Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 10 martie 2010 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 3.UE 2020- Măsuri adoptate în urma Consiliului European informal din 11 februarie 2010 (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Aplicarea recomandărilor din raportul Goldstone referitoare la Israel şi Palestina (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Situaţia societăţii civile şi a minorităţilor naţionale din Belarus (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 6.Raportul anual 2008 privind PESC - Punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate şi a politicii de securitate şi apărare comune - Tratatul de neproliferare (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale în ceea ce privește microentitățile (A7-0011/2010, Klaus-Heiner Lehne) (vot)
  7.2.UE 2020- Măsuri adoptate în urma Consiliului European informal din 11 februarie 2010 (B7-0150/2010) (vot)
  7.3.Aplicarea recomandărilor din raportul Goldstone referitoare la Israel şi Palestina (B7-0135/2010) (vot)
  7.4.Situaţia societăţii civile şi a minorităţilor naţionale din Belarus (B7-0134/2010) (vot)
  7.5.Impozitarea tranzacţiilor financiare (vot)
  7.6.Spaţiul unic de plăţi în euro (vot)
  7.7.Acordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA) (vot)
  7.8.Regulament privind aplicarea unui sistem de preferinţe tarifare generalizate (vot)
  7.9.Raportul anual 2008 privind PESC (A7-0023/2010, Gabriele Albertini) (vot)
  7.10.Punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate şi a politicii de securitate şi apărare comune (A7-0026/2010, Arnaud Danjean) (vot)
  7.11.Tratatul de neproliferare (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Politica UE privind aspectele legate de regiunea arctică (dezbatere)
 12.Cuba (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 14.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 15.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 17.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie JO (793 kb)
 
Dezbateri
Ediţie JO (1747 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate