Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2106(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0014/2010

Rozpravy :

PV 25/02/2010 - 4
CRE 25/02/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 25/02/2010 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0039

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 25. februára 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. Ďalším bodom sú ústne vysvetlenia hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Vážený pán predsedajúci, môžem vás požiadať o dvojminútovú prestávku, kým ľudia odchádzajú z rokovacej sály? Alebo o minútovú prestávku?

 
  
 

Správa: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). (HU) Cieľ nariadenia je pozitívny: zhromažďovať informácie od členských štátov, ktoré sa týkajú energetickej infraštruktúry, triediť ich a sprístupňovať hospodárskym subjektom na úrovni Spoločenstva. Preto oprávnene zasahuje do fungovania trhu. Parlament však prijal iniciatívu, ktorá je diametrálne odlišná, a dokonca zachádza tak ďaleko, že ju považuje za politický cieľ nariadenia. Citujem: „Všetky opatrenia navrhnuté alebo prijaté na úrovni Únie by mali byť neutrálne a nemali by predstavovať zásahy do fungovania trhu.“ Väčšina z tých, ktorí sedia v tomto Parlamente, sa z globálnej finančnej a hospodárskej krízy vôbec nepoučila. Naďalej podporuje neoliberálne dogmy a dokonca aj v tejto strategickej oblasti verí v samoreguláciu trhu. Je to neprijateľné, a preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, fungujúca infraštruktúra v Európskej únii je rozhodujúcim faktorom pre primeraný rast prosperity. Okrem potravinovej bezpečnosti a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zohráva dôležitú úlohu aj energetická politika. Už len z tohto dôvodu je pre Európsky parlament nevyhnutné, aby sa nielen zúčastnil tejto diskusie, ale aby mal aj právo spolurozhodovať. Preto vyzývam Komisiu, aby ukončila svoju politiku blokovania a udelila Parlamentu právo na spolurozhodovanie.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, budem hovoriť veľmi stručne. Celá táto myšlienka je veľmi správna. Páči sa mi najmä dôraz na ekologické hľadisko. Keďže sa o tom rozprávame, buďme dôslední. Práve veci spojené s ekológiou a ochranou životného prostredia predstavovali významné vecné argumenty, na ktorých bol založený nesúhlas s myšlienkou severného plynovodu. Tieto naozaj opodstatnené, praktické a vedecky podložené argumenty boli zamietnuté, pretože zvíťazili politické dôvody. Myslím si, že pri podporovaní tohto projektu by sme mali pamätať na to, že v politike by sme nemali byť pokryteckí. V prípade severného plynovodu na to mnohé členské štáty Európskej únie a politické skupiny zabudli.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Na začiatku roku 2009 sa ukázalo, že Európska únia a členské štáty si nie sú schopné vzájomne pomôcť pri výpadkoch či už elektriny alebo plynu. Ukázalo sa, že energetické siete na západe a na východe nie sú navzájom prepojené, majú rozličné parametre a nie sú kompatibilné.

Preto je dobré, že štáty a dodávatelia médií budú poskytovať zásadné informácie o svojich schopnostiach dodávať energiu Európskej komisii, ktorá potom dokáže vyhodnotiť nedostatky sietí a v bezpečnostnej politike energetickej Európskej únie a dokáže informovať jednotlivé krajiny o tom, aké majú rezervy vo svojich energetických systémoch. Z tohto pohľadu si myslím, že je potrebné, aby sme podporovali iniciatívu Rady a Komisie o dodávaní informácií a zbere informácií z oblasti energií v prospech Európskej únie.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0116/2010

 
  
MPphoto
 

  Viktor Uspaskich (ALDE).(LT) Chcel by som zdôrazniť najmä svoju podporu Ukrajine za to, že uskutočnila demokratické voľby a poskytla ľuďom možnosť vyjadriť svoju slobodnú vôľu. Keďže Ukrajinu dobre poznám, vidím, že nielen vláda, ale aj samotná spoločnosť aktívne pokračuje v ceste za demokraciou a zriaďuje demokratické inštitúcie. Taktiež dúfam, že tieto voľby Ukrajinu ešte viac priblížia k Európskej únii, a možno dokonca postavia pevnejší most spolupráce medzi EÚ a Ruskom. Takisto ma teší, že možno dokonca aj postsovietska krajina čoskoro zavedie bezvízový styk s Európskou úniou.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, uznesenie o situácii na Ukrajine je vyvážené a poskytuje objektívny pohľad na skutočnosť. Zostáva len popriať Ukrajine úspech pri prekonávaní jej hospodárskych problémov a veľmi vážnych rozkolov v spoločnosti z dôvodu geopolitickej budúcnosti Ukrajiny.

Tiež by som rád upriamil pozornosť na rozhodnutie odchádzajúceho prezidenta Juščenka udeliť titul ukrajinského národného hrdinu Stepanovi Banderovi, ako aj dekrét, ktorým uznal dve nacionalistické organizácie, Organizáciu ukrajinských nacionalistov a Ukrajinskú povstaleckú armádu, za účastníkov v boji za nezávislosť Ukrajiny. Stepan Bandera a tieto dve organizácie sú zodpovedné za etnické čistky a zverstvá spáchané na poľskom obyvateľstve v 40. rokoch minulého storočia na území dnešnej západnej Ukrajiny. Nacionalisti zavraždili 120 000 Poliakov. Ukrajine želám len to najlepšie, ale dúfam, že glorifikovanie extrémneho trestného nacionalizmu bude odsúdené.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, mala som tú česť pracovať počas prvého kola prezidentských volieb na Ukrajine ako pozorovateľka Európskeho parlamentu. Musím povedať, že ukrajinský ľud skúšku zložil. Voľby boli veľmi transparentné a demokratické, a to aj napriek zmenám volebných pravidiel, ktoré boli vykonané na poslednú chvíľu.

V súčasnosti Ukrajina potrebuje politickú, administratívnu a hospodársku stabilitu. Preto by sme popri rešpektovaní demokratickej voľby ukrajinského ľudu mali podporovať a urýchliť prijatie tých opatrení, ktoré Ukrajine pomôžu prekonať súčasné problémy. Európska únia by mala vyslať jasný signál, že dvere na vstup Ukrajiny do Európskej únie sú otvorené. Ak má Európska únia o Ukrajinu naozaj záujem, prvým krokom na ceste k uvedenému by malo byť zrušenie vízovej povinnosti pre Ukrajincov. Dúfam, že prijatie dnešného uznesenia urýchli uskutočňovanie týchto myšlienok. Z tohto dôvodu som hlasovala za prijatie tohto uznesenia.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, mal som tú česť pracovať počas prezidentských volieb na Ukrajine ako pozorovateľ, a to počas prvého aj druhého kola, podobne ako aj pred pár rokmi. Rád by som povedal, že k Ukrajine by sme mali pristupovať ako k partnerovi a že by sme nemali zasahovať do sympatií ukrajinských voličov. Myslím si, že vyhlásenie, ktoré včera v tomto Parlamente uskutočnil jeden z vedúcich predstaviteľov Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, ktorý je liberálom a ktorý povedal, že nový prezident bude podporovať Moskvu, bolo úplne zbytočné. Nový prezident Ukrajiny ide na svoju prvú zahraničnú cestu po nastúpení do funkcie do Bruselu. Ukrajinských politikov by sme mali hodnotiť podľa toho, čo robia, a nie podľa vyhlásení, ktoré možno uskutočnili. Ukrajina by mala byť naším politickým partnerom a mali by sme otvoriť cestu vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Teší ma vyhlásenie nového prezidenta, že anuluje dekrét, o ktorom hovoril pán Kalinowski, tento škandalózny dekrét, ktorý uznal za ukrajinského národného hrdinu muža, ktorý má na rukách krv tisícok Poliakov.

 
  
MPphoto
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL).(EL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti návrhu uznesenia, pretože si po prvé myslím, že je to pokus o zasahovanie do vnútorných záležitostí Ukrajiny a že obsahuje protichodné odkazy. Z tohto hľadiska je neprípustné.

Po druhé, pretože si myslím, že ukrajinský ľud bude v dôsledku členstva v Európskej únii jedine trpieť. Tento konkrétny návrh uznesenia dláždi cestu týmto vyhliadkam a počas tohto procesu bude, samozrejme, prebiehať reštrukturalizácia ako v mnohých iných krajinách.

Po tretie, jedným z hlavných dôvodov, prečo som hlasoval proti návrhu, je odkaz na Banderu. Je správne, že návrh sa na neho odvoláva. Tento Parlament a Európska únia však majú obrovskú zodpovednosť, ak sa objaví takýto jav, a to nielen na Ukrajine, ale aj v iných krajinách, v pobaltských štátoch, ako dobre viete. Európska únia a Európsky parlament majú naozaj obrovskú zodpovednosť za skutočnosť, že sme sa dostali do situácie, keď sa obnovujú vojnové zločiny.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Politické vedenie na Ukrajine sa zmenilo, obyvateľstvo Ukrajiny sa však nezmenilo. Je to obyvateľstvo, ktoré je síce chudobné, ale žije v krajine, ktorá je veľmi bohatá a má obrovskú perspektívu.

Myslím, že z tohto pohľadu by Európska únia mala pokračovať v dialógu s Ukrajinou a usilovať sa o intenzívnejší a efektívnejší dialóg. Ukrajina potrebuje skutočne pomoc od Európskej únie, potrebujú to predovšetkým ľudia, nie politici, ale ľudia na Ukrajine, a zo spolupráce Ukrajiny a Európskej únie môže vzísť veľmi silný tandem a veľmi silná spolupráca, veľmi silný ekonomický impulz. Prihováram sa za to, aby sme boli iniciatívnejší v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, sovietsky komunizmus bol najvražednejšou ideológiou, akú vymyslelo ľudské plemeno. Z empirického hľadiska bolo zavraždených viac ľudí než počas ktoréhokoľvek iného politického systému a tieto obete boli najmä z Ukrajiny.

A táto tragédia pokračuje. Ak to chápem správne, názov Ukrajina znamená „hranica“ alebo „breh“ a je to naozaj breh medzi dvomi veľkými skupinami, rozdelenie medzi slovanofilmi a stúpencami západu v rámci tejto krajiny, ktoré sa odzrkadľuje v súperiacich ambíciách jej susedných mocností.

Čo užitočné by sme mohli urobiť, aby sme tejto krajine pomohli? Mohli by sme ponúknuť, že otvoríme naše trhy. Ukrajinci sú vzdelaným a pracovitým národom. Majú však relatívne nízke náklady a relatívne konkurencieschopný vývoz. Ak by sme ich jednoducho plnohodnotne prijali do európskej colnej únie, podstatne by sme zlepšili kvalitu ich života.

Namiesto toho ich akurát nabádame k väčšej byrokracii, vytvárame kapacity, pokúšame sa dostať ich do štruktúr Európskej únie zameraných na spoluprácu. O to nežiadajú! Nechcú naše almužny. To, čo chcú, je možnosť predávať.

 
  
  

Správa: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, ľudská povaha je taká, že keď sa stane niečo neočakávané, pokúšame sa zapasovať fakty do nášho súčasného Weltanschauung. Psychiatri majú pre to efektný výraz, ešte lepší výraz než Weltanschauung. Nazývajú to kognitívna disonancia. Preto ak je napríklad výsledok referenda záporný, reakciou tohto Parlamentu je vyjadrenie, že ľudia chceli „viac Európy“. Hlasovali proti, pretože to nebolo dostatočne federalistické.

A tak je to aj so súčasnou hospodárskou krízou. Prežívame krízu, pretože sa nám minuli peniaze. Minuli sme všetko, vyčerpali sme svoje pokladnice, vyčerpali sme svoj kredit a zrazu sa tu objaví Parlament a tvrdí, že musíme míňať viac. Potrebujeme viac projektov európskej infraštruktúry, potrebujeme vyšší rozpočet.

Vážený pán predsedajúci, je to ďalšia dávka lieku, ktorá v prvom rade spôsobila ochorenie. Od 70. rokov minulého storočia pozorujeme, kam takýto postup vedie. Vedie k zníženiu HDP, k nezamestnanosti, k stagnácii a k tomu, že táto časť sveta bude stále viac zaostávať za svojimi súpermi.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0123/2010

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, toto uznesenie som podporila a ako jedna zo spravodajcov výborov požiadaných o stanovisko by som rada uviedla niekoľko poznámok ku Goldstoneovej správe, k otázke, ktorá sa spomína v uznesení.

Goldstoneova správa znovu dokázala, že vyšetrovanie, ktoré vedú samotné bojujúce strany, takmer nikdy nie je nestranné a objektívne. V správe sa dosť otvorene uvádza, že ani jedna zo strán neuskutočnila primerané a účinné prešetrenie údajných porušení vojenských zákonov, ktorých sa dopustili ich jednotky.

Mali by sme uvítať aj skutočnosť, že táto správa bola nedávno revidovaná, takže už nie je taká kontroverzná a nepoužívajú sa v nej také ostré slová, a preto je prijateľnejšia.

A hlavné ponaučenie, ktoré by sme si z toho mali vziať, je, že by sme sa mali snažiť Európsku úniu viac zapájať do tohto procesu, a to nielen pokiaľ ide o vyšetrovanie údajných trestných činov, ale proaktívnym, preventívnym spôsobom ako stranu blízkovýchodného kvarteta.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v mene časti Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a najmä v mene pána kolegu Elmara Broka by som chcel povedať, že sme šokovaní z toho, že Parlament dnes zamietol pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by bol zahrnul kresťanov a iné náboženské menšiny do tejto správy. Myslím si, že je naozaj škandalózne, že hoci neustále robíme vyhlásenia o otázkach ľudských práv, neveríme, že stojí za to ochraňovať skupiny obyvateľstva, ktoré sú prenasledované z dôvodu svojho náboženského vyznania. Je veľká škoda, že sme nemohli prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa týka témy, ktorá je pre budúcnosť sveta veľmi dôležitá. Ak z nejakého dôvodu nie sme schopní chrániť menšiny, už nemáme právo ďalej tvrdiť, že Európsky parlament je domovom ľudských práv, základných práv a tohto boja na celom svete. Hlasoval som proti, pretože náboženské menšiny by nemali byť vylúčené.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, ako už uviedol pán Kastler, naša skupina by o bode týkajúcom sa náboženských menšín bola veľmi rada hlasovala oddelene, ale väčšina Parlamentu, žiaľ, nesúhlasila.

Musíme si uvedomiť, že ochrana práv náboženských menšín je v každom ohľade rovnako dôležitá ako ochrana akýchkoľvek iných menšinových skupín.

EÚ by mala zasiahnuť do práce Výboru OSN pre ľudské práva, pretože v súčasnosti je úplne paralyzovaná a neobjektívna a už sa neteší všeobecnej dôvere.

Goldstoneova správa je len jedným príkladom toho, ako sa zmocnili Súdu OSN pre ľudské práva, aby slúžil záujmom rôznych antisemitských skupín. V súčasnosti sa 21 z 25 správ o jednotlivých krajinách, ktoré tento súd vypracoval, týka Izraela, ako keby bol Izrael v oblasti ľudských práv najtyranskejšou krajinou na svete. Európska únia musí zasiahnuť do práce Rady OSN pre ľudské práva.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, po ukončení studenej vojny bola v 200 štátoch, ktoré zahŕňajú aj Spojené národy, zavedená nová revolučná doktrína. Vznikla myšlienka, že zákony by nemali vznikať vo vnútroštátnych zákonodarných orgánoch, ktoré sú v určitom zmysle spojené so svojím obyvateľstvom, ale že by ich radšej mala zavádzať medzinárodná technokracia právnikov, ktorí sa zodpovedajú len svojmu svedomiu.

Obraciame 300-ročný demokratický vývoj. Vzďaľujeme sa od myšlienky, že ľudia, ktorí schvaľujú zákony, musia nejakým spôsobom niesť zodpovednosť pred ostatným obyvateľstvom prostredníctvom volebných urien, a vraciame sa k starodávnej myšlienke, že zákonodarcovia by sa mali zodpovedať len svojmu stvoriteľovi alebo sebe.

Prostredníctvom týchto nástrojov, týchto kódexov ľudských práv, majú tieto medzinárodné byrokracie možnosť dosiahnuť za hranice členských štátov a plniť svoje vlastné túžby, ktoré sú v rozpore s túžbami miestneho obyvateľstva.

Dovoľte mi ukončiť svoj prejav slovami pána sudcu Borka zo Spojených štátov, zamietnutého kandidáta na sudcu Najvyššieho súdu za Reaganovej vlády, ktorý prepožičal svoje meno novému spôsobu vyjadrovania, keď povedal, že spôsobili štátny prevrat. Pomalý a jemný, ale predsa len štátny prevrat.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0118/2010

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Vážený pán predsedajúci, otázka rodovej rovnosti v súčasnosti čelí ďalšiemu problému. V dôsledku súčasnej recesie hrozí, že pokrok, ktorý Európska únia dosiahla v oblasti rovnoprávnosti počas posledných rokov, sa spomalí alebo dokonca zastaví.

Účinné politiky rodovej rovnosti môžu tvoriť súčasť riešenia problému, ako sa dostať z tejto krízy, ako podporiť obnovu a posilniť hospodárstvo. Preto musí byť našou hlavnou ambíciou investovanie do politík, ktoré podporujú rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, a všetci ho musíme výrazne podporovať. V tejto ťažkej hospodárskej situácii dokonca ešte viac a ešte silnejšie.

 
  
  

Správa: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Podľa mňa by sa Parlament mal tak trochu hanbiť za de facto pozmeňujúci a doplňujúci návrh k rozpočtu, ktorý práve prijal v tejto správe. Napokon, takmer všetky európske krajiny prežívajú obrovskú finančnú a hospodársku krízu a obrovské masy ľudí prichádzajú o svoje pracovné miesta. A najlepšie, čo dokážeme vymyslieť, je prideliť si podstatne viac zdrojov, viac zamestnancov a viac nákladov na účet daňových poplatníkov. Navyše každý vie, že tieto dodatočné zdroje a títo zamestnanci majú v podstate zabezpečiť, aby bolo dobre finančne postarané o rôznych socialistov, ktorí v posledných voľbách stratili svoje mandáty. Aj v minulosti to viedlo k iným výrazným zvýšeniam dotácií vrátane dotácií pre európske politické strany a európske politické nadácie. Je zarážajúce, že znovu nachádzame dobre znejúce argumenty, aby sme sa kvôli tejto inštitúcii mohli ešte hlbšie zavŕtať do daňových pokladníc, čo je v tomto krízovom období neprijateľný postup.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, v mene skupiny GUE/NGL.(PT) Rád by som povedal, že opravný rozpočet, ktorý sme práve schválili vo výške 13 400 000 EUR a ktorý má účinnosť až od 1. mája, čím pokrýva len pol roka, je veľmi nerozumný.

Časť rozpočtu, ktorá sa vzťahuje na zvýšenie financovania ľudských zdrojov pre parlamentné výbory a skupiny na 4 milióny EUR, môže byť oprávnená, pretože Lisabonská zmluva kladie na Parlament nové legislatívne nároky. Zvýšenie finančných prostriedkov poslancov EP na asistentov o 8 miliónov EUR však znamená, že budúci rok to nebude 8 miliónov, ale 16 miliónov, a to je jednoznačne prehnané, keďže budúci rok je pre poslancov plánované nové zvýšenie o 1 500 EUR mesačne, čo predstavuje nie 16, ale 32 miliónov EUR. V čase, keď sme vo všetkých našich krajinách svedkami obrovskej nezamestnanosti a sociálnej krízy, nie je smerovanie k zvyšovaniu zdrojov pre poslancov trvalo udržateľné, pokiaľ zároveň nebudeme mať odvahu znížiť výdavky a príplatky, na ktoré máme ako poslanci nárok a ktoré v žiadnom prípade nie sú úplne oprávnené.

Nechápem, ako môže poslanec za deň cestovania dostať 300 EUR ako príplatok, plus dotáciu za prejdenú vzdialenosť a dotáciu za čas strávený cestovaním, pričom všetky tieto prostriedky sú úplne oslobodené od zdanenia. Môžeme znížiť zbytočné výdavky a potom môžeme diskutovať o tom, ako zvýšiť naše prostriedky na tvorbu právnych predpisov. Ak to neurobíme súčasne, jednoducho to dokazuje, že ignorujeme ťažkosti, ktoré zažívajú naši voliči. Máme povinnosť ísť dobrým príkladom, dnes však ideme zlým príkladom.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Vážený pán predsedajúci, v tejto otázke rád súhlasím s pánom Portasom a skupinou komunistov. V celej Európe od Írska po Lotyšsko sa vlády znižovaním svojich výdavkov všemožne snažia reagovať na finančnú krízu, na úverovú krízu, ale my v tomto Parlamente, jedine v tomto Parlamente, masívne zvyšujeme naše výdavky, a to v relatívnych aj absolútnych číslach. Zvyšujeme príplatky a rozpočty pre poslancov a zamestnancov.

Odôvodnenie, ktoré poskytuje táto správa, je veľmi zaujímavé, pretože nám tvrdí, že dôvod, prečo potrebujeme všetky tieto dodatočné výdavky, sú dodatočné povinnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy. Do určitej miery je to pravda, myslím si však, že nie do tej miery, ako zamýšľali autori. Vidíme, že byrokracia rastie, aby mohla slúžiť potrebám byrokracie. Hlavnou úlohou Lisabonskej zmluvy je poskytnúť dodatočnú prácu a dodatočné príjmy desaťtisícom ľudí, ktorých živobytie je teraz priamo alebo nepriamo závislé od Európskej únie. Skupina ľudí, s ktorými sme sa o tom nerozprávali, sú voliči a veľmi rád by som videl, či by naši voliči schválili, že sme si odhlasovali dodatočné zdroje v časoch, keď si oni všetci uťahujú opasky, keby boli pred nich predložené takéto otázky.

 
  
  

Správa: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

 
  
MPphoto
 

  Viktor Uspaskich (ALDE).(LT) Veľmi vítam prijaté rozhodnutie o nových pravidlách v odvetví rybárstva. Rybám, rovnako ako iným zvieratám, nemožno vymedziť konkrétne teritóriá, a preto by hodnotenie, či sa jedna krajina stará viac než iná, bolo predmetom nekonečných sporov.

Ak zoberieme do úvahy nový vedecký výskum, ktorý dokazuje, že v súčasnosti sa mnohé druhy rýb blížia k vyhynutiu, potreba spoločného rozhodnutia sa stáva ešte zrejmejšia, a to nielen na úrovni EÚ, ale aj na celosvetovej úrovni. Preto tento krok Európskej únie vítam ako dobrý príklad pre iné tretie krajiny.

Dúfam, že toto rozhodnutie, ktoré viedlo k spoločnej analýze, pomôže spoločnostiam pracujúcim v odvetví rybárstva aj krajinám, a to bez ohľadu na ich veľkosť. Tiež dúfam, že toto rozhodnutie pomôže zachrániť miznúce druhy rýb. Chcel by som vyjadriť svoju plnú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, vôbec ma nepotešilo, že som dnes hlasovala proti správe, ktorá pre budúcnosť rybného hospodárstva predstavuje veľa potenciálne pozitívnych aspektov.

Skutočnosťou však zostáva, že nášmu rybnému hospodárstvu spoločná politika rybného hospodárstva aj naďalej spôsobuje škody.

Haagsky preferenčný režim každý rok diskriminuje rybárov Severného Írska znížením kvót na ich finančné prostriedky. Jedenásťročné dočasné zatvorenie Írskeho mora znížilo počet flotíl na lov bielych rýb zo 40 rybárskych lodí na 6 a napriek tomu stále hovoríme o nadmernej kapacite.

Ďalej je tu otázka uplatňovania pravidiel, ktoré boli vytvorené pre rybné hospodárstvo v Severnom mori, v Írskom mori. Jednotný alebo spoločný prístup, ktorý je mimo reality. Zoberte si len kritériá, ktoré síce boli dohodnuté z obdivuhodných dôvodov, ale Európa ich pre rybné hospodárstvo zaviedla veľmi nesprávne, pretože neinformovala o následkoch zmeny na novú metódu.

Preto som hlasovala proti tejto správe, hoci niektoré jej aspekty ma potešili.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(LT) Hlasovala som za uznesenie o zelenej knihe o usmerneniach pre reformu spoločnej politiky rybného hospodárstva. Dúfam, že dnešným hlasovaním Európsky parlament aspoň trochu prispel k ochrane populácie rýb a k zdravému morskému prostrediu, ako aj k reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Ako v Európskom parlamente vieme, 27 % druhov rýb je na pokraji vyhynutia a ak sa rybolov neobmedzí, tak vyhynú. Taktiež vieme, že populáciu rýb by bolo možné zvýšiť o 86 %, ak by sa ryby nelovili takým drastickým spôsobom. Vieme aj to, že 18 % druhov rýb je v zlom stave, a vedci odporúčajú, aby sme okamžite zastavili ich výlov.

Veľmi si prajem, aby Európska únia mala dostatok politickej vôle nielen na vypracovanie reformy, ale aj na jej uskutočnenie.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, najskôr by som rád povedal, že som hlasoval za zelenú knihu o reforme politiky rybného hospodárstva, ako našej skupine odporučil náš tieňový spravodajca pán Carl Haglund.

Chcel by som však povedať, že je veľmi dôležité venovať viac pozornosti rybolovu v Európskej únii a stavu vôd. V súčasnosti je to obrovský problém. Znepokojuje ma najmä to, že situácia s nadmerným rybolovom v EÚ sa vymkla spod kontroly, čo sa vlastne rovná zlodejstvu, a že kvantita prevyšuje kvalitu.

Mali by sme sa začať vážnejšie zamýšľať nad tým, ako by sme mohli vytvoriť trvalo udržateľnú populáciu rýb a zabezpečiť, aby sme ryby mohli loviť aj v budúcnosti. Je potrebné zamerať sa najmä na voľne žijúceho lososa a populáciu voľne žijúcich rýb. Musíme vypracovať špeciálny program pre regeneráciu voľne žijúceho lososa.

Pochádzam z fínskeho Laponska. Potrebujeme, aby sa losos vrátil do našich riek s trejúcimi sa rybami, a potrebujeme program, ktorý zabezpečí, že sa zachová a posilní najmä populácia voľne žijúcich lososov a že ich budeme môcť v udržateľnej miere loviť aj v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, už 11 rokov protestujem v tomto Parlamente proti negatívnym vplyvom spoločnej politiky rybného hospodárstva na moju rodnú krajinu. Podľa medzinárodného práva má Spojené kráľovstvo 65 % populácie rýb vo vodách Severného mora, na ktoré sa vzťahuje spoločná politika rybného hospodárstva, ale podľa systému kvót nám bolo pridelených 25 % z hľadiska ich objemu alebo 15 % z hľadiska ich hodnoty.

Tento spor sa dostáva do akademickej roviny, pretože ryby v podstate vyhynuli. Dokonca aj v čase, keď som v tomto Parlamente, došlo ku katastrofálnemu úbytku toho, čo malo byť obnoviteľným zdrojom. V iných krajinách, ktoré našli spôsob, ako motivovať k vlastníctvu, ako poskytnúť rybárom dôvod na to, aby s morami zaobchádzali ako s obnoviteľnou úrodou, sa im podarilo udržať svoje úrovne rýb. Na Islande, v Nórsku, na Novom Zélande a na Falklandoch. V Európe sme však zažili tragédiu „spoločenstva“, keď sme povedali, že je to spoločný zdroj, ku ktorému majú všetky plavidlá rovnaký prístup.

Nemôžete presvedčiť kapitána, aby priviazal svoju loď, ak vie, že vody drancuje niekto iný. Ako som povedal, spor sa v podstate dostal do akademickej roviny. Je koniec. Naše lode stroskotali. Naše rybárske prístavy sú nevyužité. Naše oceány sú prázdne.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu, lebo zlepšuje niektoré stránky súčasného systému, čím podporí lepšie oznamovanie informácií o investičných projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry EÚ. Potreba zlepšiť systém oznamovania pramení zo zmeny energetickej situácie v čase, keď sa zvýšila vzájomná energetická závislosť štátov a keď máme vnútorný trh. To nás prinútilo k tomu, aby sme aj na úrovni EÚ vytvorili nástroje, ktoré nám pomôžu rozhodovať o odvetví energetiky.

Podporujem zmenu právneho základu, ktorú navrhuje Komisia, a to, aby sa nariadenie zakladalo na článku 194 Lisabonskej zmluvy. Cieľom je posilniť úlohu, ktorú môžu zohrávať inštitúcie EÚ v energetickej politike, a to najmä v oblasti fungovania trhu s energiou a bezpečnosti zdrojov, presadzovania energetickej účinnosti a vyvíjania nových foriem obnoviteľnej energie, ako aj v oblasti podpory vzájomného prepojenia energetických sietí.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne.(GA) Hlasoval som za správu o investíciách do energetickej infraštruktúry, ktorej cieľom je zabezpečiť dodávku energie a konkurencieschopnosť a tiež podporiť boj proti zmene klímy. Táto správa vyzýva vlády Európskej únie, aby Komisii poskytovali informácie súvisiace s investíciami do energetickej infraštruktúry, modernizácie alebo efektívnej výroby energie, čo prospeje účinnosti, spolupráci a plánovaniu v oblasti energetiky v Európskej únii. Boj proti zmene klímy, zabezpečovanie dodávok energie a využívanie obnoviteľnej energie – toto sú pre Európsku úniu veľmi dôležité otázky a je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na podporu a zabezpečenie účinného, sústredeného investovania a zabezpečiť, aby tieto otázky zostali stredobodom energetickej politiky EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Túto správu som podporil. Európska únia získala na základe Lisabonskej zmluvy nové právomoci a musí zabezpečiť, aby sa tieto právomoci využívali v plnej miere a účinne. EÚ má väčšiu právomoc v oblasti energetickej politiky a prvoradou úlohou Európskej komisie je vytvoriť spoločný trh s energiou. Európsku energetickú politiku však nie je možné účinne presadzovať bez primeraných a jasných informácií o existujúcej a plánovanej energetickej infraštruktúre a o projektoch v Európskej únii.

Nové nariadenie predstavuje pre energetickú politiku EÚ veľmi dôležitý právny predpis a ja pevne dúfam, že bude v praxi fungovať. Európsku energetickú politiku nie je možné účinne presadzovať bez primeraných a jasných informácií o existujúcej a plánovanej energetickej infraštruktúre v Európskej únii.

Ako vieme, počas platnosti starého nariadenia mnohé členské štáty nedodržiavali oznamovacie povinnosti, a to by sa v prípade nového nariadenia nemalo stať. Európska komisia ako ochranca Zmluvy o EÚ musí zabezpečiť, aby všetky členské štáty dodržiavali ustanovenia nariadenia a včas predkladali všetky potrebné informácie o očakávanom vývoji v oblasti energetickej infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Súdržná energetická politika EÚ nemôže v žiadnom prípade vzniknúť, ak 27 členských štátov nedokáže poskytnúť presné a súhrnné informácie o investíciách do oblasti energetiky v jednotlivých krajinách. Výkonná zložka Európskej únie však musí pamätať na potrebu chrániť dôverný charakter informácií poskytnutých národnými agentúrami, lebo pracujeme s citlivými informáciami z veľmi dôležitého trhu.

Energetická bezpečnosť Európy je dôležitá otázka, no Komisia si musí uvedomiť, že informácie, ktoré od jednotlivých štátov dostane, nemôže zverejniť, najmä nie v prípade, že majú čisto obchodnú povahu. Oznamovanie investičných projektov v oblasti energetiky raz za dva roky umožní Európskej komisii vypracovať pravidelnú analýzu, ktorá určí následný vývoj v energetickom systéme Európskej únie. V prípade vzniku akýchkoľvek medzier alebo problémov to umožní včas zasiahnuť.

V situácii, keď nie všetky členské štáty dodržiavali ustanovenia predošlého nariadenia o oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva Komisii, je potrebné nájsť mechanizmus, ktorý zaistí dodržiavanie podmienok oznamovania, ktoré požaduje Európska komisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), písomne. (IT) Dnes hlasujeme za toto nariadenie povzbudení väčšou právomocou, ktorú Parlamentu v súvislosti s definovaním energetických politík udeľuje Lisabonská zmluva. Je jednoznačne prospešné usilovať sa o spoluprácu medzi inštitúciami zameranú na plánovanie prínosu EÚ k návrhu a zavádzaniu energetickej infraštruktúry systematicky, racionálne a prezieravo. Mám na mysli možné výhody pre programovanie transeurópskych energetických sietí (TEN-E) a začatie pilotných projektov v oblasti skladovania oxidu uhličitého, ktoré predstavujú budúcnosť energetiky. Oznamovacia povinnosť, ktorú nariadenie ukladá, by však mohla znamenať, že táto politika bude v príliš veľkej miere zasahovať do hospodárstva a že rozšírenie správ o projektoch naruší hospodársku súťaž. Preto je dôležité zabezpečiť, aby zhromaždené a spravované údaje zachovávali dôverný charakter a činnosti spoločností. Analýza týchto údajov určite pomôže zabezpečiť, aby sa investície využili čo najlepšie. Analýzu však musia sprevádzať konkrétne finančné opatrenia na podporu tých prác a poskytnutie stimulu pre súkromné investície do tohto odvetvia. Margarétin fond na infraštruktúru, energiu a klimatické zmeny je potrebné posilniť. Táto iniciatíva je oprávnená a nevyhnutná, je však potrebné posilniť tento fond prostriedkami z EÚ, ktoré sú k dispozícii v rozpočte a ktoré sú prepojené s formami financovania garantovanými Európskou investičnou bankou a/alebo inými finančnými inštitúciami, aby sa mohla v primeranej miere podieľať na základnom imaní fungujúcich verejno-súkromných partnerstiev.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Lisabonská zmluva udeľuje Európskej únii väčšie právomoci v oblasti energetickej politiky.

Je nevyhnutné, aby sa členské štáty spoločne snažili zabezpečiť účinnejšiu, bezpečnejšiu a menej nákladnú energetickú politiku pre občanov. Kľúčovou úlohou je dosiahnuť stabilitu nevyhnutnú na zníženie rizika vzniku ďalšej plynovej krízy medzi Ukrajinou a Ruskom. To by zaistilo bezpečnosť dodávok, ktorú očakávajú členské štáty EÚ a jej spotrebitelia.

Jednou z hlavných priorít EÚ je vytvorenie energetickej oblasti. Cieľom klimatického a energetického balíka je zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ vo svete, kde platí množstvo obmedzení pre emisie uhlíka.

Toto nariadenie o investičných projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie pomôže dosiahnuť väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť trhu, pričom podporí naše podniky a vytvorí konkurencieschopné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Aby mohla Európska komisia účinne plniť svoje úlohy v oblasti európskej energetickej politiky, nevyhnutne potrebuje byť dobre informovaná o každom dianí v tomto odvetví. Toto je jeden z dôvodov, pre ktoré som sa rozhodol hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o návrhu nariadenia Rady o oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva Komisii a o zrušení nariadenia (ES) č. 736/96, keďže to Komisii umožní monitorovať túto infraštruktúru a predvídať prípadné problémy, a to najmä problémy v oblasti životného prostredia. Preto je dôležité zdôrazniť význam hodnotenia environmentálneho vplyvu projektov v oblasti energetickej infraštruktúry, aby sa ich výstavba a vyradenie z prevádzky mohli uskutočniť udržateľným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Keď zvážime význam integrovanej energetickej politiky, a to nielen v boji proti zmene klímy a pri znižovaní emisií oxidu uhličitého, ale aj pri zabezpečovaní účinnosti a menšej energetickej závislosti v rámci Európy, komunikácia a prenos informácií o investíciách a projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry majú kľúčovú úlohu.

Pre európsku energetickú politiku je dôležité, aby mala Komisia prehľad o trendoch v oblasti investícií do energetiky v rámci členských štátov, a tak mohla budovať integrované politiky na presadzovanie väčšej energetickej účinnosti a investícií do čistejších technológií, čím zabezpečí čoraz väčšiu energetickú nezávislosť od externých dodávateľov a fosílnych palív.

Na tomto základe podporujem návrh nariadenia, najmä čo sa týka jeho nevyhnutného uplatňovania, ku ktorému nedošlo v prípade nariadenia, ktoré má nahradiť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento návrh nariadenia prispieva k vytvoreniu európskej energetickej politiky, ktorej cieľom je účinnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Vzhľadom na potrebu chrániť a čo najlepšie využívať zdroje a plniť záväzky v oblasti boja proti zmene klímy je energetická účinnosť pre Európsku úniu prvoradou politikou.

Chcem vám pripomenúť, že skôr, ako prejdeme k novým projektom, musí sa zohľadniť 20-percentný cieľ EÚ pre energetickú účinnosť. To znamená, že investičné projekty pre energetickú infraštruktúru musia byť v súlade s cieľom aspoň 20-percentného podielu energie z udržateľných, obnoviteľných zdrojov, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2020. Presadzovaná energetická politika musí zaistiť nízke emisie uhlíka a musí byť založená na solidarite a udržateľnosti. Spoľahlivosť systému je dôležitá, lebo musí fungovať nepretržite. Musí zohľadniť zhoršovanie odvetvia energetiky v oblasti dodávok, čo vidíme v rámci EÚ aj mimo nej. Potrebné je všímať si aj kľúčové investície do infraštruktúry, ktorá by sa dokázala vyhnúť problémom bezpečnosti v oblasti dodávky energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Spravodajkyňa toto považuje za veľmi dôležitý kus skladačky v oblasti energetickej politiky EÚ, pričom ako dôvod uvádza, že európsku energetickú politiku nie je možné účinne presadzovať na úrovni EÚ bez primeraných informácií o našej energetickej infraštruktúre. Napriek tomu, že sa naše názory o európskej energetickej politike zásadne líšia, túto správu je možné včleniť do právneho rámca alebo do rámca vnútorného trhu.

Zohľadňuje však aj niektoré pozitívne aspekty, najmä keď uvádza, že je nevyhnutné zabezpečiť dôvernosť informácií a to, aby boli všetky výsledné návrhy neutrálne a nepredstavovali politické zásahy do fungovania trhu. Navyše požiadavky na oznamovanie by mali byť ľahko splniteľné, aby sme sa vyhli zbytočnému administratívnemu zaťaženiu podnikov a správy členských štátov alebo Komisie.

Preto sme sa nakoniec rozhodli zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za správu pani Văleanovej o návrhu nariadenia Rady o oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva Komisii.

Ak máme na európskej úrovni dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi ponukou energie a dopytom po nej a rozhodovať o najvýhodnejších investíciách z hľadiska infraštruktúry, je skutočne dôležité, aby sme mali dostatočne podrobný prehľad. To nám tiež umožní zvýšiť transparentnosť na trhoch (a zároveň chrániť údaje podnikov) a predísť vzniku energetickej závislosti od jedného konkrétneho zdroja alebo miesta dodávky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Napriek sklamaniu z Kodane nemôže EÚ dovoliť, aby chýbajúci medzinárodný konsenzus spomalil naše úsilie ovplyvniť udržateľnú energetickú politiku. Škótska vláda naďalej razí cestu v oblasti obnoviteľnej energie a EÚ má tiež dôležitú úlohu, ktorou je presadiť program. Účinné presadzovanie našej energetickej politiky vyžaduje primerané informácie o infraštruktúre a v súlade s tým som dnes hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – To, že v rámci EÚ nevyhnutne potrebujeme komplexný zber údajov o investíciách v oblasti energetickej infraštruktúry, je zrejmé. Budeme potrebovať prehľad hlavných trendov v tomto odvetví, ktorý umožní náležité plánovanie do budúcnosti a poukáže na prípadné ťažkosti. Energetická infraštruktúra bude základom nášho ďalšieho hospodárskeho rastu. Preto by sme mali podporiť možnosť Európy konať spoločne.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), písomne. (IT) Návrh poukazuje na to, aký dosah mala núdzová dodávka plynu, ktorá vznikla v januári 2009, keď si Komisia uvedomila, že energetická infraštruktúra Únie nie je spôsobilá riešiť takýto stav. Cieľom Európskej komisie, ktorý Parlament podporil v plnej miere, bolo mať stále aktuálne informácie o systéme v oblasti energetickej infraštruktúry. Dnes vládne v súvislosti s uskutočnením investičných projektov veľká neistota, ktorú zhoršuje hospodárska a finančná kríza. Myslím si, že je nevyhnutné zasiahnuť a že nedostatok ucelených údajov a informácií o investičných projektoch je potrebné vyriešiť. Bez týchto údajov je nemožné analyzovať očakávaný vývoj v infraštruktúre Únie a zaviesť uspokojivé monitorovanie z hľadiska medziodvetvového prístupu. Nariadenie (ES) č. 736/96, ktoré spomínaný návrh ruší, sa už navyše dôsledne neuplatňuje a nie je zlučiteľné s nedávnym vývojom v odvetví energetiky. Týmto návrhom sme preto posilnili existujúci systém, výrazne sme zlepšili porovnateľnosť informácií a zároveň sme znížili s tým spojené administratívne zaťaženie. Nakoniec chcem zdôrazniť, že som hlasovala proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 81 (ktorý mal do infraštruktúry, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, zahrnúť celý reťazec jadrovej energetiky), keďže v zmluve o Euratome už existujú ustanovenia, ktoré upravujú tieto záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Energetická politika EÚ je veľmi dôležitá otázka, ak sa nám má v blízkej budúcnosti podariť využívať prevažne obnoviteľnú energiu. Po tom, čo Lisabonská zmluva nadobudla platnosť, sa o veciach súvisiacich s energetickou politikou rozhoduje spolurozhodovacím postupom, preto je potrebné upraviť nariadenia na základe nového právneho systému EÚ. Z toho dôvodu a tiež preto, aby všetky členské štáty dokázali plánovaný vývoj v oblasti energetickej infraštruktúry oznamovať uspokojivým a prospešným spôsobom, je potrebné zaviesť nové nariadenie, ktoré to uľahčí a urýchli.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Celý plán sa síce môže zakladať na dobrej myšlienke, konkrétne na schopnosti reagovať na problémy s dodávkou, ale členské štáty svoju oznamovaciu povinnosť nedodržali ani počas platnosti starého nariadenia. Nezdá sa, že by predložený návrh mohol v tejto súvislosti dosiahnuť nejakú veľkú zmenu. Jeho terajšie znenie však nevylučuje ani zásahy do fungovania trhu, ani nadmerné administratívne náklady podnikov. Z týchto dôvodov a v snahe nepodporovať byrokraciu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Cieľom tohto návrhu uznesenia je zabezpečiť, aby členské štáty poskytovali presné informácie o svojich projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry. Len čo sa začne alebo ukončí projekt v odvetví energetiky, musí sa to oznámiť Komisii, aby Komisia dokázala pripraviť nové alebo zmenené a doplnené návrhy projektov, čím získa výrazný vplyv na energetickú diverzitu jednotlivých členských štátov. Toto predstavuje ďalší krok smerom k centralizácii. Preto som hlasoval proti tomuto návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Zámerom tohto návrhu nariadenia je zabezpečiť, aby sa Komisii pravidelne poskytovali presné informácie o investičných projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry v EÚ, ktoré jej umožnia plniť si povinnosti, a to najmä povinnosti v súvislosti s jej prínosom k európskej energetickej politike.

Zrušené nariadenie sa považuje za zastarané, lebo neodráža zásadné zmeny, ktoré sa udiali v odvetví energetiky od roku 1996 (rozšírenie Európskej únie a otázky súvisiace s bezpečnosťou dodávok energie, obnoviteľnými zdrojmi energie, politikou v oblasti zmeny klímy a s novou úlohou EÚ v odvetví energetiky v súlade s Lisabonskou zmluvou). Hlasovala som za túto správu, lebo európske právne predpisy vo všetkých oblastiach a najmä v odvetví energetiky je potrebné aktualizovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne. (ES) Toto nariadenie je veľmi dôležité, lebo jeho cieľom je zabezpečiť, aby Komisia dostávala presné a pravidelné informácie o investičných projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry na národnej aj cezhraničnej úrovni, čo Únii umožní zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu a bezpečnú dodávku energie pre všetky členské štáty. Jeho snahou je aktualizovať nariadenie z roku 1996 v súvislosti so záväzkami Únie voči bezpečnosti dodávok, zmene klímy a obnoviteľným zdrojom energie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Táto správa je zvlášť zaujímavá tým, že posilňuje úlohu tohto nariadenia, ktorá spočíva vo včasnom varovaní pred nedostatkami v prepojení. Parlamentný Výbor pre priemysel, výskum a energetiku neustále zdôrazňuje potrebu dosiahnuť 10-percentné vzájomné prepojenie medzi členskými štátmi, ako ustanovila Európska rada, a každé ustanovenie, ktoré poukazuje na nedostatky v tejto súvislosti, je veľmi pozitívne. To je dôvod, prečo som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Za konečné uznesenie som hlasoval najmä preto, lebo počas hlasovania sa nám podarilo dosiahnuť spolurozhodovací postup. Toto je obrovské víťazstvo, lebo je to po prvýkrát, čo právny základ Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Lisabonskej zmluvy) v oblasti energetiky získal spolurozhodovací postup proti vôli Komisie. Ešte historicky významnejšia je skutočnosť, že sa nám po prvýkrát, odkedy som v tomto Parlamente, podarilo oslobodiť sa od zmluvy o Euratome ako od právneho základu, hoci sa toto nariadenie vzťahuje aj na transparentnosť investícií v jadrovom sektore. Potvrdilo sa to v hlasovaní za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30, ktorý do pôsobnosti nariadenia zaraďuje zoznam jadrových palív ako primárneho zdroja energie. Je isté, že ak si máme toto víťazstvo udržať, budeme o to musieť bojovať počas nastávajúcich trojstranných rokovaní s Radou a Komisiou. Členské štáty musia najmenej päť rokov pred začatím výstavby poskytnúť informácie o výške a type investícií do projektov v energetike. Toto je skutočne múdry krok k lepšej situácii v energetike v budúcnosti, lebo Komisia bude mať lepšiu predstavu o vývoji trhu. Tiež bude potrebné v plnej miere zohľadniť obnoviteľné zdroje energie vrátane decentralizovaných zdrojov. Každá zmienka o nízkej produkcii uhlíka – projadrovom trójskom koni – bola vymazaná.

(Vysvetlenie hlasovania bolo skrátené v súlade s článkom 170.)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne.(FR) Hlasovala som proti správe pani spravodajkyne Văleanovej, lebo požaduje liberalizáciu odvetvia energetiky a liberálnu európsku energetickú politiku a my všetci vieme, aké tragické následky by to malo pre pracovníkov v tomto odvetví a pre čoraz väčší počet našich občanov, ktorí by dokonca mohli zažívať pravidelné výpadky elektrického prúdu.

Táto správa hovorí o nadradenosti tohto trhu a neutrálnosti verejných zásahov a uprednostňuje „hospodárske subjekty“. Môže nám byť jasné, koho záujmom to slúži. Keď pozmeňujúci a doplňujúci návrh žiada o záruku, aby sa prioritné investície uskutočňovali len v záujme trhu s energiou, môžeme sa obávať o zachovanie súčasnej infraštruktúry.

Ak má byť táto európska energetická politika prijateľná, nestačí len prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu pridať slovo „solidarita“, keď ten istý pozmeňujúci a doplňujúci návrh navyše EÚ zakazuje zasahovať do fungovania trhu. To dáva slovám „spravodlivá hospodárska súťaž“ úplne nový význam.

Všeobecne povedané, cieľom by nemalo byť zamerať sa na úsilie uspokojiť čoraz väčší dopyt po energii. Ďalšie financovanie nových investícií do infraštruktúry by sa malo radšej použiť na zlepšenie energetickej účinnosti.

Napriek súčasnej hospodárskej kríze sa mnoho politík EÚ naďalej opiera o neoliberálne dogmy.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0116/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporujem toto uznesenie a bezvýhradne schvaľujem pripomienky v ňom stanovené. Teší ma, že prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnili, odrážali značný pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla, a mali lepší priebeh než predošlé voľby najmä z hľadiska dodržiavania občianskych a politických práv vrátane slobody zhromažďovania, združovania a prejavu. Dodržanie medzinárodných volebných noriem dokazuje, že Ukrajina smeruje k vyspelej demokracii a užšej spolupráci s EÚ založenej na vzájomnom dodržiavaní základných hodnôt EÚ. Musíme Ukrajinu povzbudiť k aktívnej účasti vo Východnom partnerstve a podporiť jej úsilie o zabezpečenie lepšej demokracie a dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, ako aj jej záväzok chrániť trhové hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Som jednou z tých, ktorí toto uznesenie pripravili, a preto som hlasovala za ciele, ktoré sú v ňom naplánované. Po prezidentských voľbách sa Ukrajina musí posunúť bližšie k Európskej únii. Som rada, že Ukrajina rozhodne smeruje k demokracii a že si uvedomuje, že patrí do spoločenstva európskych demokratických krajín. Ukrajine by sa mali otvoriť dvere do Európy.

Transparentné voľby sú dôležitým krokom k posilneniu zásad demokratického štátu. Hoci pozorovatelia oznámili, že ukrajinské prezidentské voľby boli v súlade s požiadavkami vysokej kvality a s demokratickými zásadami, ukrajinské vládne inštitúcie by mali predsa prijať jasné volebné pravidlá. Je potrebné zabezpečiť, aby sa sloboda prejavu a pluralita médií vzťahovali na všetkých občanov a volebných kandidátov na Ukrajine.

Je veľmi dôležité, aby sa Ukrajina v spolupráci s Európskym parlamentom zapojila do Východného partnerstva a do parlamentného zhromaždenia EURONEST. Dnešná Ukrajina je európska krajina, ktorá má právo rozhodovať o Európe. Európska únia musí s Ukrajinou intenzívne spolupracovať na posilnení demokratického procesu a jej začlenení do Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Tým, že si nedávno zvolený ukrajinský prezident vybral za cieľ svojej prvej zahraničnej návštevy Brusel, vysiela dôležitý signál. Ukrajina je štát s európskymi ambíciami a skutočnosť, že prezident Janukovič príde do hlavného mesta EÚ, aby sa stretol s vedúcimi členmi Komisie, poukazuje na to, že Kyjev sa pozerá smerom na Západ.

V čase, keď Medzinárodný menový fond v dôsledku mnohých nesplnených alebo porušených záväzkov pozastavil dohodu o pohotovostnom úvere podpísanú v Kyjeve, čakajú nového ukrajinského prezidenta veľké úlohy. Je dôležité, aby prezident Viktor Janukovič nezabudol na sľuby, ktoré dal v deň preberania funkcie. Ukrajina potrebuje, ako v Kyjeve poukázal jej nový vodca, vnútornú stabilitu a tiež bojovať proti korupcii a upevniť hospodárstvo na zdravých základoch. Aby mohla Ukrajina úspešne prekonať hospodársku recesiu zhoršovanú nestálou politickou situáciou, potrebuje znovu získať dôveru podnikateľského sektora a medzinárodného spoločenstva.

Záver volebnej kampane a nastúpenie prezidenta Janukoviča do funkcie musí signalizovať koniec populistickým praktikám, ako je umelé zvyšovanie príjmu obyvateľstva na hospodársky neudržateľnom základe. Inauguračná reč prezidenta Janukoviča dáva medzinárodnému spoločenstvu nádej, že veci na Ukrajine sa vrátia do normálneho stavu. V nasledovnom období by mali byť tieto slová dokázané aj skutkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Zdržal som sa hlasovania, lebo si myslím, že vzťahy medzi Európskou úniou a inými krajinami by sa mali vyznačovať rovnosťou, vzájomne prospešným obchodom a hospodárskymi vzťahmi, nezasahovaním do vnútorných rozvojových politík a demokratických procesov jednotlivých krajín a, samozrejme, rešpektovaním vôle ľudu. Predpokladom pre vytvorenie pokojnej Európy je okrem iného schopnosť každej krajiny určovať svoje medzinárodné vzťahy bez donucovania a tlaku. Keďže energetická bezpečnosť je pre členské štáty Európskej únie kľúčovým faktorom, úloha Ukrajiny je dôležitá. Preto by sme ju mali podporiť v tom, aby svoje energetické problémy riešila zlepšením vzťahov s Ruskom prostredníctvom dvojstranných dohôd. To by prospelo obidvom stranám a zabezpečilo by to neprerušené dodávky zemného plynu do Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Vítam vypracované kompromisné uznesenie o Ukrajine, ktoré sa venuje nielen otázke demokratickosti uplynulých volieb, ale ponúka tiež riešenia problému tranzitných dodávok ropy a zemného plynu a nabáda Ukrajinu, aby prijala Zmluvu o Energetickom spoločenstve a predpisy v oblasti energetiky v súlade so smernicou 2003/55/ES. Súhlasím s tým, že aktívny a pozitívny prístup Ukrajiny k EÚ nie je jediným hodnotiacim kritériom. Ukrajina musí mať tiež v prvom rade dobré vzťahy so susednými krajinami, krajinami z Východného partnerstva a združenia EURONEST. Návrhy a tiež ďalšie ustanovenia tohto kompromisného ustanovenia ako celok podporujem a budem hlasovať za ich prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. – (PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia, ktorý zdôrazňuje význam posilňovania spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou. Politická a hospodárska stabilizácia tejto krajiny a posilňovanie spolupráce medzi Ukrajinou a EÚ v oblasti energetiky sú predpokladom pre uznanie európskych ambícií Ukrajiny. Stabilita EÚ závisí aj od stability jej susedov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Pamätám si pocit nádeje, ktorý v Ukrajincoch vyvolali oranžová revolúcia a rozchod s minulosťou pod sovietskym vplyvom. Pamätám si sľuby úspechu, pokroku, demokracie a spolupráce, ktoré vtedy Ukrajincom dali vlastná krajina aj zahraničie. V tom čase sa týmto ľuďom, ktorí sa jasne obracali na Západ, javila Európska únia ako pravdepodobná cieľová stanica.

Teraz, keď pominula eufória, sa zreteľne javí, že predstavitelia oranžovej revolúcie neboli na túto výzvu pripravení. Jasne vidieť aj sklamanie ľudí z toho, akým spôsobom je krajina riadená.

Voľba kandidáta, ktorého v decembri 2004 porazil pán Juščenko, poukazuje buď na vážne rozdelenie v rámci krajiny, alebo na posun v cítení ľudu, ktorý je teraz viac naklonený ruskému vplyvu.

Myslím si, že je dôležité, aby Európska únia zostala pre Ukrajinu príťažlivou, a mala by na to použiť rôzne dostupné prostriedky. Dúfam, že Ukrajina bude pokračovať vo vnútornej demokratizácii a vytrvá v nej, že z hľadiska svojej minulosti a svojich dejín sa posunie smerom k zbližovaniu s EÚ a že tento proces sa ukončí jej pristúpením k plnohodnotnému členstvu v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Po rozklade východného bloku a Sovietskeho zväzu urobili obyvatelia a inštitúcie na Ukrajine pevný záväzok voči demokratizácii krajiny a budovaniu modernej spoločnosti prostredníctvom vytvárania sociálneho, hospodárskeho a politického systému, ktorý dokáže upevniť zásady právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv napriek ťažkostiam, ktoré sa zvyčajne vyskytnú v štáte, ktorý prechádza obnovou štrukturálnej organizácie a politickej identity.

Ako referenčná oblasť a miesto presadzovania mieru a hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja svojich občanov má Európska únia povinnosť zaujať rozhodnú úlohu pri rozvoji demokratického systému na Ukrajine vrátane posilňovania mechanizmov na jej integráciu do Európy. Toto tiež pomôže zmierniť regionálne konflikty v krajine, ktorá má pre EÚ veľký geostrategický význam z hľadiska vzťahov s Ruskom a Strednou Áziou, a to najmä v oblasti energetiky. V tomto procese chcem zdôrazniť aj prínos, ktorý tento návrh uznesenia znamená pre integráciu veľkej skupiny prisťahovalcov z Ukrajiny do EÚ, spolu s presadzovaním úlohy mladých ľudí a vzdelania z hľadiska sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho pokroku na Ukrajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Na základe dnešného hlasovania o uznesení o situácii na Ukrajine sme privítali to, že nielen prezidentské voľby sa uskutočnili v súlade s demokratickými zásadami, ale aj inaugurácia nového prezidenta, od ktorého očakávame presadzovanie politiky otvorenosti a spolupráce voči EÚ. Zdôraznili sme význam podpísania dodatkových dohôd v odvetví energetiky, ktoré zaručujú bezpečnosť dodávok energie. V rámci tohto hlasovania sme tiež privítali potrebu ďalších diskusií vzhľadom na vytvorenie priaznivého systému udeľovania víz. Prostredníctvom dnes vyjadreného odkazu dostala Ukrajina pozvanie, aby s nami ďalej spolupracovala a pevne sa zaviazala napredovať smerom k demokracii. Týmto hlasovaním sme opätovne potvrdili to, čo sme vyjadrili aj pri iných príležitostiach, že musíme prejavovať otvorenosť voči dialógu a pevné odhodlanie podporiť Ukrajinu v tom, aby uprednostnila proeurópsky vývoj. Ukrajina však musí dokázať, že je pre nás dôveryhodným partnerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Podporil som pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 predložený v mene skupiny ECR k spoločnému návrhu uznesenia o situácii na Ukrajine, ktorý vyjadruje znepokojenie nad tým, že projekt plynovodu Nord Stream naruší zásadu solidarity v energetickej bezpečnosti EÚ a vybuduje sa tak, aby obchádzal Ukrajinu. Hoci sa to možno priamo netýka súčasnej situácie na Ukrajine, plne zastávam názor, že projekt Nord Stream navrhla ruská vláda v prvom rade ako politický projekt, cieľom ktorého je rozdeliť Európu a izolovať nielen Ukrajinu, ale aj niektoré nové členské štáty. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pripomína, že diskusia o plynovode Nord Stream sa ešte neskončila, ale má pokračovať. EÚ, ktorá smeruje k spoločnému trhu s energiou zavádzaním zásady energetickej solidarity, sa nemôže opierať o dlhodobý vzťah s politicky orientovaným štátnym monopolom, ktorý už zlyhal po hospodárskej stránke a ktorý popiera základné zásady EÚ v oblasti otvorenej hospodárskej súťaže, transparentnosti a oddelenia výroby, dopravy a distribúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh uznesenia, ktorý predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), lebo si myslím, že EÚ musí Ukrajine pomôcť zaviesť demokratické reformy a európske hodnoty a zaručovať ľudské práva a práva osôb, ktoré patria k národnostným menšinám.

Nový ukrajinský prezident vyhral voľby na základe programu, ktorý zaručuje práva menšín, a EÚ musí podporiť účinné, dlhodobé zavádzanie tohto programu. V súvislosti s tým je potrebné prijať a presadzovať zákon o uplatňovaní Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov. Predchádzajúce opatrenia, ktoré drasticky obmedzovali možnosti škôl vyučovať v menšinových materských jazykoch, sa musia zrušiť. Musí sa zlepšiť zastúpenie menšín v miestnych, okresných, regionálnych a centrálnych inštitúciách na Ukrajine. Musí sa zabezpečiť dodržiavanie práv všetkých menšín vrátane Rusov, Poliakov, Tatárov, Bulharov, Grékov, Rumunov, Maďarov, Židov a Rómov v súlade s európskymi normami. Nesmie sa prehliadať žiadna menšina.

Chcel by som upozorniť na potrebu zachovať a zreštaurovať kultúrne a historické dedičstvo Černovickej oblasti, ktorá je súčasťou židovského, nemecko-rakúskeho, poľského, rumunského, ruského a ukrajinského kultúrneho dedičstva. Myslím si, že ochrana tohto vzácneho európskeho multikultúrneho a multidenominačného dedičstva vrátane cintorínov, pamätníkov, budov a kostolov v severnej Bukovine musí byť prvoradým cieľom spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Keď vezmeme do úvahy výroky volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR, podľa ktorej bola splnená väčšina medzinárodných noriem, nedávne voľby, ktoré sa konali na Ukrajine, sú signálom, že táto krajina sa ďalej pozitívne rozvíja a posúva sa k budúcej integrácii do EÚ. Dôležité však je, aby boli politici a orgány na Ukrajine odhodlané čoskoro dosiahnuť politickú a hospodársku stabilizáciu. Na jej dosiahnutie je potrebné zaviesť nevyhnutné ústavné reformy, ktoré upevnia zásady právneho štátu, zriadia sociálne trhové hospodárstvo, obnovia úsilie v oblasti boja proti korupcii a zlepšia podmienky pre podnikanie a investície.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Návrh uznesenia o situácii na Ukrajine mimoriadne dôkladne rozoberá súčasnú situáciu v tejto krajine a situáciu v súvislosti s prezidentskými voľbami. Ukrajinským politikom a vládnym orgánom pripomína potrebu politickej a hospodárskej stabilizácie, ktorú je možné dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom ústavnej reformy, upevňovania zásad právneho štátu, vytvorenia sociálneho trhového hospodárstva, obnovenia úsilia v oblasti boja proti korupcii a zlepšenia hospodárskych a investičných podmienok. Napriek tomu podľa mňa úvahy v súvislosti s jej urýchleným začlenením do zóny voľného obchodu, inak povedané do spoločného vnútorného trhu EÚ, zachádzajú priďaleko. Ukrajina musí svoje hospodárstvo budovať a posilňovať plynulo a dohodnúť sa na vlastných potrebách. Napriek celkovej orientácii Ukrajiny smerom do Európy nesmieme zabudnúť alebo zanedbať to, že korene tejto krajiny siahajú hlboko do sféry ruského vplyvu, a to musíme vziať do úvahy. Z uvedených dôvodov som sa zdržal hlasovania o návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. – (DE) Tento text obsahuje niektoré dobré výroky, ako napríklad odsúdenie komunistického režimu. Na druhej strane si myslím, že výrazné zmiernenie vízovej povinnosti a urýchlené uvedenie Ukrajiny na spoločný trh nie je rozumné. Práve z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), písomne. (ET) Vážený pán predsedajúci, podporila som uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine. Okrem iného si myslím, že by sme mali rozhodnutie novozvoleného prezidenta Janukoviča prísť na prvú zahraničnú návštevu do Bruselu brať veľmi vážne. Je to jasný znak toho, že Ukrajina pokračuje vo svojej integrácii do Európskej únie. Myslím si, že je dôležité, aby Európska únia prejavila Ukrajine v súčasnej situácii podporu tým, že s ňou uzavrie dohodu o pridružení a zaručí tiež oslobodenie od vízovej povinnosti v prípade, že Ukrajina splní stanovené ciele. Dvere Európskej únie musia zostať pre Ukrajinu otvorené.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Vítam skutočnosť, že prezidentské voľby na Ukrajine sa uskutočnili v súlade s demokratickými normami. Na začiatku roka 2010 ukrajinská demokracia ukázala, že žije. Za povšimnutie stojí predovšetkým vysoká účasť voličov. Samotný výsledok ukrajinských volieb dnes nie je dôvod na výhrady, ktoré by mohli viesť k tomu, že sa postaví pred súd.

Európska únia však nesmie zastať pri vyjadrení súhlasu s tým, ako prebehli voľby. Je nevyhnutne potrebné ponúknuť Ukrajine európsku perspektívu v niekoľkých krokoch. Prvým krokom by mala byť účasť vo Východnom partnerstve a posledným členstvo v Európskej únii. Európskej únia musí nechať dvere pre Ukrajinu otvorené. Stupeň integrácie do rozličných spoločenstiev závisí od rozhodnutia Ukrajiny – to by sa malo opierať o suverénne rozhodnutie ukrajinskej spoločnosti.

Zlepšenie vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom je vo veľkom záujme Európskej únie. Dôsledky dvojstranných vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom sú totiž aj v záujme členských štátov EÚ. Vítam správu o zlepšení týchto vzťahov.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Prezidentské voľby na Ukrajine boli v súlade s medzinárodnými volebnými normami. Krajina urobila krok smerom k európskej demokracii. Je to dôkaz toho, že Ukrajina sa čoraz viac cíti súčasťou spoločenstva európskych demokratických štátov.

Dúfajme, že nový ukrajinský prezident bude spoľahlivý partner, s ktorým budeme môcť spolupracovať na posilňovaní stability a hospodárskeho rozvoja vo východnej Európe spolu s inými susediacimi štátmi. Jeden z najdôležitejších praktických krokov vo vzťahoch EÚ s Ukrajinou je zjednodušenie vízového režimu, ktorého konečným cieľom je zrušenie víz pre občanov Ukrajiny cestujúcich do EÚ.

Hlasoval som za toto uznesenie, lebo zohľadňuje pozitívne zmeny v dôležitom štáte susediacom s EÚ, hoci v tejto krajine aj naďalej pretrvávajú mnohé komplikácie a napätia medzi rôznymi vládnymi inštitúciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), písomne. (PL) Počas tohto plenárneho zasadnutia sme hlasovali o uznesení Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine. Podporujem toto uznesenie, lebo predstavuje veľmi dôležité vyhlásenie našej inštitúcie, ktoré svedčí o tom, že starostlivo sledujeme rozvoj demokracie na Ukrajine. Toto uznesenie podáva vo všeobecnosti dobré hodnotenie priebehu prezidentských volieb a vyzýva k úsiliu zabezpečiť politickú a hospodársku stabilitu v krajine. Kľúčovým bodom je to, že je nevyhnutné posilniť spoluprácu medzi Ukrajinou a EÚ, a to najmä v oblasti energetiky. Podľa mňa sa tam vyskytli dva sporné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Prvý sa týkal jazykov menšín. Hlasoval som proti tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, lebo zvyšuje možnosť používania ruštiny namiesto ukrajinčiny. Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týkal plynovodu Nord Stream. V tomto prípade som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, lebo som chcel vyjadriť svoj nesúhlas s budovaním tohto plynovodu.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0123/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne.(RO) Európska únia presadzovala vytvorenie Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) a spoločne s členskými štátmi sa podujala aktívne a zreteľne podporovať účinný orgán, ktorý sa zaoberá súčasnými problémami týkajúcimi sa ľudských práv. Nová inštitucionálna štruktúra, ktorá vznikla po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ponúka možnosť zvýšiť súdržnosť, profil a dôveryhodnosť opatrení EÚ v rámci UNHRC. Preto je dôležité, aby EÚ počas 13. zasadnutia UNHRC prijala spoločné konsolidované stanovisko vo vzťahu k všetkým otázkam, o ktorých sa bude diskutovať. EÚ musí mať účinný vplyv v rámci rozšírených systémov OSN a musí byť naďalej odhodlaná hľadať spoločné stanovisko a zároveň byť pružnejšia v menej dôležitých otázkach, čo jej umožní pohotovejšie a účinnejšie reagovať v rokovaniach o podstatných otázkach. Predovšetkým musí byť odhodlaná aktívne vytvoriť špecializované mechanizmy UNHRC na rýchlu a účinnú reakciu na kritický stav ľudských práv v Iráne, Afganistane, Iraku a Jemene.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – V mnohých krajinách sa ľudské práva ešte stále porušujú a medzinárodné spoločenstvo sa, žiaľ, vážnym porušovaním ľudských práv nezaoberá vždy riadne a včas. Chýba nám koordinovaný prístup na medzinárodnej scéne. Úloha EÚ ako globálneho aktéra sa v posledných desaťročiach posilnila a nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorej vytvorenie ustanovuje Lisabonská zmluva, by mohla Únii pomôcť účinnejšie konať pri riešení celosvetových problémov a riešiť porušovanie ľudských práv súdržnejším, dôslednejším a účelnejším spôsobom. EÚ má teraz veľkú príležitosť posilniť svoju úlohu v Rade OSN pre ľudské práva a mala by túto príležitosť plne využiť na zvýšenie viditeľnosť a dôveryhodnosti opatrení EÚ v oblasti ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne.(IT) Kompromisné uznesenie predložené na hlasovanie v Parlamente, žiaľ, obsahuje časti, ktoré mi bránia v tom, aby som zaň hlasovala. UNHRC je politický orgán, ktorý podlieha „extrémnemu spolitizovaniu“, čo sa priznáva aj v texte uznesenia. Domnievam sa však, že sme mohli povedať omnoho viac, najmä vzhľadom na to, že sa zaoberáme ľudskými právami, ktoré sú pre mnohých z nás citlivou a dôležitou témou. Pri čítaní textu vidím poľutovaniahodný nedostatok – možno nie z hľadiska politiky diplomacie, ale určite z hľadiska politiky hodnôt – a tým je nedostatočné odhodlanie pri kritike všeobecne známych hľadísk, vďaka ktorým je UNHRC veľmi sporným orgánom. Skutočne sme mohli byť rozhodnejší a mohli sme sa dôraznejšie vysloviť proti kandidatúre Iránu v najbližších voľbách do Rady. V uznesení niet konkrétnej zmienky o nezmyselnom zložení Rady pre ľudské práva, v ktorej sedí priveľa členov, ktorí sú sotva spôsobilí na poučovanie o ľudských právach a ktorí majú očividne ešte menšie oprávnenie na to, aby mohli posudzovať či súdiť iných. Preto som sa hlasovania zdržala a som voči tomuto textu skeptická. Zdržala som sa v nádeji, že Európsky parlament odhodí svoj diplomatický šat – veď jeho úlohou nie je byť diplomatický – a podujme sa odvážnejšie bojovať za hodnoty a ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne.(EL) Zdržal som sa hlasovania napriek tomu, že návrh uznesenia obsahuje pozitívne prvky, pretože dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica, boli zamietnuté, a preto bol obsah nedostatočný. Európska únia musí podporovať úsilie OSN, ktorého cieľom je zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv na celom svete. V takejto iniciatíve musí zaujať ústredný postoj, a to najmä dnes, keď sa porušovanie ľudských práv stáva pravidlom v autokratických režimoch, ktoré uplatňujú „kapitalistické násilie“ s cieľom zaviesť svoje antisociálne politiky. Európska únia musí prehodnotiť svoje vzťahy s izraelským štátom, pričom musí vážne zohľadniť izraelské vojenské operácie na palestínskom území a útoky na práva palestínskeho ľudu vrátane práva získať konečne vlastnú domovinu. Európska únia sa musí zrieknuť kampaní USA zameraných na „vývoz demokracie“ a musí vytvoriť rámec medzinárodných vzťahov, ktorý bude rešpektovať pravidlá medzinárodného práva a rozšírenú úlohu OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE), písomne.(SV) Švédski konzervatívci dnes 25. februára 2010 hlasovali za spoločné uznesenie B7-0123/2010 o trinástom zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva. Radi by sme však upozornili na to, že podľa nášho názoru by sa malo od členských štátov EÚ naliehavo žiadať, aby odsúdili porušovanie ľudských práv všeobecne, a že Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva sa, žiaľ, nedokáže dostatočne rýchlo zaoberať vážnym stavom ľudských práv v iných krajinách, o ktorých sa uznesenie nezmieňuje, napríklad na Kube a v ďalších krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne.(RO) Musím zdôrazniť, že nevyhnutnou podmienkou nastolenia spravodlivého a trvalého mieru na celom svete je dodržiavanie medzinárodných právnych predpisov v oblasti ľudských práv a humanitárnych právnych predpisov všetkými stranami a za každých okolností.

Domnievam sa, že koordinované opatrenia vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členských štátov, ktoré žiadajú silnú spoločnú pozíciu, by na úrovni Európskej únie zaručili, že osoby, ktoré porušujú medzinárodné právne predpisy v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právne predpisy, by sa museli za svoje činy zodpovedať.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Hlasoval som za uznesenie o akčnej platforme Organizácie Spojených národov v oblasti rodovej rovnosti, ktoré určuje kľúčové kroky potrebné na to, aby Európska únia dosiahla strategické ciele v oblasti rovnosti žien a mužov. Naozaj je potrebné, aby Komisia zvýšila úsilie na zostavenie porovnateľných údajov týkajúcich sa rozhodujúcich ukazovateľov, ktoré boli stanovené na obdobie po akčnej platforme, a aby ich pretransformovala do pravidelných prehľadov o iniciatívach na uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých oblastiach politík. Osobitne dôležité je sledovanie rodového rozmeru v oblasti chudoby, násilia a potrieb dievčat a tiež vykonávanie opatrení v tejto oblasti. V nadväznosti na plán uplatňovania rovnosti žien a mužov, ktorý Komisia vypracovala na obdobie rokov 2006 – 2010, sa musia zohľadniť dlhodobé dôsledky hospodárskej krízy a zmeny klímy v starnúcej a etnicky čoraz rozmanitejšej spoločnosti. V Európe a na svetovej úrovni sa musí uznať a presadzovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva. Európska únia by teraz, keď tento právny krok umožňuje nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, mala pristúpiť k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o trinástom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. Nová inštitucionálna štruktúra EÚ ponúka jedinečnú možnosť na zvýšenie súdržnosti, viditeľnosti a dôveryhodnosti EÚ v rámci Rady OSN pre ľudské práva. Schopnosť EÚ spolupracovať s krajinami z iných regionálnych zoskupení s cieľom zastaviť porušovanie ľudských práv vrátane násilia páchaného osobitne na ženách a deťoch pomôžu zvýšiť aj činnosti vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Politizácia Rady pre ľudské práva a trvalá blokáda tých, ktorí sa dôraznejšie postavili proti porušovaniu ľudských práv v rôznych častiach sveta, je dostatočným dôvodom na zmenu jej štruktúry a fungovania. Kandidatúra Iránu, ktorá bola oznámená, je len ďalším znakom toho, že cesta, na ktorú tento orgán nastúpil, je zrejme nedôveryhodná a nebezpečná, a že krajiny známe opakovaným porušovaním ľudských práv môžu členstvo v Rade pre ľudské práva využiť na zastieranie vlastných priestupkov.

Európska únia sa musí na činnosti Rady pre ľudské práva aktívne podieľať, musí si však zároveň byť vedomá jej obmedzení a problémov a musí sa snažiť presadzovať vyvážený, ale prísny a náročný pohľad na to, ako by malo vyzerať dodržiavanie ľudských práv. Ak to urobí, bude schopná splniť si svoje povinnosti v tejto veci.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Rada pre ľudské práva (UNHRC) je platformou, ktorá sa špecializuje na všeobecné ľudské práva, a špecifickým fórom na riešenie otázok ľudských práv v rámci systému OSN. Presadzovanie a ochrana všeobecnej platnosti ľudských práv je súčasťou právneho, etického a kultúrneho acquis EÚ a jedným zo základných kameňov jej jednoty a integrity.

Som presvedčený, že členské štáty EÚ sú proti každému pokusu o narušenie koncepcie všeobecnej platnosti, nedeliteľnosti a vzájomnej závislosti ľudských práv. Očakávam, že členské štáty sa aktívne zúčastnia na výročnej interaktívnej rozprave o právach osôb so zdravotným postihnutím a na výročnej schôdzi na tému práv dieťaťa. Rád by som zdôraznil význam 13. zasadnutia UNHRC, na ktorom sa zúčastnia ministri a ďalší vysokí predstavitelia. Toto zasadnutie sa bude zaoberať aj hospodárskou a finančnou krízou a Deklaráciou OSN o výchove a vzdelávaní v oblasti ľudských práv. Na záver vítam opätovnú účasť Spojených štátov v orgánoch OSN a ich následné zvolenie za člena UNHRC, ako aj ich konštruktívnu činnosť v oblasti slobody prejavu na 64. Valnom zhromaždení OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Vyjadrujeme zásadný súhlas s koncepciou všeobecnej platnosti, nedeliteľnosti a vzájomnej závislosti ľudských práv, o ktorej sa v správe hovorí. Na základe tých istých predpokladov však treba zdôrazniť nezmieriteľný rozpor medzi týmto pohľadom a vážnym útokom na práva pracujúcich a ľudu, ktorého príčinou je kríza kapitalistického systému a ktorý zahŕňa vysokú mieru nezamestnanosti, zvýšenú chudobu a čoraz ťažší prístup ku kvalitným verejným službám za prijateľnú cenu. Väčšina Parlamentu, žiaľ, na tento rozpor dostatočne neprihliadala.

Je nám ľúto, že návrhy, ktoré predložila naša skupina, boli zamietnuté. Išlo najmä o tieto návrhy:

– zdôrazňuje, že členské štáty OSN by mali podporovať potravinovú suverenitu a bezpečnosť ako nástroj na znižovanie miery chudoby a nezamestnanosti;

– víta skutočnosť, že správa Vysokého komisára OSN pre ľudské práva o porušovaní ľudských práv v Hondurase od štátneho prevratu je na programe 13. zasadnutia; vyzýva členské štáty EÚ, aby sa usilovali dosiahnuť rázne odsúdenie štátneho prevratu a aby takéto odsúdenie podporili a zároveň sa usilovali dosiahnuť obnovu demokracie a právneho štátu v tejto krajine;

– vyjadruje znepokojenie nad situáciou v Kolumbii, najmä pokiaľ ide o nález tisícov neidentifikovaných mŕtvych tiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za uznesenie o 13. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva, pretože úprimne vítam najmä iniciatívu, ktorej cieľom je, aby sa UNHRC prioritne zaoberala vplyvom svetovej hospodárskej a finančnej krízy na uplatňovanie všetkých ľudských práv. Myslím si tiež, že je dôležité zdôrazniť potrebu silnej spoločnej pozície EÚ vo vzťahu k nadväzným krokom týkajúcim sa vyšetrovacej misie vo veci konfliktu v Gaze a južnom Izraeli. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby sa vykonali odporúčania, ktoré obsahuje Goldstoneova správa. A napokon, osobitné znepokojenie vyvoláva kandidatúra Iránu vo voľbách do UNHRC, ktoré sa majú uskutočniť v máji 2010. EÚ musí na túto situáciu zareagovať dôraznými opatreniami, ktoré zabránia zvoleniu krajín s pochybnou povesťou vo vzťahu k ľudským právam.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Keďže Rada pre ľudské práva je medzivládnym orgánom, ktorého hlavným poslaním je riešenie porušovania ľudských práv, a keďže jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity je rešpektovanie a ochrana všeobecnej platnosti ľudských práv, rád by som vyjadril svoju podporu UNHRC v nádeji, že bude naďalej bojovať proti všetkým formám diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Naše uznesenie je určené Rade OSN pre ľudské práva, inštitúcii, od ktorej by sa dalo očakávať, že sa pasuje za svetového ochrancu dodržiavania práv, hodnôt a najzákladnejších slobôd. Používam podmieňovací spôsob, pretože legitimita UNHRC je podlomená nedostatkom nestrannosti.

A teraz tu zrazu máme ďalšiu otázku, ktorou je kandidatúra Iránu. To je provokácia. Tento štát, táto vláda, tento prezident pohŕdajú právami mužov a žien. V roku 2008 bolo obesených alebo ukameňovaných na smrť najmenej 346 občanov tejto krajiny, a to vrátane neplnoletých osôb. Súdne procesy sú tam fraškou. Používa sa mučenie. Neexistuje tam sloboda prejavu, sloboda združovania ani sloboda tlače. Menšiny, najmä bahaisti, sú prenasledované. Od prezidentských volieb v júni 2009 sa krvavo a systematicky potláčajú všetky formy demonštrácií. Mohla by som pokračovať.

Svet potrebuje riadenie založené na všeobecných hodnotách. Ak chce byť Organizácia Spojených národov fórom pre tento dialóg, musí zabezpečiť, aby boli jej orgány objektívne. Kandidatúra Iránu zďaleka nie je len skúškou dôveryhodnosti OSN. Je to skúška jej životaschopnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za konečné znenie uznesenia, okrem iného z toho dôvodu, že v ňom zostali odseky týkajúce sa spoločnej štúdie o existencii tajných stredísk na zadržiavanie osôb a nevyhnutného vykonávania odporúčaní Goldstoneovej správy a Medzinárodného trestného súdu a pretože obsahuje aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh o Západnej Sahare, ktorý predložila skupina GUE/NGL. Som tiež rád, že žiadosť pána Broka, aby sa o odseku týkajúcom sa hanobenia náboženstiev hlasovalo samostatne, bola zamietnutá a že znenie tohto odseku bolo nasledovné:

„Pripomína svoje stanovisko týkajúce sa ponímania tzv. hanobenia náboženstiev, a i keď uznáva potrebu komplexne riešiť problém diskriminácie náboženských menšín, domnieva sa, že začlenenie tejto koncepcie do protokolu o doplnkových normách v súvislosti s rasizmom, diskrimináciou na základe rasy, xenofóbiou a všetkými formami diskriminácie nie je vhodné; vyzýva členské štáty OSN, aby v plnej miere uplatňovali existujúce normy v oblasti slobody prejavu, náboženskej slobody a slobody viery.“

Chceli sme túto vetu ponechať, pretože zastávame názor, že na úrovni OSN nepotrebujeme nové právne predpisy, ktoré by sa zaoberali koncepciou hanobenia náboženstiev, keďže už máme medzinárodné normy, najmä citovaný protokol, ktoré bránia diskriminácii náboženských menšín.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne. (PL) Politika EÚ v oblasti rešpektovania ľudských práv je jednou z najdôležitejších hodnôt, ktoré uvádzame do praxe. Politika Spoločenstva v oblasti rešpektovania ľudských práv zahŕňa ochranu občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Zásadný význam prikladá podpore práv žien, detí a národnostných menšín a najmä boju proti rasizmu, xenofóbii a ďalším formám diskriminácie. Je veľmi nebezpečné, keď sa na porušovanie práva menšín na slobodu vierovyznania alebo na obmedzenie ich prístupu k vzdelaniu a zamestnanosti, čiže na obmedzenie ich práva na prácu, čo zasa obmedzuje ich právo na primeranú životnú úroveň, používajú právne predpisy, ktoré sú diskriminačné voči menšinám. Doterajšia činnosť Únie v tejto oblasti nám dáva právo požadovať od ostatných rešpektovanie prísnych noriem v oblasti demokracie a ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Pri téme ľudských práv na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach EÚ sa musí zdôrazňovať, že povinnosťou nás poslancov Európskeho parlamentu je nielen kritizovať a pripravovať uznesenia o tretích krajinách, ale tiež pozorne sledovať členské štáty EÚ a venovať pozornosť aj tým najmenším negatívnym javom, ktorými sa porušujú ľudské práva. V prípade porušovania ľudských práv pripravuje Európsky parlament uznesenie, ktoré je určené príslušnej krajine. Prv než budeme kritizovať ostatných, musíme zastaviť porušovanie ľudských práv v rámci EÚ a potom budeme môcť kritizovať ostatných a pokúšať sa im čo najviac pomôcť.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Toto uznesenie som nepodporila, pretože nezdôrazňuje význam ľudských práv kresťanských menšín na Blízkom východe. Je mi ľúto nedostatku odvahy, keď sa majú odsúdiť útoky na kresťanské menšiny na Blízkom východe a keď sa má tento problém predložiť Rade pre ľudské práva. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2009 za Medzinárodný rok vzdelávania v oblasti ľudských práv a EÚ vyhlásila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe. Mali by sme mať na pamäti, že OSN uznala extrémnu chudobu za porušenie ľudských práv. Do mramoru v budovách Európskeho parlamentu a Rady Európy sme vytesali základnú myšlienku 17. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti chudobe: „Tam, kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, sú porušené ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou. Otec Joseph Wresinski.“ Naše uznesenie nevyjadruje naše hlboké znepokojenie nad extrémnou chudobou ako porušením ľudských práv. Preto vyzývam členov Európskeho výboru pre štvrtý svet, aby zaslali delegátom Valného zhromaždenia OSN list v podobnom duchu vyjadrujúci znepokojenie Parlamentu v tejto oblasti.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0118/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne.(RO) Rovnosť žien a mužov je základným právom a spoločnou hodnotou Európskej únie. Je tiež predpokladom dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti. Napriek tomu, že v plnení cieľov Pekinskej akčnej platformy, ktoré boli prijaté v roku 1995, sa dosiahol významný pokrok, rodová nerovnosť a rodové stereotypy stále pretrvávajú.

Domnievam sa, že revízia lisabonskej stratégie sa musí viac sústrediť na rodovú rovnosť, musí stanoviť nové ciele a posilniť väzby s Pekinskou akčnou platformou, aby členské štáty dosiahli konkrétne výsledky prostredníctvom osobitných politík. Preto je potrebná lepšia podpora výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi členskými štátmi vo všetkých oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti Pekinskej akčnej platformy.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne.(RO) Hlasovala som za uznesenie o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom „Peking + 15“. Pätnásť rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy dnes Európsky parlament diskutuje o globálnom pokroku v oblasti rodovej rovnosti. Rovnaké príležitosti pre mužov a ženy sú jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Článok 2 Zmluvy o Európskej únii zdôrazňuje viacero spoločných hodnôt členských štátov: pluralizmus, nediskrimináciu, toleranciu, spravodlivosť, solidaritu a rodovú rovnosť. V niektorých oblastiach a priemyselných odvetviach sa dosiahol významný pokrok, určité nerovnosti však stále pretrvávajú. Európska únia musí v tejto súvislosti naďalej vynakladať úsilie na vyriešenie týchto otázok. Rovnosť sa musí presadzovať vo všetkých oblastiach. Pri tvorbe stratégií na boj proti hospodárskej kríze a vplyvu zmeny klímy na európskej úrovni musí Európska komisia prihliadať aj na to, aký vplyv budú mať tieto stratégie na ženy. Uznesenie podporuje rozvoj stratégií a nástrojov potrebných na nastolenie stavu rodovej rovnosti, ktoré vypracoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za uznesenie o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom „Peking + 15“, keďže strategické ciele Pekinskej platformy neboli dosiahnuté a nerovnosť a rodové stereotypy naďalej pretrvávajú, pričom v oblastiach, ktorými sa platforma zaoberala, zostávajú ženy v podriadenom postavení voči mužom.

Je nám ľúto, že na regionálnej úrovni aj na úrovni EÚ chýbajú aktuálne, spoľahlivé a porovnateľné údaje pre ukazovatele, ktoré boli vypracované pre nadväzné kroky v súvislosti s Pekinskou akčnou platformou. Ide o ukazovatele v takých oblastiach ako ženy a chudoba, násilie voči ženám, inštitucionálne mechanizmy, ženy a ozbrojené konflikty a dievčatá. Komisia musí ďalej rozpracovať výročné hodnotenie vykonávania Pekinskej akčnej platformy a musí účinne využívať ukazovatele a analytické správy, ktoré môžu prispieť k rôznym oblastiam politík a zároveň môžu byť základom pre nové iniciatívy zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti. Radi by sme pripomenuli, že uplatňovanie rodového hľadiska v legislatívnych, rozpočtových a ďalších dôležitých procesoch, ako aj stratégie, programy a projekty v rôznych oblastiach politiky treba systematicky vykonávať a sledovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože perspektívu rodovej rovnosti v celej Európskej únii musíme ďalej rozvíjať. Európska komisia by mala vypracovať akčnú stratégiu pre usmernenia v oblasti rodovej rovnosti a mala by prihliadať na hospodársku a finančnú krízu, trvalo udržateľný rozvoj, ako aj na súčasné priority usmernení, rovnakú ekonomickú nezávislosť žien a mužov, zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života a rovnakú účasť žien a mužov v rozhodovacom procese.

V súčasnosti jednoznačne chýbajú údaje týkajúce sa rodovej rovnosti, násilia páchaného na ženách a inštitucionálnych mechanizmov. Je veľmi dôležité, aby členské štáty čo najužšie spolupracovali s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť, ku ktorého úlohám patrí práca s porovnateľnými údajmi. Inštitút bude viesť štatistiky, bude sa vykonávať výskum s cieľom analyzovať otázky rodovej rovnosti a budú sa realizovať štúdie týkajúce sa štatistiky ukazovateľov údajov a interpretácie údajov. Ciele stanovené v pracovnom programe tohto inštitútu by mali pomôcť najmä v zavedení ukazovateľov vypracovaných v Pekingu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Rodová rovnosť je v súčasnosti jednou zo základných zásad, rodové nerovnosti však pretrvávajú a strategické ciele Pekinskej platformy ešte zďaleka neboli dosiahnuté.

Vítam návrh uznesenia, o ktorom budeme na dnešnom plenárnom zasadnutí hlasovať, pretože je stimulom na zlepšenie inštitucionálnych mechanizmov na uplatňovanie rodového hľadiska.

Uplatňovanie rodového hľadiska v rozvojovej spolupráci je nevyhnutné na podporu prosperujúcejšej, spravodlivejšej a bohatšej spoločnosti.

Chcela by som zdôrazniť významnú úlohu, ktorú ženy zohrávajú v oblasti vedy a techniky. Vo sfére vedeckého výskumu pôsobí čoraz viac žien, ktoré sa však sotva dostanú na vrchol kariérneho rebríčka alebo do centra rozhodovacích procesov. Využitie tohto potenciálu je nevyhnutné na presadzovanie spravodlivej rovnováhy a na podporu rastu a zamestnanosti.

Uplatňovanie rodového hľadiska v rôznych oblastiach politík treba považovať za jeden z pilierov prosperujúcejšej, spravodlivejšej a bohatšej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Ako oddaný zástanca ľudských práv a zásady rovnosti by som nešiel proti iniciatívam, ktorých cieľom je ochrana práv žien a dievčat. Vo svete, kde sú ženy stále hlavnými obeťami zločinov proti ich telesnému zdraviu a sexuálnemu sebaurčeniu, sú tieto práva často závažným spôsobom porušované.

Rodová rovnosť však nemôže ani na okamih zakrývať prirodzené, spoločenské a kultúrne rozdiely medzi pohlaviami. Rovnaké práva a rovnaké zaobchádzanie nie je to isté. S mužmi a ženami sa musí zaobchádzať spravodlivo, musia sa im poskytnúť rovnaké práva, ale musí sa prihliadať aj na ich vlastné potreby. V prípade žien sa to týka najmä takých oblastí, ako je podpora v materstve, zosúladenie pracovného a rodinného života a osobitná ochrana pred trestnými činmi, ktoré sa páchajú predovšetkým na ženách a deťoch a ku ktorým patrí sexuálne vykorisťovanie, obchodovanie s ľuďmi či zneužívanie.

Na záver by som zdôraznil, že žiadna iniciatíva EÚ v tejto oblasti sa nemôže snažiť dať ženám právo na umelé prerušenie tehotenstva v mene sexuálneho a reprodukčného zdravia. Táto záležitosť musí zostať na rozhodnutí jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Rodová rovnosť je jednou zo základných zásad Európskej únie a je zakotvená v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Únia tak má osobitné poslanie presadzovať a uplatňovať rovnosť medzi mužmi a ženami. Niet pochýb o tom, že poľutovaniahodný stav diskriminácie na základe rodovej príslušnosti dnes stále existuje v rozvojových aj rozvinutých krajinách vrátane Európskej únie na všetkých spoločenských, hospodárskych a kultúrnych úrovniach. Účinný boj proti tomuto javu si vyžaduje účinné mechanizmy na určenie problémov a zber informácií, ktoré nebudú narážať na prekážky a politické obmedzenia, aby sa jasne a s istotou mohli stanoviť príčiny a dôsledky s cieľom zabezpečiť komplexnú reakciu. Tento štrukturálny problém je prekážkou pokroku a rozvoja konkrétnych spoločenstiev a ľudstva všeobecne.

Som presvedčený, že najvyššou prioritou by malo byť odstránenie domáceho násilia. Na to bude nevyhnutne potrebné zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a hospodársku rovnosť mužov a žien. Pri opatreniach a politikách, ktorých cieľom je presadzovanie rodovej rovnosti, musí Európska komisia spolu s členskými štátmi prihliadať na rôzne činitele vrátane hospodárskej a finančnej krízy, vplyvu zmeny klímy a starnutia spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE), písomne.(SV) Švédski konzervatívci dnes 25. februára 2010 hlasovali za uznesenie B7-0118/2010 o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom „Peking + 15“. Chceli by sme však zdôrazniť, že podľa nás by sa pri revízii v roku 2010 nemala do lisabonskej stratégie začleniť kapitola týkajúca sa rovnosti, keďže táto otázka je už zahrnutá v Rímskej zmluve a v Charte základných práv Európskej únie. Radi by sme tiež upozornili, že podľa nás by ženy mali mať právo rozhodovať o vlastnej sexualite a reprodukcii. Veríme v schopnosť jednotlivcov rozhodovať o vlastnom živote. EÚ by do tejto oblasti nemala zasahovať. Zlepšenie v otázke rovnosti je jednou z veľkých úloh EÚ, pri ktorej sa ostatné členské štáty EÚ môžu inšpirovať príkladom švédskeho pokroku.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Podporila som toto uznesenie, pretože 15 rokov po Svetovej konferencii o ženách, ktorá sa uskutočnila v Pekingu, si musíme priznať, že vo vzťahu k rodovej rovnosti sa dosiahol len malý pokrok a že v mnohých oblastiach vrátane zamestnanosti, vzdelávania a politiky stále pretrvávajú sexistické stereotypy. Podporila som aj zmienku o potrebe zlepšenia sexuálneho a reprodukčného zdravia žien v Európe i vo svete a o podpore otcov v tom, aby sa spoločne podieľali na plnení rodinných povinností napríklad využitím rodičovskej dovolenky. Na záver chcem povedať, že v rámci revízie lisabonskej stratégie sa musí stať prioritou cieľ dosiahnutia rodovej rovnosti, ktorý musí mať reálny dosah na vnútroštátne opatrenia v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písomne.(HU) Ciele Pekinskej akčnej platformy, ktoré boli prijaté pred 15 rokmi, sa dodnes nesplnili a vo väčšine oblastí týkajúcich sa rovnosti žien a mužov bol sotva zaznamenaný nejaký pokrok. Na úrovni členských štátov ani na úrovni Európskej únie sa, žiaľ, nekladie dostatočný dôraz na boj proti extrémnej chudobe a viacnásobnej diskriminácii, ktorá postihuje ženy.

Musíme omnoho dôslednejšie zosúladiť pekinské ciele prijaté v rámci OSN a vykonávanie nového plánu EÚ na uplatňovanie rovnosti mužov a žien. Počas Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorý teraz máme, je zvlášť dôležité, aby sa ženám, ktoré sa nachádzajú tesne nad hranicou chudoby, dostalo primeranej ochrany, pretože akákoľvek zmena v zamestnaní alebo rodinnej situácii, napríklad strata práce, rozvod, ovdovenie ba aj pôrod, pre nich znamená exponenciálny nárast hrozby chudoby. Je potešiteľné, že program trojice španielskeho, belgického a maďarského predsedníctva kladie veľký dôraz na nadväzné kroky vo vzťahu k vykonávaniu pekinských cieľov a zároveň deklaruje zámer uplatňovať komplexný prístup v oblasti prevencie chudoby, ktorá postihuje ženy a deti, a boja proti nej. Dúfam, že týmito perspektívami sa bude s primeranou vážnosťou zaoberať aj schôdza OSN, ktorá sa má uskutočniť začiatkom marca. Na posúdenie a revíziu politík zameraných na dosiahnutie rovnakých príležitostí pre mužov a ženy sú potrebné spoľahlivé údaje členené podľa pohlaví a za úvahu by stálo aj zavedenie normovaných spoločných ukazovateľov na zisťovanie miery rodovej nerovnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písomne. – Hlasovala som za odsek 9 uznesenia o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom „Peking + 15“, ktorý podporuje sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien. Sexuálne a reprodukčné práva sú založené na všeobecne uznávaných právach na telesnú integritu, nediskrimináciu a najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia. Tieto práva sú zakotvené v medzinárodných právnych predpisoch (vrátane článku 12 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v ktorom štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú „právo každého na dosiahnutie najvyššej dosažiteľnej úrovne fyzického a duševného zdravia“, a článku 12 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien o odstránení „diskriminácie žien v oblasti starostlivosti o zdravie, s cieľom zabezpečiť, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, prístup k zdravotníckym službám vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na plánovanie rodiny“). Konsenzuálne dokumenty (napríklad Akčný program káhirskej konferencie z roku 1994 a Pekinská akčná platforma z roku 1995) sú tiež dôkazom záväzku vlád voči sexuálnym a reprodukčným právam (žien). S týmto pohľadom sa stotožňuje veľká časť našej voličskej základne v Rumunsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Nerovnosti medzi mužmi a ženami na rôznych úrovniach, či už podľa povolaní, odvetví alebo rôznych stereotypov, sa postupom času zotreli. Rovnosť mužov a žien v EÚ sa postupne stáva skutočnosťou, a hoci sa ešte stále vyskytujú prípady diskriminácie, začíname byť svedkami veľmi priaznivého vývoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Ochrana práv žien je aj pre mňa dôležitá. Používanie kvót, takzvanú pozitívnu diskrimináciu, však nepovažujem za rozumnú. Tu by mala byť rozhodujúca kvalifikácia a nie pohlavie. To by malo byť základným pravidlom rovnako pre mužov aj ženy. Práve z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. – Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože rodová rovnosť sa musí uplatňovať vo všetkých oblastiach.

Pokiaľ ide o Rumunsko, za týchto pätnásť rokov sa dosiahol pokrok len v niektorých oblastiach určených Pekinskou akčnou platformou. Zastúpenie žien v rumunskej politike na úrovni rozhodovania predstavuje po voľbách z roku 2009 asi 11 % v parlamente a do vlády bola vymenovaná jediná žena. K prioritám, ktoré by sme mali dôrazne riešiť, patrí násilie páchané mužmi na ženách, obchodovanie s ľuďmi a zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch.

To všetko budeme môcť riešiť, len keď budú rozhodovať ženy o ženách. Ak ženy nie sú začlenené do všetkých spoločenských a politických výkonných orgánov, je to mrhanie 50 % duševných schopností a zároveň to znamená, že záujmy všetkých občanov nie sú skutočne zastúpené.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za konečné znenie uznesenia, pretože zahŕňa našu požiadavku, aby Európska komisia vo svojom pláne na roky 2010 – 2014 neprihliadala len na hospodársku a finančnú krízu, ale aj na vplyv zmeny klímy na ženy a zdôrazňuje skutočnosť, že nerovnosť a rodové stereotypy v EÚ naďalej pretrvávajú, pričom v oblastiach, ktorými sa Pekinská platforma zaoberala, zostávajú ženy v podriadenom postavení voči mužom, a pretože presadzuje rodovú rovnosť najmä v súvislosti s otcovskou dovolenkou.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne.(FR) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože zdôrazňuje, aký pokrok ešte musí 189 signatárskych štátov Pekinskej akčnej platformy dosiahnuť, aby sa zabezpečila skutočná rovnosť žien a mužov. Podporujem najmä odsek, v ktorom sa zdôrazňuje, že „sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú neodlučiteľnou súčasťou agendy práv žien“. V tejto súvislosti by som rád upozornil, že keď bola v roku 2009 prijatá moja správa o rovnosti žien a mužov, väčšina poslancov Európskeho parlamentu podporila názor, že ženy musia mať jednoduchý prístup k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne.(FR) Spoločne so svojimi kolegami z Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice som hlasovala za správu pani Svenssonovej o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom „Peking + 15“. Jej hodnotenie predstavuje zmiešaný obraz.

Je pravda, že sa dosiahol pokrok, ale ako môžeme byť spokojní, keď v mzde mužov a žien stále existuje rozdiel vo výške 14 % až 17,5 %?

Okrem toho je neprijateľné, aby väčšina poslancov Európskeho parlamentu prijala veľmi nejednoznačný pozmeňujúci a doplňujúci návrh(1) predložený Európskymi konzervatívcami a reformistami, ktorý vychádza z predpokladu, že ženy, ktoré sa uchýlia k umelému prerušeniu tehotenstva, sa nerozhodujú zodpovedne a na základe informácií. To je nepriamy útok na právo na umelé prerušenie tehotenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), písomne. – Členské štáty ECR podpísali Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Pekinskú akčnú platformu. Preto sa domnievame, že nie je potrebné, aby sa EÚ ako celok „stala zmluvnou stranou Dohovoru“ a sme proti tomu, aby sa EÚ takýmto spôsobom správala ako štát. Skupina ECR prikladá veľký význam rovnosti všetkých ľudí, sme však proti ďalším právnym predpisom na úrovni EÚ. Sme presvedčení, že otázka rodovej rovnosti sa najlepšie riadi na vnútroštátnej úrovni so zapojením občianskej spoločnosti v rámci miestnych spoločenstiev. Z týchto dôvodov sme hlasovali proti uzneseniu.

 
  
  

Správa: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Nadja Hirsch, Silvana Koch-Mehrin, Holger Krahmer, Britta Reimers a Alexandra Thein (ALDE), písomne.(DE) V súlade s uznesením Európskeho parlamentu o návrhu všeobecného rozpočtu na rozpočtový rok 2010, ktoré bolo prijaté 17. decembra 2009, sa dnes po revidovaných výpočtoch vykonaných parlamentnou administratívou uskutočnilo hlasovanie o opravnom rozpočte pre Európsky parlament. Slobodná demokratická strana v Európskom parlamente sa zdržala hlasovania, pretože v príslušnom balíku pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je odsek, ktorý je v rozpore s naším presvedčením. Strana FDP už počas diskusií vo výbore vyjadrila svoj nesúhlas so zvýšením asistentského príspevku na 1 500 EUR. Asistenti poslancov Európskeho parlamentu sú platení mimo tohto asistentského príspevku. Strana FDP považuje argument, že je potrebných viac peňazí v dôsledku dodatočnej práce, ktorú musia poslanci Európskeho parlamentu urobiť v súvislosti s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, za pochybný, pretože nič z predchádzajúcich skúseností tomu nenasvedčuje. V dôsledku Lisabonskej zmluvy, ktorá nedávno nadobudla platnosť, bude Parlament určite celkovo potrebovať ďalšie kapacity pre legislatívnu prácu, ale po zavedení štatútu asistentov od začiatku súčasného volebného obdobia ešte stále neexistuje dôkaz, že poslanci Európskeho parlamentu skutočne potrebujú viac asistentov. Preto existujú dôvody na obavy, že budú nasledovať ďalšie požiadavky a dodatočné zvýšenia alebo rozšírenie kapacity úradu. Z tohto dôvodu sa strana FDP v Európskom parlamente zdržala hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Správu pána Maňku, po prvýkrát predloženú na schôdzi Výboru pre rozpočet 25. januára 2010, charakterizujú tri rozhodujúce body, ktoré ma viedli k rozhodnutiu zdržať sa hlasovania.

Po prvé, náhle a oneskorené zistenie, pokiaľ ide o podpísanie rozpočtu na rok 2010 v decembri 2009, že bol prekročený 20 % limit pre výdavky v rámci „okruhu 5“. Dohoda posunúť problém z decembra na január, želanie nezverejniť zaťaženie rozpočtu súvisiace s Lisabonskou zmluvou a to, že táto otázka bola predložená narýchlo bez možnosti požadovať tam, kde je to potrebné, efektívnejšie využívanie momentálne dostupných prostriedkov, viedli k úplnému prekrúteniu skutočnosti.

Po druhé, nesúhlasím s rozhodnutím využívať rezervy vyčlenené na politiku v oblasti budov na pokrytie novej potreby likvidity. Je to sporná otázka, ktorá sa musí riešiť v najbližších mesiacoch, keď s istotou budeme vedieť, že môžeme počítať s potrebnými finančnými prostriedkami.

A napokon, myslím si, že suma 1 500 EUR mesačne ako prostriedky pridelené asistentom poslancov je neprimeraná vzhľadom na to, že minimálna hranica pre menovanie novej úrovne I – akreditovaný asistent je 1 649 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Lisabonská zmluva znamená väčšie právomoci pre Parlament. V globalizovanom svete sú však problémy čoraz komplexnejšie a rozhodnutia musia byť technicky bezchybné a vedecky podložené.

Je veľmi dôležité, aby politickí činitelia boli informovaní o najnovších vedeckých poznatkoch, pretože tie im umožnia prijímať najlepšie rozhodnutia.

Pri tomto rozpočte sú to rozhodnutia o obmedzeniach v okruhu budov a o zvýšení v oblasti technickej podpory poslancov, čo poskytne potrebné prostriedky pre Parlament, aby mohol dobre vykonávať svoje povinnosti, s vedeckou i technickou podporou, ktorá je v 21. storočí taká nevyhnutná.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som proti tejto správe, pretože rozpočet EÚ naďalej tvorí najmenšie percento európskeho HDP (0,97 %), čo nepokryje potrebu posilniť slabé hospodárstva a spoločnosti a rast financií. Potreba výrazného zvýšenia rozpočtu na aspoň 5 % je čoraz naliehavejšia najmä v súčasnej hospodárskej kríze, ktorá zasiahla celú Európsku úniu, aby bolo možné sa venovať sociálnym potrebám a zastaviť znižovanie verejných výdavkov. V tomto rámci je nevyhnutné riešiť problémy operačných potrieb a venovať sa harmonizácii výdavkov Európskeho parlamentu a Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jürgen Creutzmann (ALDE), písomne. (DE) V súlade s uznesením Európskeho parlamentu o návrhu všeobecného rozpočtu na rozpočtový rok 2010, ktoré bolo prijaté 17. decembra 2009, sa dnes po revidovaných výpočtoch vykonaných parlamentnou administratívou uskutočnilo hlasovanie o opravnom rozpočte pre Európsky parlament. Slobodná demokratická strana v Európskom parlamente sa zdržala hlasovania, pretože v príslušnom balíku pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je odsek, ktorý je v rozpore s naším presvedčením.

Strana FDP už počas diskusií vo výbore vyjadrila svoj nesúhlas so zvýšením asistentského príspevku na 1 500 EUR. Asistenti poslancov Európskeho parlamentu sú platení mimo tohto asistentského príspevku. Strana FDP považuje argument, že je potrebných viac peňazí v dôsledku dodatočnej práce, ktorú musia poslanci Európskeho parlamentu urobiť v súvislosti s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, za pochybný, pretože nič z predchádzajúcich skúseností tomu nenasvedčuje. Pravdaže, v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorá nedávno nadobudla platnosť, bude Parlament celkovo potrebovať ďalšie kapacity pre legislatívnu prácu, ale po zavedení štatútu asistentov od začiatku súčasného volebného obdobia ešte stále neexistuje dôkaz, že poslanci Európskeho parlamentu skutočne potrebujú viac asistentov. Preto existujú dôvody na obavy, že budú nasledovať ďalšie požiadavky a dodatočné zvýšenia alebo rozšírenie kapacity úradu. Z tohto dôvodu sa strana FDP v Európskom parlamente zdržala hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Hlasoval som za správu pána Maňku, ktorá je prvým krokom v zmene a doplnení rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2010 hľadajúcim ďalšie rozpočtové a ľudské zdroje, ktoré by Európskemu parlamentu umožnili plniť svoju rozšírenú úlohu. Medzi tieto ďalšie zdroje patrí aj zvýšenie mesačných príspevkov na asistentskú výpomoc pre poslancov EP, aby sa podporila ich legislatívna úloha zvýšená Lisabonskou zmluvou. Lisabonskou zmluvou získava Parlament rovnaké postavenie, aké má Rada, ako spoločný zákonodarca zodpovedný za asi 95 % legislatívnych postupov. Zahŕňa to teraz oblasti ako sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, výskum a štrukturálne fondy. Súhlas Parlamentu musia teraz dostať aj rokovania o medzinárodných dohodách a uzavretia týchto dohôd, čo vyžaduje podrobné expertízy. Je veľmi dôležité, aby poslanci EP mali pracovníkov nevyhnutných na to, aby mohli túto prácu vykonávať tak, ako je potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati si myslíme, že výbory, pri ktorých nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy vzrastie pracovné zaťaženie, je potrebné posilniť. To odôvodňuje zvýšenie počtu zamestnancov sekretariátov Parlamentu a skupín v týchto výboroch. Nesúhlasíme však s názorom, že poslanci EP potrebujú viac pracovníkov. Predovšetkým by sme boli radi, keby sa zdroje Parlamentu zvýšili skôr prostredníctvom prerozdelení a opatrení na zvýšenie efektívnosti než celkovým zvýšením rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) So zreteľom na novú úlohu Parlamentu v súvislosti s Lisabonskou zmluvou a jeho nové funkcie a vzhľadom na záväzok prijatý pri schválení rozpočtu na rok 2010 má toto zvýšenie finančných prostriedkov použiteľných na chod Parlamentu zmysel, pretože zabezpečí, že tento orgán bude mať všetky materiálne a ľudské zdroje, ktoré potrebuje na precízne a kvalitné plnenie svojich nových úloh v novom inštitucionálnom rámci.

Toto zvýšenie finančných prostriedkov však nesmie ohroziť rozpočtovú udržateľnosť a presnosť finančných výkazov, keďže tie sú veľmi dôležité v ktorejkoľvek inštitúcii. Okrem toho musí existovať presnosť a transparentnosť v spravovaní finančných prostriedkov dostupných v tomto rozpočte.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento opravný rozpočet na rozpočtový rok 2010 týkajúci sa rozpočtu Parlamentu (oddiel 1 všeobecného rozpočtu EÚ) má teraz hodnotu 1 616 760 399 EUR, čo predstavuje 19,99 % pôvodného okruhu 5 prijatého v prvom čítaní. V tomto opravnom rozpočte sme znížili rezervu na budovy z 15 miliónov EUR na 11 miliónov EUR.

Potreba tohto rozpočtu vznikla ako dôsledok nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Parlament preberá nové právomoci a nové zodpovednosti. Našou prioritou je teraz dokonalosť v právnych predpisoch. Aby ju bolo možné zabezpečiť, je dôležité poskytnúť poslancom, výborom a politickým skupinám dostatočné prostriedky. Tento opravný rozpočet spĺňa právne a rozpočtové normy a dobrú finančnú disciplínu. Ako spravodajca Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) pre tento rozpočet si myslím, že rozpočtová disciplína a snaha o šetrenie je teraz, počas jeho plnenia, potrebnejšia než kedykoľvek predtým. Preto znovu zdôrazňujem dôležitosť vytvorenia rozpočtu s nulovým základom, ktorý zaručí zvýšenú disciplínu a transparentnosť, a takisto naliehavo žiadam informácie týkajúce sa fixných výdavkov Parlamentu. Rovnako musím trvať aj na potrebe dlhodobého plánovania politiky v oblasti budov s cieľom zabezpečiť rozpočtovú udržateľnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) V Aténach včera vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí a Grécko bolo ochromené generálnym štrajkom na protest proti plánu šetrenia zavedenému EÚ, Európskou centrálnou bankou vo Frankfurte a MMF. Je pravda, že Grécko nebolo vždy také dôsledné v hospodárení s verejnými financiami a fondmi EÚ, aké by malo byť. Je však škandalózne, že hlavným účinkom tohto plánu šetrenia by malo byť upokojenie trhov, tých istých trhov, ktoré v súčasnosti špekulujú s dlhom Grécka a ktoré zapríčinili tento zmätok. Tých istých trhov, od ktorých si štáty vďaka vašim ultraliberálnym zákonom musia požičiavať pri vysokých úrokových sadzbách. Zároveň pod zámienkou údajného zvýšenia pracovného zaťaženia v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a domnelých obáv Parlamentu o kvalitu legislatívnych textov si poslanci EP sami sebe udelia „malé“ zvýšenie rozpočtu vo výške niekoľkých miliónov eur, aby bolo možné získavať pracovníkov pre politické skupiny! Svoje pedantné kontroly teda použite pri svojich vlastných výdavkoch a buďte takí prísni, aké podľa vás musia byť členské štáty! Budeme hlasovať proti tomuto textu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), písomne. (FR) Kríza je tu a je pravda, že veľké množstvo podnikov a občanov má problémy. Napriek tomu som hlasovala za zvýšenie balíka asistentskej výpomoci, pretože nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy pribúdajú úlohy Európskeho parlamentu: musíme v mene našich občanov vykonať viac práce a splniť viac povinností. Z tohto zvýšenia majú prospech len naši asistenti, samotní poslanci EP neuvidia na svojich platoch žiadne zvýšenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Spolu s našou skupinou som dnes vyjadril podmienenú podporu zvýšenia asistentského príspevku v tejto fáze postupu. Táto podpora je podmienená posúdením využívania príspevku, na ktoré sa vyzýva v správe pána Maňku. Naše konečné stanovisko k zvýšenému príspevku bude podmienené výsledkom tohto posúdenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Bez obáv som hlasoval za tento rozpočtový pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Nie je to tak, že požadujeme peniaze pre seba, ako tvrdí tlač. Musíme však inštitúcii Európskeho parlamentu poskytnúť potrebné zdroje, aby mohla plniť očakávania európskych občanov od tohto fóra. Viem, že nielenže prechádzame hospodársky ťažkým obdobím, ale aj rozpočtové obmedzenia v mnohých štátoch sú obrovské. Tento rozpočet nie je ani prehnaný. Dosiahli sa úspory a bude sa v nich pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE), písomne. (DE) Hlasovala som za správu pána Maňku, hoci nesúhlasím s rozpočtových zvýšením asistentského príspevku pre poslancov EP. Pani Trüpelová, zodpovedná poslankyňa v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, vo svojom vysvetlení nášho hlasovania v menej celej skupiny jasne povedala, že naše hlasovanie za túto správu je podmienené tým, že sa pred uvedením zvýšenia do platnosti vykoná posúdenie asistentského príspevku. Obidva ďalšie body – totiž zvýšenie pracovných miest pre výbory a skupiny – považujem za rozumné a nevyhnutné ako dôsledok nových legislatívnych právomocí Parlamentu v súlade s Lisabonskou zmluvou. My poslanci chceme a budeme brať tieto právomoci veľmi vážne a tak budeme dobre plniť svoju úlohu jediných volených zástupcov európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. – Schválenie a následné nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy znamená pre Parlament zvýšenú zodpovednosť a tým spôsobené administratívne zaťaženie. Vzhľadom na to, že pre Parlament sú prioritou dokonalé právne predpisy, poslancom sa na ich uskutočnenie musia poskytnúť materiálne a ľudské zdroje. Tento nový rozpočet však musí rešpektovať miery využitia hodnôt v rámci okruhu 5 (administratívne výdavky) viacročného finančného rámca (VFR), ktoré boli stanovené na 20 % hodnoty tohto okruhu, aby sa zachovala rozpočtová udržateľnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. (SV) Vzhľadom na všetky obmedzenia vykonávané v celej Európe musíme prejaviť solidaritu so štátmi, ktoré financujú rozpočet EÚ, tým, že nebudeme zvyšovať svoje výdavky, a preto hlasujem proti návrhu opravného rozpočtu týkajúceho sa Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Hlasoval som proti tejto správe, pretože od 1. mája 2010 plánuje zvýšenie balíka na prijímanie asistentov a príspevky pre nich na 1 500 EUR mesačne. Našťastie pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený Skupinou zelených/Európskou slobodnou alianciou ustanovuje posúdenie súčasného stavu systému príspevkov, ktorý je v platnosti od volieb v roku 2009. Zvýšenie príspevku na asistentskú výpomoc má dokonca nadobudnúť platnosť bezpodmienečne, bez povinnosti zohľadniť výsledky tohto posúdenia. Správa uvažuje aj o posilnení parlamentných výborov a politických skupín. Táto operácia stojí každoročne 13,3 miliónov EUR, z čoho 8,832 miliónov EUR je určených na asistentské príspevky.

Je to zlé rozhodnutie. Poškodzuje dobré meno tejto inštitúcie. Nebolo premyslené. Nerozmýšľalo sa nad ďalšími následkami. Kam sa títo noví asistenti umiestnia? Bude to v novej budove? Vznikne ešte viac nákladov? Okrem toho sa obávam, že tieto peniaze sa z veľkej časti použijú na prijímanie neakreditovaných asistentov za podmienok vnútroštátnych miezd. Práve takýto systém viedol v niektorých prípadoch k podvodom. A teraz možno doširoka otvoríme dvere zneužívaniu. Preto naliehavo žiadam, aby sa najskôr vykonalo jasné posúdenie existujúceho systému, jedine potom môžeme prijať informované rozhodnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy viedlo k prijatiu návrhu na zmenu a doplnenie rozpočtu na rok 2010 s cieľom vyhovieť dodatočným potrebám Parlamentu spojeným s týmto nadobudnutím. Vzhľadom na to, že pre Parlament sú prioritou dokonalé právne predpisy, rád by som zdôraznil dôležitosť poskytnutia potrebných prostriedkov poslancom, výborom a politickým skupinám, aby mohli dosiahnuť tento cieľ, a takisto prostriedkov na pokrytie ich celkových potrieb v súvislosti s dlhodobou politikou v oblasti budov.

Preto má opravný rozpočet na rozpočtový rok 2010 teraz hodnotu 1 616 760 399 EUR, čo predstavuje 19,99 % pôvodného okruhu 5 prijatého v prvom čítaní, a rezerva na budovy bola znížená z 15 miliónov EUR na 11 miliónov EUR. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť toho, že správa zahŕňa vytvorenie rozpočtu s nulovým základom, ktorý zabezpečí väčšiu rozpočtovú udržateľnosť, a že to musí byť v súlade s ročným legislatívnym plánom. Z uvedených dôvodov som hlasoval za tento dokument, ktorý Parlamentu umožní dostať dostatočné prostriedky na pokrytie výdavkov spojených s jeho novou úlohou vyplývajúcou z Lisabonskej zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE), písomne. – Zelení/skupina EFA vyjadruje podmienenú podporu zvýšenia príspevku na asistentskú výpomoc v tejto fáze postupu. Pre našu skupinu je rozhodujúce posúdenie využívania asistentského príspevku, ktoré sa požaduje v správe pána Maňku. Toto posúdenie by sa malo vykonať včas, keďže neskôr na jar bude rozpočtový orgán rozhodovať o príslušnom opravnom rozpočte. Skupina môže svoju podporu zvýšenia asistentského príspevku prehodnotiť s prihliadnutím na výsledok tohto posúdenia a na základe diskusií v rámci našej skupiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Naozaj by som rád podporil poslancov EP a zároveň chcem vyjadriť znepokojenie nad tým, že najmä v čase krízy sa zvyšujú rôzne príspevky pre poslancov EP a pre pracovníkov v ich tímoch. Predovšetkým by som chcel upozorniť na tie kategórie výdavkov, ktoré je ťažké sledovať alebo sa vôbec nesledujú. Práve tieto kategórie výdavkov by sa nemali počas krízy zvyšovať.

 
  
  

Správa: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. (EL) Správa podporuje spoločnú politiku rybného hospodárstva EÚ, ktorá v mene ochrany populácie rýb mala za následok zánik veľkého počtu malých rybárskych lodí v Grécku, mnoho malých a stredných rybolovných podnikov vytlačila z pôsobnosti v tejto oblasti, mnohé pobrežné oblasti odsúdila na opustenosť a nezamestnanosť a činnosť sa koncentrovala do rúk veľkých rybolovných spoločností. Na charakter politiky EÚ podporujúcej monopoly poukazuje skutočnosť, že dve tretiny finančných prostriedkov Spoločenstva smerovali do veľkých podnikov (rybolovné spoločnosti, zariadenia na chov rýb, spracovanie), kým zvyšnú jednu tretinu dostali malí a strední rybári na to, aby zničili svoje lode a odišli z profesie. Z opatrení určených na náhradu/opravu plavidiel profitovali len veľké spoločnosti. Správa, tak ako zelená kniha, pripisuje rovnakú zodpovednosť za znižovanie populácie rýb veľkým rybolovným spoločnostiam i malému pobrežnému rybolovu. Nerozlišuje medzi opatreniami, ktoré sú potrebné v rybolovných oblastiach, a prehliada ich individuálne osobitosti. Spoločná politika rybného hospodárstva EÚ slúži ambíciám veľkých rybolovných spoločností, ktoré naďalej plienia bohatstvo morí, a podporuje veľké podniky v odvetví chovu rýb. Táto politika, ktorej jediným kritériom je ziskovosť kapitálu, má za následok ničenie morského prostredia a ekosystémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Vítam zavedenie novej stratégie zameranej na riešenie problémov týkajúcich sa rybolovu v Európskej únii. Nadmerný rybolov, nezákonný rybolov, znečistenie a zmena klímy sú faktory, ktoré ohrozujú morské ekosystémy. To je dôvod, prečo záujem o vysokokvalitnú akvakultúru v Európe prinesie hospodársky a zároveň ekologický prospech.

Je nevyhnutné, aby sme udržiavali správnu rovnováhu medzi hospodárskym rastom, tradíciami rybolovu v určitých regionálnych komunitách a najlepšími metódami rybolovu. Najdôležitejšou vecou pre nás je uvedomiť si, že podpora akvakultúry, ktorá je trvalo udržateľná a hospodársky dlhodobo efektívna, je závislá predovšetkým od toho, akí ohľaduplní sme k životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Odvetvie rybárstva v Európe zažíva ťažké časy. Rybári prichádzajú o jediný zdroj živobytia, a to najmä v tých regiónoch EÚ, kde je málo sociálnych a hospodárskych alternatív. Preto jednoznačne podporujem návrh Komisie uvedený v zelenej knihe, že je nevyhnutné úplne a od základu reformovať politiku rybného hospodárstva a tým toto odvetvie prispôsobiť meniacemu sa trhu. Je to poľutovaniahodné, ale prešlo 27 rokov od vytvorenia spoločnej politiky rybného hospodárstva a toto odvetvie nefunguje tak, ako by malo, a problémy sa neriešia dostatočne rýchlo. Problémy z roku 2002 naďalej pretrvávajú a najnovšie udalosti spojené s hospodárskou krízou a vplyvom zmeny klímy na populáciu rýb ich ešte viac zhoršili. Prioritami reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva musia byť aj naďalej obnovenie populácie rýb, udržateľné riadenie a zabezpečenie existenčného minima rybárov. Rybolov je veľmi dôležitý pre celú EÚ, preto by sa jednoducho nemal vnímať ako činnosť, ale ako odvetvie, ktoré je priamym zdrojom zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark, William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage a Paul Nuttall (EFD), písomne. – Správa síce poukazuje na spoločnú politiku rybného hospodárstva, ktorá je trochu menej hrozná než absurdnosť, ktorú máme dnes, odporúča však ponechať rybné hospodárstvo pod koristníckym riadením nedemokratickej a antidemokratickej „Európskej únie“ a z tohto dôvodu ju Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) nemôže podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Podpora spoločného záujmu medzi organizáciami výrobcov v dodržiavaní zásad presadzovaných Európskou úniou sa stáva kľúčovým prvkom v reformovaní politiky rybného hospodárstva. Európska únia nemôže očakávať, že európske rybárske flotily na základe hospodárskej reality prirodzene zmenia svoju veľkosť. Ich nadmerná kapacita, osem rokov po celosvetovom samite o trvalo udržateľnom rozvoji, a pokračujúci úbytok populácie rýb sú ďalšími dôvodmi pre ďalekosiahlu reformu spoločnej politiky rybného hospodárstva. Nesmie sa však zabúdať na to, že v pobrežných regiónoch štátov Európskej únie sú celé komunity, ktorých život sa točí okolo rybolovu. Ako sa tiež spomína v správe o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, táto činnosť je súčasťou kultúrneho dedičstva a tradícií, ktorých vymiznutie si nikto neželá.

Revízia spoločnej politiky rybného hospodárstva je v záujme každého členského štátu, aby bolo možné splniť hlavný cieľ, ktorý sa prijme na samite v roku 2012 a ktorým je dosiahnutie úrovne populácie rýb, ktorá umožní maximálny udržateľný výnos do roku 2015, čím sa zabezpečí, že Európska únia už nebude musieť dovážať polovicu rýb, ktoré potrebuje, z iných trhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Odvetvie rybolovu je strategicky významné pre spoločensko-hospodársku prosperitu pobrežných komunít, miestny rozvoj, zamestnanosť a pre zachovanie a vytváranie hospodárskej činnosti.

Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v rámci tohto odvetvia ako na hospodárskej, tak na spoločenskej úrovni je nesmierne dôležité, ale rovnako nevyhnutné je zabezpečiť zachovanie dobrého environmentálneho stavu celého morského prostredia EÚ.

Vykonávanie spoločnej politiky rybného hospodárstva priamo súvisí s otázkami ako ochrana životného prostredia, zmena klímy, bezpečnosť, verejné zdravie, ochrana spotrebiteľov a regionálny rozvoj, vnútorný a medzinárodný obchod, vzťahy s tretími krajinami a rozvojová spolupráca a je dôležité zaručiť náležitú a dôkladnú rovnováhu všetkých týchto oblastí.

Chcela by som zdôrazniť potrebu kompaktného rámca Európskej výskumnej oblasti na podporu udržateľného využívania oceánov a morí.

Rovnako dôležité je zvážiť povahu obmedzení, ktoré ovplyvňujú najvzdialenejšie regióny a ktorých trvalosť, intenzita a spolupôsobenie ich odlišujú od ostatných regiónov EÚ nevýhodami vyplývajúcimi z geografickej polohy alebo demografickými problémami.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som proti správe o spoločnej politike rybného hospodárstva napriek tomu, že obsahuje množstvo prvkov, ktoré predstavujú pozitívny vývoj v porovnaní so súčasnou situáciou. Základné body správy sú však, žiaľ, v rozpore so skutočnosťou, že morské zdroje sú spoločným verejným majetkom, ktorý nie je možné privatizovať, a pozmeňujúci a doplňujúci návrh Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice bol v tomto bode zamietnutý. Táto konkrétna správa nespája potrebnú ochranu morského prostredia, zachovanie populácie rýb a sociálnu a finančnú ochranu rybárov, najmä malých rybárov, s katastrofálnymi následkami pre prostredie a životaschopné rybné hospodárstvo a nepriaznivým dosahom na rybárov i spotrebiteľov, ktorí musia platiť konečnú cenu za produkt, pričom zo zisku profitujú skôr veľké súkromné spoločnosti než malí rybári. Správe sa nedarí skutočne zohľadniť rôzne podmienky v jednotlivých členských štátoch EÚ a následne ani zabezpečiť potrebnú, náležite upravenú politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Chcel by som zablahoželať pani Patrãovej Nevesovej k vynikajúcej správe o reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva. V roku 2002 sa identifikovali nespočetné problémy v súvislosti so spoločnou politikou rybného hospodárstva, tie sa však teraz ešte zhoršili v dôsledku hospodárskej a energetickej krízy a ničivých vplyvov zmeny klímy. Ak má táto spoločná politika slúžiť záujmom moderného rybného hospodárstva, potrebuje zaviesť súbor dôkladných zmien, ktoré zabezpečia správnu rovnováhu medzi zachovaním zdrojov a životaschopnosťou odvetvia tým, že otvoria dvere novým systémom riadenia pre rôzne typy rybolovu v rámci EÚ.

Vítam záujem decentralizovať spoločnú politiku rybného hospodárstva a odstrániť z nej byrokraciu a regionalizovať riadenie rybného hospodárstva v medziach stanovených Lisabonskou zmluvou. Tiež vítam potrebu zabezpečiť, že úpravy sa prispôsobia malému pobrežnému rybolovu a priemyselnému rybolovu pri rešpektovaní ekologických, hospodárskych a sociálnych požiadaviek. Chcel by som tiež zdôrazniť ochranu záujmov rybného hospodárstva Spoločenstva. To si však vyžaduje príslušné sledovanie zo strany národných vlád, pre ktoré by malo byť rybné hospodárstvo strategickou prioritou, aby sa zabezpečila hospodárska a sociálna životaschopnosť pobrežných komunít.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Domnievam sa, že je potrebné vypracovať plány na riadenie a podporu dlhodobej obnovy populácie rýb pre všetky typy rybolovu a všetky geografické rybárske oblasti v rámci Európskej únie. Musia sa vziať do úvahy predovšetkým obrovské rozdiely, ktoré v Európe existujú z hľadiska rybolovu. Musí sa preniesť väčšia zodpovednosť na rybárske oblasti a musí sa zlepšiť tradičný systém kvót. Európa musí zaujať pevný spoločný postoj k riadeniu zdrojov v rybnom hospodárstve, ktorý bude zahŕňať kontinentálny a trhový rozmer tohto odvetvia, ako aj odvetvia výlovu a akvakultúry, v súlade s novou jednotnou námornou politikou Európskej únie a s jej záujmom o udržateľný rast v pobrežných regiónoch.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage a Paul Nuttall (EFD), písomne. – Správa síce poukazuje na spoločnú politiku rybného hospodárstva, ktorá je trochu menej hrozná než absurdnosť, ktorú máme dnes, odporúča však ponechať rybné hospodárstvo pod koristníckym riadením nedemokratickej a antidemokratickej „Európskej únie“ a z tohto dôvodu ju Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) nemôže podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o zelenej knihe o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, pretože obsahuje dôležité záväzky, ktoré nepochybne vylepšujú pôvodný návrh. Chcela by som zdôrazniť význam zavedenia ekologického a sociálneho prístupu v hľadaní nových systémov riadenia zdrojov rybného hospodárstva, ktoré doplnia súčasný systém založený na princípe relatívnej stability.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati sme hlasovali proti správe o zelenej knihe a reforme politiky rybného hospodárstva EÚ. Väčšina Parlamentu odmietla uprednostniť ekologickú udržateľnosť a hlasovala za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom sa uvádza, že našu politiku voči krajinám mimo EÚ by mali ovládať záujmy európskeho rybného hospodárstva. Pokladáme to za neprijateľné, a preto sme sa rozhodli hlasovať proti. Sme tiež skeptickí, čo sa týka skutočnosti, že Európsky parlament chce poskytnúť viac peňazí na spoločnú politiku rybného hospodárstva – neželáme si, aby tu také niečo bolo zahrnuté, pokiaľ nie je účelom urobiť jasnú zmenu v tejto politike.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Chcel by som začať vyzdvihnutím vynikajúcej správy, ktorú vypracovala pani Patrãová Nevesová. Rybárske komunity v súčasnosti prechádzajú ťažkým obdobím, ktoré sa vyznačuje závažným zhoršením stavu populácie rýb. Toto zhoršenie má vplyv na dodávky potravín pre všetkých ľudí a na súdržnosť najvzdialenejších regiónov Európskej únie. Z tohto dôvodu je potrebný jednotný a komplexný prístup k reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Myslím si, že je nutné a nesmierne dôležité, aby sa Európska únia účinne zapájala do zabezpečovania lepších podmienok hospodárskej udržateľnosti pre rybárov v rámci, ktorý dokáže chrániť špecifické črty každého regiónu a ktorý uznáva, že pre remeselný rybolov je potrebný odlišný prístup. Za zdôraznenie stojí odporúčanie konkrétnych opatrení, ako je zníženie počtu sprostredkovateľov v reťazci medzi výrobcom a spotrebiteľom. Na druhej strane túto reformu nie je možné oddeliť od udržateľného využívania morských zdrojov v technickom a vedeckom procese hodnotenia, ktoré bolo dôkladne skontrolované a ktoré prispeje k upokojeniu odvetvia a bude mať vplyv na kvalitu a potravinovú bezpečnosť pre spotrebiteľov. V súvislosti so zmenou kapacity rybného hospodárstva by som chcel zdôrazniť vplyv modernizácie vybavenia na profesionálnu dôstojnosť a bezpečnosť rybárov v odvetví, kde sú bežné straty na životoch.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Zamietnutie predložených návrhov väčšinou Parlamentu odmietajúcich privatizáciu zdrojov rybolovu, naznačuje smer, ktorým sa pokúša ísť chystaná reforma SRP. Parlament nielenže nezamietol návrh Komisie na zavedenie vzniku práv (súkromného) vlastníctva na prístup k využívaniu verejného vlastníctva, on tiež otvára cestu k tomu, aby sa tento zámer uskutočnil oficiálne. To je voľba, ktorá nezaručí udržateľnosť zdrojov a nevyhnutne povedie ku koncentrácii činnosti medzi subjektmi s väčšou hospodárskou a finančnou silou v celej EÚ, čo vážne ohrozí malé, pobrežné rybolovy, ktoré v prípade Portugalska predstavujú 90 % flotily.

V správe sme zaznamenali určité pozitívne body, niektoré z nich zodpovedajú návrhom, ktoré sme predložili, ale nemôžeme si nevšimnúť, že celkovo si správa drží výrazne liberálny postoj, ktorý značne obmedzuje zvrchovanosť členských štátov nad svojimi morskými zdrojmi. Takisto neposkytuje úplnú odpoveď na jednu z hlavných otázok, ktoré stoja pred týmto odvetvím: príjmy za vykonanú prácu. Môžeme však zdôrazniť, že zamietnutie návrhov, ktoré sme predložili, má za cieľ zlepšenie marketingu v tomto odvetví, čo by zvýšilo odmeňovanie rybárov za prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. – Podporujem rozšírenie pobrežných hraníc z 12 na 20 míľ ako jednu z kľúčových reforiem SRP. Taktiež musíme prestať so znehodnocovaním zraniteľných populácií. Je dôležité zachovať súčasný systém riadenia kvót a nepodporujem povinnú privatizáciu kvót.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Správa obsahuje mnoho dobrých a významných prvkov a existuje všeobecná zhoda názorov, že centralizovaný, univerzálny model SRP bol katastrofou. Niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré som predložil, bolo úspešných a tak správa uznáva relatívnu stabilitu, potrebu podnecovať snahy o ochranu prírody a to, že vnútroštátna kontrola v rámci dvanásťmíľovej zóny bola úspešná. Správa však ďalej tvrdí, že by sa mali prehodnotiť historické práva. Riadenie rybného hospodárstva sa musí vrátiť národom zaoberajúcim sa rybolovom; tieto rybárske národy nesmú stratiť svoje historické práva. Preto som hlasoval proti správe, ktorá vyzýva na útok na tieto základné tradičné práva prístupu k populácii rýb.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Úplnú a komplexnú reformu spoločnej politiky rybného hospodárstva (SRP) treba privítať najmä vzhľadom na udržateľné riadenie zdrojov rýb. Je potrebné ju umožniť spresnením a štandardizáciou rámcových podmienok, lepšou kontrolou zo strany členských štátov a zjednodušením rozhodovacieho systému. Aj keď Rakúska, vnútrozemského štátu, sa to priamo netýka, neustále rastúca spotreba morských rýb ovplyvňuje rybolov. Potrebujeme praktické a účinné riešenia, ktoré odvetviu poskytnú základ pre dostatočnú životaschopnosť dobrými podmienkami zásob, zabezpečia dodávky spotrebiteľom a zároveň zaručia zachovanie druhovej diverzity a ochranu morského ekosystému ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin (Verts/ALE), písomne. – Táto správa je rozsiahly dokument, ktorý pokrýva všetky aspekty SRP od akvakultúry po rybolov, od Baltského mora po dohody o rybolove s krajinami tretieho sveta. Zelení sa tešia z mnohých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k správe, ktorých prijatie sa nám podarilo dosiahnuť. Sú to napríklad základné zásady požiadaviek na udržateľnosť na tých, ktorí budú mať právo loviť ryby, a požiadaviek posudzovania vplyvu vykonávania rybolovu na životné prostredie, vyhlásenie, že EÚ by nemala konkurovať miestnym rybárom na základe dohôd o rybolove, ale mohla by loviť len z prebytku rýb, a tiež návrh všetkým európskym inštitúciám dať nezákonný rybolov na prvé miesta medzinárodného programu na všetkých patričných fórach, aby sa chránili oceány, ako aj bezpečnosť potravín. Bohužiaľ, v konečnom znení textu bolo schválených aj niekoľko úplne neprijateľných a protirečivých odsekov, ako je napríklad to, že cieľom vonkajších častí SRP je chrániť a podporovať záujmy európskeho rybného hospodárstva, že ekologická udržateľnosť by nemala mať prednosť pred sociálnou a hospodárskou udržateľnosťou a že všetky oblasti politiky by mali prispievať k splneniu cieľov SRP. Preto skupina Zelených nemohla správu podporiť, ale zdržala sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Spoločná politika rybného hospodárstva, ktorá bola naposledy revidovaná v roku 2002, ešte nie je dostačujúca na to, aby prestála zvraty v tomto citlivom odvetví. Z tohto dôvodu je nutné analyzovať nové faktory, ktoré odvetvie ovplyvňujú, a nájsť nové riešenia, vďaka ktorým bude úplne životaschopné najmä z hospodárskeho a sociálneho hľadiska i z hľadiska životného prostredia. Preto odporúčam, aby sa prijali nové opatrenia, ktoré odvetviu rybného hospodárstva umožnia dostať sa zo súčasnej nebezpečnej situácie.

Rybné hospodárstvo je v EÚ veľmi dôležité. Preto je absolútne nevyhnutné, aby nová SRP zohľadňovala racionálne a zodpovedné riadenie zdrojov a aby sa zaoberala ochranou morských zdrojov a zachovaním spôsobu života tých, ktorí sa vždy živili rybolovom. Nová SRP musí byť schopná riešiť problémy produktivity v tomto odvetví, stabilizovať trhy a zabezpečiť dobrú životnú úroveň pre rodiny, ktoré sú od tohto odvetvia závislé. Toto odvetvie by sa malo analyzovať ako celok, nie po častiach, aby sme mohli všetky jeho problémy a zvraty spojiť a vyriešiť ich k spokojnosti všetkých zainteresovaných a aby sme mohli prekonať hlavné problémy, ktoré ho postihujú: nadmerný rybolov, nadmernú kapacitu, nadmerné investovanie a plytvanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Treba uvítať, že rybárstvo má v Európe dlhú tradíciu a, dúfajme, že aj v budúcnosti bude mať. Vývoj v niekoľkých posledných rokoch nepochybne naznačuje, že práca v tomto odvetví hospodárstva sa stáva podstatne menej atraktívnou. Dôvodom je to, že skupiny spoločností s hromadami rybích produktov tlačia maloobchodné ceny nadol natoľko, že malé rybolovné podniky im nemôžu konkurovať. Výsledkom týchto okolností je, že sa toto odvetvie čoraz viac stáva doménou pracovníkov z tretích krajín. Na základe skutočnosti, že sa tento návrh uznesenia v dostatočnej miere nezaoberá touto otázkou, hlasoval som proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Zdržal som sa záverečného hlasovania o správe pani Patrãovej Nevesovej, pretože obsahuje pozitívne i negatívne odseky. Súhlasí s tým, že prioritný prístup by mali dostať tí, ktorí lovia spôsobom najudržateľnejším z hľadiska životného prostredia, z čoho vyplýva menej odpadu, viac pracovných miest a menšia spotreba energie, a zdôrazňuje, že právo rybolovu musí byť založené skôr na ekologických a sociálnych kritériách než na tom, kto chytil najviac rýb pred tridsiatimi rokmi. Práve roky nadmerného rybolovu viedli k súčasnej krízovej situácii, a teda je absurdné nechať tie isté flotily pokračovať v ničení. Medzi ďalšie pozitívne body patrí stanovenie ekologickej udržateľnosti ako základného predpokladu SRP a uznanie, že flotily EÚ už nesmú nadmerne loviť vo vodách rozvojových krajín. Nanešťastie sú v správe aj menej konštruktívne myšlienky, ako napríklad odmietnutie uznania zhubného vplyvu dotácií. Správa tiež vyhlasuje, že SRP je v EÚ dominantnou politikou a že politika ochrany životného prostredia a rozvojová politika sú jej podriadené. Práve tento postoj „udržať rybné hospodárstvo za každú cenu“ viedol k ničeniu morského ekosystému a rybárskych komunít od neho závislých.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), písomne. (DE) Nemeckí členovia Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu hlasovali inak než skupina ako celok v dvoch bodoch. Prvý sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 3 od Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie. Členovia Slobodnej demokratickej strany (FDP) hlasovali proti, pretože radikálny prenos právomocí v oblasti politiky rybného hospodárstva, ako je požadovaný v návrhu, s presunom právomocí a zodpovednosti na členské štáty a na miestne orgány s rozhodovacou právomocou nie je možné zosúladiť so spoločnou európskou politikou rybného hospodárstva. Ide pritom práve o to, aby sa hľadali spoločné perspektívne riešenia na úrovni EÚ. Členovia FDP podporili pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33, pretože súhlasí s dôležitou zásadou relatívnej stability, ktorá je pre Nemcov významná. To sa týka základu pre rozdeľovanie kvót.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Európske rybné hospodárstvo pláva v nepokojných vodách: populácia rýb prudko klesá, 400 000 európskych rybárov a ich rodín sa obáva o svoju budúcnosť a premýšľa o účinnosti spoločnej rybárskej politiky (SRP), ktorá im až doteraz poskytovala ochrannú sieť.

Vzhľadom na identifikované štrukturálne problémy, konkrétne nadmerný rybolov, nedostatočné investície, nadmernú kapacitu rybárskej flotily a odpad (koľko ton rýb sa každý deň odhadzuje do mora, pretože nie sú vhodné na konzumáciu?), musí byť reforma SRP hlavnou prioritou. Je jasné, že každá reforma musí brať do úvahy individuálne črty rôznych rybolovných oblastí a za každú cenu sa vyhnúť univerzálnemu modelu riadenia. Techniky rybolovu a plavidlá používané v Severnom mori sú celkom odlišné od tých, ktoré sa používajú v Gaskonskom zálive. To je dôvod, prečo má Komisiou navrhnutá reforma založená na regionalizácii a prijatá Parlamentom dnes popoludní zásadný význam.

Zodpovedná politika musí brať do úvahy aj skutočnosť vyjadrenú číslami: EÚ sa na celosvetovej produkcii rýb podieľa približne 4,5 % a netúži sa stať v tomto odvetví gigantom. To je ďalší dôvod, prečo si musíme zvoliť inovatívne a trvalo udržateľné rybné hospodárstvo malého rozsahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. – Zelená kniha Komisie o tejto otázke bola zatracujúcim obvinením a čestným priznaním toho, že spoločná politika rybného hospodárstva nefungovala. Práve naopak, prispela k množstvu problémov, ktoré majú naďalej hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv. Len pred dvoma týždňami tento Parlament hlasoval za pozastavenie medzinárodného obchodu s tuniakom modroplutvým z dôvodu kriticky nízkeho stavu populácie – táto situácia je ďalším dôkazom, že súčasná úroveň rybolovu je neudržateľná a má vážne následky pre biodiverzitu a budúcnosť odvetvia rybárstva. Musíme si uvedomiť, že potrebujeme nový prístup. Decentralizovaná politika s väčším množstvom finančných prostriedkov umožní odlišným regiónom prispôsobiť sa a reagovať na svoju vlastnú situáciu – niečo také pri predošlej politike riadenia z centra nebolo možné. Malo by to viesť k lepšiemu riadeniu zásob a malo by to mať pozitívny vplyv na morské prostredie. Plne podporujem záväzok Komisie vo vzťahu k celkovej a zásadnej reforme náležite podporovanej Výborom pre rybné hospodárstvo. Je nesmierne dôležité konať tak, aby sme zabezpečili, že Európska únia bude uskutočňovať naozaj udržateľnú politiku rybného hospodárstva s cieľom dlhodobo ochraňovať zásoby, prostredie a pracovné miesta v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), písomne. – Podporil som navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zmenu spoločnej politiky rybného hospodárstva spôsobom, ktorý by ukončil niektoré z už existujúcich deformácií.

Zvýšenie financovania obnovy flotíl alebo centrálne určovanie cien za ryby sú mimoriadne deformujúce a počítajú so zvýšeným využívaním dotácií.

Rybári v Spojenom kráľovstve, najmä v desaťmetrových loďkách pozdĺž južného pobrežia, sú často vážne postihnutí nerovnováhou kvót a dotácií pre iné národné rybárske flotily. Poslanec za volebné obvody Hastings a Rye Mike Foster ma upozornil na potrebu agentúry pre morský rybolov a na to, že Komisia musí ukončiť diskriminačné a deštrukčné praktiky, hlavne pri love tresky pozdĺž južného pobrežia Spojeného kráľovstva a najmä v jeho volebnom obvode Hastings a Rye, ktorý obaja zastupujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Zdržal som sa hlasovania o správe o spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva, pretože obsahuje príliš veľa bodov, ktoré sú nielen v rozpore s množstvom iných bodov v tejto správe, ale tiež odporujú môjmu politickému pohľadu na európsku politiku rybného hospodárstva. Na jednej strane správa hovorí, že európske rybárske flotily už nesmú nadmerne loviť vo vodách rozvojových krajín, ale na druhej strane hovorí, že spoločná rybárska politika má vždy prednosť pred politikou environmentálnou a rozvojovou. Tento postoj je očividne v rozpore s článkom 208 Lisabonskej zmluvy, ktorý stanovuje, že naša zahraničná politika nesmie podkopávať rozvojové ciele chudobných krajín. Z politiky navrhovanej Parlamentom má celkom určite prospech Európa, ale mimo európskych vôd Európa bráni len svoje vlastné rybárske flotily a nie miestnu populáciu rýb a miestnych rybárov. Skupina zelených/Európska slobodná aliancia sa preto zdržala hlasovania. Okrem toho, zatiaľ čo správa uznáva, že existuje vážny problém nadmerného rybolovu a že trvalá udržateľnosť musí predstavovať východiskový bod politiky, nepripúšťa, že kapacita flotíl a systémy dotácií a kvót sú koreňom tohto problému. Toto vysvetľuje naše zdržanie sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Správa o zelenej knihe o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ktorú sme dnes prijali, reviduje hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty tejto politiky s cieľom nanovo definovať prístup k riešeniu pretrvávajúcich problémov v tomto odvetví. Chcel by som znovu zopakovať, že priority ako vyššia efektívnosť v riadení zdrojov rybného hospodárstva a stratégia finančnej podpory pre tých, ktorí pracujú v tomto odvetví, spolu so zárukou trvalej udržateľnosti v odvetví prostredníctvom zachovania druhov sú podstatou tejto reformy a musia sa vykonávať na regionálnej úrovni. Tento dokument trvá na reformách potrebných pre rybné hospodárstvo, ktoré sú nesmierne dôležité v najvzdialenejších regiónoch, najmä na Madeire, kde je táto činnosť veľmi dôležitá pre miestny rozvoj a pre život miestneho obyvateľstva.

Chcel by som znovu zdôrazniť myšlienky v správe týkajúce sa aktívnejšej účasti rôznych aktérov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, pokiaľ ide o vykonávanie a technické opatrenia, ktoré treba prijať v odvetví rybného hospodárstva. Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov som hlasoval za túto správu, ktorá bude predstavovať začiatok novej etapy spoločnej európskej politiky rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasovala som proti správe pani Patrãovej Nevesovej, pretože odmieta pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých úmyslom je vytvoriť rovnováhu medzi environmentálnymi záujmami a zachovaním remeselného rybolovu.

Vyslovujem aj poľutovanie nad odmietnutím pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vyzývajúcich na nadviazanie obsiahleho dialógu s rybármi pred touto reformou.

Na základe týchto skutočností si neviem predstaviť, ako bude možné zaviesť reformu, ktorá je prijateľná pre rybárov a ktorá robí to, čo treba urobiť na zachovanie spoločnej politiky rybného hospodárstva hodnej svojho mena.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Zápisnica z tohto rokovania bude Parlamentu predložená na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania. Ak nie sú žiadne námietky, návrhy prijaté na dnešnom rokovaní okamžite odovzdám osobám a agentúram, ktorým sú určené.

 
  

(1) Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3, ktorý predkladá Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR k odseku 9 (nový): „zdôrazňuje, že potrat by sa nemal propagovať ako metóda plánovania rodiny a že by sa vo všetkých prípadoch mali prijať opatrenia na zabezpečenie ľudského zaobchádzania a poradenstva pre ženy, ktoré sa k potratu uchýlili“.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia