Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 10 mars 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 3.EU 2020 – Uppföljning av Europeiska rådets informella möte den 11 februari 2010 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Genomförande av Goldstone-rekommendationerna om Israel/Palestina (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Situationen för civilsamhället och nationella minoriteter i Vitryssland (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Årlig rapport 2008 om GUSP - Genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Icke-spridningsfördraget (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter (A7-0011/2010, Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  7.2.EU 2020 – Uppföljning av Europeiska rådets informella möte den 11 februari 2010 (B7-0150/2010) (omröstning)
  7.3.Genomförande av Goldstone-rekommendationerna om Israel/Palestina (B7-0135/2010) (omröstning)
  7.4.Situationen för civilsamhället och nationella minoriteter i Vitryssland (B7-0134/2010) (omröstning)
  7.5.Beskattning av finansiella transaktioner (omröstning)
  7.6.Det gemensamma eurobetalningsområdet (omröstning)
  7.7.Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) (omröstning)
  7.8.Förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (omröstning)
  7.9.Årlig rapport 2008 om GUSP (A7-0023/2010, Gabriele Albertini) (omröstning)
  7.10.Genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A7-0026/2010, Arnaud Danjean) (omröstning)
  7.11.Icke-spridningsfördraget (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.EU:s politik för Arktis (debatt)
 12.Kuba (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (747 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1786 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy