Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 10 marca 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 3.UE 2020 - działania w następstwie nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Wdrażanie zaleceń Goldstone'a dotyczących Izraela i Palestyny (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 5.Sytuacja społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 6.Sprawozdanie roczne 2008 na temat WPZiB - Wdrażanie europejskiej strategii bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (A7-0011/2010, Klaus-Heiner Lehne) (głosowanie)
  7.2.UE 2020 - działania w następstwie nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 11 lutego 2010 r. (B7-0150/2010) (głosowanie)
  7.3.Wdrażanie zaleceń Goldstone'a dotyczących Izraela i Palestyny (B7-0135/2010) (głosowanie)
  7.4.Sytuacja społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi (B7-0134/2010) (głosowanie)
  7.5.Opodatkowanie transakcji finansowych (głosowanie)
  7.6.Jednolity obszar płatności w euro (głosowanie)
  7.7.Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (głosowanie)
  7.8.Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)
  7.9.Sprawozdanie roczne 2008 na temat WPZiB (A7-0023/2010, Gabriele Albertini) (głosowanie)
  7.10.Wdrażanie europejskiej strategii bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A7-0026/2010, Arnaud Danjean) (głosowanie)
  7.11.Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Polityka UE w odniesieniu do Arktyki (debata)
 12.Kuba (debata)
 13.Tura pytań (Pytania do Rady)
 14.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 17.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (773 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1769 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności