Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2010 m. kovo 10 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 3.Strategija „ES 2020“. Tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu 2010 m. vasario 11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.R. Goldstone‘o rekomendacijų Izraelio ir Palestinos klausimais įgyvendinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 5.Pilietinės visuomenės ir tautinių mažumų padėtis Baltarusijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 6.2008 m. metinė ataskaita dėl BUSP – Europos saugumo strategijos ir Bendrosios saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas – Branduolinių ginklų neplatinimo sutartis (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Tam tikrų tipų bendrovių metinės finansinės atskaitomybės nuostatos, susijusios su mikrosubjektais (A7-0011/2010, Klaus-Heiner Lehne) (balsavimas)
  7.2.Strategija „ES 2020“. Tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu 2010 m. vasario 11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimu (B7-0150/2010) (balsavimas)
  7.3.R. Goldstone’o rekomendacijų Izraelio ir Palestinos klausimais įgyvendinimas (B7-0135/2010) (balsavimas)
  7.4.Pilietinės visuomenės ir tautinių mažumų padėtis Baltarusijoje (B7-0134/2010) (balsavimas)
  7.5.Finansinių sandorių apmokestinimas (balsavimas)
  7.6.Bendra mokėjimų eurais erdvė (balsavimas)
  7.7.Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA) (balsavimas)
  7.8.Reglamentas dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo (balsavimas)
  7.9.2008 m. metinė ataskaita dėl BUSP (A7-0023/2010, Gabriele Albertini) (balsavimas)
  7.10.Europos saugumo strategijos ir Bendrosios saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (A7-0026/2010, Arnaud Danjean) (balsavimas)
  7.11.Branduolinių ginklų neplatinimo sutartis (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai: žr. protokolą
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą
 11.ES politika Arkties regiono klausimais (diskusijos)
 12.Kuba (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 15.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 17.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (720 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1500 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika