Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Omröstning
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är omröstningen.

(För omröstningsresultat och andra uppgifter som rör omröstningen: se protokollet.)

 
  
MPphoto
 

  Robert Atkins (ECR).(EN) Herr talman! En ordningsfråga. Om vi håller den första omröstningen kl. 12.00 tror jag att ledamöterna skulle sätta sig ned och delta, i stället för att vi väntar på att de ska sätta sig ned och sedan genomför omröstningen.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Jag är väldigt hänsynsfull.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). (IT) Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag avbryter, men som ledamot av Europaparlamentet vald i Italien anser jag att det är min skyldighet att från parlamentets sida sända en respektfull och aktningsfull hälsning till mitt lands president Giorgio Napolitano, väktare över Italiens konstitutionella värden och nationella enighet.

Italiens president bör alltid omnämnas med respekt och aktning här i parlamentet.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Vi går nu vidare till omröstningen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy