Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0169/2010

Keskustelut :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Äänestykset :

PV 11/03/2010 - 8.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0063

Puheenvuorot
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

12. Kuuba (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Kuubasta.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, neuvoston puheenjohtaja. – (ES) Arvoisa puhemies, Orlando Zapatan kuolema oli erittäin kielteinen tapahtuma, jonka ei olisi koskaan pitänyt tapahtua emmekä halua sen tapahtuvan uudestaan Kuubassa tai missään muualla.

Euroopan unionin ja sen toimielinten täytyy sitoutua tuomitsemaan tapahtumat, joissa ihmisoikeuksia loukataan, ja toimimaan sen varmistamiseksi, ettei mitään tällaista tapahdu enää koskaan. Euroopan unionin on sitouduttava siihen.

Ihmisoikeudet ovat Euroopan unionin identiteetin perussymboli, koska me uskomme vapauden, suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden arvoihin. Ne muodostavat siksi identiteettimme, aidoimman identiteettimme. Kun kyseisiä yleismaailmallisia oikeuksia rikotaan, Euroopan unioni tuomitsee ne julkisesti, ja olemme tehneet niin Kuuban tapauksessa. Teimme niin, kun ilmaisimme pessimismimme ja huolemme ihmisoikeuksien olemattomasta edistymisestä Kuubassa, ja teimme niin, kun pyysimme vapauttamaan mielipidevangit Kuuban vankiloista. Tällä hetkellä mielipidevankeja on noin 200, ja jotkut heistä ovat erittäin vaikeassa tilanteessa terveytensä takia, ja yksi heistä on Guillermo Fariñas

Tuomitsimme rikkomukset sanoessamme, että ihmisoikeuksien puolustajia on suojeltava Kuubassa, ja teimme niin sanoessamme, että Kuuban hallitus, jolla oli tuomiovallassaan monia vankeja, pitäisi saattaa vastuuseen Orlando Zapatan kuolemasta.

Euroopan unionin Kuuban politiikassa mennään kuitenkin vielä pidemmälle. Euroopan unionin Kuuban politiikka rakentuu tiettyjen osatekijöiden ympärille, ja haluaisin korostaa joitakin niistä.

Ensinnäkin on poliittinen vuoropuhelu. Poliittinen vuoropuhelu Kuuban instituutioiden, viranomaisten ja koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja se käsittää luonnollisesti myös ihmisoikeudet. Toiseksi on kehitysyhteistyö Kuuban kanssa, joka on solidaarisuutta Kuuban kansaa kohtaan, ei sen enempää eikä vähempää. Siihen kuuluu myös kulttuurin ja demokraattisten käytäntöjen edistäminen.

Ne ovat perustekijöitä politiikassa, jolla on periaatteessa yksi kohde: Kuuban kansa, sen hyvinvointi, edistyminen, elinolot ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, komissio on syvästi pahoillaan Orlando Zapatan kuolemasta ja sen olosuhteista. Haluan ilmaista syvän huoleni Kuuban muista poliittisista vangeista. Me kaikki tässä salissa olemme yhtä raivoissamme ja turhautuneita Orlando Zapatan kuolemasta, ja meidän olisi tehtävä parhaamme sen varmistamiseksi, ettei sellaista tapahdu enää Kuubassa eikä missään muussakaan maassa.

Euroopan unioni perustuu demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien arvoille, joita me pyrimme suojelemaan ja edistämään kärsittyämme viime aikoihin asti perusihmisoikeuksien loukkauksista omalla mantereellamme. Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia eikä niillä ole rajoja. Tämä periaate on erottamaton osa vuoropuheluamme kaikkien kumppanien kanssa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Rakentava sitoutuminen, ei pakottamisen ja pakotteiden politiikka, on edelleen Kuuban politiikkamme perusta, kuten vuonna 1996 hyväksytyssä yhteisessä kannassa korostetaan. Se on perustelu, joka sai kesäkuussa 2008 neuvoston päättämään vuonna 2003 määrättyjen diplomaattisten toimien kumoamisesta keinona, jolla helpotetaan poliittista vuoropuheluprosessia ja vuoden 1996 yhteisen kannan välineiden täysimääräistä käyttöä. Sama perustelu on viime kuukausina saanut monen jäsenvaltion käynnistämään uudelleen kehitysyhteistyön Kuuban kanssa. Sitä edustavat Euroopan parlamentissa edustetut eri poliittiset puolueet ja se heijastaa siten yhteistä näkemystä kehitysyhteistyön tärkeästä osasta Kuubassa.

Kun otetaan huomioon Kuubassa tällä hetkellä vallitseva tilanne, toimettomuus olisi pahin mahdollinen vaihtoehto Euroopan unionin uskottavuudelle maailmanlaajuisena toimijana. Kyse on uskottavuuden lisäksi valmiudestamme olla läsnä Kuubassa. Siten uskon vakaasti siihen, että tulevaisuudessa on pyrittävä entistä syvällisempään jatkuvaan poliittiseen vuoropuheluun ja jatkettava yhteistyötä Kuubassa kuubalaisten elämän parantamiseksi.

Euroopan unioni ei ole koskaan keskeyttänyt yhteistyötä Kuuban kanssa, koska kehitysyhteistyö ei merkitse hallituksen tukemista – se merkitsee kansan tukemista. Kantamme on aina ollut se, että kehitysyhteistyö muodostaa tärkeän osatekijän suhteissamme Kuubaan. Kuubassa käynnissä olevat hankkeet hyödyttävät väestöä suoraan, koska niissä huolehditaan heidän perustarpeistaan tukemalla kunnostusta ja jälleenrakennusta hurrikaanien jälkeen, elintarviketurvaa sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen. Käynnissä on myös hankkeita valtiosta riippumattomien toimijoiden toimien tukemiseksi.

Haluan tehdä täysin selväksi sen, ettei EY:n rahoitusta jaeta hallituksen tai julkisten yksikköjen kautta. Rahan jakajina toimivat Yhdistyneiden Kansakuntien virastot ja eurooppalaiset kansalaisjärjestöt, jotka suhtautuvat myönteisesti komission ja Euroopan unionin läsnäoloon Kuubassa.

On tärkeää, että Euroopan unioni huolehtii edelleen Kuuban asukkaiden perustarpeista samalla kun se puuttuu strategisiin aloihin käytettävissä olevilla aihekohtaisilla tai maantieteellisillä välineillä. EU:n on nyt päättäväisesti haettava oikea tasapaino siinä, miten se osoittaa valmiutta vuoropuheluun, tukee Kuuban väestöä kehitysyhteistyöllä ja vahvistaa omia periaatteitaan.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, PPE-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, kun ryhmäni pyysi sisällyttämään tämän asian esityslistalle, se ei tehnyt niin korostaakseen virheitä, jotka ovat toisinaan korjaamattomia, politiikassa, johon syyllistyvät vapauden viholliset. Se ei tehnyt sitä myöskään siksi, että saisi tuomitsemisesta poliittisen voiton.

Se teki niin, jotta Euroopan parlamentti, joka on toimielin Euroopan unionin demokraattisessa sydämessä, voisi tuomita viattoman ihmisen kuoleman ja ennen kaikkea ilmaista solidaarisuutensa niille kuubalaisille, jotka taistelevat, elävät ja kuolevat Orlando Zapatan tavoin vapautensa ja ihmisarvonsa puolesta.

Kuten Euroopan komissio totesi, neuvoston yhteinen kanta on edelleen voimassa, ja se on kunniallinen kanta, koska siinä pyydetään vapauttamaan poliittiset vangit välittömästi ja ehdoitta. Se on myös johdonmukainen kanta, koska siinä pyydetään kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotta Kuuba voisi sitoutua meidän arvojärjestelmäämme eikä sellaisiin vieraisiin järjestelmiin kuin Kiinassa tai Vietnamissa.

Arvoisa puhemies, rohkea mies, Oswaldo Paya, voitti Saharov-palkinnon vuonna 2002. Hänen sanansa kaikuvat vieläkin tässä salissa. Hän sanoi, että ensimmäinen palkinto oli se, ettei hänen sydämessään ollut vihaa. Hän sanoi vainoojilleen, jotka olivat hänen veljiään, ettei hän vihannut heitä vaan etteivät he voisi saada tahtoaan läpi vihaamalla.

Hän sanoi, että Andrei Saharov jätti perinnökseen ihmisarvon ja toiminnan rauhanomaisen yhteiselon hyväksi ja että usein tärkeimpiä ääniä ovat ne, joita ei kuulla.

Emme ole voineet kuulla täällä Naiset valkoisissa -liikettä, jolle myös on myönnetty Saharov-palkinto. Nyt emme valitettavasti voi kuulla Orlando Zapatan ääntä, mutta kuulemme pian monien muiden kuubalaisten äänet.

Tällä välin, arvoisa puhemies, Euroopan parlamentilla, joka edustaa legitiimisti 27 jäsenvaltion 500:aa miljoonaa kansalaista, on velvollisuus vastata selvästi ja kuuluvasti vapauden huutoon, jonka kuulemme rakastetulta Kuuban saarelta ja jota kukaan ei voi pysäyttää.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Luis Yañez-Barnuevo García, S&D-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa López Garrido, arvoisa komission jäsen, emme saa koskaan enää antaa vaikenemisemme ajaa meitä salaliittoon vapauden hävittämiseksi. Emme saa koskaan enää sallia sitä, että henkilö, joka taisteli omien vapauksiensa ja kaikkien vapauksien puolesta, kuolee vankilassa Kuubassa tai missään muualla, ilman että vaadimme lujasti ja päättäväisesti hänen pelastamistaan.

Orlando Zapata Tamayo, 42-vuotias musta rakennusmies, joka pyysi vain vankilaolojen parantamista, kuoli oltuaan nälkälakossa 86 päivää ja vankilassa seitsemän vuotta sen takia, että vaati kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Seitsemän vuoden aikana vartijat pahoinpitelivät, nöyryyttivät ja ahdistelivat häntä, ja samaan aikaan – emme saa unohtaa sitä – kansainvälinen yhteisö vaikeni tyystin.

Tällä hetkellä Kuubassa on nälkälakossa muita vankeja ja ihmisoikeusaktivisteja, kuten psykologi ja toimittaja Guillermo Fariñas. Hyvät kuulijat, päätöslauselmassa, jonka jätämme ja josta keskustelemme tänään ja josta äänestämme huomenna ja jota minä edustan Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän puolesta, vaaditaan vapauttamaan kaikki Kuubassa olevat mielipidevangit. Jälleen kerran siinä kannatetaan demokraattista muutosta sekä perusihmisoikeuksien tiukkaa kunnioittamista.

Ei ryhdytä nyt käsittelemään aihetta, joka jakaa meidät: säilytetäänkö yhteinen kanta vai ei. Keskitytään nyt ihmishenkien pelastamiseen ja ihmisoikeuksiin. Pohditaan asioita maltillisesti jonkin aikaa, ja etsitään yhteisiä näkemyksiä tulevasta Kuuban politiikasta.

Tekstillä on kuitenkin merkittävää lisäarvoa. Se tosiasia, että sen on jättänyt kuusi poliittista ryhmää, on merkki uudesta laajasta yhteisymmärryksestä ihmisoikeuksista tässä parlamentissa.

Ei anneta enää koskaan tilaisuutta sanoa, että EU:n demokraattinen lainsäädäntö taipuu – lainausmerkeissä – jenkki-imperialismin määräyksiin. Ei anneta koskaan enää tilaisuutta sanoa myöskään, että sosialistit ja demokraatit ovat tyytyväisiä tai osallisia kommunistidiktatuureihin. Sanon tämän vain siksi, että kumpikin väittämä on väärä, ja vapauden hävittämisen uhrien on kaikkialla tiedettävä, että me puolustamme yhtenäisesti ja ehdoitta heidän asiaansa.

Arvoisa puhemies, kiitän lopuksi José Ignacio Salafrancaa, joka neuvotteli tekstin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) puolesta, Renate Weberiä Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmästä, Raül Romeva i Ruedaa Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmästä, Edvard Kožušníkia Euroopan konservatiiveista ja reformisteista sekä muita parlamentin jäseniä, jotka ovat osallistuneet tehtävään, joka on ollut vaikea ja monimutkainen mutta josta toivoakseni tulee huomenna menestys.

Kiitän myös Espanjan pääministeriä ja nykyistä Euroopan unionin puheenjohtajaa Rodríguez Zapateroa hänen kannustuksestaan ja tuestaan tälle päätöslauselmalle, josta me tänään keskustelemme.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, ilmaisen aluksi poliittisen ryhmäni puolesta syvän osanottoni Orlando Zapata Tamayon perheelle. Hän on maksanut vakaumuksestaan korkeimman mahdollisen hinnan.

Vuosien varrella hänen aktivisminsa ihmisoikeuksien puolustamiseksi on innoittanut monia muita ihmisoikeuksien puolustajia Kuubassa ja sen ulkopuolella.

Päätöslauselmassa, jota useat poliittiset ryhmät ehdottavat, ilmaistaan syvä huolemme Kuuban ihmisoikeustilanteesta. Ollaan aivan rehellisiä. Tilanne ei ole parantunut, ja monet riippumattomat toimittajat, rauhanomaiset toisinajattelijat ja ihmisoikeuksien puolustajat ovat edelleen vankilassa yksinkertaisesti siksi, että he haluavat harjoittaa oikeuttaan sananvapauteen sekä rauhanomaisiin kokouksiin ja kokoontumisiin.

Samaan aikaan Kuuban riippumattomien kansalaisjärjestöjen ei sallita toimia, koska hallitus valvoo niitä ankarasti.

Samalla kun tätä keskustelua käydään, useita ihmisoikeuksien puolustajia on nälkälakossa. Se on huolestuttavaa, koska on olemassa viitteitä siitä, että ainakin Guillermo Fariñasin terveys heikkenee nopeasti.

On vahinko, että tähän saakka Kuuban viranomaiset ovat jättäneet huomiotta EU:n toistuvat kehotukset vapauttaa kaikki poliittiset vangit ehdoitta. Siksi uskon vakaasti, että tämän parlamentin pitäisi pyytää EU:ta jatkamaan kaikkien mahdollisten mekanismien käyttämistä, jotta voidaan taata niiden henkilöiden toiminta ja henki, jotka ponnistelevat moniarvoisen ja demokraattisen Kuuban puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, minäkin haluan esittää henkilökohtaisesti ja ryhmäni puolesta surunvalitteluni Orlando Zapatan kuoleman johdosta.

Riippumatta siitä mitä itse kukin ajattelee Kuubasta, kyse on sinänsä valitettavasta tapahtumasta, joka ansaitsee tuomiomme ja varmasti enemmän kuin pohtimista ja muistamista. Tapahtuma on ansainnut johdonmukaisen sanamuodon pyynnössä, jonka esitämme tässä päätöslauselmassa niiden henkilöiden vapauttamiseksi, jotka on vangittu poliittisten motiiviensa tai motivaationsa takia Kuubassa ja kaikkialla maailmassa.

Katson, että toimintamme on johdonmukaista ja että niin on toimittava. Katson, että on tärkeää, että myös teemme niin – haluan korostaa sitä – riippumatta motiiveista, joita sen takana voi olla. Se on osa sopimusta.

Meidän on myös pyydettävä vapauttamaan kyseiset henkilöt välittömästi, Kuuban tapauksessa, ja ennen kaikkea muistettava niiden henkilöiden herkkä tilanne – kuten todettiin – jotka Orlando Zapatan esimerkkiä seuraten ovat aloittaneet nälkälakon, erityisesti Guillermo Fariñasin tapaus.

Haluan kuitenkin myös varoittaa riskistä, joka liittyy siihen, että tätä tapausta käytetään poliittisesti muihin asioihin, mikä voisi olla vaarallista, kuten Yáñez-Barnuevo totesi. Mielestäni on tärkeää muistaa, että käynnissä on monia prosesseja, jotka ovat hyödyllisiä ja toimivat, emmekä saisi missään olosuhteissa antaa periksi houkutukselle – mitä jotkut näköjään haluavat – palata menneisiin tapahtumiin, menneisiin aikoihin; palata poliittisesti epäonnistuneeseen saartoon, koska me tiedämme sen seuraukset.

Siksi, jos me olemme yhtä mieltä siitä, ettemme halua Orlando Zapatan kaltaisten tapausten toistuvan, pidän tärkeänä sitä, että me tiedämme miten voimme edetä yhdessä sen toistumisen välttämiseksi ja aloitamme saaren demokratisointi- ja normalisointiprosessin edistämisestä.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník, ECR-ryhmän puolesta. (CS) Olin henkilökohtaisesti erittäin järkyttynyt Orlando Zapatan kuolemasta ja esitän siksi koko ECR-ryhmän puolesta osanottoni hänen perheelleen. Olen itse syntynyt vuonna 1971 keskellä kotimaani niin kutsuttua kommunistista normalisointia, joka oli yksi kovimmista kommunistisen terrorin kausista, joita maani on käynyt läpi. Kokemus, jonka maani sai kommunismin rikollisesta ideologiasta, on syy siihen, miksi Tšekin kansalaiset tuntevat voimakasta solidaarisuutta Kuuban kansaa kohtaan, ja me koemme siksi erittäin voimakkaasti surulliset uutiset, joita Kuubasta on viime aikoina tullut.

Koska Kuuban totalitaarinen hallinto kannattaa vielä neljäkymmentä vuotta Kuuban vallankumouksen jälkeen iskulausetta "sosialismi tai kuolema", se ei ole ansainnut minkäänlaista suvaitsevaisuutta. Uskon, ettei Orlando Zapata kuollut turhaan ja että hänen kuolemansa saa kuubalaiset nousemaan laajaan vastarintaan kommunistihallintoa vastaan. Kun Pavel Wonka kuoli kommunistien vankilassa kotimaani viimeisenä kommunistisen terrorin uhrina, hallitus kaatui puolentoista vuoden sisällä. Toivon, että Orlando Zapatasta tulee Kuuban Pavel Wonka, toisin sanoen kommunistisen despotismin viimeinen uhri. Kenties Kuuba pääsee pian vapaaksi vallankumouksellisen vanhan kaartin otteesta, ja siitä tulee todellinen vapauden saari.

Vetoan siksi teihin. Ellei poliittisten vankien vapauttamisessa tapahdu perustavanlaatuista ja peruuttamatonta edistystä, ellei tapahdu edistystä, joka johtaa Kuuban yhteiskunnan demokraattiseen toimintaan ja vapaisiin vaaleihin sekä rakennemuutosprosessiin, jonka ansiosta muun muassa kaikkien Kuuban kansalaisten elintaso nousee, niin on mahdotonta harkita keskustelujen käynnistämistä EU:n yhteisen kannan uudelleen arvioinnista.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, ryhmäni on syvästi pahoillaan Orlando Zapata nimisen vangin kuoleman johdosta. Kuten kaikkien vankien tapauksessa, valtio oli vastuussa hänen turvallisuudestaan ja hengestään. Tässä tapauksessa vastuussa on Kuuba, ja me olemme siksi syvästi pahoillamme hänen kuolemastaan.

Emme hyväksy tapaa, jolla tämä parlamentti manipuloi ihmisoikeuskysymystä. Tänään me keskustelemme asiasta ja huomenna me äänestämme siitä. Emme tehneet niin, kun Hondurasissa tapahtui sotilasvallankaappaus. Tämä parlamentti lienee ainoa parlamentti koko maailmassa, joka ei tuominnut Hondurasin sotilasvallankaappausta murhineen ja kidutuksineen tai äänestänyt sitä vastaan.

Siten me emme hyväksy ajattelutapaa, jonka mukaan kantamme ilmaiseminen riippuu siitä missä ihmisoikeuksia rikotaan, mitä ihmisoikeuksia rikotaan ja mikä tilanne on.

Viikko sitten Kolumbiasta löydettiin Latinalaisen Amerikan suurin joukkohauta. Viranomaiset puhuvat itse noin 2 500 ruumiista, ja luku voi nousta jopa 50 000:een. Tuomitaanko tämä tapahtuma? Keskustellaanko ja äänestetäänkö siitä ja tuomitaanko se? Mitä tapahtuu Afganistanin siviiliuhreille? Mitä tapahtuu Länsi-Saharan vainoille? Ei! Emme osallistu tällaiseen tekopyhyyteen.

Peruskysymys on mielestäni se, että luomme Kuuban tasavallan kanssa tasa-arvoisen suhteen, jotta voimme käsitellä kaikkia kysymyksiä: poliittisia kysymyksiä, ihmisoikeuskysymyksiä, rangaistuslaitosten tilannetta, mutta tasa-arvoiselta pohjalta, koska Euroopan unionilla on edelleen Kuuban tasavaltaa koskeva yhteinen kanta, mikä on poikkeus sääntöön. Sillä ei ole yhteistä kantaa mihinkään muuhun maailman maahan. Sillä ei ole yhteistä kantaa Kiinan kansantasavaltaan, kuten todettiin, tai Vietnamiin. Miksi niin? Miksi sillä on yhteinen kanta Kuubaan muttei Kiinan kansantasavaltaan?

Pyydän neuvostoa, neuvoston puheenjohtajaa, nostamaan selvästi esiin seuraavan kysymyksen: lopetetaanko yhteinen kanta? Se on mielestäni yksi selvimmistä esteistä etenemiselle suorassa vuoropuhelussa Euroopan unionin ja Kuuban tasavallan välillä siten, että vuoropuhelussa käsitellään molempien etujen mukaisia yhteisiä kysymyksiä.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, se, että toisinajattelija Orlando Zapata kuoli nälkälakon seurauksena ja että bloginpitäjä Yoani Sánchez, joka kertoi maailmalle jokapäiväisestä elämästä sosialistisessa Kuubassa, pidätettiin, osoittavat selvästi, että meidän on pidettävä kiinni vuonna 1996 sovitusta Kuuban politiikan sitomisesta demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Toiveet edistyksestä Raúl Castron hallituskaudella ovat haihtuneet ilmaan kauan sitten.

Esimerkiksi poliittisten vankien tilanne ei ole todella parantunut. Heillä ei edelleenkään ole edes sellaisia vapauksia, joita Castron veljeksille itselleen myönnettiin, kun nämä olivat vangittuina Batistan diktatuurin aikana. Kuuba noudattaa itsepäisesti suunnitelmataloutta eikä pysty enää täyttämään oman väestönsä perustarpeita. Kuubassa vaurautta ja oma-aloitteisuutta pidetään selvästi hallituksen arvosteluna. Siinä mielessä jopa kommunistisen Kiinan kansalaisilla on helpommat oltavat, että he voivat sentään parantaa elämäänsä omin ponnistuksin.

Yhdysvaltojen kauppasaarron helpottaminen tietokoneiden ja ohjelmistopalvelujen osalta ei vastaa täysin odotuksia, joita kansalaisilla oli presidentti Obaman lupausten perusteella, mutta se ehkä mahdollistaa opposition paremman organisoitumisen. Ainakin Kuuban hallituksen on entistä vaikeampi tukahduttaa vapaata mielipiteenilmaisua vaihtoehtojen lisääntyessä. Yksin siitä syystä meidän olisi tuettava EU:n aloitteita parhaamme mukaan sekä edistettävä kommunistisen järjestelmän lievennyksiä.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Kuubalaisen mielipidevangin Orlando Zapatan traaginen kuolema on uusi todiste siitä, että Castron veljesten hallinto jättää huomiotta kansainvälisen yhteisön vetoomukset ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi ja hankkiutuu eroon henkilöistä, jotka vaativat vapautta ja demokratiaa. Nyt kyseinen murhenäytelmä, traaginen kuolema, on saanut symbolisen merkityksen. Se on epätoivoinen huuto avun ja tehokkaiden toimien saamiseksi pääasiassa kansainvälisiltä poliitikoilta ja päätöksentekijöiltä, jotka luodessaan suhteita Kuuban viranomaisten kanssa eivät halua puhua opposition edustajille ja sulkevat korvansa Kuuban kansalaisyhteiskunnan edustajien ääneltä.

Meidän on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti yhteisiin toimiin, joilla painostetaan Castron hallintoa ja vaaditaan vapauttamaan välittömästi ne, jotka on tuomittu usean vuoden vankeusrangaistukseen mielipiteidensä vuoksi.

Viime vuosina Euroopan unioni on yrittänyt pehmentää kantaansa ja on jopa poistanut Kuuban vastaiset diplomaattiset pakotteet siinä toivossa, että kyseinen ele kannustaa viranomaisia noudattamaan demokraattisia normeja. Valitettavasti Orlando Zapatan traaginen kuolema osoittaa, että kyseinen politiikka on naivia, tehotonta ja ettei sitä selvästikään pidä jatkaa.

Huomenna me äänestämme päätöslauselmasta tämänpäiväisen keskustelun päätteeksi. Sen pitäisi olla selvä viesti siitä, että vastustamme ihmisoikeusloukkauksia, poliittisten vankien epäinhimillistä kohtelua ja sitä, ettei peruskansalaisvapauksia kunnioiteta Kuubassa. Meidän on osoitettava, että tunnemme solidaarisuutta Kuuban kansaa kohtaan. Meidän on toimittava niiden äänenä, joilla ei nyt ole ääntä Kuubassa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Arvoisa puhemies, Orlando Zapata Tamayon traaginen kohtalo on saanut koko maailman tuohtumaan kovasti. Toivottomassa tilanteessa Zapata katsoi, että ainoa jäljellä oleva vaihtoehto oli tappaa itsensä nälkälakolla. Hän joutui maksamaan hengellään protesteistaan vangitsemistaan sekä kuubalaisen vankilansa kammottavia olosuhteita vastaan. Miksi? Minkä rikoksen Zapata teki, mikä johti siihen, että hän ylipäätään oli kyseisessä vankilassa? Muun kuin hallituksen mielipiteen ilmaiseminen ja levittäminen väkivallattomasti ei ole rikos. Se ei tee ihmisestä rikollista tai maanpetturia.

Zapatan kuolema ei ole yksittäistapaus. Psykologi ja toimittaja Guillermo Fariñas on myös aloittanut nälkälakon, koska hän haluaa saada 26 sairasta poliittista vankia vapautetuksi. Millainen kohtalo häntä odottaa? Maksaako hänkin pian hengellään kampanjastaan, joka koskee ihmisoikeuksien kunnioittamista? Milloin Kuuban hallitus muuttaa kantansa? On arvioitu, että Kuubassa on noin 200 muuta poliittista vankia. Ihmisten vangitseminen heidän ihanteidensa takia on täysin vastoin yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta.

Kehotamme Kuubaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kyseiset mielipidevangit ja lopettamaan nämä törkeät ihmisoikeusloukkaukset. Yksikään hallitus ei voi hallita kansalaistensa ajattelua. Vaikka ihmiset vangitaan seinien sisään tai laitetaan kalterien taakse, heidän ajatuksensa säilyvät edelleen. Kaikki yritykset kitkeä ajatuksia ja ideoita epäonnistuvat aina. Eikö Kuuballa ole siitä jo vuosien kokemus?

Hallituksen on yksinkertaisesti ryhdyttävä vuoropuheluun niiden henkilöiden kanssa, joilla on eriäviä mielipiteitä. Poliittinen vuoropuhelu on ainoa keino edetä. Kuuba on sen velkaa kansalaisilleen, koska kuubalaiset ansaitsevat demokratian ja perusvapauksiensa kunnioituksen. Zapatan kuolema ei saa jäädä historiaan merkityksettömänä; sen on merkittävä Kuuban nykyisen ihmisoikeustilanteen päättymistä.

Euroopan unionin on tehtävä kaikki voitavansa Kuuban ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Kyse ei ole vain Zapatan kaltaisista poliittisista vangeista; kyse on myös ihmisoikeuksien puolustajien oikeudesta jatkaa vapaasti toimintaansa. Kuuban hallituksen on pidettävä huolta maansa kansalaisista. Se ei voi vain vangita ihmisiä tai kohdella heitä rikollisina, pelosta. Vapauden riistäminen kansalaisilta on rikos.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Arvoisa puhemies, ihmisoikeuksien puolustaminen tarkoittaa Orlando Zapatan vältettävissä olleen, julman ja epäoikeudenmukaisen kuoleman tuomitsemista ja vielä vankilassa olevien henkilöiden vapauttamisen vaatimista. Toivon, että se saa Kuuban viranomaiset ajattelemaan, sillä Kuuban hallituksen on edistyttävä, niin että kansalaiset voivat nauttia todellisesta demokratiasta.

Kuubassa on diktatuuri, koska siellä on mielipidevankeja, koska siellä pelätään vuoropuhelua sekä vapaata ajatusten ja suunnitelmien vaihtoa ja koska siellä pelätään vapautta. Ei ole rikos ajatella; ajatukset voivat provosoida, yllättää ja järkyttää, mutta niistä on aina väiteltävä ja keskusteltava. Ne eivät koskaan vaadi vangitsemista.

Yhteiskunnat ajattelevat ja tuntevat, ja niin tekevät vangit, ja on mahdotonta kieltää ihmisiä ajattelemasta ja tuntemasta. Se merkitsee sitä, että ajatukset ja tunteet, jotka ihmiset haluavat tukahduttaa, tunkeutuvat lopulta koko yhteiskunnan tietoisuuteen kuin vesi. Se pätee myös Kuuban yhteiskuntaan, ja vallankumouksen johtomiesten, jotka lopettivat Fulgencio Batistan hallinnon, pitäisi tietää se paremmin kuin kukaan muu.

Toivon, että tämä päätöslauselma auttaa heitä toteuttamaan muutoksen, joka heidän on tehtävä! Ihmisoikeuksista ei kuitenkaan voida neuvotella. Euroopan parlamentin uskottavuus paranee, kun se reagoi yhtä voimakkaasti kaikkiin ihmisoikeusrikkomuksiin kaikissa maissa: Afganistanissa, Palestiinassa, Baskimaassa – pienessä kotimaassani – Hondurasissa ja Kolumbiassa. Siihen meidän pitäisi sitoutua. Kyse on tietysti samasta sitoumuksesta.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR).(PL) Uskon, että kaikki tässä salissa ovat samaa mieltä siitä, että korruptoitunut kommunistidiktatuuri tekee kaikista myönteisistä muutoksista mahdottomia Kuubassa. Castron veljesten poliisivaltio raunioittaa saaren taloudellisesti, tuhoaa kansalaisvapaudet ja riistää monilta kuubalaisilta toivon elämisen arvoisesta elämästä.

Kuuban tulevaisuus on tietysti kuubalaisten itsensä käsissä, mutta Euroopan unioni voi tukea heitä aktiivisesti. Meidän on vaadittava kaikkien poliittisten vankien vapauttamista. Itse asiassa sen pitäisi olla ensimmäinen ehto kaikelle vuoropuhelulle Kuuban kanssa. Meidän on tuettava kansalaisjärjestöjen toimintaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä edistettävä mahdollisuuksia seurata riippumattomia tiedotusvälineitä, myös internetiä.

Demokraattisen muutoksen edistäminen on ala, jolla transatlanttisilla yhteyksillä voi olla suuri merkitys. Siksi meidän pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä Washingtonin kanssa. Yhteisin ponnisteluin me voimme kehittää Kuubaa koskevan pitkän aikavälin strategian, joka ei ala vallitsevan tilanteen sokeasta hyväksymisestä vaan kauaskantoisesta suunnitelmasta, joka koskee demokraattista ja taloudellista jälleenrakennusta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, tämä keskustelu osoittaa jälleen kerran, että parlamentin enemmistö on kaksinaamainen. Sama enemmistö, joka kieltäytyi tuomitsemasta Hondurasin sotilasvallankaappausta jättäen huomiotta sen että se johti lukemattomien ihmisten vangitsemisen ja kuolemaan, on nyt valmis neuvottelemaan assosiaatiosopimukset sellaisen hallituksen kanssa, joka on valittu vallankaappauksen taustalla olevien henkiöiden peukaloimilla vaaleilla.

Tietysti me kaikki olemme pahoillamme Kuuban kansalaisen Orlando Zapata Tamayon kuolemasta nälkälakon jälkeen kuubalaisessa sairaalassa. Emme voi kuitenkaan olla pahoittelematta tämän keskustelun ilmauksia ja sen Kuuban vastaista kantaa, jota ei voida hyväksyä. Kannassa sivuutetaan Yhdysvaltojen Kuuballe määräämän talous-, kauppa- ja rahoitussaarron vakavat seuraukset sekä viiden Kuuban kansalaisen vangitseminen yhdysvaltalaisiin vankiloihin. He halusivat vain puolustaa maataan.

Emme voi säilyttää yhteistä kantaa, jota ei voida vahvistaa ja joka estää Euroopan unionia ylläpitämästä avoimia ja täydellisiä suhteita Kuuban hallituksen kanssa kahdenvälisten etujen perusteella. Nyt on aika luopua yhteisestä kannasta, jotta Euroopan unionin ja Kuuban suhteiden normalisointi voidaan aloittaa. Me odotamme sitä puheenjohtajavaltio Espanjalta.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, me muistamme Fidel Castron kuuluisan iskulauseen "sosialismi tai kuolema". Nyt voimme hyvin todeta, että iskulauseesta on jäljellä vain kuolema. Siitä todisteena ovat olosuhteet, jotka johtivat kuubalaisen vangin ja isänmaanystävän Orlando Zapatan kuolemaan. Castron diktatuuri on häpeäksi demokraattisen sosialismin idealle.

Kuuban tapahtumat ovat häpeäksi kaikille, jotka osallistuvat politiikkaan vasemmistolaisuuden nimissä. Häpesin myös Euroopan unionia, kun silloinen komission jäsen Michel vieraili Kuubassa ja teki ehdotuksen kehitysyhteistyöstä mutta vältti visusti demokraattisen opposition edustajien tapaamista.

Meidän on lopetettava tällainen politiikka, silmien sulkeminen sellaisen valtion todellisuudelta, jossa ei ole koskaan ollut vapaita vaaleja ja jossa mielipidevangit kärsivät vuosien pituisia vankeusrangaistuksia pöyristyttävissä olosuhteissa. Myös puheenjohtajavaltio Espanja on nyt ehdottamassa avointa politiikkaa Havannan suuntaan, mutta kyseisen politiikan keskeisenä ehtona täytyy olla Kuuban hallinnon demokratisoituminen, poliittisten vankien vapauttaminen, vuoropuhelun aloittaminen yhteiskunnan kanssa, sensuurin poistaminen sekä kansalaisvapauksien palauttaminen. Se pitäisi sanoa selvästi, avoimesti ja tiukasti Kuuban hallituksen edustajille. Se on myös heidän etujensa mukaista.

Tiedämme, että diktatuurien vainoamille kansoille on olemassa monia teitä vapauteen. On olemassa Puolan ja Etelä-Afrikan tie – vuoropuhelun ja ymmärryksen tie. On myös olemassa tie, jonka Romania valitsi hallituksen verisessä kaatamisessa. On kaikkien etujen mukaista välttää sellainen tapahtuma. Minkä tien Havanna valitsee? Avain siihen löytyy Kuubasta. Euroopan unionin politiikalla pitäisi antaa aktiivinen panos Kuuban johtamiseen vapauteen ja demokratiaan. Sen pitäisi olla myös Euroopan parlamentin kanta.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, aluksi esitän oman syvän osanottoni Orlando Zapatan kuoleman johdosta ja syvän huoleni neljästä muusta kuubalaisesta vangista ja oppositioaktivistista, jotka ovat aloittaneet protestina nälkälakon.

Euroopan parlamentin pitäisi toistaa vaatimuksemme mielipidevankien välittömästä ja ehdottomasta vapauttamisesta Kuubassa – heitä on Amnesty Internationalin mukaan 55, Kuuban ihmisoikeustoimikunnan mukaan 200 – ja meidän pitäisi ilmaista tänään erityinen huolemme Darsi Ferrerin äskettäisestä pidätyksestä ja pahoinpitelystä. Hän on Havannassa sijaitsevan terveys- ja ihmisoikeuskeskuksen johtaja. Amnesty Internationalia ei ole kutsuttu Kuubaan 19 vuoteen, ja sen vierailut pitäisi sallia. Meidän pitäisi pyytää Kuuban hallitusta sopimaan tietyistä päivämääristä, jolloin se voi tavata ehdotuksen mukaan kidutukseen liittyvien kysymysten YK:n erityisraportoijan Manfred Nowakin, jonka me aiomme tavata Genevessä ensi viikolla.

Olen yksi niistä henkilöistä tässä parlamentissa, jotka ovat aina vastustaneet Yhdysvaltojen kauppasaartoa, joka on aiheuttanut haittaa vuodesta 1962 lähtien. Olen tyytyväinen siihen, että presidentti Obaman hallituskaudella on hyväksytty toimia, joiden ansiosta Yhdysvaltojen kuubalaiset voivat matkustaa vapaammin ja lähettää rahaa kotiin. Olen tyytyväinen vuonna 2008 tehtyyn EU:n yhteisen kannan tarkistukseen, joka johti poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseen Kuuban ja EU:n välillä sekä EY:n kehitysyhteistyön uudelleen käynnistämiseen, ja olen tyytyväinen siihen, että BBC:lle on äskettäin myönnetty vapaa pääsy Kuubaan. Olen kuitenkin pettynyt siihen, että Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvostossa Kuuba ei ole hyväksynyt suosituksia kahden keskeisen ihmisoikeusyleissopimuksen – ICCPR:n ja ICESCR:n – ratifioimiseksi eikä ole sallinut vankiloiden riippumatonta tarkastusta.

Sanon komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle tänä iltapäivänä, että teidän – ja kaikkien meidän jotka haluamme käydä Kuubassa – pitäisi pysyä lujana sen varmistamiseksi, että me tapaamme Kuuban kansalaisyhteiskunnan jäseniä. Yhdysvaltojen vara-apulaisulkoministeri Bisa Williams onnistui tekemään tällaisen rajoittamattoman vierailun viime vuonna ja meidän olisi vaadittava – kaikkein meidän jotka menemme Kuubaan – että voimme tehdä samoin.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, Orlando Zapata Tamayon kuolema on traaginen todiste epätoivosta, johon puutteellinen tai olematon vapaus voi johtaa.

Kuten ministeri totesi, sellaista ei olisi saanut tapahtua. Meidän on tuomittava mielipidevankien vangitseminen ja vaadittava heidän vapauttamistaan. Emme voi tukea sellaisen hallinnon mielivaltaisuutta, joka sitkeästi kieltäytyy hyväksymästä perusvapauksien harjoittamista, mutta katson, ettemme voi kieltää itseltämme poliittisen vuoropuhelun etuja ja näkymiä. Se on nyt enemmän kuin koskaan eurooppalaisten arvojemme konkreettisin ilmaisumuoto.

Kuuban ja Euroopan unionin suhteet ovat olleet monimutkaiset jo hyvin kauan aikaa; usein ne perustuvat tiedon ja ymmärryksen puutteeseen, mikä on johtanut voimakkaisiin jännitteisiin ja mikä säännöllisesti heikentää poliittisen vuoropuhelun etuja ja näköaloja. Tiedämme kaikki, että Kuuba on nyt historiansa käännekohdassa. Olen enemmän kuin koskaan vakuuttunut siitä, että olisi väärin hylätä edut ja edistysaskeleet, olivat ne kuinka vaatimattomia tahansa, vuoropuhelussa, jota tukevat erityiset historialliset, kulttuuriset ja kielelliset yhteydet.

Euroopan unioni on epäilemättä ainoa poliittinen voima, joka voi vakuuttaa kuubalaisille, että eristys, johon he ovat itseään sulkemassa, on tuhoisaa ja voi johtaa ennemmin tai myöhemmin vain traagiseen kohtaloon. Emme voi kaihtaa vastuuta, että meidän on jatkettava vuoropuhelua sulkematta pois vaikeita asioita mutta myös sortumatta – kuten mielestäni liian usein tapahtuu – kaksinaismoralismiin.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Vapaus voittaa Kuubassa. Kuubaan tulee demokratia ja vapaa markkinatalous.

Euroopan unioni ei voi auttaa hallituksen kaatamisessa, ja oletan, ettei se haluakaan sitä, vaan sen pitäisi haluta ja voida auttaa kuubalaisia sen jälkeen, kun järjestelmä on muutettu. Kokemukset Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian ja Unkarin kaltaisista maista osoittavat, että niin voidaan tehdä ja että se voi onnistua hyvin. Me voimme auttaa kokemuksinemme, ja Castron kaatumisen jälkeen Euroopan unionin pitäisi auttaa kokemuksineen ja rahoineen, niin ettei Kuuba koskaan joudu tilanteeseen, jota puolalainen kommentaattori Marek Magierowski on kuvaillut ja jossa nyt usein mainitun Orlando Zapatan jälkeläiset tarjoilevat tulevaisuudessa rommia Castron jälkeläisille Havannan ranta- ja puistokaduilla.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). (CS) Olen alkuperäiseltä ammatiltani lääkäri ja tiedän miten vaikeaa on pelastaa ihmishenki. Olen todella pahoillani jokaisesta ihmiselämän hukkaamisesta ja jaan surunne Orlando Zapatan kuolemasta. Olen tutkinut huolellisesti kaikki poliittisten ryhmien ehdottamat päätöslauselmat. Pelkäänpä, että minun on toistettava se mitä sanoin, kun keskustelimme äskettäin mietinnöstä, joka koskee Keski-Aasian tasavaltojen tilannetta. Totesin silloin, että teemme virheen, jos toimimme mentorina ilman mitään hyvää sanottavaa emmekä osoita kunnioitusta kyseisten valtioiden erityisille historiallisille ja kulttuurisille perinteille, emme edes valtioiden saavuttamille myönteisille tuloksille. Sama pätee Kuubaan. Uskon vakaasti siihen, että ainoa tapa parantaa Kuuban tilannetta on tasa-arvoisten kumppanien vuoropuhelu, johon Kuuban viranomaiset ovat valmiita. Sillä tavoin voimme myös edistää sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien kehittämistä Kuubassa. Emme saa unohtaa, että Kuuba on vaikeasta taloudellisesta tilanteestaan huolimatta ollut aina ensimmäisten joukossa tarjoamassa apua muille, esimerkiksi Haitin katastrofissa. On totta, että se, joka on nopea tuomitsemaan, pitää tuomitsemisesta. Siksi me emme saa missään nimessä valita sitä tietä.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskon todella voivani julistaa, että me kirjoitamme tänään arvokkaan sivun tämän parlamentin historiassa ja vielä enemmän huomenna kun äänestämme. Kirjoitamme sen, koska kerrankin sysäämme sivuun keskinäiset ennakkoluulomme, jotka johtuvat jäsenyydestä eri ryhmissä, ja kumarramme ihmisen kuoleman suuren arvoituksen edessä ja tunnustamme totuuden.

Mitä me oikeastaan kirjoitamme päätöslauselmassa? Kirjoitamme asioita, jotka vaikuttavat yksinkertaisilta ja ovat itsestään selviä mutta jotka ovat itse asiassa erittäin tärkeitä. Kirjoitamme, että Kuubassa ei ole vapautta; kirjoitamme, että Kuubassa ei ole demokratiaa; kirjoitamme, että elämä on elämä eikä ihmisiä saa tappaa. Me voimme pitää sitä lähes itsestäänselvyytensä, mutta meiltä on vienyt monta vuotta päästä keskinäisistä ennakkoluuloista ja tunnustaa tosiasia, joka ei loukkaa poliittisia vakaumuksiamme mutta joka saa meidät yksinkertaisesti tunnustamaan totuuden perusjyvän, joka on ainoa perusta keskustelulle.

Emme saa välttää keskustelua Kuuban kanssa vaan sen sijaan meidän on vaadittava, että kaikissa tulevissa keskusteluissa lähdetään liikkeelle totuudesta, toisin sanoen siitä ettei Kuuba ole tunnustanut yksilön keskeistä merkitystä. Kättelyitä ja ystävällisiä eleitä enemmän tarvitsemme asianmukaisia toimia, jotka saavat Castron hallituksen luopumaan toiveesta päästä kompromissiin, jossa ihmisoikeuksille ei annettaisi merkitystä tai vain toissijainen merkitys.

Euroopan parlamentti on perustellusti tarttunut tilaisuuteen, toisin kuin korkea edustaja, jota muistutan jälleen, kuten tein tänä aamuna, että Cuba libre ei ole drinkin nimi: se on iskulause, jota me kannamme sydämissämme, koska me haluamme demokratiaa ja me haluamme Kuuban olevan vapaa.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän espanjalaiset jäsenet ovat syvästi pahoillaan Orlando Zapatan kuolemasta ja mielipidevankien tilanteesta, ja me vaadimme painokkaasti vapauttamaan heidät.

Orlando Zapatan kuolema on surullinen tapaus, mutta se voi myös saada meidät lopettamaan puheet ihmisoikeuksista Kuubassa ja ryhtymään Kuuban viranomaisten kanssa toimiin ihmisoikeuksien edistämiseksi Kuubassa. Sitä varten meidän on ryhdyttävä pohtimaan yhteisen kannan muuttamista. Se estää meiltä vuoropuhelun Kuuban viranomaisten kanssa, joilla on valta muuttaa saaren ihmisoikeustilanne.

Yhteinen kanta – joka ei muuten ole niinkään yhteinen, koska suurella osalla Euroopan unionin jäsenvaltioista on kahdenväliset suhteet Kuuban kanssa – on este, jolla torjutaan kaikki poliittisen vuoropuhelun mahdollisuudet. Se estää Euroopan unionia noudattamasta periaatteita, jotka ovat sen ulkoisen toiminnan taustalla ja jotka käsittävät demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisen maailmassa.

Yhteinen kanta on vanhentunut väline, jonka 15 Euroopan unionin jäsenvaltiota hyväksyi viime vuosisadalla. Nyt meillä on 27 jäsenvaltiota. Maailman tilanne on muuttunut. Yhdysvallat käy vuoropuhelua Kuuban kanssa niinkin aroista asioista kuin maahanmuutto. Amerikan valtioiden järjestö on hyväksynyt Kuuban järjestön taustalla olevien periaatteiden noudattamista koskevan vuoropuhelun perusteella.

Euroopan unionin uudella aikakaudella tarvitsemme kahdenvälisesti neuvotellun välineen, joka antaa meille mahdollisuuden tehdä tehokkaasti sitä, missä Euroopan unioni on tehokas, eli edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia. On erikoista, että Euroopan unioni torjuu vuoropuhelun Kuuban kanssa, koska ulkosuhteissaan se on neuvotellut ja pannut täytäntöön sopimuksia sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät täytä kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien ja tietysti sosiaalisten oikeuksien vähimmäisnormeja, niin kuin Kuuba tekee.

Vain vuoropuhelu, kansainväliseen sopimukseen perustuvat yhteistyön ja kompromissin mekanismit antavat Euroopan unionille mahdollisuuden esittää vaatimuksia Kuuballe, ja ne, jotka kieltäytyvät vuoropuhelusta, estävät arvokkaan ulospääsyn löytämisen niille, joita he väittävät puolustavansa.

Sitä vastoin Espanjan hallituksen ulkopolitiikka on hyvä esimerkki, sillä rakentavan, vaativan vuoropuhelun ansiosta huomattava määrä mielipidevankeja on päästetty vapaaksi.

Kuten Don Quijote sanoi, jos joitakuita rangaistaan toimilla, heitä ei tarvitse rangaista sanoilla. Siksi me aiomme lopettaa puhumisen ja ryhtyä toimimaan ihmisoikeuksien hyväksi Kuubassa yhteistyössä Kuuban viranomaisten kanssa, mitä mielipidevangit tarvitsevat tämän parlamentin tuomitsemisten sijasta.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).(ES) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vuonna 2003 "mustan kevään" ratsioissa Kuubassa vangittiin 75 toisinajattelijaa, joita syytettiin Yhdysvaltojen vakoilijoiksi. Orlando Zapata pidätettiin samaan aikaan epäkunnioituksen, julkisesta häiriön ja tottelemattomuuden takia.

75 toisinajattelijan vaimot perustivat Naiset valkoisissa -liikkeen, jolle Euroopan parlamentti myönsi mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon vuonna 2005. Muistuttaisin teitä siitä, että Castron hallitus ei myöntänyt Naiset valkoisissa -liikkeen edustajille viisumeita, jotta he olisivat voineet tulla tänne parlamenttiin noutamaan palkintonsa.

Kuuban ihmisoikeustoimikunta tunnustaa, että maassa on noin 200 poliittista vankia, joista 22 on toimittajia. Kuuba on kolmantena vangittujen toimittajien surullisella maailmanlistalla. Sen edellä ovat Iran, 52 vankia, sekä Kiina, 24 vankia.

Amnesty International julisti 42-vuotiaan Orlando Zapatan mielipidevangiksi. Hän aloitti nälkälakon 3. joulukuuta 2009, koska häntä oli pahoinpidelty toistuvasti ja kohdeltu muutenkin huonosti, ja hän kuoli 23. helmikuuta, 85 päivää nälkälakon aloittamisen jälkeen.

Euroopan parlamentin pitäisi ilmaista tukensa Zapatan perheelle ja ystäville sekä suuri huolensa Kuuban ihmisoikeustilanteesta. Tämän parlamentin pitäisi lähettää Castron hallitukselle selvä viesti, erityisesti Espanjan puheenjohtajakaudella. Puheenjohtajavaltio Espanjan pitäisi muuten toimia paljon aktiivisemmin perusoikeuksien puolustamiseksi Kuubassa.

Lopuksi, hyvät parlamentin jäsenet, vaadin vapauttamaan välittömästi kaikki Kuuban poliittiset vangit.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, demokratialla ja ihmisoikeuksien puolustamisella on tärkeä paikka unionin ulkosuhteita koskevien periaatteiden ja tavoitteiden joukossa – viittaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklaan. Kyseistä artiklaa sovelletaan myös Kuuban suhteisiin ja kuubalaisiin, jotka ovat meille erittäin tärkeitä.

Valitettavasti viiden viime vuoden aikana neuvoston toimia näyttää pohjimmiltaan hallinneen halu korjata linjaa, joka on omaksuttu aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna 2003, jolloin Kuubassa oli erityisen ankara sorron aalto. Vuonna 2005 neuvosto keskeytti vuoden 2003 toimet.

Sen jälkeen ulkoministerit ja komission jäsenet tekivät matkoja saarelle. Kesäkuussa 2008 vuoden 2003 toimet lopetettiin ja käynnistettiin maailmanlaajuinen poliittinen vuoropuhelu – kuten López Garrido meitä muistutti – sekä säännölliset korkean tason kokoukset. Erään jäsenvaltion valtionpäämies jopa vieraili Havannassa äskettäin. Valitettavasti saarella vierailleilla EU:n poliittisilla johtajilla ei ollut aikaa tavata toisinajattelijoiden edustajia, jotka tunsivat siksi itsensä syrjäytetyiksi.

Koko tämän ajan sorto on jatkunut Kuubassa. Muutoksia tai uudistuksia ei ole ollut. Poliittista vuoropuhelua on kuitenkin ylläpidetty. Nyt poliittisen vangin Orlando Zapatan julma kuolema järkyttää meitä kaikkia.

Kuten hyvin tiedetään, hyvät kuulijat, jotkut hallitukset, kuten Espanjan hallitus, ovat toistuvasti todenneet, etteivät ne halua perua yhteistä kantaa. Se kertoo jostain erittäin johdonmukaisesta: tuesta demokraattiselle muutokselle, pohjimmiltaan samasta asiasta, jota vaaditaan perussopimuksen 21 artiklan periaatteissa ja tavoitteissa.

Käsittelen lopuksi kahta näkökohtaa. Yhteinen kanta ei ole estänyt vuoropuhelua. Se on selvää. Sen lisäksi 27 ministeriä vahvisti sen äskettäin, kesäkuussa 2009. Toiseksi, tavoitteena ei voi olla yhteisen kannan muuttaminen – se olisi viimeinen pisara! Tavoitteena nyt on pyytää kaikkien poliittisten vankien välitöntä, täydellistä ja ehdotonta vapauttamista.

Pidän Kuubaa ja Latinalaista Amerikkaa länsimaina, ja lännelle tyypillisiä symboleita ovat ihmisarvo ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Esitän vielä yhden ajatuksen: Muistutan neuvostoa siitä, että se sanoi omissa päätelmissään kesäkuussa 2009, että Kuuban viranomaisten kanssa käytävän poliittisen vuoropuhelun tulevaisuus riippuisi saavutetusta edistyksestä sekä erityisesti ihmisoikeuksista. Voiko kukaan sanoa, että kyseistä edistystä tapahtuu tänä päivänä? Voiko kukaan todella sanoa niin?

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) "Historia on minut vapauttava", oli nuoren kansaansa villinneen lakimiehen kuuluisa lausuma. Historia vapauttaa hänet tyrannian ja myöhemmin Yhdysvaltojen kauppasaarron vastustamisesta.

Euroopan parlamentti, joka edustaa maailman suurinta vapauden ja demokratian aluetta, tuomitsee yhtä painokkaasti diktatuurin, josta kuubalaiset kärsivät, saaren ihmisoikeusloukkaukset, poliittisiin vankeihin kohdistuvan julmuuden sekä maanpaossa elävien kansalaisten halveksunnan. Historian tuomio on selvä.

Tällä päätöslauselmalla kaikkia ideologioita edustavat parlamentin jäsenet asettuvat kuubalaisten rinnalle näiden taistelussa. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen estääksemme julman sorron, josta he kärsivät, ja se sisältää lamaannuttavan yhteisen kannan perumisen.

Osoitan kunnioitusta Raúl Riverolle viimeisillä riveillä, jotka hän kirjoitti kotikaupungissaan Havannassa ja joissa sanotaan, etteivät he verota kiintymystä, tyhjyyttä, tukahtumista tai katkeruutta. Kotimaan rauniot ovat turvalliset. Älkää huolehtiko, toverit. Nyt me lähdemme.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera (EFD). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jälleen kerran Kuuban kommunistihallituksen valinnat ja käyttäytyminen aiheuttavat parlamentillemme ongelman: onko mahdollista jatkaa keskusteluja kyseisen hallituksen kanssa? Jo vuosien ajan Euroopan parlamentti on pyytänyt Kuuban viranomaisilta demokraattisia uudistuksia, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Vallansiirto Fidel Castrolta hänen veljelleen Raúl Castrolle ei kuitenkaan ole johtanut demokraattisiin uudistuksiin eikä poliittisten vankien vapauttamiseen.

Orlando Zapatan kuolema 85 päivän nälkälakon jälkeen osoittaa hallituksen ideologisen ja painostavan luonteen. Kymmenen vuoden ajan Euroopan unioni on rahoittanut 145 miljoonan euron tukitoimia Kuuballe: tulokset ovat kaukana loistavasta. Itse asiassa rahoitus on auttanut pitämään tyranniaa elossa. Jos haluamme olla uskottavia, meidän on vaadittava, että Kuuban suhteet, myös kehitysapu, sidotaan erityisiin ja todistettaviin parannuksiin kaikkien Kuuban kansalaisten ihmisoikeustilanteessa, alkaen poliittisten vankien ja mielipidevankien välittömästä vapauttamisesta.

Meidän ei pitäisi esittää uhkavaatimusta vaan kehottaa yhtä planeetan pahimmista sortohallituksista muutokseen. Hallitus jäljittelee etäisesti historian ohittamaa ja nopeasti häviävää ideologiaa.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, meidän olisi tehtävä konkreettinen tarjous Kuuban kansalle ja myös saaren hallitukselle: sen sijaan että rahoitamme vallitsevaa tilannetta, me rahoitamme siirtymistä demokratiaan Kuubassa. Ensimmäisen askeleen on oltava kaikkien poliittisten vankien vapauttaminen. Samalla Yhdysvaltojen pitäisi lopettaa pakotteensa, jotka ovat vahvistaneet hallitusta sen sijaan, että se olisi kaatunut. Seuraavaksi pitäisi järjestää pyöreän pöydän neuvottelut, joihin osallistuvat hallitus ja Kuubassa toimiva kansalaisoikeusliike ja joissa laaditaan aikataulu demokratiaan ja demokraattisiin vaaleihin siirtymiselle.

Keski-Eurooppa muuten osoittaa, että entisellä valtion puolueella on vielä tulevaisuutta – niinpä jopa kyseisellä puolueella on elämää vanhan järjestelmän kuoleman jälkeen. Meidän, EU:n ja jäsenvaltioiden, pitäisi tukea kyseistä prosessia samalla tavalla kuin teimme Keski-Euroopassa. Se auttaisi Kuuban kansaa, vakauttaisi alueen ja tasoittaisi myös tietä myös uudenlaisille Yhdysvaltojen suhteille, jotka eivät olisi kopio Castroa edeltävän ajan suhteista.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, riippumatta taustalla olevista syistä, Orlando Zapata Tamayon kuolema on valitettava; on valitettavaa, että hän vei protestinsa äärimmäiseen loppuun. Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että Kuuban ja sen kansan vastaisia poliittisia ja ideologisia kampanjoita tehostetaan. Niissä surullista ja valitettavaa tapahtumaa käytetään vain tekosyynä.

Huolimatta kunkin henkilön kannasta kuubalaisten valintoihin, kyseisiä valintoja ja heidän suvereenia oikeuttaan päättää kohtalostaan ja valtionsa poliittisen organisaation muodosta on kunnioitettava.

Näistä syistä tuomitsemme kaikki interventiot tai hyökkäykset kaikissa muodoissaan, myös rikollisen saarron, jonka kohteena Kuuba on ollut lähes puoli vuosisataa.

Näistä syistä katsomme myös, että Euroopan unionin johdonmukaisena kantana ja menettelytapana on oltava Kuuban suhteiden täydellinen normalisointi poistamalla Kuuban vastainen yhteinen kanta, joka edustaa sietämätöntä syrjintää Kuubaa ja sen kansaa kohtaan.

Ennen muuta emme hyväksy huomattavaa tekopyhyyttä, joka vaivaa parlamentissa monia henkilöitä, ja tuomitsemme voimakkaasti Euroopan unionin kaksinaamaisen politiikan.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, osoitan puheeni Orlando Zapatan äidille ja niille, jotka kärsivät hänen kanssaan taistelussa vapauden puolesta Kuubassa: he eivät ole yksin.

Tänään tällä päätöslauselmalla – josta kiitän puolueeni pääsihteerinä tekijöitä sekä erityisesti kaikkia sen allekirjoittaneita osapuolia – Euroopan parlamentti tuomitsee yhtenäisesti eristäytyneen ja rappeutuneen diktatuurin. Tänään me allekirjoitamme kyseisen hallinnon kansainvälisen kuolemantuomion.

Kuulemieni puheiden enemmistön perusteella olen vakuuttunut siitä, että me kaikki tuomitsemme voimakkaasti ja selvästi poikanne kuoleman. Monet meistä kuitenkin menevät pidemmälle kuin tämä lausunto: voitte olla varmoja siitä, että pysymme valppaana varmistaaksemme kaikkien saarella olevien poliittisten vankien ehdottoman vapauttamisen.

Seuraamme valppaasti saarella tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä jatkaa taistelua Euroopan unionin yhteisen kannan säilyttämiseksi, ja olen kuulemani perusteella varma siitä, että monet muut tekevät samoin.

Emme lähetä sekavia viestejä vaan selvän ohjeen, miten saavutamme haaveemme demokraattisesta Kuubasta. Orlandon antama äärimmäinen uhraus on tuottanut vastauksen koko maailman hyvissä omissatunnoissa. Varmistetaan se, että tuhansien kuubalaisten hiljaista uhria juhlitaan lähitulevaisuudessa vapaassa Kuubassa.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, meidän on suhteellisen helppo puhua, kun ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu muualla ja ihmisiä kuolee vakaumuksensa takia. On tärkeää sanoa tämä asia. Orlando Zapata todellakin menetti henkensä nälkälakkonsa seurauksena, ja myös muut vangit ovat nyt ryhtyneet nälkälakkoon.

Siksi meidän on pohdittava erityisesti sitä, miten me voimme edetä kohdennetulla tavalla. Jotkut sanovat, ettei meidän missään nimessä pitäisi puhua Kuuban kanssa, koska emme voi hyväksyä sen hallitusta. Toiset – enkä pidä tätä kantaa ollenkaan hyvänä, João Ferreira – ovat ilmaisseet näkemyksen, että täällä esiintyy tekopyhyyttä ja että kuubalaisille pitäisi antaa vapaus tehdä omat poliittiset päätöksensä. Katson, että vapaus tehdä poliittisia päätöksiä todellakin loppuu siihen, kun ihmisoikeuksia loukataan ja ihmisiä kuolee. Sellaisissa olosuhteissa meidän, Euroopan parlamentin, täytyy tehdä jotain.

Tätä taustaa vasten on aivan oikein, että keskustelemme yksityiskohtaisesti käsiteltävänä olevista erityisistä ehdotuksista – ainakin muutamasta Gahlerin uudesta ehdotuksesta – ja mietimme kaikki, miten voimme puuttua ihmisoikeusloukkauksiin kaikkialla maailmassa ja auttaa maailman ihmisiä.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Arvoisa puhemies, kun keskustelemme täällä tänään suhteistamme Kuubaan Orlando Zapatan traagisen kuoleman varjossa, meidän on tunnustettava, että näkemyksemme Kuubasta on peräisin ajalta, jolloin määrittelimme ajatuksemme akselilla ystävä vai vihollinen. Meillä oli toisaalta pahat kuubalaiset, jotka olivat Neuvostoliiton vasalleja ja pyrkivät kansainväliseen vallankumoukseen, ja toisaalta hyvät kuubalaiset, jotka pelastivat maan sokeriparonien, mafian, CIA:n ja Yhdysvaltojen imperialismin otteesta. Toisella puolella olivat pahat kuubalaiset, kommunistiset kansan sortajat ja toisella puolella olivat ne, jotka tarjosivat kansalle koulutusta, sairaanhoitoa ja ruokaa. Tänään, jotta Orlando Zapatan kuolema olisi mielekäs – jos kuolema voi koskaan olla mielekäs – meidän pitäisi joka tapauksessa ottaa kyseinen perintö erittäin vakavasti. Hänen kuolemansa ei saa olla turha.

Toinen asia, jonka täytyy tapahtua, on se, että EU:n on tavoiteltava selviä reittejä, omia poliittisia reittejä, emmekä me saa antaa alistaa itseämme valtioiden ikeen alle; meidän on oltava vapaita vanhoista taakoista ja meidän on käytävä tasavertaista poliittista vuoropuhelua ja yritettävä saada aikaan selviä parannuksia ihmisoikeustilanteessa, niin että voimme pian puhua vapaasta Kuubasta ja saaren ihmiset voivat elää demokratiassa.

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson (PPE).(SV) Arvoisa puhemies, Yhdysvaltojen kauppasaarto on ollut voimassa lähes 50 vuotta. Saarto on aiheuttanut kuubalaisille köyhyyttä ja sortoa, kuten monet eri puhujat ovat korostaneet.

Monet tuntevat Human Rights Watch -järjestön raportin marraskuulta 2009 nimeltä "Uusi Castro, sama Kuuba", jossa ehdotetaan, että saarto pitäisi poistaa ja että Kuuban diktaattoreille pitäisi antaa kuusi kuukautta aikaa vapauttaa poliittiset vangit. Jos he eivät tee sitä, niin pitäisi ottaa käyttöön entistä älykkäämpi saarto. Se olisi sellainen, jota on käytetty viime aikoina ja joka sisältää omaisuuden ja ulkomaisten investointien jäädyttämisen sekä matkustuskiellon. Suurten demokraattisten valtioiden ja EU:n pitäisi tietysti tukea sitä. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä neuvoston puheenjohtaja ajattelee Human Rights Watch -järjestön ehdotuksesta.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Ihmisoikeusloukkausten vastaiseen toimintaan osallistumisen täytyy olla Euroopan unionin painopiste kaikissa olosuhteissa.

Kuubalainen poliittinen vanki Orlando Zapata kuoli nälkälakon seurauksena. Toinen kuubalainen vanki on nälkälakossa puolustaakseen 25:tä vankia, joiden terveys on huono ja henki uhattuna. Oikea ratkaisu ei ole se, mitä Espanjan hallitus ehdotti, kun se tarjosi turvapaikkaa nälkää näkeville vangeille. Ihmettelen Espanjan hallitusta, joka toimii tällä hetkellä Euroopan unionin puheenjohtajana, koska heidän ehdotuksellaan tilannetta ei korjata. Poliittisten vankien välitön vapauttaminen on varsin vaikeaa. Niinpä pyydän komission jäseneltä Piebalgsilta, että Euroopan komissio ryhtyy neuvotteluihin Kuuban hallituksen kanssa, jotta Kansainvälinen punainen risti voi vierailla kuubalaisten poliittisten vankien luona. Sen avulla voitaisiin arvioida objektiivisesti heidän tilaansa ja auttaa jatkoneuvotteluissa. Punainen risti sai tehdä niin Guantánamon vankilassa.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin kannatan ihmisoikeuksien kunnioittamista Euroopassa sekä muualla maailmassa. Orlando Zapatan kuolema on avunhuuto henkilöltä, joka kiinnittää erittäin traagisella tavalla huomiota johonkin mikä oli – ainakin hänelle – täysin sietämätön tilanne. Haluan nähdä meidän omaksuvan eurooppalaisina selvän kannan Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan kirjattujen ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta poliittisesta tilanteesta riippumatta.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, neuvoston puheenjohtaja. – (ES) Arvoisa puhemies, katson, että keskustelu, jota käymme mielipidevankien tilanteesta Kuubassa sen jälkeen, kun yksi heistä, Orlando Zapata, on kuollut, osoittaa sen, että parlamentin jäsenten ja poliittisten ryhmien välillä vallitsee laaja yhteisymmärrys. Olen varma siitä, että se näkyy huomenna äänestyksessä, joka pidetään tämän keskustelun tuloksena syntyvistä päätöslauselmista, joissa noudatellaan periaatteessa neuvoston, komission ja kaikkien Euroopan unionin toimielinten kantaa. Se vahvistaa epäilemättä Euroopan unionia tärkeässä vuoropuhelussa Kuuban kanssa ja tavoitteessa edistää ja kehittää Kuuban kansan asemaa.

Katson, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän on otettava kantaa välittömästi joka tilanteeseen, jossa ihmisoikeuksia loukataan. Katson, että se on perusperiaate, jota on korostettu, ja sitä pitäisi aina arvioida samoilla perusteilla.

Euroopan unionin on noustava esiin heti kun ihmisoikeuksia rikotaan, koska se on osa unionin identiteettiä. Tässä tapauksessa teemme niin suhteessa Kuubaan sanomalla ja vaatimalla, että kaikki Kuubassa jäljellä olevat mielipidevangit pitää vapauttaa ja että siellä pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Se ei kuitenkaan riitä: meidän on toimittava tehokkaasti ja oltava tehokkaita, saavutettava tuloksia, joilla parannetaan mielipidevankien hyvinvointia ja elinoloja tai jopa mahdollistetaan heidän vapauttamisensa.

Joissakin tapauksissa tulokset on saavutettu, ja joissakin tapauksissa on saavutettu edistystä. Se johtuu siitä, että Euroopan unionin Kuuban politiikassa on muun muassa yksi perustekijä, joka on poliittinen vuoropuhelu. Vuoropuhelu käynnistettiin uudelleen vähän aikaa sitten – mitä pidän hyvänä asiana – ja lopettamalla pakotteet, jotka olivat osa Euroopan unionin kantaa ja joissa ei ollut mitään järkeä, ja jatkamalla poliittista vuoropuhelua on ollut mahdollista tehdä jotain, mikä ei ole ollut mahdollista vuoden 2003 jälkeen: puhua Kuuban viranomaisille mielipidevangeista.

Luonnollisesti arviointi, jonka jotkut teistä mainitsivat, vuoropuhelun tulosten arviointi, on tehtävä säännöllisesti, ja prosessi on arvioitava tänä vuonna. Monet teistä – viittaan esimerkiksi Mario Mauron, Luis Yáñez-Barnuevon tai Louis Michelin puheenvuoroihin – ovat korostaneet sitä kuinka tärkeää on vuoropuhelu, yhteistyö ja moraalinen vaatimus, että Euroopan unionin on puhuttava Kuuballe ja saavutettava edistystä, joka on lopullinen tavoite.

Olemme siksi tyytyväisiä Euroopan parlamentin enemmistön sopimukseen, joka koskee Kuuban ihmisoikeustilannetta ja joka voidaan uskoakseni tiivistää yhteen viestiin: vaikka me olemme edelleen avoimia vuoropuhelulle Kuuban kanssa, Euroopan unioni vaatii edelleen, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan ja että Kuuban kansalaisten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia kunnioitetaan.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, katson, että tämä keskustelu on osoittanut, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevissa asioissa Euroopan parlamentti toimii majakkana.

Myöskään komissio ei koskaan hyväksy ihmisoikeuksien ja demokratian loukkaamista. Se tarkoittaa sitä, että tämä näkemys pysyy politiikkamme kulmakivenä, ei vain vahvuutensa takia, vaan siksi että me uskomme myös, että jos jollakulla on vahvoja näkemyksiä, ne pitää tuoda esille.

Kuten myös tiedätte, perusta Kuubaa koskevalle toiminnallemme on vuoden 1996 yhteisen kannan jatkamisessa. Se tarjoaa perustan ja on selvää, että Kuuban ihmisoikeustilanteessa pitää tapahtua joitakin perustavanlaatuisia muutoksia.

Samaan aikaan myös vuonna 2008 aloitettu rakentava vuoropuhelu osoittaa lupaavia merkkejä. En sanoisi, että olemme saavuttaneet suuria läpimurtoja, mutta monissa asioissa on edistytty.

Katson, että meidän on jatkettava samaan suuntaan. Meidän olisi myös jatkettava tapaamisia kansalaisyhteiskunnan kanssa. Komissio noudattaa neuvoston päätelmää, jossa todetaan, että tarvittaessa tapaamiset demokraattisen opposition kanssa muodostavat osan korkean tason vierailuja ja me pyrimme niihin aktiivisesti.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (FR) Olen vastaanottanut seitsemän työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), kirjallinen. (PL) Orlando Zapata Tamayo kuoli kahden kuukauden nälkälakon jälkeen kuubalaisessa vankilassa. Hänet oli pidätetty 75 muun toisinajattelijan kanssa vuonna 2003, kun viranomaiset tekivät ratsian oppositioryhmiä vastaan. Toivon, että yhden Kuuban tunnetuimman poliittisen vangin traaginen kuolema on muistuttanut kaikkia siitä, että Kuuban ihmisoikeuskysymystä ei ole ratkaistu.

Yhdyn täysin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja monien ihmisoikeusjärjestöjen vaatimuksiin, että Euroopan valtioiden hallitusten pitäisi painostaa Kuuban viranomaisia vapauttamaan poliittiset vangit ehdoitta tai muuten kaikki pyrkimykset parantaa EU:n ja Kuuban suhteita torjutaan. Mielestäni Euroopan unionin toteuttama Kuuban vastaisten pakotteiden täydellinen poistaminen neuvottelematta kaikkien poliittisten vankien vapauttamisesta oli ennenaikaista. Samalla korostaisin sitä, että Kuuban kansalaisten ei pitäisi maksaa niiden ihmisten virheistä, jotka tekevät tällaisia päätöksiä. On korkea aika, että Kuuba toteuttaa erityisiä toimia demokratisoinnin, kansalaisyhteiskunnan rakentamisen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä erityisesti sanan- ja yhdistymisvapauden hyväksi.

Toistan Espanjan entisen pääministerin José María Aznarin sanat ja totean, ettei voida hyväksyä sitä, että eurooppalaiset poliitikot kieltäytyvät Kuuban vierailuillaan tapaamasta opposition edustajia. Meidän on löydettävä keinot demokraattisen järjestelmän kehittämisen tukemiseksi Kuubassa ja välitettävä Kuuban kansalle yleismaailmalliset arvot, jotka liittyvät demokratian ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE) , kirjallinen.(EN) Orlando Zapata Tamayon ennenaikainen kuolema seitsemän vuoden laittomassa vankeudessa, jossa hänelle jäi jäljelle vain yksi protestoimisen keino, on luettava Kuuban sortohallituksen vastuulle. Velvollisuutemme on muistaa Orlando Zapatan äidin sanat: "Kenenkään ei pitäisi joutua käymään läpi sitä, mitä poikani joutui kokemaan". Raúl Castron hallinnon neljän viime vuoden aikana odotukset siitä, että Kuuban kommunistidiktatuurista tulisi inhimillisempi, on selvästi petetty. Kuubassa ihmiset riskeeraavat edelleen henkensä, kun ilmaisevat mielipiteitään. Kuubassa on vielä noin 200 poliittista vankia. Sekä Yhdysvallat että EU:n jäsenvaltiot ovat tuominneet Orlando Zapatan kuoleman, mutta protestointi ei ole ollut riittävän voimakasta tai oikea-aikaista. Tällaisiin tapauksiin reagoitaessa ei voida puheenjohtajavaltio Espanjan tavoin hukata yhtään aikaa. Zapatan tapauksen opetus on se, ettei Kuuban diktatuurin raakaa todellisuutta voida jättää huomiotta. Kuuban politiikkamme on riiputtava edelleen siellä tapahtuvista muutoksista. EU:n on asetuttava Kuuban kansan puolelle eikä eläteltävä toiveita siitä, että Zapatan murhaajiin voidaan luottaa.

 
  
 

(Istunto keskeytettiin klo 17.25, ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö