Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (συζήτηση)
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η συζήτηση σχετικά με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε το εξής. Η μετάβαση δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ομαλή διαδικασία. Σε λίγα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της έλλειψης και της προοδευτικής εξάντλησης της πρωτογενούς πηγής ενέργειας από την οποία εξαρτώμαστε: τα ορυκτά καύσιμα. Τα καύσιμα αυτά χρησιμεύουν και ως πρώτες ύλες για πολλές εξαιρετικά σημαντικές βιομηχανίες, όπως η χημική και η φαρμακευτική βιομηχανία.

Είναι απολύτως απαραίτητο η ανθρωπότητα να διαχειριστεί πολύ φρόνιμα τα εναπομείναντα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, πράγμα που σημαίνει, πρωτίστως, με μεγάλη φειδώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η έγκριση του σχεδίου με την ονομασία πρωτόκολλο εξάντλησης πετρελαίου, που παρουσιάστηκε στην Ουψάλα το 2002 και στη Λισαβόνα το 2005 από μια ομάδα επιστημόνων και ειδικών από πολλές χώρες που συνιστούν μέλη της Ένωσης για τη μελέτη της κορύφωσης της παραγωγής πετρελαίου και αερίου, θα ήταν καίρια για την εισαγωγή ενός σχεδίου που θέτει σε προτεραιότητα την ορθή και δίκαιη διαχείριση αυτών των πόρων, τον περιορισμό της έλλειψής τους και μια ελεγχόμενη μετάβαση σε άλλες πρωτογενείς πηγές ενέργειας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου