Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2594(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0181/2010

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0059

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7.8. Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4:

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία γι’ αυτή την τροπολογία διαγράφοντας δύο τμήματα της τροπολογίας, δηλαδή τις φράσεις «από τον κολομβιανό στρατό» και «στην Κολομβία».

Ως εκ τούτου, η τροπολογία έχει ως εξής: «θεωρεί ότι οι άκρως ανησυχητικές ειδήσεις για τις δολοφονίες συνδικαλιστών στην Κολομβία και οι πρόσφατες ειδήσεις, που επιβεβαιώθηκαν τώρα από την εισαγγελία της Κολομβίας, για την αποκάλυψη στην περιοχή La Macarena μαζικών τάφων με εκατοντάδες σορούς ανθρώπων που δολοφονήθηκαν τα πρόσφατα χρόνια, αποτελούν επαρκή λόγο προκειμένου να αρχίσει η Επιτροπή έρευνα για την Κολομβία σύμφωνα με τον κανονισμό».

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία. Η τροπολογία 4, όπως τροποποιήθηκε, απορρίπτεται)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου