Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0154/2010

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0058

Συζητήσεις
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Eμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης (O-0026/2010) των Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια και πορεία των διαπραγματεύσεων ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης) (B7-0020/2010)

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, συντάκτης.(SV) Κύριε Πρόεδρε, κάθε θεσμικό όργανο οφείλει να προασπίζει τον ρόλο του. Το Κοινοβούλιο είναι η φωνή των ανθρώπων της ΕΕ και πρέπει να υπεραμύνεται των συμφερόντων των πολιτών του. Η Επιτροπή αποκαλεί εαυτόν θεματοφύλακα της συνθήκης, αλλά, εν προκειμένω, εκείνο που πρέπει να προασπίσετε είναι οι αρχές της διαφάνειας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων. Εάν δεν μας δοθεί πρόσβαση στα έγγραφα, κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τον ρόλο του, ούτε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών μας.

Ορισμένοι Επίτροποι τόνισαν στις ακροάσεις τους ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πρόσβαση σε έγγραφα υπό τους ίδιους όρους με το Συμβούλιο Υπουργών, και το Κοινοβούλιο αναμένει από την Επιτροπή να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Πολλοί είναι οι πολίτες μας που εκφράζουν την ανησυχία ότι στερούνται τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους εξαιτίας των αδιάκοπων ορμητικών κυμάτων επεκτατικής νομοθεσίας, όπως η νομοθεσία σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED 1 και IPRED 2), την Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT) και ούτω καθεξής. Η ΕΕ θα μπορέσει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις επί της ACTA μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθεί στους πολίτες της η δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Επί του παρόντος, το καίριο ζήτημα είναι η διαφάνεια, παρόλο που εξίσου ευαίσθητο είναι, φυσικά, και το περιεχόμενο. Η ΕΕ πρέπει να υποδείξει με σαφήνεια ότι οι όροι της συμμετοχής μας στη διαδικασία ACTA είναι η διαφάνεια και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Μόνο εφόσον καθορίσουμε τα απαράγραπτα δικαιώματα που υπάρχουν σε μία ελεύθερη και ανοικτή κοινωνία θα μπορέσουμε να πατάξουμε, στο πλαίσιο αυτών των δικαιωμάτων, την εγκληματική δραστηριότητα και να συζητήσουμε τη μορφή που πρέπει να λάβουν οι διάφορες συμφωνίες.

Περιπίπτουμε σε μία εντελώς παράλογη και απαράδεκτη κατάσταση εάν υποχρεούμαστε να ρωτήσουμε την Επιτροπή, κεκλεισμένων των θυρών, ποιο είναι το περιεχόμενο των συμφωνιών επί των οποίων καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις. Οι πολίτες μας θέλουν εγγυήσεις ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές τους δεν θα υποβάλλονται σε διασυνοριακό έλεγχο, ότι δικαιούνται να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο και ότι δεν θα τους απειλεί η επιβολή ποινικών κυρώσεων που διατυπώνονται άνωθεν. Αναμένουμε σήμερα από εσάς να μας υποσχεθείτε πλήρη συμμετοχή στην ACTA· εάν δεν το πράξετε, είμαι υποχρεωμένος να κλείσω την ομιλία μου με μία κλασική απάντηση: «θα τα πούμε στο δικαστήριο».

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, συντάκτης. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η παραποίηση/απομίμηση, το λαθρεμπόριο και η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελούν αναμφίβολα τεράστιο πρόβλημα, καταρχάς για όλους εμάς ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά αλλά και για πολλά επιμέρους κράτη μέλη. Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα παραποιημένα προϊόντα/απομιμήσεις κατορθώνουν επίσης να διοχετευθούν στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά αποτελεί πρόβλημα για τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Επί του παρόντος, εκτιμούμε ότι η αγορά μας κατακλύζεται από παραποιημένα προϊόντα/απομιμήσεις αξίας περίπου 250 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, εάν ένα φάρμακο όπως το αντισυλληπτικό χάπι παραποιείται και δεν δρα σωστά –όπως αναφέρθηκε πρόσφατα σε ένα περιστατικό– μια γυναίκα θα μείνει απλώς έγκυος. Στη χειρότερη περίπτωση, όμως, εάν το φάρμακο δεν έχει την απαιτούμενη δράση, τίθεται ενδεχομένως ζήτημα ζωής και θανάτου, και τούτο δεν μπορεί να είναι προς όφελός μας.

Πρέπει επειγόντως να δραστηριοποιηθούμε κατά της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, του λαθρεμπορίου και της παραποίησης/απομίμησης. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι, το 2008, κατασχέσαμε στα σύνορά μας 178 εκατομμύρια παραποιημένα είδη/απομιμήσεις, εκ των οποίων 20 εκατομμύρια ήταν επικίνδυνα, και το 50% αυτών ήταν κινεζικής προέλευσης. Πρέπει, επομένως, να αναλάβουμε δράση στον εν λόγω τομέα. Το πρόβλημα είναι σαφές: η συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ACTA βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και τρία χρόνια και, ως εκ τούτου, εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν συμμετείχαμε κατά το παρελθόν τόσο ενεργά όσο χρειάζεται να συμμετάσχουμε στο μέλλον.

Ευελπιστώ, λοιπόν, κατά τις προσεχείς εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, να αποκτήσουμε οπωσδήποτε μεγαλύτερη διαφάνεια στον συγκεκριμένο τομέα. Χρειαζόμαστε πρόσβαση σε δεδομένα που θα μας καταδεικνύουν με σαφήνεια τι συμβαίνει επί του παρόντος στις διαπραγματεύσεις και ποια θέση υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν. Χρειαζόμαστε την επιτυχή σύναψη κατάλληλης συμφωνίας. Οι κύριες επικρίσεις εκ μέρους των διαφόρων ομάδων είναι πολύ γνωστές σε αυτό το Σώμα. Για το συμφέρον των εργαζομένων, των εργοδοτών, της βιομηχανίας και των καταναλωτών, ελπίζω ότι θα καταλήξουμε στη σύναψη εποικοδομητικής συμφωνίας, αλλά για να φτάσουμε σε αυτήν τη συμφωνία, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη στις διαπραγματεύσεις το υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο και να μην το υπερβούμε.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, αναπληρωτής συντάκτης.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έχω κατά νου τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι γιατί εξακολουθούμε να στερούμαστε διαφάνειας τη στιμγή που η συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου και διαθέτουμε διοργανική συμφωνία με την Επιτροπή από τις 10 Φεβρουαρίου; Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο εξακολουθεί να ισχύει η παρούσα κατάσταση, στην οποία το Συμβούλιο συμμετέχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως παρατηρητής, ενώ το Κοινοβούλιο δεν λαμβάνει μέρος στη διαδικασία και τα έγγραφα δεν είναι προσβάσιμα για το κοινό. Ποιος είναι, λοιπόν, ο λόγος, κύριε Επίτροπε;

Το δεύτερο ερώτημα που με απασχολεί είναι το εξής: ποιος διαπραγματεύεται στην πραγματικότητα τη συμφωνία ACTA; Η συμφωνία ACTA δεν έχει υποβληθεί σε διαπραγματεύσεις υπό τη μορφή κάποιας συμφωνίας παρακολούθησης της συμφωνίας για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η διαπραγμάτευσή της πραγματοποιείται μόνο από επιμέρους κράτη μέλη, καθώς και –όπως πληροφορούμαστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες– από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Διερωτώμαι μήπως, στην ουσία, δεν καθορίζονται πρότυπα τα οποία θα ισχύουν τελικά για όλους, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το τρίτο ερώτημα που με προβληματίζει, κύριε Επίτροπε, είναι το ακόλουθο: ποια είναι πραγματικά η ουσία των διαπραγματεύσεων; Κατά την ακρόασή σας, απαντήσατε στην ερώτησή μου και με διαβεβαιώσατε ότι το κοινοτικό κεκτημένο είναι ασφαλές. Εξετάζοντας, ωστόσο, τα επιμέρους έγγραφα που έχουν διαρρεύσει, διατηρώ, δυστυχώς, τις επιφυλάξεις μου εν προκειμένω. Αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, ότι είναι πιθανό να φράσσεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πάροχοι προκειμένου να διευκολύνουν, κατά κάποιον τρόπο, την αστυνόμευση του Διαδικτύου υπέρ οικονομικών συμφερόντων, ότι ενδέχεται να επιβάλλονται σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμοί στην έρευνα και την επιστήμη και ότι ορισμένοι προσπαθούν ακόμα και να καθιερώσουν καθολικά συστήματα επιτήρησης. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, πού βρίσκεται σε όλα αυτά το κοινοτικό κεκτημένο;

Εγείρεται επίσης και το ζήτημα της αποζημίωσης. Το γεγονός ότι τίθεται υπό διαπραγμάτευση η συμπερίληψη της απώλειας κερδών δεν αρμόζει στην πολιτική μας.

Ασφαλώς, το τρίτο ερώτημά μου, κύριε Επίτροπε, είναι ποια είναι η ουσιαστική σχέση μεταξύ της επιγραμμικής (on line) και της απογραμμικής (off line) σύνδεσης; Όταν διαβάζω ότι αμφότερες η επιγραμμική και η απογραμμική σύνδεση αντιπροσωπεύουν τον ψηφιακό κόσμο, μήπως τούτο σημαίνει κατ’ ουσίαν ότι αναμένονται επίσης περιορισμοί και έρευνες στα σύνορα επί φορητών υπολογιστών, συσκευών iPod και αναπαραγωγής μουσικής MP3; Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να παράσχετε απαντήσεις σε αυτά τα τρία ερωτήματα;

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, συντάκτης.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα «προπατορικό αμάρτημα» στο θέμα που συζητούμε σήμερα το βράδυ, και τούτο συνίσταται στη μυστικότητα με την οποία διεξάγονται μέχρι στιγμής οι διαπραγματεύσεις. Η μυστικότητα αυτή έχει ενδεχομένως επιταθεί από μία ανισορροπία, εάν αληθεύει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με το κοινό και τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, οι βιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πρόσβαση σε μία σειρά πηγών πληροφόρησης βάσει ενός συμφώνου περί τήρησης του απορρήτου. Η απουσία διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και σε άλλες περιπτώσεις –το συζητήσαμε αυτό στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Κορέα– και είναι κάτι που πρέπει πλέον, με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, να τερματιστεί.

Έχω την εντύπωση ότι αυτό το «προπατορικό αμάρτημα» είναι επίσης αποτέλεσμα κατάχρησης, ήτοι της εκμετάλλευσης της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης για την ανάπτυξη άλλων δράσεων, σαν να πρόκειται για ένα είδος συνθήματος εν ονόματι του οποίου όλα επιτρέπονται. Επιπλέον, αποτελεί αναμφισβήτητα άκρως σημαντική μάχη για μία εμπορική δύναμη σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Επίτροπε, κατάγομαι από τη Βενετία, μία πόλη που γνωρίζετε καλά, όπου οι κανονισμοί περί των παραποιημένων προϊόντων/απομιμήσεων –έχω, για παράδειγμα, κατά νου το γυαλί μουράνο– ήταν πολύ αυστηροί (φθάνοντας ακόμα και στο σημείο επιβολής της θανατικής ποινής). Ως εκ τούτου, πρόκειται αδιαμφισβήτητα για ένα ζήτημα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη σε μία ολοένα πιο παγκόσμια οικονομία όπως είναι η δική μας.

Ωστόσο, η παρούσα συμφωνία θέτει σοβαρούς κινδύνους, οι οποίοι ανησυχούν την κοινή γνώμη, και η Επιτροπή οφείλει, ασφαλώς, να είναι ενήμερη για αυτό. Στην πραγματικότητα, μολονότι το εν λόγω ζήτημα θα έπρεπε να απασχολεί ειδικά την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, την αφορά ουσιαστικά ολοένα και λιγότερο, ενώ η ίδια επιτροπή επιλαμβάνεται ολοένα και περισσότερο του έργου που θα έπρεπε να επιτελεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ανησυχούμε για θέματα που σχετίζονται με την ελευθερία της ενημέρωσης και της έκφρασης μέσω του Διαδικτύου, το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις ποινικής και αστικής φύσης για τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου. Υπάρχουν κάποια όρια που δεν θα πρέπει να υπερβαίνονται, και θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να προχωρήσει πολύ προσεκτικά επί του ζητήματος αυτού.

Από αυστηρά εμπορικής πλευράς, θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να διαβεβαιώσει ότι η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παρεμπόδιση της πώλησης φαρμάκων που διατίθενται σε πιο ανταγωνιστικές τιμές· ασφαλών και γενόσημων φαρμάκων που δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα του δημιουργού και που το μοναδικό τους «έγκλημα» συνίσταται στο γεγονός ότι παράγονται από αναδυόμενες χώρες όπως η Ινδία και η Βραζιλία και που ενδέχεται να παραβλάπτουν τα συμφέροντα δυτικών φαρμακευτικών βιομηχανιών.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, συντάκτης.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Επίτροπε De Gucht, εάν πραγματοποιείτε παρασκηνιακές συναντήσεις με εκπροσώπους δέκα κυβερνήσεων στο πλαίσιο μίας μικρής ομάδας, προκειμένου να συμφωνήσετε επί ενός παγκόσμιου ρυθμιστικού πλαισίου επιτήρησης που περιλαμβάνει ευαίσθητους τίτλους κεφαλαίων όπως «επιβολή του νόμου» και «κυρώσεις αστικού δικαίου σε σχέση με τους συνοριακούς ελέγχους και το Διαδίκτυο», ουδόλως μπορείτε να εκπλήσσεστε με φήμες που ανακύπτουν και ερωτήματα που εγείρονται, για τα οποία δικαίως οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις.

Συμφωνώ απολύτως με τις επικρίσεις που διατυπώνουν ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές. Πρέπει, ωστόσο, να έχετε επίγνωση των ανησυχιών που διαφαίνονται στα ερωτήματα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, τα οποία τυγχάνουν διομαδικής υποστήριξης, ήτοι ότι μία συμφωνία που αρχικά υποτίθετο ότι θα αφορούσε την προστασία των επιτευγμάτων της μηχανικής και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έχει πλέον επεκταθεί στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας της επικοινωνίας, των αποκεντρωμένων δυνατοτήτων καινοτομίας και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πλην όμως, οι διαπραγματεύσεις σας διέπονται επίσης από τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και δεν θα πάψουμε να σας το υπενθυμίζουμε.

Μία τέτοια συμφωνία θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Μολαταύτα, εσείς αποκλείετε από τις διαπραγματεύσεις τις αναδυόμενες οικονομίες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα εθνικά κοινοβούλια – για να το θέσω απλά, αποκλείετε το ευρύ κοινό, στην υπηρεσία του οποίου και υπό τον έλεγχο του οποίου υποτίθεται ότι τίθεστε. Πραγματοποιείτε διαπραγματεύσεις χωρίς να έχετε λάβει εντολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξακολουθείτε να μας προωθείτε δολίως δισέλιδες συνόψεις των αποτελεσμάτων ολόκληρων διαπραγματευτικών γύρων. Αρνείστε να τηρήσετε τη νέα νομοθεσία και μας κοινοποιείτε τα ίδια έγγραφα που διαβιβάζετε και στα κράτη μέλη σχετικά με τις εν λόγω διαπραγματεύσεις. Εάν, όμως, ισχυρίζεστε ότι οι ανησυχίες της ομάδας μου είναι αβάσιμες, αποδείξτε το. Θέστε ευθύς αμέσως τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων επί τάπητος. Εάν το όνειρό σας είναι να λάβετε κάποτε την έγκριση αυτού του Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών σας, τότε θα πρέπει να διδαχθείτε από την εμπειρία της δημοκρατικής απόφασης που ελήφθη κατά της συμφωνίας SWIFT. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι «καλωσορίσατε στη δημοκρατία». Εφεξής, το παρόν Κοινοβούλιο δεν θα επιτρέπει διαβουλεύσεις και λήψη αποφάσεων που πραγματοποιούνται παρασκηνιακά.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, συντάκτης.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο κύριος Επίτροπος μπορεί να διαπιστώσει την έντονη ευαισθησία ολόκληρου του Κοινοβουλίου, όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων, οι οποίες απευθύνουμε σαφή έκκληση, ανεξαρτήτως των αποκλίσεών μας επί των διαφόρων πτυχών της ACTA και των εμπορικών συναλλαγών παραποιημένων προϊόντων/απομιμήσεων, καθώς και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και συμφωνούμε ομόφωνα επί της ανάγκης μεγαλύτερης διαφάνειας. Ευελπιστώ τούτο να έχει γίνει σαφέστατα κατανοητό.

Κύριε Επίτροπε, εκφράζουμε όλοι την ανησυχία ότι, όταν διεξάγετε διαπραγματεύσεις που παρουσιάζουν ελλιπή διαφάνεια –δεν γνωρίζουμε τις αρχές ούτε τη διαπραγματευτική θέση στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών–, τότε αυτό που θα συμβεί είναι να δημιουργήσετε «έλλειμμα», και όλοι γνωρίζουμε ότι όταν δημιουργείται έλλειμμα, φήμες έρχονται να καλύψουν αυτό το έλλειμμα. Παρατηρήσαμε διαρροές να εμφανίζονται ως επίσημα έγγραφα. Δεν υπάρχει τρόπος να διασταυρώσουμε εάν πρόκειται όντως για επίσημα έγγραφα ή εάν έχουν κατασκευαστεί, αλλά αυτό ακριβώς καταδεικνύει τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών.

Φρονώ ότι ορισμένοι από εμάς κατανοούμε πραγματικά και την ανάγκη να υπάρχει ενίοτε ορισμένου βαθμού εχεμύθεια. Ασφαλώς, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, δεν θέλουμε να αποκαλύπτουμε όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις μας· δεν θέλουμε να αποκαλύπτουμε τους «άσους» μας.

Αυτό που ζητούμε, όμως, είναι εύλογη διαφάνεια. Για ποιον λόγο δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα; Για ποιον λόγο δεν έχουμε πρόσβαση στα κείμενα; Και αν πιστεύετε ότι, για λόγους διαφάνειας και διαπραγματεύσεων, δεν μπορείτε να μας τα παράσχετε, τότε δώστε μας τουλάχιστον συνοπτικές θέσεις και ενημερώστε μας ποιες είναι οι βασικές αρχές στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις.

Θα κληθούμε, για παράδειγμα, να στηρίξουμε προτάσεις που εμφανίζονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν στο δικτυακό ημερολόγιο, περί κατάσχεσης συσκευών αναπαραγωγής μουσικής MP3 και φορητών υπολογιστών στα σύνορα; Προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων; Έχει η ΕΕ την πρόθεση να στηρίξει κάτι τέτοιο; Θεωρώ ότι πρέπει να γνωρίζουμε και θεωρώ ότι η έντονη ευαισθησία σύσσωμου του Κοινοβουλίου αποτυπώνεται στο γεγονός ότι κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε ευρεία συμβιβαστική λύση, μολονότι έχουμε ελαφρές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις εν προκειμένω, και να συμφωνήσουμε επί ενός κοινού κειμένου.

Κατά συνέπεια, κύριε Επίτροπε, εναπόκειται σε εσάς να επιδείξετε διαφάνεια και να αποδείξετε ότι αναγνωρίζετε τη δημοκρατική λογοδοσία που όλοι επιζητούμε.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ τις ανησυχίες των βουλευτών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της ACTA.

Καταρχάς, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι διαπραγματευόμαστε την παρούσα συμφωνία με στόχο να βελτιώσουμε την προστασία της καινοτομίας «made in Europe» («κατασκευάζεται στην Ευρώπη») σε όλους τους τομείς στους οποίους ενδέχεται να υπάρξουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Εάν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστική οικονομία, θα πρέπει να βασιζόμαστε στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αποκλειστικότητα εμπορικών σημάτων. Αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά. Συνεπώς, χρειαζόμαστε εργαλεία ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προστατεύεται επαρκώς στις βασικές εξαγωγικές μας αγορές.

Επί σειρά ετών προσπαθούσαμε να θίξουμε αυτό το ζήτημα σε πολυμερείς οργανώσεις όπως ο ΠΟΕ ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω απόπειρες παρακωλύονταν συστηματικά από άλλες χώρες. Κατά συνέπεια, παρά την προτίμησή μας για μία πραγματικά παγκόσμια λύση, δεν είχαμε άλλη επιλογή από τη συμμετοχή μας σε έναν «συνασπισμό των προθύμων».

Η τελική συμφωνία θα είναι δεσμευτική μόνο για τις χώρες που έχουν υπογράψει, μολονότι θα είμαστε, ασφαλώς, ευτυχείς εάν θα μπορούσαν συνακολούθως να συμμετάσχουν περισσότερες χώρες, και, ειδικότερα, αναδυόμενες οικονομίες.

Όπως ανέφερα κατά την ακρόασή μου, οι εν λόγω διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι απόρρητες. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν την επιδίωξη συμφωνηθέντος αποτελέσματος και απαιτούν ελάχιστη εχεμύθεια, προκειμένου έκαστο μέρος να αισθάνεται άνετα να προβεί σε υποχωρήσεις ή/και να δοκιμάσει επιλογές πριν από την τελική απόφασή του να συμφωνήσει.

Από την άλλη πλευρά, συμφωνώ ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται αρκούντως ενήμερο σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε δύο τομείς: να τηρούμε το Κοινοβούλιο ενήμερο και να πείσουμε τους διαπραγματευόμενους εταίρους μας να συμφωνήσουν για περισσότερη διαφάνεια. Πρώτον, όσον αφορά την ενημέρωση του Κοινοβουλίου, σας διαβιβάσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές των διαπραγματεύσεων, πλήρεις εκθέσεις των κύκλων των διαπραγματεύσεων και, εν γένει, όλα τα σχετικά έγγραφα που προέρχονται από την ΓΔ Εμπορίου και έχουν κοινοποιηθεί από κοινού στα κράτη μέλη μέσω της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής. Τούτο το πράξαμε δυνάμει της συμφωνίας πλαισίου. Επιπλέον, η ACTA αποτέλεσε αρκετές φορές αντικείμενο συζητήσεων στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου κατά τα τελευταία τρία έτη.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι η Επιτροπή διοργάνωσε δύο διασκέψεις των ενδιαφερομένων μερών επί της ACTA τον Ιούνιο του 2008 και τον Απρίλιο του 2009, οι οποίες ήταν ανοικτές σε όλους τους πολίτες, τον βιομηχανικό κλάδο, τις ΜΚΟ και τα μέσα ενημέρωσης. Νέα δημόσια διάσκεψη θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου.

Κατανοώ ότι ενδέχεται να αισθάνεστε ότι αυτό δεν αρκεί για να έχετε σαφή εικόνα της θέσης μας στις εν λόγω διαπραγματεύσεις. Έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες μου να παρέχουν ειδικά ενημερωτικά έγγραφα στους ενδιαφερόμενους βουλευτές του ΕΚ για όλες τις πτυχές των διαπραγματεύσεων. Θα είναι στη διάθεσή σας προς συζήτηση πριν και μετά από κάθε περαιτέρω κύκλο διαπραγματεύσεων.

Δεύτερον, αντιλαμβάνομαι ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε τι συμβαίνει στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις θα ήταν η ανάγνωση του σχεδίου κειμένου των διαπραγματεύσεων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σας παράσχει πολύ σαφή εικόνα της ακριβούς θέσης μας στις εν λόγω διαπραγματεύσεις. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μερών της ACTA, σύμφωνα με την οποία το κείμενο των διαπραγματεύσεων μπορεί να καταστεί δημόσιο μόνο κατόπιν ομόφωνης συμφωνίας όλων των μερών. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της ταχύτερης δυνατής δημοσίευσης των διαπραγματευτικών εγγράφων. Εντούτοις, μερικά διαπραγματευτικά μέρη της ACTA εξακολουθούν να αντιτίθενται στην πρώιμη δημοσίευσή τους. Διαφωνώ ριζικά με την προσέγγισή τους, αλλά δεν μπορώ να παραβιάσω μονομερώς μία δέσμευση περί τήρησης του απορρήτου. Διακυβεύεται η αξιοπιστία μου ως διαπραγματευτή.

Παρ’ όλα αυτά, θα μεριμνήσω ώστε, κατά τον προσεχή κύκλο των διαπραγματεύσεων τον Απρίλιο, η Επιτροπή να πιέσει σθεναρά τους διαπργματευτικούς εταίρους της, προκειμένου να συμφωνήσουν επί της δημοσίευσης του κειμένου, και θα εγείρω τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου διμερώς με τους εταίρους της ACTA, παραδείγματος χάριν με τις ΗΠΑ, με τις οποίες έχει προγραμματιστεί συνάντησή μου έως τότε. Είναι προς όφελος όλων κάθε μέρος να έχει σαφή ιδέα ποιο ακριβώς είναι το ζητούμενο αυτών των διαπραγματεύσεων και, ακόμα σημαντικότερο, ποιο δεν είναι το ζητούμενό τους.

Τέλος, όσον αφορά τις ανησυχίες σας επί της ουσίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις βασικές αρχές που καθοδηγούν την Επιτροπή στη διαπραγμάτευση της παρούσας συμφωνίας.

Πρώτον, ο στόχος είναι η αντιμετώπιση των παραβιάσεων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας οι οποίες έχουν σημαντικό εμπορικό αντίκτυπο. Δεν θα οδηγήσει στον περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών ή στη δίωξη των καταναλωτών.

Δεύτερον, η ACTA αφορά αποκλειστικά την επιβολή της τήρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν θα περιλαμβάνει διατάξεις τροποποίησης του ουσιαστικού δικαίου περί της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως τη δημιουργία νέων δικαιωμάτων, το πεδίο εφαρμογής ή τη διάρκεια της προστασίας αυτών των δικαιωμάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να καθορίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον τρόπο που οι νεωτεριστές δύνανται να επιδιώκουν την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους στα δικαστήρια, στα σύνορα ή στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, όταν ένας ευρωπαίος σχεδιαστής μόδας βρίσκεται αντιμέτωπος με την παραποίηση/απομίμηση των δημιουργιών του εκτός Ευρώπης, δύναται να διασφαλίσει την επαρκή κατοχύρωση των δικαιωμάτων του στην αλλοδαπή.

Τρίτον, η ACTA πρέπει να εξακολουθήσει, και θα εξακολουθήσει, να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο, περιλαμβανομένου του υφιστάμενου επιπέδου εναρμόνισης της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, του ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, της εφαρμοστέας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την πειρατεία. Δεν θα υπάρξει εναρμόνιση ή τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ από την «πίσω πόρτα».

Υπό αυτήν την έννοια, η ACTA δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στους ευρωπαίους πολίτες, διότι δεν θα δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις για την ΕΕ, ούτε ανάγκη εφαρμογής νομοθεσίας. Πλην όμως, θα παράσχει στους νεωτεριστές αυξημένη προστασία στις υπερπόντιες αγορές.

Έχω επίγνωση των ανησυχιών που εξέφρασαν ορισμένοι από εσάς σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού κανόνα «τριών παραβάσεων» ή κλιμακούμενης ανταπόκρισης στην καταπολέμηση των παραβιάσεων δικαιωμάτων του δημιουργού και της διαδικτυακής πειρατείας. Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής εν προκειμένω, ώστε να μην υπάρξει περιθώριο αμφισημίας. Τα συστήματα των κανόνων «των τριών παραβάσεων» ή της κλιμακούμενης ανταπόκρισης δεν είναι υποχρεωτικά στην Ευρώπη. Διαφορετικές χώρες της ΕΕ έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτήν την ευελιξία, τηρώντας ταυτόχρονα πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις πολιτικές ελευθερίες. Η ΕΕ δεν στηρίζει, και δεν θα δεχτεί, τη δημιουργία, στο πλαίσιο της ACTA, υποχρέωσης αποσύνδεσης των ανθρώπων από το Διαδίκτυο λόγω παράνομων τηλεφορτώσεων.

Ομοίως, θα μεριμνήσουμε να διασφαλιστεί ότι η ACTA δεν παρεμποδίζει την πρόσβαση σε γενόσημα φάρμακα. Ξέρω ότι υπήρξαν ορισμένες αντιπαραθέσεις ως προς τον αντίκτυπο της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ στο εμπόριο γενόσημων φαρμάκων. Όπως ήδη σας δήλωσα κατά την ακρόασή μου, αυτό το πρόβλημα θα συζητηθεί στην προσεχή αναθεώρηση της τελωνειακής μας νομοθεσίας.

Τέλος, ζητήσατε επίσης εκτίμηση των επιπτώσεων της ACTA. Στην πραγματικότητα, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θα υπερβεί το κοινοτικό κεκτημένο, λάβαμε ως βάση μας τις μελέτες που εκπονήθηκαν για την οδηγία του 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για την πρόταση οδηγίας του 2005 σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (η οποία δεν εγκρίθηκε).

Λάβαμε επίσης υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης του ΟΟΣΑ του 2008 σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας. Η εν λόγω μελέτη αποτιμά την οικονομία του φυσικού διεθνούς εμπορίου παραποιημένων προϊόντων/απομιμήσεων σε 250 δισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι ποσό μεγαλύτερο από το επιμέρους ΑΕγχΠ 150 χωρών. Περιλαμβάνει επίσης εμπεριστατωμένη ανάλυση της πειρατείας ψηφιακού περιεχομένου.

Εν ολίγοις, λαμβάνω υπόψη τις ανησυχίες σας και θα τις υπερασπιστώ στο μέγιστο των ικανοτήτων μου. Η δική σας εμπιστοσύνη και στήριξη θα με βοηθήσουν να φέρω εις πέρας αυτό το σημαντικό καθήκον.

 
  
MPphoto
 

  Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, αποκτήσαμε νέες εξουσίες, οι οποίες επιθυμούμε εφεξής να είναι σεβαστές. Ως εκ τούτου, σας ακούσαμε και σας ζητούμε να εισαγάγετε μία συνεχή, διαφανή διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA), διασφαλίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολίτες που αντιπροσωπεύονται στην παρούσα Αίθουσα τηρούνται τακτικά και πλήρως ενήμεροι όσον αφορά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, τηρουμένων ταυτοχρόνως των ρητρών περί τήρησης του απορρήτου, οι οποίες διέπουν, όπως μόλις μας αναφέρατε, τη συγκεκριμένη συμφωνία. Σήμερα επιθυμούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο κείμενο και τη σύνοψη των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε πλήρως στη νομοθετική διαδικασία.

Επιπροσθέτως, η ομάδα μου και εγώ προσωπικά σάς ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί πολυμερής συνθήκη για τη βελτίωση των προδιαγραφών εφαρμογής και τήρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην οποία θα μπορούσαν, εν τέλει, να προσχωρήσουν οι αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα. Η παραποίηση/απομίμηση αποτελεί μάστιγα, αποτελεί παράνομη δραστηριότητα και αποτελεί πτυχή του αθέμιτου ανταγωνισμού η οποία, πέραν του κινδύνου που συνιστά για τον οργανισμό, την κοινωνία και την οικονομία, αποτελεί και διανοητική απειλή.

Η στέρηση από τους δημιουργούς αλλά και από τις εταιρείες που έχουν επενδύσει πολλά χρόνια στην έρευνα και την ανάπτυξη, των καρπών του έργου τους, αποθαρρύνει και άλλους από τη συνέχιση των προσπαθειών τους για καινοτομία και δημιουργικότητα. Εντούτοις, γνωρίζουμε ότι τούτο αποτελεί τον πυρήνα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, φρονώ ότι με την ανάπτυξη του δικού μας ψηφιακού περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η παραποίηση/απομίμηση είναι πλέον ασαφής. Κατά συνέπεια, εξακολουθώ να έχω την πεποίθηση ότι είναι δυνατόν να καταστήσουμε υπόλογους τους χρήστες του Διαδικτύου, ιδίως όσους προβαίνουν σε πειρατεία δικαιωμάτων του δημιουργού, χωρίς να διακυβεύεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. Ας εργαστούμε από κοινού για την εξεύρεση αυτής της ισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και ευθυνών.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για την παρέμβασή του. Κύριε Επίτροπε, είπατε στο τέλος της παρέμβασής σας ότι έχετε λάβει υπόψη τις ανησυχίες μας, στις οποίες και ανταποκρίνεστε. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πράττετε, όπως λέγεται, «μέχρι ενός σημείου». Δεν είμαι βέβαιος ότι έχετε συλλάβει πλήρως όλες τις ανησυχίες μας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της ACTA. Αληθεύει ότι είναι κοινή η θέση μεταξύ ημών όσον αφορά το γεγονός ότι οι δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας αξίζουν δίκαιη απόδοση επί των δικαιωμάτων τους, αλλά τα παραποιημένα προϊόντα/απομιμήσεις ενίοτε ενδέχεται να συνιστούν, και συνιστούν, απειλή για την ανθρώπινη υγεία.

Επομένως, όπως και εσείς, δεν τασσόμαστε κατά της διεθνούς συνεργασίας για την πάταξη της πειρατείας, την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και την αντιμετώπιση άλλων μορφών κατάχρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Επαναλαμβάνουμε, εντούτοις, ότι πρέπει να ερείδεται στο υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο. Εάν μας παρέχετε εν προκειμένω ρητή διαβεβαίωση, τότε το αποδέχομαι, αλλά είπατε ότι δεν θα το πράξετε «από την πίσω πόρτα» –μολονότι αποκόμισα την εντύπωση πως εξακολουθείτε να έχετε την ευκαιρία να το πράξετε «επισήμως»– και εφόσον δηλώνετε ότι δεν θα υπάρξει κανένας ελιγμός επί του κοινοτικού κεκτημένου, τότε χαίρομαι που το ακούω και δέχομαι τον λόγο σας επί του ζητήματος αυτού.

Ομοίως, δηλώσατε ότι δεν θα προβείτε στην ποινικοποίηση ατόμων λόγω τηλεφόρτωσης από το Διαδίκτυο, αλλά κατόπιν αναφερθήκατε στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας και στα μέτρα που ενδέχεται να λαμβάνονται για όσους εξέρχονται από την ΕΕ παρά για όσους εισέρχονται σε αυτήν, οπότε, και πάλι, δεν θέλουμε καμία διάταξη στο πλαίσιο της ACTA που να ποινικοποιεί οιονδήποτε για προσωπική χρήση. Μολονότι είναι πιθανόν να το αποδοκιμάζουμε, ουδείς δεν θα πρέπει να ποινικοποιείται για την προσωπική χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα του δημιουργού.

Ασφαλώς, οιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται μέσω της ACTA πρέπει να είναι ανάλογη των σκοπών της. Δεν πρόκειται για λευκή επιταγή προς τους κατόχους δικαιωμάτων του δημιουργού. Όπως επεσήμαναν και άλλοι βουλευτές, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε την κατάσταση λόγω της μυστικότητας που την περιβάλλει.

Επικροτώ το γεγονός ότι έχετε αναλάβει σθεναρή δέσμευση να δημοσιεύεσετε το σχέδιο κειμένου των διαπραγματεύσεων και ότι θα ασκήσετε πιέσεις στα λοιπά μέρη. Θεωρώ, ωστόσο, ότι πρέπει να δηλώσετε στα άλλα μέρη ότι κάτι τέτοιο δεν θα ενισχύσει τη δική σας θέση ως διαπραγματευτή: η θέση σας ως διαπραγματευτή θα αποδυναμωθεί εάν δεν κατορθώσετε να δημοσιεύσετε το σχέδιο κειμένου, διότι δεν θα λάβετε –όπως κατέστη απολύτως σαφές απόψε– τη στήριξη του παρόντος Σώματος εάν δεν μας δοθεί η δυνατότητα να εξετάσουμε το σχέδιο κειμένου επί του οποίου εργάζεστε.

Τέλος, ως θετική επισήμανση, επιδοκιμάζω τα σχόλιά σας σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα και προσβλέπω στην αναθεώρηση των τελωνειακών ρυθμιστικών διατάξεων.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, κατά την προετοιμασία της παρούσας συζήτησης σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να προστατεύουμε τις δημιουργικές και πνευματικές προσπάθειες των συμπολιτών μας, χρειάστηκε να ανατρέξω στο παρελθόν, όταν, πριν από μερικά χρόνια, εκλάπησαν από φορτηγό τα νέα βιβλία του Χάρι Πότερ, ακριβώς λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία τους. Σήμερα, όμως, ο κλέφτης δεν θα έμπαινε στον κόπο να κλέψει φορτηγό· απλώς θα τηλεφόρτωνε παράνομα το περιεχόμενο του βιβλίου στον φορητό υπολογιστή του ή σε μία συσκευή αναπαραγωγής MP3 και θα διερχόταν τα σύνορα.

Επικροτώ τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, αλλά, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που είχαν την καλοσύνη να μας διαβιβάσουν οι υπηρεσίες σας, ο ισχυρισμός ότι οι διαπραγματευτές απαίτησαν την υπογραφή συμφωνίας περί της τήρησης του απορρήτου δεν είναι ορθός. Μόλις δηλώσατε ότι εσείς ή η προηγούμενη Επιτροπή υπογράψατε τέτοια συμφωνία και ότι, συνεπώς, σας δεσμεύει. Θα ήθελα να πληροφορηθώ ποια από τις δύο δηλώσεις είναι αληθής. Εάν δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα τήρησης του απορρήτου, όλα τα συναφή έγγραφα πρέπει να καταστούν άμεσα και δημόσια διαθέσιμα.

Εάν, από την άλλη πλευρά, υπάρχει τέτοια ρήτρα, πρέπει να ακούσουμε από τον Επίτροπο τι προτίθεται να κάνει ώστε να διασφαλιστεί απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση, όχι μόνο του παρόντος Σώματος, αλλά και του κοινού, διότι δεν επαρκεί η περιορισμένη πρόσβαση μόνο στους βουλευτές του Κοινοβουλίου, οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης του απορρήτου. Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων που επηρεάζουν εις βάθος τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Εν πάση περιπτώσει, τέτοιες συμφωνίες περί της τήρησης του απορρήτου πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Στο μέλλον, δέον είναι η ΕΕ να εμμένει στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα διαφάνειας.

Η δημοκρατική νομιμότητα των εν λόγω διαπραγματεύσεων είναι ασθενής. Δεν υπήρξαν συζητήσεις για τον καθορισμό των στόχων και των αρχών της ΕΕ. Η σχετική εντολή δεν έλαβε κοινοβουλευτική έγκριση. Μπορείτε να διατείνεστε ότι δεν υφίστανται νομικές απαιτήσεις, αλλά αυτό δεν αφορά την προκείμενη περίπτωση, διότι, εάν 27 άτομα –εθνικοί υπουργοί– θεωρούν είναι δύνανται να εκχωρήσουν οι ίδιοι εντολή για την εν κρυπτώ διεξαγωγή διαπραγματεύσεων επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών, τότε το μοναδικό συμπέρασμα που μπορώ να συναγάγω είναι ότι η αντίληψή τους περί δημοκρατίας διαφέρει ριζικά από τη δική μου.

Κοινοβούλιο σημαίνει έργο. Όχι «τρεις παραβάσεις και αποσύνδεση από το Διαδίκτυο»· όχι έρευνες άνευ εντάλματος και κατάσχεση φορητών υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ότι δεν θα εισαχθούν τέτοιες ρήτρες από την «πίσω πόρτα» μίας διεθνούς συμφωνίας.

Τέλος, σας εύχομαι να έχετε ένα εξαιρετικό ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία τον ερχόμενο μήνα και βεβαιωθείτε, παρακαλώ, ότι η συσκευή σας iPod δεν περιέχει τυχόν υλικό που έχει τηλεφορτωθεί παράνομα!

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή που κατόρθωσε τελικά αυτό που επί δεκαετίες τώρα συζητούν οι ηγέτες της ΕΕ. Κατόρθωσε ουσιαστικά να κινήσει το ενδιαφέρον των απλών πολιτών για την πολιτική της ΕΕ.

Η ACTA είναι ένα ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρονται πραγματικά οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Τούτου λεχθέντος, ωστόσο, αισθάνομαι την ανάγκη να επικρίνω την Επιτροπή για τη μέθοδο που χρησιμοποίησε. Ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολίτες παρακολουθούν το ζήτημα της ACTA συνίσταται στο γεγονός ότι είναι εξοργισμένοι. Είναι εξοργισμένοι με τις προτάσεις περί περιορισμού της ελευθερίας τους και παραβίασης της ιδιωτικής τους ζωής απλώς και μόνον επειδή το ζήτησαν κάποιες μεγάλες εταιρείες.

Είναι εξοργισμένοι επειδή βλέπουν τις θεμελιώδεις πολιτικές ελευθερίες τους να αντισταθμίζονται από βιομηχανικά συμφέροντα και, εν τέλει, να υπολείπονται. Είναι εξοργισμένοι με την παντελή απουσία διαφάνειας. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά σε μία δημοκρατία.

Αύριο θα διεξαγάγουμε ψηφοφορία για ένα ψήφισμα το οποίο καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη συνθήκη και να θέσει στο τραπέζι όλα τα έγγραφα της ACTA. Ευελπιστώ αυτό το ψήφισμα να εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία. Το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, στην ελευθερία της ενημέρωσης και στην αμερόληπτη και δίκαιη δίκη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μίας ελεύθερης και ανοικτής κοινωνίας.

Αύριο θα αποδείξουμε ότι είμαστε ένα κοινοβούλιο διατεθειμένο να υπερασπιστεί αυτά τα δικαιώματα στην εποχή της πληροφορίας. Θα απαιτήσουμε την πληροφόρηση που συνιστά τόσο δικαίωμα όσο και καθήκον μας ως εκλεγμένων αντιπροσώπων, και θα υπενθυμίσουμε με τον δέοντα σεβασμό στην Επιτροπή ότι αυτό είναι Κοινοβούλιο και όχι «χαλάκι πόρτας».

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (CS) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Karl De Gucht επειδή διαφοροποιήθηκε ριζικά από την προσέγγιση του προκατόχου του, ο οποίος παρέκαμψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μοναδικό άμεσα εκλεγμένο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη διαπραγματευτική διαδικασία της παρούσας συμφωνίας, αλλά αισθάνομαι μάλλον αμήχανα, διότι συνηθίζω να τρέφω σεβασμό για σημαντικές προσωπικότητες, και, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι ο κ. De Gucht καθάριζε επιδεικτικά τα γυαλιά του καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του συναδέλφου μου κ. Kamall μού προκάλεσε σύγχυση. Παρ’ όλα αυτά, θα περάσω στο προκείμενο ζήτημα.

Προσωπικά, επικροτώ το γεγονός ότι η παρούσα συμφωνία βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, διότι η πνευματική ιδιοκτησία δικαιούται καλύτερης προστασίας από αυτήν που παρέχεται επί του παρόντος. Μολαταύτα, ανησυχώ μήπως στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας δεν περιλαμβάνονται η Ρωσία και η Κίνα, οι οποίες αποτελούν τις κύριες πηγές παραβιάσεων δικαιωμάτων του δημιουργού. Εκφράζω επίσης ανησυχίες ως προς την ουσιαστική αποτελεσματικότητα της εν λόγω συμφωνίας. Δεδομένου ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας εξακολουθεί να καλύπτεται από ένα είδος μυστηρίου, όπως ανέφεραν πολλοί βουλευτές σε αυτήν την Αίθουσα, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται τη συμφωνία εξ ονόματος των κρατών μελών, να διασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο εξαγωγής της γαλλικής ψηφιακής λαιμητόμου σε άλλα κράτη και ότι, συγχρόνως, δεν θα εισαγάγει μονοπωλιακά λογισμικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(SV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, με εκπλήσσει και με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι η Επιτροπή υπερασπίζεται την προσφυγή σε απόρρητες διαπραγματεύσεις για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία σχετικά με τις ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και λοιπών δικαιωμάτων των πολιτών μας. Δεν είναι δυνατόν να υπερασπιζόμαστε την απόκρυψη πληροφοριών που αφορούν τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις από τους πολίτες μας.

Ζητώ την άμεση διακοπή αυτών των διαπραγματεύσεων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε εκ νέου τις διαπραγματεύσεις αφού τα συμβαλλόμενα μέρη της ACTA συμφωνήσουν ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα με διαφανή και δημοκρατικό τρόπο. Θέλω να τεθούν στο τραπέζι όλα τα έγγραφα τώρα, και για όλους τους πολίτες. Η διαφάνεια και η ενημέρωση συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον θεμελιωδών αρχών μίας δημοκρατίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. Κατά συνέπεια, ζητούμε να τεθούν τώρα όλα τα έγγραφα στο τραπέζι και για όλους τους πολίτες, διότι μόνο αυτό αναμένεται, ασφαλώς, από μία δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI) . – (NL) Κύριε Πρέδρε, όταν «μαγειρεύονται» θεματικοί φάκελοι κεκλεισμένων των θυρών, στην ομάδα μου κρούονται κώδωνες κινδύνου. Ένας τέτοιος θεματικός φάκελος είναι και η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA). Πολλοί άνθρωποι στη γενέτειρά μου διερωτήθηκαν για ποιον λόγο έπρεπε να εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV), και ιδού η απάντηση: για να μπορούμε να αντιτασσόμαστε στην «κουζίνα» της ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε ετοιμότητα και καραδοκεί να «μαγειρέψει» κάθε είδους βδελυρά παρασκευάσματα κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς το κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει την άποψή του.

Αυτήν τη φορά, δεν γνωρίζουμε καν τι θα προκύψει από αυτήν την «κουζίνα» της ΕΕ· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διατυπώσει άποψη επί ενός θέματος το οποίο εξακολουθεί να διατηρείται μυστικό στους κόλπους του. Υπάρχει κάτι πιο γελοίο από αυτό; Καταδεικνύει έσχατη περιφρόνηση προς το Κοινοβούλιο και την κοινή γνώμη. Οι πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως μέχρι στιγμής σχετικά με την επίμαχη ACTA είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικές. Το θύμα θα είναι ο καταναλωτής, με πιθανότητα αποκλεισμού πολιτών από τη σύνδεση στο Διαδίκτυο: πρόκειται για λίαν σοβαρό ζήτημα.

Η Ευρώπη αποτελούσε ανέκαθεν την ήπειρο όπου η ελευθερία των ανθρώπων να συσσωρεύουν γνώσεις κατείχε εξέχουσα θέση. Αυτή η ελευθερία ενδέχεται πλέον να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο, κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβεί. Επιπλέον, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Σε αυτόν τον θεματικό φάκελο, τα κράτη μέλη δεν έχουν πλέον απολύτως καμία δυνατότητα να διατυπώσουν την άποψή τους. Η ομάδα μου τάσσεται υπέρ της πλήρους διαφάνειας και αντιτίθεται σφόδρα στην ποινικοποίηση των πολιτών. Η ACTA καλλιεργεί ένα κλίμα ασφυκτικής εποπτείας και υπαιτιότητας· «το Κράτος σάς παρακολουθεί». Η ACTA παρακάμπτει όλους τους υφιστάμενους διεθνείς οργανισμούς, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

Τι ετοιμάζει η Επιτροπή σε αυτήν τη μυστική «κουζίνα»; Γιατί συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις σχεδόν αποκλειστικά αμερικανικές εταιρείες; Τι κάνουν στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων; Συμμετέχουν για να διασφαλίσουν τα εμπορικά τους συμφέροντα; Τι γίνεται, όμως, με τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών; Μήπως αυτό σημαίνει ότι θεωρούνται λιγότερο σημαντικά; Σε αυτό το σημείο καθίσταται σαφής η σημασία του PVV. Αγωνιζόμαστε για τα συμφέροντα των πολιτών οπουδήποτε διαπιστώνεται μυστικότητα και παρασκηνιακή πολιτική.

Θα ήθελα απλώς να καταγραφεί στα πρακτικά ότι το PVV αντιτάσσεται στην παραποίηση/απομίμηση φαρμάκων και προϊόντων. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο της παρούσας συζήτησης· το ζητούμενο είναι το γεγονός ότι οι βουλευτές αυτού του Σώματος δεν μπορούν να εκφράσουν δεόντως άποψη επί του συγκεκριμένου θεματικού φακέλου, απλώς και μόνο επειδή τηρείται εν κρυπτώ και, συνεπώς, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό του. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πιο κατάφωρη παραβίαση της κοινοβουλευτικής εντολής. Κατά τη δική μας άποψη, θα πρέπει να «μπει λουκέτο» σε αυτήν τη βδελυρή, μυστική «κουζίνα» και να αναρτηθεί στην πόρτα μία ευδιάκριτη πινακίδα με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παραβίασης των κανόνων».

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε ότι η παγκοσμιοποίηση και, ειδικότερα, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Η Ευρώπη κατακλύζεται από παραποιημένα προϊόντα/απομιμήσεις, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα από ποτέ για την ανθρώπινη υγεία και αντιπροσωπεύουν μεγάλες οικονομικές ζημίες για τις επιχειρήσεις. Οι πολίτες και οι εταιρείες δεν αποδέχονται ευχάριστα το γεγονός ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των κρατών μελών είναι εντελώς ανεπαρκείς, και δικαίως ζητούν πιο αποτελεσματικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων υψηλών χρηματικών προστίμων για τους παραποιητές. Η παρούσα συμφωνία θα πρέπει να βελτιώσει ριζικά τη διεθνή συνεργασία στον τομέα του εντοπισμού των παραποιητών, αλλά δεν θεωρώ ότι ο στόχος μας θα πρέπει να συνίσταται στη δίωξη μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι τηλεφορτώνουν παιχνίδια από το Διαδίκτυο. Το περιεχόμενο της συμφωνίας, που τελεί υπό διαπραγμάτευση πάνω από δύο χρόνια, παραμένει μυστικό και, ως εκ τούτου, διαρρέουν μόνο φήμες όσον αφορά πληροφορίες σχετικά με επίμαχα άρθρα που ενδέχεται να επηρεάζουν τα ισχύοντα δικαιώματα των Ευρωπαίων, την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής και τα προσωπικά τους δεδομένα. Δεν έχουμε δώσει σχετική εντολή στην Επιτροπή.

Συνεπώς, φοβούμαι ότι η επικύρωση αυτής της άκρως απαραίτητης συμφωνίας μπορεί να απορριφθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά παρόμοιο τρόπο με τη συμφωνία SWIFT, εκτός εάν η Επιτροπή είναι σε θέση να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τη διάρθρωση και τους περιορισμούς της υπό διαπραγμάτευσης συμφωνίας. Δεν θέλω να βρεθούμε για ακόμα μία φορά προ τετελεσμένου γεγονότος, ήτοι αντιμέτωποι με μία πράξη που θα πρέπει να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε διεξοδικά το περιεχόμενό της και να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες των πολιτών μας.

Φρονώ επίσης ότι αποτελεί στρατηγικό σφάλμα το γεγονός ότι η Κίνα, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή παραποιήσεων/απομιμήσεων, δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις της εν λόγω συμφωνίας. Θα ήθελα, συνεπώς, να ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, εάν μπορείτε να μας εξηγήσετε την τακτική σας εν προκειμένω και εάν πραγματοποιείτε συνομιλίες με τους Κινέζους σχετικά με το ενδεχόμενο υπογραφής της συμφωνίας αργότερα από την Κίνα. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο;

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η φιλοδοξία της Ευρώπης να παραμείνει η ισχυρότερη οικονομία παγκοσμίως πρέπει να συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητάς της, με την ποιότητα του συστήματος της βιομηχανικής της παραγωγής και με την ικανότητά της να κατακτά νέες αγορές.

Η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και των εμπορικών παραβιάσεων διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Εντούτοις, η προστασία των εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών και της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αποτελούν μόνο μη χρηματοοικονομικά μέσα που καθιστούν το σύστημα πιο ανταγωνιστικό, αποτελούν επίσης απτό παράδειγμα της εφαρμογής στον τομέα της βιομηχανικής οικονομίας των αρχών μιας δημοκρατικής νομικής παιδείας που ερείδεται στην τήρηση των κανόνων, δεδομένου ότι αυτοί οι κανόνες παραβιάζονται τα τελευταία χρόνια υπό την πίεση της διεθνούς χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας.

Η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) αποτελεί θεμελιώδες μέσο για την αντιμετώπιση της παραποίησης/απομίμησης, ενός φαινομένου το οποίο αποφέρει απίστευτα έσοδα ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, το οποίο συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και το οποίο επηρεάζει –στην πραγματικότητα απειλεί– θεμελιώδη δικαιώματα όπως την υγεία, εάν αναλογιστούμε μόνο την παραποίηση φαρμάκων. Εάν θέλουμε να αξιολογήσουμε την ανάγκη της ACTA, πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το διεθνές πλαίσιο.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να απευθύνουμε έκκληση η εν λόγω συμφωνία να σέβεται ορισμένες βασικές, θεμελιώδεις αρχές συνύπαρξης που απορρέουν από την τήρηση των κανόνων. Δεν μπορούμε να αποκρύψουμε το γεγονός ότι μας ανησυχεί η νομική βάση της εν λόγω συμφωνίας, η διαπραγματευτική εντολή και η διαφάνειά της. Εκείνοι που αντιπροσωπεύουν, όπως το παρόν Κοινοβούλιο, 500 εκατομμύρια πολίτες πρέπει να ενημερώνονται επισήμως και όχι υπό εχεμύθεια. Οι διαπραγματευτές από την Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στο παρόν Σώμα σχετικά με την πρόοδο των εργασιών τους, και πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στα έγγραφα και στις πληροφορίες, προκειμένου να διατυπωθεί εμπεριστατωμένη άποψη.

Η δυσχερής αλλά γόνιμη συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μπορεί να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Το ψήφισμα συνάδει με αυτό το σκεπτικό και, ως τέτοιο, αξίζει την ψήφο μας.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε De Gucht, κληρονομείτε βαριά παράδοση, και εάν το ζήτημα δεν ήταν τόσο σοβαρό, θα μπορούσε σχεδόν να με διασκεδάσει η κερδοσκοπική δραστηριότητα που πυροδοτήθηκε από την ACTA. Ωστόσο, δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους μου είναι απολύτως αδύνατον να διασκεδάσω με αυτό το θέμα. Πρώτον, η παραποίηση/απομίμηση και οι παραβιάσεις της νομοθεσίας περί των δικαωμάτων του δημιουργού και των εμπορικών σημάτων συνιστούν φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο αμφότερες την ακεραιότητα της οικονομίας και την υγεία των ανθρώπων.

Η παγκόσμια οικονομική ζημία συνεπεία της παραποίησης/απομίμησης και των παραβιάσεων της νομοθεσίας περί των δικαιωμάτων του δημιουργού και των εμπορικών σημάτων εκτιμάται ότι ανήλθε στα 185 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για το έτος 2007. Πρόκειται για ποσό που υπερβαίνει σημαντικά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο θέτει σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις μας, προωθεί την εγκληματική δράση και καταστρέφει θέσεις απασχόλησης. Σαφώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι προς όφελός μας.

Επιπλέον, τα παραποιημένα φάρμακα ενδέχεται να έχουν απειλητικές για τη ζωή επιπτώσεις σε ανθρώπους που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα χωρίς να γνωρίζουν ότι πρόκειται για παραποιημένα προϊόντα. Αυτό συνιστά επίσης ανεπίτρεπτο κίνδυνο.

Περιττό δε να ειπωθεί ότι είναι προς το συμφέρον μας να αναλάβουμε δράση εν προκειμένω. Δεύτερον, πρέπει να καταστεί αναμφίλεκτα σαφές ότι η διαπραγματευτική εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στο πλαίσιο του κοινοτικού κεκτημένου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ACTA δεν θα αποτελέσει, στο μέλλον, «ακόμα ένα τρελό σύμφωνο που έχει συναφθεί».

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, τούτο περιλαμβάνει την παροχή εκτενών και ειδικών πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων επί της εν λόγω συμφωνίας. Άλλωστε, όλοι θα κληθούμε να δώσουμε την έγκρισή μας. Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει απόλυτη διαφάνεια και δημοσίευση των διαπραγματευτικών εγγράφων μαζί με όλα τα άλλα σχετικά έγγραφα. Εάν η Επιτροπή θέλει να αποφύγει περαιτέρω φημολογίες και εικασίες όσον αφορά την ACTA, δεν βλέπω άλλη επιλογή από την παροχή εκ μέρους της εμπεριστατωμένων πληροφοριών στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Εν προκειμένω, έχω τρία σημαντικά ερωτήματα. Πρώτον –μολονότι έχετε ήδη θίξει αυτό το σημείο– μπορεί η Επιτροπή να εγγυηθεί ότι δεν θα καθιερωθεί ο κανόνας «τρεις παραβάσεις και αποκλεισμός του χρήστη»; Τούτο θα αντίκειτο, ασφαλώς, στη νέα οδηγία πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Δεύτερον, μπορεί η Επιτροπή να εγγυηθεί ότι δεν θα καθιερωθεί η αστική ευθύνη έναντι τρίτων εκ μέρους των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών σχετικά με το περιεχόμενο που μεταδίδουν; Τούτο θα αντίκειτο, ασφαλώς, στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τρίτον, μπορεί η Επιτροπή να παράσχει διασφαλίσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα καθιερωθούν, στο πλαίσιο της ACTA, ποινικά μέτρα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γνωρίζω πολύ καλά ότι την ευθύνη εν προκειμένω θα αναλάβουν τα κράτη μέλη. Παρά ταύτα, υποθέτω ότι, ως θεματοφύλακας των συνθηκών, θα πράξετε ό,τι αναμένεται από εσάς.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κ. De Gucht, προ ενός και πλέον έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε σαφέστατα από εσάς, την Επιτροπή, να καταστήσετε στο μέλλον διαφανείς τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας ACTA και να διασφαλίσετε τη συμμετοχή του κοινού και των κοινοβουλίων στις εν λόγω διαπραγματεύσεις. Επίσης, σας ζητήσαμε μετ’ επιτάσεως να διατηρήσετε την αυστηρή εστίαση στην παραποίηση/απομίμηση, όπως υποδηλώνεται και στον τίτλο της συμφωνίας. Τι κάνατε έκτοτε; Τίποτα, απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, μαζί με τον αποκαλούμενο ανίερο «συνασπισμό των προθύμων», ιδίως δε με τα εύπορα βιομηχανικά κράτη, διαπραγματεύεστε μια συμφωνία μέσω άκρως αντιδημοκρατικής, ακόμα και παράνομης, μυστικής διπλωματίας, και σε πολλούς τομείς, η εν λόγω συμφωνία υπερβαίνει καταφανώς τους ισχύοντες κανονισμούς περί της επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρώπη. Φυσικά, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για αυτό, διότι δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση από εσάς.

Μολαταύτα, το πραγματικό σκάνδαλο δεν έχει ξεσπάσει ακόμα. Από 1ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, σε πολλούς τομείς, δεν μπορείτε πλέον να μας αγνοείτε και να ασκείτε τη δική σας παρασκηνιακή πολιτική της με το Συμβούλιο, διότι οι πολίτες –οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από το Κοινοβούλιό τους– έχουν πλέον θέσει, και πολύ ορθά, τέρμα σε αυτήν τη συμπεριφορά μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας. Διερωτώμαι, συνεπώς, τι ακριβώς κάνετε εν προκειμένω; Ως Επιτροπή, είστε ο θεματοφύλακας των συνθηκών. Ως εκ τούτου, είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμόρφωσης προς την σαφώς διατυπωμένη συνθήκη ΕΕ. Εάν δεν είστε σε θέση να διασφαλίσετε την πλήρη συμμόρφωση προς τη συνθήκη, τότε θα λάβετε για ακόμα μία φορά αρνητική ψήφο από το παρόν Σώμα. Εάν δεν πιστεύετε ότι μπορείτε να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση προς τις συνθήκες στο πλαίσιο των εν λόγω διαπραγματεύσεων, τότε σας παρακαλώ να διακόψετε τις διαπραγματεύσεις έως ότου μπορέσετε να το πράξετε. Κατόπιν τούτου, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία δηλώνει: δραστηριοποιηθείτε τώρα. «Act on ACTA!»

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) . (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι στην παρούσα Αίθουσα τασσόμαστε κατά της παραποίησης και της πειρατείας. Εσείς, όμως, κύριε Επίτροπε, μόλις μας διηγηθήκατε ένα παραμύθι για να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι διαβουλεύεστε μία διεθνή συμφωνία πίσω από την πλάτη των λαών και πίσω από την πλάτη των αντιπροσώπων τους.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κύριε Επίτροπε, ότι το άρθρο 218 της συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει, και παραθέτω κατά λέξη: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας» στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ή σύναψης διεθνών συμφωνιών. Η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) αποτελεί ακριβώς μία τέτοια περίπτωση, επομένως, τηρήστε τον λόγο σας και συμμορφωθείτε προς την ίδια σας τη συνθήκη! Μόνο ανησυχίες μπορούμε να εκφράζουμε σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Πράγματι, κατά τα φαινόμενα, η ερμηνεία και η τιμωρία ενός αδικήματος –της πειρατείας– δεν θα ανατίθενται πλέον στο μέλλον σε δικαστικές αρχές αλλά σε παρόχους πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Επιπλέον, στο μέλλον, θα δίδεται, από ό,τι φαίνεται, άδεια στις τελωνειακές υπηρεσίες των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συγκεκριμένη συμφωνία να διενεργούν έρευνες σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητούς υπολογιστές και προσωπικές στερεοφωνικές συσκευές με το πρόσχημα της καταπολέμησης της πειρατείας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT), η οποία συνήφθη με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μην ξεχνάτε, όμως, κύριε Επίτροπε, το εξής: το Κοινοβούλιο υπερίσχυσε έναντι υμών στο πλαίσιο της συμφωνίας SWIFT, και θα υπερισχύσει και στο πλαίσιο της ACTA, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Ως εκ τούτου, είναι ευκταίος ο συνδυασμός της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, της καταπάτησης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, των παραβιάσεων της πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμα δε και της παραβίασης του δικαιώματος στην υγεία, όπως στην περίπτωση των φαρμάκων. Κύριε Επίτροπε, θέστε άμεσα επί τάπητος την παρούσα συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) είναι θεμελιώδης για την επίτευξη πλήρους εναρμόνισης των μέτρων σχετικά με την προστασία των ευρωπαϊκών εμπορικών συναλλαγών από την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία. Οι διαπραγματεύσεις επί της ACTA αφορούν ευαίσθητα νομοθετικά ζητήματα της ΕΕ, όπως η διασφάλιση της εφαρμογής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και της μεταφοράς και της προστασίας δεδομένων, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε, για ακόμα μία φορά, μεγαλύτερη διαφάνεια.

Η Επιτροπή πρέπει να δεσμευθεί πλήρως, τηρουμένου του συναφούς βαθμού εμπιστευτικότητας. Τα υφιστάμενα κείμενα των διαπραγματεύσεων πρέπει να καταστούν διαθέσιμα στο Κοινοβούλιο, προκειμένου το τελευταίο να είναι σε θέση να εποπτεύει τις συμφωνίες και να παρέχει, ενδεχομένως, υποδείξεις στα μέρη που συμμετέχουν στην ACTA. Οι δηλώσεις του Επιτρόπου σήμερα το βράδυ είναι ελπιδοφόρες για εμάς, αλλά θέλουμε να εφαρμοστούν στην πράξη.

Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν μαχόταν υπέρ της προάσπισης των ευρωπαίων καταναλωτών και κατασκευαστών έναντι της παραποίησης/απομίμησης και των μέτρων που παραβιάζουν την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου στο Διαδίκτυο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ζωτικής σημασίας η Επιτροπή να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, προσελκύοντας μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων· δυστυχώς, επί του παρόντος, ο αριθμός τους ανέρχεται σε μόλις δώδεκα συμμετέχοντες. Ευελπιστούμε να αυξηθεί πολύ περισσότερο ο αριθμός των χωρών –αναπτυσσόμενων και αναδυομένων χωρών εξίσου– που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και να υπογράψουν την τελική συμφωνία, ούτως ώστε να μπορέσουν να διευρυνθούν οι προοπτικές επί των σχετικών ζητημάτων.

Οι χώρες οφείλουν να δεσμευθούν από τις κοινές υποχρεώσεις τους και να τις τηρήσουν, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία. Αυτή η οικονομική μάστιγα είναι καταστρεπτική για πολλούς κατασκευαστικούς τομείς που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες. Κατά συνέπεια, πρέπει να παρέχονται σαφείς κανόνες στους καταναλωτές, οι οποίοι εκτίθενται σε σημαντικούς κινδύνους και από την άποψη της υγείας τους, διότι απουσία σαφών και εφαρμοστέων κανόνων, κύριε Επίτροπε, μεταξύ άλλων και για τη χρήση του Διαδικτύου, το Διαδίκτυο δεν θα αποτελεί πλέον δυνατότητα· απεναντίας, θα λειτουργήσει ως μπούμεραγκ. Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τη δέσμευση να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει, διότι δεν αφορά μόνο την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των ατόμων· αφορά επίσης την ασφάλεια των χωρών μας.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μία συμφωνία κεκλεισμένων των θυρών είναι κάτι που ούτε δικαιούνται ούτε θέλουν οι ευρωπαίοι πολίτες. Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται μία πολύ σημαντική εμπορική συμφωνία, την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA), και, για ακόμα μία φορά, η διαδικασία εκτυλίσσεται παρασκηνιακά. Στα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δόθηκε καμία δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου της ουσίας ή του πεδίου εφαρμογής των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη συμφώνησαν επί ρήτρας τήρησης του απορρήτου.

Κατόπιν τούτου, το Κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη παραμερίζονται και πάλι, γεγονός που πλήττει για ακόμα μία φορά την εμπιστοσύνη του κοινού στην Ευρώπη. Αυτήν τη φορά, το ζητούμενο είναι περισσότερο τα εμπορικά συμφέροντα παρά η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μην παρανοήσετε τα λεγόμενά μου· η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να τονωθεί, και η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί εν προκειμένω σημαντική πτυχή. Πλην όμως, η αβεβαιότητα που προκαλείται αυτήν τη στιγμή λόγω της τήρησης του απορρήτου των διαπραγματευτικών εγγράφων έχει τροφοδοτήσει πολλές φήμες.

Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιον τρόπο συντελείται στην προκείμενη περίπτωση η επικοινωνία μεταξύ του αρμοδίου Επιτρόπου σε θέματα εμπορίου και της αρμόδιας Επιτρόπου σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σκοπεύει ο Επίτροπος De Gucht να ενημερώσει τους συναδέλφους του επί της ουσίας της συμφωνίας σε οιοδήποτε στάδιο; Σκοπεύει η Επίτροπος Reding να ζητήσει, σε οιοδήποτε στάδιο, από τον συνάδελφό της, τον αρμόδιο Επίτροπο σε θέματα εμπορίου, να διασφαλίσει τη διαφάνεια; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί αυτήν τη διαφάνεια, και είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να διασφαλιστεί, προτού κληθεί το θεσμικό μας όργανο να επικυρώσει την εν λόγω εμπορική συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κατά τη διάρκεια των ακροάσεων των νέων Επιτρόπων, η διαφάνεια αποτέλεσε μία από τις λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον. Σήμερα δηλώσατε και πάλι ότι όλα είναι ήδη διαφανή και «ανοικτά». Οφείλω να σας δηλώσω με ειλικρίνεια ότι, δυστυχώς, δεν μπορώ να δεχτώ αυτόν τον ορισμό για τη διαφάνεια. Το ίδιο ισχύει καταφανώς και για μεγάλο αριθμό συναδέλφων βουλευτών του παρόντος Σώματος. Διαφάνεια σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα από την απλή διαβίβαση ελάχιστων διάσπαρτων πληροφοριών, δηλώνοντας: «Η αλήθεια είναι ότι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα υπόλοιπα στοιχεία, διότι έχουμε υποσχεθεί σε κάποιον ότι θα τηρήσουμε αυστηρά το απόρρητο».

Έχουμε εισέλθει σε νέα εποχή. Δεν είναι πλέον δυνατόν να χρησιμοποιούνται διεθνείς συνθήκες, προκειμένου να συνάπτονται με εμπορικούς εταίρους «τυφλές συμφωνίες» που αναμένεται να επηρεάσουν συνακολούθως εις βάθος την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είναι πλέον δυνατό κάτι τέτοιο μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας. Τούτο σημαίνει ότι οι τυφλές συμφωνίες, καθώς και η μυστικοπάθεια και η έλλειψη διαφάνειας, πρέπει να σταματούν στο κατώφλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε αξιοπιστία για την προστασία της καινοτομίας, την οποία προβάλλετε στην παρούσα Αίθουσα ως το πλέον βασικό επιχείρημα. Ωστόσο, δεν θα αποκτήσετε αξιοπιστία εάν διαπραγματεύεστε τα πάντα κεκλεισμένων των θυρών και προσπαθείτε, εν συνεχεία, να παρηγορήσετε τον κόσμο λέγοντας ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο άσχημα τελικά. Αυτή η τακτική, κύριε Επίτροπε, είναι εσφαλμένη.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ας είμαστε ξεκάθαροι: ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις επί της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης είναι απαράδεκτος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υπό τη νέα ιδιότητά μας ως συννομοθέτη επί του συγκεκριμένου ζητήματος, η συνθήκη της Λισαβόνας μάς διασφαλίζει πλέον το δικαίωμα σε πλήρη ενημέρωση αμέσως μόλις τούτη καταστεί διαθέσιμη στο Συμβούλιο. Τα έγγραφα που έχουν «διαρρεύσει» μέχρι στιγμής μας καταδεικνύουν ότι, όσον αφορά την τυπική διαδικασία, αυτή η συνιστώσα ουδόλως έχει τηρηθεί.

Τι μπορεί να λεχθεί σχετικά με το περιεχόμενο; Η παραπλανητική συμφωνία που φαίνεται να έχει προταθεί στους παρόχους διαδικτυακής πρόσβασης έχει ως εξής: σε περίπτωση που αποφασίσουν να συνεργαστούν στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των δικτύων τους, θα διατηρηθεί η αποποίηση ευθύνης της οποίας απολαύουν επί του παρόντος για αυτού του είδους το περιεχόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, διατρέχουν τον κίνδυνο άσκησης νομικών διώξεων σε βάρος τους εκ μέρους των κατόχων δικαιωμάτων και ενδέχεται να τιμωρούνται συστηματικά.

Εκτιμώ ότι μία τέτοια τροπή των πραγμάτων είναι άκρως επικίνδυνη, λαμβανομένου υπόψη ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση το κοινοτικό κεκτημένο, όχι μόνο ως προς την αρχή της απλής μετάδοσης –η οποία αναφέρεται στη γαλλική γλώσσα ως simple transport– στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και σε σχέση με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, ο οποίος αναφέρθηκε προσφάτως στη συζήτησή μας σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες.

Θα ολοκληρώσω υπενθυμίζοντάς σας ότι το Σώμα μας έχει ήδη αποδείξει τη δέσμευσή του προς αυτές τις αρχές, απορρίπτοντας τη συμφωνία για την Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT). Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι σε θέση να το πράξει εκ νέου. Ως εκ τούτου, επιθυμώ διακαώς να τονίσω τη σημασία του ψηφίσματος που πρόκειται να συζητηθεί σήμερα το βράδυ. Επικροτώ το έργο του συντονιστή μας, κ. Arif, καθώς και όλων των διαπραγματευτών από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, οι οποίοι διασφάλισαν ότι το μήνυμα που θα στείλει αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι άκρως συμβολικό, διότι θα είναι ομόφωνο.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, η παραποίηση προϊόντων δεν πλήττει μόνο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά ενέχει και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της εφαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η προσχώρηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων εμπορικών εταίρων στη συζητούμενη πλειονομερή συμφωνία είναι ζητούμενο. Η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το σχετικό κοινοτικό κεκτημένο, να σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να διασφαλίζει την ελεύθερη ροή πληροφοριών και να μην επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις νόμιμες εμπορικές συναλλαγές.

Τέλος, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση καθ’ όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης, τηρουμένης της εύλογης εμπιστευτικότητας.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, από τη μυστηριώδη διαδικασία υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει διαφανεί ένα σχετικά σαφές στοιχείο, ήτοι η πρόθεση διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής και του κόστους των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία οδηγεί σε ακόμα περισσότερα κέρδη για τις μεγάλες εταιρείες.

Εφόσον παρίστατο ανάγκη να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, παραβλέφθηκαν βασικοί κανόνες που διέπουν δημοκρατικές, διαφανείς διαδικασίες, ενώ συγκαλύφθηκαν πληροφορίες και διέφυγαν του αυστηρού δημοκρατικού ελέγχου. Εφόσον παρίστατο ανάγκη να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, επιβλήθηκαν περιορισμοί στην καθολική πρόσβαση σε αγαθά όπως τα ασφαλή φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των γενόσημων μορφών τους, και παραβιάστηκαν τα δικαιώματα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου της αλληλογραφίας, καθώς και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η κυρίαρχη παρουσία της αγοράς και η προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων που αποβλέπουν στην επίτευξη ιδίων στόχων στους οικείους τομείς δεν συνάδουν με την προάσπιση και τη διασφάλιση του κοινού οφέλους. Τα αποτελέσματα της εν λόγω πολιτικής είναι πλέον αρκετά εμφανή.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να δηλώσω ότι, ακούγοντας τις ομιλίες αφού έλαβα τον λόγο, αποκόμισα την εντύπωση ότι πολλοί από εσάς δεν ακούσατε προσεκτικά τα λεγόμενά μου, διότι κατέστησα απολύτως σαφές ότι θα τηρήσουμε το κοινοτικό κεκτημένο, ότι προτίθεμαι να διασφαλίσω τη συναίνεση των λοιπών μερών που συμμετέχουν στη συμφωνία για τη δημοσίευση του κειμένου που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση· κατέστησα σαφές ότι η συμφωνία αυτή θα εφαρμοστεί μόνο σε περιπτώσεις εμπορικής παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και θα μπορούσα να μακρηγορήσω και άλλο για το ζήτημα αυτό. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να απαντήσω εκ νέου σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, διότι, ειλικρινά, φρονώ ότι έχω δώσει ήδη τις απαντήσεις μου κατά την πρώτη παρέμβασή μου.

Ο κ. David Martin έθεσε την εξής ερώτηση: τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος εξέρχεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από μία χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ACTA; Πρόκειται για ενδιαφέρουσα ερώτηση, διότι εξαρτάται, ασφαλώς, από τον τόπο προορισμού του. Εάν μεταβαίνει σε χώρα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ACTA, τότε εξαρτάται από τις τελωνειακές και αστυνομικές αρχές της ενεχόμενης χώρας, αλλά αυτό δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία μας. Στον βαθμό που εμπίπτει στη δικαιοδοσία μας, θα διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, αλλά, φυσικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε εξ ονόματος άλλων.

Δεν συμφωνώ απολύτως με το σκεπτικό εν γένει της κ. in ’t Veld όσον αφορά την κοινοβουλευτική έγκριση και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά επιτρέψτε μου απλώς να διατυπώσω σαφέστατα την άποψή μου σχετικά με την περίπτωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Σε αυτήν, λοιπόν, την περίπτωση, το Συμβούλιο δίνει εντολή στην Επιτροπή και η Επιτροπή προβαίνει σε διαπραγματεύσεις, και το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση βάσει εντολής σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό του. Εάν ένας υπουργός στο Συμβούλιο Υπουργών χρειάζεται ή όχι προηγούμενη έγκριση του δικού του εθνικού κοινοβουλίου, τούτο δεν αποτελεί ζήτημα ευρωπαϊκού δικαίου αλλά ζήτημα εθνικού δικαίου, και αυτό διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Γνωρίζω ότι στη δική σας χώρα, για παράδειγμα, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το κοινοβούλιο για πολλές θέσεις αυτού του είδους – δεκτό, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει, θεωρώ, να κρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο λαμβάνει μια απόφαση. Στο μέτρο που το Συμβούλιο τηρεί τη συνθήκη και τον οικείο Κανονισμό του, φρονώ ότι αυτό είναι δικό του ζήτημα, και όχι άμεσα δικό μας.

Με προστατεύατε, έως κάποιον βαθμό, υποδεικνύοντάς μου να ελέγξω το iPod μου. Δεν έχω iPod, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το παρόν. Στην πραγματικότητα, απέκτησα εχθές μια τέτοια συσκευή, αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα και δεν πρόκειται να μεταβώ στη Νέα Ζηλανδία. Είναι πολύ μακριά για εμένα. Τέτοιου είδους ταξίδια μπορούν να πραγματοποιήσουν υπάλληλοι της ΕΕ που έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να μεταβούν σε αυτήν τη χώρα.

μέλος της Επιτροπής.(NL) Τη συζήτηση περί «κουζίνας» θα την αφήσω εξ ολοκλήρου στην κ. Stassen …

μέλος της Επιτροπής. (EN) Ενδιαφέρουσα ερώτηση η εξής: τι συμβαίνει με την περίπτωση της Κίνας; Λοιπόν, η Κίνα δεν συμμετέχει, όπως γνωρίζετε, κυρία Roithová, στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις. Η Κίνα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, διότι, όπως ορθά επισημάνατε, συνιστά την πρωταρχική πηγή παραποίησης/απομίμησης.

Επί του παρόντος, πραγματοποιούμε αρκετές διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις μαζί της, καθώς και τον οικονομικό διάλογο υψηλού επιπέδου. Τονίσαμε κατ’ επανάληψη τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία αποτελούν ένα από τα βασικά προβλήματα, όχι μόνο στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου αλλά και σε πλείστες άλλες δραστηριότητες. Αφ’ ης στιγμής συναφθεί η ACTA, θα είναι ανοικτή προς υπογραφή σε όλες τις χώρες, και ελπίζω ότι η Κίνα θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, προς όφελος και της δικής της βιομηχανίας, θα ήταν χρήσιμο να καθιερωθεί καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ότι, αργά ή γρήγορα, θα καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Παρατηρήστε άλλες χώρες στις οποίες συνέβη τούτο κατά το παρελθόν: τώρα δείχνουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα με την ερμηνεία του κ. Le Hyaric και της κ. Trautmann όσον αφορά το άρθρο 218. Αυτό που ορίζει το άρθρο 218 είναι ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας· η αλήθεια είναι ότι ενημερώνεστε σχετικά, και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι προβλέπεται. Αυτό που πράττουμε μέσω της ενημέρωσης υπερβαίνει κατά πολύ τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 218· κατά πολύ, πράγματι, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Στην εισαγωγική μου δήλωση, κατέστησα σαφές ότι θα επιμείνουμε ώστε τα λοιπά μέρη να συμφωνήσουν επί της δυνατότητάς μας να γνωστοποιήσουμε το υφιστάμενο σχέδιο κειμένου, αλλά δεν είναι σωστό να μην σεβαστούμε το άρθρο 218.

Παρεμπιπτόντως, επιτρέψτε μου να πω στην κ. in ’t Veld ότι σας έχουμε διαβιβάσει το παράρτημα 16 της συμφωνηθείσας δήλωσης εκ μέρους όλων των μερών που συμμετέχουν στην ACTA σχετικά με τη διατήρηση του απορρήτου για τα έγγραφα. Το εν λόγω παράρτημα σάς διαβιβάσθηκε από τον γενικό διευθυντή, κ. David O’Sullivan, στις 21 Ιανουαρίου 2009. Διαβιβάσθηκε, ασφαλώς, στο προηγούμενο Κοινοβούλιο, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο πρόσωπο. Ο κ. O’Sullivan παραμένει το ίδιο πρόσωπο, το ίδιο και η κ. in ’t Veld, άρα το λάβατε. Κατόπιν τούτου, είναι μάλλον άστοχο να με ρωτάτε περί τίνος ακριβώς πρόκειται.

Τέλος, επιτρέψτε μου να καταστήσω απολύτως σαφές το γεγονός ότι όλα όσα έχω δηλώσει μέχρι στιγμής, καθώς και όλα όσα δήλωσα κατά την ακρόαση, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λάβω τη συναίνεση των συμβαλλομένων μερών για τη δυνατότητα πλήρους ενημέρωσής σας. Εφόσον δεν έχει συμβεί ακόμα κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τα σχέδια κειμένων της συμφωνίας, διότι τούτο θα συνιστούσε παραβίαση της συμφωνίας περί τήρησης του απορρήτου, και η παραβίαση μίας τέτοιας συμφωνίας ενδέχεται να έχει επιπτώσεις που δεν περιορίζονται μόνο στις διαπραγματεύσεις της ACTA, αλλά επεκτείνονται σε πολλές άλλες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούμε με τις εν λόγω ενεχόμενες χώρες. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση του απορρήτου αυτού καθαυτό, και τούτο καθιστά λίαν δυσχερείς, αν όχι αδύνατες, όλες τις διαπραγματεύσεις, ωστόσο, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λάβετε το υλικό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει πέντε προτάσεις ψηφίσματος(1) , οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), γραπτώς.(FR) Ενώ το Κοινοβούλιο ζητεί επί μήνες πρόσβαση στα κείμενα, οι διαπραγματεύσεις επί της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) διεξάγονται με τη μέγιστη δυνατή μυστικότητα πίσω από την πλάτη των πολιτών και των αντιπροσώπων τους, και αυτό είναι απαράδεκτο. Ούτε και η ίδια η Επιτροπή μπορεί να βγάλει άκρη. Μας δηλώνει ότι μας έχει ήδη διαβιβάσει τα έγγραφα και, συγχρόνως, ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο να τα δημοσιεύσει όλα: ποιον προσπαθεί να κοροϊδέψει;

Πέραν του ζητήματος της διαφάνειας, επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε εν προκειμένω στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ότι πρέπει να λάβουν τη συναίνεση του Κοινοβουλίου μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων. Από τις διαρροές που έχουν φθάσει σε εμάς, φαίνεται ότι μάλλον χρησιμοποιούν έναν δούρειο ίππο: με το πρόσχημα της απολύτως θεμιτής καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης, τα κράτη μέλη, με πρωτεργάτη τη γαλλική κυβέρνηση, επιδιώκουν την ψήφιση ενός κειμένου, το οποίο ενδέχεται να υπονομεύσει την πρόσβαση στην ιατρική, την ελευθερία της έκφρασης, την ουδετερότητα του Διαδικτύου και τη νομική ευθύνη των μεσολαβητών του.

Η αλήθεια είναι ότι το Κοινοβούλιο θα αντιταχθεί σε οιαδήποτε υπονόμευση του κοινοτικού κεκτημένου. Εάν η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν αλλάξουν τη στρατηγική τους, θα προστατεύσουμε τις ατομικές ελευθερίες των συμπολιτών μας απορρίπτοντας την ACTA, όπως ακριβώς κάναμε και στην περίπτωση της συμφωνίας για την Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT).

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς.(RO) Επικροτώ την ερώτηση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων επί της συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA). Κατά την άποψή μου, πρέπει να αναληφθεί επείγουσα δράση για τη διευθέτηση της κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει. Είναι απαράδεκτο η Επιτροπή να αποκλείει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατάρτιση της ACTA, δεδομένου ότι πρέπει να δώσουμε την έγκρισή μας για τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας. Όπως έχει ήδη λεχθεί, η Επιτροπή οφείλει να δημοσιοποιήσει το συντομότερο δυνατόν όλες τις διαπραγματεύσεις που έχουν λάβει χώρα σε σχέση με την ACTA, καθώς και τις δυνατότητες που προβλέπονται για τη συνεδρίαση του Απριλίου. Ζητήματα όπως ο εξαναγκασμός των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών να παρακολουθούν την κίνηση και να επιβάλλουν περιορισμούς στο πλαίσιο των δικτύων τους ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον πληθυσμό, από τη σκοπιά τόσο του σεβασμού του δικαιώματός τους στην προστασία της ιδιωτικής ζωής όσο και των απορρεουσών πρόσθετων δαπανών που θα επιβαρύνουν τους χρήστες. Ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει να υποβληθεί σε ανοικτή συζήτηση και σε συναφή δημόσια διαβούλευση. Η στάση των ευρωπαίων πολιτών και του βιομηχανικού κλάδου έναντι των εν λόγω μέτρων πρέπει να καταστεί γνωστή και να γίνει σεβαστή, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αποφύγουμε οιαδήποτε μορφή καταχρηστικής, αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς. (PL) Κυρίες και κύριοι, η συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπερβαίνει την αρχή της αναλογικότητας, η οποία κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ. Αυτή η αρχή ορίζει ότι η δράση που αναλαμβάνει η Ένωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα απαραίτητα διαβήματα για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης. Το κεφάλαιο σχετικά με το Διαδίκτυο αποτελεί πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας. Φημολογείται ότι η συμφωνία περιλαμβάνει κανονισμούς που ενδέχεται να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου στο Διαδίκτυο, αφενός, και την εμπορική δραστηριότητα, αφετέρου. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα των προτάσεων που φημολογείται ότι έχουν υποβληθεί όσον αφορά την υποχρέωση των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών να υπέχουν ευθύνη για το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων πληροφοριών, καθώς και την επιβολή ποινικών κυρώσεων για την τηλεφόρτωση αρχείων προς ιδιωτική χρήση. Επισημαίνω ότι όλα αυτά φημολογούνται, διότι οι πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν προέρχονται από επίσημες πηγές αλλά αποκλειστικά από άτυπες συζητήσεις και διαρροές, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Εντούτοις, η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει, πλέον, συναφή διαδικασία. Επιπλέον, η συναίνεση του Κοινοβουλίου, η οποία εκφράζεται μέσω πλειοψηφικής ψηφοφορίας, είναι ουσιώδης για οιαδήποτε συμφωνία πρόκειται να συνάψει το Συμβούλιο. Η νέα συνθήκη εισάγει επίσης μία νέα αρμοδιότητα που επιτρέπει την ανάληψη δράσης στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, και τούτη εμπίπτει εξίσου στο πεδίο δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, συντάσσομαι και εγώ με την άποψη των συναδέλφων βουλευτών που ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, και φρονώ ότι η διοργανική συνεργασία στο ζήτημα της ACTA θα πρέπει να καταδείξει ότι όλα τα θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν σοβαρά τη νέα συνθήκη, η οποία έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Προς το παρόν δεν έχει καταδειχθεί κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς.(EN) Η εντολή στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Μετά την κρίση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κινήτρου για τους διανοούμενους και τους καλλιτέχνες ώστε να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και να δημοσιεύσουν επιγραμμικά, χωρίς φόβο, νέο υλικό. Το εν λόγω δικαίωμα πρέπει να αντισταθμίζεται από το ατομικό δικαίωμα της πρόσβασης στην ενημέρωση και, επιπροσθέτως, θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στους μεγαλύτερους εμπορικούς εκμεταλλευτές υλικού το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα του δημιουργού. Αυτό το ζήτημα, όμως, πρέπει να συζητηθεί κάποια άλλη ημέρα. Επί του παρόντος, ανησυχώ κυρίως για τον βαθμό στον οποίο τηρείται ενήμερο το παρόν Σώμα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας, η εν λόγω συμφωνία απαιτεί την έγκριση του παρόντος Σώματος και μπορώ να μαντέψω ότι, βάσει του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται, θα τύχει ψυχρής υποδοχής από τους συναδέλφους μου. Οι διαπραγματεύσεις γύρω από την ACTA πρέπει να είναι πιο διαφανείας, και η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να επιδείξουν συναφώς τον ζήλο τους, διασφαλίζοντας ευρεία πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε έγγραφα σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (S&D), γραπτώς.(EN) Ευελπιστώ η γραπτή δήλωση που υπέβαλα προ δύο εβδομάδων μαζί με τους συναδέλφους μου Castex, Alvaro και Roithová, καθώς και η σημερινή συζήτηση να λειτουργήσουν ως καθυστερημένο εγερτήριο σάλπισμα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το παρόν Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλά αδρανές όταν διαπραγματεύονται, στο περιθώριο, τα θεμελιώδη δικαιώματα εκατομμυρίων πολιτών κεκλεισμένων των θυρών. Αντιτασσόμαστε σε οιοδήποτε «ξέπλυμα νόμων» διεθνούς επιπέδου το οποίο θα γινόταν πολύ δύσκολα αποδεκτό στις περισσότερες εθνικές νομοθεσίες – μη συνυπολογιζομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν προκειμένω, αναφέρομαι ασφαλώς στους επονείδιστους νόμους των «τριών παραβάσεων». Το παρόν Κοινοβούλιο πιστεύει ακράδαντα ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να προστατεύονται, όχι όμως εκχωρώντας στις ιδιωτικές εταιρείες καθολικά δικαιώματα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων όλων, αδιακρίτως, των πολιτών στο Διαδίκτυο –κάτι που αρνούμαστε να αποδεχτούμε ακόμα και για τις αστυνομικές αρχές μας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας– και οπωσδήποτε όχι μέσω επιβολής της δυσανάλογα επαχθούς κύρωσης της αποσύνδεσης ολόκληρων νοικοκυριών από το Διαδίκτυο. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο συνιστά αυτή καθαυτή θεμελιώδες δικαίωμα· και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και να προστατεύεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Theurer (ALDE), γραπτώς.(DE) Οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) έχει εγείρει ορισμένα ερωτήματα. Μολονότι η εν λόγω συμφωνία άπτεται δικαιολογημένων ανησυχιών, ήτοι της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης και του λαθρεμπορίου προϊόντων και εμπορικών σημάτων, πρέπει να ερείδεται περισσότερο στις ευρωπαϊκές αρχές μας. Δεν πρέπει να οδηγήσει στην εναρμόνιση νομοθεσιών που αφορούν τα δικαιώματα του δημιουργού, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τα εμπορικά σήματα στην ΕΕ – αντιθέτως, η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να παραμείνει η πλέον σημαντική αρχή μας. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των εμπορικών συμφωνιών με στόχο τον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων. Προτού το Κοινοβούλιο μπορέσει να δώσει την έγκριση που απαιτείται για την επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας, η τελευταία εξακολουθεί να χρήζει σημαντικών βελτιώσεων, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει σε μεγαλύτερο βαθμό στις διαπραγματεύσεις και τα διαπραγματευτικά έγγραφα πρέπει να τεθούν πλήρως στη διάθεσή μας.

 
  

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου