Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 3.ΕΕ 2020 - Ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης Goldstone σχετικά με το Ισραήλ/Παλαιστίνη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ετήσια έκθεση 2008 για την ΚΕΠΠΑ - Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας - Συνθήκη για τη μη διασπορά (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ετήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες (A7-0011/2010, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  7.2.ΕΕ 2020 - Ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 (B7-0150/2010) (ψηφοφορία)
  7.3.Εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης Goldstone σχετικά με το Ισραήλ/Παλαιστίνη (B7-0135/2010) (ψηφοφορία)
  7.4.Η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία (B7-0134/2010) (ψηφοφορία)
  7.5.Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ψηφοφορία)
  7.6.Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (ψηφοφορία)
  7.7.Eμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (ψηφοφορία)
  7.8.Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ψηφοφορία)
  7.9.Ετήσια έκθεση 2008 για την ΚΕΠΠΑ (A7-0023/2010, Gabriele Albertini) (ψηφοφορία)
  7.10.Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (A7-0026/2010, Arnaud Danjean) (ψηφοφορία)
  7.11.Συνθήκη για τη μη διασπορά (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Πολιτική της ΕΕ για θέματα που αφορούν την Αρκτική (συζήτηση)
 12.Κούβα (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1295 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1376 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου