Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 11 maart 2010 - Straatsburg Uitgave PB

Investeren in koolstofarme technologieën (debat)
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, bij de discussies over de overgang naar een koolstofarme economie mogen we één ding niet uit het oog verliezen, en dat is dat die overgang niet geheel zonder schokken zal verlopen. Over een paar jaar zullen we geconfronteerd worden met de gevolgen van het steeds schaarser worden van de belangrijkste energiebron waarvan we nu afhankelijk zijn – fossiele brandstoffen. Die vormen ook de grondstof voor de meest uiteenlopende – en zeer belangrijke – industriesectoren, zoals de chemische en de farmaceutische industrie. Deze sectoren zijn van fossiele brandstoffen afhankelijk.

De over de gehele wereld nog resterende oliereserves moeten ten behoeve van de mensheid met de grootst mogelijke zorg worden beheerd. Dat betekent eerst en vooral dat we er heel zuinig mee moeten omspringen.

Tegen die achtergrond is het heel belangrijk dat we het Oil Depletion Protocol, dat in 2002 in Uppsala en in 2005 in Lissabon is voorgesteld door een groep wetenschappers en deskundigen van de ASPO – Association for the Study of Peak Oil and Gas – , goedkeuren en zo een plan introduceren voor een goed doordacht en eerlijk beheer van deze grondstoffen, met maatregelen om de gevolgen van het schaarser worden van deze grondstoffen op te vangen en een geleide overgang naar andere energiebronnen te realiseren.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid