Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 11 marca 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Skutki huraganu Xynthia w Europie (debata)
MPphoto
 

  João Ferreira, w imieniu grupy GUE/NGL. – (PT) Panie przewodniczący! W pierwszych słowach możemy jedynie złożyć wyrazy współczucia i wyrazić solidarność z rodzinami ofiar tej katastrofy. Przyłączamy się do wyrazów solidarności z dotkniętymi regionami i miastami ze strony Unii Europejskiej. Teraz bardzo ważne jest, aby tę solidarność urzeczywistnić, uruchamiając szybko konieczne środki i zasoby na rzecz wyeliminowania szkód spowodowanych złymi warunkami pogodowymi.

W ubiegłych latach państwa członkowskie dotknęło bardzo wiele katastrof, czego dowodzą 62 wnioski o uruchomienie Funduszu Solidarności, złożone w sumie przez 21 krajów już w pierwszych sześciu latach istnienia tego funduszu.

Ciężko jest ocenić straty powodowane przez te katastrofy, zwłaszcza w obliczu śmierci. W każdym razie jednak, koszty gospodarcze i społeczne są prawie zawsze bardzo znaczne.

To w tym kontekście prewencja będzie musiała odegrać bardziej istotną rolę społeczną, stanowiąc coraz ważniejszy etap w procesie zarządzania na wypadek katastrof. Koniecznie należy rozwijać w tym obszarze współpracę i budować solidarność w Unii Europejskiej. Przede wszystkim należy stworzyć ramy finansowe sprzyjające działaniom zapobiegawczym i wspierające wdrażanie środków ochrony ogółu obywateli, środowiska oraz klimatu przez państwa członkowskie.

Specjalną pomoc trzeba kierować między innymi na takie działania jak wyeliminowanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, ochrona obszarów najbardziej podatnych na zagrożenia, wzmocnienie systemów wczesnego ostrzegania w państwach członkowskich oraz utworzenie i wzmocnienie istniejących połączeń między różnymi systemami wczesnego ostrzegania.

Jak już tu dzisiaj powiedziano, rozsądne użytkowanie gruntów, rozwój gospodarczy i społeczny harmonizujący z przyrodą oraz większa spójność w Unii Europejskiej to również ważne czynniki zapobiegania katastrofom.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności