Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 3.EU 2020 - 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset) ks. pöytäkirja
 4.Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vähemmistöjen tilanne Valko-Venäjällä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.YUTP:aa koskeva vuosittainen selvitys 2008 – Euroopan turvallisuusstrategian ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano – Ydinsulkusopimus (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset – mikroyhteisöt (A7-0011/2010, Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)
  7.2.EU 2020 - 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta (B7-0150/2010) (äänestys)
  7.3.Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano (B7-0135/2010) (äänestys)
  7.4.Kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vähemmistöjen tilanne Valko-Venäjällä (B7-0134/2010) (äänestys)
  7.5.Transaktiovero (äänestys)
  7.6.Yhtenäinen euromaksualue (äänestys)
  7.7.Tuoteväärennösten torjuntaa koskeva kauppasopimus (ACTA) (äänestys)
  7.8.Asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta (äänestys)
  7.9.YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2008 (A7-0023/2010, Gabriele Albertini) (äänestys)
  7.10.Euroopan turvallisuusstrategian ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (A7-0026/2010, Arnaud Danjean) (äänestys)
  7.11.Ydinsulkusopimus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Arktisia alueita koskeva EU:n politiikka (keskustelu)
 12.Kuuba (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (755 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1660 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö