Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : RC-B7-0169/2010

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton και Mike Nattrass (EFD), γραπτώς. (EN) Παρότι αναγνωρίζουμε ότι η Κούβα είναι κομμουνιστική τυραννία και παρότι επιθυμούμε τη μετατροπή της Κούβας σε φιλειρηνικό δημοκρατικό κράτος, δεν αναγνωρίζουμε τον ρόλο της ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου