tilanteesta. Kannatin päätöslauselmaa, koska se on erittäin tärkeä toimielimemme antama julkilausuma ja osoitus siitä, että seuraamme tarkasti demokratian kehitystä Ukrainassa. Päätöslauselmassa annetaan yleisesti ottaen hyvä arvio presidentinvaalien sujumisesta ja kehotetaan ponnistelemaan maan poliittisen ja taloudellisen vakauden varmistamiseksi. Eräs keskeinen seikka on se, että Ukrainan ja EU:n välistä yhteistyötä on tarpeen vahvistaa, etenkin energia-alalla. Minun nähdäkseni päätöslauselmaan liittyi kaksi kiistanalaista tarkistusta. Ensimmäinen koskee vähemmistökieliä. Äänestin tarkistusta vastaan, koska se lisää mahdollisuuksia käyttää venäjän kieltä ukrainan kielen asemesta. Toinen tarkistus on se, joka liittyy Nord Stream -kaasuputkeen. Tässä kohtaa äänestin tarkistuksen puolesta, koska halusin tuoda esiin vastustavani kyseisen putken rakentamista.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys RC-B7-0123/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Euroopan unioni kampanjoi Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) perustamisen puolesta ja on jäsenvaltioiden rinnalla ottanut aktiivisen, näkyvän roolin tukeakseen tehokasta elintä, joka käsittelee ihmisoikeuksiin liittyviä nykyisiä haasteita. Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena luotu uusi toimielinrakenne antaa tilaisuuden parantaa EU:n toimien johdonmukaisuutta, merkitystä ja uskottavuutta osana ihmisoikeusneuvoston toimintaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että EU ajaa yhteistä, vahvistettua kantaa ihmisoikeusneuvoston 13. istunnon aikana kaikkien käsiteltävien asioiden osalta. EU:lla on oltava todellista vaikutusta YK:n laajennetun järjestelmän osana ja sen on jatkossakin oltava sitoutunut yhteisen kannan hakemiseen sekä lisättävä joustavuutta vähemmän tärkeissä kysymyksissä, jotta se kykenee toimimaan nopeammin ja tehokkaammin peruskysymyksiä koskevissa neuvotteluissa. Ennen kaikkea sen on oltava aktiivisesti sitoutunut tarkoituksenmukaisten ihmisoikeusneuvoston mekanismien luomiseen sitä varten, että Iranin, Afganistanin, Irakin ja Jemenin ihmisoikeuskriiseihin kyetään vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (EN) Ihmisoikeuksia rikotaan yhä monissa valtioissa, ja on valitettavaa, että toisinaan kansainvälinen yhteisö ei puutu vakaviin loukkauksiin ajoissa ja asianmukaisesti. Meillä ei ole koordinoitua lähestymistapaa kansainvälisellä näyttämöllä. EU:n merkitys maailmanlaajuisena toimijana on kasvanut viime vuosikymmenien kuluessa ja hiljattain perustettu Lissabonin sopimuksen mukainen Euroopan ulkoisen toiminnan yksikkö voisi olla taho, jonka avulla unionia autettaisiin toimimaan tehokkaammin maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi ja ihmisoikeusrikkomuksiin puuttumiseksi yhtenäisellä, johdonmukaisella ja tehokkaalla tavalla. EU:lla on nyt merkittävä tilaisuus vahvistaa rooliaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja sen olisi hyödynnettävä tämä mahdollisuus kokonaisuudessaan EU:n toimien näkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseksi ihmisoikeuksien alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen. (IT) Kompromissipäätöslauselma, josta tässä parlamentissa järjestettiin äänestys, sisältää valitettavasti kohtia, jotka estävät minua äänestämästä sen puolesta. YK:n ihmisoikeusneuvosto on poliittinen elin, joka on alttiina "ääripolitisoitumiselle", kuten päätöslauselman tekstissä myönnetään. Olisimme kuitenkin – näin uskon – voineet ottaa asiaan paljon voimakkaamminkin kantaa, etenkin koska kyse on aiheesta, joka on arkaluonteinen ja kovin monille meistä tärkeä, nimittäin ihmisoikeuksista. Tekstiä lukiessani havaitsen valitettavan heikkouden – ei ehkä niinkään diplomaattisen politiikan osalta, vaan pikemminkin arvojen – eli päättäväisyyden puutteen arvosteltaessa niitä hyvin tiedossa olevia seikkoja, jotka tekevät ihmisoikeusneuvostosta erittäin kiistanalaisen elimen. Olisimme todella voineet olla päättäväisempiä ja tuoda voimakkaammin esiin vastustavamme Iranin ehdokkuutta neuvoston seuraavissa vaaleissa. Tekstissä ei ole yhtään viittausta neuvoston järjettömään kokoonpanoon, jossa on mukana liian paljon jäseniä, joilla tuskin on varaa saarnata muille ihmisoikeuksista ja joilla on vielä vähemmän oikeutta tuomita tai tutkia ketään muuta. Tämän vuoksi äänestäessäni tyhjää ilmaisen epäilykseni tekstin suhteen: pidättäydyn antamasta ääntäni siinä toivossa, että parlamentti luopuu diplomaattisuudestaan – ei ole sen asia olla diplomaattinen – ja ryhtyy taistelemaan rohkeammin arvojen ja ihmisoikeuksien puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin tyhjää siitä huolimatta, että päätöslauselmaesitys sisältää myönteisiä osia, koska Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston jättämät tärkeät tarkistukset äänestettiin nurin, minkä seurauksena sisältö ei ole asianmukainen. Euroopan unionin on tuettava YK:n ponnisteluja sen varmistamiseksi, että ihmisoikeuksia noudatetaan kaikkialla maailmassa. Sen on oltava näkyvästi esillä tämänkaltaisen aloitteen yhteydessä, etenkin tänä päivänä, jolloin rikkomuksilla on taipumus olla pikemminkin sääntö kuin poikkeus itsevaltaisissa järjestelmissä, joissa turvaudutaan "kapitalistiseen väkivaltaan" yhteiskunnanvastaisten politiikkojen ajamiseksi läpi. Euroopan unionin on tarkasteltava uudelleen suhteitaan Israelin valtioon ja otettava tosissaan huomioon Israelin sotilasoperaatiot palestiinalaisalueella ja hyökkäykset palestiinalaisten oikeuksia vastaan, mukaan luettuna oikeus saada vihdoin oma kotimaa. Euroopan unionin on sanouduttava irti demokratian vientiin liittyvistä Yhdysvaltojen kampanjoista ja luotava kansainvälisiä suhteita varten puitteet, joissa kunnioitetaan kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja annetaan YK:lle vahvempi rooli.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE), kirjallinen. (SV) Ruotsalaiset konservatiivit äänestivät tänään, 25. helmikuuta 2010, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 13. istuntoa koskevan yhteisen päätöslauselman B7-0123/2010 puolesta. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että mielestämme EU:n jäsenvaltioita olisi yleisesti ottaen painostettava ilmoittamaan ihmisoikeusloukkauksista ja että on valitettavaa, että Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto ei ole pystynyt puuttumaan riittävän nopeasti vakaviin ihmisoikeustilanteisiin myöskään muissa maissa, joita päätöslauselmassa ei ole mainittu, esimerkiksi Kuubassa monien muiden maiden lisäksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Minun on painotettava, että se, että kaikki osapuolet, kaikissa olosuhteissa, noudattavat kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja humanitaarista lainsäädäntöä, on ehdoton edellytys oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan aikaansaamiseksi kaikkialle maailmaan.

Uskon, että Euroopan unionissa olisi mahdollista EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja vahvempaa yhteistä kantaa vaativien jäsenvaltioiden yhteisten toimien avulla taata se, että ne, jotka ovat syyllistyneet rikkomuksiin kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä vastaan, saadaan vastuuseen teoistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. (EN) Kannatin YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelmaa koskevaa päätöslauselmaa, jossa määritellään, mitä keskeisiä toimia Euroopan unionilta vaaditaan naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Komission on selvästi syytä pyrkiä päättäväisemmin kokoamaan vertailukelpoista tietoa tärkeimmistä indikaattoreista toimintaohjelman seurantaa varten ja tarkistettava näiden tietojen perusteella säännöllisesti sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyviä aloitteita useilla eri politiikanaloilla. Erityisen tärkeää on valvoa sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä ja ryhtyä niiden osalta toimiin, kun kyse on köyhyydestä, väkivallasta ja tyttölapsien tarpeista. Komission laatiman naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 seurannan yhteydessä on otettava huomioon talouskriisin ja ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin vaikutukset yhteiskunnassa, joka vanhenee ja muuttuu etnisesti yhä monimuotoisemmaksi. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja tähän liittyvät oikeudet on tunnustettava ja vietävä pidemmälle Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Euroopan unionin olisi nyt liityttävä osapuoleksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen, mikä on Lissabonin sopimuksen voimaantulon mahdollistama oikeudellinen askel.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Kannatin yhteistä päätöslauselmaesitystä YK:n ihmisoikeusneuvoston 13. istunnosta. EU:n uusi toimielinrakenne tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden lisätä EU:n yhtenäisyyttä, näkyvyyttä ja uskottavuutta YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toiminta vahvistaa myös osaltaan EU:n kykyä tehdä yhteistyötä toisenlaisilta alueilta tulevien valtioiden kanssa, tavoitteena lopettaa ihmisoikeusloukkaukset, mukaan luettuna erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ihmisoikeusneuvoston politisoituminen ja parhaillaan harjoitettava niiden valtioiden eristäminen, jotka ovat omaksuneet tiukemman kannan ja tuominneet ihmisoikeusloukkaukset eri puolilla maailmaa, oikeuttavat neuvoston rakenteeseen ja toimintatapoihin tehtävät muutokset. Esiin tuotu Iranin ehdokkuus on sekin merkki siitä, että tie, jonka tämä elin on valinnut, ei ole ehkä kovin uskottava ja turvallinen ja että valtiot, joissa on menneisyydessä toistuvasti loukattu ihmisoikeuksia, voivat käyttää neuvoston jäsenyyttä hyväksi pyrkiessään kaunistelemaan omia rikkomuksiaan.

Euroopan unionin on osallistuttava aktiivisesti ihmisoikeusneuvoston työskentelyyn samalla kun se tunnustaa jatkossakin rajoituksensa ja ongelmansa, ja sen on pyrittävä ajamaan tasapainoista mutta silti horjumattoman tiukkaa näkemystä siitä, millaista ihmisoikeuksien noudattamisen olisi oltava. Jos se pystyy tähän, se kykenee kantamaan oman vastuunsa asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ihmisoikeusneuvosto (UNHRC) on yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin erikoistunut foorumi, joka käsittelee ihmisoikeuksia YK:n järjestelmässä. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden edistäminen ja turvaaminen on osa EU:n oikeudellista, eettistä ja kulttuurista säännöstöä ja yksi sen yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä.

Olen varma, että EU:n jäsenvaltiot vastustavat kaikkia pyrkimyksiä ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden, jakamattomuuden ja keskinäisen riippuvuuden vesittämiseksi. Odotan, että jäsenvaltioista osallistutaan aktiivisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan vuosittaiseen keskusteluun ja lasten oikeuksia koskevaan vuosittaiseen kokoukseen. Haluan painottaa sitä, millainen merkitys on UNHCR:n 13. istunnolla, johon osallistuu ministereitä ja muita korkean tason edustajia. Istunnon esityslistalla on talous- ja rahoituskriisi ja ihmisoikeuskoulutusta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien julistus. Lopuksi haluan todeta pitäväni myönteisenä, että Yhdysvallat osallistuu jälleen YK:n elinten toimintaan, että siitä on tullut ihmisoikeusneuvoston jäsen ja että se työskentelee rakentavassa hengessä ilmaisunvapauden hyväksi YK:n 64. yleiskokouksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Yhdymme mitä suurimmassa määrin mietinnössä mainittuun ajatukseen ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta, jakamattomuudesta ja keskinäisestä riippuvuudesta. Tästä huolimatta samaisin perustein on tarpeen painottaa, että kyseisen näkemyksen sekä työntekijöiden ja kansan oikeuksien vakavan loukkaamisen välillä on sovittamaton ristiriita, jonka aiheuttaa kapitalistisen järjestelmän kriisi ja siihen liittyvät korkeat työttömyysluvut, köyhyyden lisääntyminen ja yhä huonommat mahdollisuudet saada laadukkaita julkisia palveluja kohtuulliseen hintaan. Valitettavasti parlamentin enemmistö ei ottanut tätä ristiriitaa kunnolla huomioon.

Pidämme valitettavana erityisesti seuraavien ryhmämme tekemien ehdotusten hylkäämistä:

- huomauttaa, että YK:n jäsenvaltioiden olisi edistettävä elintarvikeomavaraisuutta ja elintarviketurvaa välineinä, joiden avulla vähennetään köyhyyttä ja työttömyyttä;

- pitää myönteisenä sitä, että Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun raportti Hondurasissa vallankaappauksesta alkaen tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista on ihmisoikeusneuvoston kolmannentoista istunnon asialistalla; kehottaa EU:n jäsenvaltioita pyrkimään siihen ja kannattamaan sitä, että vallankaappaus tuomitaan jyrkästi ja että demokratia ja oikeusvaltio palautetaan kyseiseen maahan;

- ilmaisee huolensa tilanteesta Kolumbiassa, etenkin tuhansien tunnistamattomien kuolleiden löytymisen vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Kannatin päätöslauselmaa Yhdistyneiden kansakuntien 13. istunnosta ensinnäkin ilmaistakseni tukevani lämpimästi aloitetta, että ihmisoikeusneuvosto asettaisi asialistansa kärkeen maailmanlaajuisten talous- ja rahoituskriisien vaikutuksen kaikkien ihmisoikeuksien toteutumiseen. Lisäksi mielestäni on tärkeää korostaa, että niiden jatkotoimien osalta, jotka liittyvät Gazan ja Etelä-Israelin konfliktin tiedonkeruuvaltuuskunnan laatimaan raporttiin, tarvitaan Euroopan unionin vahvaa yhteistä kantaa; tämän vuoksi on ehdottoman välttämätöntä, että Goldstonen raportin sisältämät suositukset pannaan täytäntöön. Lopuksi totean, että Iranin ehdokkuus toukokuussa 2010 järjestettävissä ihmisoikeusneuvoston vaaleissa on erityisen huolestuttavaa ja EU:lta edellytetään voimakkaita toimia, jotta valtioita, joiden ihmisoikeustilanne on arveluttava, estetään tulemasta valituksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Koska ihmisoikeusneuvosto on hallitustenvälinen elin, jonka päätarkoituksena on puuttua ihmisoikeusrikkomuksiin, ja koska yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä on ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen ja turvaaminen, haluan ilmaista sille tukeni ja toivon, että se jatkaa kaikkien syrjinnän muotojen torjumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Päätöslauselmamme on osoitettu YK:n ihmisoikeusneuvostolle, elimelle, jonka olisi toivonut kehittyvän eräänlaiseksi oikeuksien, arvojen ja perusvapauksien kunnioittamiseen erikoistuneeksi maailmanpoliisiksi. Käytän konditionaalia, koska ihmisoikeusneuvoston legitiimiys on vähintäänkin vesitetty sen vuoksi, ettei se kykene puolueettomuuteen.

Yhtäkkiä edessämme on vielä Iranin ehdokkuuteen liittyvä kysymys. Tämä on provokaatiota. Kyseinen valtio − sen hallitus, sen presidentti − halveksuu miesten ja naisten oikeuksia. Ainakin 346 kyseisen valtion kansalaista, joukossa myös alaikäisiä, hirtettiin tai kivitettiin kuoliaiksi vuonna 2008. Oikeudenkäynnit ovat yhtä farssia. Kidutus on käytössä. Ilmaisunvapautta, järjestäytymisvapautta ja lehdistön vapautta ei ole lainkaan. Vähemmistöjä, etenkin Bahá'i-uskon tunnustajia, vainotaan. Vuoden 2009 presidentinvaaleista lähtien kaikenlaiset mielenosoitukset on tukahdutettu verisesti ja järjestelmällisesti. Voisin vielä jatkaa.

Maailma tarvitsee yleismaailmallisiin arvoihin perustuvaa hallintoa. Jos YK haluaa toimia tämän vuoropuhelun foorumina, sen on varmistettava, että sen elimet ovat puolueettomia. Iranin ehdokkuudessa on kyse muustakin kuin YK:n uskottavuuden testauksesta, kyse on elinkelpoisuuden testauksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin päätöslauselman lopullisen tekstin puolesta muun muassa sen vuoksi, että siinä säilytettiin kohdat, jotka koskevat salaisten pidätyskeskusten olemassaoloon liittyvää yhteistä tutkimusta, Goldstonen raportin suositusten täytäntöönpanon tarpeellisuutta ja kansainvälistä rikostuomioistuinta, sekä siksi, että siihen sisällytettiin myös GUE-ryhmän jättämä Länsi-Saharaa koskeva tarkistus. Olen myös tyytyväinen siihen, että jäsen Brokin ehdotus toimittaa erillinen äänestys uskonnon halventamista koskevasta kohdasta hylättiin ja että kohta kuuluu seuraavasti:

"toistaa kantansa "uskontojen halventamisen" käsitteeseen ja myöntää, että uskonnollisten vähemmistöjen syrjintään on paneuduttava täysipainoisesti, mutta katsoo, että ei ole asianmukaista sisällyttää tätä käsitettä rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja kaikkien syrjinnän muotojen vastaisia täydentäviä standardeja koskevaan pöytäkirjaan; kehottaa YK:n jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin täytäntöön nykyiset ilmaisunvapautta ja uskonnonvapautta koskevat vähimmäisvaatimukset;"

Halusimme säilyttää tämän virkkeen, koska mielestämme YK:n tasolla ei tarvita uutta lainsäädäntöä, joka koskee uskontojen halventamista, sillä kansainvälisiä standardeja on jo olemassa, etenkin mainittu pöytäkirja uskonnollisten vähemmistöjen syrjinnän estämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjallinen. (PL) EU:n politiikka ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta on eräs tärkeimmistä käytännössä toteuttamistamme arvoista. Ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvä yhteisön politiikka käsittää kansalaisoikeuksien sekä poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuriin liittyvien oikeuksien suojelun. Siinä kiinnitetään merkittävästi huomiota naisten, lasten ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien tukemiseen ja etenkin rasismin, muukalaisvihan ja muiden syrjinnän muotojen torjumiseen. On hyvin vaarallista, kun vähemmistöjä syrjivää lainsäädäntöä käytetään uskonnonvapauden vastaisesti tai kun se rajoittaa vähemmistöjen mahdollisuuksia saada koulutusta tai työllistyä, jolloin rajoitetaan vähemmistöjen oikeutta tehdä työtä, mikä puolestaan rajoittaa oikeutta asianmukaiseen elintasoon. Unionin tällä alalla tähän mennessä tekemä työ antaa meille oikeuden vaatia muitakin kunnioittamaan korkeita standardeja demokratian ja ihmisoikeuksien alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen.(LT) Ihmisoikeuksien osalta, kaikilla tasoilla ja kaikilla EU:n toimialoilla, on syytä painottaa, että velvollisuutemme parlamentin jäseninä ei ole ainoastaan arvostella ja valmistella kolmansia maita koskevia päätöslauselmia vaan myös seurata tarkasti EU:n jäsenvaltioita ja kiinnittää huomiota pienimpiinkin ihmisoikeuksia loukkaaviin kielteisiin ilmiöihin. Tapauksissa, joissa ihmisoikeuksia rikotaan, Euroopan parlamentti valmistelee päätöslauselman, joka on osoitettu asianosaiselle valtiolle. Ennen kuin arvostelemme muita meidän on ensin lopetettava ihmisoikeusrikkomukset EU:n sisällä, minkä jälkeen voimme arvostella muita ja yrittää auttaa heitä niin paljon kuin mahdollista.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), kirjallinen. (FR) En tukenut tätä päätöslauselmaa, koska siinä ei onnistuta riittävästi tuomaan esiin, kuinka tärkeitä kristittyjen vähemmistöjen ihmisoikeudet Lähi-idässä ovat. Pidän valitettavana sitä, ettei meillä riitä rohkeutta tuomita kristittyihin vähemmistöihin Lähi-idässä kohdistuvia hyökkäyksiä ja viedä asiaa ihmisoikeusneuvoston käsiteltäväksi. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous julisti vuoden 2009 "kansainväliseksi ihmisoikeuksista oppimisen vuodeksi" ja EU on julistanut vuoden 2010 "köyhyyden torjunnan Euroopan teemavuodeksi". Meidän olisi pidettävä mielessä, että YK on katsonut äärimmäisen köyhyyden olevan rikkomus ihmisoikeuksia vastaan. Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston rakennusten marmoriin olemme kaivertaneet lokakuun 17. päivän – kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi – johtoajatuksen, joka kuuluu seuraavasti: "Aina kun ihmiset tuomitaan elämään köyhyydessä, rikotaan ihmisoikeuksia. Pyhä velvollisuutemme on yhdessä varmistaa, että näitä oikeuksia kunnioitetaan. Isä Joseph Wresinski". Päätöslauselmassamme ei onnistuta tuomaan esiin syvää huoltamme äärimmäisestä köyhyydestä ihmisoikeusloukkauksena. Tämän vuoksi kehotan ATD Quart Monde -järjestön jäseniä lähettämään YK:n yleiskokoukselle kirjeen Euroopan parlamentin asiasta kantaman huolen ilmaisemiseksi.

 
  
  

Päätöslauselma B7-0118/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Naisten ja miesten tasa-arvo kuuluu Euroopan unionin perusoikeuksiin ja yhteisiin arvoihin. Se on myös edellytys talouskasvua, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamiselle. Vuonna 1995 hyväksytyn Pekingin toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty huomattavasti, mutta sukupuolten eriarvoisuutta ja sukupuolistereotypioita esiintyy edelleen.

Lissabonin strategiaa tarkistettaessa on mielestäni kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota sukupuolten tasa-arvoon, asetettava uusia tavoitteita ja vahvistettava yhteyksiä Pekingin toimintaohjelmaan, jotta jäsenvaltiot saavuttavat konkreettisia tuloksia erityistoimien avulla. Jäsenvaltioiden välistä kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa on siksi edistettävä nykyistä tehokkaammin kaikilla Pekingin toimintaohjelmaan liittyvillä aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), kirjallinen. (RO) Kannatin päätöslauselmaa aiheesta "Peking +15 – YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelma". Viidentoista vuoden kuluttua Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman hyväksymisestä Euroopan parlamentti keskustelee tänään sukupuolten tasa-arvossa tapahtuneesta maailmanlaajuisesta edistyksestä. Miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet kuuluvat Euroopan unionin perusarvoihin. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tuodaan esiin joitakin jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, joita ovat moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä sukupuolten tasa-arvo. Vaikka tietyillä sektoreilla ja teollisuudenaloilla on edistytty huomattavasti, eriarvoisuutta esiintyy edelleen. Euroopan unionin on siksi jatkettava toimiaan näiden asioiden ratkaisemiseksi. Tasa-arvoa on edistettävä kaikilla aloilla. Laatiessaan talouskriisin ja ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumista koskevia Euroopan laajuisia strategioita Euroopan komission on myös otettava huomioon, miten nämä strategiat vaikuttavat naisiin. Päätöslauselmassa kannustetaan Euroopan tasa-arvoinstituuttia kehittämään strategioita ja välineitä, joita sukupuolten tasa-arvon vakiinnuttaminen edellyttää.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatin päätöslauselmaa aiheesta "Peking +15 – YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelma", koska Pekingin toimintaohjelman strategisia tavoitteita ei ole saavutettu, koska eriarvoisuutta ja sukupuolistereotypioita esiintyy edelleen ja koska naiset ovat edelleen miehiä alempiarvoisessa asemassa toimintaohjelmaan kuuluvilla aloilla.

Pidämme valitettavana, että sekä jäsenvaltioissa että EU:ssa on edelleen liian vähän oikea-aikaisia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja Pekingin toimintaohjelman seurantaa varten valituista indikaattoreista, jotka koskevat esimerkiksi naisia ja köyhyyttä, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, institutionaalisia mekanismeja, naisia ja aseellisia konflikteja sekä tyttölapsia. Komission on kehitettävä Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanoa koskevaa vuosikatsausta edelleen, hyödynnettävä indikaattoreita ja analyysejä tehokkaasti myötävaikuttaakseen eri alojen politiikkoihin sekä käytettävä katsausta perustana tasa-arvon toteuttamiseen tähtääville uusille aloitteille. Haluamme toistaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on pantava järjestelmällisesti täytäntöön ja sitä on valvottava lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyissä sekä muissa tärkeissä prosesseissa, strategioissa, ohjelmissa ja hankkeissa politiikan eri aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska tasa-arvonäkökulmaa on kehitettävä edelleen koko Euroopan unionissa. Euroopan komission olisi laadittava sukupuolten tasa-arvoa koskeviin suuntaviivoihin liittyvä toimintastrategia ja otettava huomioon talous- ja finanssikriisi, kestävä kehitys sekä suuntaviivojen nykyiset painopisteet, joita ovat naisten ja miesten yhtäläinen taloudellinen riippumattomuus, työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittaminen sekä naisten ja miesten yhdenvertainen osallistuminen päätöksentekoon.

Sukupuolten tasa-arvosta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja institutionaalisista mekanismeista on selvästikin vielä liian vähän tietoja. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät mahdollisimman tiivistä yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin kanssa. Sen yhtenä tehtävänä on nimenomaan työskentely vertailukelpoisten tietojen parissa. Tasa-arvoinstituutti laatii tilastoja ja tekee tutkimusta, jossa analysoidaan sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asioita. Se tekee myös tutkimuksia tietojen indikaattoreita koskevista tilastoista ja tietojen selityksistä. Tasa-arvoinstituutin työohjelmaan sisältyvillä tavoitteilla on tarkoitus erityisesti auttaa käyttämään Pekingissä määritettyjä indikaattoreita.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Sukupuolten välinen tasa-arvo on nykyään perusperiaate, mutta sukupuolten eriarvoisuutta esiintyy edelleen, eikä Pekingin toimintaohjelman strategisia tavoitteita ole vielä läheskään saavutettu.

Kannatan päätöslauselmaesitystä, josta äänestetään tänään täysistunnossa, koska se kannustaa parantamaan institutionaalisia mekanismeja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Tasa-arvoasioiden valtavirtaistaminen kehitysyhteistyössä on oleellista, jotta voidaan edistää vauraamman, oikeudenmukaisemman ja rikkaamman yhteiskunnan toteuttamista.

Korostan naisilla tieteen ja tekniikan aloilla olevan aseman merkitystä. Naiset osallistuvat yhä enemmän tieteelliseen tutkimukseen, mutta he ovat vielä hyvin kaukana uransa huipulta ja päätöksenteon ytimestä. Tämä mahdollisuus on tärkeää hyödyntää edistettäessä oikeudenmukaista tasapainoa sekä tuettaessa kasvua ja työllisyyttä.

Tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeää ottaa huomioon politiikan eri aloilla vauraamman, oikeudenmukaisemman ja rikkaamman yhteiskunnan yhtenä pilarina.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen.(PT) Ihmisoikeuksien ja tasa-arvoperiaatteen vankkumattomana puolustajana en heikentäisi aloitteita, joilla pyritään suojelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksia. Heidän oikeuksiaan loukataan usein räikeästi maailmassa, jossa naiset ovat edelleen fyysiseen hyvinvointiin ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kohdistuvien rikosten pääasiallisia uhreja.

Sukupuolten tasa-arvolla ei kuitenkaan voida hetkeksikään peittää sukupuolten välisiä luonnollisia, sosiaalisia ja kulttuurisia eroja. Samanlaiset oikeudet eivät ole sama asia kuin samanlainen kohtelu. Miehiä ja naisia on kohdeltava oikeudenmukaisesti, ja heille on annettava samat oikeudet, mutta heidän erityistarpeensa on otettava huomioon. Naisten kohdalla tämä on aiheellista etenkin äitiyskorvauksissa, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa sekä erityisessä suojelussa lähinnä naisiin ja lapsiin kohdistuvilta rikoksilta, kuten seksuaaliselta hyväksikäytöltä, ihmiskaupalta tai pahoinpitelyltä.

Lopuksi korostan, ettei missään EU:n tämän alan aloitteessa saa yrittää antaa naisille oikeutta raskaudenkeskeytykseen seksuaali- ja lisääntymisterveyden verukkeella. Tämän asian on kuuluttava edelleen jäsenvaltioiden yksinomaiseen päätösvaltaan.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Sukupuolten välinen tasa-arvo on Euroopan unionin perusperiaate, joka on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa. Euroopan unionin erityistehtävänä on näin ollen edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja ottaa se huomioon kaikessa toiminnassaan. On selvää, että sukupuoleen perustuvaa syrjintää esiintyy valitettavasti vielä nykyäänkin sekä kehitysmaissa että kehittyneissä maissa – ja nimenomaan Euroopan unionissa – kaikilla sosiaalisilla, taloudellisilla ja kulttuurisilla tasoilla. Jotta tätä ilmiötä voidaan torjua tehokkaasti, on tärkeää varmistaa, että käytössä on tehokkaita menetelmiä, joilla tunnistetaan ongelmia ja kerätään tietoja ilman esteitä tai poliittisia rajoitteita, jotta voidaan osoittaa syyt ja seuraukset selkeästi ja kestävästi sekä toteuttaa kokonaisvaltaisia toimia. Tämä rakenteellinen ongelma estää erityisesti yhteisöjen ja yleisesti koko ihmiskunnan edistyksen ja kehityksen.

Perheväkivallan perinpohjaisen poistamisen on mielestäni oltava ensisijaisena tavoitteena. Tämä edellyttää miesten ja naisten kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon varmistamista. Talous- ja finanssikriisi, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ikääntyvä yhteiskunta ovat kaikki tekijöitä, jotka Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on otettava huomioon sukupuolten tasa-arvon edistämistoimissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE), kirjallinen.(SV) Ruotsalaiset konservatiivit kannattivat tänään 25. helmikuuta 2010 toimitetussa äänestyksessä päätöslauselmaa aiheesta "Peking +15 – YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelma" (B7-0118/2010). Haluamme kuitenkin korostaa, ettei sukupuolten tasa-arvoa koskevaa lukua pidä mielestämme sisällyttää Lissabonin strategiaan sen tarkistamisen yhteydessä vuonna 2010, koska se sisältyy jo Rooman sopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan. Lisäksi haluamme huomauttaa, että naisten on mielestämme voitava päättää omasta seksuaalisuudestaan ja lisääntymisestään. Uskomme, että ihmiset pystyvät päättämään omasta elämästään. EU:n ei pidä puuttua näihin asioihin. Tasa-arvon lisääminen on EU:n suuri haaste, jossa Ruotsin edistyksellisyys voi innoittaa muita EU:n jäsenvaltioita.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Kannatin päätöslauselmaa, koska 15 vuoden kuluttua Pekingissä pidetystä naisten maailmankonferenssista meidän on myönnettävä, että sukupuolten tasa-arvo on lisääntynyt liian vähän ja että sukupuolistereotypioita on edelleen useilla aloilla, kuten työllisyydessä, koulutuksessa ja politiikassa. Kannatan myös toteamusta, jonka mukaan naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä on parannettava Euroopassa ja koko maailmassa. Lisäksi isiä on kannustettava jakamaan perheeseen liittyviä velvollisuuksia hyödyntämällä esimerkiksi mahdollisuutta jäädä isyyslomalle. Lopuksi totean Lissabonin strategian tarkistamisesta, että sukupuolten tasa-arvo on asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksi, minkä on tultava konkreettisesti esiin sosiaalista suojelua ja osallisuutta koskevissa kansallisissa toimissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), kirjallinen. (HU) Viisitoista vuotta sitten hyväksytyn Pekingin toimintaohjelman tavoitteita ei ole vielä saavutettu, eikä useimmilla naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvillä aloilla ole juurikaan edistytty. On valitettavaa, että jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa painotetaan liian vähän naisten äärimmäisen köyhyyden ja moninkertaisen syrjinnän torjuntaa.

Meidän on yhdenmukaistettava huomattavasti tehokkaammin Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksymiä Pekingin tavoitteita sekä EU:n uuden naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa. Tänä Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuonna on erityisen tärkeää, että juuri ja juuri köyhyysrajan yläpuolella olevia naisia suojellaan riittävästi, koska heidän työ- tai perhetilanteensa muuttuminen – kuten työpaikan menetys, avioero, leskeksi jääminen ja jopa lapsen syntyminen – voi nopeasti lisätä heidän köyhtymistään. On ilahduttavaa, että Espanjan, Belgian ja Unkarin muodostaman puheenjohtajatroikan ohjelmassa korostetaan yhtäältä Pekingin tavoitteiden täytäntöönpanon seurantaa ja toisaalta todetaan, että naisiin ja lapsiin vaikuttavan köyhyyden ehkäisemiseen ja torjuntaan on tarkoitus soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Toivon, että näitä näkökohtia käsitellään asianmukaisesti myös maaliskuun alussa pidettävässä YK:n kokouksessa. Miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteuttamista koskevien toimien arvioiminen ja tarkistaminen edellyttävät sukupuolittain eriteltyjä luotettavia tietoja. Sukupuolten eriarvoisuuden selvittämisessä kannattaisi harkita myös standardoitujen yhteisten indikaattorien käyttöönottoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), kirjallinen. (EN) Äänestin aiheesta "Peking +15 – YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelma" laaditun päätöslauselman 9 kohdan puolesta, koska siinä puolustetaan naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä niihin liittyviä oikeuksia. Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet perustuvat yleisesti tunnustettuihin oikeuksiin, jotka koskevat fyysistä koskemattomuutta, syrjimättömyyttä ja mahdollisimman hyvää terveydentilaa. Nämä oikeudet on vahvistettu kansainvälisessä oikeudessa (muun muassa taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 12 artiklassa, jossa sopimusvaltiot tunnustavat "jokaiselle oikeuden nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä", sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 12 artiklassa, jossa määrätään, että sopimusvaltioiden on ryhdyttävä "kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin naisten syrjinnän poistamiseksi terveydenhoidon alalla ja varmistaakseen miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta terveydenhoitopalvelujen saannin, mukaan lukien perhesuunnitteluun liittyvät palvelut"). Myös yhteisymmärrysasiakirjoissa (kuten vuonna 1994 hyväksytyssä Kairon toimintaohjelmassa ja vuonna 1995 hyväksytyssä Pekingin toimintaohjelmassa) hallitukset sitoutuivat edistämään (naisten) seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia. Monet romanialaiset äänestäjäni ovat samaa mieltä tästä asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Miesten ja naisten epätasa-arvo on hämärtynyt vuosien saatossa useilla tasoilla niin ammatin ja alan kuin eri stereotypioidenkin yhteydessä. Miehet ja naiset ovat EU:ssa yhä tasa-arvoisempia, ja vaikka syrjintätapauksia esiintyy edelleen, hyvin myönteistä kehitystä alkaa olla nähtävissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Naisten oikeuksien puolustaminen on minullekin tärkeä asia. En kuitenkaan pidä kiintiöiden käyttöä, niin kutsuttua positiivista syrjintää järkevänä ratkaisuna. Päätösten on perustuttava pätevyyteen eikä sukupuoleen. Tämän periaatteen on pädettävä sekä miehiin että naisiin. Äänestin siksi tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen.(EN) Äänestin päätöslauselmaesityksen puolesta, koska sukupuolten tasa-arvo on toteutettava kaikilla aloilla.

Romaniassa on näiden 15 vuoden aikana edistytty ainoastaan joillakin Pekingin toimintaohjelmaan sisältyvillä aloilla. Vuoden 2009 vaalien jälkeen naisten osuudesta Romanian poliittisessa päätöksenteossa voidaan todeta, että heidän osuutensa parlamentissa on noin 11 prosenttia ja hallitukseen nimitettiin vain yksi nainen. Miesten naisiin kohdistama väkivalta, ihmiskauppa ja naisten osuus päätöksentekoelimissä ovat painopistealueita, joita on käsiteltävä aktiivisesti.

Tämä on mahdollista vain, jos naiset päättävät naisten puolesta! Jos kaikissa yhteiskunnallisissa ja poliittisissa toimeenpanoelimissä ei ole naisia, 50 prosenttia älyllisestä kapasiteetista menee hukkaan, eivätkä kaikkien kansalaisten edut ole tosiasiallisesti edustettuina.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen.(EN) Äänestin päätöslauselman lopullisen tekstin puolesta, koska siihen sisällytettiin komissiolle esittämämme pyynnöt, joissa kehotimme sitä ottamaan vuosia 2010–2014 koskevassa etenemissuunnitelmassaan huomioon talous- ja finanssikriisin lisäksi myös ilmastonmuutoksen vaikutukset naisten asemaan ja sen, että eriarvoisuutta ja sukupuolistereotypioita esiintyy edelleen ja naiset ovat vieläkin miehiä alempiarvoisessa asemassa toimintaohjelmaan kuuluvilla aloilla ja koska päätöslauselmassa edistetään sukupuolten tasa-arvoa erityisesti isyysloman avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska siinä korostetaan, etteivät Pekingin toimintaohjelman allekirjoittaneet 189 valtiota ole vielä edistyneet riittävästi, jotta naisten ja miesten tasa-arvo voisi tosiasiallisesti toteutua. Kannatan erityisesti päätöslauselman kohtaa, jossa korostetaan, että "seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä niihin liittyvät oikeudet ovat erottamaton osa naisten oikeuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa". Haluan tässä yhteydessä todeta, että kun mietintöni naisten ja miesten tasa-arvosta vuonna 2009 hyväksyttiin, enemmistö parlamentin jäsenistä kannatti sitä, että naisille on turvattava mahdollisuus ehkäisyyn ja raskaudenkeskeytykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Kannatin yhdessä Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston kollegojeni kanssa Svenssonin laatimaa päätöslauselmaa aiheesta "Peking +15 − YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelma". Hänen arviointinsa perusteella tilanne on ristiriitainen.

Edistystä on tietenkin tapahtunut, mutta miten voimme olla tyytyväisiä, kun sukupuolten väliset palkkaerot ovat edelleen 14–17,5 prosenttia?

Hyväksyttävää ei ole myöskään se, että parlamentin jäsenten enemmistö on hyväksynyt Euroopan konservatiivien ja reformistien ehdottaman erittäin epämääräisen tarkistuksen(1), jonka mukaan raskaudenkeskeytykseen turvautuvat naiset eivät tee tietoihin perustuvaa ja vastuullista päätöstä. Tämä on epäsuora hyökkäys raskaudenkeskeytystä koskevaa oikeutta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), kirjallinen.(EN) EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen ja Pekingin toimintaohjelman. Koko EU:sta ei siksi mielestämme tarvitse tulla kyseisen yleissopimuksen sopimuspuolta, ja vastustamme tällaista menettelyä, jossa EU toimii valtion tavoin. ECR-ryhmä pitää kaikkien ihmisten tasa-arvoisuutta tärkeänä, mutta vastustamme EU:n lainsäädännön lisäämistä. Sukupuolten tasa-arvoa voidaan nähdäksemme edistää parhaiten kansallisella tasolla ottamalla paikallisyhteisöjen kansalaisyhteiskunta mukaan toimintaan. Näistä syistä äänestimme päätöslauselmaa vastaan.

 
  
  

Mietintö: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Nadja Hirsch, Silvana Koch-Mehrin, Holger Krahmer, Britta Reimers ja Alexandra Thein (ALDE), kirjallinen.(DE) Esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010 17. joulukuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti tänään äänestettiin parlamentin hallinnon tekemien uusien laskelmien jälkeen Euroopan parlamentin lisätalousarviosta. Euroopan parlamentissa olevat Saksan Vapaan demokraattisen puolueen (FDP) jäsenet äänestivät tyhjää, koska yksi kyseisessä tarkistuspaketissa ollut kohta on näkemystemme vastainen. FDP vastusti sihteeristökorvausten korottamista 1 500 eurolla jo valiokunnassa käydyissä keskusteluissa. Sihteeristökorvauksista maksetaan Euroopan parlamentin jäsenten avustajien palkat. FDP:n mielestä ei ole perusteltua väittää, että rahaa tarvitaan lisää, koska parlamentin jäsenten työ lisääntyy Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi, sillä tätä väitettä ei voida perustella millään aikaisemmilla kokemuksilla. Taannoin voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen vuoksi parlamentti tietenkin tarvitsee lisäkapasiteettia lainsäädäntötyöhön, mutta tämän vaalikauden alussa tapahtuneen avustajien asemaa koskevien sääntöjen käyttöönoton jälkeen ei ole vielä mitään näyttöä siitä, että parlamentin jäsenet tarvitsevat tosiasiassa lisää avustajia. Tämän jälkeen saatetaan sitä paitsi esittää lisävaatimuksia, tehdä lisäkorotuksia tai lisätä toimistokapasiteettia. Edellä esitetyistä syistä Euroopan parlamentissa olevat FDP:n jäsenet äänestivät tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen.(IT) Maňkan mietintöön, joka esiteltiin ensimmäisen kerran 25. tammikuuta 2010 pidetyssä budjettivaliokunnan kokouksessa, sisältyy kolme kriittistä kohtaa, joiden vuoksi päätin äänestää tyhjää.

Ensinnäkin vuoden 2010 talousarvion hyväksymisen jälkeen yhtäkkiä todettiin, että otsakkeen 5 menoille asetettu 20 prosentin raja oli ylitetty. Tosiasiat ovat todellakin vääristyneet, koska ongelma päätettiin siirtää joulukuulta tammikuuhun, koska Lissabonin sopimuksesta aiheutuvaa talousarviorasitetta ei haluttu julkistaa ja koska asia otettiin esiin niin pikaisesti, ettei tarvittaessa voitu vaatia käytettävissä olevien resurssien tehokkaampaa käyttöä.

Toiseksi en hyväksy sitä, että kiinteistöpolitiikkaan osoitetut varaukset päätettiin käyttää uusiin maksuvalmiustarpeisiin. Tätä ristiriitaista asiaa on käsiteltävä tulevina kuukausina, kun olemme varmoja siitä, että saamme tarvittavat varat käyttöömme.

Lopuksi totean, ettei 1 500 euroa kuukaudessa mielestäni riitä parlamentin jäsenten avustajien palkkaamiseen, koska uuden I tason akkreditoidun avustajan nimittämiseen tarvitaan vähintään 1 649 euroa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen.(PT) Lissabonin sopimuksessa lisättiin parlamentin toimivaltaa. Globalisoituneessa maailmassa asiat ovat kuitenkin yhä mutkikkaampia. Päätösten on oltava teknisesti moitteettomia, ja niillä on oltava tieteellisiä perusteluja.

Poliittisten päättäjien on tärkeää olla selvillä tieteen kehityksestä, koska silloin he voivat tehdä parhaita päätöksiä.

Tässä talousarviossa kiinteistöjä koskevan otsakkeen määrärahoja vähennetään ja parlamentin jäsenten teknistä tukea lisätään, minkä ansiosta parlamentti saa käyttöönsä tarvittavat resurssit, jotta se voi hoitaa tehtävänsä hyvin tieteen ja tekniikan tuella, mikä on välttämätöntä 2000-luvulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Äänestin mietintöä vastaan, koska EU:n talousarvio vastaa edelleen vähimmäisprosenttiosuutta EU:n BKT:stä (0,97 prosenttia), minkä vuoksi sillä ei voida vahvistaa heikkoja kansantalouksia ja yhteiskuntia eikä rahoittaa laajentumista. Etenkin nyt, kun koko Euroopan unioni kärsii talouskriisistä, talousarviota on yhä tärkeämpää lisätä tuntuvasti, vähintään 5 prosenttia, jotta voidaan käsitellä sosiaalisia tarpeita ja lopettaa julkisten menojen leikkaukset. Nimenomaan tässä asiayhteydessä on käsiteltävä toiminnallisiin tarpeisiin liittyviä ongelmia sekä Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin menojen yhdenmukaistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jürgen Creutzmann (ALDE), kirjallinen. (DE) Esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010 17. joulukuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti tänään äänestettiin parlamentin hallinnon tekemien uusien laskelmien jälkeen Euroopan parlamentin lisätalousarviosta. Euroopan parlamentissa olevat Saksan Vapaan demokraattisen puolueen (FDP) jäsenet äänestivät tyhjää, koska yksi kyseisessä tarkistuspaketissa ollut kohta on näkemystemme vastainen.

FDP vastusti sihteeristökorvausten korottamista 1 500 eurolla jo valiokunnassa käydyissä keskusteluissa. Sihteeristökorvauksista maksetaan Euroopan parlamentin jäsenten avustajien palkat. FDP:n mielestä ei ole perusteltua väittää, että rahaa tarvitaan lisää, koska parlamentin jäsenten työ lisääntyy Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi, sillä tätä väitettä ei voida perustella millään aikaisemmilla kokemuksilla. Taannoin voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen vuoksi parlamentti tietenkin tarvitsee lisäkapasiteettia lainsäädäntötyöhön, mutta tämän vaalikauden alussa tapahtuneen avustajien asemaa koskevien sääntöjen käyttöönoton jälkeen ei ole vielä mitään näyttöä siitä, että parlamentin jäsenet tarvitsevat tosiasiassa lisää avustajia. Tämän jälkeen saatetaan sitä paitsi esittää lisävaatimuksia, tehdä lisäkorotuksia tai lisätä toimistokapasiteettia. Edellä esitetyistä syistä Euroopan parlamentissa olevat FDP:n jäsenet äänestivät tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen.(EN) Kannatin Maňkan mietintöä, joka on ensimmäinen askel lisättäessä Euroopan parlamentin talousarviota varainhoitovuodeksi 2010 ja jossa pyydetään lisää määrärahoja ja henkilöresursseja, jotta Euroopan parlamentti voi hoitaa lisääntyneet tehtävänsä. Lisäresursseihin sisältyvät parlamentin jäsenten käytettävissä olevien kuukausittaisten avustajakorvausten lisääminen, jotta voidaan tukea Lissabonin sopimuksen nojalla lisääntyneitä parlamentin jäsenten lainsäädäntötehtäviä. Lissabonin sopimuksessa parlamentti asetetaan neuvoston kanssa tasavertaiseen asemaan toisena lainsäätäjänä, joka osallistuu noin 95 prosenttiin lainsäädäntömenettelyistä. Tähän sisältyviä aloja ovat nykyään esimerkiksi vapaus, turvallisuus ja oikeus, maatalous, tutkimus sekä rakennerahastot. Parlamentin suostumus tarvitaan nyt myös asiantuntijoiden yksityiskohtaista tarkastelua edellyttävien kansainvälisten sopimusten neuvottelemiseen ja tekemiseen. On oleellista, että Euroopan parlamentin jäsenillä on käytettävissään tähän työhön tarvittava henkilöstö.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ja Åsa Westlund (S&D), kirjallinen.(SV) Meidän ruotsalaisten sosiaalidemokraattien mielestä on vahvistettava valiokuntia, joiden työmäärä lisääntyy Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi. Tämän vuoksi on perusteltua lisätä näissä valiokunnissa työskentelevää parlamentin ja ryhmien sihteeristöjen henkilöstöä. Emme ole kuitenkaan samaa mieltä siitä, että me parlamentin jäsenet tarvitsemme lisää henkilöstöä. Olisimme halunneet lisätä parlamentin resursseja etenkin jakamalla varoja uudelleen ja lisäämällä tehokkuutta siten, ettei koko talousarviota suurenneta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kun otetaan huomioon parlamentin uusi asema Lissabonin sopimuksen yhteydessä, sen uudet tehtävät ja vuoden 2010 talousarviota hyväksyttäessä tehdyt sitoumukset, parlamentin toimintaan osoitettavia varoja on järkevää lisätä, koska näin varmistetaan, että kyseisellä toimielimellä on käytettävissään kaikki välineet ja henkilöresurssit, jotta se voi hoitaa uudet tehtävänsä täsmällisesti ja erinomaisesti uudessa toimielinkehyksessä.

Määrärahojen lisääminen ei saa kuitenkaan vaarantaa talousarvion kestävyyttä eikä tilinpäätösten täsmällisyyttä, koska ne ovat oleellisia asioita jokaisessa toimielimessä. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja on myös hallinnoitava tarkasti ja avoimesti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Vuoden 2010 Euroopan parlamentin talousarviota koskeva lisätalousarvio (Euroopan unionin yleisen talousarvion pääluokka 1) on nyt 1 616 760 399 euroa eli 19,99 prosenttia ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytystä alkuperäisestä otsakkeesta 5. Tässä lisätalousarviossa kiinteistövarausta on pienennetty 15 miljoonasta eurosta 11 miljoonaan euroon.

Lisätalousarviota tarvitaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi. Parlamentille tulee uusia toimivaltuuksia ja velvollisuuksia. Ensisijaisena tavoitteenamme on nyt toimiva lainsäädäntö. Sen varmistamiseksi on tärkeää, että parlamentin jäsenillä, valiokunnilla ja poliittisilla ryhmillä on käytettävissään riittävät välineet. Tämä lisätalousarvio täyttää oikeudelliset ja talousarviota koskevat vaatimukset ja on kurinalainen. Toimin talousarvion esittelijänä Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmässä, ja nyt on mielestäni tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, että talousarvio on kurinalainen ja että säästöihin pyritään koko talousarvion toteutuksen ajan. Voin siksi vahvistaa, että on tärkeää noudattaa nollapohjabudjetointia, jolla varmistetaan kurinalaisuuden ja avoimuuden lisääminen, ja haluan myös mahdollisimman pian tietoja parlamentin talousarvion kiinteistä menoista. Korostan myös kiinteistöpolitiikan pitkäaikaissuunnittelun tarpeellisuutta, jotta voidaan turvata talousarvion kestävyys.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) Ateenan kadut täyttyivät eilen kymmenistätuhansista ihmisistä, ja Kreikan lamaannutti yleislakko, jolla vastustettiin EU:n, Frankfurtissa toimivan Euroopan keskuspankin ja IMF:n määräämää säästösuunnitelmaa. Pitää paikkansa, ettei Kreikka ole aina hoitanut julkistalouttaan ja hallinnoinut EU:n varoja riittävän kurinalaisesti. On kuitenkin pöyristyttävää, että tämän säästösuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on rauhoittaa juuri ne markkinat, joilla parhaillaan pohditaan Kreikan velkoja ja jotka aiheuttivat tämän sekasorron. Näiltä samoilta markkinoilta valtioiden on äärimmäisen liberaalin lainsäädäntönne vuoksi lainattava rahaa korkealla korolla. Sillä verukkeella, että työmäärä lisääntyy Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi ja parlamentti on huolissaan lainsäädäntötekstiensä laadusta, parlamentin jäsenet myöntävät itselleen samaan aikaan "pienen", muutaman miljoonan euron lisäyksen talousarvioon, jotta poliittisiin ryhmiin voidaan palkata lisää henkilöstöä! Valvokaa omia menojanne pikkutarkasti ja noudattakaa itse yhtä tiukkaa kurinalaisuutta kuin vaaditte jäsenvaltioilta! Aiomme äänestää tätä tekstiä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), kirjallinen.(FR) Kriisi on meneillään, ja on totta, että monet yritykset ja kansalaiset ovat vaikeuksissa. Kannatin kuitenkin parlamentin jäsenten avustajiin liittyvien menojen lisäämistä, koska Lissabonin sopimuksen voimaantulo lisää Euroopan parlamentin toimivaltaa, minkä vuoksi meillä on aiempaa enemmän työtä ja velvollisuuksia kansalaisia kohtaan. Tästä lisäyksestä hyötyvät ainoastaan avustajamme. Parlamentin jäsenten palkat eivät nouse.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Tässä vaiheessa menettelyä kannatin tänään ryhmäni kanssa varauksellisesti sihteeristökorvausten lisäämistä. Kannatuksemme riippuu näiden korvausten käytön arvioinnista, jota Maňkan mietinnössä vaaditaan. Korvausten lisäämistä koskeva lopullinen kantamme riippuu tämän arvioinnin tuloksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. – (RO) Äänestin varauksettomasti lisätalousarvion puolesta. Emme pyydä rahaa itsellemme, kuten lehdistössä väitetään. Meidän on kuitenkin tarjottava Euroopan parlamentille tarvittavat resurssit, jotta se voi täyttää EU:n kansalaisten siihen kohdistamat odotukset. Tiedän, että tämä on taloudellisesti vaikeaa aikaa ja että monet valtiot joutuvat tekemään valtavia rajoituksia myös talousarvioonsa. Tämä talousarvio ei ole edes tuhlaavainen. Säästöjä on tehty ja tehdään edelleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE), kirjallinen.(DE) Äänestin Maňkan mietinnön puolesta, vaikka en ollut samaa mieltä parlamentin jäsenten sihteeristökorvauksiin osoitettavien määrärahojen lisäämisestä. Jäsen Trüpel totesi äänestysselityksessään koko Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän puolesta, että hyväksyntämme edellyttää sihteeristökorvausten käytön arviointia ennen korotusta. Muut kaksi kohtaa – nimittäin uusien toimien perustaminen valiokuntiin ja ryhmiin – ovat mielestäni järkeviä ja tarpeellisia, koska parlamentti saa Lissabonin sopimuksen nojalla uusia lainsäädäntövaltuuksia. Me parlamentin jäsenet haluamme ja aiommekin suhtautua näihin valtuuksiin erittäin vakavasti ja täyttää tehtävämme ainoina EU:n kansalaisten valitsemina edustajina.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen.(PT) Lissabonin sopimuksen hyväksyminen ja voimaantulo ovat lisänneet parlamentin vastuuta ja samalla siihen liittyvää hallinnollista taakkaa. Koska toimiva lainsäädäntö on parlamentin ensisijainen tavoite, jäsenille on annettava sen saavuttamiseen tarvittavat aineelliset välineet ja henkilöstöresurssit. Uudessa talousarviossa on kuitenkin kunnioitettava monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 5 (hallintomäärärahat) sisältyvien määrien käyttöasteita, jotka vahvistettiin 20 prosenttiin kyseisestä otsakkeesta, jotta voidaan varmistaa talousarvion kestävyys.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen.(SV) Kun otetaan huomioon kaikki eri puolilla Eurooppaa tehtävät leikkaukset, meidän on osoitettava solidaarisuutta EU:n talousarvion rahoittavia valtioita kohtaan ja oltava lisäämättä menojamme. Vastustan siksi ehdotusta Euroopan parlamentin talousarviota koskevasta lisätalousarviosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. – (NL) Äänestin mietintöä vastaan, koska siinä pyritään lisäämään avustajien palkkaamiseen ja heidän korvauksiinsa tarkoitettuja kuukausittaisia määrärahoja 1 500 eurolla 1. toukokuuta 2010 alkaen. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän käsiteltäväksi jättämässä tarkistuksessa onneksi edellytetään vuoden 2009 vaaleista asti käytössä olleen nykyisen korvausjärjestelmän arviointia. Sihteeristökorvauksia on kuitenkin tarkoitus lisätä ilman ehtoja siten, ettei tämän arvioinnin tuloksia tarvitse ottaa huomioon. Mietinnössä pyritään myös vahvistamaan parlamentin valiokuntia ja poliittisia ryhmiä. Tämä maksaa vuodessa yhteensä 13,3 miljoonaa euroa, joista 8,832 miljoonaa euroa käytetään avustajien korvauksiin.

Tämä on huono päätös. Se heikentää toimielimemme mainetta. Päätöstä ei ole ajateltu loppuun asti. Mihinkään muihin seurauksiin ei ole kiinnitetty huomiota. Missä uusien avustajien on tarkoitus työskennellä? Tarvitsevatko he uuden rakennuksen? Aiheutuuko siitä vielä lisäkustannuksia? Lisäksi pelkään, että suuri osa näistä varoista käytetään akkreditoimattomien avustajien palkkaamiseen kansallisten palkkaehtojen mukaisesti. Nimenomaan tässä järjestelmässä on tehty toisinaan likaisia temppuja. Saatamme nyt antaa otollisen tilaisuuden väärinkäytöksille. Pyydän siksi, että nykyistä järjestelmää arvioidaan etukäteen selkeästi. Vasta sitten voimme tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi hyväksyttiin ehdotus vuoden 2010 lisätalousarvioksi, jolla on tarkoitus kattaa Lissabonin sopimuksesta johtuvat parlamentin lisätarpeet. Koska toimiva lainsäädäntö on parlamentin ensisijainen tavoite, korostan, että parlamentin jäsenille, valiokunnille ja poliittisille ryhmille on tärkeää antaa tarvittavat keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä keinot, joilla täytetään pitkän aikavälin kiinteistöpolitiikkaan liittyvät yleiset tarpeet.

Lisätalousarvio varainhoitovuodeksi 2010 on siksi nyt 1 616 760 399 euroa eli 19,99 prosenttia ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytystä alkuperäisestä otsakkeesta 5, ja kiinteistövarausta on pienennetty 15 miljoonasta eurosta 11 miljoonaan euroon. Haluan korostaa, että mietinnössä on tärkeää kehottaa noudattamaan nollapohjabudjetointia, jolla parannetaan talousarvion kestävyyttä, ja korostan myös sitä, että tämä on tehtävä vuotuisen lainsäädäntöohjelman mukaisesti. Edellä mainituista syistä kannatin tätä asiakirjaa, jonka avulla parlamentille voidaan antaa riittävät keinot kattaa menot, jotka liittyvät sen Lissabonin sopimuksesta johtuvaan uuteen asemaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE), kirjallinen.(EN) Tässä vaiheessa menettelyä Verts/ALE-ryhmä kannattaa varauksellisesti sihteeristökorvausten lisäämistä. Ryhmämme mielestä on ratkaisevaa, että sihteeristökorvausten käyttöä arvioidaan Maňkan mietinnössä esitetyn pyynnön mukaisesti. Tämä arviointi on tehtävä hyvissä ajoin ennen kuin budjettivallan käyttäjä päättää vastaavasta lisätalousarviosta myöhemmin keväällä. Se, kannattaako ryhmämme avustajien korvausten lisäämistä, riippuu tämän arvioinnin tuloksista ja ryhmässä käytävistä keskusteluista.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Haluan ilman muuta tukea Euroopan parlamentin jäseniä, mutta totean samalla olevani huolissani siitä, että etenkin kriisiaikana lisätään sekä parlamentin jäsenille että heidän työryhmiensä työntekijöille maksettavia erilaisia korvauksia. Haluan kiinnittää huomiota erityisesti sellaisiin menoluokkiin, joita on vaikea seurata tai joita ei seurata lainkaan. Nimenomaan tällaisia menoluokkia ei saisi kasvattaa kriisiaikana.

 
  
  

Mietintö: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Mietinnössä tuetaan EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa, jonka vuoksi kalakantojen suojelun verukkeella on tuhoutunut paljon pieniä, kreikkalaisia kalastusaluksia, lukuisat pienet ja keskisuuret kalastusyritykset ovat joutuneet lähtemään alalta, monilla rannikkoalueilla on jouduttu luopumaan kalastustoiminnasta ja ajauduttu työttömyyteen ja toiminta on keskittynyt suuriin kalastusyrityksiin. Monopoleja suosiva EU:n politiikka ilmenee siten, että kaksi kolmasosaa yhteisön varoista on ohjattu suurille yrityksille (kalastusyrityksille, kalanviljelylaitoksille ja kalanjalostukseen) ja että yksi kolmannes on annettu köyhille ja keskinkertaisesti toimeentuleville kalastajille, jotta he voivat romuttaa veneensä ja lopettaa ammatin harjoittamisen. Alusten vaihto- tai parannustoimet ovat hyödyttäneet ainoastaan suuria yrityksiä. Mietinnössä, kuten vihreässä kirjassakin, suuret kalastusyritykset ja pienimuotoinen rannikkokalastus asetetaan yhtä lailla vastuuseen kantojen pienentymisestä. Eri kalastusalueilla tarvittavien toimien välillä ei tehdä eroa, eikä alueiden yksilöllisiä ominaispiirteitä oteta huomioon. EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa ajatellaan ainoastaan suuria kalastusyrityksiä, jotka jatkavat meren rikkauksien ryöväämistä, ja tuetaan suurimuotoista kalanviljelytoimintaa. Tämä politiikka, jonka ainoana kriteerinä on pääoman tuottavuus, tuhoaa meriympäristön ja ekosysteemit.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen.(RO) Kannatan sellaisen uuden strategian käyttöönottoa, jolla pyritään ratkaisemaan kalastukseen liittyvät ongelmat Euroopan unionissa. Liikakalastus, laiton kalastus, saastuminen ja ilmastonmuutos ovat tekijöitä, jotka vaarantavat meren ekosysteemit. Laadukkaasta vesiviljelystä on siksi Euroopalle sekä taloudellista että ekologista hyötyä.

Meidän on tärkeää säilyttää oikea tasapaino talouskasvun, tiettyjen alueyhteisöjen kalastusperinteiden ja parhaiden kalastusmenetelmien välillä. Kaikkein tärkeintä on ymmärtää, että pitkällä aikavälillä kestävän ja taloudellisesti tehokkaan vesiviljelyn edistäminen riippuu ennen kaikkea siitä, miten kohtelemme ympäristöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Euroopan kalastusalalla on kovat ajat. Kalastajat ovat menettämässä ainoan toimeentulon lähteensä, ja tämä pätee etenkin sellaisiin EU:n alueisiin, joilla on vähän sosiaalisia ja taloudellisia vaihtoehtoja. Kannatan siksi varauksettomasti vihreään kirjaan sisältyvää komission ehdotusta kalastuspolitiikan perusteellisesta ja kokonaisvaltaisesta uudistamisesta ja siten alan mukauttamisesta muuttuviin markkinoihin. Vaikka yhteinen kalastuspolitiikka otettiin käyttöön jo 27 vuotta sitten, kalastusala ei valitettavasti vieläkään toimi kuten pitäisi eikä ongelmia ratkaista riittävän nopeasti. Vuoden 2002 ongelmat ovat edelleen ratkaisematta, ja niitä ovat pahentaneet entisestään viimeaikaiset tapahtumat, jotka liittyvät talouskriisiin ja kalakantoihin kohdistuviin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen ensisijaisina tavoitteina on oltava edelleen kalakantojen palauttaminen ja kestävä hoito sekä kalastajien toimeentulon turvaaminen. Kalastus on erittäin tärkeää koko EU:lle, minkä vuoksi sitä on pidettävä pelkän toiminnan sijaan myös suoraan työllistävänä alana.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark, William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage ja Paul Nuttall (EFD), kirjallinen.(EN) Mietinnössä on viitteitä hieman nykyistä hirviötä kauniimmasta yhteisestä kalastuspolitiikasta, mutta siinä suositetaan jättämään kalastusala epädemokraattisen ja demokratian vastaisen "Euroopan unionin" riistävään valvontaan. Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue (UKIP) ei voi siksi kannattaa mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen.(RO) Kalastuspolitiikan uudistamisessa keskeiseksi tekijäksi on muodostumassa se, että edistetään tuottajajärjestöjen yhteistä intressiä noudattaa Euroopan unionin kannattamia periaatteita. Euroopan unioni ei voi taloudellisten tosiasioiden vuoksi olettaa, että Euroopan kalastuslaivastojen koko muuttuu luonnostaan. Kahdeksan vuoden kuluttua maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen huippukokouksesta niiden liikakapasiteetti ja kalakantojen jatkuva pienentyminen ovat lisäsyitä yhteisen kalastuspolitiikan perusteelliselle uudistukselle. Ei kuitenkaan saa unohtaa, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden rannikkoalueilla on kokonaisia yhteisöjä, joiden olemassaolo perustuu kalastukseen. Kuten myös yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevassa mietinnössä todetaan, kalastustoiminta on osa kulttuuriperintöä ja perinteitä, joita kukaan ei halua kadottaa.

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistaminen on kaikkien jäsenvaltioiden etujen mukaista, jotta voidaan saavuttaa vuoden 2002 huippukokouksessa asetettu päätavoite eli saada kalavarat sellaiselle tasolle, joka mahdollistaa kestävän enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. Näin varmistetaan, ettei Euroopan unionin tarvitse enää tuoda puolia tarvitsemistaan kaloista muilta markkinoilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Kalastusala vaikuttaa ratkaisevasti rannikkoyhteisöjen sosioekonomiseen hyvinvointiin, paikalliseen kehitykseen, työllisyyteen sekä taloudellisen toiminnan säilymiseen ja luomiseen.

Kalastusalan kestävä kehitys on tärkeää varmistaa sekä taloudellisella että sosiaalisella tasolla, mutta aivan yhtä tärkeää on varmistaa ympäristön hyvän tilan säilyminen kaikilla Euroopan unionin merivesillä.

YKP:n täytäntöönpano liittyy suoraan esimerkiksi ympäristönsuojeluun, ilmastonmuutokseen, turvallisuuteen, kansanterveyteen, kuluttajien suojeluun, aluekehitykseen, sisäiseen ja kansainväliseen kauppaan, suhteisiin kolmansiin maihin sekä kehitysyhteistyöhön, minkä vuoksi kaikkien näiden alojen välinen tasapaino on ensisijaisen tärkeää varmistaa asianmukaisesti ja huolellisesti.

Korostan, että eurooppalaisella tutkimusalueella tehtävälle tutkimukselle tarvitaan johdonmukaiset puitteet merten kestävän käytön tukemiseksi.

Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon syrjäisimpien alueiden erityisongelmat, joiden pysyvän luonteen ja yhteisvaikutuksen vuoksi nämä alueet erottuvat muista unionin alueista, joilla on epäsuotuisa maantieteellinen sijainti ja/tai väestöongelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevaa mietintöä vastaan, vaikka jotkin siihen sisältyvät kohdat merkitsevät myönteistä kehitystä nykytilanteeseen verrattuna. Mietinnön keskeiset kohdat ovat kuitenkin valitettavasti ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että meren luonnonvarat ovat yhteistä julkista omaisuutta, jota ei voida yksityistää, ja Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston esittämä tätä asiaa koskeva tarkistus hylättiin. Mietinnössä ei onnistuta yhdistämään meriympäristön välttämätöntä suojelua, kalavarojen säilyttämistä sekä etenkin pienimuotoista kalastusta harjoittavien kalastajien sosiaalista ja taloudellista suojelua. Tästä aiheutuu katastrofaalisia seurauksia ympäristölle ja elinkelpoiselle kalataloudelle, ja se vaikuttaa kielteisesti sekä kalastajiin että kuluttajiin, joiden on maksettava tuotteen lopullinen hinta ja pienimuotoista toimintaa harjoittavien kalastajien voittojen sijaan suurten yksityisten yritysten voitot. Mietinnössä ei oteta tosiasiallisesti huomioon EU:n yksittäisten jäsenvaltioiden erilaisia oloja eikä näin ollen myöskään edellytetä välttämättömiä, asianmukaisesti mukautettuja toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Kiitän Maria do Céu Patrão Nevesiä erinomaisesta mietinnöstä, jossa käsitellään yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta. YKP:n lukuisat ongelmat ja haasteet määritettiin vuonna 2002, mutta niitä ovat nyt vaikeuttaneet talous- ja energiakriisit sekä ilmastonmuutoksen tuhoisat vaikutukset. Jos YKP:n on tarkoitus palvella nykyaikaisen kalastuksen etuja, siinä on tehtävä perusteellisia uudistuksia, joilla varmistetaan oikeudenmukainen tasapaino luonnonvarojen säilyttämisen ja alan elinkelpoisuuden välillä sekä mahdollistetaan uudet erilaiset kalastuksenhoitojärjestelmät EU:ssa.

Kannatan YKP:n hajauttamista, byrokratian vähentämistä ja kalastuksenhoidon alueellistamista Lissabonin sopimuksessa astetuissa rajoissa. Lisäksi mielestäni on varmistettava, että hoitojärjestelmä mukautetaan pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja teollisen kalastuksen tarpeisiin noudattaen ympäristöön liittyviä, taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksia. Korostan myös yhteisön kalastusetujen suojelua. Se kuitenkin edellyttää, että kansalliset hallitukset toteuttavat asianmukaisia seurantatoimia ja asettavat kalastuksen strategiseksi painopisteeksi varmistaakseen rannikkoyhteisöjen taloudellisen ja sosiaalisen elinkelpoisuuden.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen.(RO) Kalakantojen pitkän aikavälin elpymisen hallintaa ja tukemista koskevia suunnitelmia on mielestäni laadittava kaikentyyppistä kalastusta ja kaikkia Euroopan unionin maantieteellisiä kalastusalueita varten. Ennen kaikkea on otettava huomioon Euroopassa harjoitettavassa kalastuksessa olevat valtavat erot. Kalastusalueiden vastuuta on lisättävä, ja kansallista kiintiöjärjestelmää on parannettava. Euroopan unionin uuden yhdennetyn meripolitiikan ja rannikkoalueiden kestävää kasvua koskevien tavoitteiden mukaisesti Euroopan unionin on sovellettava kalavarojen hoitoon vahvaa, yhteistä lähestymistapaa, joka käsittää alan mantereenlaajuisen ja markkinoita koskevan ulottuvuuden sekä pyydystysalan ja vesiviljelyn.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage ja Paul Nuttall (EFD), kirjallinen. (EN) Mietinnössä on viitteitä hieman nykyistä hirviötä kauniimmasta yhteisestä kalastuspolitiikasta, mutta siinä suositetaan jättämään kalastusala epädemokraattisen ja demokratian vastaisen "Euroopan unionin" riistävään valvontaan. Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue (UKIP) ei voi siksi kannattaa mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta vihreästä kirjasta laaditun mietinnön puolesta, koska siinä tehtiin oleellisia sitoumuksia, jotka selvästikin paransivat alkuperäistä ehdotusta. Korostan, että on tärkeää omaksua ympäristöä säästävä ja sosiaalinen lähestymistapa etsittäessä uusia kalavarojen hoitomenetelmiä, jotka täydentävät suhteellisen vakauden periaatteeseen perustuvaa nykyistä järjestelmää.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ja Åsa Westlund (S&D), kirjallinen.(SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit äänestimme vihreää kirjaa ja EU:n kalastuspolitiikan uudistusta koskevaa mietintöä vastaan. Parlamentin enemmistö vastusti ekologisen kestävyyden asettamista etusijalle ja kannatti tarkistusta, jossa todetaan, että yhteisön kalastusetujen on ohjattava EU:n ulkopuolisia maita koskevaa politiikkaamme. Emme hyväksy tätä ja äänestimme siksi mietintöä vastaan. Suhtaudumme epäilevästi myös siihen, että Euroopan parlamentti haluaa lisätä yhteisen kalastuspolitiikan määrärahoja. Emme halua olla tässä mukana, ellei politiikkaa ole tarkoitus muuttaa perinpohjaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Haluan aluksi korostaa, että do Céu Patrão Nevesin mietintö on erinomainen. Kalastusyhteisöillä on nyt vaikea kausi, jolle on ominaista kalakantojen voimakas heikentyminen. Kalastustoiminta vaikuttaa väestön elintarvikkeiden saatavuuteen ja Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa on siksi sovellettava yhdennettyä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Euroopan unionin on mielestäni tärkeää pyrkiä kiireesti ja tehokkaasti varmistamaan paremmat edellytykset kalastajien taloudelliselle kestävyydelle toimintakehyksessä, jossa voidaan taata kunkin alueen erityispiirteet ja jossa ymmärretään, että pienimuotoiseen kalastukseen on sovellettava erilaista lähestymistapaa. Lisäksi on syytä mainita suositukset, jotka koskevat konkreettisia toimia, kuten väliportaiden lukumäärän vähentämistä tuottajan ja kuluttajan välisessä ketjussa. Toisaalta tätä uudistusta ei voida toteuttaa erillään meren luonnonvarojen kestävästä käytöstä perusteellisesti tarkastetussa teknisessä ja tieteellisessä arviointiprosessissa, joka edistää alan yhteensovittamista sekä vaikuttaa kuluttajien elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen. Kalastuskapasiteetin muuttamisen yhteydessä haluan korostaa välineiden nykyaikaistamisen vaikutusta ammatin arvokkuuteen ja kalastajien turvallisuuteen alalla, jolla hengen menetys on yleistä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen.(PT) Se, että parlamentin enemmistö hylkäsi ehdotukset, joissa vastustettiin kalavarojen yksityistämistä, kertoo jotakin YKP:n tulevaan uudistukseen liittyvistä parlamentin tavoitteista. Parlamentti ei onnistu hylkäämään komission ehdotusta yleisen hyödykkeen käyttöä koskevien (yksityisten) omistusoikeuksien luomisesta ja mahdollistaa lisäksi tämän aikomuksen toteuttamisen. Tämä vaihtoehto ei takaa luonnonvarojen kestävyyttä ja keskittää toiminnan väistämättä sellaisiin yksikköihin, joilla on suuri taloudellinen ja rahoituksellinen vaikutusvalta koko EU:ssa. Tämä on vakava uhka pienimuotoiselle rannikkokalastukselle, jonka osuus on Portugalin laivastossa yli 90 prosenttia.

Mietinnössä oli mielestämme joitakin myönteisiä kohtia, joista osa oli omien ehdotustemme mukaisia, mutta yleisesti on todettava, että mietinnössä sovelletaan huomattavan liberaalia lähestymistapaa, joka rajoittaa tuntuvasti jäsenvaltioiden oikeutta hallita omia meren luonnonvarojaan. Mietinnössä ei myöskään käsitellä perinpohjaisesti yhtä alan keskeisistä kysymyksistä, nimittäin työstä saatavia tuloja. Voimme ainoastaan todeta, että parlamentti hylkäsi ehdotukset, joilla pyrittiin parantamaan alan markkinointia, mikä lisäisi kalastajien työstään saamaa palkkiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), kirjallinen. – (EN) Kannatan YKP:n keskeisiin uudistuksiin kuuluvaa rannikkorajojen pidentämistä 12 meripeninkulmasta 20 meripeninkulmaan. Meidän on lisäksi lopetettava haavoittuvien kalakantojen poisheittäminen. On tärkeää säilyttää nykyinen kiintiöihin perustuva hallintajärjestelmä, enkä kannata kiintiöiden pakollista yksityistämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Mietintöön sisältyi paljon hyviä ja tärkeitä asioita, ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että keskitetty YKP, jossa kaikkiin sovelletaan samoja ratkaisuja, on ollut katastrofi. Jotkin käsiteltäväksi jättämäni tarkistukset olivat menestyksekkäitä, joten mietinnössä kannatetaan suhteellista vakautta, pidetään kannustavia suojelutoimia tarpeellisina ja myönnetään, että jäsenvaltioiden valvonta 12 meripeninkulman alueella on toiminut hyvin. Mietinnössä kuitenkin myös todetaan, että historiallisia oikeuksia on tarkistettava. Kalastuksenhoito on palautettava kalastusvaltioille, eivätkä ne saa menettää historiallisia oikeuksiaan. Äänestin siksi mietintöä vastaan, koska siinä kehotetaan vastustamaan tällaisia kalakantojen käyttöä koskevia perinteisiä perusoikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen. (DE) Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) perusteellinen ja kokonaisvaltainen uudistus on myönteistä etenkin kalavarojen kestävän hoidon kannalta. Tämä on tarkoitus toteuttaa täsmentämällä ja yhdenmukaistamalla toimintakehystä, tehostamalla jäsenvaltioiden toteuttamaa valvontaa sekä yksinkertaistamalla päätöksentekojärjestelmää. Tämä ei koske suoraan Itävaltaa, joka on sisämaavaltio, mutta jatkuvasti lisääntyvä merikalojen kulutus vaikuttaa kalastukseen. Tarvitsemme käytännöllisiä ja tehokkaita ratkaisuja, joilla taataan kalakantojen hyvän tilan ansiosta alan elinvoimaisuus, varmistetaan kuluttajien kalansaanti, säilytetään lajien monimuotoisuus ja turvataan koko meren ekosysteemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tämä mietintö on laaja asiakirja, joka kattaa kaikki YKP:n näkökohdat vesiviljelystä ongintaan ja Itämerestä kolmannen maailman maiden kanssa tehtäviin kalastussopimuksiin. Vihreät ovat iloisia siitä, että monet mietintöön tekemämme tarkistukset hyväksyttiin. Niitä olivat esimerkiksi perusperiaatteet, jotka koskevat kestävyysvaatimusten esittämistä kalastusoikeuksien haltijoille, kalastustoimien ympäristövaikutusten arviointia koskevat vaatimukset, toteamus siitä, ettei EU saa kalastussopimusten nojalla kilpailla paikallisten kalastajien kanssa, vaan sille on myönnettävä lupa kalastaa ainoastaan liian suuria kalakantoja, sekä kaikille EU:n toimielimille esitetty pyyntö, että ne asettavat laittoman kalastuksen kansainvälisen asialistan kärkeen kaikilla merkityksellisillä foorumeilla merien ja elintarviketurvallisuuden suojelemiseksi. Lopulliseen tekstiin hyväksyttiin valitettavasti myös joitakin täysin sietämättömiä ja ristiriitaisia kohtia, joissa esimerkiksi todetaan, että YKP:n ulkoisen toiminnan tavoitteena on suojella ja edistää yhteisön kalastusetuja, ettei ekologista kestävyyttä saa asettaa sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edelle ja että kaikkien politiikan alojen olisi edistettävä YKP.n tavoitteiden saavuttamista. Vihreiden ryhmä ei voinut siksi kannattaa mietintöä ja äänesti tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Yhteinen kalastuspolitiikka, jota tarkistettiin viimeksi vuonna 2002, ei vielä riitä poistamaan tämän herkän alan vaikeuksia. Tästä syystä on analysoitava kalastusalaan vaikuttavia uusia tekijöitä ja löydettävä uusia ratkaisuja, jotta alasta tulee täysin elinkelpoinen etenkin taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien näkökohtien kannalta. Suositan siksi toteuttamaan uusia toimia, jotta kalastusala selviytyy nykyisestä vaarallisesta tilanteestaan.

Kalastusalalla on erittäin tärkeä merkitys EU:ssa. Uudessa YKP:ssa on siksi kiinnitettävä huomiota järkevään ja vastuullisen kalavarojen hoitoon, suojeltava meren luonnonvaroja ja säilytettävä aina kalastuksesta elantonsa saaneiden ihmisten elämäntapa. Uuden YKP:n avulla on voitava ratkaista alan tuottavuusongelmat, vakauttaa markkinat ja varmistaa alasta riippuvaisten perheiden hyvä elintaso. Meidän on kuitenkin analysoitava koko kalastusalaa eikä vain sen osia, jotta voimme ottaa huomioon kaikki alan ongelmat ja vaikeudet, löytää niihin kaikkia asianosaisia tyydyttävän ratkaisun sekä poistaa alan suurimmat ongelmat, jotka ovat liikakalastus, liikakapasiteetti, liialliset investoinnit ja tuhlaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) On hienoa, että kalastuksella on Euroopassa pitkät perinteet, ja toivon niiden myös säilyvän. Viime vuosien kehitys kuitenkin osoittaa, että tällä taloudenalalla työskentelyn houkuttelevuus on oleellisesti vähentymässä. Tämä johtuu konserneista, jotka polkevat kalan massatuotannollaan hinnat niin alhaisiksi, etteivät pienet kalastusalan yritykset pysty kilpailemaan. Tämä johtaa puolestaan siihen, että ala on yhä enemmän kolmansien maiden työntekijöiden varassa. Äänestin päätöslauselmaa vastaan, koska siinä ei käsitellä riittävästi näitä seikkoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin tyhjää do Céu Patrão Nevesin mietinnöstä toimitetussa lopullisessa äänestyksessä, koska siihen sisältyi sekä myönteisiä että kielteisiä kohtia. Mietinnössä myönnetään, että kalastusoikeus pitäisi antaa ensisijaisesti niille, jotka kalastavat ympäristön kannalta kestävimmällä menetelmällä, jolloin kalojen poisheittäminen vähentyy, työpaikat lisääntyvät ja energian kulutus laskee. Lisäksi siinä korostetaan, että kalastusoikeuden on perustuttava ympäristöön liittyviin ja sosiaalisiin perusteisiin eikä siihen, kuka sai suurimmat saaliit 30 vuotta sitten. Nykyinen kriisi johtuu vuosia jatkuneesta liikakalastuksesta, joten on järjetöntä antaa samojen laivastojen jatkaa tuhoaan. Myönteistä on lisäksi se, että mietinnössä pidetään ekologista kestävyyttä YKP:n perusolettamuksena ja myönnetään, että EU:n laivastojen on lopetettava liikakalastus kehitysmaiden vesillä. Mietintöön sisältyy valitettavasti myös vähemmän myönteisiä ajatuksia. Siinä ei esimerkiksi myönnetä tukien tuhoisaa vaikutusta. Lisäksi mietinnössä julistetaan YKP EU:n vallitsevaksi politiikaksi, jonka tavoitteita ympäristö- ja kehitysyhteistyöpolitiikat palvelevat. Nimenomaan tämä asenne, jossa kalastusala pyritään säilyttämään hinnalla millä hyvänsä, on tuhonnut meren ekosysteemin ja siitä riippuvaiset kalastusyhteisöt.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), kirjallinen.(DE) Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmään kuuluvat saksalaiset jäsenet äänestivät kahdesta kohdasta muusta ryhmästä poikkeavalla tavalla. Ensimmäinen niistä on Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän käsiteltäväksi jättämä tarkistus 3. Saksan Vapaan demokraattisen puolueen (FDP) jäsenet äänestivät tarkistusta vastaan, koska siinä vaadittu kalastuspolitiikan täydellinen hajauttaminen sekä vallan ja vastuun siirtäminen jäsenvaltioille ja paikallisille päättäjille eivät sovellu yhteen EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kanssa. Tarkoituksena on nimenomaan löytää yhdessä tulevaisuuteen suuntautuvia EU:n laajuisia ratkaisuja. FDP:n jäsenet tukivat tarkistusta 33, koska siinä kannatetaan saksalaisille tärkeää suhteellisen vakauden periaatetta. Kiintiöiden jako perustuu siihen.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Euroopan kalastusala purjehtii synkillä vesillä: kalakannat ovat romahtamassa, ja 400 000 eurooppalaista kalastajaa perheineen on huolissaan tulevaisuudestaan ja pohtii heille toistaiseksi turvaverkon tarjonneen yhteisen kalastuspolitiikan (YMP) tehokkuutta.

YKP:n uudistuksen on oltava ensisijaisena tavoitteena, kun otetaan huomioon todetut rakenteelliset ongelmat, jotka ovat liikakalastus, liian vähäiset investoinnit, kalastuslaivastojen liikakapasiteetti ja tuhlaus (kuinka monta tonnia kalaa mereen heitetään päivittäin, koska ne eivät kelpaa syötäväksi?). Uudistuksessa on tietenkin otettava huomioon eri kalastusalueiden yksilölliset piirteet ja vältettävä hinnalla millä hyvänsä yhden hoitomallin soveltamista kaikkiin. Pohjanmerellä käytetään aivan erilaisia kalastustekniikoita ja -aluksia kuin Biskajanlahdella. Näin ollen on tärkeää toteuttaa alueellistamiseen perustuva komission ehdottama uudistus, jonka parlamentti hyväksyi tänä iltapäivänä.

Vastuullisessa politiikassa on otettava huomioon myös lukujen osoittama todellisuus: EU:n osuus maailman kalatuotannosta on noin 4,5 prosenttia, eikä se myöskään pyri alan "jättiläiseksi". Tämä on vielä yksi syy valita pienimuotoinen, innovatiivinen ja kestävä kalastus.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen.(EN) Komission tästä aiheesta laatima vihreä kirja oli musertava syyte ja rehellinen tunnustus yhteisen kalastuspolitiikan tehottomuudesta. Kalastuspolitiikkamme on päinvastoin osaltaan aiheuttanut erilaisia ongelmia, joilla on edelleen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Vasta kaksi viikkoa sitten parlamentti äänesti tonnikalan kansainvälisen kaupan lakkauttamisen puolesta, koska tonnikalakannat ovat kriittisen alhaisella tasolla. Tämä on toinen osoitus siitä, etteivät nykyiset kalastuskiintiömme ole kestäviä ja että niillä on vakavia vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen ja kalastusalan tulevaisuuteen. Meidän on myönnettävä, että lähestymistapaa on muutettava. Tarvitsemme hajautetun politiikan, jossa eri alueet voivat lisävarojen ansiosta sopeutua tilanteeseensa ja toimia sen mukaisesti. Aiemmin sovellettu ylhäältä alas -lähestymistapa esti tämän. Uudistuksen pitäisi parantaa kalakantojen hoitoa ja vaikuttaa myönteisesti meriympäristöön. Kannatan täysin komission sitoutumista kokonaisvaltaiseen ja perusteelliseen uudistukseen, jota kalatalousvaliokunta on perustellusti tukenut. On tärkeää varmistaa, että Euroopan unioni harjoittaa tosiasiallisesti kestävää kalastuspolitiikkaa, jotta kalakantoja, ympäristöä ja Euroopan työpaikkoja voidaan suojella pitkällä aikavälillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), kirjallinen.(EN) Kannatin tarkistuksia, joissa yhteistä kalastuspolitiikkaa pyritään muuttamaan siten, että jotkin jo olemassa olevat vääristymät voidaan poistaa.

Laivastojen uudistamiseen myönnettävien varojen lisääminen tai kalan hintojen määrittäminen keskitetysti ovat erityisen vääristäviä toimenpiteitä, jotka voivat lisätä tukien käyttöä.

Etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan etelärannikolla 10-metrisillä aluksilla toimintaa harjoittavat kalastajat usein kärsivät epätasapainossa olevista kiintiöistä ja muiden maiden kalastuslaivastoille myönnettävistä tuista. Hastings and Ryen vaalipiiriä edustava Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin jäsen Mike Foster totesi minulle, että merikalastusviraston ja komission on lopetettava syrjivät ja vääristävät käytännöt etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan etelärannikolla harjoitettavassa turskan pyynnissä ja erityisesti hänen omassa Hastings and Ryen vaalipiirissään, jota molemmat edustamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. – (NL) Äänestin tyhjää yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevasta mietinnöstä toimitetussa äänestyksessä, koska siinä on liikaa kohtia, jotka ovat ristiriidassa paitsi joidenkin muiden mietinnön kohtien myös EU:n kalastuspolitiikkaa koskevan poliittisen näkemykseni kanssa. Yhtäältä mietinnössä myönnetään, että EU:n kalastuslaivastojen on lopetettava liikakalastus kehitysmaiden vesillä, mutta toisaalta siinä todetaan, että yhteinen kalastuspolitiikka on aina etusijalla ympäristö- ja kehitysyhteistyöpolitiikkoihin nähden. Tämä näkemys on aivan selvästi ristiriidassa Lissabonin sopimuksen 208 artiklan kanssa, jonka mukaan ulkopolitiikkamme ei saa heikentää köyhien valtioiden kehitystavoitteita. Eurooppa varmasti hyötyy parlamentin ehdottamasta politiikasta, mutta Euroopan ulkopuolisilla vesillä Eurooppa hallitsee vain omia kalastuslaivastojaan eikä paikallisia kalakantoja ja kalastajia. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä äänesti siksi tyhjää. Lisäksi mietinnössä myönnetään, että liikakalastus on vakava ongelma ja että kestävyyden on oltava politiikan lähtökohtana, mutta siinä ei myönnetä sitä, että laivaston kapasiteetti sekä tuki- ja kiintiöjärjestelmät ovat tämän ongelman perimmäisiä syitä. Edellä esitetyistä syistä äänestimme tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen.(PT) Yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta vihreästä kirjasta laaditussa mietinnössä, jonka tänään hyväksyimme, tarkistetaan kyseisen politiikan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia, ja sen tavoitteena on määrittää uudelleen alalla edelleen olevien ongelmien ratkaisemista koskeva lähestymistapa. Haluan toistaa, että tässä uudistuksessa on tärkeää asettaa ensisijaisiksi tavoitteiksi esimerkiksi kalavarojen hoidon tehostaminen, alalla työskenteleville tarkoitettu rahoitustukiohjelma sekä alan kestävyyden takaaminen suojelemalla lajeja, ja nämä asiat on toteutettava aluetasolla. Tässä asiakirjassa vaaditaan uudistuksia, joita kalastusala tarvitsee ja jotka ovat äärimmäisen tärkeitä syrjäisimmillä alueilla, erityisesti Madeiralla, jossa kalastustoiminta vaikuttaa erittäin merkittävästi paikalliseen kehitykseen ja asukkaiden elämään.

Tuon vielä esiin mietinnössä esitetyt ajatukset, jotka liittyvät siihen, että eri toimijoiden olisi osallistuttava aiempaa aktiivisemmin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toteutettaviin kalastusalan täytäntöönpanomenetelmiin ja teknisiin toimiin. Edellä esitetyistä syistä kannatin mietintöä, joka aloittaa uuden vaiheen EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Äänestin do Céu Patrão Nevesin mietintöä vastaan, koska siihen ei sisällytetty tarkistuksia, joilla pyrittiin luomaan tasapaino ympäristöön liittyvien etujen ja pienimuotoisen kalastuksen säilyttämisen välille.

Lisäksi on valitettavaa, että parlamentti hylkäsi myös tarkistukset, joissa vaadittiin, että kalastajien kanssa käydään perusteellista vuoropuhelua ennen uudistusta.

En ymmärrä, miten tältä pohjalta voidaan toteuttaa sellainen uudistus, jonka kalastajat hyväksyvät ja jossa tehdään kaikki tarvittava, jotta yhteinen kalastuspolitiikka säilyy nimensä arvoisena.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EL) Tämän istunnon pöytäkirja esitetään parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa. Jos kenelläkään ei ole huomautettavaa, toimitan tämänpäiväisessä istunnossa hyväksytyt päätöslauselmat välittömästi henkilöille ja tahoille, joille ne on osoitettu.

 
  

(1)Marina Yannakoudakisin ECR-ryhmän puolesta käsiteltäväksi jättämä tarkistus 3, 9 b kohta (uusi): "korostaa, että aborttia ei tulisi edistää perhesuunnittelukeinona ja että kaikissa tapauksissa on huolehdittava siitä, että aborttiin turvautuneita naisia kohdellaan inhimillisesti ja heille tarjotaan neuvontaa".

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö