Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0154/2010

Разисквания :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Гласувания :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0058

Разисквания
Вторник, 9 март 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

15. Търговско споразумение против фалшифицирането (ACTA) (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е разискването по въпроса с искане за устен отговор, зададен от Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Daniel Caspary, от името на групата PPE, Kader Arif, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, и от Syed Kamall, от името на групата ECR, към Комисията относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA) (O-0026/2010 - B7-0020/2010)

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, автор.(SV) Г-н председател, всяка институция трябва да защитава своята роля. Парламентът е гласът на народа на Европейския съюз и трябва да защитава интересите на своите граждани. Комисията нарича себе си пазител на Договора, но в този случай трябва да защитавате не друго, а принципите на прозрачност, правата на човека и парламентарните права. Ако не ни бъде даден достъп до документите, нито една от институциите на Европейския съюз няма да изпълни ролята си или да отговори на очакванията на гражданите ни.

Някои от членовете на Комисията подчертаха по време на техните изслушвания, че Парламентът трябва да има достъп до документи при същите условия като Съвета на министрите, и Парламентът очаква от Комисията да изпълни обещанията си. Много от гражданите ни са загрижени, че биват лишавани от техните свободи и права чрез непрекъснат поток от агресивно законодателство, като законодателството в областта на запазването на данни, Ipred 1, Ipred 2, SWIFT, и т.н. Европейският съюз не може да продължава преговорите по ACTA, ако не бъде дадена възможност на гражданите му да вземат участие в процеса.

Основният въпрос днес е прозрачността, въпреки че съдържанието също е чувствително, естествено. Европейският съюз трябва ясно да даде да се разбере, че условията за участието ни в процеса по ACTA са прозрачност и защита на правата на човека и свободите. Едва когато определим неотменимите права, които съществуват в едно свободно и отворено общество, ще бъдем в състояние, в рамките на тези права, да се борим с престъпността и да обсъдим формата, която различните споразумения трябва да приемат.

Напълно абсурдно и неприемливо е да трябва да питаме Комисията при закрити врата относно съдържанието на споразуменията, за които се очаква да вземем решения. Гражданите ни искат гаранции, че електронните им устройства няма да бъдат претърсвани на граничните пунктове, че те имат право на свързаност и че няма да им бъдат наложени наказателни санкции. Очакваме днес да излезете с обещание за пълно участие в ACTA; в противен случай ще трябва да завърша с един класически отговор: ще се видим в съда.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, автор.(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, фалшифицирането, контрабандата и нарушаването на правата върху интелектуалната собственост без съмнение представляват огромен проблем, преди всичко за нас като Европейски съюз общо, но също и за много държави-членки. Проблем за предприемачите, работниците и потребителите представлява и навлизането на все повече фалшифицирани стоки на европейския вътрешен пазар. Пазарът е залят от фалшифицирани стоки, чиято стойност се изчислява на близо 250 млрд. евро. В най-добрия случай, ако лекарство като противозачатъчно хапче е фалшифицирано и не действа – както неотдавна беше казано по друг повод – жената просто ще забременее. В най-лошия случай обаче може да се отнася до въпрос на живот и смърт и това не може да бъде в наш интерес.

Спешно трябва да направим нещо във връзка с нарушаването на правата върху интелектуалната собственост, контрабандата и фалшифицирането. Недопустимо е, че през 2008 г. конфискувахме 178 милиона фалшифицирани стоки на границата, като 20 милиона от тях бяха опасни, а повече от 50% от стоките идваха от Китай. Затова трябва да предприемем действия в тази област. Проблемът е ясен: Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември. Преговорите по отношение на ACTA продължават вече три години и затова ние в Европейският парламент, които не сме взимали толкова активно участие в миналото, трябва да го направим за в бъдеще.

Затова се надявам, че през следващите няколко седмици и месеци определено ще постигнем повече прозрачност в тази област. Нуждаем се от достъп до данни, които ясно да ни кажат какво се случва в момента с преговорите и каква е позицията на Европейската комисия. Преговорите трябва да продължат. Необходимо е успешно приключване на въпросното споразумение. Критиките от страна на различните групи са добре известни в Парламента. В интерес на работниците, работодателите, промишлеността и потребителите се надявам, че ще постигнем едно съдържателно заключение, но впоследствие при преговорите ще вземем предвид достиженията на действащото право на Общността и няма да излизаме извън неговите рамки.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, в качеството на заместник на автора.(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, искам да задам три въпроса. Първият е, защо все още липсва прозрачност, когато Договорът от Лисабон е в сила от 1 декември и имаме Междуинституционално споразумение с Комисията от 10 февруари? Не мога да разбера защо Съветът все още е само наблюдател в преговорите, Парламентът не участва и документите не са обществено достъпни? Каква е причината за това, г-н член на Комисията?

Вторият въпрос, от който се интересувам, е следният: кой всъщност преговоря по споразумението ACTA? За него не се водят преговори като някакъв вид последващо споразумение към TRIPS в рамките на Световната търговска организация. За него се преговаря от отделните държави и – както чуваме, от Съединените американски щати – и от мощни икономически интереси. Задавам си въпроса, дали в действителност не се определят стандарти, които в крайна сметка ще се прилагат за всички, въпреки че не всички седят на масата за преговори.

Третият въпрос, който ме тревожи, г-н член на Комисията, е следният: какво всъщност е естеството на преговорите? На изслушването отговорихте на въпроса ми и ме уверихте, че спазването на достиженията на правото на Общността е осигурено. Когато обаче погледна отделните документи, които станаха обществено достояние, аз се съмнявам в това, за съжаление. Разбирам, че се провеждат преговори, че е възможно блокиране относно интернет, че доставчиците ще бъдат използвани, така да се каже, да помагат за контролирането на интернет за икономически интереси, че понякога могат да бъдат наложени ограничения върху изследователската и научна дейност и че някои хора дори се опитват да въведат системи за общо наблюдение. Затова си задавам въпроса, къде във всичко това са достиженията на правото на Общността?

Налице е също въпросът за компенсациите. Фактът, че се водят преговори за включването на пропуснати ползи в компенсациите, не е уместно за политиката ни.

Разбира се, третият ми въпрос, г-н член на Комисията, е каква е действителната връзка между онлайн и офлайн? Когато чета, че онлайн и офлайн трябва да представляват цифровия свят, това означава ли, че ще има и ограничения и претърсвания на преносими компютри, iPod устройства и MP3 плейъри на граничните пунктове? Бихте ли дали отговор на тези три въпроса?

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, автор.(IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, считам, че има един първороден грях в темата, която обсъждаме тази вечер, и това е потайността, с която се водеха преговорите до този момент. Тази потайност вероятно е била задълбочена от един дисбаланс, ако е вярно, че промишлените отрасли на САЩ, за разлика от европейската общественост и институции, са имали достъп до редица информационни ресурси въз основа на пакт за поверителност. Непрозрачността на преговорите представлява проблем, пред който сме изправени и в други случаи – говорихме за това в рамките на споразумението с Корея – и е нещо, което сега, с влизането в сила на Договора от Лисабон, трябва да приключи.

Струва ми се, че този първороден грях е също така в резултат на злоупотреба: а именно използването на борбата с фалшифицирането за водене на други борби, като че ли тя е един вид лозунг, в името на който всичко е позволено. А без съмнение това е изключително важна борба за една търговска сила като Европейския съюз. Г-н член на Комисията, аз съм от Венеция, град, който познавате добре, където правилата относно фалшифицираните продукти – говоря за муранското стъкло например – са били много строги (предвиждало се е дори смъртно наказание). Ето защо със сигурност това е въпрос, който трябва да разгледаме сериозно в една все по-глобална икономика, каквато е нашата.

Споразумението обаче води до появата на сериозни заплахи, които тревожат обществеността, и Комисията, разбира се, трябва да бъде наясно с това. В действителност въпросът, който всъщност следва да е от компетентността на комисията по международна търговия, все повече се отдалечава от нея, доколкото същата комисия върши работата на комисията по граждански свободи, правосъдие и външни работи.

Ние се тревожим за проблемите, свързани със свободата на информация и на изразяване в интернет, правото на лична неприкосновеност и възможните наказателни и гражданскоправни последици за доставчиците на интернет. Съществува един вид червена линия, която не трябва да бъде пресичана, и аз бих поискал Комисията да подходи много внимателно към този въпрос.

По-точно от гледна точка на търговията бих поискал от члена на Комисията уверение, че търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA) няма да бъде използвано за възпрепятстване на продажбата на лекарствени продукти на по-конкурентни цени; безопасни, генерични лекарствени продукти, които не нарушават авторското право и чието единствено престъпление е, че се произвеждат в новоразвиващи се държави, като Индия и Бразилия, и че могат да засегнат западната фармацевтична промишленост.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, автор.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, г-н Де Гухт, ако се срещате с представители на десет правителства в малка група задкулисно, за да се споразумеете за регламент за глобално наблюдение, в който се съдържат такива чувствителни заглавия като „правоприлагане“ и „гражданскоправни наказателни мерки във връзка с граничния контрол и интернет“, едва ли може да бъде изненада, ако се появят слухове и се повдигнат въпроси, на които гражданите с право искат отговори.

Напълно съм съгласен с критиките, отправени от моите колеги. Трябва обаче да сте наясно с опасенията, които се крият зад въпросите от страна на комисията по международна търговия, които са подкрепени от различни парламентарни групи, а именно, че едно споразумение, което първоначално трябваше да бъде за защита на инженерните постижения и патенти, сега се намира дълбоко в областта на гражданските права, демокрацията на комуникациите, децентрализирания потенциал за иновации и културно развитие и защитата на личните данни. Членове 7 и 8 от Хартата на основните права обаче също така уреждат преговорите и ние постоянно ще Ви напомняме за това.

Едно такова споразумение ще окаже влияние върху целия свят. Вие обаче изключвате нововъзникващите икономики и развиващите се държави, както и организациите на гражданското общество, профсъюзите и националните парламенти от преговорите – с други думи изключвате широката общественост, в служба на която и под чийто контрол трябва да бъдете. Водите преговори без мандат от Европейския парламент. Продължавате да ни пробутвате обобщения от две страници на резултатите от целия кръг на преговорите. Отказвате да следвате новото законодателство и да ни представите същите документи, които държавите-членки получават във връзка с преговорите. Ако сега твърдите, че опасенията на групата ми са неоснователни, тогава докажете го. Представете ни документите от преговорите незабавно. Ако си въобразявате, че един ден ще получите одобрението на Парламента за резултатите от тези преговори, тогава трябва се поучите от опита на демократичното решение, взето срещу споразумението SWIFT. Мога само да Ви кажа: добре дошли в демокрацията. Парламентът вече няма да позволява потайни разисквания и решения.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, автор.(EN) Г-н председател, считам, че членът на Комисията може да види колко разгорещени са страстите в Парламента, във всички парламентарни групи, и че независимо от различията ни по отношение на различни аспекти от ACTA и търговията с фалшифицирани стоки и правата върху интелектуалната собственост, всички споделяме мнението за необходимостта от по-голяма прозрачност. Надявам се, че това е станало съвсем ясно.

Г-н член на Комисията, всички сме обезпокоени, че когато се провеждат преговори, при които няма достатъчно прозрачност – не сме наясно с принципите и каква е преговорната ни позиция в този случай – на практика създавате вакуум, а когато е налице такъв вакуум, всички знаем, че той се запълва със слухове. Станахме свидетели на изтичане на информация, която претендира да е свързана с официални документи. Няма как да знаем дали те в действителност са официални документи или не, но това само показва какво се случва, когато няма достатъчно прозрачност и когато информацията не се споделя.

Считам, че някои от нас наистина разбират необходимостта от известна поверителност в някои случаи. Със сигурност, когато провеждаме преговори, не искаме да издаваме всичките си преговорни позиции; не искаме да разкриваме всичко.

Това, което искаме обаче, е прозрачност в допустими граници. Защо да нямаме достъп до тези документи? Защо да нямаме достъп до текстовете? И ако мислите, че от съображения за прозрачност и заради преговорите не можете да ни дадете това, тогава поне представете обобщени позиции и ни кажете какви са основните ни принципи в преговорите.

Така например ще подкрепим ли предложенията, които изглежда са внесени, според информацията в блогосферата, за конфискуване на MP3 плейъри и преносими компютри на граничните пунктове? Ще има ли наказателни санкции? Позицията на Европейския съюз подкрепя ли това? Смятам, че трябва да знаем, а фактът, че успяхме да постигнем един широк компромис, показва решимостта на Парламента, въпреки че тук може и да имаме малки различия и нюанси, за постигане на съгласие по един общ текст.

Затова, г-н член на Комисията, сега от Вас зависи да покажете прозрачност и да покажете, че признавате демократичната отговорност, към която всички се стремим.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, разбирам опасенията на членовете на Парламента по отношение на преговорите за ACTA.

Позволете ми първо да припомня, че договаряме това споразумение, за да подобрим защитата на иновациите, „произведени в Европа“, във всички области, където правата върху интелектуалната собственост могат да бъдат нарушени. Ако искаме да продължим да бъдем конкурентна икономика, ще трябва да разчитаме на иновации, творчество и изключителност на правата върху марки. Това е едно от основните ни конкурентни предимства на световния пазар. Затова се нуждаем от инструменти, за да гарантираме, че това конкурентно предимство е добре защитено на основните износни пазари.

Опитвахме се да повдигнем въпроса в продължение на няколко години в многостранните организации, като Световната търговска организация и Световната организация за интелектуална собственост. Тези опити бяха систематично блокирани от другите държави. Затова въпреки предпочитанията ни за едно наистина глобално решение, нямахме друг избор, освен да започнем преговори с коалиция на желаещите.

Окончателното споразумение ще бъде обвързващо за подписалите го държави, въпреки че, разбира се, ние ще бъдем доволни, ако повече държави, и особено нововъзникващите икономики, могат да се присъединят впоследствие.

Както казах по време на изслушването, тези международни преговори са поверителни. Това не е необичайно. Преговорите имат за цел постигане на договорен резултат и изискват минимална поверителност, за да може всяка страна свободно да прави отстъпки и/или да пробва варианти, преди окончателно да даде съгласието си.

От друга страна, съгласен съм, че Парламентът трябва да бъде надлежно информиран за развитието на преговорите. Правим всичко възможно в две области: да информираме Парламента и да убедим партньорите си в преговорите да се съгласят на по-голяма прозрачност. Първо, по отношение на информирането на Парламента, ние сме ви представили преговорните насоки, подробни доклади от преговорните кръгове и като цяло всички съответни документи от Главна дирекция „Търговия“, които бяха споделени с държавите-членки чрез комитета „Търговска политика“. Направихме това в съответствие с рамковото споразумение. Също така ACTA беше обсъдено няколко пъти в комисията по международна търговия в рамките на последните три години.

Нека добавя към това, че Комисията организира две конференции на заинтересованите страни относно ACTA през юни 2008 г. и април 2009 г., които бяха отворени за всички граждани, промишлеността, неправителствените организации и медиите. Още една публична конференция ще се проведе на 22 март в Брюксел.

Разбирам, че може би смятате, че това не е достатъчно, за да имате ясна представа за позицията ни в преговорите. Инструктирах службите си да предоставят отделни брифинги на заинтересованите членове на Европейския парламент относно всички аспекти на преговорите. Те ще бъдат на ваше разположение преди и след всеки следващ кръг от преговорите.

Второ, осъзнавам, че най-добрият начин да разберете какво се случва в преговорите би било да прочетете проекта на преговорния текст. Това би ви дало много ясна представа за точната ни позиция в преговорите. Както вероятно знаете, налице е споразумение между страните по ACTA, че преговорният текст може да бъде направен обществено достояние само ако всички страни дадат съгласието си. Комисията одобрява публикуването на преговорните документи възможно най-скоро. Няколко страни по преговорите за ACTA обаче продължават да се противопоставят на предсрочното им публикуване. Аз изобщо не съм съгласен с подхода им, но не мога едностранно да наруша задължението за поверителност. Заложено е доверието в мен като преговарящ.

Въпреки това ще се погрижа на следващия кръг от преговорите през април Комисията енергично да настоява пред партньорите си в преговорите да се съгласят текстът да бъде публикуван и ще повдигна опасенията на Парламента двустранно пред страните по ACTA, като САЩ, с които е предвидено да се срещна преди това. В интерес на всички е всеки да има ясна представа за какво точно са тези преговори и още по-важно – за какво не са.

И накрая, по отношение на опасенията ви по същество, бих искал да припомня основните принципи, които ръководят Комисията в преговорите на това споразумение.

Първо, целта е да се разгледат големите нарушения на правата върху интелектуалната собственост, която имат значително търговско въздействие. Това няма да доведе до ограничаване на гражданските свободи или тормоз на потребителите.

Второ, ACTA има за цел единствено прилагане на правата върху интелектуалната собственост. В споразумението няма да се включват разпоредби, които изменят по същество закона за интелектуалната собственост, като създаването на нови права, обхвата на защитата или продължителността. То обаче трябва да определи минимални правила за начините, по които новаторите могат да налагат правата си в съда, на границите или в интернет. Така например един европейски моден дизайнер, когато се сблъска с фалшифициране на негови творения извън Европа, може да гарантира, че правата му са адекватно защитени в чужбина.

Трето, ACTA трябва и ще продължи да бъде в съответствие с достиженията на правото на Общността, включително настоящото равнище на хармонизация на прилагане на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), директивата за електронната търговия, регулаторната рамка за далекосъобщения и, не на последно място, приложимото законодателство на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни и пиратството. Няма да има задкулисна хармонизация или промени в законодателството на Европейския съюз.

В този смисъл ACTA няма да има въздействие върху европейските граждани, защото няма да създаде нови задължения за Европейския съюз и необходимост от прилагане на законодателство. То обаче ще предостави на новаторите ни по-голяма защита на чуждестранните пазари.

Наясно съм с опасенията, изразени от някои от вас, относно въвеждането на задължително правило „с три предупреждения“ или степенуван отговор за борба с нарушенията на авторското право и интернет пиратството. Нека бъда много ясен по този въпрос, за да няма място за двусмисленост. Правилото за три нарушения или системите за степенуван отговор не са задължителни в Европа. Различните държави-членки на Европейския съюз разполагат с различни подходи и ние искаме да запазим тази гъвкавост, като същевременно напълно зачитаме основните права, свободи и граждански свободи. Европейският съюз не подкрепя и няма да приеме създаването от ACTA на задължение за недопускане на хората до интернет заради незаконно изтегляне.

По същия начин ще се уверим, че ACTA няма да възпрепятства достъпа до генерични лекарствени продукти. Знам, че имаше известен спор по отношение на въздействието на митническото законодателство на Европейския съюз върху търговията с генерични лекарствени продукти. Какво вече заявих на изслушването ми, този проблем ще бъде разгледан при предстоящото преразглеждане на митническото ни законодателство.

И накрая, попитахте също за оценка на въздействието на ACTA. В действителност като се има предвид, че Комисията няма да излиза от рамките на достиженията на правото на Общността, за основа взехме изследванията, направени за директивата от 2004 г. относно прилагане на правата върху интелектуалната собственост и за предложението за директива от 2005 г. относно прилагането на ПИС чрез наказателни санкции (което не беше прието).

Взехме предвид и заключенията от проучването на ОИСР от 2008 г. за икономическото въздействие на фалшифицирането и пиратството. Според проучването фактическият размер на международната търговия с фалшификати възлиза на 250 млрд. щатски долара, което е повече от отделния БВП на 150 държави. То съдържа и подробен анализ на пиратството на цифрово съдържание.

Накратко, разбирам опасенията ви и ще ги защитавам възможно най-добре. Доверието и подкрепата ви ще ми помогнат в тази важна задача.

 
  
MPphoto
 

  Tokia Saïfi, от името на групата PPE. (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, след като Договорът от Лисабон влезе в сила, вече имаме нови правомощия, които искаме да се спазват занапред. Затова Ви послушахме и поискахме от Вас да се въведе постоянна, прозрачна процедура на консултация за търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA) и да се гарантира, че Европейският парламент и гражданите, представлявани от Парламента, са редовно и подробно информирани за напредъка на преговорите, като същевременно се зачитат клаузите за поверителност, които, както току-що ни уведомихте, са свързани със споразумението. Днес искаме да имаме достъп до текста и обобщението на преговорите, за да можем да вземем пълно участие в законодателния процес.

Освен това аз и моята група Ви препоръчваме да продължите преговорите, за да се постигне многостранен договор, който подобрява стандартите на прилагане и на зачитане на правата върху интелектуалната собственост, които в крайна сметка могат да бъдат възприети от новоразвиващите се икономики, като Китай. Фалшифицирането е напаст, незаконна дейност и един аспект на нелоялната конкуренция, който освен че представлява заплаха за организма, обществото и икономиката, е и психическа заплаха.

Като лишава авторите, както и дружествата, които са инвестирали много години в изследване и развитие на плодовете на техния труд, то обезсърчава други да продължат с усилията си за създаване на иновации. Ние знаем обаче, че именно на това се опира конкурентоспособността на Европейския съюз.

И накрая, считам, че с развитието на цифровата среда не може да се отрече, че фалшифицирането е вече нематериално. Затова продължавам да смятам, че е възможно да се потърси отговорност от потребителите на интернет, и особено от тези, които нарушават авторското право, без да се прави компромис със зачитането на основните права и граждански свободи. Нека работим заедно, за да намерим баланса между права и отговорности.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, от името на групата S&D.(EN) Г-н председател, благодаря на члена на Комисията за изявлението му. Г-н член на Комисията, казахте в края на изявлението си, че сте разбрали опасенията ни и им отговаряте. Е, според мен „само донякъде“, както се казва. Не съм убеден, че напълно сте разбрали всичките ни опасения за преговорите по ACTA. Вярно е, че сме на едно мнение по отношение на факта, че носителите на права върху интелектуалната собственост заслужават справедливо заплащане за правата им, но фалшифицираните стоки могат понякога да представляват и заплаха за човешкото здраве.

И така, и ние като Вас не сме против международното сътрудничество за справяне с пиратството, фалшифицирането и с другите нарушения на правата върху интелектуалната собственост. Но отново повтаряме, това трябва да се основава на достиженията на действащото право на Общността. Ако ни давате абсолютна гаранция за това, тогава я приемам, но заявихте, че няма да го направите задкулисно – което според мен Ви дава възможност да го направите открито – но ако казвате, че няма да се излиза извън границите на достиженията на правото на Общността, тогава се радвам да го чуя и вярвам на думите Ви.

Също така заявихте, че няма да инкриминирате физически лица за изтегляне от интернет, но след това говорихте за външните граници на Общността и какво може да се случи с хората, които излизат, а не влизат в Европейския съюз, затова отново – не искаме ACTA да включва нищо, което инкриминира личното ползване. Може и да не ни харесва, но никой не трябва да бъде инкриминиран за лично ползване на авторски материал.

Разбира се, всяко действие чрез ACTA трябва да бъде пропорционално на целите. Това не представлява картбланш за носителите на авторски права. Проблемът е, както заявиха моите колеги, че не знаем какво е положението заради потайността във връзка с това.

Приветствам факта, че поехте един сериозен ангажимент за получаване на проекта на преговорния текст и че ще окажете натиск върху другите страни. Според мен трябва да кажете на другите страни, въпреки че това няма да укрепи позицията Ви на преговарящ: това ще я отслаби, ако не можете да публикувате проектния текст, защото няма да имате – както стана пределно ясно тази вечер – подкрепата на Парламента, ако не можем да видим проектния текст, по който работите.

За да завършва с нещо положително, приветствам коментарите Ви за генеричните лекарствени продукти и с нетърпение очаквам преразглеждането на митническия регламент.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE.(EN) Г-н председател, когато се подготвях за разискването за авторски права, права върху интелектуалната собственост и как искаме да защитим творческите и интелектуални усилия на съгражданите ни, си спомних за кражбата от преди две години на камион с новите книги „Хари Потър“ само няколко дни преди пускането им на пазара. Днес обаче крадецът няма да открадне камион; той просто незаконно ще изтегли файловете на своя преносим компютър или MP3 плейър и ще ги пренесе зад граница.

Приветствам ангажимента на Комисията за прозрачност, но според брифинга, любезно предоставен от службите Ви, твърдението, че преговорните страни са били задължени да подпишат споразумение за поверителност, не е вярно. Току-що заявихте, че сте подписали, или че предишната Комисия е подписала, такова споразумение и затова сте обвързани от него. Бих искала да разбера кое от двете твърдения е вярно. Ако не съществува такава клауза за поверителност, всички необходими документи трябва незабавно да станат обществено достъпни.

Ако, от друга страна, съществува такава клауза, трябва да чуем от члена на Комисията, че той ще се постарае да гарантира пълна прозрачност и информиране на обществото, а не само на Парламента, защото ограниченият достъп само за членове на Парламента, обект на поверителност, не е достатъчен. Европейските граждани имат право да знаят за решенията, които сериозно засягат техните права и свободи. Във всеки случай такива споразумения за поверителност трябва да останат в миналото. Европейският съюз трябва в бъдеще да настоява за прилагане на европейските стандарти за прозрачност.

Демократичната легитимност на тези преговори е слаба. Нямаше разискване за установяване на целите и принципите на Европейския съюз. Мандатът не е получил одобрението на Парламента. Може да твърдите, че няма законово изискване, но това е напразно, защото, ако 27 лица – национални министри – смятат, че могат да си дадат мандат за тайни преговори по основните права и свободи на европейските граждани, мога само да заключа, че разбирането им за демокрация се различава съществено от моето.

Парламентът гледа сериозно на нещата. Никакви „три предупреждения“; никакво претърсване и конфискация на преносими компютри или мобилни телефони без съдебна заповед. Парламентът трябва да разполага със сериозни гаранции, че такива клаузи няма да бъдат въведени задкулисно в едно международно споразумение.

И накрая, пожелавам Ви едно чудесно пътуване до Нова Зеландия следващия месец – и моля, уверете се, че Вашето iPod устройство не съдържа никакви незаконно изтеглени материали!

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström, от името на групата Verts/ALE.(EN) Г-н председател, преди всичко бих искал да поздравя Комисията, че най-накрая постигна това, за което лидерите на Европейския съюз говорят в продължение на десетилетия. Те всъщност успяха да накарат обикновените граждани да се интересуват от политиката на Европейския съюз.

ACTA е въпрос, от който хората в интернет наистина се интересуват. Въпреки това аз все още считам, че трябва да отправя критика към Комисията за използвания от нея метод. Причината толкова много граждани да се интересуват от ACTA е защото са разгневени. Те са разгневени от предложенията за ограничаване на свободата им и нарушаване на правото им на лична неприкосновеност, само защото някои големи дружества искат това.

Те са разгневени, защото виждат как интересите на промишлеността вземат превес над основните им граждански свободи. Те са разгневени от пълната липса на прозрачност. Това не трябва да бъде така в една демокрация.

Утре ще гласуваме за една резолюция, която призовава Комисията да спази Договора и да представи всички документи по ACTA. Надявам се, че резолюцията ще бъде приета с убедително мнозинство. Правото на лична неприкосновеност, на свобода на информацията и на справедлив съдебен процес са крайъгълните камъни на едно свободно и отворено общество.

Утре ще покажем, че това е един Парламент, който е готов да се застъпи за тези права в информационната епоха. Ще поискаме информацията, която е наше право и ни се полага като избрани представители, и почтително ще напомним на Комисията, че това е Парламент, а не изтривалка.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník, от името на групата ECR. (CS) Г-н председател, аз първоначално исках да благодаря на г-н Карл де Гухт, че не продължи подхода на предшественика си, който заобиколи Европейския парламент като единствената пряко избрана европейска институция и не успя да представи информация за процеса на договаряне на това споразумение, но се чувствам малко неудобно, защото винаги са ме учили да показвам уважение към важните личности, а фактът, че г-н Де Гухт привидно си почистваше очилата, докато колегата ми г-н Kamall стоеше тук, донякъде ме смути. Въпреки това сега ще се върна на настоящия въпрос.

Лично аз приветствам факта, че се изготвя това споразумение, защото интелектуалната собственост заслужава по-добра защита от съществуващата в момента. Въпреки това съм загрижен, че страните, подписали споразумението, не включват Русия и Китай, които са основният източник на нарушения на авторското право. Имам и опасения относно действителната ефективност на споразумението. Понеже съдържанието на споразумението винаги е забулено в нещо като мъгла, както много членове на Парламента споменаха тук, бих искал да призова Комисията, която договаря споразумението от името на държавите-членки, да гарантира, че не служи за инструмент за износ на френската цифрова гилотина към други държави и в същото време не се превръща във вносител на софтуерни патенти в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL.(SV) Г-н председател, г-н член на Комисията, изненадана съм и съм дълбоко загрижена, че Комисията защитава използването на поверителни преговори по отношение на законодателство в областта на свободите, основните права, личната неприкосновеност на нашите граждани и други подобни въпроси. Отказът да се даде на гражданите информация за преговорите в никакъв случай не може да бъде основателно.

Настоявам преговорите да бъдат прекъснати незабавно. Можем да възобновим преговорите, когато страните по ACTA се съгласят преговорите да се проведат прозрачно и демократично. Искам да разполагам с всички документи сега, за всички граждани. Прозрачността и информацията са сред най-основните принципи на демокрацията, особено по-отношение на основните свободи и правата на гражданите. Затова внасяме искане всички документи да бъдат представени сега и за всички граждани, защото несъмнено именно това се очаква от една демокрация.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI) . – (NL) Г-н председател, когато се изготвят досиета при затворени врата, това буди тревога в групата ми. Търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA) е едно такова досие. Много хора в моята страна се чудят защо нидерландската Партия за свобода (PVV) трябваше да бъде избрана в Европейския парламент. Ето защо – така ние можем да се противопоставим на „кухнята на Европейския съюз“, която е готова тайно да приготви какви ли не отвратителни буламачи без участието на обществеността.

Този път дори не знам още какво ще излезе от кухнята на Европейския съюз; очаква се Европейският парламент да има становище за нещо, което все още е тайна. Има ли нещо по-абсурдно? Това показва абсолютно неуважение към Парламента и обществеността. Информацията, която стана ясна за този съд на ACTA до настоящия момент е много обезсърчаваща. Потребителят ще бъде жертвата, ако се позволи на гражданите да бъде отказван достъп до интернет: много сериозен въпрос.

Европа винаги е била континентът, където свободата на хората да трупат знания е била от първостепенно значение. Тази свобода е сега под сериозна заплаха, което не може и не трябва да се случва. Също така сме свидетели на нарушение на принципа на субсидиарност. Държавите-членки вече нямат думата в това досие. Моята група подкрепя пълната прозрачност и категорично се противопоставя на инкриминирането на гражданите. ACTA поражда една култура на задушаващо наблюдение и вменяване на вина, усещането, че Държавата ви наблюдава. ACTA заобикаля всички съществуващи международни организации, като Световната търговска организация (СТО).

Какво се опитва да направи Комисията в тази тайна кухня? Защо почти само американски дружества участват в консултациите; какво правят те там? Дали са там, за да защитят търговските си интереси? А какво да кажем за интересите на европейските граждани? Може би те не са толкова важни? Тук е мястото, където значението на PVV става ясно. Ние се борим за интересите на гражданите навсякъде, където има потайност и задкулисна политика.

Искам да се отбележи, че PVV не одобрява фалшифицирането на лекарства и продукти. В разискването не става въпрос за това; става въпрос за факта, че членовете на Парламента не са в състояние да обсъдят досието чисто и просто защото то беше пазено тайна и затова не знаем съдържанието му. Не можем да си представим по-грубо нарушение на парламентарния мандат. Нашето мнение е, че цялата воняща, потайна кухня трябва да бъде затворена и на вратата трябва да се постави голяма табела „Затворено заради нарушение на правилата“.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Г-н член на Комисията, госпожи и господа, знаем, че глобализацията, и в частност влизането на Китай в СТО, създаде един огромен проблем. Европа е затрупана с фалшифицирани стоки, които са все по-опасни за човешкото здраве и представляват големи икономически загуби за дружествата. Гражданите и дружествата не приемат добре факта, че механизмите за контрол на държавите-членки са напълно недостатъчни и с право призовават за по-ефективни мерки на европейско равнище, включително големи глоби за фалшификаторите. Това споразумение трябва основно да подобри международното сътрудничество при откриване на фалшификаторите, но не смятам, че целта ни трябва да бъде преследване на ученици от средното училище, които изтеглят игри от интернет. Съдържанието на споразумението, по което се водят преговори вече повече от две години, е тайна и затова липсва почти всякаква информация по отношение на спорните стоки, които могат да окажат влияние върху настоящите права на европейците, тяхната лична неприкосновеност и личните им данни. Не сме дали на Комисията мандат за това.

Затова се опасявам, че ратифицирането на това крайно необходимо споразумение може да бъде отхвърлено в Европейския парламент, подобно на споразумението SWIFT, освен ако Комисията не осведомява редовно Парламента за структурата и ограниченията на договорното споразумение. Не искам отново да бъдем изправени пред готов продукт, с други думи акт, който трябва да одобрим или отхвърлим, без да можем да обсъдим съдържанието му в подробности и да разсеем опасенията на гражданите ни.

Според мен е стратегическа грешка, че Китай, който е най-големият източник на фалшифицирани стоки, не беше поканен да участва в преговорите по това споразумение. Затова бих искала членът на Комисията да ни обясни използваните тактики и да отговори дали се водят преговори с китайската страна за подписване на споразумението от Китай на по-късна дата. Наистина ли смятате, че това ще се случи?

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, амбицията на Европа да остане най-голямата икономика в света трябва да се свързва все повече с възраждането на нейната конкурентоспособност, качеството на производствените й системи и способността й да завладява нови пазари.

Борбата срещу фалшифицирането и търговските нарушения играе съществена роля в този контекст. Защитата на търговските марки, патентите и интелектуалната собственост обаче не са само нефинансови инструменти, които правят системата по-конкурентоспособна – те са и един реален пример за прилагането в промишлената икономика на принципите на една демократична правна култура, основана на зачитане на правилата, на тези правила, които през последните години бяха нарушени под натиска на международните финансови спекулации.

Търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA) е основен инструмент за борба с фалшифицирането, едно явление, което генерира невероятни приходи в размер на 500 млрд. щатски долара годишно, което е свързано с организираната престъпност и което засяга – дори заплашва – основни права на човека, като здравето, ако става въпрос за фалшифицирането на лекарствени продукти. Ако трябва да направим оценка на необходимостта от ACTA, трябва да имаме предвид международния контекст.

От друга страна, трябва да настояваме договорът да зачита определени основни принципи на съвместно съществуване, вдъхновени от зачитане на правилата. Не може да се скрие фактът, че сме загрижени за правното основание на договора, за договорния мандат и неговата прозрачност. Тези, които представляват, както и Парламентът, 500 милиона граждани, трябва да бъдат информирани официално, не поверително. Преговарящите от Комисията трябва да докладват на Парламента за състоянието на напредъка на работата и трябва да бъде даден достъп до документите и да се даде информация, за да може да се излезе с подробно становище.

Трудното, но и ползотворно сътрудничество между Парламента и Комисията може да помогне на Европейския съюз да осъществени потенциала си по възможно най-добрия начин. Това са насоките на резолюцията и затова тя заслужава вота ни.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Г-н председател, г-н Де Гухт, получавате тежко наследство и ако темата не беше толкова сериозна, бих могъл почти да се усмихна на спекулациите, предизвикани от ACTA. Но има две причини това категорично да не предизвиква усмивка. Първо, фалшифицирането и нарушенията на закона за авторското право и търговските марки представляват заплаха както за надеждността на икономиката, така и за здравето на хората.

Световните икономически загуби вследствие на фалшифициране и нарушения на закона за авторското право и търговските марки се изчислява на 185 млрд. евро само през 2007 г. Това е значително повече от бюджета на Европейския съюз. Това застрашава предприятията ни, насърчава престъпността и води до загуба на работни места. Това със сигурност не може да бъде в наш интерес.

Освен това фалшифицираните лекарствени продукти могат да имат животозастрашаващи последици за хората, които приемат тези лекарства, без да знаят, че са фалшиви. Това също е неприемлив риск.

От само себе си се разбира, че е в наш интерес да предприемем действия в тази насока. Второ, безспорно трябва да е ясно, че преговорният мандат на Европейската комисия трябва да бъде строго ограничен в рамките на достиженията на правото на Общността, за да се гарантира, че в бъдеще ACTA няма да означава „още един налудничав договор“.

След влизането в сила на Договора от Лисабон това включва и предоставяне на подробна и навременна информация на Европейския парламент по отношение на настоящото състояние на преговорите по споразумението. В крайна сметка ние ще трябва да дадем одобрението си. С други думи Европейският парламент очаква пълна прозрачност и публикуване на преговорните документи, заедно с всички други съответни документи. Ако Комисията иска да избегне по-нататъшни слухове и предположения за ACTA, не виждам друга възможност, освен да се предостави подробна информация на заинтересованата общественост.

Имам три важни въпроса в това отношение. Първо – въпреки че вече се спряхте на това – може ли Комисията да гарантира, че няма да има въвеждане на правилото „три предупреждения и си вън“? Разбира се, това би било в противоречие с новата рамкова директива за електронните комуникации.

Второ, може ли Комисията да гарантира, че няма да има въвеждане на отговорност по отношение на трети лица за доставчиците на интернет услуги относно съдържанието, което предават? Разбира се, това би било в противоречие с директивата за електронната търговия.

Трето, може ли Комисията да представи гаранции, че в рамките на ACTA няма да бъдат въведени наказателни мерки, които попадат извън областта на компетентност на Европейския съюз, и аз много добре знам, че държавите-членки ще носят отговорност в това отношение. Предполагам все пак, че като пазител на Договорите ще направите това, което се очаква от вас.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, г-н Де Гухт, преди повече от година Европейският парламент много ясно поиска от вас, Комисията, да направите преговорите по споразумението ACTA прозрачни в бъдеще и да включите обществеността и парламентите в преговорите. Също така призовахме акцентът да се запази върху борбата с фалшифицирането, както се посочва в заглавието на споразумението. Какво направихте оттогава? Нищо, абсолютно нищо. Напротив, заедно с Вашата нечестива така наречена коалиция на желаещите, и по-специално богатите индустриални държави, водите преговори по едно споразумение с помощта на крайно недемократична, дори незаконна, тайна дипломация и в много области това споразумение очевидно излиза извън рамките на действащите правилници за прилагане на закона за интелектуалната собственост в Европа. Разбира се, не можем да бъдем сигурни в това, защото не сме получили никаква информация от Вас.

Истинският скандал обаче тепърва предстои. Към 1 декември на миналата година в много области вече няма да можете да ни пренебрегвате и да провеждат задкулисната си политика със Съвета, защото гражданите – представлявани от Парламента – най-накрая с право сложиха край на това поведение чрез Договора от Лисабон. Затова си задавам въпроса, какво всъщност правите в това отношение? Комисията е пазител на Договорите. Следователно сте отговорни да гарантирате спазването на ясно формулирания Договор на ЕС. Ако не сте в състояние да гарантирате пълно зачитане на договора, тогава отново ще получите „не“ от Парламента. Ако не смятате, че можете да гарантирате зачитането на Договорите в тези преговори, прекратете преговорите, докато не бъдете в състояние да го направите. Затова групата на Зелените/Европейски свободен алианс казва: действайте по ACTA сега!

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) . – (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, всички тук сме против фалшифицирането и пиратството. Въпреки това, г-н член на Комисията, току-що ни разказахте някакви небивалици, за да оправдаете факта, че обсъждате едно международно споразумение зад гърба на хората и зад гърба на представителите им.

Г-н член на Комисията, ще Ви припомня, че в член 218 от Договора от Лисабон се казва, цитирам: „Европейският парламент получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата“ в рамката на преговорите или сключването на международни споразумения. Търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA) представлява точно такъв случай, затова спазете обещанието си и собствения си Договор! Не може да не се тревожим за основните свободи. В действителност тълкуването на едно престъпление – пиратството – и наказанието му в бъдеще изглежда вече няма да се делегира на съдебните органи, а на доставчиците на интернет услуги.

Нещо повече, в бъдеще на митническите служби в държавите, които са подписали споразумението, изглежда ще им бъде дадено разрешение да претърсват телефони, преносими компютри и лични стереоуредби под претекст за борба с пиратството, в съответствие със споразумението на Дружеството за световна междубанкова финансова телекомуникация (SWIFT), което беше предназначено за борба с тероризма. Запомнете обаче, г-н член на Комисията: Парламентът Ви победи за SWIFT, ще Ви победи и за ACTA, ако е необходимо.

Затова някои искат да се съчетае борбата с фалшифицирането и пиратството, нарушенията на личната неприкосновеност и интелектуалната собственост и дори, в случая с лекарствата, нарушенията на правото на здраве. Г-н член на Комисията, незабавно представете това споразумение.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, Търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA) е от основно значение за постигане на пълна хармонизация на мерките за защита на европейската търговия от фалшифицирането и пиратството. Преговорите по ACTA засягат чувствителни европейски законодателни въпроси, като гарантирането на прилагането на правата върху интелектуалната собственост, предаването на данни и защитата на данни, и затова отново отправяме искане за по-голяма прозрачност.

Комисията трябва да се ангажира изцяло, в съответствие със степента на поверителност. Настоящите преговорни текстове трябва да бъдат предоставени на Парламента, така че той да може да контролира споразуменията и евентуално да дава предложения на участниците в ACTA. Думите на члена на Комисията от тази вечер ни дават надежда, но ние искаме не само думи, а и действия.

Парламентът винаги се е борил да защити европейските потребители и производители от фалшифицирането и мерките, които нарушават личната неприкосновеност в интернет. Ето защо е от съществено значение Комисията да продължи да играе активна роля в настоящите преговори, като привлича все по-голям брой участници; за съжаление, понастоящем те са само дванадесет. Надяваме се, че все повече държави – както развиващи се, така и нововъзникващи пазари – ще бъдат изкушени да вземат участие в преговорите и ще подпишат окончателното споразумение, което ще даде възможност за една по-широка перспектива.

Държавите трябва да спазват и зачитат общите си задължения за по-ефективна борба с фалшифицирането и пиратството. Тази икономическа напаст унищожава много производствени сектори, които развиват дейност в съответствие с правилата. Затова потребителите, които са изложени на сериозни заплахи за тяхното здраве, трябва да разполагат с ясни правила, защото, г-н член на Комисията, при отсъствие на ясни и приложими правила, включително за използването на интернет, интернет вече няма да представлява възможност; напротив, това ще има „ефект на бумеранг“. Всички трябва да поемем ангажимент това да бъде прекратено, защото тук не става въпрос само за лична неприкосновеност, а и за сигурността на нашите държави.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Г-н председател, г-н член на Комисията, едно споразумение при затворени врата не е нещо, което европейската общественост заслужава или иска. Европейският съюз е в процес на преговори за едно много важно търговско споразумение, Търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA), и отново това се прави задкулисно. Националните парламенти и Европейският парламент не са имали нито една възможност за демократичен контрол на същината или обхвата на преговорите, защото преговарящите страни са се споразумели за клауза за поверителност.

Ето защо Парламентът и европейската общественост отново биват изолирани, което отново накърнява доверието в Европа. Този път въпросът не е борбата с тероризма, а търговските интереси. Не ме разбирайте погрешно; европейската икономика трябва да бъде стимулирана, а интелектуалната собственост е важен аспект в това отношение. Въпреки това несигурността, която се създава в момента от поверителността на преговорните документи, доведе до появата на много слухове.

Бих искала да попитам как работи комуникацията в това отношение между члена на Комисията, отговарящ за търговията, и члена на Комисията, отговарящ за основните права. Г-н Де Гухт ще осведоми ли колегите си за същността на споразумението на всеки етап? Г-жа Рединг планира ли, на всеки етап, да поиска от своя колега, отговарящ за търговията, да осигури прозрачност? Европейският парламент настоява за такава прозрачност и сега е моментът тя да бъде осигурена, преди институцията ни да трябва да одобри търговското споразумение.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, по време на изслушванията на новите членове на Комисията „прозрачност“ беше една от най-често използваните думи. Днес отново заявихте, че вече всичко е прозрачно и открито. Трябва да Ви кажа честно, че за съжаление аз не мога да се съглася с това определение на прозрачността. Това със сигурност важи и за много мои колеги тук, в залата. Прозрачността не е само да се подхвърли малко информация и да се каже: „Е, за съжаление, не можем да разкрием останалата част, защото сме обещали да си остане поверително“.

Навлязохме в нова ера. Вече не е възможно да се използват международни договори за сключване на тайни споразумения с търговските партньори, които впоследствие ще засегнат европейското законодателство. След като вече разполагаме с Договора от Лисабон, това вече не е възможно. Това означава, че тайните споразумения, както и потайността и липсата на прозрачност, трябва да останат извън Европейския парламент. Необходимо ни е доверие за защитата на иновациите, което представяте тук като основен довод. Вие обаче няма да постигнете доверие, ако водите преговори задкулисно и след това се опитвате да успокоите хората, като казвате, че няма да е толкова зле в края на краищата. Това, г-н член на Комисията, не е правилният начин.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D). (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, нека ясно заявим: начинът, по който се водят преговорите по Търговското споразумение против фалшифицирането, е неприемлив за Европейския парламент.

Като нови съзаконодатели по този въпрос, Договорът от Лисабон вече ни гарантира правото на пълна информация по същото време, по което тя се получава от Съвета. Документите, които „изтекоха“ до момента, ни доказаха, че що се отнася до формата, това измерение изобщо не е било спазено.

Какво може да се каже за съдържанието? Неизгодната сделка, която изглежда е била предложена на доставчиците на интернет, е следната: ако решат да сътрудничат за системното наблюдение на съдържание на техните мрежи, настоящото им освобождаване от отговорност за такова съдържание ще бъде запазено. В противен случай те могат да бъдат съдени от носителите на права и да бъдат системно наказвани.

Считам един такъв обрат за изключително опасен, защото той би поставил под съмнение достиженията на правото на Общността, не само на принципа на обикновен пренос – наричан на френски simple transport – в директивата за електронната търговия, но и по въпроса за зачитането на основните права на гражданите, който неотдавна беше повдигнат в разискването относно пакета за телекомуникациите.

Ще завърша с припомнянето, че Парламентът вече показа привързаността си към тези принципи, като отхвърли споразумението на Дружеството за световна междубанкова финансова телекомуникация (SWIFT). Не се съмнявам, че е в състояние да започне отново. Затова искам да подчертая значението на резолюцията, която се обсъжда тази вечер. Приветствам работата на нашия координатор, г-н Arif, и на всички преговарящи от комисията по международна търговия, които гарантираха, че сигналът, който Европейският парламент ще изпрати утре, ще бъде изключително знаков, защото ще бъде единодушен.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos (PPE).(EL) Г-н председател, фалшифицираните стоки не само вредят на конкурентоспособността на европейските предприятия, но и крият опасности за човешкото здраве. Решението е да се засили прилагането на правата върху интелектуалната собственост в световен мащаб.

Необходимо е възможно най-голям брой търговски партньори да се присъединят към обсъжданото многостранното споразумение. Споразумението, по което се водят преговори, трябва да бъде изцяло в съответствие със съответното право на Общността, трябва да зачита основните свободи и да защитава личните данни, трябва да гарантира свободния поток на информация и не трябва да налага неоправдани тежести върху законната търговия.

И накрая, Парламентът трябва да разполага с подробна и съществена информация на всички етапи от преговорите, като съответно спазва в разумна степен поверителността на информацията.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, нещо относително ясно се очертава от неясния процес, ръководен от Европейската комисия, а именно намерението за разширяване на обхвата и стойността на правата върху интелектуалната собственост, което води до още по-голяма печалба за големите корпорации.

За да се постигне тази цел, не са били спазени основни правила за демократични, прозрачни процедури, като същевременно е била укривана информация, която не е била предмет на демократично разглеждане и контрол. За да се постигне тази цел, е бил ограничен глобалният достъп до основни стоки, като безопасни лекарства, включително генерични продукти, а правото на лична неприкосновеност и зачитане на поверителността на кореспонденцията, както и защитата на личните данни, е било нарушено.

Въздесъщото присъствие на пазара и на защитата на икономическите интереси, които имат за цел да постигнат собствените си цели в съответните сектори, не са съвместими със защитата и опазването на общото благо. Резултатите от тази политика вече се виждат съвсем ясно.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, трябва да кажа, че като слушам ораторите след моето изказване, си мисля, че мнозина от вас не са чули правилно казаното от мен, защото дадох да се разбере, че ще спазим достиженията на правото на Общността и че ще се опитам да убедя другите страни по споразумението да дадат съгласието си за публикуването на текста, по който в момента се водят преговори; дадох да се разбере, че то ще се прилага само за търговските нарушения на правата върху интелектуалната собственост – мога да продължа в тази посока още. Затова няма да отговарям отново на всички зададени въпроси, защото, честно казано, смятам, че вече им отговорих в първото си изказване.

David Martin постави следния въпрос: какво се случва, когато дадено лице излиза всъщност не само от Европейския съюз, но и от държава, която е страна по споразумението ACTA? Това е интересен въпрос, защото, разбира се, зависи къде отива. Ако отива в държава, която не е страна по споразумението ACTA, тогава ще зависи от митническите и полицейските органи на съответната държава, но това е извън обхвата на нашите правомощия. Стига да попада в техния обхват, ние ще осигурим това да не се случва, но, разбира се, не можем да говорим от името на другите.

Не съм напълно съгласен с всички доводи на г-жа in ’t Veld относно одобрението на Парламента и парламентарния контрол, но нека изкажа много ясно мнението си за Договора от Лисабон. В случая Съветът дава мандат на Комисията и Комисията преговаря, а Съветът е взел решение за мандата в съответствие със собствения си правилник за дейността. Дали даден министър в Съвета на министрите предварително се нуждае от одобрението на националния си парламент не е въпрос на европейското право, а на националното право, което се различава във всяка отделна държава. Знам, че във Вашата държава например за много позиции от този вид е необходимо предварителното одобрение на Парламента – добре, но има и други държави, където това не е така. Считам, че не трябва да оценяваме начина, по който Съветът взима решения. Стига Съветът да зачита Договора и собствения си правилник за дейността, считам, че това е тяхна работа и не ни засяга пряко.

До известна степен ме защитихте, като казахте, че не трябва да проверяват моя iPod. Аз нямам iPod, така че все още няма проблем. Всъщност от вчера вече имам, но все още не съм го използвал и няма да ходя в Нова Зеландия. Малко далеч е. За това ви трябват длъжностни лица, които разполагат с малко повече време да отидат там.

(NL) Ще оставя цялото обсъждане за кухнята, спомената от г-жа Stassen...

член на Комисията.(EN) Интересен въпрос, какво за Китай? Е, както знаете, г-жо Roithová, Китай не е страна по настоящите преговори. Китай е сериозен проблем, защото, както с право заявихте, те са най-големият източник на фалшифицирани стоки.

Вече сме водили няколко преговори и разисквания с тях, както и икономически диалог на високо равнище. Многократно сме поставяли акцент върху правата върху интелектуалната собственост, което е един от основните проблеми не само в областта на търговията в интернет, но и по отношение на много други дейности. Щом споразумението ACTA бъде сключено, то ще може да бъде подписано от всички държави и аз се надявам, че Китай ще стигне до заключението, че ще е в интерес на собствената им промишленост да има по-добра защита на правата върху интелектуалната собственост, и рано или късно това ще стане. Погледнете държавите, където това се случи в миналото: сега те имат много по-голям интерес от правата върху интелектуалната собственост.

Не съм напълно съгласен с тълкуването на г-н Le Hyaric и г-жа Trautmann във връзка с член 218. Това, което се казва в член 218, е, че Парламентът трябва да бъде информиран за всички етапи на процедурата; добре, информирани сте и дори нещо повече. Направеното от нас по отношение на информацията е много повече от посоченото в член 218, много повече, но аз нямам проблем с това. Във встъпителното си изявление дадох да се разбере, че ще настояваме пред другите страни да сме в състояние да публикуване настоящия проект на текста, но е вярно, че няма да спазваме разпоредбите на член 218.

Между другото, нека кажа на г-жа in ’t Veld, изпратихме Ви приложение 16 съобразно договореното изявление от страна на всички участници в ACTA за запазване на поверителността на документите. Това Ви беше изпратено от генералния директор, г-н David O’Sullivan, на 21 януари 2009 г. Разбира се, това беше при предишния Парламент, но става дума за едно и също лице. Г-н O’Sullivan си е същият и г-жа in ’t Veld си е същата, така че сте го получили. Затова е малко обидно да ме разпитвате за какво става въпрос.

И накрая, нека ясно заявя, че казаното от мен и това, което казах по време на изслушването, трябва да се приема сериозно. Ще направя всичко възможно да получа съгласието на всички страни по споразумението да ви информирам. Докато това не стане, не мога да ви разкрия проекта на споразумението, защото това би било в нарушение на споразумението за поверителност, а нарушаването му би имало последици, които не са само в рамките на преговорите по ACTA, но биха засегнали и много други преговори, които водим с тези държави. Това би нарушило поверителността като такава и ще направи всички преговори много трудни, ако не и невъзможни, но ще направя всичко възможно да получите това, което искате.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Внесени са пет предложения за резолюции(1), в съответствие с член 115, параграф 5 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 10 март 2010 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма.(FR) Докато Парламентът настояваше за достъп до текстовете в продължение на месеци, преговорите по Търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA) се водеха с възможно най-голяма потайност зад гърба на гражданите и техните представители, а това е неприемливо. Самата Комисия не може нищо да разбере. Тя ни казва, че вече ни е изпратила документите, и в същото време, че ще поиска от Съвета да публикува всичко: кого се опитва да заблуждава?

Освен въпроса за прозрачността, тук искаме да напомним на Комисията и Съвета, че те ще трябва да получат съгласието на Парламента в края на преговорите. От излезлите наяве документи, които достигнаха до нас, изглежда, че имаме един троянски кон: под претекст за напълно законна борба срещу фалшифицирането, държавите-членки, начело с френското правителство, искат да гласуват текст, който може да подкопае достъпа до лекарства, свободата на изразяване, неутралността на интернет и правната отговорност на съответните посредници.

Факт е, че Парламентът ще се противопостави на всяко подкопаване на достиженията на правото на Общността. Ако Комисията и Съветът не променят стратегията си, ще защитим личните свободи на съгражданите си, като отхвърлим ACTA, както отхвърлихме и споразумението на Дружеството за световна междубанкова финансова телекомуникация (SWIFT).

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма.(RO) Приветствам въпроса, внесен пред Комисията, относно прозрачността и състоянието на преговорите по Търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA). Според мен трябва да се предприемат спешни действия за решаване на проблема, пред който сме изправени. Неприемливо е Европейският парламент да бъде изключен от Комисията от преговорите по изготвянето на ACTA, като се има предвид, че трябва да одобрим разпоредбите на договора. Както вече беше казано, възможно най-скоро Комисията трябва да направи обществено достъпни всички преговори, проведени във връзка с ACTA, както и перспективите, предвидени за срещата през април. Въпроси като принуждаването на доставчиците на интернет да следят трафика и да налагат ограничения в мрежите си могат да имат обратен ефект върху обществеността както от гледна точка на зачитането на правото им на неприкосновеност, така и заради допълнителните разходи, направени от потребителите. Един такъв въпрос трябва да бъде обсъден открито и трябва да се направи обществено допитване в тази връзка. Позицията на европейските граждани и промишлеността относно тези мерки трябва да се знае и да се зачита, за да може да се избегнат всякакви злоупотреби и антидемократични прояви.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма. (PL) Госпожи и господа, Търговското споразумение против фалшифицирането, за което в момента се водят преговори от Европейската комисия, излиза извън принципа на пропорционалност, който е залегнал в законодателството на Европейския съюз. Според този принцип всяко действие, предприето от Съюза, не трябва да надхвърля необходимото за постигане на целите на Договора. Главата за интернет е особена причина за безпокойство. Казва се, че споразумението съдържа разпоредби, които могат да ограничат свободата на словото в интернет, от една страна, и търговската дейност, от друга. Това ще бъде резултат от предполагаемото предложение да се вмени отговорност на доставчиците на интернет за съдържанието на изпращаната информация, както и наказателни санкции за изтегляне на файлове за лично ползване. Според мен тези неща се казват, защото информацията за съдържанието на споразумението не се предоставя от официални източници, а само от слухове и изтичане на информация, понеже Комисията не информира Парламента за напредъка на преговорите. Договорът от Лисабон обаче вече предвижда такава процедура. Освен това съгласието на Парламента, изразено с мнозинство от гласовете, е от съществено значение за всяко споразумение със Съвета. Новият Договор предоставя и нови правомощия, които позволяват да се предприемат действия в областта на интелектуалната собственост, а това принадлежи в еднаква степен на Парламента и Съвета. Затова аз давам гласа си за тези колеги, които искат повече прозрачност по отношение на настоящите преговори, и считам, че междуинституционалното сътрудничество по въпросите, свързани с ACTA, трябва да покаже, че всички институции гледат сериозно на новия Договор, който е вече в сила. В момента това не е така.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма.(EN) Търговското споразумение против фалшифицирането има мандат, който е от жизнено значение за защитата на правата върху интелектуалната собственост. След кризата трябва да има стимул за интелектуалците и творците да използват творчеството си и без страх да публикуват нови материали в интернет. Това право трябва да бъде балансирано срещу правото на даден човек на достъп до информация, като освен това санкции трябва да бъдат налагани само на по-големите субекти, които злоупотребяват с авторското право с цел търговия. Това обаче е въпрос за друг ден. В момента съм по-загрижен за степента, в която Парламентът е информиран за преговорите. По силата на Договора от Лисабон споразумението изисква одобрението на Парламента и ако съдя за развитието на споразумението по колегите ми, то няма да получи топъл прием. Преговорите по ACTA трябва да бъдат по-отворени, а Комисията и Съветът трябва да покажат готовността си в това отношение, като гарантират, че Парламентът има пълен достъп до документите по този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (S&D), в писмена форма.(EN) Надявам се, че писмената декларация по ACTA, която внесох преди две седмици заедно с моите колеги Castex, Alvaro и Roithová, и днешното разискване ще послужат за предупредителен сигнал за Съвета и Комисията. Парламентът няма да бездейства, докато основните права на милиони граждани биват договаряни при затворени врата. Ние сме против каквото и да е „законодателно пране“ на международно равнище на нещо, което много трудно би било прието от националните законодателства – да не говорим за Европейския парламент. Тук, разбира се, имам предвид скандалните норми относно „трите предупреждения“. Парламентът е убеден, че правата върху интелектуалната собственост трябва да бъдат защитени, но не като на частни дружества се дадат всеобхватни права за безразборно следене на действията на всеки гражданин в интернет – нещо, което отказваме да позволим и на нашата полиция в борбата с тероризма – и със сигурност не чрез непропорционалното наказание да се отказва достъп на цели домакинства до интернет. Достъпът до интернет сам по себе си представлява основно право. То трябва да бъде разглеждано и защитено като такова.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Theurer (ALDE), в писмена форма.(DE) Преговорите на Европейската комисия, свързани с Търговското споразумение против фалшифицирането (ACTA), повдигнаха няколко въпроса. Въпреки че споразумението разглежда основателни проблеми, а именно борбата с фалшифицирането и контрабандата на продукти и марки, то трябва повече да се основава на европейските ни принципи. То не трябва да води до хармонизация на законодателството в областта на авторското право, патентното право или търговските марки в Европейския съюз – напротив, принципът на субсидиарност трябва да продължи да бъде най-важният ни принцип. С търговските споразумения не трябва да се злоупотребява с цел да се ограничат основните права и свободи на хората. Преди Парламентът да даде одобрението си, което се изисква за ратифицирането на споразумението, трябва да бъдат направени значителни подобрения, и то не само от гледна точка на съдържанието. Парламентът трябва да вземе по-голямо участие в преговорите и всички преговорни документи трябва да ни бъдат предоставени.

 
  

(1)Вж. протокола.

Правна информация - Политика за поверителност