Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 11. marts 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Investering i teknologi med lav CO2-udledning (forhandling)
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Fru formand, hr. kommissær! I forhandlingen om overgangen til en kulstoffattig økonomi må vi ikke glemme, at denne overgang næppe vil være gnidningsløs. Om få år vil vi blive konfronteret med konsekvenserne af den gradvise udtømning af og mangel på den primære energikilde, som vi er afhængige af, nemlig fossile brændstoffer. Disse brændstoffer udgør også råmaterialet for mange særdeles vigtige industrier, f.eks. den kemiske og den farmaceutiske industri.

Det er bydende nødvendigt for menneskeheden, at vi forvalter klodens tilbageværende oliereserver med megen omtanke, dvs. først og fremmest med måde.

Vedtagelsen af protokollen vedrørende udtømning af olieressourcerne, som blev fremlagt i Uppsala i 2002 og i Lissabon i 2005 af en gruppe videnskabsfolk og specialister fra flere lande, der indgår i Association for the Study of Peak Oil and Gas, er på denne baggrund afgørende med hensyn til at introducere en plan med fokus på fornuftig forvaltning af disse ressourcer, afhjælpning af manglen på dem og en kontrolleret overgang til andre primære energikilder.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik