Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 10. marts 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 3.EU 2020 – Opfølgning af Det Europæiske Råds uformelle møde den 11. februar 2010 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Gennemførelse af Goldstone-rapportens anbefalinger om Israel/Palæstina (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Situationen for civilsamfundet og de nationale mindretal i Belarus (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Årsrapport om FUSP 2008 - Gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Ikke-spredningstraktat (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder (A7-0011/2010, Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  7.2.EU 2020 – Opfølgning af Det Europæiske Råds uformelle møde den 11. februar 2010 (B7-0150/2010) (afstemning)
  7.3.Gennemførelse af Goldstone-rapportens anbefalinger om Israel/Palæstina (B7-0135/2010) (afstemning)
  7.4.Situationen for civilsamfundet og de nationale mindretal i Belarus (B7-0134/2010) (afstemning)
  7.5.Skat på finansielle transaktioner (afstemning)
  7.6.Det fælles eurobetalingsområde (afstemning)
  7.7.Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (afstemning)
  7.8.Forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)
  7.9.Årsrapport om FUSP 2008 (A7-0023/2010, Gabriele Albertini) (afstemning)
  7.10.Gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (A7-0026/2010, Arnaud Danjean) (afstemning)
  7.11.Ikke-spredningstraktat (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.EU-politik for Arktis (forhandling)
 12.Cuba (forhandling)
 13.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (725 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1714 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik